Skip to main content

Full text of "Breviarium Cameracense [Partie I]"

See other formats


, n;l n ■ 
■ l '. K E V I CAMERACENSR 
I A R S U YEM ALIS. 


PARISLl 

1 , .» "I .'^' ii.)'J}f,K M i * j - ■ : fc 


cm 1 l|ll 7 8 10 11 12 13 14 X" M . / 

J o 


PX^S 
IKSSe 
Safi^ 


■sk^ 


p^-*^^3 


■^t jf^^i !■ * b ^^^^k 


^^fc^'. -r- 


#^y 


t u % 


^^^^^^H 
^^^^^■nnfl^S^fe 

cra 1 6 7 8 9 10 11 .?« 
/ K 


.>. .il B . 


•m ' • cm 1 11 iiiiiwnTTmmTrrrTTTTmiiiiiiiiiTn 7 8 10 11 12 13 <A/*<Wl "BB I ^ %7 (Ot- S**rt4[iN 
U llll|MM Ml! MM 


M II | M M 1 1 1 II MM 


IIM|MM|III MM 


llll|llll 


llll|llll 


llll|llll 


Mll|llM 


MM|MM cm 1 


7 8 9 10 11 r^ VQ iO T ro CN c^ co l^ KQ ■lO -TT ■fO og u cm 1 7 8 10 11 12 13 cm 123456789 10 11 
I I I cm 1 7 8 10 11 12 13 o 

3 N> W 


<_n OV -1 ■X'- U3 fO W Ol <3\ -J cm 1 6 7 8 9 10 11 


> • 


7 8 10 11 12 13 

cra 1 7 8 9 10 11 12 

V V XV* t X " — »/i /r J^ 

I 
ltll[MM MII|IMI 

cm 1 7 8 10 11 12 13 


i 
• U 


i 


cm 1 7 8 9 10 11 12 3i 


Jrtfl 
4 
' Iftoto 
VfTT famattnaftabct oicu mculuna ttt, 
XX J noic babet I7o1a0.1m.otco vifl. 
/ |jj 7$ C trcfici Ao oomtnt 4, 

b «10 II ecta.fcttftcpbanitvf.roSlPfttr.it.rc 
H c 14 *0a.<ctUo»tfnft0UMcc,eto|*c*ii:.fc 

t ti II 0tf.innoccfc*ttl»Wc* c 5ioftfct.tj^icct* 
e THcd.w Bt0tUa^iitcc. 

f Tttt f»Gtpypl?»ni(i9oinint 

a? c 

b * #* 
c uo 5* 

c fl |*l>Yterflcpiicofefro. X^j>^ 4* 

f JduO att.cpf.vi .i<4 Bcmf09cpico.tfl.lccr. 

jrtjc wrfcUci9tnpinci0^fcf»«tiaccN 
> jviflW fnncttof.firmiepiimar. r»ofrt?)f. 
jrviflb *vfl W furfcicpipf.+IOarccWpfl.mp. fl.lec, 
*fl c ?vt M Sm!?onflof. + Solptc«iaPin»rf5; 

jcv kl ^Jitccf0ini0tmara»t*tluacafitjra* 

jv c jcitfl W 2Dartj*marrbcmar.W'«<' 
ttfl f jttfl M 1 abianlifcbafttanimar. 
Xfl M B^neriovtrgleimar. 

rt K jci W Btnecntfl mar. rr « 

t b je W £mcr2rtancamael>arflmar.uMtft 

C tt M SubcrttcpitcofciTo. 
ic o ttfi M £5uerflopautt ifndtaimzr. 

t vfl M *^oltcarptcplctmartTrt».»H-wct. 

r vft # tt M Sointe crtfofromt ept* ?ft£ 
vt * U S0ncttefecfido.^.fccttr 

H iifl U Balcrfl cpii cSfef- uuft*c6 noctur. 

tUd b ifl M Bldc0fidt0Vir0titie* J 

10 c fl M jCtrftfaturninivtaotiocfiar.tnartr^fl. 

eumnoctnr. 
■ ■ H 


b 

c 

D 

e 

r 

i i W 

r* 
ufl 

ir 
jcvfl 

Jrtiil b 

c 
© 
e 
f 


H 
b 

c 
© 
e 
f 

b 

c lignacrcmo 
^cbttiartue babct otcfl.rrrtil.ltHi&- jtrljr. 
jc t?ebct boxaa.rtiu.oiee. r. 

Janari) epi i m*4« - F< VrtoUe* gtef^ 
lit) no Nirtttcatiol^martevtraTa. »Jt 

(4 no aaaldetrudle -*.*•* SlaMe.iW 1 

4 no fctefardtcpfrmattr* 

*IH Sgarbevirginteetmarrr. 

vtfl ld aedaftieptlcSfcflb. 

vfl t<5 Smandleptcteonfeflo. lce. 

W 

I* 

i* Scolaftketf.Sort?er!3otb.atmM*t* 
lf 

16 SCr3flattobcatcbarbarcJiJl*c 

rvt W aaicntinimartf.JtcvarvitaUexaUov 
%v Kl [mawiulcc. 

tihjw 3alianevir0tniaimart7fiu.lcc' 
rt« W 
W 

•rt 
H 

k! 

M ^cdrafiwmpetri 

W 

M DrabtcMotafci 

kl 
M vl 

v 

m 

ifl rl 

"* 

i* 
vti» 

vl 

v 

ttfl 
14 * 
* 


kf *»*%- *« flt bMejmw f littcre Ws nnmerctur, 
Hboftcrtoxc oie celcbtenf fefta matttye. 


TnTjTTTT 
TTTTj TTT cm 7 H 9 10 11 r^ 
« ftfl 


i 9 

t vi 

f v 

M 

ifl 
b <J rdMbtbci oie» x t n.lan» jrtc 
Htt>tnleeU9f«iro.nj.l«. 
c e 
f b 

c 

w 

vi« 10 .«ato 


a 


«r UberpcrucifcltcUfl.mv. *r.<trW 

«r | vfl 10 

Vt 10 

V 10 

ttff 10 5rcgoifl papet coYeffb. 

m 10 

K 10 Ml 

«t» 

t 

I* 

rvll 

111 
tviii C KVit M 

f r* M ficrtrudtevtrgie 

H *W W 
b jcttt M 

* * W lT 

c % W *«)iTraiatisttfc U 
f i% W 14 

«^ M anftMtttoofttc». w 

*s * w ^■hn» u 

Vl W 'TIBCI^iqiHnKllBg U 

c i W Ji?n«Ktfcfeii|gtt 

» ;itt lUfrriibxow.iminra^Jf W 
eltl M 14 

r u w 

Hm*t m aa*M6 pftfca aitm curr»? t Qrt nufne? nigrS 
K«mlfcmdrdUutapUft0£tvWcfiqstiurTurlleuream^ 
M«Utm2ttdinuciurt^tf0DfC9OMcii0cHtpa(ct?a . !i3 
:IL 


*vt 


» 


1 


V. 


XI 


fr» 


^l 


M. 


ihr 

rr 


t 


f- 


r 


> 


x« 


M 


» 


■^ 


|M 


*vtU 


«u. 
Ip ir> t 01 (N o <J\ 
CQ ■r^ ao m ^r ro 

* 


■ l\| 

U i 
^* ■ 


rt rvi 

v S?o gcrnurn grorft 
gpunofribetPieB.rrit.luna.-jiTtO. 
iBo v t?flbct &o:9e. r» oif e- rtlfl. 

8 iiif no 

¥Uliio ' * 

<• 4 no SmlwofijepUpMfo. ►}« 9 iHv>nau 
e vtit t* 
f v4 *« 

ftil H * * * 
b UH ttt 

c t4 (0 »* flr 

imnm* 

e v «i 

o 4 ** W»to**jeql>wan& N Jrt<4 

Jdllfl ' « 

jrttif r jrvtfl W SCrborciJ i t>alerij aiartp4<J.»« 

vi( « t»i)W |t( 

B pi W » 

>» b f» M t tijt 

tttf c ritij M arfmari<pttpftfclw.B.Mfi noc. vuj 

o rtii W 

jcij e *4 M 1 

U f rt hl c.tdcIciaAAa W 

./ jr W 

lr H tjc M J6cot04nurrrrte,t4.lc4*i 

.11, b viH M w 

jcttf. c v4 M IT>arcl euaagcliftc. 

M (Octfpape«in9it7ri0.u94tI>*tAiminind. 
M Sntl?tmtcptamart.ui<*-caiioc»un»o 
M attaU8martyrta^)i-leci;r v i 
M T^emmartF.Dcozdtncpdtcaio^r.lcc 
M W 

M 
■* fr ti Jl* B _+ 


" - nrr ttt cm 7 y 9 10 11 XOOjifioe (crait 

TfrblUppit tacobt apro?. a« 

11 £lcuat(o fcte cU?abctb t 

m Hnu^rtofrtcriKlvl.rc.HU.niefl-ttfcfe 

TR 

1» 

ifl Sobanfsafipoualatinaro 
WonflO 

vifl id BpparitiofctimtcbaeUa >U 

vlt l* Zranflattofcrlntcolar 4 1 

16 5o:diani«tcpymac^mariU.lect* 

i$ «igulpbtmarUiUtec/XDayoliimSmer* 
tlcofeflbcSmcmo. 

1« WcrcltacbildipScraciimarJli.lcctio, 
i« ScraacUcfttpfer.UMccr» b 
*iij e 

rli 

b 

m c 

II o 
t vt 

V 

iifl 
ifl 

fl * 
vi 
v f 

tvlti» 
vU b Itft e 

o 
e 
f 

: 

c 

c 

f titi 

iii 

it 

5rfue 

rvfi W 

jevi W 

tv 

jetiii 
riil Jttt 

rl 

P 

tc I* 

M 
M 
W 
M 
M 
M 

JCVU 
Vi 

c 
rt » vtit s M aUbanl papca mar.ttt.-flr .cft miflfc i 

vii M 

vt W 

v M 

tiii M 

Ut M 

it M vitt 
*vi 

V ntf&Lptatfc 

Utmiue babet ©lee txr4una r ttr. 
iRoj: babctbotao-vi-Pice.FvUf. 
e 

f ifti no zParcelliniipctrimar.litlccr 8 

R 

b 

c 
o 
e 
f 

*viilb m 

tt tii no 
ii no 
iHonae 
vill i* 


■ -i "* . 

vtt 
UU 

rt vi 
jciifl c 
© 
e 
f 

H 
b 

c 
b 
e 
f 

c 

vtt 16 

vi td ZDedardi * gildardi epo* cotjfef.iii.kc. 

v i6 ipTimtafclicianimar.nucc. 

iiii 16 

iii ift E>flrtiabetpoftc_i a 

tf W "«ajarCiiccWlmar.Uit.kc- 

Frtttfcl »affitvalcrUmar^itt.iV.ciinocturno- 

jcvtt fcl *adettnlab.t*.r«itimotttcrekm*#co 

%vi kl CiriciaiuUtemar.ut.U-.cnmricctwrno. 
]CV fcl 

piifl kl XTtercitmarceUianimattr-HMee. 

jciij fcl £eruafiiTp:otteflimartr.tti-lec. 
rt fcl Soiftfdunu 

n fc» * 

* fcl 

¥_L ff _ ____ WsW*«Wec.c«noctu* 
vifl fcl ttatiuttadfctfiobani.bapitfte* * 
vfl fcl £ttgUcpUj>f.vi.r. h«ndictani.tuJ 
fcl 3obanteTpauUmatv(tut\ SBaluttcpi 
W _ Cmaitr.c5mcmo 

fcl X-eonia papc. cSme. «i0iUa.^i.lec 

fcl l£etrUpauttapoftolotmfe. o< 

Tomcmotatio fancti pauii. fr 

o vi 
v 

U« 
iO 


cra 

M 1 1 1 1 1 M 7 8 9 10 11 riH SpicaooecUno 
f oUuo t>ibct t*ie0*jcttutuna.j:x:t 
wot babet botae.Ttij.tHcg. tvt. 

0ct3.fcti tot^nie baptiftea tf. lect» 
n» atiitatio bcatemarte. 4« 

n# Iranflatiofctitt?omeapoftolt f< 

no Zranftatiofancrtmarttnt.liMcc 
no *-^ofttt?o.pmat>eiUijcoedkatiotepU. 
no <0«aucapoftolo:unUCM«c. 

TBortao 

vitt W ZDarctaU0apR«>f'»CiUanimflr.c6m«v 

16 geptemfratrum.tiJ.lrc. 
id Cranflatiobenedictlabbatia-liJ.Icct* 
1$ XDargaretevtrgismarty.-WlccY 
it feenrtctconfeflbilo. Hfc* 

(j i$ ©incentiiconfcflbzi0.1v.lcv-. 
fdua mutftoapfoi^n.lvx#elattovcdafttcpt 
H %v% M j/iMcc f« 

b r* w 

c p B 3rnuIpWepimartY«Ui'tac. 

© j:tii| M Snncmarrtomarlc T» 

c tftf W aulmariabbati04O*TV.tftnocrur. 

f )cfl W Ifbratcdt0virgi0i0. {• 

a jci kl 3>artcinagda.4^8lnidre0cflU^. 

t M Sppolinart0epimar«i4>l< 

b Ijf M £rtlnnevirgf0uii.r. atgiUauihlec* 

c vifl M HacoWapoftott. * 

o vij W 0cf.fccane.vtX ^Xpofotimar. 

e vi M jCranffiguratloofiU 4* 

f v M 'fltentbaleoniomar.ttf.lec. 

g itif M ©rt.magda.iu-t Simpiicflfau.taUo^ 

B ifl M Bbdona(enc0mar.u»f» £nt9r*<omc. 

b ^ M jtSermantepixconfef. y 


> n 
3 N> <_o 
<_n OV -J 
OT ■r> r-o oj oi d -j 1 

■ 


^— fl 


^^K 
meiTeemero 
Buguftua batett>tea*tji.uinejrjrtjf 
noj: rjabet r)otae *.oiee jrtiit. 

£ mii ^* ndaf «P^^t»acl}abeo*ui.r'»|r 
iii X SKPbantpapetmarwu.tcct. 

« J* TS|"»«tofcI(lepbSt4>tfiK>mar.*aUo».+ 
r ih 3Ju(rtni ptefbtterl.ui.-R-.cumaocf . 

*"» 9 ™°, na 2 ^aiTiantepitpfef.ttt.iec 

** _*•" }* SWepUmar.aaUo?mar4it.lcc 
b vlt. 16 sPonatlepiimar.ilt.lca. 
c ri 16 cirtactialtojrmar.ilt.tecrto. 

--,.«!* «.. 'I f omaromar.ttl.^.ctiii«x. WgHiLf, 
jrvtue iiit to _t.aurcntmartr- 4. 

W I:« !* fiat, » eride « 5t *^'MCtburtitmatt.c5. 

ii t* 

JJdue £poUtlfodo?qjei'mar.Ut.icc. 

2L K f"L fe bU?fef.ro «tgula.Ui.lec. 
c *vut W Bffumptio btemanevtrgis 
o jcvtt M 

e jtvt M @aa.fctflaure"rfimar.c5me. 

g Sit w (S,cta,fcC » au « eridcd »- f aP«rtm«r.c8 

4 jciU fci 

b Jl* „ w i.* UCCD<it ' ufl « a maricceUigefefta. 
c rl k[ cPcta.beatemarte £vt.lc..Cpmefbet« 
llmpbo.mar.ltl.lca. -_r««wi V «i 

o x fcl Xrjtmotettappo.mar^iU.-R-.eanoc 
Btgtita. 

IU f vitt M IDuncgundl0Vir0f0.tu.^-cOiwcr» 
M li?rrcnctal?abfidtmart.M.Lmto. 

M rt?crmcti0iru»«mart.ttltIecf* 
M auguftintcptac6fc(To. + 

m 15^^i*^ b *P t©aMc*r.c£ 
M fcnd0Tadat1cttm91t.ttt.tect- 

M ^aulinicpit^fcf.m-^.clinoaiin Itlil 

irtt 
I *vft 
vt J* _9vi 
*t* b v 

c iiU 
vUt O iii 

e II .... 
4 ©tnaptoptno 
Gcptetnber baber m* &.** j-lona* t jci* 
iRoj: fcabet boiud.jcil.Mea.ru'. 

f £gtdtjabbatl* * 1brtfcimart.<?»me, 

tifl no 

P tit no£emadieptc6fef,iiMcc. 

b n# 

c tRcma* Berttnt abbatte.Wf. TWefi nottur* 

o vtQ t$ Ibfiberttcpicofefot.lect. 

c c vif i^ £uurcijeplc8fe<.tij TV.eunoctnr^ 

f vi t6 ftartutraebremarte^atme. >f 

rota v td Budomaricptt<>f.c5.6oi0oni|mar.c6 

tfl H Wfl ** Sdriantmartyrta 4« 

b tif i$ 'jprotlHiUcinctimartv^crncmo. 

u« o jdu* 

e jrPtflW fiwlMtlof.cruc^^r. P Cotnetq*e?= 
pttani«nartvrfi*(i).lcc. 

Sil f jcvij M 0cf.r*maiic*vi.kt. 1* ftvd?adrtab* 
itid.<u\ lcctlRtcfroincdia mar«c8memo. 

S rvt W £ufcmievirg.ludeigcmtantmar»U).r. 
Jj jcv W &amberticpimar*ir.lec. 
lt b jcttflM fOTcoUmar«.iij/f>-,cdrtoctuN 

c jctij M 
tril b jcfl M 5ltg«ta-tiMeocfinocritr* £4rtoctifi 
vt « rf M n>att?*tat*leu5s*. 4« 

f r M 30>attrtciferupcrtKaUo»maraiUcet. 
rtttt tjc M Ccdcvir0ini94tt.lccv 
ilt fl vttt M £leuatiofanctigaugertct. 

b vtt M -ftrmtnteptmartv. 

c vt W 

9 v M £ofmc*oamtantmar. 

e tttt M 

f Ut MXDtct>aeU0arcb3ngetf. 

U M fctcronrmipbFicorcf. jct 
vttl a 

i 
Scmcfcumttacto 

®aobtrb*bct tu*UK*«r- 

IrloKbsbabozaeriig.oico. 

acmigtfveda(ftgcrmantbfluoni0etatto? 

cjw9cSfcflb9.tr frc. 
ffl JLeodegari|epim9* 
1H £uoldo»pbFosimar- mnocf. 

TR f randfcipfeflb. f 

* - jr c 

"» •fidtijvirgfetmanuj.lrct 
Yionao 2Parcipapc.XParccUiiapuktmartv. 

««'■ <. -Lttitnnifl*. v » 

tviiiH viif 16 Kagcfredtevtrgie. * 

vfi b vfl (6 ^ontftfriimcKeleutberiJmar. 

e vi 16 tfiflentepKpf. £>erediaiaU09m?. 

rv o v £6 acnocaabbisic5fcf.ta.**a>mOi 
,i„ e m it 

f tfl 16 9onattaniarct>tcpi »a 

tii 4 1« £alirttpapc%mar*<fciccA 

t R. BafoU^fcf.tU.^.cUrtoctur. 

b jcvfl M &udanimar.wj.ti>.cftriacn*r 
tr c %vi W 

O *V W £,UCCCU40C4lftC |rf Aftf ,j 

rvij e jrtCa W flmattepicofef. \ a u 

vi MO W iCap:afiJmar-tt|j|rct. 

Brt W Sndecf miltavtrgtnfi 

tuirtirt w 

t)i b y W Seucrtnieptcdfef.iO.tcc 
c tc W 

rt d vtti W eCrifpintt crifptntantmar. uMectb 

rir c v« W Smandi epta ?M. iltv 

f vi W ©efldcri;epi*?f. m.^.cino«lg; 

vtfl <g v W $3imdiO'TLiHdcapfev i 5 

B ttflf W 

*vt b 14 M 

c 4 M aauittnimv. ^o»i$le.mi?. aiatr* + 

* T t' 

m 

\p 
t 

tt 

ivtt 

vt vt 
v 

Uii 
iil 

ti mtbtpafcofuea 

-* — rr-f-floiicroberf73bctwce.jtre.luno 

ntlJL*orr^bctr^ifl0'rvl.Wc«.vifl. 
r p feftuiiraeolmfenerotG. ȣ 

ilit n*£omemotatloflfmas *t 

»tt «o «-^w^gssf jSKfi»: 

■flona» . -—««* 

vttt « 8wnoctabbatt0.com<mo. 

vti l«S 3uilUbtotdieptc6fefrforfic. 

vl t« 0c.orjfc5».'tMftuattuotcojonBto* 
ttj Ibeodotlmar.'»- 1 ' 1 ' „ tmar.ut.tc. 
t* &«rtlnlpapec6fef. ■* •c»«ni r.a 
1« T£m n ie£^-e«.*n>enemarT.come 

idnt! a>axeU2ot0«a.mar. -| ' »tlct0ept co* 
pvtttM Cf«« luUC ' r 

rvtt M 

***** bl 

rv M anlflntept<5fef. '"•»«; 

ritii M &a. fanctimartintitt»-^- _ 

rlil M SancteelijabetbcottnettB *v 

rtt M 

rt M u 

t M CeclUcvtrgtntBmar. «" 

tj kl fflemett PP*mar. * £ ■£££ «•» »r*. 

vltt M tfrtfo.m*. m.t-C '• Sariti tmdolf. co 

vtt M KatbertnevtrffinleamanTrto. T 

vt M *lntpapetmflr.itl.ft-.<6>n/»a; 

v M mttaltaVaartWe "»ar. »»• a-.cunoctur 

ttl M Saturntntept-xmar.fltefaturntcrtfafi 
aoarlemar.ut^. «fcuta. ' «»£ 
e il W Amlrff apolTOl t 

Hndrce feftovicintot otdtnc quo vle. 
Sdnentii ofii prtmacoiufcrta. riil e 
I f 

'* 

r-u c 
vtt * 

c 

f 

8 

b 

c c 

f 

& 

b 

jeUilC 

tlft 
c 

. b 

c 
rvt «> 
* 


I 1 If _ . , XDibimactc 

^eccmberbaiKt otes «tt.iunaxjror. 
nojtoahft botas jcvti(.i»«tf v». 
^UaflcpttccfetTo. 

tfl » 

8o.M?* arbare * 4r0lM " w,r '- 


t« «tcolalepticSfetT* 

*• jw*fcrf «ndrec apft- H.lc c. 

»f.occptto t>tf marievtrsinis 

tfl 

l* ^marTpapetc6fef.5t-jr5enclantfufa 
anivictortctmar^o. 

iJl5 nbertl e P* tf*^*»ckvVr.rwMit ** xttu 
itt ►i« SolfticJ» TiU tttl Xfx ,M ItUanicpumar.fodoMjei». 
XvuiH 

*** W •fopicnria 

jcvi M 

X* M 
XtiM M 
xttf H 

M SCbomeapR. 

M 

uu m ^, - . «WfcUfUJect. 

vtii M HtattuttttiDhtnfMcfutpt. 

vtt M 3tcpbani,prt>omartfri0 

vi W ^obanta cuagcHirc 

v M- SaooinnwcttO. » 

«.' H ® c - tStb0n »«9ntnaricfi.m3r. 
* £! £»'"»<»«»«*«» flletlfi. c.tcqu 
U M Stuiettripapeet?frt.i^4ect. 1 

• 


cm 6 7 8 9 10 11 r— -r- 


■ -- 

_ ^^^^ omipotcn bomum oeuflcoteet tixcWt 
ttutvirgmuapptfc ijHt nosviasfuaet-abulabimuo 
f«Ucttcrj?abvcm.ii ittfemittaei^quiaoefvoer 

ariladvfai iCTiceii tbttlejcetverbumTwmtnioe 

Dftici4io<luituoW.Siab5 bicrftm&eogfae» £cee 
Jdvctane ct p»u n*i. iD y oice vcntut otctt Dfte cr fufct 
i£>nditotai* tabooauidgermeiuftfiare 
mefyderucf gnflbttrejcetfapteneeritet 
- naluiecrcde* fadetiudttfieriufticiaiter 
ttuj icpc red£ ra.£tr>occftnomectuodvor 
ptotomntum eabuteiionotuft^nofter. 
eraudipteccf ^noieburitUefaluabituriu 
fupplicu- ulcodolenatnte datifraelrjabitabttccfidef 
rttumojtiepertrefccul6faU £tl>oc.6Bapfi. £cr>oc.v- 
ua(Hmfidfilan0uldfioonaf Botatcceltoefupcr. £tmu 
Jrcteremedtfi. ergctemfi bcepluantiuftfiapcriarter \ y 
i [ di vefpercvttfponfus oetba ract germietfaluatorcYii t £ 

iUmo/cgrdTuaboneftiflima ?cm*gr>ai £eccnonieofii 
vtrgmiematrUiaufula. u ventretloglnquoaciaritae' 
iusfotttpotcttegenueurua ei*repletoiberrfl9«£'ot< 
ruromifl :ccfefha terreftrtft , I0nfcictiaa noftrae q& 
I fatcnfnutufubdtta- cca* V ( onevtfttadopurincarvt j 
fufolcuftodic0lunapalloi£ vcnic^iefuejcpeoftsnofter ^ 
Jji rctlncne candoiinaftrierc paratartbtm nobfg tueniat 
Itl lucenecertoeobferuatlimi manftone.jSLuttccumvtuit. 
tee* eoepiecanlagyeveii PMfcnnlt.i gflota tyy» 
turcuuiejefeculuoferuanofl nrjMltf ruirrtuifrr.igut ad 
inripotclToftlfltcloperfidt. Dictf adunuu.^tri 

aueJTonotvirtuegfaoeo bc.HcmartccoHcciJ. Wc*$ 
patrtetfiuovnflcfiSctofpfi c*bte"maric#a;*o.3c*v<x. 
tnferoptrnafeffl.Hmc'. ip MflrMtto ctOeomuWaul 
RUinouifltmteoicbul £cccDft0ve. JLetami 
picparat^monffOom* cott Cdfd&tas.vtltun\aff. 
ofiiinverticcmottfictekua cfiftfta*CJkx*aot»ifrft:fc 
buurfupercoliceetftuetfld u i uftmtttu^Mflbfct I 
cuomcegentcaretibuntpo 'etpecomco.tmmfcoifl 
puUmultietokct:vcireafcc ■ fccf*>t(L(atciisiltri8r 
damusadmontem ofiitad *CMr M rWu ktanikqm 

Hl ■■- 

■ i 
t •( * 

Pft £t(Ibutufmodtrcft6fi:tfan piopinquabfr. ' Jiomfcrc 
dreein ofttca euencrtr. rraf : ue mcuein re fperaut. 
fercf fldfcnWctomfcqucn trtbite fcqufribue.an.TRoj; 
tanihcm pxiincvelpcrc t>e pieceffit btee aurem appto* 
codem- ^crt&Tcrofcridigtf ptnquabttabitctamue ergo 
tranfrcrcrur adfcria rercta opera tcncbrartictinduam 
feqnenrc. iftuod M rcftti fau armalucis ffc vr in t»ie bonc 
m^#utn©ntcactnuenr ri fteambulemue.p2> Salua 
et ptttnt tnaH eft oc icro an me fac.;u aliie trtbua fc quZ 
<*rr-T d -!i''i!i idtt epiBtem tb £t fyon fpceiesw- 

pore adnetue i quadrageft coiieeitte.^eue nofter ma- 
nienonfiOt r>orcoc fauctle ntfefteveniet.iJfcaternofter 
W.lcct-mftmoctauiefcfan £tnenoeinducaelntenta' 
drec.Bd<>plcto*an.3flMfer2 tione. Sedltbera noeama 
mibittficet ejeaudtofoncm lo.^ubconc bftdiccrc* -t. 
me5*ptfor.f?v y - fcpcquilujt C?««pithberyfaie .ppbr. 
eeett>iee*cap-tCutnnobce Rcrlre bfidictor* p ,? le< 
t>o.v .iuftodtnoecomie.iV v-|ilTorfaicfilf( amofquS 
lUpu.ocfubvm«ala;t.p:o. VJLvtdtt fupertudamabte 
nos. Hcnt t»omievtfttarc rnfaleminoiebueo?fc/toa» 
noetnpacevtletcmurcoraj tban/aeba^etejecbterejjfi 
tecozdepfcao.iati-TRunc tuda/HuditcccUerauribtifl 
oimtrrie.pce0fc>r\£oh'.Pc* percipe terraquoniamone 
quitllunuae.Salua.crccra locutueeft. <f ilioe enutrtui 
JCHdmaturt.JrHWa.Jtcce ercjcattautiptautemfpteue 
venttreje.*ecurram 9 obuia runtme. IDecotcltQomlniie 
faluarozi noftro.po. Benite t»eue conuerrtmini ad me cr 
etulreiniie»3)n£fttonoc.ai> falulcrtrie.©eogratiae."fc 
|fco:aeftiamnoet»efonofur Bfpictene alongccceevi* 
geretaperrifutocuUnoftri deoocipotentiam venientc 
fur^eread jcpm qilujevera etncbulamtoramrerramtc 
eftfulgcsinfrie. JBtftax*. genrcm.^tcobutametcroi 
atuarefre.»necid.©ftene rirc.lH&rianobteftniefipe 
tnfuro-ir.- $5etetceqtbo:a qufre£naturtiseetnpopu' 
eftiamnoeoefonofurgere loifrael. fSLuu^rerrfgcne 
nuncautemproptoieftnos erfilill^oinininftmultnvnu 
ftrafaluecpcttmcredtdimuf oiueset pauper. ^teobuti. 
nocpteccfnt oies aurcmafi^ ^"tfeuircgfe tfrael intendc ^we. quioeduei^velutouctofepf? ceconcipieaetpariee.jetvo 
»unctanobie.v.**citaoo cabituraltiflimtfili*. ; . »a= 
mtnc potcntiam tuaet veni bitiUioominns ocug fcdem 
vt faluoe f acias no0.da.ut re oautd patrie eiue et regna; 
gnaturu0.£lo:iapatrtetfi- bttinoomotacob ineternfi. 
lioct fptrttui fancto.afpict' Bx vocabitur.C^nfecundo 
cnoalonge. Jtmiofcoa. nocturnoiolannpbona. B* 

CE£gnoultboepoffcffb:c citcfillefvoneccerejcttt^ves 
*fuuni:ctafinu0p:efepe nittibi:fYonnoiittmere:ec= 
oomtnifui :ifraelautemme ccrejetuusvcniet. p^.^on- 

noncognouttnpopuluome feruameoomine..£rouofe: 
110 non inreUejcit.lbec otdt qnctv £gredieturvirs 
oomtnue oeue: eonuerttmi- gaoeradice iefle.iv £t flof 

niadmectfaluterttV*-* 5 oeradtcect*ofccder. u .iitf. 

fpidebaminvifunocti0*tec Qt»perquopcrcutta voa 

ceinubibu0 ceU ftliuel^omi j!?vltraaddenteepreuari 

nia venit. £t oatum cft ei re cattonem* (dmnc caput lan 

gnumetfronoietomntopo; guidumet omnecozmerce: 

puluetrtbuoetlingue ferut a platapediovfqsadvertice 

entei.v ^oteftaeeiuepo nonefttneofanitae«©uIn* 

tcftaeetcrnaquenonaure* etUuoiet plagatumenono 

returaregnnmeiu0q$non eft drcunligara nec curata 

eo:rumpetur.£toatum cft. mcdicaminc neq? fota olco . 

*f-y £gentt [iLcctlofcia- IDecotcitooimnusocuoco 

V-Apeccatricipopulo gra* uerttmini admcetfalui cvi 

utintquitatcfemininetptfi* tie. Suemartagfaplca 

lif e fccleratte . IBereUqrun t oominu© tccum. Spirit 9 (a : 

oiim blafp^emauerut fctm ctuefupcrucnletinrectvtr' 

ifraclabalicnatifuntrctroi tuealttflimiobumb:abifti= 

fum. Ifcecoteit oominue oe* btquodenim zz tennfcetur 

couuerttmtntad me ctfalui fanctumvocabiturfiUuooci 

eritis.^eogratiae.' 2Dif fftuomodoftctiftudquos 

fueeftgab:ielagelufad ma ntamvirarnnoncognofco % 

rtantvirgtnemoefponfata^ refpondeneangdusoiritei 

iofcpi? nunciano ci vcrbnm Spiritus ianctua fuperue* 

eterpaucfcttvirgooelumie ntetin te?c. Jt. jm» 

TRettmeae maria inueniftt -^*vJ£rravcftra ocferta ci* 

gratiamapudoomtnuimee V4 utrateoveftrefuccenfe 

a.if ■ 
tgnt- Jtcgion 2veftrl cotam 
vobie «Ueni oeuorat:* t»efo 
la bif flcut Invalhta tc boftilt 
foec oidtv » - Saiuato:| c* 
pectamue ofimfefum jrpm* 
t&ut rcfotmautt cotpue fai 
miutatienFe^figuratficots 

po2i daritatf fuc : Sobtlc 
aiuftcTptcvinam*tnb©cfe 
culo cjepectatee beata fpcm 
x aduentfi glotie magnioet 
tf&utrefozmautt* fcec-vt. 
^jiC oerelinquef Mta fy 6 
vT( vt vmbzaculfi in vtnea 
i flcut tuguriu incucnmcra 
riorflcut duttae quevaftaf . 
£t nifl oftecjrercttufi rcltff 

fctnobie femeu/ qfl fodoma 
fuilTcm ue : t qfi gomozra ft 
miles clTcniuG. Ifcec oidt. 
■ftr ©bfccro ofic mitte qucj 
miflurue ce vide afflictionc 
populi tui. Sicut iocatu0 ce 
ventt ttbcro noe. * <&ut re 
gfeifraeltntedecjoeduc! ve 

lut oue iofepb* £>icut.Hn iu. 
no. I.fofa-I&ctWec no ee mi 
ntmatn pncipib 9 euda cjrtc 
cnietfetour cjrcgatppfm 
tnefi ifra clipe eni faluiif acl 
etpopulu fuft a peccatl eo» 
aUa. Cett cnar.cumouo 
buefeqnerib*. £grcdicf 
t»ftsoclocofct6fuo. Benicr 
vt faluct ppTrn fufc a pecca t! 
eoy. R.vu.SBctfm m;inbc(l 

IHtUotpciCum appto- 
pinquafle t tcfue l>tero a copmfl. 

folfmieet vctflct bcft>ffl$e 
ad monte oltucrt :tunc miflt 
ouoeotfdpuloeoicene eie. 
$ tc t n caftellfi q6 contra vof 

eft.£trer.#*meT.b.<o!$.tp*. 
pntoreeipacrtgttvtquc* 

ramue.^f rcqucntcr quidej 

f efue vctt bternfale ITcutio* 

bance teftatur: nunq>tam£ 

adbibuit flbimintftcrta tu# 

mento? nec ramo:fi vtrcrta 

drca fe coftit utt ornamenta 

ncc ad terr ibilc laude fuc st 

uinttatie aimoe ppll c*dra 

uit nlfl modo quado vt patc- 

returafcendit.Zu autcviv. 

Eceevirgo codpfett pariet 

fiUfi oidt ofie ctvocabtf no* 

mcn ei* admirabilie oe*foi 

tie»\ Superfolifioautdet 

fupcr rcgnft eiue fedcbit tn 
crernfi- SdmirabiM. . vtfl. 

]©coergocumr§tagna 
. cft f ngrefluevt ampltue 
iUoxfi aduerfuefe ejcdtarer 

tnutdia:qufaiamtemp 9 paf 
ttonteefiftabat* nomo:a 
et*vrgebat:fed tpcmagiad 

ucrfuefecompcUcbat mot* 
tcm. fftuotieecntmocma* 

nufacerdotficlapfue euaflt 
cftcflet vifibiUe faetue^Co 
•ftr . % udite verbfi oftt getefl 
tannftdatetUndtn finibus 
rcrrc .£t in infuiie que «pcol 
fut oidtc faiuatot noftcr ad 
uenict. Bnnfieiarcaaudt 

tum fadtc loqutminiet da? mace.£ttn» JUctionona V-nfgrbumfupernttptodi 

aaandotttdeid?rtftfiw vAcne a patre olim e * lce 
luerfit occtdercitagerc qui natua ozbi fubucnio cur 
cfinoporuerfit.iStuadoafit fuoccltuttcmpozie. l llumi' 
cbnftue fecutue cft moztem na nttc pectoza tuocp amoie 
parcere eitudrinS potuerfir cocrema audito vt picconio 
£rgo(lc1>riitu0eo0^uoca« flntpuifatandc lubzica. ) u 
utt-ncfozteoemoztefuafe» dcjccpcfipoft adertertmart 
dteoeobnojcioe;Sbftt.£]e facta pectoztercddene vicfc 
dtautteoenonvtfacerctqt$ pzoabdirtetufttfqj rcgnum 
antca volueranfed vt poflct pzo bonte.Do ocmfi arcem 
facercqdduevolebant-f a; maUepzo quaUtatc crtmls 
cultaeeieoataefttnomuta fedcumbeattecompotea IT 
tavolfttae. Xu autf.fr • JU* mue c^nce celibee.*i aue 
tenturcelie^ultctterraiubi t>onozvtrtue6totlat>eopFt. 
late motce laude quia ofte rjfClenteequta pcpm. 
nofterventet.£tpaupe)ifu* SO bozacfttam noeoc fo= 
ozum miferebif . *• ®riet in no furgere : ntte autcm pto= 
Dleb*eiuetufticiatabfidan piot eftnoftra falue q> cum 
riapede.£tpaupe*.<6fta. CTedtdimue:no*pce(Mwee 
ietenWCeoefindoicif vf; efitappzopiquautt. ©eog. 
adnatalc-Bftlaudee.*. X^.gloicdamattetnoeferto.. 

&tidt nobie ©fte mifcricoz Tffcaratevtaj oomini rectae 
diamtu5.£tfalutaretuum fadtefemitaeorinoftri. 
oanobte. $niaudibuean. antebfidict*an.Spirttne 
niUaoteftiUabfitmontee fanctueintebefcendetma; 
ouleedtncmi coUcefluct lac rta nettmeae l?abene invtc 
etmdalla. pt.follti.an. % o# rofilittoctaUS. Coilccta. 
ctidare filiaffon* ejcultafa g^f 3Edta Sfumueoomine 
tiefUiaWerufalemaUa-in. dpotcnttatuactvcnitvt 
Ecccoftevcnicttomeefan abimminemtbuepeccato? 
cti ciue cum co ct crtt tn tAc noftrozum pcriculie te mcrc 
ilUlu*magnaaUa.i-i0m0 amurpzotegenteeripfcteli- 
fltteteevenite adaquaeqrt berantefaluart.taulvtule. 
teoftmoum inucmrtpoteft XDemozianiOia.adljozaa 
aUeIuFa^n.£ccc venict $» tjymni foUtt.afte oc laudib* 
pbnamagn^tipcrenoua» qrtae*.Sd|5mf ps* ^eue 
bitWerufa^aUelura.rov. beuemeuercfpfcc.cfiaUf* 

a.tfl 


! ;i 


PiticQ .i. 

pin Womtnemtferereno* culrctecce feftinueveloct* 
ftrt. ^-iCljrtftefilioei.ZDife teraduentet:noneftoeficU 
rerenobie.- i&uifcdee.*. eneneq5labo:anetneo:nd 
£jcur0e*1(>rctc«cumcctc» ooimttaUt neqs oozmietne 
rtemozc foUto.Hd.ttj.epm. qjfolueturcingulumrenuro 
Y^^t^mws iacob venite et eiuemec rumpctur co:rigU 
A-Atmbulemuetn lumtne calctamentoiumetue. 
oomtni:ej:altabiturauteoo Supertebierufalem. (0rie 
nunuefolueinoieiUa:quia tur oomtnue. #• jgtglozta 
Oieeofiiejeercituufuij oem eiuelutevtdebitur. drief. 
fuperbumaejccelfum:afue x.^omtneoeuevirtutucon 
omncarrogante:a l?umtlia uertenoe. £toftedcfaciein 
bttur altitudoviros i eleua* tuam * falut erimue.a d k 
bituroftefoluetnoteilla. cundaevcf.ofean.oclaudi 
#« Sentad liberandu noe Ibuefuperpoeferialee.b 
one ocuevtrtutu* v-£toftc- Condtto:,vte. CapitulO. dc factc tua et falui ertmue. 
Whe. v-£imebutgeteeno= 
men tuum oomine. £t ome ^igce virgo concipiet et 
V-^partetfilium:T vocabi- 
tur nomenei*emanuel:bu. regee terre glo :ia tua.£oIle ; tyrum et melcomcdetvt (& 
cra ^tcmatu. Sd.vi.cptn. atrepiobaremal&teligere 
l^» oie illaeritffermeoo bonuA.j&natcBmc ma» 
^miniinmagmficctla et 0"i&catan."|Jictimeaema ; 
glo:taifructuetcrre fubli* ria inuenifti gratiam apud 
mte : t ejrultatio l?te qui fal= oomtnfi ecce concipiee «i pa 
uatifucrintoeifrael:eterit rteefiuaaUcluya.fcollccra. 
omniequtrelictue fuertt iu /gjrcitaquefumueoomiepo 
fpon etreftduue in bicrufa^ tenti5tuam.vii^ tTdpleto:* 
lemfanctuevocabitur. »>'. umvt&ert.irferiafcaatp 
(•ftende nobie oomine mU, oriice fcrtaebuiue cbdoma 
fcrtcozdiatua. 1 j£tfaluta* ^c.Sdmatutinae.llnmr 
re tutt oa nobie. Wifericot; Kegemventurumoominfi> 
dtam. v . »emcntonoftri fcenlteadozemue.pt?. 8e* 
oomine in beneplacito po* nttet5*noetur.aftci fa 
pulituLBiftta noeinfaluta fcna-Bnreleeitonce.^.t* 
rituo. Bdnona.^Tpm. ofucafccfidafcr.£rcelc 

r£uabit oominuefigj ocrfmo;vttnfro.lpruiwfc 
A~± num in nationtbuejw rlavacantc otcun l -Rin. t c- 


idj ftqg. 

cevlrgoeondpiet.vu'C»c?o niotcfoUto.Sdrerctanvan 

nunica. i;*. SUeni non per* Zuam t>omtne e jccita potca 
tranflbut pcr foierufalc am- tiam et vcni ad faluandum 
pliusnainillaoie ftiUabunt noe.tfetcraocoomintcacfi 
montesouleedinemtcoUes ptccibnsct pfalmo. ZDifere 
ftoent tac ct meL*- £go ve* remei. Sdfettam.an. Jn 
niamotdtofisetfanabo co tuoaduentultbera nos oo» 
tritioneseotu.lHam* v Jt 5 mincBdnonaan.asieniOo 
gredieEvirgaoeradtceielTe mineetnolitardare relajca. 
etflos ocradicc cius afccn- facinotaplcbistue ifracU 
det-fiterittufttciactnguluj Bdvefi>asantipl?oncipfal 
lutnbommeiueetfidescin' mi ferialee.lDrmnus. Coti 
crozta renum et*. *• »adiie dito^Capttnla oc p:imie cr 
ielTeetdcjcurgetrcffcrcgc* lecudiovefptooomtiiiccad 
testneugcteefperabutJSt ucntueptcuntnrfueccmue. 
crit. 6lo:ia.£t.C 8Ua fe* X*.J&o:ate.Hdmagnifieat. 
.Mfpicicbam*il^eco I nit^euaWerufalemoculos 
ZDifluseft.^ 3ue tuosetvtdcpotctiamregts 
niaria. a Ua oieft- . Sue ma eccc faluato:vcnit foluere te 
rta.» Saluatoxe. << t&b- avinculo. qprcces magne 
fecro.SU* W* & £cce vir* cunuoUecta oc oomiuica et 
qo. Suditc verbum. '*< fuffraff. £omp\cto. teporie 
Jletcntur. Sntelaudes.*.; vre-fertatcrdaadbndict* 
i?ftcndcnobt8«3" la,u ^ l)u ^ anJWerufalemrefptceado* 
anttpi-jocct pf.iitntocfcria. rtentemavtdeaUeluFa.Bd 
^mnuocaplm.i^.oeooi maflnificat.an.atnte^con 

mtnica. Sd bcncdictue an uenircntinucnta eft maria 
Snffelus oomini nunctautt babcs tnvtcro oe fptritufan 
marleetconcepttoefplritu ctoaUcWi?a. fcriaquarta. 
fanctoaUcluya.lprcccoma Sd bndtctus. au^Auertte 
ecunt pfaimo-nxferere. oominumtmminueniri po* 
CcUecwocoominica.Suf- teftinuocatc eumtm p:ope 
fragtaqucrcantchaledart- eftalleluya*Sdmagnincar 
um.Sdpttma.an-fufteet m £rumpantmontestoc& 
pievtuamuee;cpeetatesbe= ditatemet collcsiufttciam 
atamfpem et aduentum t»o qutalu* munoioominus cii 
mini* ; ©cueinnomine t. potentia venit. f enaqutn* 
JJeati immaculatuvia. tc. ta. Sdbcnedictus antipft* 

0.iit} 

£>ntta pma 

©cietfoztto: me poftmccu Icfta:laborautfufttnen0.£t 

iue no ffi oigtVfoiuere cojrl cu e?tcndertt! manuevfoe: 

giacaldamento? eiu*. Sd aucrtaoeuloemeoeavobis 

maij.an. £ jcpcaabo*t>fi3 fal £tcfi mutripUcauerttte ofo 

uatozemeftetpftolaboieu; nc nd ejcaudtS. ;*Danue cni 

©fiptopeeftalia.Cf e «« ** veftrefaguic plene ffit. t)cc 
Babn?.an.£cceveiet§eue oiciiDominue.fceaiorercu 

etrjoocoomooautdfcdercl Buamini mfidteftote 

tt?rono aUS. Bd mgt. an. jgjc J*l auferte malfi cogttati 

cg y ptovocaui filifi meuvent onu veftra» a b oculto meta: 

ctvtfaluetppC5fuft«C^atJ qutefciteagerc$>ucrfe:otfd 

baro.Bdbn v an.£ccetnnu tcbnfaeerc. (gLuertrctudtd 

bib*ceU filiue tyois veict all5 um fubuef te op6ffo:iudieate 

^mravtr»ictficft.ScqufilpuptUo:oefcdttcvldua:etve^ 

lecnocsociibiOFfaie lcgcn nttcctarguitc mcotdtone 

dep:ocomodirate tfile e c« &i fuertt peccata vf a vttoc 

tumaduentu- Ecctiotfma* dnfi:qft ni*oealbabfi^£t 

Tnradttcvcrbujofttpnd ttfuertntrubraquaftvermt* 

J3.pc8 fodomo? a urib^p- culue:vdut lana alba ef tSSi 

dpitc veftrto lcff e^ ociveftrt voluerttie ct audiertrte me: 

populuegomoirciStuomi' bonaterrecomcdetl.tf&uod 

bi multitudtnevicttma ?vf a ft nolucrtt i& ct mc ,puocaue 

ruotdtofiefpienueffirWo Htteadtracfidi&gladi^me' 

cauiraanciu:etadtpcpi0ui Oeuoiabitvoe:quiaoeofiil0 

unr.etfangutncvituloium* cutumeft* Jrcmtcctionee. 

agno?<tr>trco*nolui.£fivc f\ eomodofactaemcrc' 

nirette anre cofpectfi meum V-*tri]e ctuttae flddie plea 

qutequettuitbecoemantb» tudtcif :tuftictababitauitin 

veftrievtabularetUnatri|8 ca:nficautemf>omtdde.Br 

metenBeaffcratte vltra fa= 0ctfirufiverfficftfnfcotta3: 

crihciu fruftra : i n ccfu ? abo- vinum tufi mijetu? eft aqua. 

minatioeftmity. Ibecotcit. 1pMincipe9'tutindclce:focij 

^omenil [^ecno.il. furu.@meeoiliafitmunera 

r^^ctfabbatu t alias fefti fequfie retrtbuttonea. lp»u* 

uttate8veftraen6fera:int4 piUonontudtcat:ctcaufavi- 

(utcetuovfhkalcdaevfaet duenon ingredtturadcoe. 

foknttateeveflrae odiutta* i\ Tfrzopi fcoc attofte ctcr* 

nima mea;fcta futmtfyt mo= cttufi foztie tfrael t?cuc6fi>!fl ad-ienrue. _ 

tbfitgla ^J£S£&*« dtoefuoeinvomere^etlan 
S manfimea ad te:*et< ceae fuae f falcee.lW leua^ 
ffadpttmmfcoifitua: bitgenecStfagcnte-gladifl 
Seram omeftagnfitufi nec «ercebfif vltra ad P :e; 
f r rcftima^tcefi tuoa vt Ufi.C»omue tacob vette et 
fclSus «'.nuarioa tu ambulcmue tnlumic oomi. 
SluffiuSoftbccvo Tj^otcciftt enf ppfra tufioo; 
SKXffi^befl^mfitacoteqzrepletifQtvtol 
fdisVSrontniudtcioredi* etauguree babucrfitvtpbi 
mSrt?educ«eliiufticta liftflmapuerl aUcioadbefe, 
SXwt fceleftofl *et peeca* rfit. fTfcepleta c tcrra arge 
SteXSoycerdique toetauroetnon eft Rnte tbe 
Sto&umenf. (lXon ^" S ciu .£trcpletac ter 
ftmdenfeteniabvdoUeqni redueequie:ettnuinerabt 

SffiftcVucft l erubefce lee qdrige et*.£t rcpleta eft 
Sfa^ttieqttoadegeratMen^ei^doUe^opusmanu 

diroeritlvdutquerC oeflu* umfua* adotaueftqd fece. 
SribueUereWlutouua runtoigitteo:fi.£tinc„rua 
_ b f«aqua.£terttfo«itudo( uitfe bomo-.a bfttUat^eft vtr 
rfa vt faulla ftnppe: ct op' Dec ofcit ofie. ftc tccttoncs 
SquaflfdnrtUaafucce fV_ ergo trtmtttae ele 
KruqjflmuUetnS erttd , ^^ngredere tn petra ab 
eKi«uatTll?ecoi,5t2lect6ct fcodere foffa bumo a f acie tt 
V-&rbfi quodvidtt rfataf moxie ofit: et agtoita maic= 
QflUueamoe fup iuda ct ftatte ci' . i0cult fuWtmte bo 
W rrm.£tcrttln noutlumte mtniebumtliatt futcttncur 
rte^pparatue mone oom' uabif altitudovtro^ I £ral 
5flimvertic2motifi«tdeua tablf afitofie foluelotetlla-. 
btf fuocoUee: .fluentadefi q:«eeonie*erclruuj fttper 
oeeglteeetibut ppti multt oem fupbfi et welffi:et fug 
e,oi«-t:veniteaf5aam*ad ocm arrogatcutbfiiUabtfa 
motem ofti:et ad oomu? oei fuc omee cedroe Ubant fubli 
tacob et oocebit noe viae fu mee et ercctae : % fufi omee 
a e % ambulabim* tn femttia querc'bafa:i fup. oee motd 
dneMutaoeffoneictoltlei:: ei:celfoe:afupoee colleede 
etverbfiofttoeblrrm.£tiu= uatoe:etfuBoem turrimet 
diabit getee* arguct popu ceManuet fufi oem raw mn 
Jl 

*. Dntcapma 

nttfi: t fufi ome nauee tbar oomeftiefi pa trto fui t Oicet 
ri0:ecfuperomeqevtfupul= 3eftimctutibicft:piincep0 
cl?ruelML £ticuruabif oie eftonf :ruina aurej t>ec fub 
luwtmitae !?oim« putnilia: manu tua. l&efpodebitcBin 
btf alwudovtnw eleuabif oie itla oicene. THo fu mcdt 
onefolueiotcilla:aidolape cueainoomomeanoeftpa 
nitus pterenfciintroibfittn nleneqjvefttmctmmnoltte 
Ipeiacaepcrrfl?aivo:a0icf mecoftituere pnctpepopull 
freafacte fotmidinie onii Suttaut Wrfma tudae?ci= agftamaieftatieet 9 cfifur~ 
rejeertt £cutl£ ra* ?te lecri dir:qilingue eo? t adinufc 
tloee C09 cotra ofim:vt,puo IIR oictlla ,piicietl>5 ido caretoeuloe maieftatj eius 
laargettfuiqfeceratft* IDccoicttofte. 5tcpcrcbdo 
b vtadoiarcttalpaeavef^ ^ 1©P" [madaleatoce. 
tiUonee.fitisrcdlcfftlTuraf ^lcmcuequibeatatcW 
petrav 1 cauernae fapopa cuntipftteoeeiptfitctvtam 
racierozmidinteonuaaglo grelfufituo? oillipat. Stat 
ria mateftatie etuo cfi furrc ad iudieandfi ofi e :a ftat ad 
*ertt ccuterc terra lauiefci iudicadoe ppfoe. »ne ad iu 
teergo ab t?oie cui* fpfie in dtcifiveniet cfi fcnioztb* po- 
narib' 7 ei*qz ejccelfuerepu* puUfutapnciptbueci*.aof 
tatue eft tpe-IDec oicit ofte. cni ocpaftt cftte vinea mea: 
£cceenisftatoioe*ej:cr- rapinapauper! inoomow 
cituu auferct ab birfrti * ab ftra.iauare attcritie ppftn 
iudavaUduetfoitc:omcro mefi:et faciee paupevcom 
burpatetoeroburaq. -fot moUtteotcttofieocuecjccr 
tcjxvi^beUatoictudicca^ cttuunrt» £toicit oomtn' 
pI?etaaariolfi<ifenepnctpe ^co ^elcuateffitftUefvon 
iugqnqginta:ar;onotabilc crambulaucrfitcjetentocoi 
vtiltuacofiUartfi fapictcoe to:inutibueoculoutbantt 
flrcrjitectieapzudcte elotjt plaudcbantctambulabant 
mtfttct:aoabopucroepnci- apedibuefuiecopofito gra 
pee corfi effeminatt oabunf d\i incedebant : occaluabit 
eie.£t trruet ppfevir advtp oominue verticcftlia* fYon 
v.miquifq5ad,p*imufuum. etoominuecrinemearfinu 
«Liuimulruabifpuercorra dabtt. «ijnillaoieauferet 
fcncatsnobiUeptranobilc ofie Oinatucalciametoziiro 
4tppl?edet cntvir fratre fufi a Umulae ct ro:quce:t mo* 
„(Ua t armtUae et mitra e 1 auit oomtnue fuper omnctn 
5 fcrimiX i murenulae locum montie ffon et vbi in= 
SSSSSfi* et tnauree et uoeatue eft nubeni per otej 

T Tlafl tn fronte et f umum t fplendotc ignte 
ttKeCwawtJrpal ftammantietn noctc Su* 
SSttntbStu» etacue per omncenim glonam pto 
ScuUafyndoncoavlt» tcctioettabernacu um ent 
SJSSrtffi • *« critpto in v.nb:acutom Mei ab eftu 

Sdoie fctow Pto 3ona et in fecuritatem : et in ab* 
ffi^*«£criYpatlcrt-- fconfioncaturbtoe etaplu 

rota KKSuUrrtml T*«nnoqi»mo»tna8Z 
uotaucmciu. uBuiw 2 o3ta8vidioominum 

fflfflS S *™« fe4entem 5 rupcrfoUume C cel 
h,mt faStoSct P o:te eluea fum et cleuatum:et plena e-- 
«f«Sterrafedcbtt.H?ec rat oomue a matefta tc eius 
SSSS Wiecttoco. ct eaquefubipfo crant rc. 
TflODtebendentfeptc ptebanttemplfi. Serapbtn 

^ie tUeWtftee/panein no ct feje ele atieri.Cr »uabue 
Mcomedein^ vefttotf atle velabant faciem eme <i 
SSftrto opertemurtantfi ouab" wlabSt pedee eiue « 
mXnuoccf nomc tufi fu B onabue volaba t. Jzx clama= 
Kf. aufcr oppiobttontno. bant alter ad altcrfi et oice= 
ftrom." Jnulft »te ertt ger bant. Sanctue fencwe fan 
mToomtniin magnificen cttteofteoe'etercirufi:ple= 
% *t «toita et fructueterre naeft oie rerra «lotta c.ue. 
fSt B :et ewltattobieil £tcomota futfupcrlimina 
Eti fuertnt ne ifrael a e= ria cardtnfi avocc cl amantj 
St omnte qui relictue fuertt et oomue impteta cft fumo. 
Kontctrertduueinbteru t £t locutne cft ™™ u * 
faemtactuevocabttunonv ad acba3 otcene. ip.eter.bi 
nte ianl fcriptue eft tnvita in fignum a oomino oeo tuo i 
Srnfaffi • St abtuertt profundC tnfernl fiue in ep 
Knue fotdeeftliarutn fy cetffifupta. ftouttacba* 
on-etfangninc bierufalero lHonpetam:etnor, . tentabo 
teuertt oe medlo eiue in fpU ofim.£toit.t._Sudttccr S o 
rituindici|aardotte.£icrc oom'oauid:nuquid parum m . mua.ii. 

voWeeftmolelloeefrcl?oml nZfrctuc*cc8-?ttkctS( 
mbue:q:molcftieftiea oeo r V^rcdicf vtrga beradi 
meo^^ropfbocoabitofte^Ilcceicncctfloeocradtcc 
ipe vobie llgnfi. £ccc virgo eiue afccdet: % rc4cfcet fuj 
codptet«partetfilifi:ctvo: efifpfieofti/fpfiefapiettect 
cabitur nome eiue ememuel intcUea*:fpfie cofilif x foiti 
©uty 9 a mclcomedetvt fd* tudinte:fpfie fdftle % pim 
atrcpwbarcmaifiteUgcrc tie:arepleWte6fpfiettmo> 
bonfi^cc otctt.?tc leaoee ris ofti 4E «5 fc6mvifion« 
f3 *wgf^»«dme # Sa oculo?iudtcaWt:neq*fcom 
^Lmc ttbtlibjgrldemet auditfiaurtfiar0u«:fcdtu; 
fcrtbc in co IWo »?oie vdoctf dicaWt in iufttda paupee:* 
^Uawtral>c:atoptcdarc arguettnedtatcpmafuerif 
^tadWbuttnllHteftesftdc^ tcrrcC:^etccttticttcrravir 
lcsvriainfaccrdotc;a3acl>a sao:tefuiafpfilaWo9fuop 
n^filifitomcWcjlLftacinfftcletlmpifi^terttiulh 
cemadjPplyctifflacoccpttT ciadngulfiiumbo?el»etfc 
pepitftiiu5.£toiicltoftead deectnctoafiraifief.Bec 
mc.aoca nom£el 9 accdera fphica fcoaaduetue fab* 
fpoUaoetrabe:fe(Hna pda* batopccd2.ad vcfcaf.aftet 
ri:qtante<pfctatpuervoca* pifer.b?*-ConditouCpmt 
rc patrc fufi-i matre fu5 au* g^f firedief virga oe radU 
feretur fottitudo oamafd:* vH.cc iefte:* ftoe oe radtce 
Jpoha famariecoxa rege af* eiue afccdet : et rctjefcetfm 
fyno». £t adiedtofielo<| perefifpfie ofiUfpfie fapfc 
admeadbucoicee.ip-roeo tiettnteUea^fpfiecdftiifa 
«yaWedtppfelfteaqefyloe fo:titudinie:fpfiefcientiet 
q vadut cfillletio etaflfcplfc pletat]: % rcpleWtefifpfie tt 

magterafFnafilifiromeUc: mo:ieoftt.K : .»afcefnobtf 
-ppterljocecceofieadducet imulue.rtttmfiocWiice.tHi 
fupcoeaq^fliuniefoncex *'Ro:atc;admgtan;ae* 
multae:rc0caflrriO9«iocm nioomtnevllltarenoelnpa 
glo:ia ciue: et afc&lct fuper ccvt letemur cotfi tc cotde j» 
ome rtuoe etuet ftuet fuper feao.CoUccta. JErdta5u« 
vniuerfae ripae el*. £t ibit ofte potftia tttf*ofiicepeeo. 
ptudainundaeitranftcevrcfifurfra- ClRota q^fiiifta 
^adcoUfivcnicttaerltejcte ofiica fc6a aut fda vdqrtft 

aductueacddcrttfcf. nouc 

3 dU{fUUB lectionfi:totfiR«twfefto£t tcm.Suditctftbteuifquod 

rtm poft pmfi JBftdtcam* adinufite ofto «ppofui cjepla^ 

fltmemorUocadutn.p"^. nandfi.Dcusvnuaeftpatcr 

in-# ctcoUectaOcvef.fab* &tU8vnu0cftfiliu0:oe*vn* 

bati.£uaaclifivcro ofttcc lc eft fpfte fcfis : no trcs t><| fcd 

fin pma feriavacatciibt vnua cft oc^rcs tnvocabu* 

frtdptcn^ta.UUue ofiicc. lte:vnu0tnt>ettatefubftattc 

'ocietoxtftvt Ifabbato pcc* %\x afit» k . £cee ofievcntet 

c-Bd maturi.Unuttato, % otfiee fcti et*efteo x erit in 

Sttr«ttevi0tltm'venltead oteiUaluiemagnatertbunt 

owmue. i&ula nefcitl boxi oe btrikn rtcut aqua munda 

atiadovenietofia»p. i i t 8«ni Etregnabttoneincfnfifue 
tecwiltem^nunguUeno oeegetee.-' . £ecc cfiVtute 
OTniiaafiept>.vtS.lnoo- ventcttregnfiinmanu ti* 
mtatcapma.Sermobtati apoteftaeaipcr«i.jetrcg. 
mffufttnicpi-Acolo^ma. racfedoicitmibtCaUc.tU. 

SsJtgtmuefSctfimorffc x btrettcue.£rgoflvnft 
1 populo oet pccpta oan ffit o ms ffit incarnati :t non 
vbt otjcft . Budt ifrad: adfolfi tpm ctinetearo IRe 
oft0ocu0fuu0ocuevnu0c. pealtudeftaia/aliudratio: 
TBonpotcftcfTemaiornopc ttfttnaiaeftrattotvnacft 
tcftdfcminotmdpoteftnu' aia-.fedaiaaUudagit aliud 
mcrart:oic6tcp:opbctaoa= ratto. Biavtuit ratio fapit* 
uid.ZDai$nufofte t magna £tadaiamgtinctvita:t ad 
virtuectuetfapierie ei^no rationcetinct fapietta. Eu 
eftnumer*Xuafir.>V/lMc* iV.iBocebttnoeofteviaefu 
rufaltjcttoventetfaluetua ae t ambulabimue infemi 
quaremerorepfumerie nfi tteetue. *0U t>c fyonejcibit 
4dc6(Uiariuenoeftttbtq:i le?tverbfitmioebierufalc. 
nouaait tc oolot . Saluabo b &cniteafcedam 9 ad mo* 
tctUbcrabotenoUtimere. tcoftitadoomut>ei iacob. 

$fraclftmcaudtertenon ^fCcftaia [i£tt.3L.iitf. 

eritinteoe*rcc*e:ne<sado C *rattovnftflnt:aiafo* 

raWaoefialtcnfi ego cnim lafufctpttvirft:ratiofolaftw 

Dfte.Saluabo. je.ccjto. 0- fctptt fapientta:t tfl nec aia 

/-Npttmc noftie ifta fratrcf eftftneroncmecro flnc aia. 

\Jd>arifl"imi(Jcojdcfo:ti : Stc pstcrt filtueUcetvnu3 

tertcnetlecat!?oUcavertta- ftntt vnueoeueftt:ad *pm 


foluptinetearoflcutad fola oetta^ vnafitofttinitae:tm 
rationem etinet fapientia:li pleuit quidc carne *ptparcr 
cet n6recedatabaia;fv-£i etfpirituofflnetuafedmate 
uitaobterufalcnoliflereqm ftatcnofufeeptione.8i6fct 
ooluttonffu£te.£tauferet reqxineoftutetpaternoffi 
ateoemtribularionc.N- £c inquitoominuoKpafol^fed 
ceeniinfotrftudievenietet patermecfieft.audioefpii 
bzactyfi et 9 oomiabitur. £t rttu fanctoquiacfieoeraf. 
auferet. Jl cato qutnra. £ua0eliftarcfertqutatefuf 

©Cccauud.Jnfolccaloz plcnue fptritufanetoregrcf 
etfplendoztnvnoradio fu^eftatozdancfcuauKm 
fut : fedcaloxepficcatfplejv R Sicutmatcr eonfoiarur 
dox tllumiat. Sltud fufcipit filioe fuoe ttaconfoiaborvof 
caloztaltud fplendozret licet Olctt oominua. £t oc ftrrm 
caloz ct fplcdoz abiuice non duitate qua elcgiventetvoB 
queatfcpararirfufcipttfplc- auj:tHfi.£tvtdebttieetgau 
dozilIuiattoncnonferuoz£: debttcozveftrum.v. Paboi 
fufdpttcalozferuozenoilur fyon falntemetinl?icrufalc 
miatione.Bltudrtmulaiiud gloztam mea. £t videbiti*. 
ftupularitcragurcrtftabin &ecuofeptia.i5c3iTi 
uice no fcparantur. K-- £cce ^w- TR illo tem poze. Wi*it k 
Ofte vcniet pzotcctoz noftcr jL fueotfctpultefute.£r(it 
(Sctus ifrael. £o;ona rcgni ftgnatnfolcet lunaetftcllii' 
t?aben0incapitefuo.*».£t etinterrteptcfluragentiu* 
oftabif atnanvfqsadmarci pzeconfuftonefonttuemar' 
a ftumievfqsadterminoeox etfluctufi.£trc.£*mcl'.W. 
bieterre.Coxona.Jlectto.vt Ofteae [^reffc 

^jcctfiliuefufcepitcar redeptoxnofter paratoenol 
>© ncmetno oefcruitpfey inucnirc oefideris fenefcen 
nccfeotuiftta£atrc*S5ufce: tetnmudfiqiiemalafequa' 
pttinq>filtu0carnemi,ppxt: turoenfidarvt nooabeius 
ctatc:fcdtamcetpatcrtfpi amozecopefeat.iCuautcm; 
ritus fctfta non oefuit mate^ K*. Ibterufalcm plantabievt 
ftate. 5n oiuinitatc cqlitas ne&tn moribuf tutei ejcultt 
tn camc fola fi Ifl ptopztetae bte qz oteo olii vcnrct furge 
TRoautcabcopatrissutfpi fyo^uerte^adoefirufi.^au 
rituo fcti recelTltaltquando oe t Icrareiacob qz timcdto 
r»tutnita0.£rgocumvnafit getfum fatuatoztuueaduc 


TVducntu*. 
in £tuUafflti9fiHafyo taminnoftrUrtbulatiotbus 
XfUtabicrrm. 6aude. ccrntmue^incodicibuslc* 

Metas terminum qu3tc nofteradueniet^.iftuej 
^rfecuttoneoeueniantino iobannes pzedicauit agnu 
tcfcirvtftoeumetucrcinip elTcventurum.; ircccagn* 
ffSulllitatc nolumus : act cecc qut tolht pcta mfidi 
^iniieiufiiudictumvelper tauem.6loua. »e*nofter 

CclcctoifaucticuangcW |2f «rcctnnubibu0celtt>o- 

Kodoveftrafraternitaf p. mtnus vcmct cftpote; 

fludiuit:paulofuperius.ofi9 tottmwnaaU. 

6mifltr>icl0.£Act0cn0 lUbafonitudi* noftre f?on 

contragcntcctrcgnumad^ faluatoiponeturtneamur» 

uerfu0rcgna:ctcruntfcrrc ctantemuraleapentc po» 

motusmagnipcrloca:peftt tasquianobifcum^alla^ 

cncicctfame0.^.jegrcdi, ftfl ^cccapparcbitofiBano 

ctur t>omin*oefamarta ad mittef flmoza fcccrttcypc^ 

noitamaucrcfpicitadoiic^ ctacuqivrtctanotardabit 

temctvcnictinbctWccam- alla. i flpotc0etcollc0ca= 

btdau0 fupcr aquao rcdcm- tabfit coia oeo laudca omta 

ottonieiudc.Cucfalu^crit Ugna flluasplaudcntmant 

ommorjomoqutaceeevcfet bu0qmv£iett>ft0t>onuatOi 

£tpzcparabtturtnmife* tnregnuefnfiatla. £tct 

ricozdiafoliuctu0Ctfedcbit ofio cfivirtute vcmctcttUu^ 

fopcrtlmd in verttatc. Efic miabtt oculo© feruozu fuo* 

ftqutbufdamOc^i** aU3. ^ ©crbufupemum 
V3jnterpofltt0bocqi5mo vrinfrfiicapccdefi.taprm. 

doaudifti6adifi*it-£rfitfb -f-W&tetUaadfldetromU 

gna in folc % luna i fteUto * JLnne manum fu5 ad pof » 

interri0 pfluragcrifipzcco; fldcndum populumfuum :t 

fttflone fonitu0mari0ctflu lcuabitfignumfnnarioncs 

ctufi.^quib^pzofectoomnt etcogrcgabitpzofugoeifra 

busattaiamfaetaecrnim*: ehaoifpcrfo^tudacoUtgeta 

allainpiotimoventurafoi quattuozplagtfre. 8ojc 

mtdam^.lRamgentemfu- damantf. • i 53up UUwlll * ■ ■•**■■* 17 »**»^»»' ■ w » ■»-— - — »» ■» — — -~ -■ ■ | ■ - ■ ■»- - * » » "■ « 

perffentemerurgerecasq? foUfit»autdifui?re$niiinet , > 
piefluri tcrminflfterepluf fedebtttneternfialla.co;: 


DitlCa.l/ eafdra oomfe coxda no tudiitfeiue quafto:tfioomi 
~.t„Jzfi . P :e P flrfl,,da8 eaudid er «ulrarto mucicf 
vrrtgenlrttut viae: vrpetuo tnea:0ratia? acrtoavotlan 
aducrtipunficariertbimcri dte., Kozare. •. , 

^!^S, ,fl, ' a,,U ? ®<J e8 mariaquecredidifti 

tfvfiiir.touifra0larcmpor< perficienfinteqoictafiitil 

|Mb«as Wei.afic.oclauo. w a ofto alla. «Tolf.oe ma£ 

Sd pm3 pt oeprima longa. vto. C fi uxfra. Clffcer ebdo. 

Sdtcrciam.CXapitulum. Bdmatu.3nuita.Re«m. 

€$£%£«???? *#*"• ^«»*«nfi «P*.« *»a fef .* 
^->L Wm»eaet faluabit noo ait- f.oc ofitca. f m fer.iif.lec 

e f cc ^faftmuimueefiers oe vfaiavtepoftvlrfolecta» 

ultabtm^letabimurlnfaluU-.oeofticaBOtdingTola» 
tarictus.-qzrectercetmanus ftopueertreperuf.aftUuv. 

r alOTfef 600 ^ x -f^ te "de.3n lau.afte.tpi 
Eteniadltberiduntvriu oefer.l>v^cp.ct*.oeomcai 
Pjuna on.ca.CoUect 6 mar. Sdbn».a.vtftati fcdf .10« 
l^fCceejjo rjadw.cprni ceecficouctSoeontcapck 
, mtrra oictr ofte m ffida cr fuifra. ad boiae m» i pit 
mcriafvonlapide ptobaruj maebi.noraro. Sdv&an. 
ungiilarc: pciofum:in fiida: cj pi-fer.bf.cp.fucceirmei 
inero ftmdaru:er poner iudl *.o ofiica ad maa.an.vt fub 

cfftipodereettuftictainme=feqnf.pceo,cficoUT.erfuffra. 

furai. ©frendenobiavte. vrWctfieihC^ctiafl.adbe 

Sdnonam. «Captrulum. iicdtcti-.au.J&ecelovaetoo 

©ece l iufticia rcgna bi t miatoz ofi a er in manu etus 

rer:etpndpeeetu0tn bonotetiperifi.adm§M 

fndidopreerfir: * fedebtr po £cce rejc nf velet Wle fre et 

puluo elue in pulcbrttudlne tpe auferet luafi capttmtati 

pacle i m rabernaculie fidu nf euCcf a vt otctfVe!«pf er. 

deet inrequfeopulenra.TV. id.adwv.au ©uprebirftn 

©uc revto. Sd fecfidaevg ortel* ofio i aRa et 9 tn tevid* 

ane.oeUudibue f ue poefe. Wrur.Bdma0.an. SSIorcl* 

£L ^S ndi 1 K ^ ,m 2f P^ mflnt * 1 Defe «° S>K via ofii 
-w~ * "la oie v2ier ofio % co recrae fadre fernitae *i nfi. 

_ folabittirfyon:corolabif C & 

orneerutnaeei^erpoiier oe ceegomirroagelfi mefidp- 
ferrtt due JJft ©elidae i foli* parabit vti tul antefoctem 


h ©fiicaa* tui.Sdmigf.aa Syonre; p2ta.£?erm0.b.au£.epi.C.f* 
nouaberte* vidcbie tufttim ^rY&s incp ?ucnto o iudei 
tufi 4 vctur*cft in te.Cf cr - VA qui vf $ in bodternfi oi 
4ma.8dbft*.flnfCucsqut emncgaftte ftliu?ei.lHonc 
vctunte ceofiequeefpccta votveftraeftiUaqfi efivtde* 
m*vt faluii factae ppFm tufi batf miracula f actetem atq? 
Bd nugfi.flrt. ifitut poftme tentanteeoiccbatUquoufqj 
vcnttantetnefactueecuiuf aiafnoftraefufpcdte^Situ 
no fum otgn 9 calctameta fol c jcpe t>tc nobie pala m . X u 
ncre*1[.ferizvi.'Bdbfc 7 *& t autc.ft. £cceapparcbtroo 
©tctte^mflllantmeaofotta^ mtnuefug nnbc candtdaet 
mini eccc ©fie W nofterv2i= cfi co fcto» mtlia babee Inve 
eivHdmgt.an iCantatcoo ftimcrocrinfemozcfuofcn- 
minocaticSnou&laueetue ptfi.Rejcreguetofte0omt* 
nbejctremteterrc. £5abbo . nanrifi.x*.ilpparetritinrtnc 
8dbft*.an. Jleuabttofieft* etnomcntief ftmoza fcccrit 
gnfitnattonibueet^grega ejcpectaefiquiaventenevc; 
bttotfpcrfog ifraelatliupcce ntet. Rejcrc0um.Xectio.if. 
f£E>fticafcta.£3abb6p< *y-Xleautcmvoeadeonft 

rcdc.a4vcf*afieetpi.fenaf. JLdcrarioncmtraculozum 
£onditozalme*£pfm. mtnebatDicene-.<@£aqcgo 
Y"\JSopcfcciiuftictamea5 facioipa teftttnoniu ptybct 
JL/oidtoftanon clongabt oe mctvt rporcfttonificicc; 
rurafaluemcanonmozabt rentndvcrbafedfacta.Cu. 
turwboinfyonfalutezettn *R*.»etf?leem ciuirac t»ct fu 
bicrufalcs glo:iamcam.iv< miet teetietoftaroztfracli 
ZPtflueeftangclue» mpma egrefliiecfftcut apnciptotn 
Dftteo- v ftoiatewHdmagt evcfnttatlctmagirtcabtf i 
anSntemcno' eft formatuf medtovniuerfe rerre.£ t par 
ceus t poftme no erit q: mi erit i terra noftra ou vcnertt 
bieuroabifomncgenuetco * Sloquef paccgcnb' 7 ipOi 
ficcbif otfiidtmgua^cotr.oftt teftaf etue a marivfcp ad ma 

ccpct^cfifutfra.JCoplc.vte re..£tparerit. JLcchcMtj. 

^dMu.u.JJnmrJScrnFad v-w^aafitnoaffttofccrce 
wftttpa.lStuctobancepdi iJtfaluatozcqutopcraba 
«mugiiueifcvcntu?. pe. turfaluteinmedioterrevre 
Sentre» *3rtifiiiiiU?nott.aftc adiicietee in malo aiftie.Cu 
*i< oe tetpo tefhmoutuoicisrtc 
VO m 


ro cnj O <J\ co ■r- KQ 
m T r*~> CvJ 1 tttTImt 
WTnTn 7 8 10 11 12 13 


ftimontfituunoeftves.Sed 
ad bec ilte c|d vobie refpode* 
ricaduertcrcnoluiftl.ituat 
»;-. flRuivcturue eft venieti 
uotardabir iano ertttimoz 
in finib*nf te. flt m ipe eft fai 
ua to: nofter. <•• 9cponet oef 
inkfrareenf ae ct^nfcictoia 
pcta nf a. &m. 6fta. H.iitf* 
^f^ f&nne fc ptfi e i legc ve= 
r*-> * ftra q6 ouo» fooim tefti 
montfivc? fft^TJfezeuaricato 
ree lcgte intcnditc lege. %e 
ftimonifiqrttl oerpo.Jnle» 
0cvf a fcptfi eft q> tmop Ijoij 
teftionifi vc^ ftt- Tpnocedat 
ctlegcno tmouofcetiaplu 
reeteftee rpi:t?uicataudi 
tozeelegienec factozeeXu 
tfr.Sufetpctfbutf go qtf tibi 
ajDfio c angelfi tra fmtfTfi eft 
cociptee tnvtcro oe fi pariee 
ct r)oiem. St bfidicta otcar! 
intcr oee inulicree- X'. Tffca- 
rtesddcftltfietvirginitatitf 
no paticrie Detrimetfi elfici 
crie grauida ct erle tnaf in- 
tacta.£*tbndicta* Jtccr.v. 
w^vjcf faiateftionifi rpo 
A— #£cce tncjtvirgoivtero 
eociptet ct pariet fthfiivoca 
biEnomcei^emanuelqticft 
tnfptatfi nobifcfi oe*.2lecc- 
datet alfteftte.^tcttubie 
rcmiatcftiont&rpo:biccin 
quit oe* nf ct non cftimabtt* 

aliue abfcplllo c] iucnit ocm 
vta fctentic et oedtt ca ia cob pucro fuot ifrael oilecto fuo 
T^oft l?ecin terrie vtfue e et 
cfi boib*conuerfat 9 eft.£ccc 
two teftee ydonei er legevc- 
ftra : c r quozfi teftionto nou 
fu t copuncta cotda vf a. Xu 
afit»Ti%£gvpte noli ftcreqi 
t»ftatottu 9 ventetttbiatecu 
iue pfpcctu mouebfif abf fli 
TLi bcra rc ppfm fuum &c ma 
nu potctie.>>. £ccevciettme 
erercituu oeue tuue in pote 
ftate magna.iLtbcra./ -vn 
r^y£dahfatcBaia erlege 
X ? rpitefteeitroducatur: 
vtfrotes ourifllme itmicop 
coreranf . Hcnict et tile oani 
ei fctfie. Juuente cjdc oe eta 
te fentoz vero fcia ac mafue» 
tudine couicatoeefalfoete 
ftee.Sicut couicit feniozce 
im pudtco e :ita fuo teftion i o: 
rpt ^terat iimicoe. &ic fcte 
oaniel otc $ rpo qd noftt eCfi 
vcncritincltfctfie fctovccfs 
fabit vnctto vfa.&uare tllo 
pfente cui ifulta tee oicebat' 
tuoetetpfo tcftimonifioic r : 
teftimonifi tufi no eftve» cef 
faiut vncno vf atnifi qi ipee 
quivcitfctuefct59»©tvtDi- 
cttie nondfi vct t:fcd erpecta 
tur vt ventat fctfie fct5B:Dc^ 
monftratc vnctionc".St afit 
q$ve? c ccflauit vra vncttoj 
a gnofcitevcntfTe fcrm f «69 
Xuaftt.' Tp»rop3cftvtveB 
niat tcmpue ci ,? et otceeiue 


L nSetonffabif.ZPtfcrcbtf t>o quipcrfcin mundum vene= 
min*iacobettfraelfa!uabit rat:perfectiaadiferniclaiM 
vfteuerrcrcvirgoifraelrC' nrat>efccndat.?Eu autc. 
uert^adctuttatestuae.ZDi ZDotestfraelramosveftroe 
ferebtf . 6£a. A »*& Sc. nmr crpadite ct ftoietet fruct 9 fa 

ItltUotpc.£u3auduTet cite:,ppeeftvtvciatt>iest>fti 
torjSncsinvlncullsopa « »0!atecetit>efupt nubcf 
rpi mtttene ouos t>e oifctpu plua t tuftu apertaf f ra t ger 
[iefuieaitiUi-Xueecf vetn* mietfaluatozc. H&iopc.r.it 
ruees^anaUuetpectamus r\ »emeni pcurrcemun 
jJtref.Oinc.b.gre^ozCpa* v^t>onficiauerat:r?ficmo 
"ucrcdu^nobiecltfratres riedot adiferospcurrebar* 
cb3rifiimt:ioane9piopl?cta Sttergo.iCu cscj vctur*es 
etpluf§>,ppbeta tj ventente anaUfiejepeetam^acftap* 
adtoidanie bapttfmaoftm teoieat.Steut^pboib^nafcl 
oftendit oicee. Bc<c agnus t>ignat*es:an etia p ftoibuf 
oeteccccj toUitpctamundt; mottotgnetf infifoua: vtqui 
curinearcerepofitusmittef natiuitatjtucpcurforcntti 
oifdpuloareclrittucscj vcn- motttscttampcurfot fiami 
turue ce an altfi e ppectatu^ veturum tnfcrno ocnficiem: 
tancj>flt0nozetqueoftende= quciavcificmudoenficiaui 
rar.etanipcfltnefctatqne ituafit. £cceradit:icffc 
tpmeflcp:opbetado:baptt* afccdettn falute pprosipffi 
fandoctoftendcdodamaue gentesoepcabfif.Jgtcrttno 
rat- fcefcendetofisficut meneiuegloiioffi.\\3>abit 
ptuutainvellu9.'Bztef ioic* tUiofisocusfedcoaufd pfis 
twe eiue iufttctat abudatta d 9 i regnabtt tn t>omo ia cob 
pacU £tadozabfitefiocs inef nfi.£t erit. £fia.£ccc. 
regceomeegeteeferutctet Snre.f.v.iBftcde. ^ln.r.an 
(2£dbec[0rtef»iL.viij, y-Y^nictoftsetnotarda- 
cufcjftiofoluif flreigc v X bitetittumiabit abfcS- 
ftctfatoidopenfaf/Sdtoi ditatenebra9:tmatfeftabit 
daniecuifluetapofit^qttpe feadocs0ctcsaUa.pilof.j. 
rcdcptoi eflet mfidi afleruit IDierrm gaude s audio mag 
nii(Tiisvcroincareere:antp noquiavenicttibifaluatoz 
fcvciat redrtt no quia ipfum alla. s n Jftabo in ffon falutc 
eireredemptozcmmudlous ettntyerufalegloita mcam 
bit8r:fcdqueritvt fctatff is alla. ui JCDotcstcolles !?fit- 

b.if. 


Dftica 

Uaburnrt crfit ptaua ittdirc 
ctaiafgatnviaoplanaave 
nt ofic i nolt tardereaUa-d. 
3Jufte i pieviuam 9 erpccta* 
teo beata fpentT aductu ofii 
^-f* ® je clara cccc tn= n?r * 
VA tonat obfcura qq$ lcrc^ 
pat pellatur emtn* (onta ab 
crljere cpQo^nucat. LQco 
tas refurgat tozpidaqfotde 
crtat faucta fydue rcfulgct 
ta nouu vt tollat otne norift 
Bfurfu agn^mittit: lararc 
gratis Dcbituoc94>indulgc 
ttavoccocm 9 caiacr?:ymt0 
<3 ecadovt cfc fulfcrtt mada 
q$r?o:zo: circritno.p reatu 
puntat fcd piu0 nos tuc.pt c 
gat. uauorjono: virt 9 gfia 
oeo pfi i rtltovnacfi fcto fpu 
infempifnafcra.Sm?. ep. 
v^\3Ropccft tuftuemcua: 
A=?egrcflu0 c faluatoime 9 
i b:a ct?ia ntea populoe tudi 
cabut me infulc er pectabut 
etbtacbta meu fufhncbunt 
faluo aiit mea tnetcrnu crit 
i iufticia mea no oeficiet.*. 
Qor damarte%&d bft^-an- 
5Jobanc0autcuaudtn*et tn 
vtncutt0 opa cbrtfti mittcn 
OUO0 oe otfctpulis fut0 ait U 
U tu C0 d vcnt L11-U0 es an aU* 
untcrpcctamti0. Collecta. 

H8re tu£ q0 bfie pdbuf 
nfi0 accomoda :t men 
tia nfe rcnebza .0 gPa tuevis 
fltatf 0*0 ill jftra.i2.uivlui0. tcrciJ 

Hd bozas modo in alfo wM 

E£'[;ci0ottf.adaa*cp. 
tatnf oeferta et Cuia ct 

crultabttfolitudo aftotcbit 

qft Ulta:gcrminae germiha 
btt 1 e rultabit letabunda et 

lauda0:gfiaUbantoata cci 
oecozcarmeUi faron.£>.g< 

TV- BeniadU.vtin ooc-Coi 

aOcctavtS. Sd.vt-cpm* 
0nf ottate man* olfla- 
lutac % genua ocbiUa robo» 
ratc:Dictte puftllanimeocoo 
fouamint et noUte timerc: 
ecce oe* nr adducet vltionc 
rctrtbutioi0:oe*tpevenieti 
faluabitno0.^40ft5deno* 

OSu[bi0.tc.fed4r.cp« 
detcinoftofcmpitcifi 
oico gaudete: modeftta vFa 
notafltotb* t>olb 9 :ofi0,ppe 
eft.^eo g. Sufite.vto. 
Coir. Sure tu3£Td fecfidaf 

vef.om0dfte.9elaud1.pt.oe 
oftica.r^f'\Codttot.vt§.cp. 
y— rtCceagricola crpectat 
VJl£cioffi fructaterre:pa* 
ttcterferen0Oonccacctpiat 
tcpoiancfi % fcrottn&: patic 
teo igif eftoteivo*:? conftr 
mate cotda vra:qm aducn 
tuo ofti app:opinqbir. #.2fro 
ratcSd mgi a- iCueacJ *& 
tur^eoanaUuerpectamue 
otciteiobaniqvidtftio-.adlu 
men redeunt cect/motrui rc 
furgut/ paugea euagclisSf 
CoUcc.vr>.cufutfra,fcr.t|. atWtnc 

ti|^r.*.t?tti*cb*.Sdmata. ^epctrabcfertiadmStcfi* 

5nulMRc$evftu*.afte * pi liefy §.£tnitte.Bfica pt.oc 

oe no.rcr.%a1i lec.ocofttca nocfer.*. £gredief ofis ©e 

fcocfer.lcc.oerfaiavts.niil locofctdfuove.vtfal. H.fctf 

fcrmde0fc4ntfet>o.vtinfra ^pTRil [cuSffchl fm luci. 

ozdtnabtf rcftaurcf.TVta.fr JLlotpe.ZDtnueeftange 

quetu|5mootcfif.7v'.l&efcc lusgabtiel aoeotnduttarc 

dctoft0.viM>fitcepceo.U*. galileccutnomc na3arett?: 

Bcnlofictnolitardarc re» edvirgineoefpofatavtrocui 

lajcafactno:aplcbistue.£t nomenerattofept?oe oomo 

rcuocaotfpfoe in i rafua.*. oautd ctnomcf Qle marta. 

£jccitaoficpotctiituitvci £treliq. I0me.ve.br. pbFL 

vtfaluoafaeiaenoa.fitre* BjcotdiftnFeredepttotdfra 

twca.lV.£cccra4t|:.vltimfi trc8ct>ariflimt:bodternano 

ipiueonice.oetndcillaaoo. bisfctf euageUnectto c6mc 

ftopueeftcoxdt.repctfttur daf.qangeluoe celteaoeo 

Bft lau.^49ftcdc.Jn lau.5 miflu m ad vtrgtnem narrat 

tpi.oefc.l?Y 9 .cp.t?&.ofitcc vtnouaincarne natiuitatc 

pcco. f er.fcoa. SdbtV.i- filtjoctpdtcarct cqua3 nos 

©idtofiapcnttentia agite abtecta vctuftate nojcia res 

appiopinqtttcnircgnii cc* nouari:atq*in£ filtoe oeieo- 

losaUa.lPrtcee.tc.cficoU putartpolfimMCu.Tv JCla 

lccta ofttce pcc6.£t ad t>or . ma in fottitudinc^anficias 

mol aliie fef.oidinato. fld pace tn l?trftn .^tc ciuitatl* 

wf.fupmg.niftolcaf (0an. busiudet babitatotib* fyo 

J&timmeoiectflcegenera* ecccoe*nofterquc ejcpecra- 

noeeqiactUat?umilcrefpc= bam*aduentet.*« Supmo 

;itofi0/Coira.aurc tui-ic tcm cjecelfu afccdc tu d eua 

■Jcr4ii.Sdbft*.a.C6furffe geUjasffonejcaltainfozti 

ofurgetdue"foztitudtncbta tudtnevocctuaM^tect. f.il- 

cftuofii.?admagt. niftot: •j-YEergoad^milTefalu^ 

<tf J0j£leuareeleuarec6 V-Attemereatfioona ptin 

furge Ijirftn folucvicula col- gcre-.pmo tdiu ei 9 intcta cu» 

Ututcaptiua filia fyon^ete rem*aurepcrcipe.IPifTuec 

ravts>f er.iti).qttuoz tpm. intft angelue gabztela oeot 

fldmat.pnutt.£mtttcag ; ciuitatcgaltleecutnomcna 

nftofie.^ftatotcfre.P' 8e 3arett):advtr0incoefponfa 

nucElaofiftapft.fcquif. tivirocuinomccrat iofepl? 

b.tij 

E>nica.iii. 


Zuaute.iV, (gricf ftellae* at. SnnuncfatepopiUi» 
iacob t ejeurger booeifrael «t oiclteecceoe^faluatotnF 
etcofringet oeoouceoalie-' vcuict»bF' 7 .cpui 
ntgenajz.^terftomteterra ca.Bntebft^jn.IDilTuaeft 
poirefTioeiV £tadozabGt affelusgabzieladmariivlr 
efioesregeeoesgetea fer* gmcocfpofataiofepfr. 

Hlfe>tu[uietef.£t.li.ia cmoeofiicafinepctt*' 
,pfectoJ?umanereftatt fuiTragtfa.Bdbo.an.Juftc 
rattoiopndpifitvtangelus apiecGalile.-zc.vtitvi 
aoeomttteref* adtfgineptu t- r nota cj> ftfifta fer.n 
cofecrada otuino: qi pma g= fcti ntcafi* euen.tre* vin 
ditioiebfiancfuitcaufatcfi tccerfitoccuag. fen* 
fcrpenaaoyabolomlttebaf occo6fctoamco.oeaeiuv 
admultere fpufupbie oeci* iVta.*oeclau*.tm* fer.i 
picnda:immoipetnferpete oiccnftnfer.v.fcqn./ 
oy abolus veniebatcl genuff ftafcti tbomc euc.n 
bumanfi oeceptf parettbus totfifiet oeeotm 
pmie:imoztalitati00nanu £uagcltuafirlegef 
daret.i&zersomozeintra* pccde.@itomf.tb cu- 
uitpfciam-.aptereditivita tufictocfctott 
fifemina-3llaaoyabolofc* riav.iegefcuaaeltftai 
ducta cferpentcviro guftfi % an.OcKUUusfa 

necIobtultr:l?ecedoctaa8o vef.tn iftafer-urt.af 
pangelftmudofalutUucto fcf.by* Codttot. pftl 

rcmedtdttlCu.i. 2T3odove ca.iv.^efttnanetardaucr! 
nict ofiatoz ons et nome ei* Ofte- £t Ubera ppfm tufi. 
emanuelvocabif. £>rief [ aeniofteetnolttardarerc' 
oieb 9 ei^tufttcia a abfidatta larafacinoza plcbtstue.£r 
pact0.£tnomen.6lozia,£t Ubera.v.J&ozate. wimccc 
fflft lau v ^ftdeno-jnlau mftoicaf ®o. Ifcocefttcfti 

efFovcnictofi0op0[a«. montilqS pbibuit ior?anca 
vtraluGfaciatpprmfuu. pi quipoftmevenitantemcfa 
fcr.5 Tprop&epdicaucFtna ctU0eft.cetavto.iHot> (Ife 
fcifaluato^cDeVgincmaHa Ita fcttntcflfUveltbomefer. 

©pusonifupmeeuage Utf.veUvt.qttuoztpmeueft. 
Iifarc paupib^mtfit me.an. ht meo.oe tpe poft E>fidiea* 

t^f2^?^ Vt ^ tw ^ mu *-P c r*-*e«iw*cGan. 
pnciptb^etfohaglozietenc^ adotccttncft. tffuicollceta fuLptatt 

«Dfitca Cf er.v-Hcl br> Cuaut. TV. l|&reeurfoi pio 
iftfio fiet iftudflseleoet nobts f gredlf agn* flnc ma 
atviruincocipiedonopruU cula. £>ecund&02dincmeU 
Uudlmariavirffofpusfcus ctyfcdecbpotife>:fact 9 efttn 
fiiPucnlctinteavlrt^altilTi' crernacttnfeculufccult.tf. 
miobumb:abittibi-Bdtna 3pfeeftrejciuftide cut*ges Imhcatmftoicaf <8>a. £c 
ce andlla oni fiat mtcl?i f m 
vcrbu rufi.<:cta vt in pcede. 1 
il^Cfer.vi.admatuj-: 
pnutta.^mitteagnfi.vts. 

1 1 pt-t»e no.fer. Bfi fc.# 
igrcdie^ffaoeradicetef 

•^Hillo [fcScomluca ncratio no frabet ftnc.Sccu 

Y^Stncp flcut C^cc-tij. 
r*-.*pxecedentefctieuagc= 

Uj lectioe cognouim* poftcp 
angelicavifione i aUocutto= 
ncmeruit fubUmart : poftcp 
fc celeftt on uftand£ par tu ot 

mtmf u ,„ didtrnequacpfcocDontscc 

J ree£;tur0camartaabi lcfttbusquaftafebeccflcnt 

Ittn inotanacft feftinatioe i octulittfed vt mag? magifcp 

duitatc iudai itrauit in oo oonts cfTct apta oiutnis : in 

mumjacbarie.fitfalutautt cuftodiabumilitatis grcflu 

hcli59bctl?.£trc.iOmc.ve. mentisfintntacuangeli^a 

'rio:nobiebta[bedepbfi tlfibiarcbangclo refpodce 

oeigcitnjeadfublimitatein £cce ancillaonlftatmit?t fc 

patriccelcftie: itcr ofidit \)ix cundfi verbfi ruft. SCu autc. 

mllttatie nomln'relt0tois ivBidebunt gcrestuftutu 

&calhtat!ejccplovcnerabiP umctcuncttregestnclFtuj 

Egredief ofieetpliabif tufi. £tvocabif tibinomen 

rtragetee.£tftabfitpedes noufiquodosofitnomlautt 

cWupia motesoliuarfi ad X>.£tertscoioa gloileima^ 

oricte. :.£teleuabiffuper nuoftt ctofadcmaregntin 

ocb coltee i fluet ad efi oiiis manu oei tui. £t voca bit .X». 

«ctc0.£tftabfit. 1Lec.il' #ftende. ^nlaudtbus.an. 

Ulauidc gnavirginett Oeffonejribttlejcaverbu^ 

*' intemerattcotpoiie q* oftt oe bierufalem.pt t»c . fer. 

liellcvitafuEneciuitatlad an- Bdteofteleuaulaiam 

qua(ufpiram*inftnu3t:vbt meavcntaeripemeoomine 

netpnubctneqjnubenf:fed adtecofugt.^i.Bentone* 

fur flcut angcli oci tn ceits : noli tardare f la *a f actnoxa 

u virtutc eyimia q ad banc plebis tue tfraeUn. Wt 9 a H 

t)tingeret>ebeam*tndicat. banoveteta fplcdotetyixcut 

b.iii) mu*Aii tvO.fcr. tanuflrij.tnclptf . „ 

fapientta.alite4®.oftdt0©te 
bua fcqucntib* $> otdtne.£t lumc'crtr«an*JSgoafttadoo mu0tfrr4aper?inemodau 
mina afpictaetpftolaboroe dit daudioinemoaperttve 
am faluatoze tneft.b7*#cp.t ntetoeducvtnctum oc oomo 
*.ocofilca. Bdbft ,? .an.£j: careertofcdentelnteucbxlB 
quofacta eft vojc fa lutatiois ct vmbza moitto.anrtpboa. 
tucinaurib^mcteejcuttautt O ©ztenefplendoiluciaeter 
in gaudto tnfae invtcro mco ne:et fol iufttcie: vcni % illuia 
pieccs cft collccta .** ad??o . fcdetem tn tcncbrisivmba 
vt0.advcf.anctpifcr.typ 9 O r «genttft[ moitis^. 
etcap.oeoftica.]V. fefttna etocflderat^easlaptocBan 
in fcr.iUj.*JRo:atc.Sd «ular^ faciavtramvnfi :vci 

lS?* a - # .,S «fcenrtawclar faluat>oiemquct»cltmof6:= 
«ftncpctb^oar.bebftieafl O emanuelrejcet[maftt.aJi 
nc luffra. £ t notandft q> qcft lcgifcr nofter erpectatto av 

22f ip 3 x?* D ^ c f *2£r2r m ct 'atawo* ea* : vcnt ad 
m * ' ' ~ fahiadftnoaoftcoc^nF.an- 

' virgovtrgtnuquomofiet 
iftud q: nec pma vifa cs nec 

*2I ^u^Z^ff antc - l?ftbere feqntc: filic Wrftn (Jd 
fifiaprtcPvfcnglcntaantc meamiramlntotuinueftml 
Sicut cratoictT rcflduum % ftcriu f?oc q$ cerniti .ffSftb 
poftrepetitur. Scquftf.an. bato.admatu.^nuttatonlS 
©. oftdc ad.XDagniftcat.a. jgmittc agnfi.afte a pi oc no 
Ofaptetiaqe* ozealttlTiml cturnoferfaU.**. £gredtef 
#difttattingcfafincvfq* a d bftooelocofctofuo. ©enict 
ftncfozti«fuautrcpoirponc0 vtfal.fa.po. Scdmiucam* 

oia:vemadooccdftno0via5 ^ZTTBno «Jntooecio ipcrfl 

padonavet [pzudctte.-»r. J-*tybcr«ccfart0.pcura* 

vu* ©om* ifrrci moy ii i tgnc te potio pylato iudea tetrar* 

flame rubi apparuifti * et in ct>a autcm galtlce t?erodc. 

iynalegcPcdtfthvciadrcdt^ £treK #mcfbttgre:pape. 

mcdu no0ia nolt tardarca. fledcptottopcurfoiquo tpe 

^radiptcfTcquiftafffignft verbfipdicattontoacccpertt 

popiito? lupquccotinebunt memozatoromanerctpttbU 

rcgeoosfuuqucgctesoep* cet>ncipe:etiuoeeregtb*oe' 

cabuf:vemadiibcraduno0 fignaturcftoictf.Snnoqm 

mbiacfroe;tento. atipboa todcciotmpcriftvberiicefa^ 

ociautsoauidtfceptrftoo ria pzocuriteponttopYlato 


pnlca.liif.aductus 
a dd«.*'-*mlw»« nBm wller.pl *« fer.ait fcetamE 
SSk Pfiato:em terre.E>e ctt btrfm et e*uttare cuni i e» 

KSemk nobte ofic ml Ifronet ofto gfia jilaode et' 
mJSm«s ct faUitare tu= ftrofnttctafrttrm eccevciet* 
SSJSSSS»*^ ndtardabit.^pecrefftc 
A^ael tUfi PKdicarevc pluttia elod.um ofii et oefcen 

fesssE patn3Cl " r £Snab,tmc 

SSiKaoefignaf. ncdict^svaWeiplebtf 

miSodortetfrael quta videbitoie caro falutare oei 
m 8 ^Z »«ft«rVfi*oir.e ve= pcceTc.vt». ITPfttcaqrra. 

" K ?£S™ Sabbo pcc*Sctoef.aAe.«pi 

;JS«tct.£tfplc. l ' lu - /^-fgcevenietoftaemo fe 

nSSgenXecoi^ tlcfiduvifioncocuto V iu. 

Uu0cndacrat:aiudca^ dicabttnecp fecfidfiaadtttt 

culpa pfidUotfpgenda.lpa aurtfi arguct:fcd radicabjti 

ffidcdptloterrempnct UrfMfto pauperee et arguet 

pafoftendif^metinroma inejtatepzomafuet, terre; 

M repttbttcavnue pfuifTe oe * erit iufticta ctngulu lubo* 

fcribtf •« in indec regno per ef et ftdee cictoufi renu ei» 

ZrtiBtempluriml 8 pnctpa * &*'o net iftud refpodenf 

Ltur.aoceeteniredcpto^ att marta q:vt£ no ?gnofco 

nTnoftriWctf. (©mercgnfi angel'adl>ec.Spfiefanct? 

UeWmfttOefolabtf.* toa= ^«en.et in re a virt^altlf^ 

tatuaeftoifrael tnoccurfuj miobumb:3bttribi.\ 3deo 

rtiqmvenir.firmSemoiv *fl dn , afccee ^ c l ctm,? ?> c * 
Ksetcreanafpfieetannfict Wturf|i^t.Spa6. _-»o- 

wmbominibue etoqutum rare. Bo «**»"'£ ^J*» 
(iim. ' £cce oftatot ofie cfi ^urc tu.snicc pcco. ?picto 
Zteventet f l . ™" vTe.Bd matu.3m.ita £cce 
fSenooT5nla«.an. venitpleitudotpietqao mt 
fi ©nfolamirii cdnlblami «t oeue fitifi fufi nattt ee m a 
UAMttlemeuaoicitoeae uerefctmfttblege.aettead 
otem^p. 8enlte»?Mut>- 
noc*afte pi. i3fc.vtei oftlc.i. 
«Bermo bti utajcinu epi . 3L-1 

E-ctictacpta fltquatuf- 
q? pcurui8:c6tmEat05 

ris mfidt tftiusnataliecele= 
b:adiieeftcr>artiTtmibfnio:r 
ftte qucadmodfi oucee etue 
apridpee omeettamtUtes 
accuratifericts veftib 9 :accf 
ctt opofls ditguUofluro ful- 
gentepctoftsiambiat foltto 
nt tidius tn pfpcctu regis tn 
cedere.K .£anitetubaffy;, 
on vocate getee annficia t e 
populie % otcite. £ccc falua \ 
totnoftcraduentet»^. Sn* 
nftctfltelnfinib*fre*tn ifu 
Ue q ,pcul funt oiclte. £ccc. 

a»edfitentmat*pt.ij. 
tmpatoiteefTe gaudift 
fl viderit matorc fuc appara 
tioisomatfi. Xatoqjregej 
lctum fut urfi credutcpto ipi 
fuertnttncius feftiuitate oc 
uotr.vtg: imgato: tancp \)d 
coida no ^fpicinaffectfico? 
drcafcpbetvd l?abitfi con* 
tucdo. $ta fit vtfplcdidt*fc 
accuretcjfcie regc fidell*Ot» 
Ugir.Zin&. ©ctauadecta 
oieoecimf mifle ielunabtt( 
oicitort6.£tmittavobte fal 
uatotc t,ppugnato:c,p vo5 
ti vos pccdat et f troducat in 
f ra qua inraut prib*vfte.#. 

^Jnuocabtt! meatbttieaad 
ora bitts me t e jcaudia vos uu. 

0£lnde qt ££t*lec«M* 
inotenataUsfutfctfit 
regc largfi f uturfi ac oona- 
turfi pturtma vei miftri futs 
velljts cjin oomoci^abiccti 
putanf tvtlce:tata|kie tt^e 
faurosct^replcre otuirtarii 
vartctate feftindt: vt incjru 
progarevolucrtt tntmpro; 
gatlo copiofa no ocftt ct ate 
voluntaeoonadtoeficiat:cJ 
fubftatta largtedi.fbec aurc 
ideo foUicitefacifit q: maio 
rc ftbiremunerfltione,pf?ac 
folicirudtne fperat futuram 
!u* . TR6 auferef fcept? oc iu= 

dat oujcoefcmozc et*Oocc 
veniat d mitredns c. £rtpe 
eritejcpectattogcttfi.v ^f 
cr>rio:ee f ut ocult ei 9 vino ct 
octee ciuelactecadidUnee. 
Qjllergofra [£rJL-uO. 
?rrc8iftiuefcculll?oieff 
,ppterpfentf bonorie glo:ia 
terreni regie fut natalis otc 
tataapparattone fufeiptfit: 
q>ta noe accurattoe eini re* 
gie nfticfujcpinatalc fufd* 
percoebemus cj j> oeuottoe 
nra nonobisrgalc largief 
0lO2iafcdetcrna:ncctcrrc3 
ni r>ono:is amiuiftratioric} 
oabttqfuceelToteftntf :f?ce 
leftietmpij otgnttatc q rion 
r>abetfucccflbxem.?Cu. &• 
ZDe opoztet minut tllfi aut£ 
crefccre cj poft mcvcntt antc 
me factue eft.£ut*no ffi ot ; 
aduenruo. 
(rnuacozriaiflcaldamti fol fpejrcrttpurfozee.Srqj idco 
uere. v. £go baptifaui ws ante compluree oiee ca ftift^ 
3 quail!efliitbaptifflbttvoe cemuecoidanoftra:mude= 
foiriwfcro.tfutue. Hecv. muecofeientiatpurificcm* 
fcalieautnfaremune fpmacnitidtetftnemacula 
(J*flttoHtfutura:olcit,j>; tmmaculationi fufcipiam* 
pbcta.igtueoculue no vidit aduentu vt cutue nattuitae 
nccaurteaudtuiwieeincoz ^imaculatavirginccoftittt 
[joteafccdttqpparauttoe* eiuenataltej?tmmaculatof 
od!0cWfe.iftutb'>tdumc feruuloe,pcurel;.-K--5uraui 
tianoae^oinari opottet* otcit one qtf vltra no irafcar 
&*flfitDtcim'no6:boceft fupfra.ZDotee eniieoUes 
aia8nfae:q:re*nofter;cpf fufciptcttufttciameaatefta 
nontinitoicvcftiucjaiarfi tnentftpacl crtttn&irftn. 
retjrltflffeetfimectfpicit 01- Jurta eftfalue mcavtvciat 
natncta cozpo? fedconrtde= ct iufticia mca vt rcuelet tir. 
ratmerttfleotdtu.lRccfra* XDonree. £5cSmiof>ane\. 
fliliscingulipdiisetielnm -TrlBtllotec.XPifenmtltt 
bO0opcrofitate3miraf:fed JLdeiab tyerofoipmtofa* 
fo:t| cafttmontc rcftrtngetl tcrdotce alcuitaeadto^an 
Itbuime pudicitia plue mira ncvc inf rogarct cu tu c\e ce 
tur.JCu.TV. ilirgoifraelrc^ £tref. Omc.bri grc-pape* 
uertcrc adctuitatee ruae vf (■* % feuiue nobie lectioia ver 
mquooolceauertert-6enc= btefratreecl?arilTtnuicl?a 
ribisonmfaluato:c oblati- nie bumtlttae comcndatur 
onenouatnrVfl ambulab&t fitui cum tantevirtutie cfl"3 
Wes infaluarionem.*. Jn vt cl?riftue credi potutflet:e<- 
cdrttflteepetuaoilewetoo legitfoltdefubfiftereifc: nc 
attra!:ttcmiferae.5e*it.vi fyumanaopinioc rapcretur 

BZPbianfcrgo tucniri inantterfuperfe.iCuautem 
antc tpm^bati fidc:co 1 1 , THon oiftcdimue a tc vt 
ptim&:moiib 9 accurati.£t utficabienoeonectnomm 
Jjfidcllus jcpm DUigitmitidi tuum inuocabtmue. f@(ten- 
usfetnmadaropetueobfer denobtefacietuatfalutert 
uatioecoponat.-vtvcrenoe mue.v ZDcmctonoftri oo? 
infccrcdcrevidcfltcaitain mincin beneplacito populi 
eiua folcnitare fulgemue : t tut viftra noe in falutart tuo 
magtsletuefttquonoepcr f0ftende. Hcctto. vni 


7 8 ? 10 II 12 13 14 III Efltca qrta 

f^|Bmcofc(Tuee «inonc alla^n ^omin*vcictoccur 
0auitX6felTim c qz no rirc tlli oicctce magnu pncu 
fucgojrpe. Sedqzoititno piuaregniciuenocmnnte 
m: negautt planc <y no erat oe*fottte ofi a toi jincepe pa 
fednoncgauttq>cratvtvcrt dealta^n. (&mpefermotu 
tatcloqneeiue mcb^neret ueoftearegaUbTedibuevc 
cui*nomeabifaUactternon nttaltf. '>'-. Bojcclara.cap. 
vfurparct^.Jntucmiqua fS «Ccc ofifcfifozttfudtnc 
tuefitiftedingredtf adfab ^Lventctet bzacbifi eiua 
uandae geree tpe eft rcje iu* t»nabitur:ccce mcrcce ei*cfi 
fttde.£m*generation8ba eo:etopueiUtuecozaillo. 
bctnnc.v^rccurfoz^noB aopdami.BdbftM.fcue 
in^cdif fccOdtt ozdinc mel maria aratfa plca ofi e tecfi 
cbifcdecl? pottfe* f ctfie cft i bcncdicta tu i muUerWalla 

Getcrnum.CuiueXectto.t^ ^VjfcttaoomicCCoUecta 
amergonovuitappc^ V-^lpotentiftuametveniT 
tcrc nomc t pt : fact* cft ma$na nobievirtute fuccur 
incbzfi^:pt:qioCinfirmita» rc:vt per auttltfi grarietue 
tc fua ftudutt bttiliter agno» quod pcta noftra pzepedtfit 
fccre tllt 9 celfitudlnemcrutt tndulgettatucpptciationts 
vcractf obtinerc.K% iHafce* acceleret.i&uiviuie.3uifo. 
turnobieparuuretvocabif"adi?o.r>friof-a.oclau.cap 

ocusfoitteipefedebitfupcr "zraditebomufoauidnS 
tbronuoautdpFieet^etSpa J-l.tmfUl(ivobie ccrtamc 
btt.Cut* pordrae fup bume pzeftare boib* qih ofte oftat 
ru et*.* - Jritpo bftdiccf oce certame:,pprerea oabit ofif 
trtb;'terre oce ffctee feraiet vobie ftsnfi-.eccevtrgocotU 
ei.'Xui^6ra.lRafccf. pierinvrcroetparierhiifict 

i9u.\>.aftcndknobi80omie vocabtEnomenet»cmanud 
miam ruam-$nlaudtb*.an ipfeventetetfaluoe noe faci 
^amtctubainryonqz^pc ct.Deograttae.U-.©ciad 
elt oice oni eccevcict ad faU Uft tn.i- oftica.Bd vt.epftn 
uadfinoeallaaU5.PiCtf.an ^fiCccoieevcifitotdtoo^ 
£ccevcnictt»cf(dcrat^cuctj v3_minue:etc6uer!acon< 
gcnttb; i rcplebif gloitaoo uerftonc popult mct ifracl et 
mueontaua. k £ r fttpzaua iuda:ctcouertacoeadfra* 
tudirectaaafperai viaepla qu5oedipatrib*>eop:<i pofli 
naevcmoficetnoiitardarc debfiteatn»vv. #ftcnde™ . aduentue ^_^ 

f\#netofte CBd.1jc.cp, cltSdcritaductw.atics ei 9 
JU?faeiefuavtveniatfldtc aductusmagnarii clanta 
nendfiregnfi:*rectafacict tetrtei/magno cunitozca ti 
cfieo:* ?uertetfaeicfuaad moicfufcipioebetacunctie 
tofttUemultae-.iceflarefa Tk-3ntUemtquat 9 *ifl_ibt$ 
dctpncipcoppxob:tjfui.-fir. *r«rt&equcne audi Cr.tq. 
Sufi te j7irftntVte.C0ir.vtg XTL u *"» 9 facri8 litterie £df 

Sdvef.ifte.v.oclaudl.fun eatapuKrrpeadueniatan 
po»fer.by 9 < CSditot. cfm- tirpm regnatW: cj ita tcnc 

QCct vtrottee nomccl 9 btae buano genertfue pia* 
etfubterefioxicEetipe uitatieinfudcnvrlucc ?eri* 
poitabit gloiil ct fedebit et tatie nemo pene refpidat % 
oftabtf fus foliofuo: i coflll calig tnc ,ppa oplee mcntee 
umpacieerttet. v.Rotate. boimcecitatc quadafpirtta 
fldmag.a.ACoUeaavtS UbueocuUeerbibcbit.lHcc 
«erta.tf.etaUJe fer.bui 9 eb' miv ftovabolue emittat ini 
doma.ejcvigt.natiuita.ofit, dtatte tcncbrae: cu ipe nor 
fcdmatutt.$nult.aeg2ve fttoimpct6ttt.Bdbui 9 tgif 
fuHt.vrg.afteipi9eno.fer. tetraecaUgineeoepellcdae 
£adt fctf .a&kc;*» £k fy 6 velut f ulgur quodda r pe ad 
fpfo&ec«<5ermob.marimt ueniet:iflcutlucefecnteoie 
*-«*6ifqmpofttPe [JL.U norfubuertifrttacboiufcan 
JLfptritaUb 9 epuUe noe re te faluatote antirpe effuga 
ficcreoebcm 9 :vtdeamuf <$d tur*Hiecviteri 9 potcrtt oifle 
eulgeltca lecrio^pfequatur. minare ttltatl fue tenebzae 
Biteniofie ftcutaudiutm 9 culumenveritatUrfuHcru. 
oefldua 9 fuit£e.<3icut ful- fftMV. 2Xadir ieifecSctur -. 
gorcboxufcaneoefubcelo: getiudicaregetee ttteugc 
itflerttaduetuenU|tyoie»-fV teefperabGc.£terttnomen 
Ho oifcedtm 9 .vfl .©e ofttca. ei 9 bftdtcttt in fecra.-v.Sup 
rYladdtdttincS [l.ii. ipmeotincburrcgeeoefud 
| fequcttb' J 3niftanoctc qucgctceocpcabunf.Ete* 
erfitouoilectovno:vn 9 aflu Bntclau»*. ©ftcdenobie. 
mefaalfrelinqtur.l^uemo g—ffCct veni [^jnlau.^n. 
lctee iplftrino:vna affumef vTlct one pnccpe rcgtt f rc 
*vna retinquef . XPouet f 01= bti 4 parati fut occurrerc itti 
tflircvoefTcscuroneaduc' pi.ocferran. $ntuemicptuf 
t&fu&tndicae:nocnefctgc fttgftofueiftccitngrcdifad I 


Pftkaqrta 
faluandaegenteet^ T115 na£.£ttllfiquldelaptde(iut 
venertt filtus feomtnfe pw * pziozfolo ftcrnlf eficptgruj 
tasiuueietfidcfuefra. Mfc ettardfietpenevtiraoitert 
I&auriet! aquas igaudio oe octoffi aentflfuperior! partt 
foftb' ? faluatorl.an £gredte ctpattoelaptdteoznaretur: 
tur ofis oe loco fcr6 fuovetct fozfM neceflart*novideref. 
vt faluet populfi fufi«b?*.cp ?ta ofi ille operaf :ettam tffc 
et V'.oconica.adbA 9 .5. Jf* vttIt6tnuenif.iEuautc.Bn 
grediefvirffaocradtcciefle tc.r.X-.dftendCJJnlau.an. 
areplebif oieterragfiaofii Hozate cellOefueetnubea 
avidebtt otnie caro falutare pluant iuftfi aperiaf terrat 
oei.pecs.ic.vt0.21d Dor.vt gemtnetfaluatozc>i>iPcfc 
noiAf i pccd-fcr. Sdmgt.5 rta.an-£mttteagnfioomle 
^.CferaO»3fi.rc*.Ji0re oftatozcfreoe petraoefmi 
diefvtp«5er.b.mai:iepi.r.l fldmotefilieffon.: Htco 
r^ «pertoieonicacapitu* gnofcam*ofteifra vtatuai 
jdfi euagelicfi otflerctee olb^gctiWalutaretufi. * n« 
etcaliquacjctllorMrrinjctm* ©amercedcofie fufttnetib* 
fupeftvt feqntia oecurram* tevt,ppl?etctutfideleetnue: 
E>efcripffmtieeniqutdeflet niarfw I JUjegmOFfcoata 
qdattone tnilla nocteerfit eftgraetveritaspieffijrpm 
ouo in lectovno a reltqua. »v fcta c?.Bd bft*.a. lu bctble 
1 f^anccrgo[oc ^oc.il u. cmfraiudanocrtemtntma 
jL*vtdeain*qdreltquueft In ^nciplb^iudaeitteetejct* 
EHcttenleadeotulnafente* ctoujcejrcgatppftnnKfitf' 
ria.£rutouemolenteeinpi rael»'eUimgr.an.0 2"cfd 

ftrtno:vnafl(Tiuneftvnare' vtootetfiew3nfet'- , ltf'®t 

linquef. *lP»rimfitgtturc6fl= nattuitaeonti oftira fucrtt. 

dcradu^ eft quomodo coftet cadtt fef. fci rt?ome apfl quo 

molentteofflcifiroetndeque caftt.&dmatu.folfi firinco» 

flntoueqmolereotc6f:fcio ocaduptuup.anTKolitett : 

quid ptftrinfi tlt:quid ve mo= mere <Jnta cni oie ventct ad 

litionteeffectue* ii.wtto.itr vosofisoe*vr. Hojcla* 

Y^% dlli oubtfi eft q? mole s matl* cTotlca oc ofttea. *Bi Ix 

r*~>"realttern5conftatntfl nati.fer.vt.vclfabba.fuertt 

t»uob 9 laptdib*appar&tiset oicef tn ifta fcr.tifl.ad. )Bft< 

coucienttb^ftbtvtalteriejci dtct*.a iQiitf fTcutfolfalua 

tye magnitudo alteri^impo toi mfidt et oe fc£det f n vtefi 

adu&ttb virglaflctttymberfuggra? gnftnomecl*.... £ceeocue 
mcalliS. pccemotc(ouro.cft meH bomnaboeft oe*pfts 
coucc.oftueairretijC^r mctteraltabocu. i S»nelc 
v.Bd mat4ca9nue babilo gtfer nF onf rejc nf ipevcict* 
nisqfotditYfatasfili^amof faluabttnoe.Bdl>r>.3.i&te3 
^permote pUcttoU* oniftcutfurttafnoctevciet 
jPcallgiofuleuateflgnuj ivoacftotcpatiquiaqrjoza 
ccflltatcvocedeuatcmflnu^ n5 putati ftli*boteveiet.pte 
«tngredianfpottaaouccs cwic. Cjfcr.vt. 
£go madautfctificatla me= tu.Sermo bti aug.cpt. i 
tstvocautfotteameosiira r\ Vlftitiillanocteouof 

meaefulratesingrtamea. V24ecto:ctoucmoletceln 
BeeOtdMv.ocDfuca.Jl.u'» *nu:iouoiagrooed.bu0of 
rifjcmultttudiainmon buablntsflnguliauumctet 
\Jl ttbua quaft populotu^ ftnguli rehnqnf .Xrta boitn 
frcqntuivoefonttueregu-t generabicvtdentflgntftca* 
genttum cogregatarunnoo **— r TRft [ri. R- .oe ooc. £ . r 
minuaejcerdtuupceptt mt ; v Acoy cjoclilctqutctc ot* 
lidcbeuivenienrtbuooerer ligut neqj negoctiafcFartb 9 

ra^cuUaffimitatcceliofta. necpnegociteeccfafttclctcctt 
etvafa furorl eiua vt otfper^ pan. Sltcru eov d i plcbib* 

datocmtcrra.*lulateqi,p ofttrutiregufaoocroitb^a* 
peeft oiee oftt:qu vaftitas a gctea ca q fut bui* fcti qttoa 
oomtovenicM! ccrioterda. ctfemtnaiunoieftgnificautt 
v \Bopterbocoeemanu0 qtpfilOevtoijctpcritonrcgi 
J wnToluefetomtecotbo eoaefpcdit.Xerdueosqui 
muueptabefeettconteref. opafi eccfe miftcriotacptn 
fcontoeeaooloreetenebfit -wlRbte [agrooet. ...iu. 
quaftpttirtcfoolebfit.Slnuf .Xcrgo rrtb*>generib*bina 
quifqj ad,pnmufuuftupcs futrurfuegencraboimifln 
bu;factcecobuftevuit*cou. gulteta^probotefuaipvtrtit 
fcccotcltofi0.3inlaud1.an. oifcenuinf.£utnenimoms 
1")»opf fpo no taccbot^ ad ecclefte mcmbta pttncrc 
'prerWrhnocjcfca. ,'■■ 6 vtdeaturaduentcnretamcn 
1 (Couerrdoncahquatu tentatfonembulationi3:et 
lutnetardcsvcircodfuoe cttIIi6quifuttnncgocijofc^ 
ruoa. .»cfyonvctctquirc= culUeriUtecioeomtniftrat 
guatur 9 e ofte cmanuel ma^ in ccclcfta altci pmattct/nlicj 
k fnvigtU&nati.oftt 
eadfit. <&ul gmancr aiTume rcfer u t ad fer . tjnta pccdcn. 
runqulcadfitoerclinqnrur. propter fcftfi fcti tl?omc iu 
JCuautcm. Slnlaudib^.an. cytocoafteoeoictflaudqM 
OSirlteseftotevtdebitjatt* eft.Sdtcleuaut»oicetur.a. 
jciltu ofitftipvoa.pioefcr-a. «Couertcrc.if.oclau.f«rtc. , & 
£cce oeuf nofter ejrpectaui* eb6. qnartcCSitn fcr.tiil, 
cuetfaluabtfnos.an -^teff sBermSes.iij.tvi.fcr.etlec. 
ofiiflcutfuritainoctevciet ti|.a v-feria9*tiii.ebti.oicu{ 
etvoaeftoreparattqzqbo* tf.er,ii|.fer.W.cbd.£ttnfe. 
ranoputatisfiliusboievct 4nta.£itagclift/>V.etUc.w 

ct..in7Vrctclrionia<pc^ 5: fabbo.iiij.rj>mpwpffclrum 
buittobcsqutpoftmevenit tcitboinc»CStifenv.©cr 
ante me faa^eft.an. E>abtt mo fef ♦ vi.a lecfcT.v.quartf 
illtoftsfedeoauidpatrisct* ctri.otcaf fer.iif.ebtf.pcek 
etregnabtttnef nri. &d brt^ £tinfer.v.£uagcUficuvirt 
an. Bigilateantmo in^pjcio ims.TV.t lect.Utt.Dfticeimc 
eft ofte oc 9 nF.ccfa vtfl.^^ci motiaoe onica c\z tpaoftta 
biudcfl n5 reftaurauri rt na*t crtt fcftfi fcti tf^omc-C ®f 
rtmr. ontirt aUooicfuerit^ fer.vt.£cnuoetl9u6.fcr.i|. 
inofttca-Bdr?oraevts.Sdi quarrcebtf. tncafifcrajiu» 
mgr.aniB.C iRoia fi natu eb6. pccde. 5n tin.vcrofcr. 
oftt fuerit tn fert.tf. tres tift ioermof ci 9 ct lcct.be fcr.v* 
erfir ebtim aducnmi enrvt mutata.a JTouertcrc.i.an* 
gihaetufdnafanofitcaquo l£zopr>etcpdtcauer oclcc. 

cnfucuangchu ontcctiij.ad fer-utf.qttuoitpm4E ~ ,| ' ,i 
uetuscufuii?<TV-*lau$.£>: fabb6.U>crmoct.ancr>lau. 
ccpta.an.catict tn fer.itf.tcr, fcrtc.tif. quarte ebtf. ad fcr* 
aecb^-lcgcf.fittucfietme- quartSctufoebdo.piopffc 1 
inon.T oeeatfofttca.Sdma (tamfcrittjomerranfferonf 
ru.Scrmoveroet lauo.fer. fBermofci^lcgcf ifer.4wa 
ii.quarrc eb$. infcria fecuti ctcef a^3abb5.5nvtgif. 
datcrctcebd-oicuf.nccalic natiutt.ont.Hdmatu.Jnut 
fencreftaurafC Siverooi rato. D>odiefciet!qtvei<ttx> 
ctanan.infcrt.tif.eue.Scr min 9 .£tmancvidebit!0to' 
moneaiiau^.if-itcrciefer. riaet 9 . p.Bftte.anc.api.w 
iia.ebtf.tnfLimltb^feriteebd noc.fer.Sfi-F.-vJDodiefcit 1 
pced- oictU.Eiiageltfi.lfc.T ^rWtUo [ris. <5c5m mat. 
Icct.fcrtc vt. quatuot repos Jjcc.tCuetTet oefponfata 


V UnvtgUlanat.ofu 
materiefumartaiofcp!>:an runi.^UiiuequiinceUecftft 
re<Fe5uentrct:tnuetaefttn neinatrcrerinterriseftftne 
tterofrabce t* fpirttu facto. patre . 3piu3 quttncelte fe* 
jetrcUquaf^meua origcit) cfidu oeirat? tnflnueftpffs 
um ocfpofata eflet mater et in terrf fecud ft cotporf fu= 
|e(umartaiofcpl?.d&ucfuit fcepttoneinflnueft matrio. 
neceflttasvtoefpofata eflet tOmaguaadiniraridte gfa 
martaiofepbnillpzopterca otnenarrabiliefuauitaato 
quattnofTOcfacramfruoya* inclfabilcniagninn^facra 
boloeelaref itlle malignuff metfi.^pacadevtrgonpa t 
fraudis eommcta aduerfue mater ofit : ipa et genitrijc: 
Dcfponfara virginc nulla pe tpa et*ancilla: plafmatio et 9 
nitusinuctffet.iCu.*'- £>an tpa quegenuit.Cu.lv- ©a* 
crtftcamini fcodtea.cftote pa aificaml fi\ii ifracl otctt oft s 
rattqutaoiecraftin3videbi loieei crafttnaoefcedetofif 
tis.a^aicftatc oet t vobia.* £t auferet a vobie ocm lan* 
IDodie fctetioqt venietofis guotcVv. £raftfaoleoclebt= 
ermanevtdebttf.XDateftate tur inldtaa tcrre* rcffnabft 

a£lioeofueratptec.a. fupervos faluatot mudt.£t 
oefpofataiofepl?:vtna auferct^Bnte.r. £raftina 
toinfontivel ipflmarie cu* oleeritvobiefalue. t^tcttoo 
ramvtderef gercretofcpbft mtn*cjeercituft» Unlau.an. 
ueieffFPtuicnavelindcoc^ X udeaetl?ierufalcnolttctt 
nuovenicff^dcooefpofata merecrao egrcdtemliofte 
fuitiofepf?:no tfi inconcupi erttvobifcuaUSipi-oc fer.§. 
fccmiaiuetaZDaterincltet* Ibodtcfcietl qiventetMieet 
matertmaculatarmatcrina mauevtdebttf gloiiact^alla 
c«rupta:mafitactamater J- itraftiaoieoclebifCUttae 
ctue. Conftarcselrorcvt; terrcctresuabirfu£V09fal 
debitUuriUfiofiifupvoetu uatormudt**". £jcpectetur 
dea ct Wcrufalc nolitc ttme\ flcut pluuia e!o4um oft tt oc 
Crae carediemletofiecrtt fcertdctfugnoe ftcutroeoe- 
«jbtfcfi A Ibodiefciet; qive uonf-St fucrltooclocoilU* 
nietofteamancvidebitl 0lo afieotcaf.an.ua.oc.r.ontcc 
riameiue.Crae. Jlcct.tfl. titi.an. Craftinaoieerttvot» 

natuaet^ZDaf ocivnt* fatue oiettofieejcercttuum. VAgenitiofiietregieofm ^Jf&V*- mo*elaraiCprm- 
plafmatorl etcreator! cficto 3 per motc ejrcel ffi afce '/ iy 


de m qut euan gcli^as (•? cn: 
cpalta in foitttudievoce tu* 
am d eua g elijas !?f erufalcj 
oieduttatlb^iuocecccoeue 
vefter.»co gra0-#.£onfta 
teoeftote : Hidebitl aurtlta 
oftifupvoo^Sldbft^.an.Jos 
fc pl? hti oauid noli time* acd 
pcremartacdiugc tuaqdci 
tn canat&cft oe fp&fctoeft 

alIS.f3tne pctbue.£oUecta. 
Y^Jtus (J nos redeptionif 
A-Jnoftre annua erpecta* 
tioneletiftcas :piefta vt vni 
gen ttu tu& que redemptozc 
leti fufcipim 9 vctetem quoqs 
iudice^ fecurivideam 9 oftm 
nfm iefu rptnfUifi tufi.£Lui 
tec&viuit.incc.nnUa. iHota 
fttxc vigi-i ofitcafuertt. nd 
mat.5nutt.toodicfcietl.3n 
quoltbet noc.aft.i pi (lcut m 

pma ooc aduet*."$n.t.nocf. 
S ft rc X». £r f?5 fpes oecorf 
el^.jn.tf.uoct.*. j£gredief 

tfg0>3crpmelcct.oet>m6c 
ofticciii|. Xeticiaquatafit. 
tV. «anite tuba*i qnmfean 
tm.$nMI-noc.$. bodiefrie; 
tia.Xrcs vltf e lec.oe euang 
vtgir.eftfuie.TV.fiuc. leoe 
X'.an f. -fct tu.t.mutata.ttif. 
an.vtG.adbor.olei.bfmni 
foii. anc.oe latnJ.fiti.c rcepr. 

Sd.t.p<for.£tftooc.fuertt, 

no otcfif pt ocloga pma.cp. 
©omine mffere%iv . -epeRli 
oetviui.. 1 aUS.v (&uifedcf atiuitate 

^rurge.pceefolt.flnc 
XDifercre. £oltccmct pie< 
ofamotefoltto.9d.tit-cpfht 
^T^fe oeueviuena etetcr 
JLnuet feculacttovenica 
ventetaregnu ei 9 nootfflpa 
bitur et poteftao ct* vfqstnc 
tcr n& ipfe Uberatoz atqs fal 
uatoz:faciee ftgna? mtrabt 
Ua in celo et in terra.o.g. iv 
tifraftina oie oelcbif tntcjtae 
terre alla aU£S.*.£r fgnabit 
fugnoafaluatoz mudialla. 

IDodiefcieti0 qivcletofts 
£ttna JColf.S mat. cdvt.cp 
Y^*itimere filiaff onet 
r*-, I non oifloluan f manup 
t ue:oft s oeuo t uu in medio 
tui foztie ipe faluabit te gau 
debit fup t e in let iria:ct c rul 
tabttfupcrreilaude.iV- \bo 
dtc fctet! quia vctet ofta alia 
atlaA'. £tmanevtdebit{ glo 
riaet*alla.>> Coftatefeftotc 
vldcbit^ aurtlifuBd tr.cap. 
g^r Sudet letare filia fy ou 
v3 Q ll *a ecce egovcioi ba- 
bftabofnmedlotuhaitofia 
opaviv. tCoftateeeftotcaUa 
alla- aidebttUuriU&oni 
fugvoe allaalia* Craftltta 
ote erttvobis falue ©tett oftf 

erercttu&iCoir.vte. €$n(o 
tennitate nattuttatfofiiinfi 

|cfu rpi.^dvcfpaearipboa 

cttoteqt^pecregnujoct 

amen oico vobie qr non tar- 

dabtr.pt v. Jtaud. 3teuate oomfni» 
cflpitavfaeeceappiopiqbit minl etofiocrttvobifcuj.*. 
redeptioveftraalla.ii #ex itoftateoeftotevidebittaau 
naaftcusmaffniftcat^ecui 9 jelUumonifuevoo.Crao.X^ 
vultuocfideratvnttierfafra SCancf fponfuo.^fio piocc^ 

2p30nificat 9 erey pacift dee oc tfratamo fuo.nd m£t 
cu3 fueomesffcteoCvnluer Bdmodo.oiceo.a.lCiicflct 
fomfldo. i . TOo:t*fuertt fol oefpofata maf iefu mariaio 
oecelovidcbtt!regc regum fepf?atc^c5ucirct[uctacin 
piocedcte a tbrono racp fp°' vtero l?abcs i& 6 eni I ca na 
fuoetbaiamofuo.lDymnue tficoefpfifctocalla^JColtca 
Solis omie cardtc ad , Kefta qe mifcnccu* Oc 

lufqjtcrrelimlte jcpsca i ,*=Su0Vtadfufdpiedu3fihf 
nam 9 pncip£natamariavir tuiftngularemiftertaitmc; 
gliie.neat*auctozfecuUfer tcs credcttu pparef :tnoere 
uileco:p*tduttvtcarnecar= detiacozdafubdaf.ifbereft 
ncliberasncperderetquos deoo.Bdoplca. iHatoofto 
codldir- Jafteparentjvifce- angeloscfrnuecanebatol* 
racelefttatntratgfaventer cc0fal 9 oconrocifcdctfupcr 
pueliebaiulat fecreta qnon tbronuaagno.pfCfituoevi 

noucrara >omuepudicipec S-f gno &$ foUtt " £ 

toiietcpiarepentcfitoeiin^ jn.fcaromefers venifievi 

tacwnefciesvirfivcrbocon tcpmifipofttyoftioafpertiu 

ccpitfiliu.^niFaeftpucrpc gftapparuitredcptto. ( fai 

raqucgabuel pdi*eratquc asqcccinttppletaffittn vtr 

mfltrtsaluogefticsclaufua gincanuciauit affeluefcfio 

lobaneefcferat.<i>ariama= replcuitfpfis. <l)ariavctrc 

terfffc. < iftattbiofiecinat* pccpit^btfidelis femic quc 

\Hratu0eftoifrael [cp. totusozbtononbatulatpoz 

'lnoccurfu5oeltut:ecce tatpuellevifcera. -adijcicf 

entvcnlct tibi faluaaonoce fei£ftoxuitt tfgafracruecU 

Urttcretconteret iugu gra* dit fecuda fitfi ,ptulitt tfgo 

tteietfoluetvinculapctomm maf emact^refepepont q 

tnoBfirmanemotceacreaa tulitcjluc! auctoicxrtirit cu^ 

fptritu8:etannfictasinl?oD pPecelospdtdttfubmFe p^ 

bueelotfumfuunv.cuiuoglo nooidutM^ege ocdttqfcfo 

rlamanevidebirurfuperter cui 9 oeccpceptafunt?tgna : 

ram. : - (^ludaetbierufalc dofactuoeft t?omofub lcgj 

noatettmerc.«r80C5rcdtc cflcvinculo»Hdavctuo Q« 

c«ij* 


*« . pcUuit/adanou*bocaNu<t num*>> £ructauir.\ . Zan 
tumceq6uieoctecttbumui q-fpofue. Eteyfata.lcct. 
mueWeerigit.1 3nataluje ** \ Ktmotpcallcuuta eft 
efta faiue fugata nojtct vi^ #*=c frajabuloatranepta* 

cta m oi8 ven ttc gctee credi lim et noutfltmo aggrauata 
feOeftmaria,ptul(t.tDarla eftvtamarie traneiozdanc 
matergfeG loziatibionecl gaUtee.i^pregenttutJabu 
natueeeoevtrg. Cpm. labatitenebrlvtdttluccma 

Sf&pnlus gctiuclambuj gn§:frabitattbnrcgioevm 
labat i te nebite vidit Itt bte moitf lu % otta e eie.flX 
cc ma0na:babitatib*inre* ttpUcafti0ente:nomagntft< 
gioncvmbiemouUujcottai caftiletitia.Hetabunturco; 
eft cie- W. g*v. Bftdiet 9 c| ve r am te flcut 4 lctanf i mcifc: 
nit m nofe oftt. Wc? ofte % & fleut emutat vtctotee capta 
lumnobte.Bdnucoimittf I pdatqftoiutdfitfpolia. $u* 
an- ©erbft carofactfieft ct gumenionerteeiueivirga 
babitauit in nobie % vidim* l?umcrl el*et fccprrft e]tacto 
glotta etue gloztS quaft vnt= r ie ei 9 fucafti ftcu 1 i ote ma- 
gentti a pre.lprecce folitc. dtamqtoievtolenta #datio 
an E>fteejtaudi.#. iRotfi cfitumultuaveftimentfiml 
fectt oiie falutare fufi.Jn co jetfi faguine erlt in cobuftio^ 
fpectu0en.re. Coflrcta ncetcib^ignie. Tp»aruuiua 

ȣue cjbane facratiffie> eninat*cnobte t filt*oat*e 
manoctc vcri iuminte noblett fact*eft tfndpatue 
illuftratioe fcctfttclarefcere fupbumettci*:avocabif no 
oaqe vtcuiueluc; myfterta menet^ammirabtlte^fiUa; 
tnterracognoutm^eiue &;q$ riue oe^fonieipf futurtfctt 
gaudfle incelo cfruarnlp»er ;#ncepe pacie.ll>ec «.■&. l?o= 
cftdcHdmatu.Unui Cbri dtenobiecclo»rej:oevtr0ic 
ftuenatue eftnobie.Sette nafctoignat*eftvtbotemp ; 
adozem^- 1 aenttciiii.t. ditfi ad regna celeftia reuo^ 
noc.an. ©fteot^ttadnicftU caret.£audctercrcit*an0e 
uemeueeetu egobodtege lotuqxfalueefnabuanoge 
nuite^. ^tuarefrcan- Ka ncriapparuit.V. Sloxtaic* 
q? fpofue ofts,pccdceoetI?a celfte oeo et i fra pap \}o\W 
^°fuoi>e^<CeUenar.*n. bonevolfitatf.6audet£.u. 

|f"Y onfolami pfolami ppTc 
^-4. me*otcitofteoe*vf.;Ho ^iffufaeftgfain labfletuif 
«ppterea bftdf jett te oc*tn ef ___, natiuitatteWh, 

(jmini ad cor forftn ct aduo* crc foirtrudine tua (yo-.idw 
areea:qm?pleracmattcia crevcfttmetiegfte tuebtrfj 
cwsrotmtflaeftinidtae iiu* dutrae fctuqt no adifrtetvl- 
Sofccpttoemanuofitouplt travr ptrafcatptcincircuci 
da:,poibue pcttefuie.&ojt fueetfmfldue. Ejecutcrccc 
damanttetnoeferroparatc pulucn*c6furge:fedcWrFrn 
¥iaoni:rcctaefaeiteinfolwi foiue vinculacoUttui captt* 
tudincfcmlra9Ocinfi.(0ia ua'filiaffon:q:bccoiritofif 
vallieunplebiftoiemoeet oeu£.£ratievenfidaticftie 
wUisbnmiUabif terutpia tflneargentorcdimemint: 
natndirecta ct aipa in vtaa qi bec oicit ofte oc*.Jn £0F 
pianaett reuclabif grta ofti ptuocfcedit ppfuemcue in 
ividcbitotecaroparttcrqd pnctpto:vtcolon*cficttbi:et 
ceofiilocutiieft.Bor otcetf aifur abfcpvllacaufacalftnt 
iHfltna. £t oict. Auidcla 4 atue eft eu . £t nficcjd mifri 
nabof^ie caro fcnfiti oie cft otcit one?f£lihablat? eft 
gRa €1"' qft ftoe fent. £ tfic i pptue nicue grette. Wh ato 
catacftfcnuet cecidtr floe: reeciuetniq agtitotclt ofts 
q:fpueofttfufftauttico8e itugirertotaotenomcmefi 
refcnfieftppFue.£icficcatu Wafpbcmaflp>rop£ Ijocfci 
eftfcnfict ccctditfloe: ^bfi ctppruemeuenomen mcfi 
aQt ont ftabit in ci nu. £> u j> i ©te iUa:qx egoipfe 4 loqbar 
motcercclfuafccndetuqut ccccafTum.££pujcl?rifnpta 
tuagcli5aeffo:ctaltaifo:a moreepedceannuctatie ct 
mudincvocctuldcuagdt* pdicarie pacc annuciantis 
^etyrftmetaltanolirtml. bonftpdtcatfefaluteotcetT: 
iteduitatib* iude:cccc oe* f? 6 rcgna btt oc*tu*. IDcc o. I 
tcfter.£cce ofte oc^in fotti Ocfecdit oceelteoc^vco 
tudinevcuietrt bzacbtft et* me a patrc £cntt*inrro(utt 
?foW*£cce merceeefcu tnvreovtr£»',iienobtevtap 
»:aopuetUi' , cotameo.>v. pareretvtftbilte tnduffbz* 
Doditnobte occclopat vc* mn.ptbo;>arette adc.j£te*i 

rftoekcndu.&odiegtotum uitccteuia portiSoe 9 et \}b 

«MftmeUiftutfaettffitcelt lu*xvitacondttoimudt**J 

fDodic Ulutit oiee redcprt m o n cp fpdTue ofte ficedcne 
mi0iwtsc rcparatote antiq r, c tf>alamo fuo. £t cttuir. 

a[fdtcitat'cfnc.lbo.r.iu $*fc6onoe.an.©ufceptm* 
0nfarge cofurgcindu* ocne miam tua In medio te 

c-itf. 
plttuU^-2Daffn*ofi0. an. 
l9rfef in Oieb*ofti abfidSti a 
pacts i oftabi* ♦ p. Pe* f utf. 
Heritas oe f ra o«a et iu 
fttcta oecelo,pfpe;etf . p ©ft ; 
dijrlftt. v. . igot u fecit ofte fa 
Iutarefuft.jn?fpe*sent* 

S3crrno6tiflUiJu.cpt.1l.itiJ 
*-prfWitefi!fllucI adopta= 
^rtinregnftoeiffesca* 
rifitmt.9udite: audite % ep 
ultate iuftl in oft o : vt voe re 
ctosoecere polTit laudatto. 
auditc q$ noft\ :recoUte qd 
audiftie:amateqdcredttid 
pdicate qfc amatl.Stcut an 
niuerfarlficelebiam 9 bficot 
cm rtc buic oict oebttfi ejrpe 
ctate fermone. iRat 9 c ft c pe 
oeua oe patre bo mo oe mf e 
toe patre fine tpetoe matre 
fine femtne. I&e pf e pncipift 
vittiPt roatrefi ute moztts. 
Oepfeozdina0omncotc:oc 
matrepfecrSs tftftoic.ifbre 
mtftt enim l?otC3 tofyanc qut 
tfic nafceref cfi oteo in cij?et 
minuirinatuseipeciioies 
tcipetcrefcer';vtei;foocpfis 

ijurarcf qoatt <de tol?ane0 
$Ufi opouet crefctf nie autc 
minui. 5Cu. &-.(ftitevtdiftt0 
pafto:es oicrte anCutate no 
bis in terris quia apv^arutt 
"iflatfividttnuea cfoo? ap(jc 
lovcollaudanteofim.v- <b>'* 

cunduqdotctucftttobioab 
angelo oe puero ifto tnucni» Jnoie mus tnfantc pania [uolutft 
i poftt fi in pfepto f mcdio ou 
um aialifi.THatfi. Jtcc.i». 
*»~f3lude ofil loqf 06mcfi 
X^ eius ofti pcr qtte facta 
ffitola: et qui fact* cftinter 
omnia. t&uteftpfisreuda 
to::ma trie crcatoz.f tli^el 
t»e patre fine m atre- ftli* W 
mtnis oe matre flne patre. 
Xttagn^oies angclo»:guu* 
in oie t?oim. Herbu oci anrc 
oiatga:verbficaroopo:tus 
notpe.iTodttotfoU0:cddit 9 
fub folc«£ftcta fcfa otdinas 
oe finu pf t6:bodtcrnfi oicm 
cofccra oe vtcro mf is. |bi 
manc9bic,pccdc0.£ffecto: 
celi i terre fub celo efOtiPto 
tcria*3Pneffabiliffapte0:f&' 
pictcrtnfanormudutpicnff 
in pfepio iacce; fydera regef 
vbcra lambcdt 9ta magmuj 
tufoimaoci:b:cnt0tfo:ma 
fui:vtnccifta lucuirarc ma 
gntrudo tlla mimiere? .ticc i! 

lamagttudtnelftabreuttae 
pmeref.lCu. - t9magnu? 
miftertfi t admirabile facra 
mentfivtaialtavideretoftm 
natfi. 5 acentc in pfcpto bra 
vtrgo cui*vifeera mcruerfir 
po:rare oft* jrpm. v &hc au 
dtui nuditfi rufi % rimui co(T 
derauioparuaerrrpautin 
medio tmfi aialtfi.Jacc/tt 

QWLis 1 anta v rey vcrbo- 
rficp coptainftruct^eji 


natiuUoaaoAi. 

frat:quibuiusolct0Fami>i lue eft gcmttns parientie» 

ffntspoiT«iaudib*pdlcare. 8acuarurvi:crus:tfonecp'- 

Bnde ft I?moi n ullus eft non cipif : nec tamen virg initae 

crubefctm 9 etiaf(nobteniti violarur. •> -2Bcata^ei0enl 

diozotccdt fadidtaoefitvel trU marta cui*vifccra tnta 

mediocriinfermoneptufa* ctapermanct. Ifcodie genu* 

crcvirginistoztuontclcoi- ttfaluatozefecnlt. v. 3&eata 

pozts oifTeretes conabimur que credidit qm pfectafunt 

erpIieare.THatauscftcrgo omiaqueolctafuteiaono. 

^dtefaluatottscarimmiin lbodie.-6fta.lfrodte. $n«ifi< 

quouuncadditueftmudOT itoc.an.Jpciuocautttneal= 

tmoztalitas q per pctm pie- leluya pater mcue ee tu alla 

ratmoztaltb 9 redditac.tHa p*-XDiasTO.an. JLctentur 

talieeftrjodie faluatoztsoe celietejeultet fraantefacie 

quoagelus paftoribusoicit oniqmvenit.ps- Otate.t. 

iHatue eil r?odievobie falua > n - iRotu fcctt tms alla falu 

tozoequot,ppi?etaoicit:rt= tarefuuaUa. «Catate.il-* 

Uueoatueeftnobtepuerna 3&fidtct 9 civett. SeO^luca. 

tueeftnobislHafeiturerffo 'y lHtUotQe*£rf( cdicttt 

quere0cgentifialius,ppr>e JLacefare augufto vt oe* 

tateftafunafcitureievtrgi fcribereturvntnerfusoibts. 

ntfkutfcrtptucft.£ccevtr ifrecoefcrtprlopmofactaeft 

gocdciptetinvtcroipartet apftdefy rieef rino. J&tibit 

ftlin: t voeabttis nomc etus omcs w «pKterenf ftnguli lu 

emanuel:q$uuerptafueft fuamciuttatcm. Jf treltqua 

ejcbcbicaltnguainlatinu5 Omelta bti arcffoztl papc. 

trtillata uobifcfi oeue.K^ro 0.uia largtete ofto nt iiTar u 

batcrgovinutetmioidona folcntaterftodic cclcbzatu* 

fcendt.iffodpitvirgo^virtUs rtfumusdoquioiuoecuaffe 

tffnara ?fo:tif . ^mificf vtc* lica lecttoe n 6 poflumu s:fcd 

roeuuiUo Ijumano pollutus nos alicjdveL bzeuttcr otccre 

ampicpu. SUdemiraculum redcptozts noftrt nattuttae 

marrtsDnteicozpozis. 8ir= IpappelUt.AutdSergo qd 

gooctplt:virgogr3uida:vir nafctturoonomudueocfcri 

go cu parturit :\*go poft par biturmift \)oc quod a fite ino 

tu.T^reclaracrffoiUavirffi ftraf-.quiaillcapparebatin 

nttasctgloztofafeeuditas. carnc quielectosfuosafcrt 

•frtue miidft nafeif : et uuU beret in eterni eatef i&uo co 

c.iiij 
fi 

traocrepzottappzopbetaj 
otctf .£>cleanf oe libzovtuc* 
ttu:etcuuiftttfnonfcrtbartir 
i&utbencctiatnbetbieena 
fcif .lBetWcc c}pj>coom 9 pa* 
nteiterptaf. ^P^nacpcqut 
att.£go ffi pantavtu 9 quioe 
cclo ocfecndLHocue crgo in 
quo ofto nafcif :oom* panis 
anteavocatuee:qzfuttirum 
pzofccto erat vt Ulc tbi £ ma 
teria carnisappareretcielc 
ctoy mctea Internafacteta? 
tereficercf. iV.&ctaetima 
cularavtrginitas db^tclau- 
dib^etferancfcio.^Luia quc 
celicapeno poterattuo grc 
mioptuUftt. VJBftdictatttl 
mulierib 9 et.bc.f.ven.t. j&t 

ITH illorpe. C*5ctJmtuca 
Ifhaftotee loqbanf adin 
uicc^iCrafcatn*vfq$betblee 

a vtdcam 9 fcoctf bu q* fcm c 
qtfoftsofidtt notf. £5. ve.be. 
DatoE bctbleem oftofalua- 
tozcffcut fcti euagclLj tcftaf 
foyftozia:paftozib°quitnre 
g tonc eadc cratvtgilatcevt^ 
Qiliaanoct] taggrcgc fuum 
angclua ofiimagna c&ltxcc 
apparuttcjcoztuqsmfidofo-- 
lcm tufttcicnonfolu cetcftts 
vocc fcrmoto: vcr n etta cla ri 
tatc otuieltttf aftrurit.lRuf 
tyeniin totaveterlinftrumc 
ti fcrlc rcgim^angeloa 4 ta$ 
fedulo apparuere pf tb* cum 
lucc apparmflc. Std i?oc ps Wc 

utiegturectc fadtcrnotcpo 
rtfuatGeft:qnejcoztuetntc 

nebrtelumc rect! cozdcmtfe 
rlcoi0 ct miferatoz x>ft&. Be 
rii nc puavni^angelivtderc 
tur auctozitaf poftcpvnue fa 
cramct&nouenatitatl cdoa 
eutoftatimultttudocelefttfi 
agminu q glozta oeocanft: 
pzce<$ ftf boib° pdtcaretaf' 
fnit actc ocmoftra na q: pcr 

bac natiutrate? botea ad pa 
ce vnt*fidei fpct ct otlecnoie: 
atcpadgfia oiutelaudatioif 
eent?uertcdt. U%B>tavifee ; 
ramanetfgteq poztauerfit 
cfni pnenuuctbra vbcraq 
lacr aucrut ;pm oftm- (SLuta 
lyodtc pzo falutc mftdi oe vir 
gtne nafci otgnat 9 e. *JWee 
Jctincat*iHnjrttnobteventtc 

getee ct adozatc oftm. &i* 
jmtctft fcti euige. Sctofft 
^w* pucipto cratverbff ct 
.JLverbu crat apudoeutni 
oc^erat^bu.ll^occrati jjnd 
ptoapdoeu.£>iaj>tp5 facta 
flt ct (Inc ipo fctm cft nityl» 
jgtrcltqua* (Omcf.ongema 

In pnctpio cratfb&.f itt*ti 
ct fapia pfiooirifvcrbu: qt 
cft^bonfo fifttudinc tencr. 
<3ictit naqjverbfiabozeftu 
#!atori 6,txcdit ad fcocvr f<r 
q6 otcif: flcqoodamo ftii 9 a 
prc cictt natitare vt ftt q$ ot 
ctf .'£ogitatic»etia ftuc mcn 
talts ^ceptio q etiaverbu no 


luuiuitauo Dftt. 
mtaf ftcutemancteamete totmQdiaUa.^n,Ta c t a cca 
«Snafdturitaifiircapfc agelomultttudoceleft^ e*er 
«quo ddc nafciquc ct bcr ett* lau datiu ct otcctiu gtta 
mcstrtmagtft^logoftertotd inejceelfte ocoainterrapar 
dWbft pfte appdlautt. £fle boibue bonc volfttatto alla. 
5tt$ndpinrrib*pf6tfc6mue alla. an-1ffearuut*ftU 9 l?0die 
eft imovnfia tdccpf tft otctE natueeft nobiei vocabif oe 
pndptft no oc pnctpto:fiuue us fo:tie alla. ft>rmn*. 
pnctptu6pnctpio:fpttfl"ctu0 w®*dcnatueejepar2tta 
Sndptaftvtroqjpndptoiat VAantcmundtCKordiaaU 
ItampF folitarieoictf jSndpt pba ct oo cognoiafipe fonf 
um-qmanuUoeft:retcintel ctclaufuta obnqflirfuerat 

U*tm* vcrbai pncipio.-td eft queqj poft f uturafut fcFotu^ 

fiuatnpfcidcvnfcticomu fcftc. ipetuflttctcrearatH* 

tabtltter etufdc cu ipo f ubfta *tr ipc ct f acta fut tcrra ccta 

tie.fcu.TV.EUrbacarofcm foflapontltrinarevmacW* 

eftababttauttinobte.Cui' 7 naqueqji bievigctfubalto 

gloiiavidim quaflvntgctrt folteetlune globo fcfovfcFtf 

apfeptcnagfactvcrtrarc. Gc:Biefo:macaduct mcm 

'jnpncipioeratvWtvers btamo:ttobnoj:iainduitne 

b& erat a pud ocu cr oe*erat gcns pcriret .ptboplaufti ejc 

verbO.(Ciii' ? 0fia5.6i , a.Ber germicmerf at qucleFjrfO; 

bucaro.Ieoe&*ante.r.*. donojcialitartarofcfbiafc» 

^uernatuscftnobie.f ilt 9 culie. Obeatus ott'ille vir* 

t>atueeftnobte.JJntau.an. gocapucrpacdidtt noftra? 

Qucvidtfttepaftoree otrite falutc fcta fcto fpa * puer rc 

annadatcnobtstnfrtoquif dcptotozbieosfacratfi^tu 
apparuitnatQvtdim^ctcbo litfeculouifccuUe. ofaUat 
rfiangdoxjcolLiudatcoftm altitudo ccUpfaUaroceagc 

alia all3.de. ©fiereg<a af- U quictfd cft vtrrutf vfq> pfal 
an.ficnutt pucrpera rcgcm lat tn laudc oct nuUa lingua 
cutnomecfnfitgaudtama rumfilefeatvotetoieconfo 
tr| bobce cfi tfgtnttarl bono net fcculov fcfie.Qfce quc^ 
rc neeprtma ftmilemvtfaeft va tce vetuftie cectnerunt fe 

necbabcrefequentcatla^n culte quc,ppbctarum ftdclcf 

Bngel^adpaftotcsaitana pagincfpoponderatemicat 

do vobio gaudia magna qz piomtfluo oli cuncta collau? 

natu0cftnobt0bodlefilu3- dcnt eumfcculorumfecuUe 

4 MM MM 

7 8 10 11 12 13 14 ■Jl $nfraotta. 
^cfenc8i:tcluucntu0BUtt f&fie mtfcreren Fi.^ -Cbu' 
I09 tc cbot* turba manpvira fte fUi oei.cft. alla. v fitui w 
ginucp fimpliceopucllulcvo ^ginc otgnat^eanafcialli' 

ce?cotdeepudic|£ftrepent *■ ©cncdictusquivenittn 
^cctib*fcro?fcfi0.SmeVp. nomieofii.lprcceeioUtc t 

S5Roptcrbocfcictppfu0 afi»fteejcaudt. Tiotfife 
**^me*nornc mefitnoicil; cit ons^olfa. £ ocedc.vi 
la:qzcgoipc quiloqbarecce 1|fcreclofa»iCMnot*for.l>cc 
alTu5*9eog* Bcrbficaro pmaourateoct-nati.muta 
facttieft.Jfctbabitauitinoti an.ic.^d.uf-by ZPartav* 
aftbn '..in £t\ainejecei(ls trc*. Kadtje icfTc. ZDarta 
oco«tin£rapa*boib 9 bone maf. £loriatibione4nflt. 
volutatieallaalla**£oUecta an.ii-oclau.pt foltti- cpm. 

Q#ncede qo ope oeus vt I 2X'pparuit gfa oci falua* 
nos vnigcniti tutnoua J ^* torionfi oibue ftoibuf 
pcrcarncnariuitaeltberet: erudicenoevtabnegaweo 
quoe fub pcti iugo vctufta imptetatcifeculariaoefide 
fermtuo tenct .iStui tecfi. » ria fobtteet iuftc % ple viua ; 
tComplctifutolcsmarte vt mueinl?ocfeculo.P.g* 8 « 
pareretfllififuum pinogeni 9crbfi carofactfieallaalla 
tum.va. jfcccecomplctafut £tbaWtauitinobi0flUa 
oiaqueoictafutgangcium v lRotufccit.CcUaoema- 
oc virginc maria. *- ifroft tu\ 1 adahatJ bc.Sd vt : 
partum. i^remuo. kv-ljbrefepepont.v- 3tegc 

I^Viluaquipcrbcatc ma Ocdit «Jfcculo. ZPartatnal* 
A^icvirgini^partfiflnc 6lotiattbiofteclna.an.i 
bumana?cupifcetta,pcrea* f\\ 8ltt [oclaudt. £pm. 
tumfiliftutniembtavenien. A^pl^ariamultifqs modtf 
tie paternte f eciftt piudictif olim ocug loqucs pa tribus 
non teneritpzefta qovt l?ui 9 in piopberietnoutffimc titj 
crearurcnotittatefufcepta: buetftietocutueeftnobiei 
vcruftatte anttquc cotagile filio que coftituit beredcvnt 
ejcuamur.lfber efidem rp3* uerfoip pcr quefecit i fecula 
Sd Hgnofcatoc Wotfifccitofisfalutare 

*f*m**2E>artamaf gra= fufiallaalla- v.$ncofpectu 

tie. £Ftatibioficqulnatue geutiurcuelauitiuftittafu* 

i.t.oc &c 9 inno[c* amalla. K>enedta 9 tive« 

Cofitemini. cfialtfefof.cp' ntc. 3d.it. !??> Bdavetue 


L natmuattaoni 

*5natfllujc.*Dariama* finestcrrefalutareiSinofM 
Mr floztatibtoftequinat* ICancpfponfusofie. ae. 

£pm- antcmag^n.JLu?cozracn: 

f\Srunlusnatueeftno* fuperno9qtr)odienatU0C(t 
We filtua oat^eftnobia faluato* aUa*£oiia r .t tCon 
afacfuscflpiindpatuefuQ cede. vrs.zPemo.Defcro ftc 
htuncrficiu0:ivocabtfno» pr?ano .pt^ornar. pbymnu 
.nenctueammtrabiUscoi^ Sctefcei pctofc. ureliqtitg 
Lus:fcu0fo:cia:paf fu* vttnfralnotdtne fao?.-ati 
[urifeculipnccpepacia.-v copieto.an,fiatoono.#.fo 
iencdictuedvcntrin uoic litt.bl Bffnofcat. ' Ffaiaf 
5fiiflUUv*c 9 ofisiiHtttit ZParia.6loziatibtonc(Jna 
nobt» alH» ' £an$ fpofus P™ . i^opulue gcriQ ^j a m - 
ofie pccdcaoert?alamofuo bu.in. »cncdiausquive 
uiftfocet). wMWttOM nit.Bdnucoww.an. der^ 

rcum pndptfi tn [ ba caro. vto. Iprccca fott te 

Dtcvtrtuttd tuc in fplcdoiib^ t anrc ^omtneejtaudU *• 
ftncropetvteroateluctfey Tflottunfectr. <?cta 

aenuiruc.pLT.w*itofie. *■ y^jBnoWs qeofie oeus 

Scdcmpttoncm mtftt oo* A. ./tioftcr vtqut nattuita? 

minnopoputo fuo madautt tejontnoftritefucbztfhnoe 

inetcrnfircftamentufuum. frequcraregaudeni^otgnte 

Coflteboz. £]to«fic ?iicrf3tiotb' ; adci^mcrcam 

intcncbnslumenrcettacot cttnscrepfozrtu.i&uirecii 

dcrmftrtcozei miferatoia - ftewctf copr.vftsadepv. 

mftuaofid. »eatu0Vtr4 '• Dcfaieftepr>ano:ier>5 

Bpudonmmifcricot cu3gcltfra:etfnoccft-c]rc 

dtactcoptofaapud cfi redc- nfra in otdinc I .(E*i 

ptto.p' ©c.pfudio. in 9c inrraoet.i -^fiiqoicif 

froauvctriatuiponafupcr Pumedtumetifi. Sdmflfc 

fctitua.. XDtmcto. JnuitJ •Epitsnatuec.^n.i 

Ifdiaoitus. ^a-^fieoijritadmc. 

Oludcreilaudarcflmr ftuarc.<S J -*cltenarrar 
DtfcrtaWcrufalcjquia -£ruaauir. Can<rfpo 
cofotaruecftsftepopulufu fus- mobtartaugufrini 
umredemitbtcrufatcparfl' epifcopu Jtcaiopimn 
uitbzflcbiumfuu3tii oeulie rjjaiuaroznofternat* 
oimgenUfr.ccvidcrfitom^ K.D patrcflncoic:pcr 


Unfraoera. factuseftoiuieoice.8oUut teetadozatcofim. fgLzbo* 
babcrcin terranaraleoicm dieoefccdit lur magnaifri 
t?uc bodtecelebzamue. £u. X>.Benite adozcnVcu qxipc 
H%4Celaudatangclifca oci eftoneocuenf .flLz. ^n.ii- 
gcnitrirq vtrumnoncogno noe.fola an.£>ufcepim*t<e 9 
uifti i on m in tuo vtero baiu miam tua in medio teph tui 
laftipcepiftipaureofiinno k-roagn^one.^c^iudtcui 
ftrttm.Brbencdieta oicarif Bftdirifti. v.lflotumfecit. 
infomemftcree. : Sjpmge *f-rSctacfi4tale [H.ttii 
nutfti-itnpfepc pofuiftiquc X^fectttevttpefieretite 
adozatmultttudo angciozfi <$ ttbi i mun* fecfiditatteat 

QBifquie [BMtcc.il. tuUtcoceptueMoecuevirgt 
Wicoiemtratf :eternfi nitatl noabftulitnat*.(£tut 
mirarc potiueanocmDtce ftbipuf<y nafceretxvtepoe 
manentc:ocmoiccreante:i quonafcerefioicquonafce 
ote nafcctern a malicia oiei rcrur clegit:vt iUinc 4>cedc; 

Iibcrantcm.Bdr?ucmtram retvclutfpofue oetbalanw 
filue pepcrttT mafetvirgo fuo.fCu. n-.iCogratulamtni 
eft :que pegit i infane t ver mibi omee d oUtgttie ofim. 
buc.Iu. rV.DieiUa occulta i&t cfi effem pamula placDi 
I?abitatioe fua: egreflue c fi airtflimo % t»e metevlfcerib' , 
UueoeUI&efcenditvifftaret genutoeuafooiem. -iCaHe 
confolari omescjeucrtcto parctievtfceraceteftteitra; 

cozdeocflderabat.\.£rul= gfavctcr puellebatulat fe» 

tauitvtgygaead currenda crcraqn6noucrat.i&z#r.v, 

via a ffimo ceio egrefllo et*. w"*»opl?ete cectnerur jxli 

fj*[i2>efcendir. JLcc.tfl. A-stozeceUtterrelntcrra 

;LL&£rttoceUlocutiffit an cuboibuefuturu:angclue 

geli grarulatt/paftozee leta nficiauit creatozc: carnie i 

tt/magi iuitati/regee turba fpfie in carne venturu- Sa^ 

ti/ paruult cozonati. Hacta lutauit to banee er vtero:in 

matercibfi nfmlacta panc vterofaluotorc. Srmeofe : 

oecelovenientcetinpfepio nejet>efiagnouttifanre:an; 

pofitfivelut pio? cibaria iu* naviduavirgtnematre.Zu 

mentov.JUicenimagnouit: T^Btaavenerabuievirgo 

boe poffeflb;efufi:Taun 9 p= queftnetactupudozieinuc- 

fcpcontfuUiV.&ieefctirlca taeematcrfaluatori-;3aee= 

tueiUuritnobtevenitegen; batinptefcpioetfulgcbati nAttuttatte Ofti 

c«te*« ^omCefludlutaudt* tnottuofiitefuotctafertpta 
tumtuu3CtUmui^fldcraui q$ffitoeeo:atuxfctrcpotc= 
(jpatua eterpauitnmedto rtmueflngulaqueqjotgna. 
wfiflialifi.Jacebat. *••**• eflcmtraciao.f&uaobzcmi= 
j=v£cffit tefttmonianfltt rabaf ipatetfSlccntmap 
J-£uifattetueofietefu:an pellatueeft tofepfcqtnutri 
tt&tibiflua 9 fubftcrncrcn* ctue futnmtraba* ctmatcr 
tiircalcari:cedcret<m$>antl fuperoib*qotecbaturoeeo 
antt$vewetetubereu1utf= U*- «toftrmataeftcoivfrgt» 
tanoztuuetevocatereui* nte inquo otutna mfftcrta 
tifTct:fottcmoiictcpa»ui(Tj angelonarrantefufcepftte 
icrratercfurgctctremuifl5 fotmapfilijetyrfmcaftteco 
cciate afcedentepatuiflet: cepit vifccrib 9 . £tbfidictai 
anreip ifta taua mirabilia ta eterntt ocfi nobte juulit i\?o 
iuucntlicozpozte lut ctate fe mtne.;v- £>om 9 pudtcipccto 
alTcotadbuclmflnibuoma rtetcplurcpete Rtoetinta* 
rriapoztabartaaii ofieoi; ctanefcieevtttverbopceptt 
bieagnofccbario.Jpcpuer s~\ gtc[ftltfi.£t*itcc.vtij. 
paruuluee>:fcmtnetfrflcl:et VA«nacrgo ffir qoeguulo 
ipfc nobifcft oeua cmanucl* tcfu fama otffifcratq^a fro; 
ju»*«Conttnettn0rcmto reaerSttnregfcoceadcvigis 
celfiterr3qjregentc.©irgo lanteoacbferuateo euftodi 
Ddgenitrijt^cereecomitaf aenoct! fuggrcgcfufi.Be; 
bcrtles : c quoe oibie oua ntt agelue ofU fub ipa t?o ta 
*pofubpnctpepolletX»« (Bc nattuttatfelefu:iaitadeof 
currut ^pccree t cficticficta Snnficio vobie gaudtu ma 
rtgcteaifijcerat vt fc6e gfa gnu $te 1 tnuentctie ifante 
cdfevtroe.*lP»er4e.l)n.ia. panioCuolututpofltfitn p* 
noc.an ibonat^eftCeaaipe fepto.Ctt.H*.THcfctc0maf 
ffidflutteaaltuTim 9 .Pi. ffi- tfgovirttpeperitflneoolote 
damcta.iCantatei Catate faluatozcfecutonipmrege3 
W. ftftdict^clvcnittnnolc angelo$.©olavtrgolactas 

IlR [om.£5ecudfiluca. batvbereoeecloplco^v.S*: 
tllo tpc. £rit patcr tcfu atavtfcera marie virginie q 
tmater miranteo fup t?te q poitaucrttt ef ni patrte fHm 
otcebanfoeiUo.£trcltqua Solavirgo. Ilccno.i»:. 
0mdla oztgcnie. *f~\ £cdfi angclue vcrba h 

a«ngregem*tnvnficaquc A-"nterflt:acccemuUttu^ 


doceleftis e*creft 9 laudarc 
cepit et bftdicere oefi • Cum 
boc paftoies trepldi pfpcjcif 
fentaangcluorecefliflet ab 
eia : t>i tcrfit ad fciuuicc. €a - 
m 9 in betblce etvideam*boc 
factu qd oftooftendir nobis 
Hener fit et luener fi 1 gunlfi . 
Ia tlli <y paretes q facta fue 
rantmirabanf*W.i0re0e3 
celtcuttaltafamulanfobfe* 
quia ftabulo ponif d eottnet 
mfidfi. "Jacettnpfcpio etin 
nubib 9 tonat. ^fieaudiut 
audttfi tufit timutcoftdera< 
ui o|>a tua et cjepaui i medto 
oufi afalifi.^lacet no repctt* 
poft gloiia.Xct>eum*£lnte 
F»>. TJhuernat^cnobie. 5n 
Uufota.an.d&uevtdiftl.M 
rp.*.Snat.SdbfV\an »fi 
medifi fttcttu tenerctomtat 
nojc i fuo curfu iter £ageret 
ompe fcrmotu*ofiea regali 
buafedib?veitalla- CoStiL 
Y^V^usquifalutis etemc 
A^/beate marievirgirate 
f ecfida bumano genert pze* 
mia pieftitifti:trtbue qfum* 
vtipam pzo nobisltercedc* 
rc fentiam 9 :^ qua mcrutm* 
auctoiej vitc fufcipereoftm 
uoftrfiiefutnjcpm. ittco.oe 
natt.a : iRefcienamatervir 
go vlrum peperit llne ooloxc 
faluatoiem feculouim : ipm 
reges angelozumfola vtrgo 
lactabat vbcrc oe celo pieno i 

TRotfifectt.toUc: £6cc 
de oe n att. Jtc meo.oc facto 
ftepbao e.anXapideetot» 
rentte. ©e fcto iobiSuc e-an 
£>tc cfivolo manerci 6 f 
innocctib 9 t>-a*Sojcirams 
^etcoir.ocfcft.Cadpmi 1 

vhnoienatifatVJBdtdici 

, altae bo.vt motctanatuatc 

cficoUcaJic 9 4faIutt0. vt5. 
Sd fcdaa vef. fit t fcto ftluc 

ftrovtifra io:dicfc6vC?» 

ucinoeoftt.ad.i.vcf.fi. 

Xecfi pnciptfi. cfi fllue.i pi. 

, ocnariiitt ,br 9 -3ifoli0»capi 

| *rtM> nit ofisoefynaettu 

\_Xfcfr o:tu6 nobia appa 

ruitoemote pbarantcfieo 

k t ou mtlia quafl piimogci- 

titaurt pulcbrttudoei*coz< 

nua rinocezotia coznua ipfi : 

ue.b.g* iv,Berbumcarofa 

ctfieft^ic.ocmatut.^ffS? 
fponfus» antc nigr.au (&ui 
oe terra eft oc tefr a loquttur 
qui oe celoventt fu g oca cftt 
qdvidit ctaudiuit boc retta 
tur ctteftimonifi etuo nem* 
accipit: qui afitaceejittelitf 
teftimoniu ftguauit : qt t>e* 
vera % eft alleluy a* JToUeaa. 
Y^\*us qui bfianefubfti- 

A^/tieoignitatemirabili< 

condidiftii mtrabiliuorefo: 

mafti : oa uobte qa;ctu0 oiui 
nitarlefleconforreerquibu; 

mantta tis noftre fieri oigna 

tu9 eft particep© tefue %pW oorflint 

tfanou-er.iftulteciUmcod fitreueraquidfaftiJn-Jqufd 

irtoaiucftroc.anJ^Onfefs oncrter>abetpzofalutifp:o 

toOJLvJtinattfe.Coir.Pa fectuvttlta acoeoplacttafe* 

fo.o.oeue.occot.Dieocfcd pcotcerezfrequenteraudirc 

«|>anoc«anJiepcUerfit. jdeocrjartfflmtfideaeoeuo 

« fScte iol?ane g. an. *ccc tionc folita: religtoft ttlnerf 

nuermcua*ct oeCnoccttbuo ; (vtaeacveritatj femitaegra 

IDerodeeiratue.Jv.ct ! dtenres.magte magift^cr* 

iocfef.Cople.vrfupja rozfcoeuiaacoyaboltcacab 

dmat-5nuit.3fp0natuB catefigmenta. iDodtcno 

locg.PfifOtjtttadme bietecelo.ij.-oenatL H.hj. 

? JLuarefrc* -j . In fole po- ^~| £c cnt bebet fidclte a * 

iitrabcrnaculfr fufitipc ta -4. .r nima queangelogcon 

$>fp6fu8#cedefoetr?alamo foztta cocupifctt oemonio* 

fuo. ; v£clicnar*- £leuamt UiuflontbueoelectarLIHecp 

noitcefnalcsitntrotbttrejc veroluciacreuebzievcrira* 

gRe;p.Wlcf» jCatpfp^- ttatc^mcdatfo:turpitudtni 

fue.3cnno.b.mauepiXi. etboncftatiapudoetferuoe 

r* W jnStubitcvoecrja vllaporefteflepmuntoficnt 

IrilRmlppaterni follict noeecclefta90octo:inftruit 

rudincinftructtoeoiuini fcr stcens. i&ueconuenrio jept 

:nois cdoctoe vntuerfaefca : ad beliaUiftuie autem ofcn 

lcndariifupcrucnictiuvani fue templooetcumydous? 

tfltcaoeclinarcpcnit^ir^ot i<^uicunicpergocrcdcntiu5 

reretad perfecttozte tamcn veleft tcm pluj oci vcl efle oe 

cmcdationteaugment&no (Idcrat : folttcite caucat nc 

mcptfluitvfitatfi veftne au* moitua ct vana fcctando oe 

rtlM0tnfcrrefermonc:ficut ftneneeffetemplumoetfiat 

altbeatifltmue paulus.^ra babitatio tenebrarum : fia t 

ntacadcvobiefcribereml» oemoniemonumctuni.Xu 

ijiquidc no pigp vobie autc fljodic oomtnueeievtero 

tiecdbrtii.itu.tv IDodteno virgtnienafci oignat*e. Jtn 

U0cdO9rcc<nniu6nar.i'.u quaregnado tngretTuecvt 

jficeflariu} oilectlflimi noeredimcret.; IDodtcno 

U necfuperfluumrco::ft bieccloizrctp vtrgtncnat* 

mocommuntone fanct a on* a pparuit -3 n qua- . noc 

dumi?abita:p:ccedcntifi pa Spectofue fozma p filuT 

rrum vobterepcrantalloija rjolm otrTufa cftgfa in labite 
«iufticiaoccplo^fpc^tip. fY Srefidditurttaqjpuer, 

tocrmoc.:*0eni e ^caaii[, oequootctfieft:puernatue 

() «odmonu^crpepcc^ cftnobtetfli^atuocftnoft 

*catomo:tu 9 eft:nonqt ^act*eftenifublege:vtco0 

pcccauerit:ne^enlpctmfc dmblegeeffcntlucriflcarct. 

dt:nccuient*cftoolu0io:e (SLuid fltafitibtrnnflftioo 

et*. Sed rno:tu*evt noe qui mino oicerctnifl in y falc d* 

mo:tulfuim^pctte:ilLomo:t mctarijeanrc©t;ttiTein. €ix 

entewcquacppctoavicflavis cfictfuoeni vicijeoomicoot: 

uercm».Hftfcribitur.Slc6 0n*iudicabifobtutu:q:ocu 

S^^J&^ C - ^ ll J5 mus u ofi * f"C iuftoe. ^idee oem 
jCuau^ feucvidMKepa lctfveteriefertcfuiiretfFpfi 
fto:ee otctte annfidate notf futuri nam ct drcficifto pur 

t? t iT 8 3 uls ^ pp9nut * 1Ra ff a rtoncnsnificatodicro:fi 
tavidtm9etcr>o:uangd09 Zuafir.T*' K>efccnditoece 
collaudatcmofimv^ Stdte Usoe^tf ©c1tatiuita.5n.uJ 

^dna^difttgaanuciaKwt Moc.an. f&omonat*eftirtea 

nattuitatclHatfividt.^^. * ipe f iidauitea altffllm^- 

C^ 3cutt0iturpmo:tuifu= f fidamcta^n. j£jcultabfit 

^ muetuctllomotieteet oiaUffnaffluavantcfacicj 

corurre*im*refurffeti : ftccfi Ontqmventu Cantatc 

eocircunciilfum^ctpoftcir pn. 3npndptoctatcfccu(3 

cficifionc folenntpurgatioe ocuoeratverbutpcnatuflc 

mfidati.andcnequaq» ia m nobie r>odic faluato: mfidi. 

tndigemue drcfictflone car P* ©ft0rcg.e*u!..>-©fidl 

nau. Et vt fciae p:opf noe il a? cj vcit i noie.Scdm lucfi . 

u5fuliTedrc&cifu:audipau *f~ IBillotee.fCficofumari 

jummanifeftiffimcpdicatc. -Aeflctotce octovtclrcfici 

Jn quo r>abitat ornie picitu dcref puer:vocatfi cft nomc 

Z 5£ ft,lttMte corcahteret etuaierue.Are^mc.vcn. 

cfttilllorcplcticiccflputoio H actavcncmda^I^-Pb»' 

pnciparusi potcftat! in quo p:cfenti0 fcfti mco:ia pauc! 

et circuciff eftte drcfidflone qutdeverWe euagciifta tfy 


| oonum* 

I?cndit:fedn5pauca cetcftif etua eft,Cul*nS ffi otgn^coi 
mtlrcrif vtrrurejtrautda rcll rigiam calciamcnn folucre 
quitXuafir.iV. *cataoei x ■ ri&ut oe terra eft oe terra 
genitrtjr.viwnatt. Jl.vttt* lo<|turqtuoccelovcntrfupci- 
L--£cffirfcfttuitatt8bodi omeseft.Cuiue.fifta.jeccc 
Jernegaudtavenerada: agn*.1Ceocu3. ij&uerna 
iKc/acrefoIenttaa otct.lfeec tuae nobte. 511 taudtb". -i n. 
mafupnepteratimunerafa O admtrabilecomerctficrc 
crofcra:quefideltucoidibuf ato:genertel?aaniantma* 
comedans apoftolus airqi tumcoipusfumcsoevtrgtc 
vWvenirplctrudotcismtfit nafcioignat*efta piocedco 
De 9 Wtfifufifactfie;rmRerc r^moflncfemtclargitueeft 
factufubkge:vteo0c|fub iiobisfuaocitatc. »2tuado 

lefie erant rcdimeret : vt ad natue c$ tncif abili f oe vtrgt 

o^ioncftUoprccipercmuff. nctfic implete futfchpturc 

ffuafit. Setaetimacula ftcut pluuiainvcUueoefccdt 

tflvirgttas-vti. ocnar.r.tx. ftivtfalufifacere00cn*r?fta 

(T\ Sfiwanat^ oifpefatoe nfi te laudamue oeue nf . 

^U. ptetarid adredcmprio 3&ubumqucvidcratmoyfee 

nctn gcnerie bumanioeue inc6buftfi r?feruaraa<jnoui 

paternon angclum non ar* mue tua laudabtlc5 vtrgita 

c$0dfi:fedfiUfifufi vnigct reoetgenitriHntercede p:o 

tfimtttercoignatufc.iSLuc nobce.atv 6ermiauirradte 

quiatntnuimtte fuefpcvtde idfeotta£ftella ejiacobvir 

renei)uim 9 :magnarurfum 0Ope|?itfaUiatozetel3uda 

wkcrtonteartcptoutdinvt mueoe*nfan- Eccernaria 

\fic natfiej: mulierc:boc cft genuit notf faluatoxe quc io 

ermarernccarntefubftaria fcanneevidene cjcdamautt 

ftocvtrtliamijcrioe coccptu5 oicea eccc agnue oei eccc d 

•dbmnanooverfibomtncm tollit peccata mfidi. J?r "*«* 

pKferrctafpect*:quiinotut Cotdenatueejcpa. «TptVn. 

ndvirtute ac fubftantia ma* ^jXl^paruit betgnitae er 

a&BOia q* ercmvera natu JH.I?umanitae faluatoiie 

« moitaUe infirmttatc qu5 noftrt oet:no c% operib^tuftt 

nSfoiberetiduerer. Xu* »V- cie que fcctm 9 noe;fed fctJm 

£ccc agn*oei qui rolitr pcta fuam miam faluoe nos fccit 

mitftcceeoequootccbavoB Berbfi carofactficft.au 

aulooftmeventtanremcfa tcbrV.an* XDirabilemtftc* 

o 

5» vtsilia 
riaoedarafbodieinouatiir vef.a. <0admiraW;caar.et 
naturc:Oeue l?omofact*eft pl.oe nar.b^.JlfoUs ot.cp 
idqS futt ginafit:* quod nS fV lm flr fili* fpfcdo: gfie 
cratalTupfit nocomijctionc V_-lpatr(etfijjurafubftatie 
pafTuenccpoiuifion?. Coir. ci^ponafcp oiavcrbovtrtutl 

O£u0cf nobis nati falua fuc:purgationc pctos factcf 
tor! olecelebtarecoces fedetadoejtter§maieftat|in 
dieoctanii:facnoeq0ci^E circclfis tatomcliozagef ef; 
pctua oiufnitate munirt cu= fcctus qnto otffcrenti*piUte 
iusfumuscarnalicomercio nomebereditauuv fCancp 
rcparati.dftuitccavi^r>co. fp6fu0.Sdm0r.tora,aZDa 
oefctdfrepl>3nopan.xiapl= gnarjeredltatiomlftcrifit? 
dauerttt*E>c fctoiobanc per plfi oci facfevterusncfdes 
an. JB6t oe fefcftttf bȣt oc vte no eft pollutus e>c ca car 
innocertb°p5*»blmatu>*. ncaiTumesoesgcntcsveict 
* coir.tifef.adbo.oieibf m Oiceteoglotia ttbiofte.coir. 
vt tnnat.aftcocr.Sdfma vt&.*Demo. ocfcto ftepbao 
CoH'. ©c*qui no6,oe matu. perS. Ifbatefaete fat«S pmtf 
Y"|«3ecacfre= CBdifl.cp vef.fc(tt.*.i:eoir.ocotc.iW 
^£m*paruult:fubelemeit mco.tf fcotoWnepan- Stc 
tlsmadicram 9 fcruictc0:at cavolo.tocinnoccn.a.»o^ 
vbivcnitplcitudotpio miftt inrama.*.?.coir.oefeu\£6 
oe^fiUu fuufcrmejcmulierc plc.vrs.^^noct.fcrcififte* 
fctmfublege:vteo0(jfuble- pWi .ptbomar.lobaniecuS 
0ecratrediinerct:vtadopti ger.iinocefi.vtifra.^note 
onefiUo£rect|>em*.tt. 8er oct;feto*tnoccfi. niflfuerit 
bOcarofctntevX Wotafccit ooc-vcf.fictoe natt.t?ocmo 
£oir.oeman*.Sdvt.«:pFni' ©olaan- (9admirabilefue 
•/^•Crbacarofactactl?» pos. WjritoHs^aar.oenat 
V-Abitauitinnobisctvidi f>r 9 -S folisoi«cp. cafitfiH 
m^griajei^grtamqfivnige u9fplcdot.s.*. jCancffpon 
nttiapfcplcnagfeatHtatU fus^dmgt.an. £ccetfquo 
TRotafectu*. Bndtctuo tor^soictttponat^cCifracl 
quivcitadnonam.Capfrn ctregnici*noerttfint0.colf 

e^pulii0gctia4ambus ©euoquifaluttoODemoita 
labatinteft#tsln*>ple nulla. C$ftvigtliacpvpbfl' 
tonatu-. Bndict 9 civcuv& oomint.Bdmatutu$nuita 
Xsq>f P ofue.coir.<ptfl.<adit toiium. Ct?rtftu0natus,oe 


rtariutta.foUS.»fte t>ijcit ad ticrjrifti perfccutto c5furaet 

meir.pt t>e arcuuaftone. X». jgr quf dem plurtinie ad pdi 

lan^fpSfus* Sctfmmar. cationeenocl? ct belieapcr 

I*H iUo tgc.I&efuncto r?e ftdia couerft&fedceteri&ad 

rode:eeceangel*ofittn tnftinctfi anttcbrtftl tot&in* 

(oniaapparuit iofepb ottfe tenttonec5trafideoimtcan 

Surgeetaccipepucpama* tibus.Cuaute» iV. drege 

trcei' ? etvadciterratfraeloe celUt.ibtde.Sint ?Cc Defi- 

fucttfac eniqui qrebantanl nift fu*rft ofttca. Bnte lau. 

mapucrt.£tre.#me.vefi. *.1f*uernatue.3nlaudlb» 

•aiodoefficto [bedepzef. folaan. <9admirabilc.by*. 

bcrodercdttadterra^ifrael cpm.#.vttncircuclftoe.Bd 

icfuefinefecuUoeuuctatqft bftdtrtue.an. jgaudeamue 

enocl?t l?cUapdicattb 9 iudei ome ffdelee faluatot noftcr 

foMta modcrne iutdie flam* natue eft tn mudfi bodie $* 

maft^veritatlaccipictXu ccfrttpzoleemagntftci ger* 

autcViv - £onfirmatftvq. t»c minis % cfeuerat pudot vir 

ofticainfraocra- 2lectio.ft. ointtattsXoUecta. Weue<\ 

ejCbcnecuiudeamoefe» falutteeter.mco.nulla.Bd 

ritfugcreabocinocte pmand oictf Confitemlnf* 

mctfccfiveroreuertif tnilla niftfueritofiica.iColf. ©fie 

nofoliiruge fcdnecnoctf fit fctc pF» iCef a tadbor.vt in 

mctuto:quianimtvquoeob otectrcuctft.c&collS. Wet\& 

occam tencbtae olim fife 4 falutieeterne. £t fl i?ccvt- 
cutoicf relt(Jt:tpo0 ob luec fi gllia cpp pb. tn oftica eu cft» 
dcttadcfeqrcteereutflt*ijf Bd matu-$uuitat.oenati« 
llefdesTnF*vui.ibtd.&--iif. Jnquolibetnoctur.folaan» 

adoanato lic3r>crodeio pmacuiuflibcrnoc.oecircfi 
fepr>tvo:earcbelai filfl cifioecu.i>c.pteet;v.vtibi6 
et%iudeavbimetropol(r>a Scqmmffejcpmelec^cr 
bcbatirefoimldae-.monete QfSl* [moleoniepace. 
angcloina3aretbffaUleefe XL > uatoi noftcr bileettflt* 
ccdlt:vlrimap:efentteeccle ml t?odienat 9 ccjaudeam* 
fietcmpoiaoeflejnatquan* neqjentfaecftlbieflelocu^ 
do pzo caque nunc c vniucr^ trifticte vbi natalle cft viteuj 
fekgenrt illine cecttate qua pffipto mottalitatte ttmoze 
cljrtftianoe perfequi non oc igerit nobie oejpmifla eter 

fl(ht:acrtoiinquibufdaan* nitateletitia. n,c<y*.it* 

o i) 


llll|lill 
iiii|iiii iiii rnT 

7 8 10 11 12 13 14 15 » Jn 
£moabbui?alacrita 
ttepricipattoe fccerni 
tur: vna cuctis lecttte cois £ 
rario:qz ofte nofter pct i m 01 
ttscpccftructoz : ficnt nullu 
rearu U bc 9 rcpgi t ita Ubcr a 
clis omib* ventr. TL ecAiu 
^-y-aruttctlactueqzjppirt^ 
vTl.quat ad palma: gaude 
ar pcroz q: tnuitaf ad veni£ 
animef gctiltsqzvocaf ad 
vitam.Xuautemjtec.Ui). 

0£i nanc& filius f m ple 
nUudinetptequaoiui 
cofttif infcru tabilia altitudo 
PifpoiuitrccofiUadaauctou 
fuonaturagcncrts ofTupfit 
bumani vttnuctozmoztl oy 
abolue ptpfa quaviceratvi= 

ITH quo^fli [ceref.it. v. 
cttt,pnobi6uto magno 
% mtrabiliecftat! iurc certa- 
tumeft: oft opa ofia nf cfi fe 

uuTtmo r?oftc:no infua maie 
ftatc/ fed in nfa bumilttate 
cdgredtf:obiideeeieafoz= 
m5 eandccp n a r ura : morta - 
litatte quide nf e pttcipc fed 
pcti tottua e^ptc. 3Uc. vt. 
*yyg.ienft cjppc aibfyacna 
!l tiuitate eftqSoe oibuf 
tcgif.lRetnomfidueafozde 
ncc tnfaneeut 9 eft vnt*otei 
vita fupterra.TRtcr>tlin ifta 
fingularc nariutrarc oe cnr 
nie ocupifcenrt a traftuit :nt 

W oc pctl le0c manauit £ u 
XVce v-ittnictcc.occuigcrj otc 

vtgtitc is.lr;£-.oe Pftica ifr* 
octa.natiXe Dcft.CoUJ a»' 
so. vt& £t acl.t.£8fitcminl 
Gjncprpbantaoni.Bdp 
mas vcf.a-i0amiraWc.fa 

aliieoelaii.drcfirt.p>9ij:U 
t ali| oe nattui- toymmw. 
*<oftiebcrodc0 tpiccW 
X. fftu veniflc cfd timea no 
aripir moztalia 4 regna oat 
celeftta. t bantmagiquiw 
derat ftella fequctes pteuii 
lumi requi rii t lumic oefi fa- 
ref muncre i auacbta puri 
gurgitfccleftie agn^arttgtt 
peta q no oetulit noa abluc* 
do fuftultt. i > ouii gen* porc" 
tie aq mbefciit vdrievinfiqj 
iulfo funderemutault vnda 
o:i0inc.(^|oziatibioncqui 
apparuifti bodie cfi pf e % (i 
cto fpuinfempitcrnafecula 

a<ccte= [amc.Cpm* 
ftem populie ocdi eum 
ouec ac pceptozc gcnttbus: 
ccce gentc qua nefcicbaaw 
cabiert gcntce qno cogno* 
ucrfi t te ad te current pzopf 
ofi m oeum tufi % fcttn ifrad 
q:gio:ificautttc.£?eogr"a6 

"KNj&egea tbarfte. tf.fttn* 
*.J&egee tt?arfte «i [fulemu 
nera offerct.Regce arabuj 
i fabba oona adducenr. 
mataii.ZDagividctcflftclIi 
of?eritr adinuicc f>oc fi grul 
magni regfe cft eam*a in4- 
ranVeu % offeramue ei mu* epvptmmif.nflL fieraflurumtbuotmrrrM fyeuotUumtnato: ornni 

Ialumtnaqsoftc AColra A-/mit0entifi;oapopuU8 
populumtutiafpledotc tutappetua paccgaudere- 
gfetuc cot eiua fp accende i illudlumc fplcdtdfi tnffidc 
vt faluaroie fuft inccffantcr coidtb 9 nf ia q$ rrifi tna ao» 
agnofcafctvcracjf apfl?cn- metib*tnfptraftt. ofim nf m 
dacofimno.ae. Hd ople.o. tef&«£t (lc oftaf copleto.pcr 
flatoofioangclo$cbo: 9 ca omeoct.cp?\ Hdmar-poft 
nebatotccnefalueoeenfo. ©nelabia. ct E»c 9 tnadiur. 
"\Bn [*c.Pt-c6ea.bY*>. ftattmfsqutf W.TR&davo 
^dfivobiefcrooefuper biefero.vtij.tucople.^ri.t. 
nianatuocfl^psoftatozot noa.an.SfferteoftofUtft>c( 
biein betblecm iudc (lc cni adoiate oftm in aula fcd ci' 
.ppljetaoijcrat antc. tlunc pe.f de*. a.TJfcfaUite oco nfo 
canitlctue ebotua angcelo? pfalltte pfaUite regi nf o pfat 
iMawdaratvcntfitcofpn litcfaptenf.p^ ^mg $ete& 
ripc9 cignocclcbtarecultu aiM&iatcrraadoictteoe 9 
miihca ooa. ^bua oco mfr i pfaUat ttbi pfalmum oteac 
rbatrtbuutfcpulto aurcam noiruoofic-.p-jubilatc^. 
regifpcmoecentioficolunt Regestbaras.^eyfata.r.l 
«lumerueretrinotreooare /"vlPncaftrictcfvcnttc ad 
rcrna.«3|o:iatrinemonadt waquae:iquin5babetia 
rtnamuecuoeo oiue genU argenrftptoperareemtrect 
roicpwliflamintnecnonab comcdite.Scntteemitc abf 
vtro^fufo coide fidelt.am qj argento % abfcp vUa eomu 
Cp.^bopulus0crifidambu tattdevtnualac.iStuarcap 
l3t>atmtcncb:te- v -tknict pcndmeartferft noinpant- 
fldte4wtrabcbanttibi.J£t bue:?labotcvcftrfind in fa? 
3dozabfitvefti0tapedutuo turirate^l&ccoicitofie. Br- 
mm.Sd nfic Dtntlt.a- Stel= ^Uuminare btrfm vcntt lujc 
latfta flcut ftama cbotufcat rua. £ t glotia oftl fup rcoi* 
«rtgcrcgfioefiocmoftrat raeftalla. £tambulabfit 
magteavtdcrut cr jcporcgt gcteetnlumiuetuo? regee 
nmncraobt ulerut. l£recee in fplcdote o: tue tut»£t affe 
. fci antc &he ejtaudi. THota <f o(a tVta buiue otct 
&m& %cu& quafcfiqj fes firuutur cum alt$;fcd no tta 
afti.Benictetadozabfitco *yy*perocta* JtecUofcfla. 
nmteoftc. CoUma. XXBdtteaudfentceme* 

o.tii 


i 


■■ 
li> 
Jnole 

comeditc bonfi: t oelectabt teequafcucp fcctftt ventent 
turtncranitudineaimave* tadozabuutcoiatnte ofte. 
ftra$ncUnateauremveftra pe. Jndinaone*Seqiiuur 
etventteadme:audfteavi= ^uuitato iCljiiftueapparu 
uetaimaveftratifertamvo itnobie*©,enitcadoicmue 
btfcumpactumfemptternli p^Senite&n/lLcniteadc 
mifericoidtae oauidfidelie rcmueeftcuipfeeftofieoe 9 
ibecoidt *•"!*» . Begeetfcar nofter»*49roeeoefabbave 
fla a infule tnunera offerent ntent. 4 3er mo btl auguftint 
jtegeearabuafabbaoona ^^k0(tmi= [epi.JLecilif- 
oftooeoadducet. ^tfmeu ,fc£raailfivirgtnetpartuB 
cc fabbaventct aurii % tf?ua quc fe vrcrue otutno numie 
?efercrce.Begee. Jtcc.tii. plenuefaluo pudozieflgno 
Qf Brgeilluminare Weru epinanice/oefityoiemcppio 
JJ* falem qzvcnitlume tus fudit: oefi fciltcetquefufce* 
um: *i gloita ofit fuper te oz pcratrboincm quc c% feoeo 
raeifcquiaccccrcncbicope auctoiefotmauerat:oefift 
ricnt terra iTcaltgo populoe tutttc I?oicm cfi £neipto: ne 
Supcrrcautemo:icturoo= auttrinttaeerccderetnfica 
intnue:? gloita etue tntevt ruimaut oiuinafubftatia in 

dcbittu\£r ambulabut gen curreret oetrtmentfi. Ifroft 
teetnlumtnctuoet rcgcei cpl?auftafaeratercgtoieau 

fplendoic onue ruifccua in lamcofcia tnrerni fcderiell 
circutru oculoe tuoe er vtde: ne oocumero mariti:iter ob 
omnce ifticongrcgart funt fcuraecubiUeoppteflilare' 
vcneruntttbt. *f ilijtuioelo btaeaourifitmipfepieagu 
0eventent:etftUetueoela= ftlaeincib*lftnttamaiefta0 
tere furgcnr. IDcc oicit ofie. mebtte otracrtoztb 9 ftabula 
tV. i&mceoefabbavcnient bat:infcrepateenefcteqrc* 
aurfi i t(?ueoeferentee.£t le plotatue : ac pioeinfatie 
laudcoominoannuctantes rencrofcpvagttue:ofipedit 
& Stegee tljarflea ifule mu ad vbera avilia patif oftein 
neraoiferet regee arabum dumctapano^n-epctcnouft 

ctfabbaccnaadducent.£t t?odieoecdo£re fydueillu» 
Iaude.5nfccud0n0crur.an yitrettotiuemfidioiflipata 

Kcgce tbarfiea infule mu : ealigtnenoctccouerttt ioic 
neraoiferctregioomio.pg. ncoicecclarcf uinoctc.Cu 
»euetud.a». <9mneegen & IPagivenerfitaboztetc eprpb&nie. bierofolrmSqreteeaoieen* rtegeminSttbusrutUabat. 
reevbteftcinatuecft cuitts tCftc aurozecirculueoccea' 
ftdlavidim 9 -J5tventm*ado ni eobfcura plaga oibitefe 
rareofim.* Htdtm^ftellaj crettoztsinecftabat.fCficva 
eiuslnottete.^tve.llcc.v. poiesigntferoe cotinuit*a 

aj&edattaocooisterra: quiei vaftogurgitetepera 
qzccelolocif celfi. £ps bat.tticlunarecedetibuoa: 
name in agulo bodie oeda* ftris p media celifemtta pul 
raturincclo.THocnipottm cf?risaureamottbueibatet 
nomcabfcodiqdvideefYde ttcrfuu radifsapfensLucen 
rtetndieto pubUcari.Ubafto tcs capos placidts accefftb* 
ribiieangdtrmag! fteltaoe l?oneftabat:oumergorofee 
moftnutvtrtfqjloqutf Ifgua polft faees:Tnoctcfulgoia c 
celotfi:qt llnguaceflauerat tiaaftraoeccrnutrtucmfoli 
.pptyerarfi.^Bbaftotcsangc tumrepctenaturaiumeejE' 
ltecrcdfitiannueiat:magt tiiuutt.lEu.UvfCriafutmu 
incelo afpteiunt t adotant- nera pci ofa <j obtuleriit ina- 
Srdusnantpignefi arfita gionotnoieiftattyabentin 
frtgidos gcnttlee accendit. fe otuina my ftcria* $n auro 
f nuenit mag 9 in nocte:quc vt oftedatur regls potetia l 
iudeua erat jiditurus tn oie tf?ure facerdotc m 3 gnfi cofl 
Iuafit.*»i'SteUaquavide deraiimyrrl?a onicafepul 
raiumagttnoxtete antcce* tura. *■ Salutis noftre an- 
dcbarcoe souee ventrct ad ctorem magiveneratt fiit in 
locftvbipuererat. atdctes cunabulie «t octbcfauris fu 
itutftellagauift ffitgaudio is mrfticaeeimune^fpcci' 
magno.<*J5tltratesoomu es obtulerunt. Jnauro-Jn 
inuencrnntpucriictimaria lil-noc.an.^lumtntsipetuf 
matre etus t .pcidetee ados lc t ific a t alia ciuitatc oet alla 
raucrutefi.aidc. lleovi. p>3£euenofterrefu.au<9d 

Hlllgebat tucper roru? otate ofim alla in auia facta 
etberie otbccrebtie i* eiue atla.pe» tfatatct. an« 
gnib 9 aftra micatia:tpabu aidozateoeumaUcluyaoin. 
lonigrenoctl ftellarutgnee nce augelt ctue alleluya. p. 
flcccft daris fplcdotib* radi ©ominus regnault ejcultet 
abant. lucebat ptcta no;c X». ^mnee gentee quafcun 
flotibusbialinisatqjlnf al qjfeciftiventent. Secundft 
taflletiaccleftieflamed?o* mattl?c6. Heatofepttma. 

o.ittj. aVmnatue cflet ieftte l taneplnfiddib^nofideUtwo 
beiWectudeinoteb*** ©ataf&t.Ettaftt. * £cfKo 
rodiaregtetfccemagtvene nia pbibutr tobSneeoomio 
rat ab orlctc bierofoUmi ot tefu oicce.i&ui3Vtdt(pmr& 
centee.Bbteftqutnatnfcft oefc&Jcntc ftcutcolftbam* 
rertudeo*tf8tdtm 9 enlfteU tdoetmafltfuperefi^ & 
lam ctue in oztenrc cr vctm* eg o vtdti teftionift pertybut 
adozarecfi.£rreliq.^mer« qxt^ccftU^oet.fazvtdi.^U 
fctcut Jbtigrego.pape* f^fg notandg<predeptQ' 
cjt lecttoe euaffcltea frarrce v^jnoftrucataperfeete 
audtftlceUrcgcnarorcxJcr eflcretarte etfdc gcttb^apo- 
re turbatuo cft:qt nimi v- altt ftoll pdicat : eftq? paruuia ct 
tudoterrena cofundtf : cum necdum per bfiani cozpozis 
eelfitudoceleftteapcrtMCu offtcta loqntemfteUagcnb 9 
afit^" (bodte in iozdane ba oenficiat: qt ntmtrfi ozdo ra 
pttfatoofioaptt ffitceltctrt= ttontepofcebatvtloqnt^ta? 
cut cotfiba fupeafpOBtnan Dfimloqnrcenoblepdicato- 
fttct vor pfis tntonutt btce ree tnnotcfccret:ctnecdum 
filt^meuetrtlectueinquomt toqntem elcmcta muta pdi* 
bic6placut . £>efcedct fpt- carcnr. Scd in oib^ftgnisq 
rtrue fctfiecozpozaUfpccte vetnafccteoftovelmoziente 
ftent coluba tu ipm % vot pa moftrara ffir:c5fider§dfino 
rrte auditac.lfcieeftU 9 me*. bteeftqntafuertttnquotuf 
Of£dquerendfi [i-vifl. damiudeozzcozdeOurictaui 
'nobieeftddnamfitqS bficnecperptopbetteoonfi 
rcdeptotc natopaftoztb*tn ncc pmtraculaaguouirZu 
tudea agelue apparutrarq? aftt.>* 'jncolfibefpeciefpfc 
ad adoradu^bficaboztente rtrud fanctuevtfue eftparer 
magofndangeluefedftcUa navojeaudita eftbtceftfili* 
perdutir.fStuiavidcUcertu ueme^oUcctueinquorniW 
deietanqrattonevtcttb^ra bene?ptacut* ' Celiapcrti 
ttonale afaltdeftangePpze ffitfugea? votpFieaudita 
dicareoebutt gcnttlcevero eft.lt>tccft.6na. Jncolube. 
qzvti rattone nefciebant :ad Xc oeu. B n re . r. * . Btdim* 
cognofccdfiDfimnopvocc^ fteU3et*inotienre.£rveft. 
fcd per figna cducfif : qz et cfi munertb* ado jare ofim* 
lUiepzopbetietanq^fidelib 9 Hiteluclferfi [ JnlauiMft 
no tnfideltbue: et Iftte flgna gcnlt** antc fecula ofie fai 


oominl» 

uaroinofrerlTodlemfidoap nequiap.pi.foF.et.Conffre 
parult.P*-^«^ n ffriafiit mini. &nemtfererenFi 
mimcrflqobtuleft magtoo A 3Epefilt Oeiviuicumallfi. 
muwau^tfmoetmFrrbam tgtuiapparutfhl?odic. *. 
filiooeirestmagnoauii'** Bctentadtedoetral?e.t.£t 
SpcrtiatlTcfaurlfuieobtU' adoza. TPicccBfor.ctantc. 

lerfit maetoftoatMUfruset Wfic ejcau. v-^ifieo ffentef 
mrrrfcjm nlio oet rcgi ma » qua fcfi cp fecifti. colf.&cus 
^noalia.in /Oariat flumt= qutlyod.ocmar.^tcaofa. 
nabftdiriteofto b? mnfi oict *tc.moxefohto.£titcpcroc. 
rcfonres oftoaUi. an. ©cit Bd lu.l;> < \2.auacb*a. *.*o 
[iimctufiWcrufalciffraofil ufigenue. -61'ta nbioftequi 

fagzeottflcltetambulabfit apparuifti.ptfolitt.iCaplm. 
flaeetnlumfetuofllla.brV rijf£ruaui teer ocdt te iri 

atcctfti [fooft!l?er«cp. x. fedugpopuUotciroomt 
&elon&eventenfi ecce nuezvtfufcitarcotcrraapof 
illiabaquiloncainaruitfti fidere^beredtrntceoiflipa* 
Htcrraauftralt:laudatecc; tae:vtotcere0lHequivincti 
li cterultet i ra:iubilatc m6; ffit c r irc:cr t?t0 qui i rcnebr ( 
icelaudc: qzeofolat*£ofi0 rcuclnim fugvias pafcerur. 
ppiinfufi. *- QUntct ad te <f et in otb^planie erutpafcue 
oetral?ebanttibi.£tado;a; eo:p.*v-2*ege0tl?arfieetm 
butw.pe.t.Snte. JBfV.au futemuneraofferetalla atla 
Sbotlenrcveneriitmagiin v-IUgeearabu? fabbaoo 
[xtijlecadozarcoftmiaptif naadducctaUa^t&meoe 
tljefaurifute pctofa tnuncra fabba vcient.«Cotr.oc matu. 
obtuleftflurfi fleut regt ma- Bd vt.t?r*.ftcucad.i.cpftn. 
gnorl?uanaitoeoveromFr f^rtCec cgo lcuo a d gentef 
rl»mfepnltureei*flUa»coIC. v^jnanumeaetadpproe 

«fcuedfrodternnotcvnt oictrousrcrernlrabofigiifi 
geirfi tuagctib^ftclto mcu vuirti tu tcrraocmtflb : 
poccreuelauv.occdc.ppici* adozabfircuipuliicrcpcdfi 
vujlatec* fide cognoutm* ctueUngcur.H (Sceoefab 
TfipadcorcplAda fpecietue baventetauVittyueoefere 
cdflrudiegducatfi. Ifhercfi tee aUa aLJ*.j£tlaudc oomi 
dcrn- bu0.an.oe laub noannfictatcealtti. * J3em 
gda.bV.feofUebcrod»^: cnt adtecjoetrakebatrtbi. 
tj« Jbantmagt.iSftattbtoomi £tad.Sdic.^Ttadiij.cp 

cm 7 

TTTTjTTTT 

H 10 11 12 13 14 15 


Dnfraoct. 1 

Qjarffc iUumiarc tyrttn ©e fcftof mfcr-£odecrafti; 
■Oqz venit lume tufi. a glo no lcgtt cuag. fcquee nifl fu 

rtat>ntfuptcottaeft:q:ecce erttofttcaquoeafutraffcrcf 

rcncbte operict terra t calt* ad fcrti fcfcaj fcqnrc. 9c$j 

gopopuloe:fupteafito:ief "^r^Rtllo riobane . aicci. 

rne i gloif a ci"m tc videbif ~A^rge. 3 tdit tot?5 nca icfu 

■^acnietfldtciioctra^ vententeadfeiatt-£ccea; 

bant tibt alla alla. v- £t ado gnue oei ecce 4 tolltt pecca= 

rabunt vefti0ia pcdfi tuozu ta mfidt.£tre.£*me.vc.tx. 

alta* *49c0 0c tee qfcficp fc 1 obanee baptifta i pcurfoi 

dfti.Sd.il.vef.orfinafteoe !t>fitfaluato:iequeoiuvctu» 

laud .pt.pcnatt.fry* Ifroftte rtipopfieverbopdieauerat: 

"?[bcTodc0.vts. Cpm. tpmtaventcteadfemo;oU 

4-*£ual?irFmin drcuitu 0itooemoftrauittttces.£c* 

oculoe tuoe * vtdc omee iftl cc agn 9 oei cccc cj tollit peta 

cogregati funt vcncrfit tibi mfidi. Zu. TV ZDagi venef t 

filijtuioclongcvcnicnMft^ f^a CccA [Uij.Pefe.3M. 

lic tuc oelatere furgct:tunc V^Uuftue inf pctotee itcr 

vtdebie i afflncs: i mtrabtf impioe initi^ : t?oc cft qfl in< 

i oilatabif cot tufi qft couer lupoe a pparce agn' ? :ctiam 

fa fucritadte mftitndo iua= pcroiee i impioe tuftiftca-ii 

risfoztitudO0entiuvcncrit babet poteftatc. Sequttur 

tftt**- JSfce^cattyarrte.Hft l?tccftocquooi^i.-|^oftiiic 

mcjc.an- Ibodicceleftifpofo venitvirquiatemefacfcft 

ifktaeftecdefta qmtiotda q:p:to:mcerat.5Cu.>V.0i 

nclauitcbnftusefcrfmina detee ftelta ma0t gauififut 

currfitcfimfterib^ma^i ad 0audioma0no.£rtnrratC0 

rc^alcsnuptiasctcFaqua fomfi tnuencrfit pueycum 

vtno facto lctanf putue alla mariamatrc etue et .pddc- 

£ouTa.??ple.vt6.C3"cra teeadozauerfitefi? apcrt! 

ftinoi cocsfcr. tnfraocta. tf*faur{fuieobtulefreiaU'' 

cpy.3dmaru.3mut.:Kpue rft tt>uei mvrrba.V.Stelia 

apparuit.^n.vna pozdt. oc quavideratlozicte afteede* 

to-fcftifuDfcqntee.ir.poa bateoe vfcpoumvenicefta 

%o «7 uaffcrtc®ce0ctee.5ubila rctfup:avbierarpuer.£ti 

^f s^ te.®eu6 iudic.5nclina.f uKrantce. Hcctio tcrtia 

damcta. ^cuenoftcrrcfy. *fS*ft mcv citvir:poftme 
Catate.t^iereg.ejcul.*. A^nafcftimudorpoftme 


cm 7 8 9 10 11 12 r- pdlearc tctpfet mado: cj ate oefi ocmofrra t ma«t e5vide 
mcfacfeft: qut mepotetta runt % jpo reff itnunera oh* 
maieftatte tantfi #tfi fol lu= tufer 8t.iColleaa oc ote cdv 
ctferfiUcetpoft apparcsan ^o.ocnatUm.Sdmar 
tcccUitqtjJotmeerat.qitn ivef.pa.aadmirabile.ci 
pneiptoeratverbuiverbuj ar.Hdmat.*-8lerbficaro; 
eratapudoeftaoe*crat\»bfi idv§4C2$ fpofus.<Collccr. 

rtmeventt&fianttated »e*dfalu.adh>or.vttnote 
mepceUitoignttate:qt epr.Bdvef.foIa.S.mnte lit 
jfcimceratotutnltate.Ku. ctfe?.p.#itftofte.cihif. t»c 
ft.f n( rogabat inagos l?e; nat. t?F*.cp.fuccefTme a *.* 
rodeaqfiflgnfividtftlfuper fefto.Supmgr.vnaan.oe 
nat& rege llella magna f ul pfcript{.Collecta oteti rnc o 
gemccuffpUdoitlluminat oe natiuttarevtS.SIiaotc* 
madu.£tno6cognoutmuf fraocra.lcoScrmo btian- 
«enlimieadoiareofimt*» guftintcptfcopi. Hec.Dma' 
lidim^cllaet^noitcnre. -Tjr^mte pauctfnmoeoiea 
^S^.S* 1 ^^* 1 -0»»tan«>fil cclebmii 
dtm*fteUaei*ioiiete.£tve= mus^odiernoafitotematil 
nini'ciitnunerib*ado. 0*15 feftatione q mamfeftari «e> 
Jntau.foiaan.vna oe r.fef. ttb^ccpttfolcnitatcno mtn* 
WdMiiepotffoli.1>r?. cpf ocbitacelebiamne.-ailooie 
.ccfcfto.adbfi 9 1 m§t. natum paftoies iudctvtde* 
KcBtflftcfeqntcspoidtnc ront.l&odicmagiabcnien* 
toiaerepctun«.an.«fd<m tcvcnfentce adoiauenmr 
teeaeUajmagigauififunt fS* ttf9 E*ccrtofcta 
&ftudtom3gnoaintrautce r*->Mppe fuerat lapie tlle 
Domfiobtulerfitonoaurum angulartspar ouoiuptric 
tbueamrrrl?aaUa.an/am tumexctrcficiftonetpputio 
momrtmagUnfonteaban "onetparuaotuerfitateve 
jelo p alta via reuerft ffir in ntentifivt in ttio copularenf 
rcgtoncfua.^u.au^oclucc cj fact*eftpajenoftra:t fecir 
apparuiftijcpceuimagtmu "f^yVtraqjvnfi. lUoiif 
neraotferfitallaaUaM- 8i* i Jydflttaqjouoaotee na 
dlm^fteUact^inottetctve* ttuitatl i matfeftatiotg ofit 
nim^cujtnunerib^adoiare noftri fptritalt nottcta gratif 
ofim. £tellatftaflcutfla= flmoafrabeam*. Judet pa- 
madjomfcatiregeregum fto;ce adefiagelonficiante 
\D U"> T ro CM o\ ■ 03 r- KQ m ■^r 

Cn tNJ 
--i 


■ 


u 


1 1 il|'M 1 
llll 

4 7 y 10 11 12 13 14 15 


■ ___^_^_ JJnfrao^ta. 
acnttlcemagifteUa ocmon fceba* tncelo.agnit^eftm 
ftrate oducttffit.Ifccc fteUa celovt appeUarcf epvppata 
vanae coputatioce aftrolo= otce tfte : qp latinemanire» 
«o»oiuinatioefq>confudtt; ftattooictpoteft. Bltaole. 
cfifteUaraadoiatozib^cre- Sennobcaaleonie-Xeci 

etorecelit terreadozanda /~r£icbzatopzo>:inio we 

poti*oemoftrauit:na ipe no VA quo tntemeratavtrmni 

ttafteUaoeclarauttnat*qut taebumani generte edidir 

anttquft folcobfcuraultocci faluatozc:eprpr>anienobie 

fue.ftu.iv- JUumtnarc.cfij oilecttfllmtveneradafeftiul 

ouob*£eqmif? :ialiaoeOte taeoatefeueraimagandio 

ofinflozdtnc.Hltaoic.jL.t. mnv.vttntercognatapfolc 

^ryg partu virg 1 adoz&- nitatavtctna facrameta ty 

1 dummagiabozteteve uUatoievtgozaferuozfidei 

neratt?acotct?odtccetebza *JT® [norepefeat.£-u- 

mue:butcoebirafolenttatc JIl.oimeni5»?oim fpectat 

oebita<pfermoneefotutm*. falut£:qo" infantia mediato 

JUle oies iftc pm°tUujctt:a n rte otei % boim tam vntucrfo 

niuerfarta nobie fcfttuitae oeclarabaf mado:cfi adl?uc 

redit.5Uicratpmirtc«ctifit cjciguooctineret oppidulo. 

noe popuU0ctiu. Jtccti., t&uauie eni ifraeltticagen 

«9bie \>oc lingua apo* tcm<rtptussctievnafami* 

"ftoJozanficiauit;ftette ltamoelestfler:oequanaru 

iutetantplingua celojrano ram vniuerfc l>umanttatie 

bteidem apoftoli ta<y altf ce affumeret: noluit trt mafnc 

hcnarraueratgloziam oei. tntrarjabitatioieanguftiaf 

tfurcni no agnofcam^eoe ott^fuilaterepmordiazfcd 

celoequifacttffitfedeeoetf mojcoib*voluita0nofcta> 

&icut fcripta eft.Slaiuftt guatueefto£b 9 nafctXiM. 

[fcdeefapietic.Jtec.iii, -fy7&i\mei$iim&&iGir& 

ifc?j8r froe enl celoe ille ce= V J. gione oztctie fteUa no* 

jon fabztcatozctit?abtratoz ucdaritat! apparuit:qiUu* 

intonuit: quo tonitruo mun ftrtozccf ie puleb:iozq$ fyde 

duscotrernutr.£teceeiam ribuefacilctnfcinructiuo» 

crediditmagnafflcramcta culoealofqjconuerterefcvt 

Jnpfcpttunctacebat:ama cofeftim aduerteref no cfle 

goeabottcteoucebat.Sb* octofumqdtaifoutavtdcba 

fcodcbaf inftabulo:ta£no tur- e»cditer0o afptctetib* 


[tdlectfirQuiptcbuitRffna fperttt nSlaterct.Itt. 
j=tq*feritintelligtfecttin= ^Yancettaegyptofalua 
Jrt:ifeinucnicda pbuit reej \Jjoi lliatus eft: vt gcne 
fitue. £u»C@ft tca ifra oct. anticjs erro:ib*oedita ta ad 
tpf.oni.53abbdpcctf.advs' ,vtcirif faluteeocculta gra» 
(otoiinJlntcUidfcp. pi.te ttamvocaref iqnodumab 
nfttUefavt&TDco.eenat* animoeicceratfu£ftittone: 
nfi.C6pic.vts.Sdmat.5n iambofptttoreetpetverita» 
u ira4Epfiflapparuit5n^U |jvjgriro [tem. Jtecv. 
b«noe.foia an. pma cutuflt Al^igiturtrtlectiirimi wee 
ktnocturnt feftt cuj pts vt iftemanifcftarioe t>fii confe 
tWTfi*ft.*.<"ft*.t>efcr.eer cratusfpecialeintotomun 
mokontepupe. fcec.jftna. doobtinuitoignttate3:que 
^rlBudetetnfcflo tfleetif lnco:dibusnofttf oignooe^ 
VJflmiitcv v>ico gaudctc: bct fplcdoieclarefccrc:vtre 
qm breut inf uallo tgie poft rum scftara oidinc n5 folft 
folcnitatenattuitatts ct?rt* credcdofedctta tntclUgedo 
IH feftiuttas occtarationts ^rw-jSno [venercrfl. i.vi. 
tiosili^if.fctquemiUo oie .dfcanVergo otlectilTimt 
ttr$opcpit:tnt?ocmundus in mag is adoiatozibue *pt 
f-f£r [agnouic rec.O. voeatoienFefideiceiSmttiaf 
\Mtam eni caro facta flc % e*ultatib*ats btc fpci int* 
fafcepttots nfc temperauit ctaceleb:em*.£]rindc entm 
ejoidia:vt tefue nat*ct cre in eterna l>eredtf atc ceptm* 
denruymantfeftus % perfe « introire : erinde nobis jepm 
qucWeaetoceultusjt.ii» loquetla fcpturasarebana 

IamtCccrgo cclictiar- patuerat.£tverirasqu£ui 
r0uer&tffloiiaoci:ctin dco?obcecattononrecipit: 
o&nterram fonus veritatis oibus nattoib* fuu lumc iue 
tcinit:quadoetpafto:ibus jcic. IDono:crtir traq$a nobif 
(Krctrusangciov faiuatoo facrattflim*oteein quo falu 
rtecditi nficiator apparuit: tis noftre auctot apparutt -e 
imagosadeaadotadap» qucmagt infautcvenerati 
uta ftelta perdujcit vt a folis fut in cunabulismos oipotc 
oitu vf^ ad occafCveri rcg? tem adozemus in celis.Xu. 
e«nf.ratiocr>o:ufcaret:eum •yRm fa« ££>cdmlucl. 
rcnimftdctregnaoticntts V Xctueeflcrteftis annoni 
Braa$o90tfcerct:iromanu ouodecltafcendentib* illis 
3«, 

*?icrof6UmS fccfidfi cofuetu 
dinc oiei fefticofummatifcp 
otcb 9 cu redtrct rem anflt pu 
eriefue in t?tcrufalc:et no co 
gnouerunt parentee ei*. &t 
reltqua.Ome.ve-be.piclbi. 

Hperta nobte effescbarifs 
flmifctCcuanffelijlecttoreci 

tata: necpopuseft vt iea 4d 
cjtponendo loquam. TL*vitU 
vSjifcribit nancp tnfatia 
A— /puertctac^ noftri rede «j 
ptoi! q noftreparttccps r>u 
manitatf fiertotgnatue eft. 
Cdmemozat eternitateoiui 
ne maieftatl in qua pft man 
ftta manet femg eqlte:vt vt 
delicettncarnattote ct^r?fit= 

Utatead mcozia? reuocata: 
ct ipt cotra oimvnlnera pec 
catoi fi medtcametfivere t?u 
milirat! curemue ejcercere : 
pio fem p aio rccolentce qua 
tfi pionoftrafalutcopotte* 
at pumtliari ci terra fum* et 
ctnte:(i rat 115 ffima illa pote 
ftae pto nobie l?6iltart no re 
fpuit:vtadfufcipicda noftre 
fr agiltta t\ ifirma oefcSderct 
£5lfberemue noe p [&.tx 
-^fiantratl effacramen 
t a quib 9 tmbuti fum*vfq$ ad 
cdtcplanda otuinitatf eiuftf 
glozia pofle t>tingc:qua tpfc 
ad contcmplationc ftdclibuf 
fute feruts potlicetur bicene 
dZL ui l?abe t mandata mea % 
feruat ca : tile cft cj otftgit mc octauig 

i-iii aute otltgit me oillgef 

a patre mcotet ego otUgam 

cfiet manifcftabo ei mciptn 

%z oefi.Sd lau.vts. &db' 
an.-ftUquidfeciftinobieflc 

ego et patcr tir^oolctcaqre» 
b.imuetcet<jdeftq$mec]re 
battenefciebatie qz in l?is cj 
pfts mci ffit opoztet me cffe 
^r-r 4*ta qe oiie pColtecfa 
VJjuppltcItie popull cclc 
ftt pietatc,pfequerc:W que 
agenda ffir vtdeat:et adiplc 
da qucviderint coualefcaw 
Iffcer oo»2I*ro.oe cpT-P ati» 
vna ocpfcrtptt9.*.iSmc9t> 
fabbaventetXolf.otet.Jtes 
mco.ocuat.£tnotaq>ftoU 
xs cprpbaietn ofttea fucrtt 
euagdiu pdictfi. «ffiefletie 

f uo f actus lcgcf ♦ tict mat . I 
fer.iW.lfraoc.epy.aadmco 

oicef.a.filtcldfedftinoW 

! c& collca- ©ota qa» Sifrfld 
v§ fiet mco.6 onic.Bd bor» 
totfivttnoiccpF.Bdfcfa? 

vef.fola an.9nteludfc*PJ 

vt§*i)F 9 .cp.a^.ocepF»Bd 

! m§t.an.iJbucr tefus pioW 
ebat etatc % gratia apud oc 
um etbomlnee. CoUecr.»* 
taquefu, ZDemo. oeepr.ct 

oenattutt.vtfupiue notat- 

C^ttarifeptetcofeiroriquc 
reinfrain owiicfcros^Jn 
octa.epf.Sdvefpaa-a.fcfl 
teluciferfi.cuali|oa pt.^na 
tiu*tatc.t)7^.et cap. fcfelrc 
*P7pt?ante. 
^.geftimonia.vtijDemat. ttttnvinfi:aq3im$>vcrt!tCvt 
cpM-Scgea tfarfta., Bn nfttdeft aquas quaafclfica 
rc maju.an,»aptifat mf lca utt tn baptlfmo nobilitautt i 
rc0cmferaueonmfuuior?a ^/-YKiaddc]nuptife.iL.i<* 
nesfaluatozeaqua iotdate \^( becfratreevnf&tetim 
fttipultcolftba .pteftaf pfna ftcria recenfem*fed que per 
vojaudita e rjic eftfili 9 me*. vnft oftrn aignatio trinitat! 

O^^tS!**^^ impleuit.THecpe[flUqnin o= 
mt* tn fubftatia noftre perationevtrtutu abclTeviil 

carniaapparuitcpiaqsvte taapoteft autvncpfeparart 
cfiqucftmiicnobtefotteas abtnutccpoteritquodoelta 
nouim*tnt?rcfo:martmere tcefttndiutfa,B>enici*caba^ 
a1rt.dtcca.ac.5Dio. oc fcto pttfaretur faiuato::no fe t>e< 
WariopaujCofclroi.X\ 3= eflevnigcnttopaterinvoce: 
maoit.CoUcf.»aq8.5tem fpasp:odiditincoiaba.l«6 
mco.6fctoremt0toca ! 3lfte ergomtremurfratreequlb* 
WanttOefi**», fuftftoe. inftdectrinitae : fltriavna 
ColUft.Sdefto.$tc ocnatt. nobteotemmtftertacofecra 
vto.C6ptet.5eepv.adma uifcjlnfecftdonocrurno ©uc 
w.Jnutt. 3Fpe apparuttgn pitme afte.i pi.t>efefto vt.J 
.noc.S.pf. * *.©c fcfto epy. IDomo natue* r -f adamcta 
Scr.bilmatfcpt. ■ JLeer.t. ,;fefBlhi}todi»jrffrCrc0fti< 
/^•mpfuranobtsfratret dtclect.frefcto remfafovttn vX «qjoiuerfa : fcfttuira» 

pfcnti oiei falutariftmiftert 
o:u facramcra multipUcat • frain ordinefcoB. w.iiino 
cturno 0. pt.t #.oc fe. gltfe 
lecttSes. Scomtiiattbeitm «alkot pofterttattfuende -,- THiUorfic.Benitteuiaa 
9 madau«tantt4ta8:l?odie X galilea intotdancmad 
faliiato: bfiant gfits celcftt* fobanem vt baptifaretur ab 
bus IndictfB onfua :a cljalde eo. «treliqua.&mcltavcne 
teeltadoiatua.ffuautcjl- n ecttofanctirbedepiefbi. 
|tamwrecat,uob;rc.E.u. enangelifquammSTratrea 

n *Z l f? p a Bb - tliol > l f mi ' audiuimuamagnum nobi» 
mltcnofluctcio:d,iui9 erinpnocrinferiiooatpm 
Wdicttoe^ptubaptifmatts fectefoumtlitatts eremptfi. 
cSfccramt.ll3odiectia[uita^- w -mono [*u aut.it £u 
ui0 ? d nuptiae:oinitat! fue X tjutdc : quia cum flt efia 
potctumatfettana aqaver omnifi non folfi ab Ijomtne 
fcruo baptf fart : fed etta tpfe mifteriuj oeelarar: t>odicqr 
ad bunc bapufandusventre ereatoz oim t iozdauc cjepur 
oignatuseft. Juferuoaurc jjatnoftrafactnoza.by.ct) 
qzcQfarct pcurfozcfeacba cr*.oecjria-Snrebft*.an. 
pttfta fut faluatoris efle oe- ^tecurfozidbanee ejmltat 
fttnatG:memoztamcpzope cu iozdanebaptifatooomio 
fragtlttatjttunctu flbibfiili factaeftozbtaterraracxiU- 
terctcuteint otfieiuoiccns. tatio fxctaepcccatocnfo? 
£go a tc oebeo baptifari et remilTto fanctificans aquaf 
ruvemsadme. &ccno4:c. ipiomesclamem^mifcrerc 
QfJtdqtomisquifebtliit nobtsJCollea. 0e 9 cuiu0vni 
Jclatejtaltabif:etotisqui 0enit*vt6.*Deo.otfeortrm 
infoimabofepzopfbofem jiop. £u0eferuebonc. 
Inftruedos bftilis apparuit Juft^cr.Coliecra^aq** 
mo^aoeo pfcqutufupbo* cot.5tcmco.ocnattu1t.vt6. 
mtnes Cmo etta fup angelos Bd l?o .anc oc lau. 3 d pmi 
et fu j> oriie qd creatu e emi* et altas bor. £oir. sc matu. 
net apparutt : voce oclapfa <Ceterat>eepFpft.Bdi|.vcf. 
adeubut*modi magntfica oesane.octan6.by*,cpitf 
glozta btceft fiU*mc* oilect* vt in ictite vef.cpble. Sntt 
iquomibibcne?pIacut.Xu mSr.an- ^ontesaquasfon 
Enavitia iV.tffeiro.jCeoes ctificattfiitppoapparcretn 
um.x -©idim^fteUJn lau J. glozta ozbis rcrrav bauritc 
"O etcrc botem rcnouas fai : aquas oe fontc faluaror! fd 
uatoivcit ad bapttfm&vtna ficauiteni nucomnecreatu 
turaquc cozrupraeg aqua rSofts&e^nofter.Colf.vw 
recuperareticozruptibiiivc mco.oefctofcticcpa.Juftu* 
ftc circfiamicras noe.pt fbf. fcedujcit*", Bmauit cu. 
an- %t 4 tn fpfi etigne puri= g~* ©ncedeqs ops ocuevt 
fica bu ana cotagia oeu ac V^ad meliozevita m fctotfi 
redemptoze oes gloziftcem* tuov mcrita nos,puocct qtt : 
an.&aptiftacdtremutt-zno nusquotumfolcma agim' 
audettangerefcmoet tftiee ctiaactusimuem.Tfberoo- 
fj clamarcu tremozc feifiea Stcmmee.ocnatt. eicople- 
mefaluatoz. an. Caputbra t$e^p8.vt0.C£ > fttcaj5mfl 
contsfaluatozcotriuttintot poftoct.cpi.fabba. pcci^ 
45tsfluinieabctuspotcfta = vcf.a BfidtctVuaiiV.^* 
teoce eriputf, an.a>agnuj pt.rer-br*. ^lu^btatrintt G poft oct- 
etlRncaftoun.* a^aria 

mf $Fe-6!la tibt oftc 4 nat* 
t-&eoparri."t , &n» 

0Sudete perfectt eftote 
ctboztamf: idemfapt* 
Ktpace i?abcte: et oeus pa- 

Seti otleettois eritvobtfcfi. 
Jkfj>tlnao*.Sf.Sdma 

&m.an.-jratrc8ettftfoq$ 
n6f6t*Ugue paflidea |>ui* 
tpteadfuturaglottaqreuc 
laWturtnnobts allf XoUca 
lotaqeo(|e*'*ts.lontcatn 
fttoct. 2Pco.oc fcco.tit.lect 
flcucft.cufulfs.coibue. qrc 
ame kataidarifi.ad ?pt.a . 

»lfcrere»Pi foliti . bV. 31 pc 

q9tlu^ea#cttnncvfcpadpu 

rtJKictone. ^. 2Daria marcr 
gfe. 6ftartbtoftequinat 9 » 
cp.jDitniiobia^tc purt-V. 
Mdlct^venttrfct poftpurt 
wa. v Cuftodi noa«Sd nuc 
otmitt!.an|UumCacot.pie 
crt.coUecr. aiUumia.Salua 
Bdmat.^nuita.iicnitcei: 
uUvelaltud.Dnnoc^. Tp»:o 
Wttmeritt.cfiaWflacpie* 
iv.iinte lec.vt tn pfalteho ab 
bincvftp U jcqfi nt t»c tcpoic 
kgifdcpftsbtfpaulivttfra 
fitoodnnuUaontcavcl icr. 
VKio afctio tnf oct» cpy >ct 
Ipamlcr.fuent.omictcntur 
pcnitUB.tV.4 fequfif nccre* 
cupcraf .ifbziiitaiV* E>nene 
i ttatua argnae m c ncq? f fu 
row tuo cozriptae mc* XDtfe epv. 

rercmtl?ioficqiuinftrm*f<i 
£tmoz ct rremozvenerut 
fug met cote ccrft t me tene 
bze et bt jct.ZDifercre.Scom 
E>cuecjfcdcefupert(?ro 
nttet iudtcaa ecjta tc efto re* 
fugiupauperfi Ctrtbulatioc 
ffltuia tu folue labozc t oolo 
r^coflderae." Etbtenioo:- 
mfc ocrettct* epaup pupilto 
rueriaadiuroz.i&uia* i& 
^•aoejctr! eftmlMoftenc 
Cuinoucar. Dbzopf tf otlata 
rfi cft eoz mcfi ct ejeultautt li 
guamca.^' ^ftsparebcre 
ditatf meeicaltc; mcl.^to 
ptcr t?oc. 6iozia. qfbzoprer. 
3rrfifc% TiotasfcctftimiW 
oomtne viaa vttc. 9dimple 
bte me lertcta cft vultu ruo oe 
lectarioe i oejctera ruavfcp i 
fin&** /tdfcruameofteqni 
tntefpaut oicioftooe^me'' 
C0tu.adiplebi9.v« v l^ili 

gam re oftevtrt?inca.&omi 
nu« nrtnametfi mefia reft»» 
gtfimciiVv. fcaudaeiuoca 
booftm cr ab tnimtcie mete 
falu?ero 0fte firmam.vt."»** 
«U eft f ra ct plettudo etus. 
f9tbis rcrra^ i vntuerfi qut 
babirattneo." $pcfuj>ma 
ria f ftdauit e(i: * fUp ftumia 
pteparautt cfi. <0zbi0. 5fi a 
#tbte»'£re0 vlttinc iect.oe 
euageUo. £?ct5m iofrannem 

IlR iUo tempoze. 9te rer 
ctanuptic fcte ffit i cl?a* &ftlca.<. 
na galilee:* era t ma ter iefu due mo jt oie bftdiciruna nu 
ibi.Etre^m-ve.bc.pfbir. ptia^celebzatorib^ajfuuc 
ciuodDftsuofteratcpfalua ntc tnuitar?:etboefuepfcn 
tot ad nupcias voca tue non tiavtrtutf fyonozat et adalti 
folfi ventre fedi mtraculum oze celcftifi lcrtria figtiraru3 
ibidequopuiuaelettftcaret inuttat.Xu. h Tfhctimea 
facercoi0nat' ? eft:ejeceptie ofteftcutfagitre infijrafunr 
celeftifi facram€to»ftguri6 inme:fedantecpvulnerage 
etiaiu;tralitteraj:fidcrecte nerentln me.Sanameofic 
credetlficofirmaMv ■ 3ldte medicamcro penitentie oc* 

t>ft c leuaui anima mea. &t 9 *• f&m in iciratc mea ego a» 
me^i tepftdonoerubefca^ gnofcotet oeUct&mcfi cotra 

lHecfcirrideatmeiimictrnct meeftfemptibifoU peccaui 
etenivniuerftcj teer.pectat 53ana.5ria-£>ana.IeDcu 
non?fudcnrM2>e 9 . Jt.vui. Sntc.&V XDiriftca.5t»f.i' 
Y^&trotaciantimarcia- tepunft.fola.au. d>admtra 
«*s2nl eeteroiGcp cj nuptife bilc.pl foUtt.lf>oftv«ropurt 
t»etrabfit cftdia cpftt o£na# ftamptaecantaCaUa.On». 
btlisinftnuat. SienEtfrno an. atS.vif.fuppoe. Wu 
tmmacutato ermtptifet>ebf regft.Jubilate.lte^oe* 
tacaftitate celebtatif culpa per.l&niittue-an. Kreeifot 
leflctrncqcy ofieadeae vcnt naceignie ocabulabattcoi 1 
rcmequacpbaeftgnoufuo» taudabatoftmregccancted 
tntcflecofecrarevolutfletJv crvnooiebvmuftoiccbant 
Sudia ofie voce laudte ruo bfidlet* ce ©e*all5. 9U 
Bt cnarrem vniuerfa tnira» deovi? flfem ftlio oei *ioixi 
biUatua*v. Wte fcilcji oeco tcpueroeicamioigntealia 
rcmsomue tue etlocfil?abi emp.itaudatc-^ IBUafcr. 
tatioieglozietue.at. F.ir- bf*. £r'ncre?c6dir.Snlki< 
Y^| Bncftfirqtbonaeftca vfqiipori. IDariamf gratt*. 
A**ftitaec6iu0alt9:mcltfl 6ftaribioftecinar*. ' 
ot?tincttavidualie:opttma rtftea. ^eo patri. Capftn. 
gfectiovtrginaUe:adcopto /-% Stcumcp baptifaticftl 
bida oim elcctione gradufi VM jrpm (nduiftte: oee eni 
tofceruendu tftmentumftn voe vnu cftiain tpotefuoo- 
gulojumcrtntemeraroma mtonfo.o.g.v. flhtercgna 
ric ^gini svtero nafci otg na uit. ©eco: c induit. a d b ••■ 
tueeft:apiop[?eticoannevi sn- TBupticfactefutfiicb*' Uk 


I . • 

na<wutce:*erattblteftt0cu ^P*purt.S3fctberanoefal 
mariamatrecitts. Collca. nanostuftiffcanoeobtatrt 
^^efcptencocuf 4celc fpr»attficautt [nttae.cp. 
Jftiaflrctfrenamodera* V^inos oeue i otlccto fttto 
rieaippllcatoeepprituidc' fuo ioifaptctiaetptudena: 
mtnfcttnidit pacStua nftf notfifacicfno& iftaurartoia 
cht&c toib 9 .p oo.£uff».tc in spo qin celie ct i terrafur 
0ma.by*JSIucte iipo-6- Clamauivtipfal 
UtowUh *admirabi.D« terto.CBd.iJ.vs.a.<Scdca 
■tfnnoEetuofatuftmefac oejetrie.ps* »)citoo^fi at". 
X6ftKmi.caaf.cp. »ftc aftie.a pi* .vttn pfai*. b r*. 
mif.rt «feWifn alt*. Ani JUdecreato*opt.llincIte 
tt^te.^»fidtct*4vcittn purt.*.ZDarta. etgRa. poft 
na ( C Wli,pcce.lP>«ft purt.5. purt.l6tefta pater.*- oprvu, 
ftdcftoot Wopa pf 1 fitt* X3* Jdcttafle^ C que voca= 
etfD&flctfie.p. »e'oe*me*. JZ\ tt cftie in fodetatc iefu 
rtfoUcfiflfwlogfldma.Tt. *piftliict»oftinfi.6.v »irt= 
¥6cflU.\. Autfedea^JSp gaf ofo.adm$t.i< Wcncic 
B r«4>cc0ic.mo?cfdr. 3d tcvinotuluttcfueiplertrdri 
*W' ? «ficfccnoBfpfia.i^ aeaquaqivinfi?uerfac ali 
te«irt.an.Annat*ee.poft Otr.vt&ctifulfv.t.Cdpie. 
Xciuocam*.teado* CPerfefftfiatoctcecad 
rt ni 9 .tclattdatn 9 obt5trini mar.iuiMepcee.a*.an U 
yVEncdi [tae*ptfor.cp. viipfalMt.*cpn».b.paul 
rfa^^pfoninvticfu vtfubfcqnf.Cf er.«.*J05 
tpldbfidtritnofllnoibftdt^ magna multitudo oulcedie 
acicfpfiaUicckiUb^.o.g. ftf tueoftc.tauaabfcondiftttt» 
indte.vTinpffll<Cadvt. iucttb*tc v lp>erfedftt cte 
Xectoipo.iftpurt.an. dfperacitei?fpcfiftttost>o; 
Rubuquevto.poftpurt.an. mlnfi.i&ua.K BWidicaofij 
f pcanfafafnfa.bonotnf tnoitee.Seclauect*in oic 
obta trtnltae. p. Mecit*c& meo.v. ?n ofto laudabtf ata 

efccgttnoe ocue [ar.cp meaaudiat mafuetti tetent 
antemudipftitutiocm Sfr^ Meetaf iofto:<it>a 
*drem*fciaimaculatiic6= btttiblpetttocecoidiftut. 
fpcueWcbarttate. flncf Speraionoataeboniratc* 
llfiTtmpfalr.^J3dt)c.bv"^ inbabitafra-tpafccriioiut^ 
le*oef.i. «cctmanage. cqeet*\£toa.€IJ*.tt*.«f 

c.t|. 

DftlctUt 

Suribuo perdpc oftelad?ti 

mae mea ne ftlca^ a me re 

mirre mifrt- i£L rii incola fum 
aptfteapcgrtn^v- m*ica 

ftodiavta* mcaovt no oelin 
qu£tniinguamea-t&m-i»r 
<3tatutt Dfi fupza petra pc 
dee rncoe et oiretit grelTus 
meoo ©e*me*. £ r imtflt i 00 
mcficatic&nouuV - £ppe= 
ctaoejrpcctautoftmtrefpe 
jitme.J2timtttt.iV* ©cdes 

tuaifcftnfcFLtfgaetira^vtr 
garegnttut.- ©iiejeifttiur 
fttdat odiftt intcjtarc^pf ea 
vnjit te t»c 9 t»c*tu*. &ir ga. 
CfcF.Ufi.-8r. Tfbaratftcot 
mefifc 9 paratfico:meu4Ca 
tabo et pfalm& otcaofto.*. 
£*urge gloaa mca ejrurge 
pfaltcnu t cyrr;ara crurga 
oiluculo.Catabo* Bdiu^ 
toime* ttbipfalla.&ioeua 
fufccpro t me 9 c9 oeuo me* 
miamea^ £ripeme6 ttmt 
ci© meid ©e*me 9 a ab ifurgc 
tib* i me libera mc. <8U& . 
£jtaudtoe*oepcatione mea 
tntedeoFonimce.&finibui' 
fread teclamautoftc*. ^fi 
anjctarefconnefiipetraer 
altaftimeocdujtiftimca R 
Cf cr.v.«r. f&e*intefpera 
ut ofie no ?f ftdar in ef nftfn 
tua iufticia libera met ertpe 
mc.X». £ftomtf?iiocu ( pre; 
ctotcttnloefimunitfivt fal- 
ufimefaciao.Jn.^* 5au= poltott.rpf . ^^^^^^^ 

debfit labia mea ofi cStatte 
rottbi.£taiameaquarede 
mifttone.* £>cd etltngua 

mca mcd t tabif iuftida tuaj 
tota ote laude tua £t aia. tv 

XDiW afit adbere* ofio bonfi 
eft.lfcone' i ofto oeo fpc mea 
X». Btannficicot-e pdicatio 
ucetuastnponisftUe f?3. 
H*on&Cf cr.vt.lfc. £6fite 
boi ttbioftc itotocoto meo 
a bono itftcabo nome tufi in 
ct nfi* t£X: mia tuaofte mag 
cft fuc me#. £t cruifti aia3 
mea ejr tnfemo tfcrioti. &z 
tt % . 2ftia tua ofte magna eft 
fupermc. £tiibcraftt aiam 

meaeitifernoiferioii,* ffo 

ueitcjifurrcrerfiti metfo 

W0 qfterfit aiam me& £t U. 

"6*. $act 9 cftmi!?tofieire6. 

gtCa oc*me*.^n adiutoxifi 

fpcimcc^- ^e^vlttonfiofip 

oeu0vltionfilibereegir.?i-- 
UBabbato.T^. ZDiamtiu 

didfi eatabo tibt ofte-UWal 
laa tntelltga ivta imaculata 
qnvetesadme. lp>erabu 
(aba tninocetta cozdtamdi 

medio oom*mee*l|efal**' 
©ftccpaudt ozonem mel et 
damoi me 9 ad te vetat.ifit: 
no fpniooc^pcespauperfi* 
fr. IReauertaafaciemruia 
mcin qcucpDierribuloz idi 
na ad me aurc tuf . Az-tV. 
SclodtereiraudimeDncq: 
ocfeccft ficut f um^oies mci *cgcdat>(Ucarii, 
*.»e,pfftdie clamaut ad tc vobte obfccrae ft quomodo 
ofieoiiectaudivoccmeam tande aliquado .pfperttttcr 
fcz.SftUiwt».'tlUu.a.pt. babeainvolQtateDctvenicn 
< &7.PC fer. vt poft noc . cul* dt advos . ©eftdero euiin vi 
libctfcr.cp.oeor\ic.#.eiad dcrevoevt aliddtmparttar 
t^aiievt pftf Uau.fcr.pccf vobtegfe fptritualteadco:. 
«ibide\iColf. oeofticacum Rrmadoe voe:ideftmulcon 
foiha.Bd i?or.5 v§ vt i pfal folart tnvobie per ei que iui 
uno^Scqiuficgcdapzo ccmcftfidcveftraatcpmca. 
mato.oftiea*t fer.buffrr- iloloafitvoeignozarefra* 
iiotie*5nctpu cpfa bti pault tree cr>arifllmi: qz fepc ,ppo 
Bdromano*. J&ccttonee. fuivenireadvoe:«x,pr?ibttue 

CBulue feruue iefu rpt fuvfcpadrjuc^vtaUqucfru 
vocat 9 apftte fegrega* ctfir;abea*z mvobisficutct 
ru0lncua0eltooeiq$aft,p; tnceterie 0entib'>.6rccf, ac 

miferatt2,ppr?«as fuoetn barbariefapietib 9 ettnrlpi; 
fcpr urie fcie oe flUo fuo 4 fa- «ntib* oebitoz fu : ita quod t 
crVfteterfemlneoautdfrn rnep:omptucft:ivobt6qut 
carnc:c| pdefttnat* eft filiue rome eftie euageit^are.lRo 
oettnvirtutefmfprn factifi enimerubefco cuageUum. 
cartoieerrefurrectioemoz= &irtueeftentmtn falutem 
rao? icfu rpiofttnfigquas omntcredentlrtudco pzimtt 
acceptm 9 gf am i apoftola» % greco.Jufttcta entm oei re 
tnadobcdtcduftdettnoib^ uclaturtucoecfidcin fidcj 
gentib^noteeiuetnclbue ficutfcnptujeuVJIufrueau 
cftiexvoevocattiefucr>xiftt Hcuela* Ctemerfidcviuir. 
©mibued fut rome oilectte turentj traoet oe celo fuper 
oct vocatl ferute fctie* 6Fa omnc impietatc i tniuftttta 
vobte et pae a oeo patre no= r>otm eozum quiverttate oet 
ftroetofiotefucbrifto. tn intufttcia oetinent : quia 

Urtmftcjdej gfaeagooco quodnottteftociunanifefta 
meo j> tefum rpm pzo otbtie eft tntlite.2&eue cni tllte rc= 
vobie:qz fidee veftra aunCb uelattt t . ^nutftbtiia cntni ip 
ctaf invniuerfo mundo. jCc- flue a creatura mftdt per ea 
ftte eft miW oeue cut feruio i que f acta fun t iuteUecta c5- 
cuageho ftlij etue ofi flne in~ fpictuntunfempiterna quo^ 
termirTioe memozta veftri fa c& eiue ^vxs % otuinttae ita 
dofcmpin otoibue meie p vt ftnt iercufabilee:quta cti 

e.ttf. itcgmda 

cognouifTentoeum ndrtcut mictdto/eontentionc/oolo/ 

ocfi 0to:ifieauer6taut0ra= maUgnitate/fufurronee/oc 

ttaeegerfitfedciianucrati tratto:ee/oeoodibilee/coo 

cogttatiotfc? fuie % obfcura^ tumeUofoe/fueboe/ elatoa 

tumefttnilpieecoxeos. inuetozeemaloza/parentU 

Otccnteeenimfeeflefapie> buenonobediemes/tnflpU 

tee ftulttfactifutamutauc entee/incopofltoe/ ftncalfe 

runt gloita incomipttbtUe ctioe/abfcgfcdcre/flnemtfe 

octtftmiUtudtncytnagtnte ricozdia.ffl-utcuiufttciaOfi 

cojruptibtUel?ofe«xvolucra cognouiflentnonintellejecj 

iqdrupedaaferpeta.Tfbro runtrqtnquttaliaaguntot- 

pter q$ tradiditUUe oe^toe gni funt moitemofoiacife' 

udertacotdteeov intmndi ciuntearfedquicofenttunt 

ciatnvtcotumeU|eafficiant f"|[faetctibue. Jlecttoce. 

cotga fuatnfemetiptecjcos A^RopterqS tnercufat* 

mutaueratverttatcmoettn Ueee:o t>mooie<Jtudicaff. 

mcndacium etcotucruntet jnquoentmalteratudteaB 

fcnuernnt crcaturepoti*q> teipmpdenae. jeadeeiatf 

creatoit quteftbenediaue cjludicae.3>citn*aatqmt» 

roptereatra [infecnla. dtciaoeicftfmverttatcjtn 

didittUoeoeuetnpamonee eoedtaliaagat. Jertfttmaf 

ignomtntc.TBafeteeopmu aatt>ocot>omooiequi iudi 

taucrur naturalc vfn in euj cae eoe d talia agat % f acle 

tfumquicftcontra natura. eatqmtuefFugteeiudtduro 

SimiUterafuimafcuUrelt oetfanotutttaebonitatie* 

ctonaturaUvfufemieejcar^ iueetpatientte tLogantmi 

feratinoefidenjsfutetnUr tattec5t5nieignotaneqao 

mcem mafcult m mafculoe niabenianitaeoeiadpeni* 

turpitudincoperateeimer tentiamteaddueitf 

cedem qua opomiiterroUe Hecudaourictaaattuamt 

futinfemetipoerectpictee: cotipenttenetbefaurtfaatt 

<r ficut no pzobauemt oeum bl irain oie ire % reucLatiote 

r>aberctn notttla:tradidittl iufti tudietf ocld rcddet vnU 

Loeoeueinrcpiobum fenfa cuicp iujctaooaei^ :biedd« 

vt faciant que n5 oucntunt 4 f m patietia boni ofiie glo 

repletos omntuquttatem* riaetJ?onoicaincoiruptto^ 

Ucta/fozntcattoe/auaricta/ ncqrfttbuevitaeterna.W* 

nequicia/plenoe iuidia/fc>o; aOttfeje ptctione ffit; % 4 n5 


T oom infccarfi. 

aajefcurtfitaticredfttautc bcopFenFotoiioiefnppo. 
inicitatinraTidignatto^nv < Jratiaeagooeomeofem£ 
tnilattoctansuftiainomnc pzovobteingrattaoeiqoa 
afam bomle oj>anrts malfi ta eftvobie incbrifto iefu;qi 
iudetpiimftetgreet.tflotta tnomibue oiuitesfecti eft[ 
afir i bonoz i pa* oi operati inilto in omiverbo t in omnl 
bonfi iudeo pmmn % greco. fcictia flcut teftimontft cl?ri 
WeftenfBfonarft acccptio ftt cSftrmatft cft invobie:ita 
Qjiicficpenift; [apudoefi» vtnirptlocfltvobteivllagfa 
neUsepcccaiicrfirfinelegc ejtpcctantibus reuelarionc 
peribfit:iqutcuo3lnlegcm oninntefucl?nfti:qutxcon 
peccauerfit pcrlcgemiudi? firmabit voe vfqjiufine ftne 
tabutur.TRoncnimaudtto; crimtneinoicaduentusoo 
refllegi0iuftifatapudoeu3 mtninoftrttefujcpi. 
fcdfactotee legi iuftificabft ( > bfecro afit vos fratrcs £ 
tur.tfumentmgcteeqlcge nomeofti noftri iefucl?riftt: 
nobabct naturaliter ca que vtidtpm oica tte oihce:t no 
lcgi8funrfaciunt:etu(modi ftntinvobtefctfmata.£>itte 
le^em no baben tee:ipfl ftbt o u tem pcrfccti in eodent fen 
fuitt kx qui oftedut opue lcs fu % tn eade fcientia. ©icjni* 
gisfcriptfiin coidtbus fute ficatum cftcnim mirjl oevo* 
tellimonlum rcddentc illie bte frarrce mei : ab r?is qui 
t6fdctiaipfo:um:a tnter fc* funt cloce;q: cotcntioeetn 
inuice cog ttation u accu fa ti tervos fun tJboc a utc otco $> 
umatttctiamoefendentifif vnufquifcpvcftrusoictttego 
Wequa tudicabit oe*occul cjdem fum pa uli:cgo autcm 
ta l?o(nt f m euangcltfi mefi apolio: ego vero cepl?e: ego 
pcrtefumjcpm.iCu. v aut£jcpi- ©imfuscftrpus^ 
eptffolabcattpauU apoftolt TBuncSdpauluscruciftjc^cft 
titntbtoe-lftamaiec. ,pvobis:autinnomtcpault 
v-j»ulus vocatus apTue baptifatieftie^SJuaurem. 
^cbrtftttcfucvolOtatem ^ncipttcpfabnpJuU aptl. 
oefctfoftence fratcr.£cde* ** \2Utlu6 fadgalatbae. 
lUoeiquceftcotintbifactifi /4s£apoftolusnoabt?oibu( 
cattfl tn ;tpo iefuvocatie fan necp per Ijolem : fed per icf u 
crte:cfcoib' 7 c!tnuocat nome d?riftum % oeu? patrem qut 
ofti nFi icfu *pt in oE loco ip= fufcitauit eum a mort uts xt 
fo?* nfo:0favobtei pajra 4 rnecfi funtomnee fratree 

M» 

Bffca.u. 

£cdeffle galatbtcigf a vobt f ctioio Itt vobtfcfi alH* Coir< 

ctpajraoeopatreetofiono ©fctcepee$.cfifuff*.*?pltt. 

ftrotefuitpoquioecUtfemet vrs.Sdmattt.tnbttt>ma 

ipm pzo pcrienoftria vt crt* et ahjevtq* tpr^nutt J ubb 

percrnoscepfcrtfeculone* lcrn^oeo.vetaUud.i.pi.iv. 

quS:fecfidfivolfitatemoei* pcrocenocvtnotaffupuf 

patr! noftrt culeftgloxia in ofittapma:Sc>:lec.oecpfle 

feculafeculopamen* *-.<j. paultapoftoU.vts.fcnpe.et 

•rvjroi quod flc tam cito rre0Vltlclcc.*cna«.olUce. 

Awranfrerimi abeo/qui efi.TV J&ftcnctirarua.i;ar. 

voovocaulttn grattaocitn ©e£maboc.£rllf5etue.tt|. 

altudcuan£eltfiq$n5 £aU> Iect.tnbuifmodtontct0cue. 

udmift flntaUqutcjvoocon trcemediclecttrtamedta 

turbantet voifitconuertcrc ttr.erur oeeoflfco£roefcr5 

euangcUftjept. Heetto.ta. tn.#.n5babeft.,fm:tale«£ 

£*£dltcctnoeautange* damftctmcdta'&'.cc*avt* 

>lua oc cclo euangelijct £adeooc.ii.r.vij. S.mat&. IMiUotse.Cumocfcen« 
dtfict tefua oe mote fecu 


vobie ptercp quodetiigeiifa 
utin 9 vobt s anatfyema flt fl* 

cu t pot % t : ec nunc ttev otco. te ffit efi turbc multe- €x ec 
©iquisvobieeuSgcUjaucs celepiofuovcnteeadozatat 
rit pteridqoacccpiftie ana efiotceno. £?fteft vie porea 
tbemafit.ZDodocnibotbuf memftdare.£tre. ^meua 
fuadeoanoeo^SutqroboC- oocetetnmonte [ozlaeta. 
bufpiacerc^Stadbucbomi oftoolfcipttlivcncrfitadeu; 
ntbus piacerc:ferau9^pino ftcur alacrce-.flcur oomcftt* 
efTc.Cuit.G&ntca.fi.poft ri:ftcutptoj:imi:ftcutamlci 
ocra.cpypt>ante. <3abbato velfratrc0.$deoaltofiefld 
preccden-^ld vcfgae afte i eoo.Ho© emo fal terreavoa 
pi.feF.Df^.^lujcbtarrini* eftUuj:mfidi.Iuat fc.vuj. 
Qjrgabtles rtaa^traoftn. *f^&ticvtrox>cfctditeM 
^eftote x CmobilC0 abon ^-.Imino oc mote turbe fe^ 
dantco in omni ope ofri fem cute ffit cfi que in mote afcc 
pcr : fctenteo q> labo: vefier dcre no potuerfitvt pigrt po 
non eft tnante cota ofio. >. pulivt negligenree vr tmpcr 
©cfprtna ofo. <Bd m§t.an. fectt.<eftofio foltotfctpuUtn 
f rarrea gfccrt cftorepace^ montcafcenderfitcttardto 
t?abeteett>cuepacleetotle; reaoeoiflifteterunt. Sicct 


poltoct.epy» 
modo vtgtlantco et alacre* trfcee ©omie ft vt0 poteo me 
«fidcleooiaoefitimctcser mudarecc ejetendenoieuis 
ofim Diligcnrc0:rc0na cclc manfi tctigit efi otccusvolo 
fttawftderarc8:ofi3fc£lntcf ^yfDps [mfidare. Collcta 
poftfrfim in illficclcfte mon= Vjfempttfne beuo ifirmtta- 
rcm afce"dfir :audicntc9 apo tc noftr§ ptopict* rcfpicc:at 
Itdfittcenr&qfurfufutfapi cpad^tegcndu noooejrre 
tevbitfaeiDcrfaoeifedce ramtucmaieftatiacjctendc 
y^J£fcendcnte[jtcct.t>:* 1$eroo.Suto.Hd.t er*d 
mcDftoboccftincliiia aaasr^^c T^fu^ 
refe ad infirmttate ct impo* 4n pma oftica noraf .efi eap. 
«tiacctero9:mifcrtU0cim feqn.acolF.Smar/ad.iO.a? 
pcrfeatonteo^veltnftrmtta r^Z^tctnfidcvirilii^ 
il:fecuteffirefiturbemulte. jSpteet?fo«amii oiavfa 
Bliquanti ptopf caritatcm £ el?arttatc fiat.6. &d Vl . ct > t 
ali5nrtp:opterooctrina:aU i f^£ceftvolunta0Deifcti 
quanti,ppreratnmtrarion2 JL|ficariovfavtfciatvnuf= 
«uratione.£t cccc fromo lc quif<$ fuunt vae pofTidere tn 
4>fuevn*ejctlli0(jcura que* fancttftcatidea f?onote. ftci 
rcbantqui leuamcoeftdcra Y ^n fum*pofttt Lit!c6. 
batet ecce lep:ofus venlene 4-ttn iram fcd in acdutflti 
adozabatcfioiccs . ^omle oncmfalurto^omeofiunutf 
llvieporeamcmfidarc.^c ctfiWoeifum*.$.-ad 
oifacurresrogaeolpottln ^Sudeteftne [cioftn 
mote nt W oic! . (gtuare Kci Ointermtnione o tate: tti 
m rpo ct tpa oi rci fub cclo omnib^gratiae agtte : \}tc t 
t|ewyrrinecttp0curatoi0 cntvoluntaaoetinjcpo icfu 
£u.£cocfi.Hnre*t.v.ctm t lnomtb 9 vobte.v^ Etrigaf 
I»m5.afte.puctt?7mn<\ vte fid.zpat.an. ^fienon fum 
inoftjcagitma. Capftn ^ign^vtintrcsfubrccrfime 

Gfcarlrae Deietoilecrio umfcdtmoicvcrbocrfana^ 
ptortmimancarvobtf* biturpucrmeu0< oUcaT 
ci^pa^pitncozdib^vfte LU iutrra qe. TfrcfcK 
replcecotdaetcotpaveftra kgtmrr5ct»ffi^£^ni 
, ^0rcgft.oecozeinduit. ^SSSS^SSl 


Mctiefu0Oemonteec^ 

p:ofuavenic0adotabateu 5 ^SSSSSS&SSl 

i Efacv 


dentt. Sdtrffia»cp<tt operaoemortftraretrclttnuc 

ORattae aacreoebem* rerremarifqjofimfeeffecij 
'oeo pto otbust nomfc ctteoftenderet.itu. lcc 
onttcfu:fidcU0autcoc^c(l(J -» TBcj;rc(Tuecr$onauicu» 
confdttabttnosctcuftodtet J lam fcctt turbart mare: 
noeamalo.Vtg** ©efert eommouttvcntoe/conctta* 
naofo. Sucmgtan.-f fee uitfluct*.Curt>oc*Jcleo« 
cofonamtnlfn gratta oeici oifctpulosmlttcrcttnttmw 
eftijcpoicfuofio noftroalla. remafuumauFtli&poftula 
Ccwct8<0mp0 fempif ne. renr:fua<$ porctiamrogati 
ofticcimtdiarcpcef.tefavc bu^mamfeftarer.JUatciti 
tnfabbo pcc*-toptcto-c6c* pcftas noncffcfeobottae: 
Sdmatttt.vtozdtnatfiefu fedpoteftattparuittmpcm 
ptadl bia trtb* lcc Jtcc. vu tie ciud qui cducit vctoe w 

ITRtUo [Sc*mmattt5. tl?efaurt8fut0:quiterminG 
tpe. BfcSdete iefu in na mart arcna conftitutt Pijrt; 
uleuta fccuti f&t cii oifctpuli cntm ci vfqj Intc veniee i no 
eiue. £t eccc motus magn* rttpergredterf erfed i ttmtu 
f actuf eft tn mart tta vt naui ipfo cofrin gentur fluct* tui. 
culaojjircf flucttb 9 . £t relt* Ifeuiueergo iuflionc* pwcc 
Ingre QOmettaotigcnte. ptooztacft tempcftaeims 
dietcoftofnnauicula fccutt ri.£uautem*9nlaudf.vti 
futeaoifapultci*nonimbe v^\*mtniquiccy [Cpni; 
citlce : fcd nrml/ et ftabtlce ^ r ocbeatie ntfl vt innicc 
in fide/tnanfuetl et pfl: fpcr tHligatie:qut enim otllafW 
nenteamundu/ non oupiici jcimu^legemtmpicuit. P» 
cozdcfcd flmpltcU Kcc-vtii. gratiaoA-.^omuVregna* 
j^< ifcrcjofecuttfunteum: ttttoecozeminduit.Scibfc 
JLIn6tam0reiru0ctu0fc= dtaue.an. 'afeendentcttfu 
quentc0:fcdmagis fctltatc innauiculacccemotusmfl* 
comitatee ct tufttcta ciueco gntte factuecftin marttcj 
fcctantc0.£tcccctcpcfta0 cttauertltefiotfcipuli ci*d 
magna factacftinmaritta ccteotbfiefaluanoeetmtt* 
vt nauiculaoperiref ftueci- «f-v £ua <J no© i t<S [£"ol 
bua. tCixm entm multa ma» A^Jtie pteulte ?ftttutoe{ 
gnaet miranda oftendiflet l>umana fcle fragtlltatcno 
tntcrra: tranfiftadmarcvt poflcfubfiftere:oanobleu 
atbfdcadlpuc ejecellentioza lutemmetietcotpozievtea 

Pftua.Ufl.pfcfrocr.epy. auepiopctfsnofhispatitfi mcmo:i5adtnatu.*vef.per 
teadtuuantevincam*.l£er *n.ea$gcUo».SUevot>ruce 
oftm- fo.tadr>o:asvt0 fequc.no reftauranf .CPftt 
rvjlectio [8d.lA.cpm. ca.itti.2t.vi1.Sc6mmarr.ft. 
L^Jttmimalumnoope* *-y"WtUoti?et»t]tittefu0trt 

rfltunplenttudocxgoiegts JLfctpulto fuio parabol*5 
tftWlccrio. *.vtlpma f?Sc.£>ttmlefactfieftre0nu 
Miiai.Coif.vte.Hd vi.cpm celozat?omtnicifenuauitt>o 
sxftatiasagooeomeo 4 numfementnagrofuo.Cu^ 
Jtneconfonfluitinct?zi" aatooimirettjoSeoventtint 
lrolcfuoftonoftro.8d.tr. mtcue et 9 a fugfemlauit & 
<lpcrabfidauit [cpni. 2antaEmediotrittct.£trer. 
JCtnnobiagFa oei noftrt u>mer. bti t>teronymipbft. 
infidei otlecttone quc eft in 1 ^ec fc6a parabola eft cfi in 
rpotefuofionfo. &dfct>ae terptatiocfuanoftari poiU 

jidetia vcfpa&.<rpm< ta:fedtntertecusatiiepara 
[ fermotornniacceptlo boUsedtflerraXu. luvtff* •p^llccntm rjponif \% po* 
JL Fftea ottn iAio turbia ve- «Wfmtarquiaiefua jtpu© 
«nttinfounc mudu ad con* 

ItanatwnctUozumquicredi mruraomft.£tacccdunrad 

rort font in vttam eternam. eum oifcipuli tiue roga tes. 

Wrtgafotatto.admfu. Jedtflcrenobtoparabola^U 

Surgenotefuoimpcra- 5amozumagriBUampara 

uttwntie i mari etfacta eft bolam pzopofuit eis oicene 

iriqutlUtas magnatmtra Sedebat vhe innaui : rar* 

rtflfcvniuerfl.toiictta- »c baftabattnlittote.JUi,pcul 

uequtnoa. ic.vrs.ttotj <p Dlfctpult vtctniu* audiebat. 

AfticrtntpUiretioomtiiU Knautl- Uecnouona 

iwemtcrocta.cp?pr>flmcT v Ajftoponiteioctaliapa 

rcfiimtUuraftcfabbato ^rabolaqftoiueapatcr* 

rtitupnu^t.-tcaprapdki famUiae inuttatoa oiuerfio 

fcmnotacpfl.ppter.ppin. reficteectr^stvtvnufquifcp 

qBttttcJrr.ttUqttd^ct trt» fmnatura ftomacr)ifut va- 

bu*»ftut0 pwmUTuJ rema* rtaaUmcta pctpcrcnvnde* 

itcrecontin^ac.rcftauranC Inpottparabolandotrital 

mttrtma c bdernada d rc. it t teram fed alia. &i cni% pmt 

mampuaWovtrUcctt.su fliTctalrero:ctpccrarefeia 

r4*cumiV&<*fjocdo octULs nopoteram^remiiTtalia llll 

4 a 10 li 12 13 14 15 
^Wca.v. vtpluresfcquanr.Eu. Sd mtncecogitarieifacmpti 

Wl 9 an* Slmtlcfflctfieftre* mu ddevenietee cuvnovin; 

anficelop l>oi qui femfauit cediefttepervnfi.2:ftpone 

bontt feme i acjro fuo cfi a fit qz vno vtcto l?oiee no tn tclfr 

boim trct r?oiee vcnit inimi= gfit o£evoe cflevtctoemun» 

cneci^-ifucfcminauitji^a- cjd->fciettevfen6 fentiutfc 

ntatnmedtotriticiet abflt. eflepfufaevekiueenielrco 

"CfSmtUituaqe Colfa. fotatio tftnfeipfopfufuscft 

Jllrtie 9tinua pietatccu= quodabalijetgnotaf. lu. 

ftodtvtqinfolafpegfecele' Sdbft*-an.IDfleiftcrq6c 

ftieinntttf tua femfi ,ptcctt= madatfimaanfi ilcge airil 

oncmuniaf. Uberoominfi. liiefue otliseeoftm ocfttufi 

^uinJ.advcf.fuBmgt.an. ejrtotocoxdetuoalla. £<C 

jgfte none bonfi feme femf a W ^nfcrua ppTm tuft oc 9 

fttro agro tuovndecrgo ba= VA* nomi tuo facoeuowj 

bet^tjaniaiaitiUiefeocfea vtotutnie fubtect^officfloi 

cittaimic?l?omo.tcf a Vte. tcpotaliavtrilif agAfxefiu 

U^ntca.v. Sc*mmattB. oonapdpiat.jjoo.admJt 

^rWiUotcc.Jnfrogauit an. aidceiefueq»fapietcr 

^Jcffivnue oe fcrtbie qivt rcfpodifl*5 fcrtba oi rit ilii n* 

debatiUoecoqtieretee:ivt? eelogearegnooei alldura 

dene qi benerefpddtffettlUf BurW.?ptc« tc. vteoictac'. 

tnterrogauit efi cjd eflet ptt= C&Rtca tn tjrj:. SabbS pcc 

muoimmadatu.jttrcltq» oen.advefuBpoe.JBndtct* 

(£>meUa bea» tobflnmscpt iquolibetaitofer.an.3Ua. 

etitcrrogauttefivn^legtf; 7-f-JLleluraOttl [ttt-IDf- 

docto:.£ouenertltvtmulti j-lcecarmcnvojccbcnlB 

tudinevirtcerct queratlone gaudif alldur alauefuattie 

fuj?arenoporerat.Svcrita ct?oztecft celeftib 9 :qcannt 

te nudos fc eflc^feflt tfit qui oct manctee tn oomo c fcb 

miUtitudtncfearmauerunt HM ictamat" ^ciuieWrftn 

»3ccbateni QLec. vitj. allavojetuo? ctuifi gaudcn 
flpudfevnueloquaf ,p ttfiejeulce noeflerccogunt 
oib^ioceloqnf cvnfi:vtfi= babytonteftumina^iUano 
cjdc vn 9 viccrttomevtdcarft mercrfinficcbcnnepfaUcre 
victowe^flatvict^ruerttvel aUelufanoereat^eogttin* 

Ofol^vidcaf ^fufue. f.iic. termttteretpeinftatquop : 
lP»l?arifci 4 oia $pi \)o * acta lugeamue crimina - Dfikatrt.lrr. 
, indcIaudWopcatfircbc* irufblftmeo.oelrr. Sdc 
flwrrinttasvttufinobiovt» pte.an. ZDifereremilHolle 
derepafcba oeotnetrjcre^ aepaudioFoneme^Vw £6 
tHHleticanam*aUaEpcttm inuocarc^aaWafoi'. Ifcf. 

HCccdam*[Sme.cpm r-w~£fufaluatorfccuUvcr* 
verocojde in plenttu- L bft patrl alti(7imt:lu,Uu 
[nefidehtcneam 9 fpct nfe cia inuiflbilis cuftoa tuozu; 
-jfclTloncrjfidcUscllenEcJre peruigtUe ufabucatoiotn 
piormflt.fe.ff.lv. SUaalla nifi oifcretotatq$tempoi& 
, fcmrcgnaultofteoeue feflalabote coipoxa nocrie 
noltcropegaudeam^terul quicterecrca.n eoepteca^ 
tero 9 *oem*0Ramet.3lU$ murfuppUccevtnoeabbO' 
|J6a.Slla»v. ©efpttnaofo fteltbereenevaleatfeduce' 
3ntn$t.a« SUaaudiut rctuorcdemptoefanguiue 
qlWoccmagnS turbapmul U to&grauttncoipoiebxe 
twieelooicctiuaUa laue* uimanemuetempozc:f(cca 
gfitt avirt 9 oeo nfo c ft o z tfa ro noftra oo zmiat vt mce fo 
-liaftelndtetaei^futalla:'» potem nefciat.Bit ^perej: 
ttevoifeftaUfcCoira. #re piifllme tibi patrtq$ gttacfi 
ce0popuUtttUvti#rflfldma fptrttuparacUroetnficettn 
^jJMicaiu^cftaUa.ZPc* perpetuu. amc,£totdEur 
moitst nuUa ntft oe fcto fl ac rnc bvmnue vfqp ad fabbatfi 
crtr.vel oc nat. (I antc pu #. Cc«a motc foltto.Bd m a 
nfkatloni.Sdvebcatcma tuti.3murato. BeniteCFul 
rtectadomcebotaa ab \)'u temueofto.$ubUcm 9 oeo fa 
<fq>il»fcba poft K»cua tn ad lutari nfo.$n ftnguito noc- 
(utattctoDloiiapatrtooco an. Tp>zondctmeritie.onn 
lltfuotcif fcaue ttbioomlc ptea*.atctcc.vrtnp<ai£t<x 
itreternc0lozic^r,nota<r ©ermobearttobanmecpi. 
aint?ocfabbetolxr.euene. sf\3&nita&\)u Quc.t, 
fcftfi oupld tient mfctlomtnf A^-r mae oztgtnie facile ag 
wfeeoceocfimcmo. oeljcjc nofctf coftdcrata futttmtta 
Bft%an.*.icollcctil.THHUti tcauctoiie. IHecentjfacile 
tftfcUMcccelebiaf oftica poterat eflevcl leueq6 ni*» 
tnltK.etccpto fcftopurtftca nue facra cofirtt: etceleftie 
tt«it»btavtretni0q«Jfcmpcr ftatue tnvttalemfubftantia 
i'ficbwH»otocoietcocufu antmauit. iCu auri.K*. fn 
tf fperc erftt oc purtftcattoe pitncipio fccu oeua ceiuni % 
v£> m t c> tN 


o a\ CQ r- ■vo LO 


^r 

E— f*> 
E— <m 
r^^~~ 
L_ -'-' 
F o 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 8 10 11 12 13 14 15 ■ MJfiS 

tcrra et creauit tn ea T)oCem tem. * ?n pnctpto fecit ot f 
adyma6ine * ftmUirudinc celum ctterraet crcauttiea 
fua. T -f otmauttigif oe*l?o f?ofem.£tfact 9 eft. teeJUt 
mincocttmoterrercttfptra* V-*TRdeeffcctfieftvteotu 
utttnfactfeWpfraculfivttc. tJLtennedo mottctnddft 
Sdymaginem. fcectto.tf* qutobediendovtuercpotutf 
fr\ «jeimeefitdejartifet: fet.»ndepoteftaree5cefra$ 
A^oeue poteftate fua^ tn bfi tn corcprfi ptotulit:i*tte 
oemfabzicimundt eide bof puilegifiedtditermottlfibf 

fucrattradttur^vtquefecfi fentcttaaajfluft. fltrftcrea 
dfi pfldc poft fc facere oifpo= tura adbuc eWeruat tpertfi 
fucrat efidem faeeret plcnfi licettpicreatozifuoocncgfi 
atq3 pfectfibabentcl fefe ec ritobfequtfi.fcndeapparct 

anltate qua pecUereta po quid fue feltdtati oetra*c 
atcquacficrie aiantib 9 ritcfipctomnerttaei^ftatfi 
imgarer. ^** fn pncipio oe* adfyuc mutareno poflinf."* 
creauitcelfietterraifpirit^ fcuUt ergoofiebolemipo' 
ontferebaf fupaquas.£tvt fttitefiinparadifa voiupta^ 
ditoeuecfictaquefeccrat? tievt operaref etcuftodirrt 
eratvaidebona^ Jgtfper Wfi. TfMantaueratquoq? 
f ectt ffit oelt et tcrra et othts ofi e oeue paradt ffi votopw 
oznat*eo$. JStvidtt. Jtecait. tte a pttncipto tn quo pofult 
££&U ferutee tUi a quo fu; l>oiem que foimauerat. it 
'erfrcicfictafubiugata /-ar&auariet^omo [TM- 
vttmperaretmfido feruiret v^/tnlftoffrauari:ettitep 
oco:creatoxefufctperct:cre; cufabiUpeRaconftnngeris. 
aturaftbi pare"eompcUerct: Corenieereatozger ctusim 
tmqjotttonte fefeonooebe* peraacrcature.fccfptc! ofl? 
re cfpiccret: qntfi ipe a crea et oe et*ctt gtecreatura ftr- 
tura ejtlgerenljattfe in,p£a ulctfi . &frfieii& oet l?omo j* 
poteftate etobedtcttaetpte fruerte:ietu<3potenttanon 
ptfitobedietiaqvtuerctrotc cjttimefcie.£tcumtibtBcfi 
ptfiquootgne,pmeritT inte cunctaoefcruiant: foluailli 
rirct.Cuautem.T^-fotma tpeno ferute.fcteoeUnquta 
uit tffitur ofte l>omtne oe li* ct geminfi ac ouple* crtme 
moterrc:etEfpirauittnfaci' incurrfetofinecpioodtrioe 
em etue fptraculuvite.fit fa vt feru?obfequerJ:nee,p po* 
«uscftbomoinantmaviuc teftateoararoomlofamula .!*£ rte,*.WtttOneoeuenone ^Witlotpe^tttiefuf* 
Nntlcffebotntnemfolfi.-f a ^JLfdpulia futs parabolaj 
ciam^eiadiutoztfiftmilc rt* banc. Simtleeftregnficelo 
W,v SdamvcrononCuente rubommipFifamtuaecjcrt 
Kntrflmtlteoirit quoqjoe U|5mo maneoduccrcopera 
u*fadflnt*riadiut.*..vi. rioelnvtncafua\£treUqua 
*YJWcduinotefplcdo:e c3mdta btl ffrc^oiq pape. 
U.ude veftttur :et foUs Hegnfi celozfi pFifamUias 
fulgoitb 9 oecotaf . J n nocte flmtlc otdf qut ad ercolcdS 
dartlHmoUmcfpeculoctas vinca fuaopcrariospdurlt 
ftrwful£orevariopolueipe Cuaftt. 'v • Bft oeabttlaret 
luttraf :vt oiet nocttfq» vtdffl bfi l paradiiu ad aura poft 
[Udtneetnumcrofttae tpm mcridiedamauittotritadia 
ouwfcaturet poft oiurnfila vbtcsaudtutvocctuaonc.i; 
borc:mtfcr!mozraUbuere= abfcodimcv 8ocetuaau' 
quieepbeaf. Sulelnfttturt dtuitnparadifoxtimuteo^ 
ciaftwfcrutfittfolue bomo nud 9 eflcm.£t ab.*.ec.v»t« 
Korwnferuie. fftuidftttbt *~v 8ievero patniTamili 
tntucrfa natura coftanf edt V-i. ae ftmilitudin£ rcctiuf 
ccrtt:C0O tibi a ofto rerfi pa tenet <p codttoz nofter qut r c 
rerepceptafuimeeo drca te gtt quoe pdtdit : «i elecros fii 
toJTa Were : tnftttuta ferua- oe in fcoc mundo poiTidet qfl 
wnaicctta cuncta tribuere: f ubiectoe oominue tn oomo 
genttoueimperiotuffafum i&uir?ab;vtne5vniuerfafci 
Pcnlcppar«o:obtcpcro£uio Ucetecdefta: q ababcl iufto 
t tcmutato non inuroz.lffca vft^advittmfi clectfi qul i fi< 
r<0tmyrebeUi:obteperoj>ce nemundt nafcttur^eft: quot 
ckQcferuio?tcmptoh*iut. fctoe^ptuUtqfttotpalmitee 
Immifttofisfopozemin tniftt. £cceadamqftvn* 
adit tultt vna ©e coft; eiuex e r nobia fact* cft fctee bonu 
cdiftcawt cofta qua tuicrat et malft.8tdete ne fozte fiu 
:fiePCiidalmulicrc.£tad matoeltgnoviteetviuatin 
dttttteiadadajvtvtdrtcld ctcmfi*v*. -f edtquoqjofie 
waretca i vocauit nomcn oe*adetunlca pellictat idu 
fl*viraeoqt6virof6pta&' ttefi:etatt.8idcte. , ; c . 

C6q»obdozmifiettulitvna3 f*£ ^cttacppatcrfamiliae 
Dccoft[ei 9 ireptcuitcaznc^> JL| edercolenoavineafua 
ti:ttacU >c93in*t.&»v> utane:t?oza?cia:ferta:nona 

1 et vndecima operartoa ?du dabilt tn fecula t** nofttr. 
cir.q: amudit?ut*tnictovfq5 Ca, »ftdtcite.* n *£a 
infincadcrudtend33plebc bfimoecelta.P 8 ''" 
fideltu pdteatotce cogrega^ £terne rev c5dt* 
rc no oefiftit. Bd erudtenda f XKatiao agam^oeo qul 
ergo ofie plcbe fiii quafl ad v^cftf mago oet inuifibt: 
ejrcoledavineSfuanullotpc liopmogenlt^oieereaturc: 
oeftttf r oparfoa mitterc qit qitn tpo codita f&tvntuerft 
piiusppatrcaet poftmodfi inceloet interra viftbiliact 
perlegtfdoetoieoet pzoplpe inulflbtlia:ffucrf?ront:fiue 
taeadextremfiveroeapo* ofiarioes fitte pnctpat 9 fiue 
ftoloaoumpleblofucmotea poteftate0:o[apip3ifntpo 
cFCOluir:quaftcopcrari06E creatafutcrtpecftanteoee 
vineeculturalabozauit. ™' ctinipooiaeonftat. v 8fic 
8bieft abdfratertu^oijit rcfugtfifaeruocsnotris.Jl 
ofis adcaym nefcio oomine gencrattoe et,pge* *> d ! 
TBunqutd cuftoefrarrlmri / Oraafta -Simllecftre0n6 
ftiego;'ctotritade(iqutdfcncelo^l?omt pftfamilliioqi! 
(H.Hccevojefangufofratria ejciftpmomanecoduc^ 
tuictamatadmeoeterra.* rtO0invtneamfu£.oicJr# 
2Paledictti0 ertafugterraj ^Reeeopopult [* 
qucaperuiroefuuifufcepit tutqsoftcclcmetcrct 

fanguincfratr! tuf oemanu audt: vtquttuftepzopccca 
tua.£cccvo;c.£nftpFi.©bl ttenofHaffU0iifipiotuttw 
eftabelJN " ^««'SCeocu. miniegloztamffertcoidttcr 
vuppafcba.i5edinmat.no liberem.l&eroi 
uemlectfonfivltt.ik.Kepes H.Bdpifl5.an. s „ llimirll , 
tfrur.Butelau.*. XPirffica gnficclov»vte.p.^ct|0^ 
^tfereremciC?" lauo.an. me*refptce tn me*"'yj 
oeua etaoclictomeomfida ^opt gronfitemf. ^? 
mequia tibifoli peccaui.P* ^fi0tefffi.oeco.indut'eft 
2Piferere.an- ifonfiteboxti ftcinbftTctoqfinroetCCTf!? 
biofiequoniacjGaudiftimc. paf*ceramotcfor.gd;tiU 
'*• /EonfitemlM pma.an. Coucti5eafitfactaeiiOi?fl' 
E>euet»e' ? meuead reoclucc riiecicoenariooiunio mifif 
vigtioquiafact^csadiiitoi eo0tnvineamfuam,£P» n ' 
m*ue.P Hdem.* Bfidt- Y ItEMite amittcrc?fWen 

;*-**tfaveftra q magni \fi : 

brt rcmunerationc iuft^aa t 
cr fideviuit. I V • Bdiuro t me 
us efto oetts .iRe oercliquaf 
m»**i lBccpoefpiciasine 
wue falutar { mcus. iHe De*. 
*. Jggo oijci ofte mifere" mei. 
iColkl oemat.Sd vi. a ds 

Xif pFfamillas ogarijo fuis 
ddfocftati totaoieociofl at 
illirftdetesoijtcrutq: nemo 
noe coducit ite in vinca mca 
«qStuftu f ucrit oabo vobis 

Oj£>nfumua [£apftn* 
fubftractoie ftlil in pcr 
ditione:fed ftltj in actffttione 
ate:i jcpo tefu ofto noftro.& 
Deu6mifercafnFi.£tWidi 
cat nos» v. JUumietvultfi fu 
amfuenoeecmifereafnFi. 
ftbM»». Pftarcgit me. uj 
CoUcivt0.a4tK.au. Boca 
opflrtooetredde iUiomerce 
demfuioidtofis. ipfm.j 

MSccfequimtcuoibufa 
fcCmonia ftne q ne mo vi 
[oeu.caquaenCftia3Vo 
bteoifertfe oeus. & . Spes 
me» oft e.B iuuctute mea. 
Jnte ?ftrmat*f& e p vtcro S 
ventrcmatrismectucsmc 
uupwcectoz.S iuuctute. 

1lbocculrieinet3.£oU.vt<v 
CBdfc^aavef.aii. &cdt& 
Kjcatap*, mjcit bfte.ai ar 

aAfcTW.Deoftica.br 4 &» 

d^crcatojop. JUdcwCpfnt, 
*\Hjc jtptejculcet tn cozdt 
£s busveftrisunquai vo# caticftislvnocorpotegme 
agcnrcs oeoctpatripiefus 
jepm oflm noftrft.&eo gFae 

©irtff atur. Bntc mgt 
K> U noutfllmi vna f?oza f ecee 
rut et paree iUos nobis feci 
fti qutportauim?pond?oici 
eteftus,€oUcavt3.ZPcmo. 
nulla ntrt oc fcto vd oe natt. 

flantcpun.tCdplc.vts.^cr 
fcSat altie fcf .j> cb$ quado 

agtf octi?e.Sdmatu.Uuut 
tato.ane. pt.a #. atc r.$ noc 

cuiulhba fcvti pfalf .fcrcs 
lccoe Ubto «eitcfte.vft lcgtf 
ftn-opouttturatetgie gfcr. 
vfq?adjeva.otes fenaleeaft, 
ofutaquacautaf.JMUffitoi 
es vt fuWcqntcrl?abcf .■ifcut 
maowvacante.H . Jn^nci 
ptotecit ocus^m&oo aftura 
, . ?n pncipio ocus creauit 
cclttettcrraacdm tbide. fc*. 
Jn tudotevultus tuivcfccrif 
panc tuo oi jcit ofta ad adam 
Cum operatus fucris terra 
non oabit fruct 9 fttos fed fpi 
nas et tribulos germtnabit 
tibfev. £Luta audifti voccm 
vjcottetueetconicdiftioeli 
gno e? quo pteceperam tibi 
nc comedcrcs malcdtcta tcr 
ra in opere tuo. £u. Detnde 
IV. oc oftica repctunCt^ntc. 
tetK^et^jr.afte.pi.Tbph. 
oc fcria.cpm oe oftica.x\Se 
pkti fumus mane*Sii bcoe. 

i^an-vnaocutrrafatt 


^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
TTTTTTTTT TtTTTTTTT TTTTTTTTT ^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^^^ ^^^n^^^^^^ ^^^^m^T 

4 B 10 11 12 13 14 15 Hbtcce8mQ<$nc&fr ffli' renebraenoac.-fflcrffcgdt 

ferere. «roitrltoeofiJeA tftir vefpercet maneotcsvnue. 

r> ;nfr4;Stdr»m & c ^ritquoept^fiatftYma 

atiqniambiuat.cefavtf* mcntu inmedioaquanhet 

<to»poirr»Atc-:i.i.abocr - tpy* ©iutdataquasabaqHte/tre 

WKtiL* adaliaoUo.vrtbt* dtbeusRrmamentuviaul 

<Cfkn.T^.«rX'.oePnicJ.fricf fttcpaquas queerituibfir 

ettufiiif.pff.zrHferere^^ mamcntoflbi>tequeer§rftt 

vM.Sdvfcffc.pt.rtrn^fef perfirmamentfi.£tfaetnro 

Cafi.eeM.ic i< rttcccf efttta.8oeauttq>tH^nrmfl: 

©trtgat >fo.'Hdni ^ mentfice!um.£tfactume»l 

«ttifidienwtndie anrfetyt. vefpcreer manebieafewn^ 

pcro*dinc.an»9ijttra6tp8 dua. : 10trttverot>eu0.C5^ 

retfamitiaeamicenonfado gregcturaque quefub celo 

tlbliturifl3n6nccrr<nario furtnlocuvnu?:erapparear 

couenifti ttteefi rotle qdruuj artda.f actficpefttta.ltw 

eftetvadevwjreetvoeivt cauitocueartdaterrSedgre 

neamcactquodtnfififucrtt $art$eecfcaqaai:appeUaitfr 

oabovobta. flonUcctmi m3rta:£tviditoc*ecj»cfl*T 

W facere qftvolo an ocnPru» bonfi* aic- JSermier f ra »?er 

asiKquaefrqzegobon^fuj bSTfrenreetfadent^fcmen 

oidrtfta, ©tmileercgnu ctUgnfipomirerumfadcns 

cdo?. n-CSuemocafitfci fruafi.uttaget^fitft:cnia3 

" Pttttpaterfamfiia0."p. fementnfemctipontfuercr 

•ocaoparioe.vW.lfnWW ram:et facttt^ eft ita. £tp:* 

W htWt rtititterrflberbamvirentcm 

^(ff^^ ffl^ etalfercnremfcme".ittj*a$e 
ret**i&VWm*tm! nuoruamiUffnumcpfaciens 

TlB pnndpio ereaufrt* frttctum*1$bewvnfianod 
cdumctterram*2:erra qjrementemfecnndumfpe* 
aatem erat inatlioetvacua ctem fuam.Jfctvtdit wuoqo 
ettcaebteerantfnperfactr cffctbonumfaetumqjeft 1 ^ 
abvHuetfpirttueOontttttrc- fpeetmaneoicefd*. 
rcbatur fup aquae* fWrtrep *J tfr aure &eua- ftant 

t>eag.-fiattnr.etfactaelujc PVfummana in ftrmamc' 
JStviditaeuelucg^etre^bO^ tocelitbiutdantoteihacfW 
na:ioiuiflrluceactcnebtae etemtttffmin (Tgnaettpa 
SppeHaaitqjUicembiem:^ etttcseratwtoe-rerliWflfin frrmamctocelhetiUumtn 
tCTram-£r factfieftitfl.fr 
ctrqs oeuetnio masnalumt* 
naHarlumlarematus vt p:e 
<iretWd:ctuimfnaremtnue 
«peffet nocti.jftftclla0.£t 
prfttit efle tn firmamcro ce* 
Htvtuicerenr fnperterram: 
ctpiceftent otct aenocrii Dt 
dWerent lucem ae tenebras 
MMttene q>cffctbonum 

faafttpcftvefpereetmane 
rfestniarrnfl. *" Writettaj 
jfos . Iffcioducant aque re* 
ptileanimevtuentig etvola- 
rtlefuper tcrra" fubfirmamc 
totttf. etreauitcp bcuocctc 
grtrtdtaTomneflnimamvt* 
aentejatqj motabttf quam 

piGdujteranraquetrtfpedcf 
fuatjtw? volatiiefetfm $en° 
fna.^rrtditoe^cpeffetbonfi 
bndirtrcpeieOieee fCrefcite 
TmWplteami et rcptetc 3 q> 
maria: auefqj multiplicctur 
ftiCterraj.£t fctrti cftvcfpe 
rcetmSetnescint*** 1 »t*ir 
qimp t*etif.Tf>toducat tcrra 
affltn tluente in cjenere fuo 
iumlf at rcptiliat beftfas r% 
rr kennd u fpcdee fn ae. f a 

chSgeftitamfecttoeaebe 
miwtcrrctujttafpco fuaort 
idtnctat o? reptilc frein ffe= 
tterefno. £tvfdtt t>e*q d eflet 
tatfi t nf t. f adftm*t?ofcni 
adrmagtneet iTmtlitudtnc 
ttefh-S^t^fftpifcibue marf 
etvolartlib^cdt ct beftif tcr 
rcvniuerfeqj crearurei orfit 
rcptilt qr3 m ouctur in tcrra . 
£tcreautt©e°l?oTc5adymfl 
gtncmt ffnirtirudinrmfag? 
BdfmacjtncoeicrcuiittUu 
mafculfictfemtnaycrcautt 
illoebfidijrttqjctsrc^eniir 
Crefdtet multiplf camit rr 
pleteterraetfubidreca- £r 
ttfiamtniptfcib^marto* vo* 
latlUb^ecUTvmucrfioaian 
tt b*quc mouentur fuj) terra 
BHjctrqj ocu9- £ccc ocdi vo- 
bie oem berba affercrc fcmc 
fttEtcrrs?.£tvniiicrfalicjrja 
q !>abcttn fctncttpio fcmc rc 
cjenerluiftvtfintvobtaCcfciT 
et cficti 9 alanttb^terrc o[ qy 
volncrt ccH et vntncrfle q m 
uenf in rcrra tn tjb^cft aia vi 
uenevtbabeantadvefcen» 
dfi.JCtfacrfieftir^Sidttq^ 
fcenecuncta q fcdttct cranr 

valdebon.i,£tfactumcftvc 
fpectmanc oieefe*rMier. 

^w&f pcrfecti ffit cdti r cr 
ra et oie oznatne eouij 
Jfomplcuitqy rcitfloiefcprt 
moopuefufiquodfeecratrt 
rcqtifcufttrtcfcptioabonint 
operequodpatrarat.£tbe= 
ncdirttoictfcprioctfancttfi 
cautttUfirqifipoecffancrat 
abomt ope ftio ouod ercauft 
ocne vt faccret i Jfte ffi t «c 
neratioco ccli t tcrrc quado 
crcatc fut i oiequo fedtofif 

fttf* 


JL£0£Uk 

oeudceUiarerraaocvirgul radifumvoluptatietvtoca 
tumagriantecpozircfinrer ref acuftodiretiUu.iptrece 
ra:omnc<$ focrbS rcgiois p pitcp eitnc/e. £*onuli$no 
uf§> gcrniIaret.7B0eniplU' paradiffcomedeOelignoat 
crat ons seus fuprerraa no fcictie boni * mali ne come* 
erat l?omo quf operaref ter das/Jn quocfiqj eitnecome 

ram:fed foneafccdebat oe dcriacpeornouemouerie. 
terrafrrigaevniucrfafuprv ©ijcitquo^ofiaoeMlloeft 
cie? terreC^otmauitlgtf bonuboicmciTcfou1:facias 
sfis pciis boicmoelimo frc mueciadiuro:iu fimilcflW 
ainfpirauitiu faciceiuefpi C^oimatisigif ofteoefeu 
raculuvitc:afaet*efti>omo mocuctisaiantibue terre: 
in aiam vmctc.ipilatauerat % vniuerilevoIatiUb 9 celi:fld 
auronsDeueparadifftvolu dutfteaadadanwvtderct 
ptatis a pncipto in quopofu 4dvocaretca.©meeni3_q$ 
it r>ominc que fotmauerat. vocauit ada ale viuetieipm 
Ipn-odutftqjtme oe^oelpu^ cftnomenei^appellamtqs 
mo ome Itgnfl puld?» vifu:t ada noib* fuie cucta aiman 
advefccdiiuiauc.Xltgnuat ttaavnfuerfavolatuiaceli: 
vite in medio paradifllignfi a ols bcftias terrcSdavc 
cp fcictic boni a mali.£t flu^ ro no tnucniebaf adtutoifl* 
uiuecgrcdicbafoelocovo* I mmiftter [mtltsei.ffu. 
luptatieadtrrigandupara gooftafopoicinada-^fi^ 
difuiqui trtdcMuidif inqt* obdoimiflcr tultt vnat>eco> 
tuorcapita.THomevnipI??- ftiseiuearcpleuitcarncpzo 
fon : tpeeftcj circuitomnem ea« £r cdificauir oftecoltaj 
terra:eiuiatvbi nafcif auru qua tulerat oc ada in mulie 
a aur u tcrreiUi 9 optimu eft. rcma adduxit ea adada.E* 
5bit^inueuif obdcUtua la^ jcit^ adi- IDocnficoeDCof 
pie onlcrnnus •£ t nomc flu fibus meie: ct caro oecarnc 
uio fecudo gyon: ipe eft qui mea : bec vocabif virago qi 
circuironincrcrra ctbiopic oevirofuptacft.i£uaobie3 
Iftomcverotercflfluuutigr; relinqtbdprcmfuu* mfej 
ipcvadit cotra aflYrtoe.^f lu fua;a adberebit vjroxi fuc:et 
uiue autemquartueipe cft eruttmoicarnevna.iUocd 
eufratcs. JUctionee. /pf Rant autem vterq? m 

-^y BUtcrgooneocus !?o tpl>lt:adam fcuiceta vroi 
v^jntnc % pofuit efi in pa? ciue a no crubefcebat. S>ed 


percbdomadfit 

etferpeneeratcalHdioicun nudueeireemtrtqScjeligno 
ctteaianribue tcrrc q fecc* oe quo pccpera tibinc comc 
ratofieoeue-iSLuioitttad deres comcdiirtfEHtirqja* 
mulfereiCur pceptrvobte oe dam. ZttuUcr qu§ oedtfri mi 
uevtnocomcderctieocomt f?l foci$ oalftmicbtoclicjno 
hgnoparadilWCutrefpodtt Htoijcitofteoc*[acotnedi. 
mulier.^efructttUgnotfiq admuliercjgtuareBfectfttf 
fiirtnparadifovcfdmur:oe fgtucrefpodfr.Serpceocce 
fructu vero ligni quod eft tn pit mc i comedi. £r ait ofie 
medioparadtftpcepitnobif ocueadferpcnte\i&zfec(fh 
ocuenccomedercmuetfne boc: maledtctuees ftcr ofa 
tangerem*ilI6:ne foitc mo- atantta ct bcftlae fre. Sup 
rtamur. C ©ijtit a u t fcrpce pcct*tufi gradtcrt e: % rerra 

admultere.lRequacpmozte eomcdeeomtbueoteb^vfte 
moiicmtnt.£5eitauteOe 9 q» tue.Jnimteictaeponatnter 
inquoeftq? oiccomcdcritie tctmulicrctfcmctufitfc- 
ercoapericnf oaUiveftricr mentUiug-.ipacoteretcapur 
ertcIITcutotffcteteebonuet mfi:Ttufffdiabcr'caIcaneo 
malu-Btditergo niuUerq» <71uUeriquoq$oijeft [ciue* 
IxmfiefTetlignfiadvcfcedfi 2Dulriplicabo erfinaerttae 
etpuIcbtuocuUe/afpccrui^ ercoceprueruoo.jnpolozc 
oclectflbileitnlttoe fructu parieefUioe:afubviripote: 
illiu0:ctcomcdit:Ocditc^vi? irare crie % tpcofiabtrur tui 
rofuo(Jcomcdit:taEttfunt adetfooirtt.(gUaudifttvo= 
oailiambos.iTunqjeognosr cSvjcottetueetcomedtftioe 
uifTcnt feeflenudoeteonfue lignoctquopccperatibi ne 
rfit folta ncue:t feccrfit flbi comedereemialedicta tcrra 
pcri?omata. {£ JSt cfi audtf; tn opcre tuo . $n labozibue 
fentvoceofiioclbulanttein comedce ejrea cficti e tteb* 
paradifo ad aur5 poft mert= vtte tuc:fpinae % fbuloe ger 
die abfcSditfcadaavr.oiet* minabitttbticomedee ??er 
afadeofiiocif mcdio ligni baeterre. jn fudote vultue 
paradtfl: vocauirq*Ofieoe 9 tuivefccrj panetuo oonecrc 
ada t otr.ttct. Bbi ee^ (fitui uertarte tn terra oe cf fupt* 

ait.Bocetuiaudiuifpara^ ee^qzpuluieeettnpuluere 
difoTtimui/co <pnud 9 eirc5 renerterU£tvocauitada no 
i abfcodi me .Cui otjrtt oe*. men vjcozie fueeua co q> ma 
fcuteeuimtdtcBuit ttblqd tcrcfletcuncto^vtuenttum 

f.ftf 
ecitquoqjofiBOcuaade* BeplcracfYaiicitateeor.1 

vtoufac tunfcoepellidas* cgoDifBdaeoscafra. 

induttcoB i ait.£cceadam k acergottbiarcbamDeli» 

factu8eftquafivnu8eicno= gniBleutgatia-.mafluculau 

Warcicnsbonum tmalum. in ea facte8:<t bituminelini 

■Bunc crgo ite foue mittat ee tntrinfecue i ettrinfec': 

tnanfi fua 1 fumatetiamoe i ucfactes ea. Zrecetoscu 

ignovirc^comedat-iviuat biro*erirl6girudoarcbe<in 

tn etcrnu .£mtfit cfi ofia oe qginta cubitotfi lanuidoif 

ti6 oeparadifovoluptarisvt rrtgttacubitosaltitudoiUi' 

ofiaretrcrra oc qua fumpt? ertr. f eneftra erta in arcl» 

cft.^tLdrqjadanuicoHoca facteaaicubirocSfumabie 

uiranrcparadifij.wl«pt3tl fumirareei'.(0fttumautar 

cberabm i flamcugtadium cbepones etlaterc oeotffc 

2m^ r !i r » c 5- dcuftodi2d * «naculaitrilregafaclealn 
vi a Iignivitc.Su. a ,ec«oe^ ^ x*]ritqj [ea. t r a , 

- nialiciaboimclT^lrcr adducaoiluuaaqafuo^ 

r ^ l i C n r - ac0 # iM f- 0c . 0ldt8 ^«"fcrfictaocmcantesinii 

intcta elTer ad malu 01 rfie: fpfio vtre eft fubrcr ceIS:vni 

peiututt eu cf boicm fecilTet uerfaqsq m fra fut cofumer 

[ n J/J' & l tpcilliC f lf } ,t F^' 1 U^onacpfeduBmefitecfitt 

^1°? i Cc .°f dl6,m - nfcc '' S rcdic "» arcbaruifilifttil 
oelebo mcjt bo »em quecrea vtouua ivjcoiea filio» tuo 

uiafaciefreabboievfqjad rutccfi.£tcjccuctieaiami 

oiantiaa rcptilivfcpadvolu busvniucrfe carnis bmain 

crcacelupemtetenimmefe duccsinarcba:vrviiiattccu 

i ) oevero tu= [ctfleeoa. £u. mafcullnt fefct femim* 

«ua atq> efecr*futrin gcnc^ volucrib^afit lurtagen^fu 

rano;b'fui6cuocoainbula unneroclumeria tngencre 

uii c i gcnuit trea Rlios fem/ fuo:i ejt oi reptlU i re f m ge 

cbam/aiapber.Coiruptac nua futubinaoeomibusin. 

afitfracoraoeoerrcpletac grcdicnftecumvrpolTintvi 

^ dt fn CXfi * V ' dt r ,rct0cue M 5 rc - 2:o »C8tgiturrecii5er 

^^VT miptfl ^ 0, - 6 , qppe 0lbuec fcleq mandi polTunt 

cajocoiruBatvtafuafuper ercopottabiaapdtetterut 

,,. U I f tad " 0C " flBl8vnl; ta »>«Wq>iw6i,iobiim. 
nerfecarmevcircojam me. j- edr ergo nocoiafi pcepe» 


PCHfelMUCtt 

rat liil dcu0. ^itirqj bfiead t pteualuerar nimi* operte 
cfi.JnffrcdcrctuaomisDO cpfutomemotcsc^celfifub 
muetuatnarcba.iCecnlvi vniuerfocelo.£tc6fupraeir 
,it mftfi co:a mc in gencrari omie ca ro que mouebaf fu- 
ottcbac^roibueaiantny perterravolucruatautt&be 
intidtetollcefcprca-x feptca ltiaruoimcprcptilio:vniucr 
mafculu* fcfam.S* t oevo fi r/otmee t cucta quib^fpt* 
latilibue fcptena ct fcptcna raculfi vite eft m rerra mo:« 
indfculuctfcm(iia:vtfaluc tua funt.&emanftt aurcfo* 
mr fcmen fuper faacvniuer lus noc: ct quicum eo eranr 
fcrcrre.adr>ucentm*poft inarcba. Jtcctloncu. 

fcptcoieaegopluafuperter -^yjSnrauit ocua abzar>3 
ramqdrasitaoieb** qdra* H eroititad cu-Hbraba 
ginta noctlb*:t odebo om* ab:abaV3Hlc refpodit.3i7u. 
nem fubltantia qua3 fcci oe "Hit illi X ollc filtu tu& quem 
fuucrficic rerre.-f ccicergo oiligiay faacvnigenitumet 
nocomiaquemadaueratef vadcintcrravifiontsarqjof 
one.£ratq>fcreetov anno- fercumibiinbolocaufta fu 
rumquadooiluuif aqueiuu pervnummontifiquemmo 

dflucrunt fupcr terra. Irrauero tibi Jgltur ab:ar>$ 

, t IgrcfTu e cft noe er fiig ef * oe nocre confur gen e ftrauit 

twietus-.tvtotcafilioiu aftnum fuu oucene fcctt t»u: 

ciuecti cotuarcba pzopter oeiuucneet yfaacfiliufuu 

aquaBWluuil.^caiantib 9 £umcpconeidiflTet ligua in 

quo$ mudisiimfidiaToe bolocauftumabiltadloeum 
vobicrib*ctejeoiq$ mouef quem ptcccperatei ocus. 
fucKrrJouoiDtioingrclTa i Wie autenitercioeleuatl 
iiitadiiocmarcbammafcu oculleviditlocumpzocul £H 
ludcrfcminaficutpccpcrat rttqjadpuerosfuoe.£jepe : 
oftaiioc.Cficptrarifiirtutfc ctatcbiccumaftno. £goet 
prcmwceaque otluuiiiuns puer illuc vfq$ pzcpcranrcs 
daucrurfupcrtcrra.-irupti pollq-adomucrim-Vcuertc^ 
ultocdfonrct»abrnitcata' muradvoe. iCulitqs liff na 
racteccliapertefunt:etfa* r>olocau(ti;tirnpofutt fuper 
cttcltpuutiamagita fupcr yfaacnlififuihipc vcropoz^ 
tcrraj quadraginta Picbue rabat in manib' ? fute ignc ec 
ctiutadragintanocribueet gladiu.Cucpouopergercnt 
mMpitcatcffitaque oiluuif fimulotxitYfaacpatrtfuo. 

ratfl. 


Dfitcft 

l&atcr mtf-St Ulc rcfpWtt. m§t.an.Slcerfit noulffimt 

g&utd vis fili mif £ccc intft i$ml t p:imi noutffiml muW 

ignt e ct Ittfnavbl cftvictlma enl ffit vocatt paurt vero ete 

bolocaufti^£Hjcitab:af?am cti.JCoUca. «tecceMRvtl 

»cue,pu4debttflWvicttma ttfUa^&cfitoffo.cSptet. 

bolocauftt filimi. <Pp>eree vtS.Sdnat.3nult.3nnw. 

b&tcrcjoamboparif:ctvc* aftc.pt.fc.antelcc.ettMtl 

nerfit ad locfi quc oftedcrat ooc.pcefl. Ser.b.to.ept.M' 

etoeu0.f nquocdtftcauttal Y~yEmeqtti nefctat|$nd* 

rarc: et oefupe r Ugna copo* r*->£pto )>omtnem flc a wo 

futtXu^coUigafrctyfaacft plaftnatfivt iftrueref mudc 

Ufirufi:pofuttefi inaltartfu tta:coflUofo:maref ratioie 

perftrucUgnov.^tenditcp eapa* oiuina.putdenttared 

manfi ct arrtputt gladiu3 vt deref . Jnftrucf l§> puidctia 

tmmolarethUfifufi. £teccc quatjoft! caUtditate vitaret 

anffc£ofitoeceloclaTnauit cofilioquo falutariaacrcti 

ticcf.-abtab|abtal>a.(aul pertfrcretn-oneqococjcniw 

rerpondtt.Sflum.EHjeftcpel riparcdficccognofcrt. t.a 

IHon cttcndao manfi tuam ^Sgenioftg ocuevidcna 

ftiper puerfi : neqs f adae iUi v3j?omtne Cnocct* qu* fe« 
qccr.Wficcocjnoui^timcaf cerat inftrutftmonuirctar 

oeu : et non pepdftt filio tno mauit. iStuippe qui cfi oyfl : 

vntgcntrop:opterme.£tle boiofueratpugnatur^vdat 

uauit abxal?a oculoe fuof :vt quibufda armia boceftptu* 

dttq? pofttergfiarietctnfve «rta:edfllloraridcfuerafl ; 

pree!?erenteco:nib*. igLuZ ^y-r Pdidit rftrued». fc.tfl. 

aflumee obrulit ^olocauftfi j!lptereale0cquaoeivo 

ptofiUo.Sppcllauitqjnome Iuntat2co0nofccret:etqutd 

lod ifli UB ©ft videt. Bft vfq$ cotenent i euelre poflTit addl* 

bodic otdf .f n mSteofie vt= fceret.(£tuicjde ijomotncan 

debtr. Su.ecfa.vre.t»tetfic tueoftoyabolo pfuactfttc) 

Cpoc.m lr.fabbopce.Bd beotubcnttcdfenflticrvira? 

^ecptfcr.bT^dUijccp qua babuitpdidit:etmo:rt 

f% Sbemuegratia pqua qual<jno:abataccepit.r.iUl 

l^ferutam^placctce oeo ^Cabataoamintcrv^ 

cu metu etreuerentia:etenl SZJri ett>yabolu:tntereua 

ocusnoftert^nlecofumene etl?oftc:ItermuUcrcctfcrpf 

eft.»eo g* v. Qefetina» Sd tem . Brabolue gfuadct vt ncwmeuacofcmtmpcat; otfeutcrebumanafrafiUCtaf 
orftbol^muUereaftutfarlaU r^tiopfumit.Zu» fc.vtff. 
lenridrcfiuett:mulierincau ?z*£d eftqS foUtctte ibac 
taferpcntinfivtrosejccepit. ipacrpofirtone otulnapefa^ 
Pyabolus q6 p fe no poruit: re oebeamus:qz (i nosvobif 
pervjcoi£ad§,ptr?oplaufhi3 fcmcverbfitagrfirmundum 
circuuentt.SCuafit.l*cr.v* volucresoemonta:fpinaeoi 

'TT^Svcropvjroiefuciti* utctasfigntfieareotccrem 9 : 
Ircritfkquaaoeoaccco adcredendu nobismcsfox- 

eatlflurilifi.T^xotbdolot^j rtranvfaoubitaret.Cln tdej 

fpa i 5rtfi cedutvtilia pnttle ofis per femettpm otgn a tH 

o$MbWii<$ pl^ada oome* e^ponerc qt5 oicebat vt fcta 

(ricl^itmlcUaefisIedif :pl* tis rerfi ffgnificationcs qre" 

piopocybolttlt enfepunitur inWsetlaqe femcttpj volu 

rine multeris q? vetcrno gla it ejrplanare. £ jcplanado cr 

dtovulnerarur- fccctto.vf. goquodotritrfiguratefelo; 

»T|ireefut cni fcrpes fubti qui innotutt:quattn*certos 

_liie vt fallercr:* accefnt vos redderet: 013 vobis nfa 
nonvtvtrofed muliert ferpc fragtUtasverboviftiusfigu 
rMttrastnrllgeret.acccf» rasapenret. Zccnonona. 
Atlnfrvt vni*tofenfu vrrt fq$ *~% &ieentmmir?ivnd> crc 
noccre potuiffct- Soll pfua= VZdcret f? fpinas oiuitias 
deiqtfambob^obeflet^vtri interptarivoluiffc^ma^ime 
uf$obfuitq6vni 9 animfifer efittle pungant tfteoelcctet 
pent! malicla tnfccit. . Dcnt jettfi fpine ffitqne cogltati; 
qKofemteemtilientaltscir onfi fuappficttonemenrem 
cavtpertttit-.qlecircafema !accranr:ercfi vfcpad pecca 
tlclSferpentisiuenit.fCuat tu pcrtrabunt quaft infiicto 

eawvt». Secftdfilueam. vulncreerucntat-i£»uaebc 

Ifltllotempoic-©itit te netnboclocoralto euangeli 
fuQtitrbisftmUitudinej (tateftate nequacpofisofut 
banc£j:iitclfcmtnatfcmia tiasrfedfallacesoiuitfaaap 
reftmenfufi.£tre. **.(*•£. pcllat.-f aUaccseniffinque 
Iicctto (lctl cuagelt) qua m nobifcfi oiu gmanere n6 pof 
modoffescartfftmiaudtft': ffit:faUaccsffitquemcntis 
tjpoftttSen6indigct:feda= noftrc inoptanone;rpeUunt 
moninoe. t&ua eni pfcmet £toleafir oiuitfefmuvcre:q 
tfflmverttase|:pofutt:l?anc nosoiuitesvirruttb^facifir. 

BftUu.* £Dirihcz$nlS< rtrjonoasclritisadrtlacctc 

Ift*br\vtlooc.pce.cp ftcmpFta«ytoti 9 ^Cfl^*P: 
Ue.feoftanFiefua*p0c5 ^rv andem^noaabcninq 

oile;cunoe aoedtr?folaiio* JLLZ namctocarnleac fpuf 
nc ctcrn aa fpcm bona t gf a eficictee fctificationc In i\o 
pfolcf eozda vf at pfirmer in rc oei:fcitf eni gFam oninrl 
olopcbono.^.g. ^fterc icfu;tpiqme0eu'fact*ccu 
fugififaefcenoblo.Sgc* clTctoiucavtilU^inopiawe 
ncratt5ci4>0cnie^i d bft*3 oiuitee efletl.fr.vt*. B 
£"fi turba pluriina ?uenirct ve.j £5edcaocjet.tiaf*|rt 
adieffitoeciuttatib^ppcra beontca.bv^.&iuicrc*; 
rctadefi:oljcitertfitudtne5 xT ■«Hft^oifpcTationcW 
Cjci)t c| femiat fcmiarc femc fl\ mt q oata c i» wj> » V 
f-v^usclco [fuiijtotra. afitmalfcftficvcrbfitpHiui 
. L-lfpici qtcjcnulla noftra b 9 voUiitoe*notaafacefliw 
actiocpfidim^ocedcpptct* tiae gftcfucqdc^paiww 
vt^traaducrfaoia-.ooctorl SHrigaf.Sdmgtj »c*B 
gcriu47tcaocinunian1lp>cr oatucnofcemyftcriiircgn 
oo«eutF9.co^.ad*i ©e ocicctcriafitipabolisoij:» 
mccecidttinfribonat at iefueoifcipuliefuie<oirj 
tulufructuipacicria. c. itia,curtiffv«?puC£cr<*t 
vnnonicapccd.B^ n. Bdmar.mcjtnebO-pcc-nfr 
£>cmccecidftintcrra bona rarocul'-ocIt.0efi.p*vliHW 

tobtuUtfrucru altudcetcfl lecraevtetiV»vtibi6'£cft4 
mfialiudfepagcfimii. f.i fror.Wci..« v*.iWrcflf 

OBfecram 9 .p jporccod- r>ui*ontce«£toicOf adb 
UamlniOeo:euti nono« Miclcqn.an-JcW' 

ucrat pctmpro nobie fecit rjecoicee clamabatcj W 
petrmvt nos erTicercrn iufti* aurce audiedi audiar. i =" 
ciaoeiilpo. ; . Sdiutot.vr meccridit.i Sivcrcffce. 
i?ccrkc*.CoUavt0.-adTi. Sicnimc* < Bo&oatfic- 
a. Shteffceoiuitceeceupi ^'.Coif.ocofti w * 
tietfae oiuitiae amatcc p < . <D?nu-a i.l. &abbo.pc***? 
t -}£nedict*oeueapF ofii v^.§etpi.fcr.!)y f .*»^; , 
-*J5 nfi iefu jcpipf tnias et *w- Bfticia oci pcr ndc M 
oc*tort*;>folatioie:ci?folaf JL*pif»l>orrieci crcdutw 
noe in 01 tribulatioe nfa. c& vt f(t tpe iutVa iuftiftcan» 
vrc.a.l.ijc.aii Siculmeve eficjejcftdec.d.g. 9m* . __ JJnqnaBgaCfiinj 

naojuadmtoat Auitfbuj £tfedtfibinoearcr>avtfal 

od retiuctcoxde pfccto t op uaret vniuerfu Ume&uecfx 

tiofructfiaifcriittpacicria, w^J ^smadatarc^ 

W>e?(itfptcU pcc X ucr:pceptaferuat:,p' 

luifc.s ci iptr.vti.. gd miOacofumar. -f ideefamt 

tmr.1pjcoccupemuf Uareeemcttoeo:amteoeoni 

factconi.rtinpfalmteiubi tuttr^.lBeqjenicjfepfidei 

Un^ct.c .. »cnitc>Tp«roni 4>mtiTatfcipiet mtf^fefTione 

»««octur.aftc.iv--.;ifrir acttb^feruetmecpmtoiipot 

w. vtSScrmo beantoVMii copoe eriftere:ii,pmtffa fidc 

'Pt^ Jitcuypma. nolucrit?feruare:vriaaur 

*« eft rcligionia fan iplere ftdci mercee r>oi rcpc- 

cttflime fundainentfi: fef:autviolatepenacoprtef 

r^ft" 11 »; *™?** trlbuaf.iv - fl&uadragita ot 
fuWidtfi. IWec fancritarc fir* ee % nocrce aprt fur celi i er 

mfli:cafhratcntroboiat:^ olcarnebfitcfprfivirciffrcf 

gntrate eroma r. ^n puerie ft fut tarcbfi .£t daufft a fo^ 

If*cnder:iniuucnibu0flotct rieofttftofie.* . ^narriculo 

m^Miccrleapparcr.SCuaat oicitluMgrcfi*'c'noeiarcba 

©irtt oftead noe finie fih'iei 9 i vroziUi^i vrojceft 

xiilucrfecarntevcnircotam liortei^jSrciaufit.iUc.n 

mc.Rcpletacftrerratniqut pj gtue fidciabiabaDu* 

tateeo^aegooifperdaeoe I^Jcam*cro2dlu:cfcu5tn 

cufra- fac nbiarcbaocli occtduaofttrurueerarcrilifi 

plBlcutffartemaftficulae aoco^milTfifecrcdcretac* 

marcba fcictee. aepr.^.iu cepruru: cr fidci pctu tn filio 

wjdc0gubcrnat:fcrne ?fpcrir<itnftellarunumerff 

0radu04>uer>it:orTida fuam fobole redudanre fide 

cflcta cuftodir. Hnpaupere eadecoparautr.®eniq3vn* 

grntacft/imcdiocrcleta:in abjabcfiliuecroptaf-etim 

Iwuplcreboefta-fideeami menfaeimultttudoptomir 

etciae feruat:collegiacopu; titur. Solatiumvniuebere^ 

tarteacomcdat.TRuUum dieeonquiriruns innum<; 

wfpkit:nuUfteorcntr:nulli rabilie foboleeoeftinarur. 

\-cft: niflcj ci fozrc oefuerit JEu aute. £dtficauit noe 

THoewr luft* at<* pfect* aitare oomino offerce futxr 

cftoeoambulauitafccitoia illnd rjolocauftuj odozatue 

wwe&qjpccptteiocue. ;. eftoomtnueodoicmfnauii» I! tatte*bnd»jritcle.£refcite 

et miUuplicam int er rcpletc 

framA. JScceegoftatua pa 

ctumc&vobifcuacfifcmtne 
vfopoftvoe.£refdte.Jt.v. 

Y""\ jCfcte ftiufr ofie nefcie 

A-t r abiarja qu \d oefttnatfi 

fttttW:fcd idcirco nefctetqz 

cjd merearte no refpici .Z a - 

rum enirn oe me tua merutt 

fidce:tantu tua obfedavatu 

erfit: vt* quid oeftderce no 

uerim: etfacerc qti mererie 

©ecreucrtm.THacp tibinafce 

tur ftliue cut'fem£ Wtffidef i 

mtlta : vt ftmttttudinl frdcp 

coequcf :etareneimeftratt 

buecoparef.H*. i(&onaarf 

cit3 mefl C nubibuecelt otrtt 

one ad noe* £ t recotdabot 

fedcriemeiqtipcptgirecft. 

*. Cucp obdurcronuWb^cc 

lum apparebttarc^meue in 

G[nuWbtte.Jtt.tt.cc.vt. 
£cdotncJtab:af?at>ne 
credo qt potce : facturu*) te 
conndo qtffpodce. IHccent 
cofecta fcnectu tc marcefcc; 
rie mec etatie cofidero : a ur 
farecoiugie ftertletn cffcta 
cpcodittonc attedo : fed tue 
m ateftatte potentia tracto. 
iHeccut ralia pzomittfirur: 
fcdaquopzomtttanf agno 
fco. Sterileefilioerjabe^no 
poflunt:fed r?ocpo(Tc tuevir 

tuteeerfEciuf.lRatnra £{de3 
uegat:fedpotctiaimperat: Mnde credo paf crcdo oftc 
iftudtcfftcturfiefteqd Wcio 
qtl?ie vtrrurib^cfictie gcrt 
bue tnotefccr! . "iCfic fara co 
cepit mvrerfi i pcpcrittUtu 
patrc multaxjgeriftocftina 
t ft. lu .U- . TJbcr memctiprn 
iurautxncitofie noadijetaj 
vlrra aqe otluuii fup terram 
1p* acti mei fcotdabot vt no 
gdaaajettluutf omnecarnc 
X'. SreftmcuponaEnubuV 
acrtt ftgnu fcder! inr" mcct 
tn f «ra^acti. f. vU. ©. Uic4 

Ilfl tilo rce- aiTfipfttitf 
tmodcci oifciputoe fttoa 
fecreto a ait tUie.£cce afcc 

dim 9 rjterofolymS a ^funw 
btm f ota q fcrtpca ffit pcr^ 
pbetae ©c ftlio feoie. £t rtf. 
H edcprot Q@m c btl ffrc 
nf putdce cr paflioc fua w* 
fcipulov aintoe gturbadoe: 
eie logc a eiufde paflioifl pc 
na et refurrectioie fue gfta; 
pdicu : v t c fi efi moitetc flcut 
pdictfi cft cernerent:eria i* 
furrcc t uy. no ottWtarct. %n 
iv. Jlocur^eftofteadabja- 

t?a oicee egredere oc fra 1 1 
cognatioe tua avent i rerra 
qua moftrauero ttW . £t fiv 
cia tc erefcere i gcte magni 
©encdtcce bftdica ttbt et 
muitipUcabote«£t*&.vul- 
Qf JEdqt carnalee adl?oc 
>P oi(ctpultnuUomodova= 

lebant capereverba myftc ril ; wntf ad mira culu .3 nr 
copoeuloe cec 9 lumenrece= 
pit:vt (J celeftie m rfte rif ver 
ba no capcre t: co e ad ftdc m 
celelha facta folidarct. S5 
miracula t>rii 1 faluaton nf i 
flcacciptcdaffitfratrefinet 

tttlnvcritarecredanf fcta 
t tft pcr ftgnificatione aliud 
rtobiealicjdinutlt.iSeacjps 
pcriu6:etppotctiii3liudo 
ftcndaticnuftcrifiaiidlos 

quunf. >> ©um ftaret abta 
fcamad rodice mabze vtdtt 
treapueroe ocfccdetes pcr 
vt5.£reevidiMvnuado:as 
iuV £uncpvidirtcteoecu= 
curritinoaurfnillott «r ado; 
rautoftm.Crce. itcc-if, 
rYCce eni ds iujcta r?vfto 
vHriacec^ifte fuerit igno^ 
ramue:fed tft qug g myfteri 
um (Igniftcet nouim 9 , «Cee* 
cjppe cft gen* bumanti qo i 
parctc pmo a paradifi gau* 
dtjaerpulfft claritatc fupnc 
lucia tgnozae oanatioio fuc 
tenebwe patif : fcd tn c rc* 
dcproue fui pfctiatiUumiaf 
vtiternclud fiaudiaiapoe 
IWcriuvidcat :a rcp i via vi tc 
bonioperie greffum ponat. 
dftuifcie ergo cccitat! fuc tc 
ncbtasagnofcit cjfqtiie l?oe 
qtMbioeeftlumceiernitatl 
intdligit : clamet medullie 
co:die:damct *i vocib 9 m en 
ti0?icc8.5efuftUoauidmi- ma. 

fcrcrc mci. Cu cnim otatoi 

<wr*mctiueiuflftimue:ftat 
tcfue vt luce rcftitua t: cn oe* 
in cojdcftgiro: lu* amifiarc 
parat-iCtu Xctauttoe* 

^J?WtoirttadcO.Collc 
Rlia tuft quc oiUgie vfaac ct 
olferee iUO ibi in l?olocauftu 
-fufi vnftmotiO quc Otrcro ti 
bt- v.Slocat 9 quocp a ofio rc 
fpoditafftia attciofie. Eol 

lc.£E\a.Xetauit.Bnlau.X> 
ZDtrtfica. $nlaudi-an. 

leSccundO muttitudine mifc 

rationutuarftoficoclc tnt4 

tatcmca. pe.vt tn-itf . an. 

^cue meue ee tn* ->fiteboi 

tibi oeu0 meue ee tu a ejcal 

tabo tc a u-Sd tc oc lucevt* 

gtlo oc^vt vidcg virtute ttt& 

au.IDymnOtncitcifuectal 

tatc cu tn fccula beuedicite. 

an. &m& angetieiue lauda 

te ofij oe celte. fcy*. £t crnc 

*ITtf [re*c5ditox<pttn 

V A dcmue nfic £ fpeculu; 

incnigmatc: tuc aute facic 
adfacienucautemmanent 
fidce fpce cl?antae tria fecc 
maioi afttfropccaritae.*. 
©ftc refugift factuees noc 

bieageneratu>*Bdbft*an 
•^ylfcanfeutcDfiodama^ 
V^ batccctteadcumifcrc 
mcifilioauid. CoUeora 

e»cccenoftrae qfumuf 
ofiecicmenf ejcaudi at 
<9 a peccatov vinculie a bfo * 
luro* ab ominoeaduerfltfl* 
tccttfrodi. l|beroo« femffra» 
ffccuefedcbiU 
fecuo vil i damabat mifere" 
meifllioflutd. -vttWtw 

£r<iptt>3t 
Incrcpabatefivttaceret Ipc 
vcromtiltomaijif clamnbar 

ftitoaufd mtfcreremei* f (>"' 

V «^Juuecfcrmoociicffis» 
vAcajKctpenetrabilfoj | 

gladio ancipithet ptingcns 
vfq^ad oiutfionc ateacfpt* 
rituetoia nudaetaijtafunt 
ocuttfeiue. - Sdiutotme* 
vt§.£ol£.vr8.'Bd*a*»nCc 
cndmflgts acmagiadama 
batvt ca MtstUumtaret. 

f(9mierrimiad oftmte* 
*. nm veftrfi qi bentgnue 
etmtferieojs epaticet mul 
tujmifertcois pfrabtiie fu"B 
maUcla. ^etjsmtfcreaf; 
vr ■ 2Pifcrc*met 

fiUaauidqutdvtflfactStltn 
fcomtnevtvideam. 

rBmclfudcri? afamrtiii 
efuricnH : et aiam affU* 
ct§ rcpleueria : otlcf in tene 
br| lur tua cttencbte tuc cF{ 
rtcutmeHdic6:ct requi? oa= 
bit tibl oominus oe 9 tu*fem 

per. * SBpeemca. l ■"■" 
icefidaswkav»- i <5ede. n 
o. k^ftijcbv iuct 

*i - r»i abudauit tjclictum 

* *<iif>erabtmdautttsra: rtavt flcut regnauit pcttfi in 
motte;ttactiu(hciaper0rfl 

tiam tnvtta crcrna* ' EHri 

gafofo. B<tm3t*n.flitl0 

flfit icfus iuffit ccc«3 adducl 

ad fe crattilluquidvie faclS 

ribfcofie vr videa crtefueatr 

tlU rcfpiec fidee tua tcfalufi 

fcctt t cofefrimvidtr % fctib* 

tureamagnificaaocfi^ 
IA*avt£otaf' :Q 

iT^ertaaMv m 

9eMNiiMtfia2H<m(l{^ 

(utviUr 

*"i9ieplebflvtvidttt>cdl» 

UlldcPCO* v 

•ffito ^J Ifiita fNiHC 
ncu64hie4*0pte t r 

ftflftfW iwv *efett*ci 

^eMfff 

nita.ftfi. 

fev.cr^ ^^^_ 

Sngcl^fttwcfluii 
ab:ab5Mcc0.lHccj:rcnd3b 

manfituafuppucpnotii^ I trt wriff fetfinia. 
ri«rt0Dft5.V4ra^e»t?d<f *d afcevtffMt^wir 
(ttflianuvttmmofaretftUfi . ^upd^iF.Cd^riw^en 
«ce5sel*oe ceio clamanit iWM eapteefeiuntf.ttd m*r. 
Otctff.Tl»cc>:t& i »cudtH) BfnnobiilobfliMrtc^» 
mtntmei flbzaW birige viaf /-NfWnfitcmint t»fio qm bo 
1T190 •tc&falutcrcucrtarl V^lpuac.SppfirTattusmc- 
wmjt>fttmeiA ^bfecrooo del5pur«adifactnorT:crcu* 
mbfft mfamcn ferno tuo. r f adinfffi oclterf obtulit: ofl 
Itcft • •enibodieadfoiv guf traoet placarcm^often- 
Kaqftcaoianladoftmfriccf dtt.lRcmiltpctozib^fferrevi 
Wcoe^abJShamtupiofpe dicta^J t»areqrit?fitenribuf 
rftfedlhoefldertumcfi. - ' veniS.TR6elvultirafcldfwe 
Miicru0C0Ofte4mcreao ftrutt.Sanitatt ofulitrcfme 
trtncrcgdutithibomfi pf te dictna vutneribue fUffgcrit. 
wimrt.l^et^. Jltnm^ X©ifercriciipit:cJrcofaiiirt9 
BiFit Wteadnocjktttia cSrtlfa etvttlitatie rrncdia 
j otto^»*cvtrtuft^MW trttatr. t;-.£lneel*ofii.vr5J 
fcfr*ktuBfedebarfccn*i> /-vetropunircuovulrr 
rtirrifcficccftottcicdama' \ 'ejadbocpmonctneco* 
irit8dett$:attet©fte. iftutd gaEvlctfci.«tuttcf abolcri of 
vrafodinbirrab&vtvfdea fcnfa:rtdoffendltt>amiiaue 
lifflMStaaafittcfustuf; riteulpa.aultcofefTtoetam 
ftufriladdudadfeTcfiap vtuatd pcepta cdtctnpfft vt 
Wtnq(rettnfro$aiitt Ul&ot perear-iStcuipeccatu amr 

(i$i6.M&xt&.'&Uazt**tie utmoiic-.ciconfcTTio affcr at 

ittW.ifcoog^e m iag g Hfanttatg.grsfcfrioenCpenitg 

iiu tiamonftrattpenitctiafattf 
" ctioncoftcrat:fatiffactio 
utiflbitniiina ptetareco 

iltaMHecempoteririudul 
ti*cti6it6(tcit gentta trtbimnttt ira r»ei pof 

4irttac««;W«fitc6fcn~iociHacflrt. y^eneradapietasdipet 
ca iauim** parett:oe1?(^m' , 

tra^^oicmb^mfctignofcittoifcndimudaad: 

^P<ftm*t*t***9< fcmcplacat*erlftit.anqua 

i jrtjf ft»! t».$ti0crgatufto9fftmonftrat: 

wifMittRpMMrigatur. oumtatc fc erga peccatotea tfcna 

oftcntat. Tllecpeccatot iaro 
porent cjecufari: qut ?fefllo 
\\c q qua venia nafcii ur non 
pioperautt coplectkquo pof 
fttreue gcmtocrimtnepeti; 
neri:Dum pmo XtQl cotepfit 
vt Dch nquerer : et cdfefllots 
remedia amplecti nolutt vc 

pertret. Rape tu quifds ee 
peccarozrcmedia: $ peccan 
do oiuina co temflfti pcepta. 
(Couf eflio afferat falure? cut 
cdtemptua attulerat motrc 
Biuc r emedtf a: $ moztturuf 
fuerao altquando peccatio. 
£ u afi iflper * iia lcr 4e0t l 
ocUbiO0Cft.?tij poft Ec. vttl- 
mo OK140, SeqwuComeue 
1? w**b&quc legfi f 3 n ?plc. 
att ^ffi cccicflc eamcraccfi. 
quatfthquidiiegutpzoDe^ 
usHfcocadmatutinaafedp^ 

TcnpfutHiC^rt* qrtaitKa 1 
puc-tet uuii.Sc-tm mflrtbeu 1 

ITBiUorce.Cuieiunatte 
notite ftert flcut ypocri- 
re trifteo e jcf minfir ei faciee 
fuaa vt appareat r?omib*ic= 
iunsStes.j6trc*g>i vtfcktfie 
Urflafomcf.ai^pict.tficoc' 
bct Dtci bndtctto talt* Veuf 
mtfercaf noftriabencdicat 
tiO0. ii^mcUAbtimaxicpt. 
O on eni Deotetunat fedboi 
buaqutcfiq; oftenflone ieiu 
n« fuiglottaquerfltbuana. 
£«erminat cnlfaciee fuas 
qui tnerotc fltnulato reltgio •Ufc 

tt vultfi: populos oeuUo mc 

ttfitur. 1B6 vuUeni otfciplie 

celeftie- magifter irrcligtofc 

agitqSflcriptortUgtdtpzc 

cipitur* Hioneritia Inquirfi 

cutFpocrttctrtftee. ©tcruj 

veremeftue ettriftieeanul 
lam ttbivtingrat 9 quiatdu; 

nas oci gratiam rcferuabis 
qt iyuie f actaa opuebonum 
ptauitate tftocgenerieani 
miiutt 9 opcrar! . Stenijxr 
fctttatie quada ?mafllnctri 
ftteta flmulaettmncrYnctuj 
piomitftdte oiutne: oWcqufl 
tui ofte ta toi amttrit- £L* II 
t»co ietunifi tufi Ocderisaur 
tiiud boib" pari -xlittSetedi 
vtuettb* vanc gfte oftemot 
amitttef ifeanc ntmi» paul* 
apaftoWcm^icntettaoidL 
"«olitericritnantafilouecu 
ptdt.*5nanccftenimtvamv 
quicqd nutti^podcrteauttir 
tutte firrnitate ->fifttt.£tuu 
4d pto carnalt bonoic labo- 
rat coxruptibitt:cfi carnc w 
labtf : vt alt piopbeta. flj* 

caro fenfi:et ote g!otia m 
vtftoe fent.Bruit rcntti rloi 

ci* occidit: verbu auti oomj 
ni manet iernfi.llec oilccni 
flmiveUtie^vnoeodccpopc 

ctlaudeadulamiemudicr 

petere:et pmtft vitc ceWW 
ac<$rerc. Sed vngc indfijitf 
teiunae: caputtu&etfac» 
tua3laua.angitreucra^ 
cm 1 7 8 ? 10 11 12 Sncapiteiclung. 

wuotue eaput fufi cui» rdt. * tfte ->*nofece cozda refpo 

fftoTC tduntfifancteekmoa dce oidt.£go veniaet cura 

ne^rtfltcpiguefdffldb^ bocfi.©fte:terrulftlmeboc 

an. £fitdunatisnolitefieri pzomifTo:c6turbaftiineboc 

r^ tr ^ C ^%f' f *«o:in*fcctftlfo*ritudtoe5 

1) «^«^cfiddib^u Wgn^afpecturnonffioign^ 
5 te:vtldunio?veneran* appzoptnqtioe : no ffi oian* 
dafolenia: icogrua pietare acceffuvel introitu tucSltc 
fufctpijit:« fecura ocuotioe nigena f&:frenttlie fu accin 
CCOTOt.1^erooadv0.fu 3 ctuesladtofjiguinemffidcf 
(jcrmgt.a- Sfcefaunfatcvo adplificjclce.Sdeoqjnofus 
ble tbcfauroe in celovbt nec ©tan*vtftree fiib tcctu mcfi 
erugo nec ttnea tfmoltf coir ftd tm oic verbo : fed tm vef 

ITBdlnatcs fe ofie mate verbo.THam % eao bo ffi fub 
ftatt tue.ppiciat^ntcdc potcftate ?fhtuf : etl>abco 
wjotutofutmunererefectt fubmemtlitef:* otcofeuicva 
ccltlh Wfeme nutrtaf au*t<* dc et vadit et alto vci % vcnit : 
lflB.p.^cr.v.Sc$3mat. etfemomcofacbocetfadr. 

TW 1U0 tpe. Cfi in rroifTct sB p:udcria:o intellect^af e. 
lefue eapbarnafi: acccf j£go ait r?6 fu? fub potcftate 
fitadeficeturiorogasefiet re#vrpndptf.3ndisn*fu* 
Dtc co.iMerpuer me* iacet [ babco fub poteftate mea mt 
wmo peralitiCet malc toi Utes % feruoe:* tu babce po 
qucf.£treri9mcr.o:igete tcftatetuafctoeangeloefi* 
ngredicteofioeapbarna* cutmtlltee:etocefcr6ef(cut 
umaccefltt ad eficcturioali feruoe.£go mado vntcuf cn: 
cnlgcna gcnerati6e:fcdoo= er fadt fecudfi pceptfi mcu. 
mdttc 9 co:de.aiienue natt Xu madae et otcte fit: man 
onefedalacer fide.accelTit daeetfluemozapftdf.<aie 
rogaaefit oicce.®fie:puer rfcreatura fcruit tibt:a idco 
meustacetinoomoparalltt oicverbotfanabifvelodter 
ctwetmaletozquef. &. nid bicpuerme*. >3fidcevlri:o 
crgo vtgtfd cupie:cid oefide religioff tae mittt! :quo mo tc 
waMRomultumloquozait magnificem^(@oulcifflme 
Sctoq>adomia pfdentem amiceveritatie:teamtratur 
ioquo:. Seto ci q> ad oiafdc oomtnue : et tuam indeficte 
ttloquoznoverbofoz.3deos temmasiftcatfidc^adbfi» 


/ 

• 


leiUnij. 
.2Y)eeteniOet>tei0tcqne pzogfccutozib 9 b«3utiefnf 
rfitetfdreviasmeasvoUmr fedr ctooniitoteeQlnpaflio 

n£usciculpa [CoUca- nc fna.lfka£fgnofcctllt0:no 
Mfederl pcttctia placa^ cni fctfit cjd faciut. SBcouif . 
ripccsppnmifupplicfltl^ fctfitf filtfpatrfsvFtciiccIli* 
ptd*refpicc:et flagcUatuc cft. <Btx>et pteceptacuftodt 
iracundieqpzo peccattsno enoquiecfficif fiUufl»et:tr 
ftrtsmeremuraucrte.poo. gononeftnaturafilffedar 
Sd mgr.an- Auare iciuna bitrio fuo. fiCil ergofacteck 
ium*ernoafpc>:tftf:bfiiltaui moflna:noIttubaantcteea 
nwis aias noftrao et nefcifti nerc ficut vpocrite fadfit in 
Y"\*rceofte [Coltcd* vtdsttnffnagogievtbono 
A=£parce populo tuo: vt of * rificenf ab boib*. Aui tuba 
gnisflagellatfofb^caftiga - canttelemoftnafflcice:^ 

tusintuamifcrationerefpi' critaeft.cftuttnfrnagos!* 
ret.poo.Cf er.vuS.matb tnangultetplatca^ozatvivl 

ITRtllot|>c.W#tie.oi.0. deaturabboib 9 :ypocritac. 
Budift' qz. oietu e aticjs f@Lut teiunas oemolif fadc 
•iligesamicum tufttodto fuavtvctrisinanitatcoemo 
babcbtsiimicu tuu. £goar ftrctin vultuet bicypocrira 
oicovobtsoiltgite inimicos eft.Jfcjequtb 9 oib*coUigtfye 
vcftroa:benefadtel?t04vo0 poerttaseflequtqtflibctfas 
©deruttJttrcltqua.#mc.brt cifitvtvideanfabbomibus- 
fllultt pzecepta [augufttni rotWvtdeturitUe^oicitfra 
ofitimbecilUtatcfuanofcto? trlfuo:tiimittevttollafelto< 
ruvirtbu0cftimfltC0:putat caoeocutotuo pzopf gioztl 
eflc ipoffibiUa que ptecepta bocfacererotipeiuft^vidca 
ffit :et oicut fufftcere vtrtu ti' tur.JRft oicftur et a ofio:ppo 
busnSodtfleitmicos.tfete; critaeice pm6trabcococu : 
rumoiligerepluspzecipitcp lotuo*THoitacpvtrt*fedcau 
buana naturapatif . ©cicn fa vtrrutis babet merecdem 
dumeftcrgonotmpoflibilia flpudonm.£tftarcctflfemi 
xpmpzecfpere:fed perfccta tapaululftoediaucrie-.non 
qfedtoautd tnfaulctinab- fnterevtrftadoeWravadaf 

falon. ©tcpbanus quoqs p* an ad ITntftra :cum veru ircr 
tbomartvrpzoinimtcislapi amtferis.fceautemfacictc 
dantibU0Ocpzecatuseft:et elemoffnflmncfdatflniltra 
paulueanfltbemaciiptreflc tuaquidfaciarocTtcratita 


Jneaptte 

llaudce fut? bftdletf. an. tle gentilifi pzenurie tion fo 

CfifadelemoflnS ncfdatfl laaffltcta fed* fedata eft:vt 

niftra ma dd faciat oejctera fl fieri pofTet rcdeptoz Ipff ue 

Y"*cl?oata [tuaXollci. eapzozfueoeferuiflcvtdere? 

Jjetunia tjeofiebentgno Wdetqutppefuoeonslabo 

feuotc pzofequcre:vt obfer- ratee in marfccpute ipfe port 

nantta qua3 cozpozaliter ejc tue In terra : qz et ft ad fooza 

bibemuementibuecttaftn- otfferrevtdef aurtUfitrtbus 

cerfeererccrevaleam^eoo latieimpenderemibilomin* 

Sdm3t.au. fEuautem C115 coe nein tribulatiotbue t>c* 

oiauerio intra in cubiculum flciant fue refpectu picta tie 

fclflufooftioozapfe^tuuru cozrobozat:vtaliquadoctta 

^lleret>nepopu5[Coir. nianifeftoaurtlio:vtetiefld 

U lfirufietaboib 9 pecca uerfitattb*quaflealcattefe; 

tteclemenjemfida:qtnul(a dattfcpftuctuumvolumibue 

elnocebttaduerfftae ftnuU libcrat.Auadoergooicltur 

Uoomtncftniquttae-lJhcr. quartavtgiUanocttevcnifTc 

abbflto. <5ecfid(i m utfre ed eos oominti : oftcdit pcrt 

IflliUo tpe . <tu fcro eiTet clttatos tot^ nocte et cle au 

facrfi:erat naute in mc ; jcilitipbtruu c;ctrcmonoette 

dlomarhct lefue foluel ter# tcpoze. Aabozabtu crgo to= 

rflJrvideeDifetpuloelabo= tonoctieopacetpe:fcdtMlu 

rateeirtrcmt0ado[cratcni culoappzopinqntcctlucife 

vcrttua cotrartue eie ] ctrca ro folte oteicpejcoztfi piomit 

quartlbozamnoctia:venit tcntc:vcttadcoet>fie:jfcrfu 

adcogabulae fugmarc. Jzt pcrambulaetumidifrctiter 

rer.CHner.vcn.bcdc pzefW . ga copztmit :qz aim in pzef» 

T,abozolfcipulo9inremlg5 furtepoflta fragiliraebua* 

do:etcotrarlueeie ventue naputlUanimitarcvirififua 

vartosecdeftelabozceoefls rutneonfidcrata:nibil aliud 

gnat:quetntcrvndaefeeuU erffafc^tenebraeansufti* 

aducrfantieet Cmundozum aru$cernlthoftifi cofligettii 

fptrituutmadqutcteceleftte £115 ergo tnentc ad fnpcrnt 

patrie:qft ad ftda Uttozte fta piettW ct gpetue oona rct H 

rioncperucireconatur.«ln= butioniecrc^erir^qusnfter 

dcbeneoiciturqtnauiferat vmbtaenoctl repcrccjcoztfi 

tnmcdtomari:atpefolusln lucifericofpicitrdoic^pmft 

rerra:qz nonficp eccleff a tan nficict/S dcrtt naq? on s d fo 

g.tj E?ft)fa.{. RitUetattonii})tcuUe:plen5 occupati otemortlqramus 
bertatiefiduciaattribuar. fpadftpentteticiiucntrcno 
fuebenedicttdie.'£ldbn f 3. poflimus.Strcdeofietmt 1 
l&utefcit fl couertaf cr ig; ferereqi peccauim*tibL 
nofcac fceue % relinqt poft fe "Sdiuua noe xk 9 fauirarl nF 
bftdtctlonc.iP»rcccs.*Cot r a . et ^prer glona uole tui oftc 

H^efto ofte fupplicattot libcra nosS ttede. v. Sngc 
bnenrisretbocfolene LisfuieDeuemadauitoctc- 
iciunta qtf a[ab 9 coipoiibuf Cltcuftodianttctn oib^vija 
qjcuradiefalubziter iftttu= tule.BnteiU4U.a.£ecenfic 
tueftduoto feroicto celebte tpeacecptabilcccce uucdi 
mue.lfber. <pfUca£ina l eefalutie in l?ie crgo oicb 9 
tLSMso pcc6.jBdvef.afie c*Wbeam*noeflcutoctmt' 

HSdibe £tpt.fer.Ibr*. nlftroetnmultapatiettam 
ntgnecoditor noftrae tctunfleinvt0ili|eind?arit& 
pceecfiflctib*tnr>ocfaerote ^rj [tenofkta. £ollccta. 
iuntofufae quadragenarto .XTtfdeleetut oeue i? tua 
& crutato:almeco2diuiftr' conafirmef rvtcadcipdpt 
matufcia virtfiadtc reuer* endorecfrat:aqrendoflneft 
fteejcbiberemtlliote gfam. neBctpUt.coo.£r>co.nulla 

G) ult&4dcpeccauim 9 pcas Bdople.a. ZDifetf.ac.br*' 
cp coparautm*fed cfieta d fo /~f Wtoioet memeto re fo 
lue potee ?fermedelatagui vj, ttealauaerirotefubilTc 
die^ tccotp^cjctra ^tcrioo fctrTt:tccrtfmatetnnouatu. 
na i?abftincttam:iciunetvt V accfivocate lomnocaftu 
mce fobtta a labc ^rfue crU pctte cubtle frotem tocumc? 
minCP refta beata trtnttaf cotdte crucie figura figner. 
coccdc fimplcicvnitaovtfru Grajc pellitoriiccrtmcfugi 
ctuofa fint tuie ietunio? mu unt cruce tenebzetaU otcatfl 
ncra.Smcn. £apirulu ftgnomeneftuctuarenefrit 

n^rtarnvo6neinvacu= l^roculopxoculvagatfipoi 
um gFam t*t recipiat; tenta fontoium p2ocuI cfto 
aiteni:tee acceptoetaudl^ peruicacipzeftigtatoi aftu. 

uite:tint>tefaluttadiuuttc O tonuofeferpcequi millc 
ecccnfictpfacceptabreeccc permeandroe fraudeMe 
nficoteefalutte.Z&eog.iv*. jcuofasagitasquieracoida 

£mcdeimieimeltueqi0no Otfcedc *pel?iceft:blc?:pe 
ran £ peccautm* ne fubiro p; eft Uquefce fl0nu q^ipfe no i 


mqdrigefluia 
ftttJamnattuamcatcruam. cem qt,pmtfrtt>ftscoH>nam 
Ootpue Ucetfattfceneiacc vlgtlatib*.p.8lefi.3n-t.no. 
atredinepaululfi cforiftfi tft i ip>ro fidcimeritl. cii ohjtj 
fubipomedttabtturfopoze. *p.Btusvir.tc.oet«ftic. *• 
fjlozfaeternopatrtaj:pove atcctoftofufccptot me*es 
roregtparadytoqjfanctoa; tut refugiftmefi.Pc^me* 
iificttmppetufi.Bmc.cpm fperabotnefi. €>crmobtile 
JCuinnobte. - Cuftodinos *f~r3cet D>"*epape.)l.t. 
Hdniicmnur.an.;n3ediavi A"4.notfoilccttftimtappro= 
tftimoitefum*qucqrtmus ptnqutefcftiuitateparct?alt 
adtutozc ntft tc oftc <j,ppcttf teiumfi qdrageflmc ipc legt 
nft9iuftetrafceris.»cte©c timet|)terecurfusCdicet:co 
nefctcfottisfctemifcricoxs t?ozmrio tftetianftfermots 

ffllufltozamaremozttnetm sdl?ibcdac:qau?tUatet>fio 
dae noo . * IRe «pflctae nos nec Cutilte ft t pigrks ncc one 

intjjefencctttticfiocfecerit rofaoeuorte-iCu. &♦. jgcce 
virt^nfa nc oerelinqe nos nftctpsacceptabrecccenfic 
oftcSctcoe.v-(8tulco0no t>iee falut} ?mcdcin 9 nofmct 
fdeofaoccuttacozdtfparce ipoeimultapaticttain iciu 
pfrtenfie.Sccoe^.vlHoli niiemultte/||£>erarmaiuftt 
daudere aures tuae ad pcef ctevirtutie ocl. "v.Jn oCb^ep 
nffleneoerelinqenoe ofie^ l?tbeamuenofmcttposficut 
5cc.pee3''Rrrtefra3eper. ocimintftros.lp>erer..£..a. 
ii|.'K£rtel , .ui-1l*fnF.£tne Y^^IBmcfioejobfcruatta 
noa. -ifTV.^npacelnid ^Mtoftraratiotftosioterfi 

ipm.&ozmtatreclefcam.v. pofcataugerlnemoeftvrc5 
£i ucdero fonft oculie meis fido oe vobie <j fe ad op* fco? 
i palpcbito mete cotmitati no gaudcat incttart.lHfltip 
one.&ounia.6fta.3npace raeninoftraadfoucmanete 
(Credoi9eft.iCarniere.attf moitaUtatemutabiF:ettaft 
tajetcrnaamS.ZBfidicam 9 adffimaqq5tftutfiftudlo,ps 
pfemiftltttcufctofpfi.&au uel?af:fptftlTcutpotf?abc» 
dem<Vic.£oUa.9e 9 citUumi requorecedar:ttapoteftfra 
nasnoctenwic. £>aluanos berequocrefcar.iN-.Jnofb 9 
opebe*m ^plc.cot . £ t flc op e jetybeam^nos ffcut oei mt= 
?pr.fldt?uctilb"fabbafic*fe niftrostn multa paticntta. 
(lueub^.Bdmar.^nuL TR5 Sitnonvituperef mtntfterl* 
fft vobiovanfi furgercaftlu um noftrfi* v £ecenfic tps 

g.iif 
fMttca-t* 

acceptabile eccc nuc t>tes fa ce pdicatiots tnfonuit: eccc 

lutlsneminittftesvUaoffcn nuctepusacceprabile:ecce 

ftone.^tnon. Jtcc.iif- n&cotesfalutis.&utdcnt? 

£~TSC l?ec eft perfecto? ve- acceptius boct ge;quidfaln 

vTtra iufttd a rct nuncp fe p brius tys oteb* tn db 9 bcllu5 

fumat efle fifectosme ab tti= vtcits tndtcif : % oim virtutfi 

ncrisnddftfinitiitctioecef* profect*augefriCu, £** 8b 

fanree : tbt tncldSt t»cficicdl fcodite clemofina i finu pau 

periculu.vbt,pficiedi©epofu= peris ctipa ozat,p vobtsad 

crfitappetttu.fCu. £iuc ofimtiSLuiancutsquaejtu- 

dem*in meluvt0.fldv0.5n gutttgnettaclemofynae-c* 

jJ.nocanOBaturcgcnito:. nnguitpcccatfi. Satecle 

ps.Confcrua.c&ar.vts.*- mofVnaoicittms aoiamun 

JpfeUberauitmeoelaquco dafutvobts.iStz- 

vcnatiu.£ta^boafpo.f.uti ffic^mperddetibiootma 

aSliaergonemo noftrft JOjcptanavigilanduptra 

oilecriUimi ta cfcct 9 et falutis tuc aduerfartufutt. 

fctuseftivtpfectiozfanctioz ncvllus pateretloc 9 tctato ; 

cpcfteno poflit:orii3ftmulfl risiftdi|s:fcdmodotibtma 

neoifferctta gradutr.ftne 01 lOZ/cauttoz/ifoUtcittozcflk 

fcretionc mentozuabfrisin fumcda pzudetia:quadoide 

que£uentm 9 adeaqnondti feofttstu 9 acrtozefeuitinul 

appzebedim^pia auiditatc dta.lRuriccni in rotomfido 

curram*:* ad tnefura cofue poteftae et antiquc onatioif 

tudints nf c ncccffar if faliijd auferf : i tnumera illi captt» 

addam^augmetts.tv .i(*a uitatisvafarapiunf. iV.|n 

radtftpoztaeaperuir nobis ietunioifletuplozabatfaccr 

iciuuti rpsfufciptamus iilud dotea otccntes. UbarceofK 

ozanres et oepzecantes. Qt parce poputo tuoi neoes tx 

inotcrefurrectioniscfiofto reditaretuatnpdirione. 

gloitemur. v.Jnoibusejcs gjntcrveftibulutaltarepio 

I?ibcamuf nofmctipos Itcut rabant faccrdotcs Weerea. 

octminiftros.ilt. JUc.v. ifharce.jin-iil.noc.an-Spc 

Y~V8l»*uenireUgiofu6 alio fus vtetfyalamo.p*. £eUc> 

JMreet>emoftratur:quiin narrar.aim alile.*. ScflP» 

bts oiebus no rcligtoftozin* Us fuis obumbzabir ribi. #t 

ucnif .Bnde oppoztuneau- fub pcnnts cius fpcrabts. 

hbusnoftrtsIecttoapoftoU £>ctOdC -ttlMl 


-V cm 1 7 R ? 10 11 12 m quadmgennm 

Imtltotemj>e.S»uctusc i occemmiliaa ocrtrjtuis. 
iefusinoeferruafpuvt Scuto circa. JUctto.tr, 
wntaretaoyabolo.jetcfite ^tf £d fciendumnobiseft 
iunfllTetquadraetnta otcb* il^quiatrtbusmodtsten^ 
t qdnigtnta noctib' ? poftea tatioagiE/fuggcftione/oele 
ffnrflt,£tref40me.bti0re. ctattoc/confcuut.£t noe cfl 
Oubitartaquibufdafoleta tctamurplerficptu oclectas 
qttofpftfttiefusouctusi oe tione:autetiaminconfcnfu 
fmuj^pterbocqdfubdif. iabimunqutac.tcarntspcc 
SITiipflteuoyabolueinfan catopzopagattinnobiftpts 
aactuitate:i rurfus affitnv etiam gerimus vndccerta» 
pftt ciiin moiucercclfu.lv. minatolleramu8.©cusvcc» 
Ingcliafuismadauitoete roqutinvterovirginiefcar; 
vrcuftodtat te inoib'vifs tu natus in mftdu ftue peccato 
l8.fnmantb 9 po:tabunt re vcncratmtlcontradicttonis 
ncvncyorfcdas adlapide pc m femctipo tolci abat-Kcta 
dem tuu.v. Sucafpidcm i riergo per fuggefttoncm po 
baftlifcftambulabis i cocul tutr.fcd eius mentem pecca 
cabtelcoitccto:ac!?onc.5n ttoelectationonmomordit* 
manibus* JUctto.vtu. t&tq*, idcoomnioilLaovabo; 
£*£dveretabfcpvUaqfti Ucarentattofozisuonintus 
J^onccouenictcr acctptf fuit.2#uautemoomine;mi 
ttflfpiritufctotoefcrtuous ferercnoftri. ©uctuseft 
ctuacredaf : vt illnc cfi fuus tefusin Oefertum a fpirituvt 
fpus ouceret : vbi l?uc ad te* tentaretur a ovabolo. Jct ac 
tanddmaUgnus fpusiucnt cedenerentatoioirit ct ft n 
rer.THdcft crgotudtgnurc Uusocicsoicvt lapidcsifti 
dcptoiinro:qotctartvoluit panesfiaur.v>£tcuiuiciu; 
qut venerat occtdi- Juftum naffet quadraffinta oiebus 
quippceratvtfktctattoncs iquadragtnta noctibuspo 
noftras futs tctattonib? vin ftca efurijt*£taccedes. 5lo 
cerer;ftcutmoitenoftrave* rtapatrt.E^itctue.BnrcUu 
neratfuamoitefiiBare.fllu dca.;v. Scutoctrcftdabitte 
fturcm.iv. Scapulisfutsob veriras eius* THon timebis 
umbtabir tibtoomin 9 ifub attmotenocturno. 
penniaeiusfperabts.Scu^ ^nUuditnisannpbona. 
toctrcudabitte vcritaseiuf ooimudumcrcainmc oe- 
Cadent a latcre tuo miUe us fptritu rectft innoua invi 

S.iiif. I BflfcStf. 

fcenb^meie.jM.vrinfcptu*: mtltetue^vtquodateobtinc 
ffo!;t*M.anj0t»ncfarnfimc rcabfttncdonitifbocbonis 

facoofic bnptofperare.an- oetb^cjcequaf.l^eroo. Hd 
^icbndicfltclvitamcaoo» pmaan^efuaautecuieiu» 

mte et in noie tuo lcuabo ma naflct qdra gtta otcb*i qua 

nu^mcas. Jn fpfi bailtta dragintanoctib^pofteaeftt* 

rtdaaimocotritofufctptarfi rijt* pt.Tc.vrilr;r.nota*8d 

one aretflcftatfacrifirtum tif.anjflontnfolopaneviuit 

noftrfivt o tc fufciptaf l?odte fcomo fcdin otverbo qd^ce^ 

vtplaceatribitjfiebeua.an, g^a£cc [dttucoteoet.cp. 

Aa udat c t»cfi celi cclov % aq v^kgo ipe red>3 ouea me* 

X^Bnctemp* [oc0.br 9 - a0etvifltabotUaeficutvifl> 

.fflcceptabilcfulgetoas tatpaftoi0re$emfuuinoic 

tfl oiutnit*vt fanet otbe lan^ qfi fuerit tn mcdio ouifi fu* 

guldu medelaparfrmontc. r&t>i1fipatav:aitt>n0:erltbe 

Oflrlfti occotolumEe otcs fa rabo eas t>e of b*locis:et con 

lutie emicar qcotda culpie gregabocasoctcrrietidu* 

fauciarefotmetabftinentia c5c38tntcrrafua.i;flbar 

nScmctenficicotpoteiefu tidpcmcfacocue olmrinu 

rcnere £rtcevtappetam<\p# ttfite.£tcuftodiettfim3da; 

fpc9percnispafct?ctrafltfi. tatita. *auptcetnmectmi 
l>efta bta trinttas conccde ferere met feefidfi tudtdu oi 
fimpF. vni- vt fruc:flnr tu. tc. Ug enttfi nome tufi. £t ax* 

Gf&ntri [mun.amc.cap. fHcetofiofufceptotme*. i< 
ftattefttsadpenitcria^ *ToUcit»cmatuCSd.vU 
^triftatieftl fmoefi: vtinul ©adcfat!?ananon tentabtf 
looctrimetupatiamCqcnlj oominfioefitufi. £pfm. 
fctfmoefi trtftiria eft: penite /-^g<e ego pafeg ouea m 
tiainfalutcftabilcogaf. *, v3aeeteasaccubarefa' 
lln mantb* potrabur tctfle eia oictt ofis qo" pertcrat rai 
fbt. flnbft^anJ&tietuaeft rametqtJabiectfifuerarre; 
tefus tn oefertfta fpu vttcta duea : ct q6 cofracru fiierat 
rcfaoraboloetcfiictunaflj alligabotctqtHnfirmufur 
quadragfta oteb 9 ct qdrafff rat c5foltdabo:i qd pinguc 
tanoctib*poftea efuriiucolf etfozteeuftodia. 2>eog. ft. 
w^v£usc|ecdcfiatua3an Sbomiviamala,pWbutp€ 
A^/nua qdragefimaliobf deameoavtcuftodlamada' 
uationepuriftcaa:ptcftafa= ta maofie.^SludtciJeruif inquadrdacflmfl_ 

n0 !??l din ^ l 3 uUmr £FS 5 motefoltto. f erta.tMalflG 

pofutfttmtl?t.£ltcu. vftric fcrtfer>ut*eb*.:adrnaf.3n 

UDcramtmcoclaqueovcna uira.afteerfttwnocr.fcf.*. 

ti(i. Colf. vrd-Sdtr.anJRe aftlecoe ofitea f m fer. trce 

llquitcutcntatozctacccffci» lcc. oeffcfi.vfcp oaiegitur $ 

rfaageUctmtfrrabatet..cp. hbtoe?odi.vrfratiotce?.£c 

&eriteonmofii luetrt noracppcr.jc.et.vtj.OKecd' rvwntt 

VJ4>oteft: iuocate cfi oum 

ptope elfcocrelinquat tmpi* 
vtam fuam:ivtrtnlqu*cogi 

tactonee fuas:et rcucrtatur 
ddoominft imiferebif ctue 
ctad oeft noltruqm multuo 

eftadignofcend£i..tvB>ecla Putadorerroarndc a fabbo. 
antcSlttiatoiea tncluftuc 

t-nfcfsafcfttscpeluflci.legir 
ochbziat tcgcdie po ftca oc 
ffgnatte quao lcgeudaenv 
pcrtcd tnfra tn hne tiij. ebdo 

r>ui 9 jrl.tpt0.ip>zintooelibio 
rafupcrnosocue. EuamU erodipitq.tneQ.oehbzolcui 
ferieotdfanu^JBeelaratto rtd p.ii.oics. oehbzo numc 
(crmonu tuov oat inteUectft ri per ouoeotco.oc lib to ocu 
oomic-aruamtam..x..Sca= trononnifcmeltrii.Slibroio 
pulte. ^clL Bd fctfaevg.au fuc grrcaoiee.oehbzotudt- 
Scde. cfiaf.ctptoc ofitca. cfi pqtruoroiea.vlrtrnolegt 
r^audtbenignc vrs.cap. tnr dhbto rurbfemcltiii.Tv 
^r^rflfuertttuftueetab feqn.pmootcfif;E>eindciUa 
Ujnicjtateauerterttma oeontca iotdiercpetuf.H-. 
n& foa:et in pceot? mcis ant ^ribularcr rt nefrirc^ miaa 
bulaueritet iudiciamca cu tms oomie tu oijcifti. iRolo 
ftodiertt vt faciatverttatem moite pctotio fed m agia co 
waviuetrairofieomp©. fr, ucrtaf ctviuat.c&utcrjana 
Sngeltefute. Sntemgt.a* nea et pubhcanujvocaftt ad 
Keliqutteittctatozctacccf penitctia. v.£tpetrulacris 
fcrutangelietnuitrabatci. mante refpejctftimifertcote 
Cotlcaoemat.vte.adcdplc. t>fie.»&utcr?ananea. &-.$n 
fuoernfic oimtttl . an ■ti£t* tc oftc fpcrct oceaie oicetee 
latect otatctnbacnoctcvt citooeuemtfcrebif noftrtqt 
non fubttpiatvoe cal lid^ten tu ofie locu t 9 ee oicee. 6au* 
ratot:angelueorticuftodiat deofupvnopenttente <P fa& 
voe tn bac nocte t pcrducat nona ginranouc luftoe no in 
vosadmaturinalcticiaatc dtgentcepcnitentta. < 5u 
fctm ct facr u altarc. fTctera uoca mc in otc tribulattonie 
DfiU*L 

tuecrtp&te i magnfncablf pU.fot Sequfcf omeMjui' 
mepcto:iafitoitttoe gau; cb6.£mcjcl. C5fcr.q.Sc&5 
deo.*.Hfcaterpeccauiice* Tr-TRtUotpe. uTWttbeft. 
lumctcot&tctanoffiotgn? JL.9fj:Utcfu80.f.£&vciit 
vocariffUuetu^facmeftcut rit fili^ f?oCe tfcdemaiclhi* 
vnfi oe merccnarif s tuts.Xv fue % omes angeli ci* cfieo: 
t&uar t mcrccnarif tn oomo tfic fedebit fup fede matefto 
pris met abfida »t pantbus tta fue. £t cogrcgabun? atc 
cgoautetHcfamcpereofur efioeogctceafeparabiteof 

gam * ibo ad patrc mefi* ot ab inuice :ficut paftoifegre 
cam ei-Ja no ffi.H h iau.#. gatoues ab fredis.Jfctreliq. 
Scuro drcfidabit te veritaa ithucUa btl aujurttm ept 
ctu0.no tw^niantJ.ahe* pt ^Tatre8cartffimi.£ppectfl 
fcf.cp.l?v'.cp.t V.ocofiica ttofoimidabilio Dieiludlaj 
ad bu' 7 afi e cutufllbct fcr. vr a tneoita ndrecedat:flquo* 
tnfrapoftomclias fyut?cb$> ntodo oonanteononro iefu 
pceacfi po ZDifcrtf.coir.iwt* *poab amoxe pfenti fecBno 
SuifBcota.apoltvlttinfib* fcmelfeoififigat.!0eilloeni 
otcb*fcrtaUb' ? ddmaru.?ce otefcriptfieftHujrtaeftoie» 
teraot^o.onrfuri». rt.tjuo rj ofitriuictaavelojcmmiellof 
recufurtVagitecdtbVSd.t. oiciofitamaro:tribulabiiur 
an «Coucnimtad mcin roto fbifouis.^ieetllaoieelrc 
cozdcvroCtetunio ■xfletu et oieetribulatioieaangnito 
plactuOicitofidftffcramoze bieecalamitat! imiferieoi 
folcro.3l d.iij-an. Iffrer arma co teuebia?? caltginte olcf 
iufticte vtutis oei pmcdcm 9 nebulc i turbittiv.it t u> pec 
nofmetipfooCmtta pattctia catoi taltauopertimcfcatf 
ep.iV.t \'.oe cntca.pccefo Ifcozrcdfi eftictdere Cmanu 
krcctlcoua ocinar.cuiunib* oeiviuctie.$bicerteadviw 
-Bd.vt.a. 8li»o ego oicit dicta malo^apparebittnnu 
tmenolomoue} pctoiie fed merabiUsmultitudo angc 
uiagis ?uerta? i vtuat.Bd Unfit ceUeacterrfaardcru 
icrt.^ncoe^rejcopsUbera bueofioquotpacpopUffpft 
nos,pp£ nomcrufietoanoti dct!b 9 :fcparabut maloooc 
locfi penttctic.adv9.anca medioluuW/xcmodamodo 
ptfeMy^cp.fticcclTuiccG*. )t5aniaatriticofcpaiamt0 
OdrfUca.Hdmg.&.efieolfa aUigabfitfafciculoeadcom 

% pcurToK vt poftomcf. £6 burcndfi: ofiparce paribus 


mqoadraertlma. 
Idelrauaroecfiauarteiad, ^rlH illot&.&aintratTet 
H hm0cfi0dulteri8:riiiibor Xtefao IpierofS cdmo 
cufocbisaptaucruat^co^ tacftvniucrfaciuir a9 Dt c e« 
mrertnt vtpmanee fupplici (auieeft bt C: *£t rc_imi\ 
umibt ftttquozfi tnrjac ytta £*neUa bt i Wcron ymt pbfl 
parcoucrfattocjctitit. IRec I ntrocfitcicfucaturbato 
piedb*iraiudicie ad miam ta f>terofoI? m0 n ciufras r5 _ 
ili^inflectettqzoibuefm moucEintraefrcclruia ncfci 
ogafua reddet. fltuidfadc cneventare a oicee <&ni3 r 
mnafiibtantiiudici8iuaic ; r?ic^fbopul U eafit oicebar joL uT "'»"- 4 -»» u y«-wiunueiuiruiiieco 

trfmus. wcetrej: biecj aftnt mcmozat . £omttat 9 igttur 
ftrteetueerunt.Jtemaledi turbiecredcria-xhnidattfii 
cttinlgnc ctcrnfi- Xuc crit gredt* tcplfi t etrit ome qut 
itHftemeaftndozocnttum. emebatavendebatintcplo. 
fleroeaftrtdozoettfiacerri f&UitcpeleDe fcripturl fcie 
moaeomjoiozeeoftcndut cj teftionifi,pferce:rj>Dom*pa 
fuppiicio mozt! ef nc addicri trie ei? of onie oonr'ec oebe 
fut-luafir.Bdbft*an. «e rctno fpctfica latronfi. IDoc 
mcc bcncdicti patrie mct p- cni i5mfi fcicndfi eft cp turta 
apitcrcgnuqovobtspara- madatalegtsoetota ozbei 
rnntcltab ozigine mundt. tcplo ont popft>?fluctc % oe 

f"fli2£ rccee ' -C^Uccta. cfictiepcncregiotb^tudcop 

VAAtuertcnoeoeuefalu tmtmcrabilceimolabaEbo 

iflrtenoftcr:ivtnobieielu= ftie.<£ogttauerfitcrgofacer 

muqufldragcfimalcpficiat dotceqfiopdaocppfoface 

metee nfae celeftib^inftrue rent i oia aialia ijbue opn e 

afclpUnie . 1|fcer ofim* Sci eratadfachficlavcdcbiu.a 

•8t an.A»od vniejemtnt tpirttrfuoa ppforeeipiebat. 

miDmetefcciftiemitH fect* 3fn ,? modioneccrneetnoo 

hsoicitofte. «CoUacta* mopatrienegocinnoncfcu 

HBfolueqeoftenoftro? latrociniurardozefpfigcon 

rtcula pctovacjcquid citatuefccitftagcllfioc funi 

pioetemeremur ,ppiciatU6 culte i tanta l?omtnfi nziilti 

auertcflfcerofiin.Cf erta tudinemciccitteremplooi: 

UVSeawdfi inartr: <u ccn e*fcriptu cft-.oom 9 mes 

mfl \ EWWa.t. 
oomU0Otatl6i0VocaWfvo0 ttlteratqtoimiferatvirumt 
afitfcciftie UlafpeUicS larro multie fc amfltoitbuetu*» 
nfi. U-fltroeteuieftct teplfi e5ecWeleoprauerflt.©tgn& 
t>etUfltronu?ucrtttfpecu:4 qritaftgnfinooabijehmll 
lucraoerclt0ioefectaf :cuU ftgnfitone $$\)ttt.mrini$ 
mft» ciuo no tacultue oetg> niuitc furget intudtdocum 
ncffoctattoleeoccaflo. i&S generattoc iftfli^cnabut 
flfitoereplooeiotjctm 9 vnuf cflmoporeftfltefentetieifed 
lito ctta oe feinteltigat. 9i coparattoeiejeemplo.etee 
cltcnunpflulusaprus.aos ceplui^tonflsWejonaefe 
eftletcmpluoeUafpfiefcft© cundfi fcptuflgttatmerptef 
babitabttinvobis;a<ibfi*i trtduopdicautt:egotatote 
n. Pomu0tneaoom 9 o:a» po:e.3Mlef?rt0getttncredu 
ttontevocabitur. Collccta. teegotudciepopulooetjlie 
5 £fptceoeuefamtltam voceloait 9 cftfimpUetniWI 
JuiL tua t ptcfta: vt apt* te ftgno:fi factce: egotata mi 
mc6 nFa tuo oefiderio fulff e rabiUa faciee beeljebub ca 
at que fc carnte maccratioc ifinta fuftinco. Keglna au» 
caftigat.l^eroo.Bilmg.a ftrifurgettiudtctocugenc* 
Scrtptfieftenimqtoomue rarioeifta:i pdcnabtream. 
meaoomueofonie eftcfict? £odc modopd&tabirregia 
getib* voe afit fectftietllam ouftri populoaiudeo:fi:flW 
fpclfica latronfiteratquotl pdcnabutntntuitetfraeleu 
dieooccstntemplo.Olfa. eredulu.Jnniututtieafit» 

aScendaneadtcOfic p regtnafabaoccultefidesmi 
ccsnoftreaabecclefta tionftpferfifracU.ffuauic 
tuaefictarepellcneciria.i?$ *Bdbn 9 a.6encratioptflU3 
f erta.ttu.ScSmmattbefi. etjmerfaflgnu qritiflpu 

IfHtHotec fccceflerunt no oabtf etntftftgrtfiioncj» 
adiefufcribcipj?artfci v^Kcccs [pbetctffc 
otcctee. XPagtfter volum^a A^ noftrae qe one clcmen : 
tcftgnfi viderc- £treliqua. terejraudtt-tptracuetflno 1 
iDinciia btifclcrenimipbFt. bieaduerfantiaoerrcratue 
6 ic fcribe ct pF?artfet ftff « maieftatf eictcdcl^er. 
na poftulant:quaflquevi» dcmfcr.Ufl."Hdvcf.T^ -*w 
derlnrfifjnanofuerint.Sit nobtsone.Xurriefomtudt 
aii3tefus. -6cneratio mala nie.^.Bfadetnimici.ffur 
T-adiilfa.JEgrcgteotjcirad* rio.Bdmaff.fln.Sicutfuit 
lonas inventre ceti trf b'of c 
bufl * trib^nocrtbuo ita crit 
ftli' \)cie in cozdc f re. Cotta 
s]\£ntcdnFa0<J0Pftc lu 
^SIZmiuetueclaritatioiUu 
ftraivtvidere poflitn 9 qage- 
dafikiquerectaffttagere 
raleamu8.lp>er ofim.Cf e 
rtaquinra.SctJmiobanem 
YWUIo tpeJ&icebat iefuf 

1 adeoe quicredideratei 

i udeoo. Si m&fe rtrie in fer * 
moncmeovereoifeipuUmci 

cr(tte.£tre.£?.buaug.cpt 
m ofie nf iefus jepe con * 
fpicuua f m infirmi tate car- 
tiia a f m maieftate oiuini ta 
tiaoecult*: oijcit ad cos 4 el 

becc&Ioqueref crediderat. 

Simanferitieinvcrbo meo 

verc oifcipuUmci eritl .^tui 
tni gfcucrauerit vfcp in fme 
blefaluuaerit: % cognofcetl 
«riratcet veritaaliberabit 
vo0qmodovodlatctalo({£ 
vobie.Refponderiit iudci: 
noiiltquiiacrcdidcratfsiUi 
(Jmturba erar nodfi credcn 
tea.Scme abzafyefuimie 1 
nemiferuiuim'' vnq>. t&uo 

maio tu olcie liberi crittf • 
wlho iiifla ta:no cft ifta ma= 
gnttudofedtumoz.lRo enij 
Mrerat cfte: Ubcri eritie fed 

wriraeliberabitvoe£tr?oe 
Iptn f m l?ui* tgie Ubertate^ 
(liioverG oipiftie.ncminifcr 
uiuimus vncp' Jofepl? num 
a. eft vcnfidat^ip>ropr?ctc <3r+ 
c «"u fut in capttuttateou* 
ctt.&eindenonnetpeeftpo 
pulue qui in cgypto latcres 

faciebarVSfnemtnt fcruiui 
ftie vnq> o ingrati: <jd eft qd 
amdue ipurat vobio oe*qi5 
VO0 oe oomo feruirut;iibera 
uitf Sn foztc pf cevfi fcruic 
rftt: voe <J locjmj nernif uift; 
vncpi (&fio aat foluebatl ia 
tributa romaie^ Rftdtt eie 
iefu0.amcamc oicovofrtd 
eftvcp oleovobie: vcrirns Ot 
cit q vticp t f( rto ofcfovev 01 
co inctiri no poflentft comc 
dat iuculca t oozmicteo quo 
damo ejecttat. intctoe facit 
novult^tcui.Slmenamcoi 
co vobi8:qio[0c| facit pctm 
fcru^cpcti.Eu. X4d bn*.an 
wnc nlia mca rnalc a ocmo 
niovejcaf % no rfidit ci tf bfi. 
ct accederee oifcipfirogoue 
rfttcft oicctceoimitteilla qr 

»clamatpoftno8. ic oi! 
JSuotioncppHtui que 
Ofie benign* Itcdevt § c ab 
ftinctiamaccranf icoz^c c 
fructu boni ogt f refleianf in 

mctelffeer&Zldnig.a. ZDu 
licr magna eft fides tuafiat 

»[tibiffcutpetiftUu>lla 
H q8 one popfte jcpia = 
nie t q ,pfiten£ agnofcere:? 
cclcftc tnuiVoiligcrc q5 frc 
qttcntat.ifbcr oftm.Cj er. 
ferta. ^>ccud0niarrl?c(i. 


•*-w THiUotge.Jffrattrieefe* 
. jL ft u i u deos:et a fccd i t ic 
fus folcrofoUmflL* refcii>nn . 
«Ocrbafancti £briaug,cpi. 
euagelt j bzeuif ffee mei pcr^ 
ftrtgedn fut: 110 ociofe incul 
candn.lJbifdnaillaetaqua 
ppftn iudeozfiflgntficabat. 
aquaiUaidcppfeiUe <jnq$ 
librie moyfl taq» pontcibus 
quiq; daudebaf : f ed illi UbH 
prodcbatlaguidoenofana- 
ba t. & c v cui pctotee oui n ce 
batnottabfotucbat.i&uare 
ergocotinebatqttoenon fa 
nabatf t£luia?clufitoia fub 
peto.Bqua turbata fanaba 
tur:qutfublegetnffrmaban 
tnr-^cfecderccrgoinaqua 
turbata boc c bfiiUtcr crede= 
reit>ftipafltonc.$btfanaba 
turvn 9 :f(gntficae tnitatem 
Tfboftea ejfije vc! ret no fana : 
batunqiqulfcjeptervnitarc 
fuertt:fanarin6potertr«Sie 
nit cnl i pe ofte iefue cfrarira 
tie t>octo: cl?arttatc pienue: 
et fanauit bomtnc qnda qui 
trtgtutactoctoannoebabe 
bat in ifirmitate. Curat ille 
langutd* a pfcnte t»fio. S>cd 
piiuecfdetotdtf filte fanue 
fieri^KcfpoditiUeb5:!?olej 
fe non baberc a quo in pifds 
nammlttatttr.Berenceefla 
riueeratHUY?omoadfantta 
tem : fed l?omo iUc qui ct oe* 
cffet & enl t er go l?omo qui e : Un.ti. 
ratnece(Tariue.<auarefani 

tae oifferf .Surgetnqutttol 
legrabatfituutabula.Scd 
furge non operte imglu fult 
fed operatio fanltatte :fano 
aut ouotmgauit* ffoliegra 
bat&tufiTabula.fcoUegrfc 
batutufiidcftotligeofimtf 
um tuft.Si eum tulerienoll 
rcmancre. Smbula oiUgen 
do pzojctmfi.lf&ouacumcii 
quoabulaebomorTtadcuj 
peruentaeeftquomanewll 
derae.-f ccttergo illc:ctfca 
daltfati funt iudet.fcu aurc . 
ZHdbft*.an* Sugclueoomi 
©efeendttoecdoet nioudtt 
tur aema* fanabaf m 9 M 
£f&to t»fte .ppidue plebi 
vTttuc:t qua tibi fadeeffc 
oeuotn -.bcigno refoucmift 
rarueaujcilio.T^er^fid^ 

TV.-eftonobieoftCtiCttr. m 

ifcr.Utj.fctllfeftfifueni 

lect. oidf afi mfottS tcpo* 

Sdingt.anJMebottmne 

fcabco vt cum turbara focrir 
aqua mittat mef pifcinam • 

£2^3£audinoemife C C(?tl 
VJ.ricoxe oe** menrib'no 

ftrie gre tuc lumen oftcdc*B 
fcfim* *3abbo.©c*mmMb 

TWiUotccairumpatic 
fuepctrumetiacobuf 
iobane et oujclt illoe in mon 

temciccelfum:atranffi0urii 

tueeftanteeQB.ftrcli^' 
»critr0mcr.US(flpBP< . Pfttca.tMatl* 

n6criiaeoii electf tcftibua y Vpulfi tuCiqfoficppici* 

glo:ti fu3:t?munc itla efi cc ,*=£refptcc a tqj ab co flagel 

rdscotptefotmatatofplc* la tudiracudte clcmcf auer 

doieclartficanvtifacieee? tc*e©o.{C£*fiica.il.£5abbo 

luflfoliofulgozittniiUsctve >ccS-Sdv§.afictptf<.t>r* 

iWcfldonniutaefTet eqlts- Budibcnignccodttoz. cpm 

inqufl tranfllgurAtoeiUud Qf 3 rcuerrimlniiqutefca 

quide pnctpaUf agebatvtd ^ttaaltoftsfaluteritte: 

co!dtb 9 flpro?cruciefeanda tn filenttoainfpecritfortttu 

liUollerefneccoturbarcteo doveftra:e*pectatt>fi8vtmt 

mm fidej volfttarie bfiilitaa fereaf veftrl: tdco eyaltabtf 

pafli6t6qutb*reuelata eflct parccsvobta. "fr. ©idi ofim 

abfcodtteejcceUctiaoignita factcad factc£tfalua fctae 

rie.£onfirmfldt3 vero apfis afa mea-v. £ t oi jcit mifri nc 

ctadoc m frietia ptoucbcdif quacpvoeabert laeob: f? tfra 

aliaquocp tn illo mtracro ac cl crtt nomc tufi. £t falua.* 

ccflltlftructio.ZDoyfcetbc BngcUefuie.Bdnn;u.an. 

ttaaletfdltcctet ,ppbeteap ©tffoncquavtdtftiencmtni 

paruefrcfiofto loqntcecjet Dijceritteoonecfiltusbotme 

paffione Dfitarcfurrectione amoitulerefurgat* .<Toiicl 

crcbiie wctb*nftciarut. £t Q<Slperpopnlutuu3 que 

vtvcri(ftmeinnia4ncB viro- J? ^fnm* oncbfidtctiocopi 

rflpictia coplercf q$ oictuc ofa ©efcendat : tndulgcntia 

gptopbctaipm:tntMob*vcl venianconfolartotrtbuatur 

trib 9 teftlb*ftabtt omevcrbii fidce fancta fuecrcfcatircdc 

biaergofaeramfcroureuela ptto femptrernafirmctur.p 

nWpctr^aprustncttatus oominu3 noftrti . ZT>emo:ia 

mudanafpncaafrcnafaftt nuUa.£ompicro.$Ultnaru. 

dlc0lnefnoxrt»cfldcrio»q$ ^nuitato. i&uoniaoe*ma 

damett9 raptcbaf ejEceflut gnuebfte.fitrcjrmagn^fu 

gaudto totl* viflonie tm ple- per omnce oeoe. p&< ©cntte 

tueibi cft icfn optabat babi ccul. ?n pmo noc.1. 1P :o H 

tawtbtmanjfeftataci^glo detmcr.cfiaF.i ptvt£.X».I&i 

rtoletabflf:vfiaatt.i£ficbo cetoiio. c?er-brt tobl.e.r.i- 

nucnodbicefTe.Xu. 73db* w r ^* nabfltrcbccfaffC,ni 
an.afiupflttcfueotfctpulof Jk^noetvteroffcs-.atcot 

fHOsiflfccdttimori-atraffi^ tuepnetpia bclltitozce.ttcr 

gurat 9 cflneoe. tCoWcri tatee filtoemaf antc fcntit 


mtc a.o 5>nouit:5tepattf cpvidctan JeftoofiafratrfituoiM- 4t 
tc fuftlet q» agnofdt. Eu^- incuruenf antcte filtj matrl 
SLolle nrma tua p!?arctraet rue.£fto3Jn.i|.noc.afr.| 

arcfti Affcr ocvenatioe tua jpfe liberauttmcfcelaqueo 
vtc6eda£tbftdicattibia[a 'rf Wtcni[vcnSti*t 
mea.v- <£fiq$vcatualtcldat vA teueameoftcdercfo 
tulerfafacmibiindcpulmc; ruracpveniat:§tevcturam6 
tfivtcomeda.£tbe. ■>■ ftrarccpftant.tfctcrflpiudl- 
T fcuitftUo^bellafetlre cartnonpoteftpugnacflpu; 
A^ quoanddulicuitgenc gnenoncofentlantmerita. 
rare. Cmameintcr fratrca Scd futuro* pfriue oe 9 m5= 
invtero gerlf:beUuiter£na= ftruo(ficcrtamenvoluite«r 
toacomitttf marcrnavifce; cert.^atcertandtaffecrtvi 
raquattutur:necado:t*pn= cendi votaoftcndit. Sefpc 
cipia piopcraf :fcd aft p:tnci ctatozc c6ftitutt:fe iudicc oe 
pianouaccrtamtna celebia monftrauit.2loeogerif ccr 
tur.CuafitJV. £cceodo:fi tamcpfentccoquigenutti 
lij meiftcut odo: agri plent matrcteftc que fenfit. Sed 
quc bndDcitonecrefcc" tc fa materccrtamlfenttre potu 
ciatS*me 9 flcutarenamarI tttvtdcrenopotuit. ^unt 
£ t oonet tibt $ rore celi bftd i e x i\ ct iacob t terra fuavidit 
etione^- ©cu0afitopsbfi= 0lo:iaoeletatt:$terribilf8 
dtcat tibi atqj ml'n plice t.£ t eft locus iftc no c t?ic aliud nt 
*rr £Llccaufae [ fc-tu. ft©om*oeietpo:taceli# 9 
v-A tamtcertaminienofce SercD&aeftUocoiftoiego 
re:veUctfti 9 pugnc negocta nefcteb§.(&uaterrtJi«x 
tractare. d&uidfterccflcrat ^T\ £ntqj tnterrogatmflf 
t&utdfctmfueratfjauepu A-# Dfim.da,utdc:ind;toite 
gnadoratio^jgtuecaufavtn iftud qtf gertf i lautdeftq» 
ccdtf i&uo fpectatoie tdgcs fnvteromeotetellctraetaf 

ritutffltuo iudtceceletoaf i i&utd facturi ffitnati :idc 
i&utd vtctozi pzomi t tt tu r i luctanf inattf Kut qtte nato 
tEtuidvicroeorio oenegaff rfivorafufcipia^cuficlucu 
i&uta ccrtare oocuerat i minc innatop ^cutiaW 2>uo 
iGtuif pugnaremoftraucrat ffttincJtDfte ppfitvterotuo 
TV. ©ett(bloe' ? Dcro:eceli* etDuegentcsoevetrctuottl 
oepfnguedie tcrrcabudan^ utdenf ctpopuluapopulfifu 
tta feruiat tibi tribus popult perabit:et maioi feruierml 1 


trtqn b cu,u4. 
noxOV. EXUretiacobt* bcr l?i<$nrcrctonoct.antcUctt. 
fabeci $?0e*t araloctttuoeft Scapulfo.Ocom matbr 
etDfieotccafferr&lquaooi 'TrTHiUotpc.ScccfiTiticfuf 
mie ti bi oabo ct fcml tuoJfr» .JL in parree t?rt a fvdonie 
liditiacobinfontefcallcu etcccemaliercbananeaaft 
tuoeacumencdof tangebat nibufillie egrcfla clamabat 
etofim tnnijcafcaleotcente tHcen^ei.iWerJmet oomt^ 
ftbt.CerramAectiofetta. nefilioauid.jetrejO.Tc.be 

Oaenerada pfcientfa Oet I n lectione cuageltca q mo 
©eftgnaturtnvtrtfqsfft nobtolcctaeftfratreecartrri 
buegenfee:inftngulteppft mhaudiuim^magna mulie^ 
oedaranfcfmoipiacntee* riofidc: pacicti5:coftantif; 
popultnucupatur futurarft etfrsmilitatctcui^coniaffio 
fobolu-lHoiatnnatoacofe; ammirandaeftmetia ocua^ 
rfimnct adbuc tnnatotft no tio quo ipa qutdevt potc gc 
mtnatgnoratur. E>icurur cC tilte aoiutnoy cloc{o:0 fudi^ 
parcteetf nccdftfttii nomen tuo erat fecreta oocrrtme : 
aceeperlr. BppellaE parrcs nec tainc tllts qua eadc elo 
tfnflrinofuerflt.vtftcretgcl quia pdicantcftpziuatavir 
toieeatcq-filiitfterctpatre© tuttb^.Suaut ■ £ritmi!?i 
anteo>natt.!0ftendururaro oftetnocu et lapistfteque} 
bosmerita:etopatidt0non crertintitulftvocabif t>om ;? 
dtxeftcaufaiStutdquifo^mc tJcietoevniucrftoquescde 
rcaf cdtcirur: cr mcriti cau riemtW.^ecimaea tpofttas 
fcfllentur.Sentenctaaoeo pariffca0offeratibu* y - Si 
ptoferf:etadbucqulmerct reuerfuafiieropzofpe inoo 
ndfcntif.Iuaut»V-Sioftf mapft0mei.@ecfa0X.vt1). 
oe 9 mcu0fueritmecfi tnvia Y^Sbernano^becrmtUer 
iftsiquaegoabuloetcuftodt Jufmaffna fidei pfecrionc 
frirmcToederit mibipane quepietate^faluatoztoiplo 
fldedcductveftimctft^ opi^ rane atr. XDifcrerc mciofte 
aretreuocauerit tuccufalu fili oauid. '£<x eni cude oftm 
te.Eritmibioftainrefugia qucftltftoauidappellanpa 
«laptaifteinffgnu.^ ©ur tetpzofectoqtve?buncboi 
gensergo maneiacobtulit ncm: veru credirer oefi. '£fi 
lapidcqac fuppofueratcapi pzo filia rogao : no illa fccuj 
tifuoetereritin titulu fun : adducirmooefiadcavenire 
dtf$olcuoefuj>ait.£rttmt pcaf:c6ftataptifl"tmcquod 

b 


c ■I 

Y.:. 

eft vcrbopofTefaltuc oarcco non Mirtitri ten.fibfidiptri 

fidmcut^pfcntiaco.porlnttl mtbtetbfidiritcitncodno: 

lamrequtrtr.lEu.it. k .t#ra co.x-.-Tficfcmatureforrer 

uittacob etotjcltof.ec| oitfa fct iflcobeccevirlttetabatUT 

fri mtbtreuertere in terratn c&eovfqsmanectcujvidtf' 

nariuitarfsruc. £ruemcoe fet qoefi fttperarenS poflet 

manufrarrlmefquiavalde otj:itade6.»tmfrte..5lotia 

cu rimeo.X'**eu0incui 9 c8^ ©ijritangclue.Bti 

fpectu ambulaueriit pntrce Scuro ctrcfidabtt. ^n.r.a" 

noftrionequipafc! meatu- Of.elabiameaaperiestoa 

nentutemea. Jfrueme*Cit mefi annfidabitlaudctuas 
Qfjtdtibocqdefipoilmf pa»aHHferere-cnar.vtmw 

^Dtaslacrfmastandepto nucapcc^.an.Pcttcraont 
ftratfladoratotcce&omine fecitvirtutcoeytcraofiicn 

adtuua menequaq» feoeel* a.tau.tmc.an.^act*eftad 

tiuina maicftatc ambigua iutotme*Deusmc*.3 %\ 

oocettcutus adozadavtoel pueropcatem^bFmrtfio 

otdicit efTe poter iam . l&abet cantabat in camio ignia bft 

parientie vtrtutem non ejct* dicetef oft?*** Statuiteatc 

guamqucttominoadptna? rernfiainfcculfifcrtpcet; 

peticionem cius non refpon pofuit* no pzeteribtt. 

deutc verbfi nequacy a preci /yglmmt largtto.piet 

bufcefranfedampUortinfta- ifjfpescJesvnicamudtP' 

tia a urultu quod ceperat pb cee intcnde feruo? ad tc Wj 

etatisetusimplorat:refpon uotcclamatfi- poirratccS 

dcre aute illi Differt oomtn 9 fdctta graue offcndiflenton 

nonqutamtfericoremedtc* ftratquaemudes fupplica* 

miferoitt^precesoefptcitoe mtisaboib 9 piacults. tfitf 

quoveradfltmefcriptumeft nutequisrrtbuet idul^eq: 

i&cftderiupauperum ejrau^ potcee8:fleotoercgam»i 

diuit oorninue:fed vt pfeue= mfido certe oebcee&pmilw 

rantia multerts nobis feing Wrgo accepta rejc nf 3 qti fe 

tmttabtlc oemonitrct:c| quo craftt tciuntuquomifttcepa 

magUotcptavidebaf aono fcbalia captanv^facrarm' 

eoardcntt^ccptfspcrftabat f?6manobtebocc6ferarin 

in prccibue. fju aurem- iV. oeftate trtntraeinqgFianir 

WijXt affel 9 ad iaeob.Wtmit *? ■'vnueg cficrafcfa 00 

reme auroxacft rcfpodir ei vJu#leneoe 9 [amc gcfim*. 
norifac^potetiafuafuftintt Itedfitbemieiqcadut Smc 
itfmrkapattcttavafaireap faoftopfuoyaLtillLfteCmuIi 

talniterituvtofideretoiui* crmagcfidestuafiac ttbift 
ttfl0gPfc:faeCvafamCcqp:e ^ «epacj reutpetlftt.ep 
parauitCgfia 3 .d.x. |nma VZfutfectcrfiiqcdiftcati 
r»lb».Sd W.aJfcgreflue te on(3 fftt Cuicej cuftodtam^d 
fnefecenitictes tyriifvdo enCCfacfiUt-cpoplacctoeo 
fiiseteccemuttercbananea et^bat^boCb^.tS.gViV.vtiS 
aftoitmstlite cgrdTacIama adis.3.2Duliermaffna ef? 
bat otceomifenFmci r>he fitt dcs tnaftat tibi ftcut pctiftl. 

D£usqut [oautd.£oir< f\Mccvo[(itzet>ciL:r 
cofpicta ot nos virtutc A-Ifctiffcatio vfa : vt fciat 
oeftimt itert^ejcf iufcp cufto* vnufcjfqsvrs fuft vas pofftdi? 
dl:vt aboib^aduerfttatibuf C fcttficattoe x r)onote: 110 eC 
muniarn in coteei a piauis vocautt noe oe*in tmudicta 
cogitatiotb*mftdem ( mctej fedC fctCficattonc tn jcpo tefu 
poo.Bdi.anJWicfiliamca oftonFo.fY-.vr'r.£ 
malcaoemoiovejcafetnou 35edeat>e;c. :r.*pioc**o 
rftditeivbuetaccedctcsoi mica.bv^.Sudtbe^vre.cp. 
puli rogauefteft x>icete& £ -r3f ipovoeeft? in jepoic 
oimtue illam qxclamat poft v3 fuij fctftsc fapia vobis 
«00- vrtnofticapcco. at>eoetfufttcia:*fctiftcatto 
fld ut.ii U-1H6 fu miflus nift vt i\ gttaf :in ono gtterurvti 
fldoucaqpertcr5toom 9 ifrl 5 ftdcs vrano fttifapta IMni 
atUlaventtiaootauiteii Di fedivtrtutcoet.tf. - . Kngef 
Boneadiuuamc.t.ip.ni. fuis.BdimTt.aJHtitoomt 
«O (•gam*vo8<robfecra= n*multcrtcr>ananee. 
1 iu*mtmoiefu:vt<pad= vt.col£oem,it.iC$r! 
modftaccepiftUnobieqfto mic.pce*C 
ws oporteatabulare etpla $ nutr.ctartc i 
cei*r>eo:ftc<iabuletfvtabtt £lnrcr.*.o I 

det! magl fcitl enC q pccpta 

ocdcrfvoWscoftmteffi. 10 oicfit odd c 

^artieipe.vr; rc.eoUVs oc; moidtcrcpft* 

vi.a.BWjritofismRe JfritmilH^ftstnrcfugiGvii 
rtc^ananeenocbonufume^ ocontca. alDiuo-tfujcun 
pa»efiH09«imitte"canib*ad ctie mttfatiotb^tuisoftetba 
maducadvtt^ x>he naicatel culo meo traftut tojdanc iftfi 

Jj.il 
I 
anfic efi ouabtiG tunntore* pararuo.Xttodoafitoetpfe 

grcdiot*7Libcramconcoc pafTioe fualocufeftludda 

manibuecfeuq:va!dc?trc oieene^egovadoaqucreria 

mitcozmeuiUinnvidc0.\>- mc:noitv>cfidcriofcdodio. 

©en in cui 9 cofpeetu a mbu IRa tUfi poftip abfctlTit a eo* 

limerfupatreemci oncqtii fpecrti l?oim tmjflerut:* qui 

pafcio me a tuucnrute mca. oderfit i qm amabat .|lli £ 

JLibera. 8idtoftmfacie requedo:tftibabcrecupiedo 

adfactc.vrs.mvcf.febbatt. ZDalfieft eniquerere aiam 

Hftlau. X.ScutoctrefiS.t. *pt;fedquomodoeaiudcia> 

9nlau.anca pt.fer.tw* cp. flerfit. £tmalfieft noqrcre 

«i^oeofiica-Bdbft^afte cu alamppufedqfioofferfirei 

tuflibcr fer.cficolla vtfubfc? btfctpult.^lhcnivt rjaberct 

que.poftorne.cefavtnotaf tUtvtperderet.&enicpUUqt 

fupta. S d pmi a aiuto bor* fic qrebar mote malo:cozdc 

afie CouertfmtnUcu alije vt euerfo;c|d fequtE adtfi>rtt.q= 

mcbd.pcc6.cp.'R*.*.oet»ftt rcttame.jetneputctlqtmc 

ta:t colla oe maru. Sd vef. bcne qrittoan peto vFo motl 

afic-rpt*fer.br^cp.fttcccm emini.fOocefttpmmaleqrt 

uca &oeofttcauSu£tn§.a rertn pcccato fuomott.iboc 

cil eoHcctavt poft omeF. Be cft tUfi odtfie : per quc pofTet 

quuuf omeUc bui*ebdoma. fotfi faluus efle- £ fi cni non 

Fntii.tf. SccfidfiioMncm bcbeat Ijoiesmala reddert 

ITRtllotpcbi>:ttiefii0tur ^maUa:ifttrcddeb3tmflU 
Wetudeo?.£govadoct ,pboni0 : t?oeetfa DtfdpuUa 
qrcrtomet Inpctovromoxt fuioaUolocooidtmecfame 
cmtittfSLuo cgo vado voa no cie oidt i petovPo moticmi. 
potcftt8vcnire.£treliqua» t&uidaureottftfifttioego 
&melia bti augttfhm cpi. vadovo^ no potelrtovenire. 
D ectio fcti eua gclil quc ptc TR6 abftulit fpcm :fed pdt rit 
eeiTit l>odterna:ita?clufcrat otlarionc.iSuandoenlofitf 
qtlocut*eft tn teplo tcfuo oo ©tfcipulia rjoc loquebat fuc 
ccne:inemoapptebcditefi nopoteratvcircquoilleibflf 
THodu cnivcncrat ct 9 fcota: fed poftea vetttri erant.Jto 
nodfieni veneratbora qeje afitnficpquib^pfrtuecwr, 
otdtne fuo: fccfidfi ea q pdt* l pcto vFo motiemi.ft d I** 
ctaffitoetUomomoztcogc' -tn. Jggopnctpifiiicrloqaoi 
rct inmtne:fcdoccidererur vobi0.1p»recc0«*o Colla- irtooadraatftma 

*\Kc(tzq*ompsr>eue<n ftroet>ietfi C ft qutgradtaiu 
^famiUatuaqfeaffUg^ bcnt imtnotanonfaciunt: 
docarncaba Untett abfttnet omia veroopcra fua faciunt 
fcctado wfttcia a culpa iciu* vtvtdea ntur ab boib*. ifiiut 
nct.T^r. admacan.iaui efiqjtgtf itafacitqtflibetvt 
mennfitmecacft-TnoreUtjt vtdeaf abk>oibua:fcrtbaeft 
mcfoUiqtqplacirafuteifa ipbarifcue.Z2i!atateniDhi 

clofc '"P c , r - c u S&L* latcria fua * masifica t fim* 
^rrWefto fupplicatioibu0 btia0:amat quoq? pmoe re* 

J-Xnneopeoe^d^fldu cubttue1nccnie:ipmaeca 
cii fpcradepietatto idulgef tl>edra0 in fynagogton f a . 
^fticteimctrtbncbenignu© lutattdcetnfozo:avocartab 
cffcctfi.T^eroo,Cf ena.t« boibnflrabt.^evobis mife 
miUo[^cdmmattbca riead quospbarifco? virta 
Atpe. Jtocut*eft iefue ad traflerunt. 32fie eu madara 
tartee* adotfctpuloefuoe lcgtsoedifretpermovfc:ad 
wcca. Supcatbcdra moyft e trrcmfi intulit: ligabie ca 
rcdcrtfcribeapbartfet.^fa in manutua? crfit inunora 
cniqcfiqjouerlrvobtefact aftoculoatuoe- £tc fcnftie 
fe,Itref.c}. tHimero. pbft. l^recepra mca ttnt l manu 

BRatree meifgt utdma tua: vtopcreopleatur.*3tnt 
fttcttue:4dbcni0uiu9 5re oculoeruoevtoteacuo' 
olWEttat*apbarifete:>fif cte medtterteintir.lboepba 
contftttnfldiaacoiatafm rtfctmaletntcrptet3teefcrt 
pfalmifta fagitte paruulotfi bebant iit mcbtanulie oeca= 
facte ffir plage eo*. Ifbropf logfi morft ideft veci vcrba 
fecerdotifi naq* x nomw ot. legie. Bt U ganree tn f ronrc 
gnttatem bort afpopuloevt quafl cotona capttt f actcba t 
iubtiaaturetetnooperafed vrfempcrateoculoemoue* 
wctrinaoflderSrce. fltuod renttir.flJuafir. ' 1 bfi^an. 
iftfllf.SiipeatbedrSmor anuecftcl magiftcrvcfter 
lftclenintf:rtbe* pbarifet. quiinceliecftoicitooimn*. 
oocwinilegieoftcdir.SUi# *\£HUtqn& [CoUecr 
famenioncragrauiaiim i**/©nebenignue fnnobte 
poftflbilta;timponurin f>u- obferuanttefancrefubftdia 

mcrwboCm.Mgiroaurcfuo vrquc teauctoicfaciedaeo 
MfiteamoucrcJfrocgene- gnonim^te opcrarcimplea 
mliteraduerfueomemagt muB**^cr^o. KA m<tt.ar 


(fltutmaiozeftveftriicrttmi 
niftervf q: omie c| fe ejc alrar 
bumUiabte oiritone-Colia* 
** A Jtopittare one fupplica 
#*=>tionib 9 nf te m aia? no= 
ftra? mederelati0uorib 9 :vt 
remifltoe ecepra £ tua ffi bft- 
dtcttoeletem.e.CfemuJ'' 
^m lttillo[*><&mmatti?cfi 
-X.tge* Sfccdce tefus \ptc> 
rofolymazaffupfitouodectj 
oifcipuloefuoefecreto aatt 
ilU6.*cceafcedim 9 l?ierofo; 
l vma i fi U°i?oi e tradct pnci 
pib*facerdot&*ifcribie % co 

denabfiteu moztc. Mx reiiq. 
40mctt*btl l?teron?mt pbft 
Orebro T?ocipm vh& apHe 
ot)c£rat:fcdqzmult1 imedto 
oifputat! poteratlabioeme 
moitaqt>audierant:iturus 
bterofoly ma i fecu ouctur* 
apfos:ad tcrationeeoe ppa 
rat:ne ciivencrtt fifecurto % 
crucUgnominiafcadatt3enl 
Sucacceffir adcftmaf filio 
rii jebcdci cu tiliiu fute ado^ 
rane i petcs aliquid abeo. 
fS.uioiFitci.(gLutdvis:3it 
tUt, &ic vt fedcltfriouo filij 
meivn^odocjetera tuamct 
vnusadftntftratua iregno 
ruo. i^urnbat eu mulier p* 
refurrectionc qua oijcerattl 
hco regnatu?:* l>oc qS in fe 
cudo aduetu ^iiuitttf piimo 
ctte coplendu:a auiditatc fe 
minea t memot fnturoprctw pit piefentia. iftuodafithr 
terroffatoftstillt comp. 
ter refpodit <$d vis^no venit 
cjc ignotatta:fed cjc eiuo fifo 
na. otcif c\ ftageUanduserat 
Rcfpodens auti iefus otpit 
Iftefcttis 4d petatts.^ater 
fola poftulat: i ofteoffetpur 
loqutf inteUigee pces ctus 
c jc filtop oefcederevoliitart . 
q&oteftts biberecaUccquej 
ego bibiturus fofi fcalicctn 
oiutniefcrtpturts pafltonr i 
teUigtm us.Bit tlUs.«alice 
qutdeme&btbeti6:fcde*a{u 
adoejctcramca/ noeftmcfi 
t»arevobie:tdeftfupbie.l?oc 

eni adt?uc crantrfed 4b'^pa , 
ratum eft a patremeo. au- 
Sd bft* an.£cce afcendiro' 
WerofolfmSa filt* l?ofctra 
deE adcruafigcdiMPn 
V^«puiawS[»c^« 
i*^s t>fte,ppiti*refptce:a 

quos ab efcie carnaltb* pci 

pte abftinere a nojciie quoqs 

vicife cenarecocede-TjicrS 

S4ma£c*n« JEradcf enim 

gentibuead ittudendtUte 

geliandft a crucifitjendum. 

* kJfcueinno= ££<)il« 

A-Jcentie reftitutoKama 

tozturtgcadte tuoz&cotd? 
feruo^vtfpue tuifcruoieco 

cepto; <t m ftde iueniaf ft*& 
lee :t t u opere eificacc$'£< r 
oo.etufdef.f.Ci 
^ccundft * o t>aiujcrr ITRiUo tempoze.toixit te 
fusturWstudeo?. i»on 
poflum egoa metpfo facere 
$$? : fcdficutaudloiudico: 

tlurfiuumeutuftuc.jetrer 
ftuc btt augiif hm cpi. 

lidponUmegoitujtfefus a 
meipfofacere quiciy : fcdft 
cutaudioiudtco- <5icutau= 
dtejrpeiudteae. Squoau* 
Mei 9i o patre : certe pr no 
tucUcatquetp: fcd ometudt* 
cinm oedit ftUo A tf audto tf 
Wcorqz q$ eft pater J?oc fum 
ego.SicereenCmefieftefle: 
qiverbu patrie fu.jft.uid eft 
flcur audio tta iudico nift f{ - 
ott ftV Sicnc fu oc patrc ua 
lodico. jf rgo iudiciu mcfi iu 

(rucir:qznoqrovoluratcm 
m& : fedetua qui mtfft me» 
f Uiusvntcue otctt no quero 
wU1tatemea:z tyoiee volut 
facere volfitatc fui^ ^Kie tm 
febumittat qui cqlis cft pf h 

i tm fecjctollit qut iacct i in* 
ftmis;i utfi ei tnanue poxrU 

garurno furgitf -factamue 
ergovolunt atem patrie:vo; 
umratemcbriftt: volunrarc 
fpirttUB fanctuqztrtnitatie 
fcotus vna eft votuntae:vna 
pctcftae:vuamateftae.Jtio 
rft otcu fiUue no veni facere 

wuuitarcmca fedvolfitatc 
«ms guimtfit me:qi jcpe no 
«fcfcdDe patre. Atfautc 
babutt vt bomo apparcrct : ttt creatura affumpftt qua* 
ipe f ormautt. «frpera inquit 
quc ego facto;tcftimontu fi= 
pibcntoctnc.»ctdcadiun= 
*it i tefttmontu peri?ibct oe 

mequtmifttmepater. Jpa 
operaque facit:a patrc fc ac 
ccpifle otcit . iBullft nc tefti* 
montftperbibuit ior^ance^ 
l^crbibuitplanc tacptuccr- 
na non adfanandft amicoe 
fcdadconfutandfiinimicoe 
Jaemmamcpdictu fuerat 
a pcrfona patrie: parautlu* 
ccrnam jrpo m eo. Sed tllam 
lucerna oicit cffe folem i quo 

cpultareocbca0:acpuiear» 
dcat tn nocte:otc te lubct c% 
pectare.ilu.&d bn*.4-'(ba 
ter abzabam mifcrcrc mci a 
mittc ia jaru vt lnttnga t cc* 
trcmuotgiri futi aquavt re 
frigeretltnguamea. Colia. 
\J&eftanobteofie qeau 

^WUugfetue^vttetuniJf 
% of onibue coucnienf intett 
liberem ab frofhbue uientis 
i co:pori0.i|e>cr oo. Bd in£. 
an- wiueeiUeguttamaque 
pct t| t qui m i cas pante laja 
roneffauit. Collcaa. 

H&cfto oomtne famulis 
tuie tperpetuambeni 
gnitatc largire pofcetibue: 
vt bf e qut tc auctoica guber 
na to:c gloziantur:^ congre 
gara rcftauree: etrcftaura 
ta confcmce^cr oomtnii. 

bMij. 


Pfitea.fl.tnti. 
ver.vi. *£>c*mmort.>eu. djarta.T^artirilfttiofKdu 

XTH tllo tge. &ipit te.o.e. patcrfamtUae q$ freqnttue 
ct turbls tudcop. Ifromo tnifertnvt maloe cotonoe ad 
eratpaffamihaeclptfltauit penitctia,puoeam.3llta6t 
vinca etfepc circfidedit ei:et trjefaurtfaucrfit fibitnnnin 
fodit in ea totculara tocautt oic trc. THoutiTttne aut miflt 
ca a 0ricolia:ct percgre pto* ad eos filtu fufi ©tcee.aere; 
fcct?c.£r rc. *a,Mlwo.$M baturfiUumca.»ppte]?em 
liomo tftc pffamtlias tpfefc afiteue^travincaoceicleft. 
qiitbabebatouoeftUoetacl £rapfelocjturcyer.trapoi- 
inalta parabotapdujritopa tamoftemidft*uoflt.£uni 
rioetnvtneafua.i&ulplara ergoven^ttrtevtneccidfe 
u i t vtnca »e qua y fatae pleif clet eolonie tllie . $Utautem 
flmetoqutfficattcfi.etnea ptopa rcfpoftoe oanauerut 
*h i fabba ott? oom 9 ifrael eft fe oicctcf. a>aloe malc ffitt 
£ttn pfalmovtncam oe cq? avineafualocabit aliieagrt 
ptotraftulifti.£tfepcctrc{p colie:ctreddenteif>uctiitBt 
deditcivelmuravtbtevela» buefuie.Iuafit. 3 
gelo? aujrtlta.£t foditin ca 2Daloe malefidetetvinam 
rotcularvfaltarcautiUatot fuatocabtt altfs agrtcojteQ 
cutarta:quotfipfalmititulo rcddentetfructutinb 

pjcnotaf octau*et octotjeft; Y^* 6 ^ s °^ *** •- ?« 
mufterci*.£tcdificautttur; kJvt fecronoepunrlcat 
rtm ocqua oictf pmtct?ea ct iciunio: fincertementtb* 
wrrtencbulofanUafyon £t tuafctavcturafaciaepucm 
locautreaagrieoItsquoeaU re.fi 00» adma^t.jn.ftuc 
bi vtnee oparioe appcUautt renreecfi tenere timuerunt 
£t pcretjre j>fect*eft no loel turbao quta flcut ptoptJCfu? 
mutati6c:fcdreced«?vidcrnr cuml?abebant. (Co% 
avineajvtvinitonb^Uberu3 -* VH qe oomtncpplott» 
opandi arbitrtU3 oercliqimt A. -/falute mcntts et coij» 
£& afit tcp 9 frucrufi3ppto= rteivtbonteogtb^inbcrcdo 
ptnqflctmifit feruoe fuof ad tuefemp virtutt merefltpw 
B0 rtcolae vt acetperent fru= teetione oefendi. l^eroomt 
ctueei ,7 .£ta0ricolcflppr>c- nfi**5aWiaco.*5coinloown 
fis fcruie ei 9 altfi ciciderunt ^w miUoti*.Wjrtticfi«* 
vtbteremta veloectderfitvt _A fdpuUefuieparaWam 
ffatavcltapidaueruntvtja^ l>anc.lfoomoquidal?cW" u Oftica.uJ.ia.ti. 
MflHoart oirtr adolefccriot tlia. f amee tlla tdigf ttaver 
«tllte prt^ roa m bi po*= btverfrat! e:tn obl.utoc crea 
tionc fubft atte g mibi ?ttgtt tor| . £t ipe ccptt egcrc. We 
■tl. Ctnirita wff.ocdcpwf bt ritocerteeaereattbefaurof 
TOifte douoebab..itfi.loe: faple StiSS^Sd^ 
w»pf tntelltgtCouosvtdclt* altitiulineoerelidcTit adbe 
cctpprovgcitOMqftouarft fftvniciuffiregio.eilliua.ia 
gliiebumant ftfrptfiauctot uts illccuieaetfadbcfit vri 
Bteacrcator.*Daiotci*fili*: cpeftillcdocupifcctuJS 
eoedmvnt^ctomaferecul meritofueeucrfttati ftnofl* 
rura:imno:eo0civfq$adco= tue:pncepfmfidibui*aofto 
lenda ydola oeuoefcruere ft vocaf.£r miflt tttfi inv.lla fu 
gnlftcat.lp-are fttbftantieq amvtpafcerct potcoe.Hnvil 
mtnoicnj<u«iait:tpe(cui0 lamittl:cfiibftatiemfidialie 
inboicroaltsc.aiuereentj cuptdttattb"fubtugariie.ot 
Intelhgeaneimfle acri tgcio cosvero pafccre:eftea auib* 
etcdlfcomfmfubftatiamiis tmmfidi fpuegaudctooart 
nerlcft.tauanuotfilferpe 2!u. %tdbft".anttatcrocc 
tlrapfe:cfibofua ooteltate canitcclutcoznteia nofom 
«lectofe Itbcsarbitrifi rc olgnuevocarifili"tu"facmc 
gerefe:T cura fui qftuitcura ficutvnuoe merccnartis m 
etn^oditorte.^iutfftqjtllie v\& rte.pecs:i< CoUel 
fubfratia fidclf W fcilicet gf e XJc]e 6«e iSE5fcS£ 
iucqnaPe«derabatlmotic iunijo f.ilutarcvrcnftfatitio 
do:[fideltbuevcro na turalie carnte aflupra ad nf a rfive 
folfi Ingcnfl quo ?tcti crant: gerattonc rrafeat aias • n rt 
bnficific6ccdcdo.£tn6_mul C ^nicarcia.Sabbo.'^,» 
MiioftoleRMregatiointb* Bdvti.ancapi.frr.brmn-' 
idolefcetioz fili* jfecrue eft ^ara oeAei unfl mo„ 
nSlocuniuradofcdanimfi. ^JjtrafotbicelitusqdrPf 
ftuanroenlmquifqjfnpta* autotoiscibieoicauitabftb 
noopepltieociiquir:ra"roa ncs. riocmoyfcacariieoeo 
Klgfalogi9reccdit.£tibt legifqjlatotfacfcboc bclia 
oiiripauitfubftatfa fuatdeft paeracurrutcuauit ianco. 
tfreBfufl8:quaftato?fumit nfcoanfelmfftcriuvictotle 
citCqnto efi ocfcrit a d. oata onfi viderat o boc a mic 9 intt 
fQt.fitpolrepolaoifnpaflet: muBfponfitobaneedaruit 
«enlt famce valtda t regioe i *c noe fcqut oona oe*erx' pla pa rfy monie tu robur an 
gemettaoaefptritale gau= 
dtfi.Ufapatcreftlifipfta e 
almfi fpm cum bis p eufi tri 
pUcivn 9 oe 9 cognomte.Sm 

HSferteoifendi [*pm 
cuiaocmedioveftriatt 
Onsribabtrabocfiptritocot 
dc t bumtUfpu:vt viuificem 
fpm bumiliftet vtuiiuef coi 
otrttfitW.g.HN Salusnra 
Imanutuaeftonctrefpiriat 
fuj> noe mia tua • &tfccuri 
feruiamufrc0i. < Benerfit 
%<$ c$v ptif ad tofepb oieen= 
tee oa nobto altmetavtvute" 
pofllm^.SUfec^SlngeHs 
fuisoeue mad.Hdin§.an- 
^cditpaf pentr&tfilto ftola 
£ma parif * anulfi na % cal* 
ciamcra tUitribuitcdcbxa' 
uit maffnfiouiuifi babcm* 
ftola pma inlauacbro i anu 
lumndeifignaculfi. Cott& 
■"rVatmUtatuS qeofiepti 
J nuapietatecuftodivt 

qinfolafpetffe ccleftistnni 
titurrcelefti etta,ptect6emu 
ntaf .Tjbcr oo. zPcmo.nnUa 
Xoplcvciuiabbo pec6.3d 
)Timt.T%loiem ,7 cora 
onooco nFo.&uifecitnos. 
ftenite. 5n no.an. U>rofi 

dei meriti0*:u alfls-i ptvts 
»icctxmo.Sufceptoxmc 
ua ee t\u Bermo btitobani I 

^rtituraia [rpi.Jl.i- 
*cobpatre(acrtflimo io (& fepl? fetfiead fratrce:4fatu 
tcm pFie adfUoe ctipo*ad 
patrcatfcrrcttvtinterabfc 
rce mediue vrriufcp faluttt* 
ntinct*' ejcttttfletta qtfoe fc 
mct abfentee ictre non pote 
rant: tofcpbrefcrctecogno 
fccret:i oififictoe !?ut^rcti 
tio ifigeret :quos locoifc 
uerlitasfeparabat.ftu- 
•idcteeiofepbalogeloquc 
banfmutuofratreaoitt 
ecce foniatoivcnit. fccnttt 
occtdam^eft ctvideam' 
,pftnt iUifoniafua* 2i9 
vidtffct iofcpb fratreafuiff 
aprceuctis fratrib 7 plusa> 
marefoderantefinecp 
rantci qutcq>pacince loqu 1 
vudczoicebat.£cce 
f~* Vemc&venientcfr 
vtge cdfptcerettcati 

unneccc fontatoztile* 8ou 

tc ttaqja occtdam^ctirtvidr 
amue tjdpouendatfomma 
fua.£u. »v . mrAt iudaefra 
tribua fuis: ecccifmabcuu 
rrafcunt:vcnitc venudef et 

man?noftrc no poUuanf fo 
roentifraternoftereft. 

tauid eni piodcft II occutai 

mua fratrc noftrfi i ceiauc* 

rtm*fangotnc ipK%eli'eft 

enivt venfidef .tffaro.W 

OIRcfada rabies iniquc- 
rum.lgoltcetiofepbuo 

Ucetin^impunitumefM 

bonui? es : nonUcetmeUou turamdrcefimaM0:*qaalT afttiofepbfratrea tuntcam 
tnuidtalicjdperdant autotf eluemtttctee adpatrequa 
pendiurrialtailuetncurrat caagnouiiretpaterait.-fc 
5tcbonotum«rtrat>ctrime; f^Urin [rapeffi.^rc. 
rameft pefnmo?.SCuaut£. V^tiocercm^elaetntmiea 

£*trabeteeiofept>oela fraternttae^ur iutdes bo 
cavendiderattofepl? tlma* no^TurpartlYmplicc nono= 
belitte vtginti argenreisur tteiEur modeftu CfequerT' 
ucrfufcprubenad putea cu tfurptoba no oiUgts^Cur 
nontnuenineteafciditveftt rcafanguinisinnocctiBiuc 
menra fuacuflctu etoitft* nirtf $>alteotftract*aliqua 
T^ncrno coparet t ego quo tcnue viuatrne tn tc accufa* 
tbo. CunceabuTetniben totinuoccnefanguievtca: 
adputeQetnoinuenuTet ca vnaliqiiejctltarJiv- lofepb 
fciflievcfttb^pcrgcaadffce ott tntrarct interra cffvpri 
aiCfruer. Jn.it.noc*. Jpe Unguaquanonouerataudt 
Itbcrautt. JUctio.tlii. utt.;CDan*eiuetnlabonbue 
Alant mafuetu fufdi: fcruterati Ungua elue Ircr 
Tzodeftu fupbi:^)bQ ipiobt. pncipee toquebat? fapienria 
fflticmrunudl-.umicaemu* V'»merttraboneribuet>o* 
lanoetarefamt.^arfrurto fum etue. OTanue. 
Wctueinnoceriavirenv i~2f£niatibt feruaiimfea 
-udiBtmenuiloe infcfratrcf 1 fraterntrae viuurque* 
faainctratvtta.l6onama^ fenrtaenliqftplacara. Ser 
ii*tderenonpoflunr:t>eniqs uaincoluiuc:qucur'-eflirarr 
adfevcnlcrelaccratfcuiur: tempe tnucniae,putfo2em. 
nttarefelUnat. lHolurmelt ^ 02flrancnimaduenietr& 

wercmeoegenereetpft puequoettferuafeaflc pe* 
poffentimpioperia fuftine\ niteacparrtctdtafecuTenon 
fu.iv, «Udenetaeobvefti- Itbear.Ueutuecrtmeneftffl 
mcnta tofcpt>fctdirveftimc= ctum fcruttuti adtfci graui? 
tafttacuftctuetot>:it.f era nibileftcpanima innocenrc 
pefftmaoeuoiautt fiuamca tugularivjnferuoquodcure 
Itftpl?. Cogrccjatieaurc turCuemeectnparrtcidtono 
fficttcUberiaei^vtoelintrct reperfeequodejrcufeeZDul 
octoeropfienoluitcoaatt* tie,pufdc6fltftumoiftra;ce^ 
Hrtfcdmm.f era pcflima rtenibinocucriefl: innocen 
fiTtas ivSulcrunt temaiamtuffularw ffu cifir 
I fr.ZDcmetomcl oii tlbl bft eredcttuvtejcpulfopmuoc> 
fucrittSeUfuggeraepbarao monehdeilumcafptciat.w 
nivt educatme oelfto carce inde ad laudes ocitacentit 
rc:q: furttm fublatuafum t pus o:a laj:cnf.£u->V. W» 
bicinnocesinlacummiflus jrit iofcpJ?vndcciframbufl 
fu.v £rC9enimadI?ucotef egofuiofepbqucvcdidiltie 
funtpoftquoerccozdabitur in cgypro. ■adbucviinrpat 
pbarao mtntfteriitutareftt nofterfento:oequoPtr.cr3t! 
tncttetngradupftinutunc mibt-3teadducitculumaii 
memctomet.atfug.jniu. mevrpolTitvtuere.v.Bieni 
no.X». fficapuliefuts^c^m umeftq>cepitelfefflmcetti 

XTRiUotce [Uica.Jl.vu;. tcrraetadbucreftantannl 
£ratiefu0eiicicsOcmo= quin^.^readdu. > 
niaitUuderatmutu.fitca f~v ©tdaautccpcisoi^ 
eiecuTet oemoniu locut 9 cft VAbant. Jnbechebubpit 
mutus aauurarc fut turbo cipe oemonto?eijcu ocmo> 
kx ref.'£me . ve. bcde pbh- nia - "Wo rjoc aliqut oe turba 
Oemontac^ifteapudma^ fedpbarifeicaluniabanf ct 
tbcunofolumutusfedacc; fcribcficutalijeuagcliftctf 
cue fuiffenarraf: curatufcp ftanf.lCurbtedPPeqnitrtm 
oicifairtoiravtloqref-ivi; crudttevtdebanl::omfaaa 
dcrct.iuaut. Jftecfra fcmpmtratib 9 :iUtc5rraw 
rcrveftermininVoequooU ncgarc t7ecvclqoeiic$arc 
jcratiemirnoeuemtfereaf n*4ucrat:flmftrainrj»cra» 
t ui ftli mt. f eftinauitqj ioo* none pcrucrtcre labo:awt, 
mutplo:auttq: crftpebant quafi bee no oiutnitatiefw 
lacl?:rmeanopoterat fec§ immudtfpuaopcramifunt 
tinerc. v. attollensauteio idcftbccl5ebubquioe 9 crat 
fcpfeoculos vtdttbeniamtn acrjaron.tu.tv.Wttctaa 
ftiuecSniorafutoia vifcera rfitiacoboicctcfiiofcpDh 
ei ? fuj?fratrefuo.feftina. uetuueviutt-iipeoormtia 
-/VStia^enc [Xci.vtiJ. intorarcrraegrpt''^' 
C.4_ralia fignafimultvno duorcuiwtfpusctuetj» 
bole cpctratafuntcccuBVt' Suffkttmibt vadaavtdCD 
det mutue loqutf : pofleflue eu ateir moziar.*- tf a$rtj 
a oemonclibcraf . (Sf&t tac diflet q> rthueeitie viucrcr 
tjdc carnalitcr factueft: fcd fli oe grauifonoemgtiaaj 
quotidiecoplef in coucrfioe iourftcit.fiRa- Wuctauc^ cm 1 6 7 8 9 10 II 12 mqdrageflma. 
&*cutoelrcfidabi:tctfitaf filif lueteambulatezfructu» 
cutfl' fnlaudibuaan. eniludseftinoibonitateet 
eacbcnigncin bonavolun tufticta tveritate.2>eo gfaf 
tate rua vt edificef ofie mn= #. Jn manib ,? pottabunt te. 
riWrftn.pi.vte.isUiaofuct Sdbn*a.j£rattefuecijcics 
sn. M0 mi W adittt oz cft no oemoniu i illud erat mutfit 
tlmcbotjdfadatrnlbibomo cueiecifletoemonifilocut^e 
aii.Be'mifereaf nritbndi inur^iamrntratefurrurbc. 
c3tno0.au. Simvirtutlfue ^-~v ©cfttm^op© oc* tTolla 
oWttugeftigntevtpueritui V**ora fruniiUum rcfpice 
oneltberaref illefw? Golet atq?ad oefenftone noftra oc 

lunalaudateoeaqtcjcalta* jcterS tucmaieftat* crtcde. 
tfi cft nomc ctus foliue Jfcy ? K&er oo.Bd.i.a • Si i oigito 

01Ha3arenc Ouic bctblec oeteiictooemdia,pfectoveit 
verbupFieque parfal invoeretjnttocUpiac.vtin 
uivirginfllle ptotulit : ade - pma oiuca. Hd.til.a.fCu fot 
Itonfterpeparfvmontfetfe tiearmafcuftodltatnufu 
ftucpnouru rcjcferen^afpie umipaeeffitoia q pofTidet. 
cr(etuntosouUttam*vieti= w-->i9naefacttevia0 ecp. 
mg.iHll?oc4)fectopuri 9 m4 ,<3vfaeaftudiavfa«xba 
ftcrioquo fibza cozdie erpi* bitabo vobtfcu in fcpitcrntt. 
flturhutdtiteperataquooo airoftdop0.1l*. ©onumtbt 
manf vifcera aruina putre 5 ofic cp b"m iliafti me. Bou fi 
ncrefudaacrapulaobftran mibilcroitetui fupcrimlia 
gulatcmctieingentfipmat auriiargcti.X'. ZDan*tue 
mefubiugaflujcuettur onefeccftmctplafmaueft 
pi» gula vint a to^ fomni oe* mc oa mibi Ctcllectfi vt oifca 
gencrfocotdialibtdofozdef madatarua.Jikmumibilcr 
wcrecGduelepoevarieqjpe £fta.)&onttmtt?ionc.\ ■ Wi 
!tolflguido9fenfufi parca cetDftofufc.£olll.< &uefti; 
fnhacte otfciptina fenttant. mueo.oe*.vt6.?ldvua^ €h 
B Ittrtnitattin vnitate gfta in oigito oei.vto. cpm. 
intrtnitarcvniratigfapote ^r^ ^deUoocMndpancf 
ftflsljoitozatc^iubilationo ^Ct vostetari fupta fdq6 
(tra bcnignccfibeniuolccia potcftieif^facietcfi tetarioc 
ldfiioBncceptatimunia.am etia^uctuvt poflirl fuftine" 

aftattealiqntcnefYpm TV. Seru^tu^egofu.^amt 
bicnucafitlutiofiovr burcilcctuofte.X'. Btoifca _ Dfttca.ta. 

r^atatua»amt»?i.*.«p ^j8rttor>ecpattrnqjp« 

fcltberauit.Taadtpi.6ta Alicautmuain fratrcnrj 

Oeueittutltln ZtCoTm. videntes angufttam antnu 
cozdtb*noftrt0 adlllul- etus ofi oepcareturnoetn? 
nationc fctcttcclarttatie6i audluimus. jdtireoventtfb 
Iryadejrpttcfurvrgfaabun pernostrtbutatio.v Mni 
dasc multas gf a? acttoes rubcfratrtb^futQufiquidnc 
abudetinglou£oei,;, Sc oijttvobtenoUtepcccarcl* 
ptica i otc taudc oitt ttbt ©o* pucram ct non audiftis mc 
mineoeOmC.ile gdasmc Jdctreovcitfuper.iV.BWt 
crrauiflcutouieqgterat rubenfratrtb^fuisnurtquii 
rtqrcfufituatmeqimadai* nootjet vobie noUtepccctm' 
ta tua nb fu obiitus. Ulc pcr in puc? et no audift! me«tn 

M0.> Scapuha.itoir.vrg. fan$uteei*ewlrtf.\ JA>.' 
Id j-V0.an«Scdcaoc]ctrl toftccpatirtiqrpeccauimiw 
'<Joipidofitca.l>rmn 9 tnrratrcnfmvtdctceango 
Clarum oeeuejTaotrulum. ftiaanimeei*ofioep:ccare 
Y*\»tcn8cftoeu^ocmgra tHrno0etnonaudiuim ,7 £n 
*-^ttaabudarefacere£vo= fangutoei^cpjrtf* v 2 
Wovtinomib^fcmpoemfuf tcWncvobtfcfimuneraxiK 
nctctiamf?abcte0abfidcti0 adoominfi tcrrectcfitnue» 
in oc op* bonfi $pt eminetc nerttie adotate efi fup reni 
Snittaoelinvobis. an$e B>eueautcmeueffleUW 
Ue. (- m £.*tolleeq= vobiepUcabtlemiremtrwr 

danimultervoccoerurbaot etbficfrattfvefrrfivoWfcftj 
titbeat^vetertf tcpoitauit ctefiquetencttnvtnctili*. 
c tvbcra q futifti et iciw ait <5umlte 8 optimie terre frt 
tlli cjnimo bcatt 4 auoifit vcr gibue in vafle veftrieetw 
bfioctetcuftodtfitfUud fertevtromunera.»eu»aD 

t£vts.£oplet-vrtc>e«- tem# fifcuto clrcundafct 
C fef.but*cbdo. Jntautf.aftet^ 

crpioe ec^.DroomCea/ad ' 

qu cfcf. ISnrel oc eumcoUecrtavrfutr. 

pfttc3frnfcrt*< 9c poftomet'.*c.vts.E 

tc$. irafcrlpfpoftvirt afie.Conuerttmtni»c6ii 

> of' ifpmo vt& Cp-T^.et*.**; 

ofttcroo* <bUte.ColT 

frtt * *ft>cr«allecr#ferta.bv* quandodaufiieftcduman' 

9ftiecrfnucct*.oeofit nfsrrtbus ec mcnlTb^fcrcfi 

3dmagmrkat«an.etttti eflet fameemagnafnomm 

1vtpoft0mer.1c.vtS terra:etadnii!lamillimm(f 

:quururomcltebut*cbdo fueeft IjclFas ntfUfarcpra 

i.it.&etfirftimturl. fydoniead mulieremvidua 

YH«lotctnpoic»tjerfit iftntaflcut famequondam 

At>fartfet ad ieffi. Auan otnnem terram ptemetc ne- 

ta&udiulm*factafncapt?ar mocftintudca inucntuefee 

«nv.facet btcipatriatua lic oignue bofpirio: (ed extc 

ltrcBH0mdiawtcra*bcdr regentieeftviduaqueftta: 

tfitofterabirrtdcnttbufl queobfidctgratiatanto^ 

luddsfeifmcurarc: Ijoceft pfceta vifltari oeberet : ct ft 
Inpatrtafuavirtnteefacerc cut multie ibide lepzoflsna 
noncfrfednoocfofeabalto amantantumffruequior 
r.uaflchftaej:cufatur:q2no uotcqucflcratab bchfeo^ 
wttmttbivirtutemvUa3fa= p^ctacurarimerutttflcxvof 
cfltmifl paucoeiflrmoe tm nonaltacpinuidte perftdtc# 
pofftiemanibuecurauitJit cpcaufafupernomuncrepn 
(nirfltJaturpzoptcrtncredu^ uabit.fllu.^.t uft^an -Slinf 
litateme09.attautc.amc oico voSqt nco,ppl?cta acee 
^owbtsmemo^pt^etaac pt*eftfnpftafua. iColiccta 
■eptuoefttpatriafua.Ufcxo fV^dib^nFifqePfieflra 
%t3mautemotetfitnfcrl= VJitatuabetfjn*[fudc:vt 

pwri8t>ftmicfu$:etmoYfce flcutabefciecarnalib^abftt 
reftteeftqutair.llfciopbeta nem*:fta4qjfefuenrofano 
fufcirobitvobteoeueoeffta jriferetrel?am 9 ejecefnbue.|} 
bueveftrieipmaudtetteta : 00. Qd vefperaeadmagnu 
ymMSonfolumautcmtpe n Jcfue autemtranficne 
qtJic«putetoomtn^cratp:o pmcdifiiUo?tbar.pcce..coir 
pDcraruifed foeltao er t?tcrc- ^? aibueiat nobie ofie nit' 
mias:cetertcp piopbcte mi* j5_^ fericotdta tua :vtabim 
ein patrtafua cjMncc- minetibuepcr6?nro:uperi 
tcnet?abittfunt:qutapzopc culiete mercamur,prc6Ctc 
modu naturale eft ciueo fcp cri pi:tc libcrlte falua ri. £ S. 
buntnutdere.$nverfta= £f erta.tit. @c6mmatrt>e 
tcotcovobisnnultcviducc? w^Tftlllorcmpc.Sefptciee 
ranttnotcbutyelpemifrael A tcfuoin oifctputoefuoe Ptuca.iii. 
bijrtt ftmoni petro. St pecca mttta et vfq? fepttee^Supta 
uertttnrcfratertu*vadeet Dtwatofta.aidctenccStf 
cotrtpeefitntcrteetipmfos natt8vnue*puflttteilrl.€t 
lfi.£tre<Ome.b.fciero pzef adiecerat ©tpcccaueritite 
H ratreecbariflimi. Stpec= fratertu*vadeacozrtpeeu3 
caueritinnoe fraternofter: inrcr teet ipmfolu.£tpmift 
cttnqualtbetcaufanoalefc repzomiferat otcce.Stouo 
rtt:Dimittcndibabem 9 pote ervobieeofefertntfupteni 
ftatc tmoneech*ftatc : qt pcl= Deomtretmpetrabfitquam 
piturnobte vtocbitozii>*no pcticritct egoero inmcdio 
ftrieoebitaotmtttamue St eo9.i£rouocat 9 apoftol*pe 
autequts inoefipeccauerit trualnterrogatquotteneln 
nSenoftrtnrbttrif.Stcitenl fepeccatioimittereDebear. 
Diuiafcrtptura. Sipeccaue etcfiinterrogati6e,pferffc : 
rit fyomo tn bomine rogabit tentiaotccs vfqjfepticeicui 
pzoeofacerdoezffafitioefi refp6dttDfie:n6vf*fcpttefl 
peccaueritquie rogabitpzo fedvfqj feptuagefleefepricf 
eo^lflos ecorra rio tn oet tiu^ vt tottee fra tri otmirteretln 
riabenignifum^tnnfieiiu oicquorice tUepcccarenon 
rife ejcercem 9 odiaXozripU poflet.iuafit.ad bft*-an. 
endusafitcftfraf feozfftzne Sbiouo vel tres cogregati 
II femel pudoze acverccudia f ucrit in nole mco in medto 
amtfcrit:gmaneatipctd£t covfuoidtofte. <CoUecro. 
fUjdej audicrit Uicrifectm' £V3faudtnoeopectmifc 
alam et*:et e altcrt 9 falute$ vZl ricoze oeue: et cotttten 
nobte quo<$ actjritur falue. rte falutarl propictue nobte 
Siauteaudirenolueritad* oonaoccdc. |fberSdma?r 
btbeaffrater.i&uodflnec m. TRootcottbtvMeprieB 
illujaudicrttadbtbcatur et fcdvfcpfeptuagcfteefcpnef 
terciuetvelcozrigendiftu» ^fVisinoe^omic ptolF. 
dto/vetcduentendifub reftt= vXptotectt6et>efende:« 
bus* Ubozro II nec illos a udt abonii femp intdtatecufto* 
erit:tficmultiebiccdfieftvt df.|?Do.|(%Fcr-uu.S-mflrb 
Detcftattoefil?abear:et<in5 ■^plKiHotpc.BccflTcftfld 
potuftpudozefaluarifalue? JLteffiabt)ierofolimtefcn' 
oppzobzife.flTficaceedcead bcetpbari3etoiccres.£tua 
cfiperr^Dtrtf. ^he quorics reoifctpulttuitranf^rcdiiif 
f n me pcccaucrit fraf rne* ot tradttionee feniozfi.ttS enl 

inqusdragrthna* 

ImWda.Btel fiUa arguat q. tradttioneveftra 1&:eceeet 
rel>ominatradir(one8apte ofte tnbectllatoe vel etatee 
««ano feruet. tt>anue au vel penurtae parenrfi X* 
trideft opera no cotpor! fed ranevtftlfl r/notaTent tn vi 

Ulieverbfi oet ?pe afit refpo rentce fuog :banc,puldent»f 
dene > ait tUtff.,auarcet voe ftml legc oetvolentee fcribe 
Mnfgredlmi mfidatfi oel » et pbartfei fubuereereYvr "m 
ptcrtradtttonevcftra.f alffi ptetare fub noieptetatS 
raI6ntf:verarefponfloecon cerent OocuertRUoefuoe:vt 

™*iKs!2? W0Bp,opter ?<l M '8«afll»remib'oifert- 
Md ttonc boim pcepta oei da ffit oeo vouere volu ertt d 

negligttte:quare otfdpuloe verueeftpaterobiattoofiio 
2S!f 2W" 108 CT . e /J tia ^ ponaf munerlb'parenrfi:vr 

S& U ^- datVtDei 5 e »etpiparentc 8 :qoeocon 
tacuftodtat . lfia ocue ot; feerara cerncbatme facrile* 

WlWiotaparreetmatre:* gacrimctncurreretoecltnfi; 
Jmaledtterit cie mozte mo tee egeftate cofidebaf : at« 
natur. iponozinfcrtpturte : tta ficbarvt Itberozft obiarto 
notantu in falutartotb*<t in fuboccaftone templt et oet i 
oiRcila Defercndte:quantu5 facerdotaiucracederetXu 
n elemoftna ac munerfi coU afit.fld bft*. an . H udt tet i 
latloefentlf iDonoiatnqult teUigttetraditioeequae 00 
WftoluBvtduaequeverevi mtnue oedttvobie. »Couj, 
duefOt^cbonoioonaiteU ^«««tanoW^BWmiiie 
f r: «! a«° '"co P"fbl A=5 vtfalutartb^tetunflee» 
tcrl ouplid bonote bonozan ruditt : a no jcfle quoqj vicfle 
iifutmaj:ie cjlabotatf ver- abfttncteeptopiciat6e3 tufi 
t» et ooctrtna oftt. £t p boc f aciltue tmpetrem". nfeer 6. 
nvandatutubemur boultri= Sdmgt.an. iBonlotiema» 
turati 08 non dattdere:vt oi nib'madueare non cotn qut 
gnusfttoparfmercedefua natbomine.pcee.ic. Coir. 
bcquifvoaautcotcitl.-qut» f-f aSnccdeqeomps ocue 
^ otterit pamvel matri ULvt quiptotectionte tue 
munue qecfiqs eft ep me ttbt gratii qrimuf Itbera rt a ma 

i 
^BUMMHM ■l 6 8 10 11 12 13 14 [I.i : 


I 


1 1 &fttca<iii< 

lio oib* fecitra tibi mcte f ui : ffcoc cft manducare dbfi qut 

m*.l£er C^ cr. v. S.toS- non perir. : fcd qui puiancti 

-■w-IRiUotec.Wiritie.t».©. viracterna.lUquidparfle 

J.j0pamicibu3dn5pertt t»enteetventrc;!£redeama 

fcdcjpniancr tnvita eterna ducafti.Wtfcernftbicaboei 

que fill* l?omie t»abit vobie. bus fidce flcut apFe oidrt* 

£t reF. tOmcUa btt auguftt. ftiflcartbomlnc pfidcmfuic 

i ratrc0mci:iftefiliu0 boi0 opcrib^lcgl.-finiscmlcglf 

feqftrat^afiUlsboimquada rpuoadtuftida omtereden 

grattaercept^anumerobo tl.£uafit.SiibnV.an.*c6 

minftftliu0»>oi0cftiftc:fili 9 quibabebatinfirmoeouccc 

boioetfiU^oeiefttftcboetia banttUoeadiefuafanabar. 

tieueJSt rcucra ffee puto qi f^f&ncedc [p:ecee.Coll 

tuft&e(t:W»tUauitfep:opter V-iqfutnuoomtpotcnsW 

no0-glo:ificcm 9 iliftno0lR6 uevt ietuntozumnobiefctf 

cnlfili* >?ol0 eft ptopf fe:fed oeuotto:etpurtficationctri 

,pprernos. £rgo cratfiliue buatamaicftattruenoerd 

boieiUomocumvcrbftcaro daraceeptoe.ll*eroft5'* 

f actft e(t ct l?abitauit tn noB mgt.&.^acta aute oic egrcf 

Jdeoelpatcr flgnauir. Jta fuetbatiefueperoefertiilo 

qjnoltteinquit cotenereme cumerturbcrequirebareuj 

qifiU 9 f?oisfuvtnonffmvn* etveneriitvfqjad ipmeroc* 

ejcvobis.SicfufiUuebomi^ tinebantcunctifcederew 

nte: vt pater oeue mc flg na cie.iJhtecee foUte.Cotiefl 

rer.AuideftfignaretfUbio ^^^rifica qe oominetuo 

pJiumiWaUcJdoonaretquo 4=srumcozdafideUum:« 

no ?f iiderer cu gne buano : terrca cupiditare mWarict 

fcd p mc liberaref* gen* t?fia pzefentie vitc pertcuiieejru 

nu.^ir>erfitergoadeft:dd anruretperpetuieoontenr 

fadem^vtopeifiopaoetffct metur.i£eroomtnfr'C7 c 

reratcntiUts.'#gamiefca5 naferta- £>c6miob*w*] 

nonqpcnnfedqgmanetin ^TRiUotpc «ctticfuei» 

vitam ei na. Auid factem* JLciuitate; famarteq ota 

tnquiunt . fftuidobferuado rurftcbar turta pdtujquw 

bocptcccptuadimplcrcpos tnltttacobtofepbfi" ' 1 ^] 

tertmus.&efpondittefueet fueergofattgat*etirtm 

otrtt eis.lfcoccftopue t»ct vt fcdcbatfup fontem. *treli 

credatie in eft qui miflt mc. ©mclta bca ti auguittni ept 


IIM|MM 

cm 1 y 10 11 12 13 tuqMdrftgclimj* 
flitigaf ejetttnere iefttoct vcnit.Sdputeum fattgat* 
fcdetiurta putcu ct boza fe vcnit : quia tnfirmam carnc 
flflfattgatuefedcMftutde pottauit.lbozaferta:qzeta 
fcriffatue^nfirmue tnueie tc fcculi ferta.S d putcuj qt 
mnsfoztcicfujfratrcsmei: ad pzofundu^ babitatlonie 
fttnucnim*infirmfi tefum. noftre.fllndcoicif [pfalmte 
fowc5 qutalnpnciptoerat ^e,pfadisclamautadtet>o 
«rbum ct vcrbum erat apS mie. ©edit vt oiri quia \>uU 
Deum ct oeue eratverbfi $n llatue eft£tventt mulier fot 
firmfiqzverbumearofactfi. maeccleftenontamiultifica 
efta babttautrtn nobte.-f ot tc fcd iufttftcandcitu aut£. 
ritudorpitecrcauit:infirmi Hdbenedtctua.an. 9omfc 
tae rpt tcrccrcauit <f oztttu vtvideo pzopr?erae0 tu pf cf 
dorpifedtvtquodnonerat nfiiumoterjocndozauerfit; 
tffct:mfirmitaerpifccit:vt -Tr*J6lunianFaei0[CoUca. 
quod crat non pertrer- iton= JLofie beigno fauote #fe# 
dldltno6foztttudiefua:que quere:vtflcutabaltmctf ab 
(luttnoeifirmitatcfua.lHu- ftinenVincozpoteitaavtciff 
trltergotnfirmue tnfirmos ieumentus inmcnte»i£ertf 
nn^ffallia pulloefuoeSic Bdmagnificat.an.Vertad 
crgofatigaf critinerejter otatozeeadozabfit patrcin 
Ipfluscftcaropto nobieaf= fpirttuctvertrate.CoUecta. 
fampta.iauiaergovenirc ^f^McftaqeopexfC^vt^i 
adnoeeomodooignatuee: ^^tuaptotectioc^fidtm 9 ; 
flinfoimafcruicarneaiTfi cucta . nobie aducrfanria tc 
praapparcrct:tpa carnie af adiuuantevtncam^.ifbertf. 
lumpitoeftitertpftue.Jdeo @abbato.Sdc6mloMftcni. 
farijjaf cr itinere quid c ali* v* tHo e * T^errerit tefim 
Ddq»fattgatu0 in carne^n JLln tnotc oltuetit otlucu* 
hrmua incarne icfue:fed no lo venitin teplfi: ct 010 ppfe 
limmfirmari.Jn iUiueitifir venttadefi:t fedce oocebar 
rmtatefoztl efto:quiaquod eo0.£tre.&>me.b.aug.epf. 
inlrmum eft oei foztiue cft Uerrcrit incjt euangehfta: 
fcmintb^lltue inftrmita ofi in monte oliuett: t mote 
eftfoirirudonoftra. t&uare fructuoftkin monrcvuguen 
fr$or)ozaferta :quiaetatc iumontc crtfmatie.SLbieni 
feuiltfcrra.&ufd mirarief occebat oocere rp5tufi imo 
ienitlefueifaimiUandofe tcoltuettf#pia(itiiomen a 

i.ii. 


fyfMWW 
Druca.tiu. 
crifmate tractfi c : crifma ei o3nado.Cu.Bti bMmf n 
grecclarlcvnctto x>icif Jdeo clinauit fe tcfus fcribebacm 
aut noe vn?it:q z lucta toice terra ft quts ftne pcto c mtt : 
cdtra sy abolfi feclt . £ r ttep tat i ea lapide.ljbreee0.coir 
vcnitintcplfiaoiepprevett *f\&emqQomp&M*iti 
ad eu.Et fedce ooccbat eoe Jkifc affllgcdocarnc abali 
THfic ia attendite vbi tetata mette abfttnenfectadoiufh 
fitontinafuetudoSdduefit ciaaculpaiciunct.T^croo. 
fcrtbcct prjanfcimulicrc in Ci&ftica.iti|. Sflbboprr*. 
adulrcrtooeplxfsuaaptffe* Bdvef.aneapi.fcr. t 
mettpoe©ijeerfit.«£fferam# -w~£fu qdragenarie ctca* 
etmullcretn adultertooep* JLto:abftinentie:o;obfaui 
tjenfat oicam^cjdreeatie temmetifil^ocfanreraflif 
gc pccptufit. Sieaiuffertt tuntfi.u.uoparadtforedde : 
laptdart:m§fuetudinemn5 reefcruata pfymoia^sWc 
babetnt.^icamccfueritttt- caftrtmargie rniciUceebtf 
mtttt:iufticfam nontenebit. Depulit.H deftonficeedefle 
igtttid crgorefpodcbit ofie^ adefto penitctie qucpzofuif 
(gtuid r efpodcbt t ipa cui ca- ejccefllb* ozat.pfufie ftctM 
lunia paraba t iufticia i 1B5 T=» u retroacta crimia tua re 
oirttnolapidef necotrale» mttregraria:-! afuturiead 
ge oicerevtdcref .S Wlt afit Ijtbc cuftodiammttl(nmt* 
vt otceretlaptdef Qentteni a tcjcpiatianmileieiunlo : 
no perdere qfi Cuenerat; fed rft vtctimie tedamtie adpaf 
faluareqiipteraM&uider' d?alta otgnecolcdagaudW 
gorefpoderit. Btdete $ plc- Urefta beata trtnttaecoee' 
nfiftt iufticia mafuetudine deflmplejcvnttae:vtfrucai 
a verttate. i&uifine peto eft ofa ftn_t tuie tetuntwnunc 
veftraindt:pmu6ituUala* tf~% £li [ra.SmWp^ 
ptdemittat. <0refpdftofapt JLClgiomundailmaeula 
ctieqfioeoe intromifitinfc taapudoefiapatre beceft: 
^oiteenl caluntabaruntns vtftrare puptlioeetvtduasj 
trinfecuefeipoenopfcnita= tribulattoceovaimacularo 
banf .Hdultera vtdcbat fed fe cuftodire abfeoc fcfo.o.g- 
nofepzofpidebant.^reua TV.iBuditfrael.via.wma 
rtcatozeelcgtelcgcimplere v.^angelie.Bdniafftn-an' 
capiebat: i t?occalfintando TRemotecSdenaultmulifl'; 
notfetacjadulteracaftttate nemooficncce0Otcc6denfl k mqiiadragdlma 

bota ampUue noli peccare. cutdcrer ocuincar.Solue o 

f)»etcdeoftc r/tollecta. rat vtmMfaluenf. Stabat 

,fc£fideltb 9 tuieoejctcra cc inmonteta ,pjcimiie cclo: ti 

lcftteauttliftvttetotocoide vicinue fy dertb 9 . £tcptocu 

pcrquirltztqueoignepoftu fubltmitaemdtie ertulerat 

lantalTequtmcrcan€.l£»er. tato oeooiatio,primfi cjerH- 

Copfeto. vt in febbato pced bcbar. iV. ©tettt moyfee co 

&tmat*3nuua< i£opulue ram pkaraoncaotjcie bccoi 

ofti f ouce pafcue ci*.Clent* cit ofte- SHmi t tc populfi mc 

teadoremuecfi.ps-Benite umvtfacnhcct mibtCoefer 

Jn !*o.4i». *]^rofidcimeritI. to. v>&fteoeuel?ebieo:pmi 

ciiat'.aptvte. J v*©icetono. fitmendteoicene.©tmttte 

5crmobutol?&niee£t.2L.i ^pjjtmoyfeoia- [ftxc.ltf 

SCabat moyfee £ motc: JClte victoxia:ceflatcmc* 

«6 armte fcd pcibue pu fticia. Tp>otctioz. boftts effici 

gnamrue. ©rabatenl eict£ tur: iufttcoxpoxe fatigato. 

fteadceltimanibue oeuoto ©efintt tfraelvincere:mof 

mne affectu : no oe terra fj fc oertftete in pzece : vr oft ot 

tacdo au Teikumpoftulabat uerfapopulteejcWbcnf :of o 

fljtugnatc(iboftib' ? abfene: ntenobtepotenttamonftra 
cuenernte (Ine bcllo Oecer* retnr.fCu afit. "&• . «Cantem* 
tatmque locioiucrfttaeab ofto glotiofe enirjonoitnca* 
iimidefeiajccrat:ofonteef- tue eft cquu aafccfozcpzotc 
fcctuebeliatozepfentcljoftt citminare.Sdiutoii pxote 
bua c *btberet. %,n aute. ^ ■ ctot f actue eft mt W on e i f a = 
toquutuf eftoftsadmoyfe lutem. * i&fteqftvirpugna 
Mcca ocfccdc tegypriiioic tozomnlpoteenotneneiue. 
pl?traoni8t oimittat ppftn Bdtutot.v. Jpc liberauit- 
mcu induratu eft cot prjara vjryfattqp tam (Xec.tttf . 
onwnovultoimittcrcpopU' A^/diuifta otuerfltaeva* 
bmniftftnanufottUV fiCla luit:q>dtuiu0ieoxatiooefu 
moi ftlios tfrael venit ad me tt. Uberfeuerantc pzecctgfc 
vtdt$affUettoneillosfed ve uerane vtctoxta robozatur. 
nlmittateadpbaraonc.au Jamgertf pugnacftljoftc: 
rtmittat. iectw fctia» i tam amalec pzecibue oebel* 
IJtmoyTeoxatepugna latur-Euautc.U-.jnmari 
JuUcculta: fed manifefta via tua * femite tuein aqutf 
victculalateiucroimicanvr multl- Vedutflh ftcutouce 

i.itf 

populuj mft tn manu moyd 
i aaroiu* fCranftulifti tlloa 
permarerubiftatranfuejct- 

ftteoeperaquantmia. 1&t* 

Oifm- [dujrifti.&eov 
mcdaturbebzeo? ppFs 
oeo:quc ftoftilta immanitaa 
.puocaratadbel!fi.<£ratio[ 
vlttonc mtmici oiri0itur: cu 
iua fcelera iam in intcritum 
pzouocabant.lRe ofi moy ft 
02atio circa victoiie effeetu 
mtnuavalereuinimici virt* 
tn populfi rei potentioi efTet 
no iam eeleftc fed bu m anu 5 
certame abomibus putare= 
tur*JCuafttt ,; iSLutperfe* 
qucbanf populu tufi bfte oe 
merftftteos inpiofnndum. 
£t i colfina nubis ouctoi eo 
rumfuiftione.* 9edujctfti 

fkutoucspopulfituutnma 
numoyftiaard.£ti»2l.vi* 

aBUa eniiuftojt noozan 
io pugnauttf (gtutsno 
boftem ozado ocuictr: &ia * 
tionibusoaniclivtfapandu 
tur:fopiuturflame:fcrebes 
betefcfit:caduntboftes:inl- 
mtcivtncuntur*i@Lu5toete= 
nimpurtoz frcquerto*CBftie 
rftcclebzataozatioHatoce? 
leriot ventet oc itmico vindi 
cta. feicct ozado colloqui c fi 
ocodicet cfi eo fabulari cum 
vclisdicetpiecibus mercari 

quodoptas.£tq>uisvocem 
ctusaudtrenopofTts;tame 3.11 t 

oum id quod oeftderaa aecl 

pis^colloquttecfi-iffnover* 
biotamen bencftctleolgnfl 
tur.Xu.U-.-lPoyfcsfamus 

lus oni iciunauir quadragi- 
ta otebust quadraginta tto 
eribue vtle$emofitmererc 
tur accifie. v Sfccdit moy t \ 
fesinmontefynayad ofim 
tfuttibiquadragiutaoleb* 
% quadraginta noetibueBt 
lcff ein.^t Scapulie fuis» 
Soccundfi tobannem- IM 

ITRUIoreee.abfltiefu* 
trae mare galtlee quod 
eft tvberiadtet fequcbafefi 
muititudo magna qivtde* 
bantflgnaq factebat fupcr 
t?te ej inftrmabanf. £treliB 
(Dme-venerabllie bedcpWI 
Oaiiflgnaacmiracft oftit 
faluatotis noftrt reetc[eam 
lcguntvelandtfit]acdpiunt 
noramtnbiaqutdfoitalhi- 
peantattendut cpquidljo» 
ctemploipflintusagerCiliJ 

tnf?ie my ftteutn perpcdere 
oebeanttnfptclunr.fcu.*. 

Splendtdafacta eft fades 
mof ft oumafpiceretineum 

olis. SUdentes fenioteec Ifl 
riratcvultus eiusammiran ' 
tes ttmuerfitvalde.X>.<Cfi$ 
oefccdiflet moyfca oe tnore 
fpnay poitabar ouaatabu» 
las laptdeaf reftimonfl tgno 
rans cp coznuta eflet fcicies 
fua e jc pfoitio fcrmonie od* 


uiqiudrdffcnrii... 

ettcc tm&ctes.lUvtiL poftulemuocmundart.Eu. 
eni appzopinquate pa >V. jeccemittoaugclGmea 
fcl?aoicfcftoiudco9:fcqntc qutpzecedatte etcuftodtac 
fcmultttudine ofie verbo fa fem per. ^bferua a audi vo* 
luttapartriopecurationia ccmmea etinimicuoeroini 
erigebat.liaftcutali^euan mictstuio etaffligentes tc 
gdtftafcrlbinloqucbafiUis arfltgaxpzecedet teanael 9 
oercgnooei:*eoecfcurain meiie.X». jfraelftmeaudie 
digcbatfanabateadccpDos rtenonertttnteoeus recee 
artnactfanattoecompleta neqj adozabte oeum nlienu 
paticie oe ttbartfa abudan= ego eni ofts. tS»bfcrua.filo* 
tiHmterefecit/tv. audiifrF ria. IZcct. Scutocircuda 
pccpraonitcaincozdetuo btt* JnUunltbuean. 

qftinltb:oferibe.£toaboti <5iincacceptabie facrificiu 
btterra fluenre lac % mel. v . iufticte ft a ucrterts f actc tuS 
Sbferuatgtturetaudivocc apeccattemete. ptvre.an. 
mcaettntmicueerotninHci ©onu^eftfpcrare int>fto<p 
tuie.j£toabottbi. JLeoir. fperaretnpuciptbue. JBft 

e% noa ergo frarree ca * dica t nos oeu oe*nofter bft 
rtnimtbut ,? cremplofa; diaunoeoe^.an.qffcorce ee 
crtpioptnquatc pafcr)at>te oftecripenoeocmanumot 
fcftonoftreredepttoieradtii tio Liberare noeoeuenofter 
aafratrunicatcrua:oonu= an. Hkcgce rerreiomeepo 
nuin totoco zde fequarnur: pulilaudateoeft.ii>rmnus. 
quoacrtonu ittnere ooruin 9 fAjcamue omce cernui 
mgreflue flt otltgcnriiTime A^/clamemue atc$ ftngu? 
cotemplemunvtvefttgtaei 9 liplozemue anteiudiccm flc 
fcquimercamur.ifituienim ctamue travindtcem. Do« 
Dtdtfeintpomanere:oebet ftriemalteoffcdimuetuam 
ftcutiUeanibulauiti ipeatn oeueclemenriaeffunde no» 
bulare.ifttticquid innobid bieocfupcr remiflbt indul» 
imptrttienoccntteineiTcoc gcntia** iicmctoqdfumuu 
pic(?endertmue:crcbza ver rutltcetcaduciplafmattene 
bt tlliue auditloe tergamue oee Iponoze nominie tui pze 
•utcqutdvtcijtctati0:moz= camuralteri- llaramalum 
bivfddlccr fptrituaue noo i= q6 fecim 9 auge bouu qd po • 
teriuevaftare cenferimtts : fctm 9 placercquotandctibt 
follte ptetatts tlltue munere pofiuttue l?ic % ppetim. \ >ze 

Wiff. 


n 
3 t\) OJ .1.-.. ■ (jl 


ov -i OJ 


\D o M — 1 
M — 1 
J^ ~ B 
M — B 

m — B 
m 

— B 
h-» fta beata trtnltas we&e flm 
plejcvnttasvt frucM-~apFm. 
£^£cfid(i yfaac pzomifTto 
nts ftlii fum^lta^non 
fum*actlle fity fed Ubcre $U 

bertarc rpanosltbcrauit. 
$nmalb*.Bd bft*.a. Hbflt 
icfus tra s mare galitecx feq 
batur efimultitudo magna 
qivtdebant ftgna que facle= 
ba t erat a t pzopimfi pafcba 
oicsfcftustudeo?. Colla. 

G'Bncedc q s ops oe 9 vt 4 
e]tffleritonoftre actoia 
affligimur :tue gratte cofola 
tioue rcfptrem 9 *ljber« il>eo 
nulla.Sd boias ormntfof. 
Bd pma. an. Cfi f ublcuaflet 
oculos tefus et vtdtflet ma# 
ma multitudinevenientcad 
fe oijcit at> pbtli ppii vft eme* 

imi9pancsvt mauducctbi 
bocaflt oteebattentaseum 
ipe enl fctcbatcjd eflet factu 
rus.t e. vt m ohica peetS Bd 

tcrai.an.&e cjncp panibus 
et t»uob 9 pifcib 9 faciauit oft o 
4nq$miliabominfi. Capfm 
f^Sncttftcabo nomcme* 
^J um inagnu otcit ofi s vt 
fciantgcnrcsqiegoonscft 
fcttftcatus fuero in vobis co 
raeie. K-JEwnft mtvctipcc. 
ofitca.£olla.oc mat.Bdvi. 
an . Saciauit Oftf cjnqj milia 
botm b cjnq* pamb* t ouob* 
T Suamtnt [ptfctbVp. 
M^A mundteftotc : auferte m* 

malft coglta tionfi vFarfi ab 
oculis mcis :cjefcttc agere g 
uerfc:Otfdte benefaccrcqrt 
te iudicift fubuctte oppieflb: 
iudtcate puptUo:oefcdite vfc 
dua et venitc et arputte m 
oictt oft0»U". vts.Sd \p ■■ 

Haditevoccpettt.cap. 
meaetambulateCcw 
ntvta q mSdautvobts.vtbc» 
ne fl t voWs et erovobis oeua 
ctvos crttts mity ppffctfdt 
olis ops.iv. vts. collciw* 
H d. ii. vcf.an- Scdccfi att 

pioeoftica.bf v - Jefuqdra* 

IIRclinate aur£[gena.cp 
vrajetvctteadmeaudi 

tetviuet aiavFa ifertawW 
fcft pactftfeptcnfimiferico; 

dtasoautdftdcUo.*- Sngc 
lis fuis.Bd mgt.an. Cfivie 

diflet turbe ftgnft qtJ fccerai 

iefus oteebSt btceftverepw 

Pbeta 4venit tnmftdft. coU* 
vts. Coplet. vt tn oftlctfx** 
Cl^cr fcr.but^ebtf.Sdma 
tu* $nutt.aBcct pi oe fcr«#« 
ante lec»$c ooc* tfm fer.tii*f' 

©e legeda ifra foipra peft* 
rio lectas.Xv*fcqn.pmo wcft 

turt»etfttUa6oocrepftfii 
f ttendttc popuic me%0t| 
mca. Jnclinate aurcvfaml 
verbaozie md.^ Bperiiin 
parabolis os mcft loquar^ 
pofttioes ab inicio. ^nclma. 
*. *flfcopulemc*cJdfecUuj 

quidmoleftus f ui tibu refpo 


^J mquadrAgcflma» 
flemtyf qrfi ego edujet vos $ mus f ratree? £cce rcm plaj 
frfttgFpttetoeoomof uttu* Ulud figura adf>ucerat: t in 
tM&uadragitaani0 i bere^ deciecit ofteoms 4 fuaque 
momanapluivobtaetobltti rebatqutet adnfidtnasve-- 
elke mc oicir ofta.#. TR6 fftt nerat * £ t que tbtvcdebat tlU 
ittrftaveftfmeta vfa ncccal Ijoieeopua t?abeb£ttnfacri 
damenta pedfivro^vctufta ficije tlltus teie. iRouit eni3 
tec6ffipta.iauadra.fv-.Bd ct?arttae vfa Q>facrtftctailli 
dnrfvoe p Defertft qdragira populo pw carnalirarc i cox 
innieegooftenonffitattrt dcadbuc lapidcooara funt 
«vefttmetavfa.OTanna oc talia:qutb^tcncrcf nef ydo= 
cdoplut vobteetobuti cftie la oefluerct :ct imolabat ibt 
meoicit ofie^V 3 . ; £go eduj* facriftcia bouce ct ouee % co 
woeterraegyptictocoo: lubae*1Roergomagnapcc= 
mo f uitutT Uberaut voe. £D& catfl ft t?ocvendebat in rcm 
M.aiue la uo. #. Scuto ctr- plo qt> cmebaf vt offerref i tl 
cfidabft.Sniau.aftcaptfer ploetramceiecittnde Uloa. 

5>.cp.ct-**t*ontca.Sdb* iauidflebitofoeiuclretoftf 
e.cficoir. vt fubfcqnf.p* facerct:fletecttvendeteeea 
omcCeta vte. Bd l?or.an. que licita fftt ct contra iuftfc 
£wmfmi.cftaWevte-*Cp. cilno ffitf d&ueeni^onefte 
oe oftica.pcce foUte emunf noniUicitc vcndunf . 
tficoUa.ocmatu.etfuffste* £.jpulit tamenvendeteeet 
pw Vfldvs.afie ctpioefer. emcntee nonpafluefiert oo 
\n * Jefu qdragenartc/Cp. mfloronie oomunegociau 
Dcpmioctrcdiavcf.ofiiceot onte.eincgoctatiote nooe 
cfirorfuccdliue.v Hngelie betftcrioomueonitpotatto 
Bd mgt.an.cfi colla. vt ifra nie ocbct fierit <$ lagcUatue 
poitomi.pctvfouteetiuffti. eftipeflagellteiudeozfirfta 
iple.C&eqauE omcf.pftrif gellatur biafpbemif e falfop 
tbtr.-j r.ij. £>c3mtol?anc. rfHano94L£>ignunobi0a 

IlRitto tse:K^topeerat Uquodofteditq>fecit flagel 
pafd?aiudeo$:etafcen lum oe refttculie et indeina 
ditlefue l?lc:ofoUma;t tnue dtfcipUnatoe ncgocia tioem 
nttttt tcmplo vendctee ouce factentee oe oomo oet eicief 
etboueet colfibae ct numu ftagcllauit*£teni vmifqutP 
torioa fedentee.£t rc.^mf 03 in peccatie fute rcftej flbt 
QuidaudiutspKiaug.ept» tejeit.^zopfretaoitit. ile 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 10 11 12 13 14 
Dntca. 

ktequitrabutpcccataflteut 
rcftemlongam. i&ut fibif j 
cit rcftemlongamf ifitui pec 
catoaddit pctm-iSLuifunt 
quiboucs venduntt colum 

bas^pfifutquifuaqucruc 
in ecelefta-.no que ief u cl?ri 
fti. Eu aut.Hd t>n*an. *& u* 
ferrcifta I?mc otettonsi no 
Ute facereoom&patrtsinei 
oomft ncgociatots.Tpreccf 
v"*»cfta 0bUtc. Coilecta 
A=£ qs omps oeus vt obfer* 
uatioes facras annua oeuo 
tione recoletes ct cozpoze ti 
bi placeamusttncnte Ufcer 
onm*Bdmaa*an. ©oluite 
tcmpliibocoicitons etpoft 
tridufi reediftcabo iUud tyoc 
auteotcebatoetemplo cou 
poits fuu*$»reecs. Collecra 

ȣ ptccattonc noftram 
qfutnus ofie benignuf 
c t aud t : et quibus fuppltcan 
dt preftas affectu trtbtte oc ; 
fenftois au;ciUuin»1f&er. 
C*f c rui.iif» Gcom iobSne 

IlR iilotepe. $aOiefefto 
mediante afcedit tefus 
in tcmplii i ooccbat.£t mt- 
rabanf iudei oicctce.iStuo- 
modo bic litterasfctt cuno 
otdiccrir: £treliqua« 
£Nneiia beatt auguftint ept 
( anncs qrtfi arbitro:mira- 
banf :fcd uon omes coucrtc 
bantur. £cvndeadmtratto. 
i&uia multi noueratvbt na - ua* 

tus qucadmodufuerat cdu 
catus."lftunq»vtder3nteum 

litteras otfcentc:audiebaiu 
auteoelege oifput5te:legtf 
teftfmontapioferentc qne; 
mo poflet pzoferre nifl legif 
fet:nemolege't niftiitteras 
oidictfletn idco mtrabanf . 
£09 afitamiratiomflgiftro 

f acta cft infinuade altiuew 
ritatis occafio. i&uid ergo 
bnsrefpoditamirarib^quo 
Utteras fciret quasno Didt- 
ceratiXQca inquit ooctrtna 
noneftmca:fedem0qmmt 
fit me. IDeceftpma^fundi 
ta6.ad t?oc gtinet q$ etia? 
rjtc ons fccu tus adtu^it< Si 
quis voluerttvolutate et*fa 

ccre cognofcet oc ooctria v- 
trfiejcoeofttaneeoamclp 
foloquoz.t&utdecosnofcer 

|>occftUclU0et.i».utdea&t 
\i quisvoluertcvolutateciuf 

facere^ hoc eft credere. 9o* 
minft cr$o nftc audiatnufl* 
quodipe oonauerttoerW 
eius 1 nos otcamus. Tflonc 
moy fcs ocdlt vobta leccm* 
ncmoec vobisfacitlegem' 
£u»S<ibfid*aii- Auidmc 
queritis tnterficere |?omine 
quivera locuttts fum vobls- 

Qf acrenobis pCollec»' 
X^ onequefumusobfcrufl 

tionisieiunia apic conuen 
fartonis augmentuitucp 
pitiationisptinuupreftciu inquadr«i£eflma 

iu]riltfi/l£crbo#Hdm§.3. flppeHabarqzoifeereocfidc 

Bnumopuefect* flmmira rabar. iQuieftionccippeono 

miniq*rorfibomtncfanuin ,pp°fuerfir ranq>magtftro. 

f«iinfabbaro#pcee.Colta- dfcutepeccaulttycautparc 

/nffcrereoftepoprotuo teeetue vtceeue nafeeref^ 

il^icontinuie tribulatio Rfidit tefue. IRecpbtc pee» 

ntbue laboiatc,ppiri 9 refpt^ cauit:nc<p parcreg ei 9 vt ce- 

rarc?eedc.p$» j£f er.ittj. cuena1ceretur.<gLuldef?oc 

IHillo p3cr>roto»Hne q$oi>:it. Stnul!u6l>omoft= 

tpe.1|brerericetefit6v4<s nepcronfiddparereel?utuf 

dltboiemcecfianattuitarc cectfincpctocratflfrabebat 

irinfrogauerfitcfiotfcipu enipctmpareteecl*:fedn6 

lifui.Kflbicjspcccauitrbic ipopetofactfieftvtcec 9 na= 

autparctceet 9 vtcec 9 uafce : fccrcf,(@.uarececuefact^c/ 

ref.£tre.£M>riangu.cpt. audimagiftrum otcenrem 

Hratreecf?artflimt.£aqfe fStuerttcrcdentevtfctattn- 

ritoftenoftertefuejrpeftu» telligcnte.^pecaufamotcir 

pcndtttaldcffirarc^amtra: quaretllecec^natueftr.iftc 

daiverba* opa.®#a qt fa cp bie pcccauit tnquir : neqj 

cratist:verbaqiflgna(unr. parenrceetue:fedvrmant= 

fccneergoa nartuirarecft feftenf opera oeiinillo. ftu 
gemiebumanfi.llcnitone autS#X!dbfi"an«j^abiq U i 

jdfecttf£1)agnfimyfteriu$ peccauit bicaut parcreees 

coincdautr.Spmr in rcrra: tuevr cccue nafccrcf refpon 

oc faliua fua lutfi fect t:quia dt t tef* nccp btc peccautt nc 

terbacarofactfiSnjeitocu q^parcnrceeitiefedvtmani 

IOBCCcl|nuna^crartnodfi fcftenrur opcra oei in tllo* 

virtcbat.roiftradpifcinam «fYJiuequti r^toUcera. 

illfiqvocaffyloe.Tlbcrrtnuit «*— Aufttepiemta mcrirop 

afitad euageltftaeomenda Ctpcccnrohbus picumiuve 

rtnoWenomen buiu6 pifcl- nta p*ebeo:mtfcrere fnpplt- 

ncrtattqtftnterpietafmlf cibuetuievtreat 9 noftrtc5= 

fiiBlautrergoocttloelnea feffiotndulgcnttavalearpci 

Sfrinaqnctnrcrptetaf mif pcreoelictoiHm.i|bcr ofim. 

e.Bapttfattiecfttct?2tfto Bdmag.an.^Uc^omoqut 

£tintcrrogaucrut efiOifel= oicttur icfue lurum fecitcr 

pultctue.Rabi Sicttiequia fputo i lintutt cculoe mr oe 

raWmagtftcreft.Wagtftrfi «intodovideo. Coflccta. 
^Ji 8 10 11 12 13 14 EWca.UO* 

Y^SteantaureomCcwe vtbabttaretinnoBJ>flecar 

f*^ftepctb*(uppUcatf&et nemaioteftpater.Jtaqspf 

vtpetetibusoefldcrata ?ce cqU0ctmaic:.£quaU6tfbo 

das-.faceofqtibiplacitaffit maloiicarncjEqualioetper 

poftuLare.i£>er$.lC:feT.v. qucfecitno0:mato:eoc|fa 

"Tr**^ cSctfroioWnc. cwseft^prcrnoe.autdcr 

JLrcpe. ©trttlcfusturbie goeieoicitf Befpodttttao 

iudeov.i^aterme^vfqjmo eteiefue:? Dttitelaqfiocq; 

ogaf x cgo operoi. l£>ropf * lem fe face^t oeo. Bme amc 

eaergomagtaqrebat e&iu- otcovobte.TRopotftUueafc 

dei inf ficerc qz no folu folue <Jc<y faecremtft quodvidcrit 

batfabbatft:fedx patrcfufi patrcfactctc.ffu.8dbA 9 4. 

Diccbatoeft.£treltqua. lP>ropl>eta magn'funtjit 

&mtb% bcati augutttnicpi m nobia etq: oeus vtflrautr 

UodiernoDiefratreed?artf plebcmfuam. Ottccw 

ftmilectueftq> .pptcrea vo» v SReftaqsompa^oeua* 

lebant iudei icffi interftcere #*=£qttooieiutavottuacaflt 

qtnSfolufoluebat fabbatft g5t:tpaquoq$Deuotio(acta 

fcdettlpfemfuuDiccbatoe lettfiectvrterrentaalfcctib* 

utmequale fefactcs oeo.£o mtttgatie:factU 9 celefttaca 

motifunt ergomdci i indi* piarnua.i$erDo. fidmag- 

gnatt futanerito 4dc qtf au- au . Bcceptt aftt oma rimot 

dcbat l?omofeequaleface* amagnificabatDeftotcctc» 

re oeo: fcd idco tmerito qm i qz ^ppbeta magn* furrcflt i 

fooie notntelUgebatoeum. nobieiqzDeuevifttauttpte 

£arncvtdebatoettmnefcte: f"\[;bemfuam« JCollccu* 

bantlbabitaculuccrnebat: **=£<OpuUtutDeu0tnln:m' 

babtta t o :c tgnoxabant* Ca toz % rect o::pcra ijbue unpu 

roiUatempluerat:Deu8ins gnaturerpellevt fempttbi 

tusinbabicabatORonergo placit^tuomunimicfttfc 

carncequabacpatri:nofo2 cur 9 .|> tf.Cf er-vt-fmiofa 

m5ferotoftocdparabatlBd -TriBinotBe.£rat(|dafam 

q o faccum eft^ppter nos fed JLguee la^ar* 7 a berftwi* 

qoeratqftfecitnoa.igtuis oecaftellomarieetmarttx 

nancp flt rpueCcatboUda lo foiov ei^.ZDaria afiteratfl 

quoi]noftts:qzbcnccredidi vncitDftmvnguetoiterfflf 

(hs.lRon verbft tm:no caro pedee ct^capiUte futc^t ?< 

tm: fcdvcrbucarofactiieft *£>mcUa bcaitflognfttiiicp» 

CftkB-liO. 
Intermlracuta oia q fecit Sm5rtcni5tmmonfietadfi 
Dltenofteriefuola^arirefus futt.TRoaufefutotcerevcm 
ftftattopdicaf.Sedftattc* ifana. Woaufefunroicere 
dam'*J fecerttdetart pott* $Wiube etfiat l?ic. Suffictt 
wbem*<pmirart.3Uefiifct* vtnoucrte.iHoeniamaBer 
rautt l>o[em cj fectt boiem. oeferts.ffu»Hd bft v an.*a 
fpeeftvnfcuapFtperqucft jarus amicuenfoozmit ea 
cutnoftiafactafuntoia.Si musaafdno cjrdtem^eum 
frgoptUfifactaffitota:4d V^\Ol^ rccC0 * t? ' «Coi 
mirfiltfurreptvn^periUfi: A -JfiuocJfertiaWltb^inun* 
c&tot quottdtc p illft nafcfif diirenouae faerametl: pfta 
f4ue cftenl bofes creare <p qe:vt ecelefia tua t er* nta^ 
rcfufdtaretOignatuaefttft fieiattnfttturteatpaUb^no 
otaretrefufcttare.iCreare oeftituafauriiqe.ifbcroo. 
ocerefufcttarequofda£rat Bdmg.a.&fieftfuuTesbic 
150ucelfl5aru0a betbania la5flr*ndefietmottuueecce 
occflftcllomarteimartbe. iamfeter quatriduan*imo 
&ifceflerat ofte trae iotda* V~*S [numcto.^otiecra. 
iw$vbttoWineebaptt5abat '•-'quefumueomps oeue 
fbicrgoofio cSftirutotnfir vtquitnfirmttattenoftrc c5 
mabaf in betbanta la^arue fcfl oe tua virmte c&ftdtmue 
qiicalteUu,pjrtmfteratbie» fubtuafempptetategaudc 
rofotymis* ZParta afitcrat amu0.'|j&eroftm*(D5abba 
tWimmvnsxtixoiittP to, Secundfl <o|>anem. 
(Itpcdceet^capiUtsfuie cn -w~WtUote|?e. ©irit iefue 
iuefratcrlfl5aru0 tnffrma» JLturW0iudcoj?.£gofuni 
tatur. B>tfeFt ergo foiozee lujc mfidui&ui fequtf me no 
tfadefi.JaireUtgtmVmt ambulattntenebiie fcdba= 
ftrfit vtri erat ofie. (&m abe bebtt lumc vitc. £ t reliqua. 
fenecrattrafioidancfctUc^ !&mciiabeatiauguftintcpi 
inlfcrfttadoftmnuciatee<p O.uodaitt»fie.£gofumliir 
tgrotaretfratereavvtfi 0i= mfiditdarumputoetdelTed 
gnarcfveniretiefiabegris: baberoculosvndebufMucif 
tudtncUbcraret^UeotftuItt participeefiant.Hldeftboc 
fttnare:vtpoflet rcfufcitare Ofi0iem0cbriftu0.no eft fol 
ifituid crgo nficiauerfit foio f actus :fed per quc fol f act 9 
rce ci 9 ;©fie ecce que amae eft. @mnia entm per tpm fa 
tnfirmaf.lRooijeeruntveni ctafunt.d&utfequfturmei 
Pfttea.tiU. 

qtnoambulatitcncbr1:fed rernpo:l0*Sequiturofflrifi 
!^bebirlumcAite8idctc tta oe paflionc vtinfra«£ 
qs frarreo mci qfioverba ocl legenda pto matu. ferialtP 
cumilU^pfalmtverttatccoit pcr- pvit.t*ceanreontcatn 
cordflnr .£t ibi pofltfi cft lu* paflione modo fapert* in pii 
mencu? fontevitetetaofio macbe.tlotdinaro.£Mv 
oictficftlumevite.fatuando moicipitliberetodtvncUlt 
flrimueqrim 9 fonte:quadol gtu1rpcr.U1ij.Dte0. JLcer.i. 
tenebnefum^qrimueluccm f^JEcffirnOmina filioiuj 
Sequif.»ijcerfittudci. £u LJtfrael qui igrclTi ffirii» 
octctcfttmonifioici9:tcftio egyprficfiiaeobfuigultcuj 
mutufinoneftverfi.Bidea oomibuofuisCtroierGr.Bu' 
muoquidaudiataudtam 9 * ben/fymeon/lcut/iuda/yf.v 
nos fed no flcut Ult . $llt con= ct?a r/ fabolo t bcniamtn/ vi 
tcnctcomo^credcntea.JUi neptalim/gad/etafer.£r5t 
jrpm ocdderc wlctc0:noe c igi* omee aie eon (j ingrefll 
jtpnmuerecuptetee.lffczofe funtoefemote iacobfepcua 
ramu0codiccaiudei0:quia gintacjnqj.jofepbautejtn 
noftrcfideiffitipiiimici.flfo egpptoeraMauomouuo* 
decyfate inmcdifi ^fcratur vniuerflofratrtbWomnlip 
iteftimonifioe xpolegam* cognau6cfua:filif tfraelcrc 
Stcut onietnquitadoccifts tteruuetquaflgcrminsnicl 
dncouausefttffcutagnus multipUcattfunnacrobow 
coia rondcte fe ftnc vocc: flc ti nimie impleuerantterrs. 
nonapeniitoefufi-JnWiU JCuautem. Jtectto.*. 
tatetudiciuei^fuWatucfti ^ygrretit interca reynfr 
liuorceiuofanatifum^.^m X- /uuofuperegyptujqm 
ncevtouceerrauiinueiipe tgnoiabat iofcpb:ctairfld 
tradititecft pzopf pcta nfa. populfi fuum.£ccepopuln« 
Sdbn^an dfcui fequtf me fiUouimtfraelmulrue:*f« 
nonambulatintenebriffed tiorcftnobie.Scnircfapir 
babebttlumcnrtreoicitonf teroppzimamuaeumnefot 

HJat ofte p [pce0.£olf. te multipticetunet fi ingntf 
gratia tua fructuofus rit bcUum addatur intmtcis 
noitrefreuotionieaffect 9 :qt noftrie.-ejcpxignartftpnoWff 

ruucnobie pzodcrunt fitfce? egredtaturererra.fcf 
prateiunia:fttue(itplacita ^ \Bepoftitriraq?etetufl' 
pietati.ip»croo. e>unragt3 A^giftroeopcrfivtalfl^ cm 1 

Ml|lll 


1 1 llllll 1 

H 10 11 12 13 mquadraffcrttiw. 
rt ; rco0oncrib^£d(ficaucFt t&uiccfdmafcuUntferuena 
ipciuitarc6tflbcrnaculozu3 rfi fucrfrinfluniejtiritc-dc» 
pfear3ot/pbiton/*ramefTes quidfcmicircfcruatcUU otc 
qiuocp oppmebanf :taro ma ^Vgreffiis c poft becvir oc 
gjemulttpttcabantur ctcrc V-Xoomoleut:accepra vro 
fcebat.i9deratq5fi(ioaifra= reftirpis fue:qcoccpftetDe 
clc^YPtfl« a ^»0ebantiUtt= £ttfiUfi.£tvideeeucleaate 
denteecle:atq<adarnaritu abfcodittrtb^menfibue.ara 
dincvttaeoppducebatope' qjtam cu^celarenon pofTet 
rib^urialurtctlarerisomi fumpftt flfceUafcirpeailint 
cpfamulatuquo tnterrc o$>t uit ea bitumie acpicc pofuit 
buepjemebanf.£.i.a.Dic. qptntus tnfatulfiaerpofuit 
Y^pitafit re^cgfpttob camcarectortpeflutme-fta 
AJftctrtcib* bebzeovqua te#culfozo«et*ctc6lIdera 
ruvnfl tocatur fepr?o:a/aiia tc cuentum rei. n ecn o. 0. 
pbua/pcipicnocig.iauado g^flCccautoefccndcbatft 
cbftetrtcabiti3bcb:ca3:etc vUltapbaraotavtlauare; 
ni9ternp 9 aduenerit:flma* turmftumieipucUcct* ? <rra 
failue fuerttintcrfictte tllfi: dtcbaf percreptdincm alucl 
ftfcmina rcferuate. iLecH. iftuecftvtdiflct fifcella fcn pa 
■fYJmuerfitafitobftctrt* ptrionc:mtfitvnamefamu 5 
UceeoeChinofecerfittu labuefuia^etaUatamapert 
Hflpccpturcgiscgrpti-.fcd en8:cerncfqjtneaparuulu$ 
«fcruabatmaree.iauibue va0icnrc:iniferta et* attrrc 
adfcaccerfltj re)c air -t&uid infantibus l?eb:cos eft btc . 
wboccirqtffaeerevoluiftte Cutfo:oipueri:vtsiquttva; 
ttpucroe feruarctie^ ifluie damct vocem rtbi bebzeam 
rcfpSdcrut.lRonffitbebiee muUercmque nutnrepolTit 
(Icutcgvpticmnlierea :ipfe infattUfi.»fiditvade.lL.ttf. 
wiobitetricadt babentfcie; v^l^crttpuellaivocauit 
tiactpufcjvcniamuaadcaf «^matrcci^.adqualocu 
partunt. Jlccuorcrcu. taflliapbaraoisaccipeait 
Y5&M cr«o fecit oeua ob pucrfi iftfi et nutrimibt :ego 
/Oftetricib^aerenitppFe tibioabomercedctuaj. £5u 
cofoitatufcB eft nimi3.£t qt fcepit multcr ct nutriui t pu* 
rtmueftobftetrtcesoefi:edi mim:adulruq?tradidtrfilic 
fiautrillifoomo0^:ecepit pbaraoie.iStuciUaadopfa~ 
afit p!?arao oi ppfo fuo oiccf utt tu locum filtf : vocauitq j 
©fitca.ttrt. 
nome ei*moyfen otcea. gtt derfitvtr cgFpttueltberanH 
oc aq tuli efi. ©Eluarta oie noe oc manu pafonfi: tnfuj) 

XlAoicbueiElid: Qilcci. ctbaufltaquanrtrtfefipotfi 
lP>oftcp crcucrat moy fef cp oedit ouib 9 .StUle. @bi r 
egreffuaad fratreefuoevt* Inquit^uareoimtflftterjo 
ditantlictioncillo» :tvirom mlneVSlocatecum vteomr 
egppttuecuttctcqndamoe datpane$urauttcrgomor 
feebreie fratrtb* fute. &fiq? fee g? babttaret cfl eo. %at 
ctrcfifpe>:iiTct bucatc$llluc: pitcpfepbo:§filtael*vj:otf. 
ct nullfi adcfTe vidtflc t ecuf* 42L ue peperit ct ftllfi quej w 
f&cgFpttuabfconditfabulo cauttgerfanoicee.Sduena 
£t e&reflue oic altcro con = fui in tcrraaltenaBlifivcro 
fpejrft ouoa bebzeoe riraref pcperttque^vocauttelreftr 
^ijettq? ct d faciebat iiuria ? Dtcee. f&eue cnt patrie md 
ȣluarcpcutl pioptmutuu^ adturo: me^tertpultmew 
r&utrfidit. (£&ui6te?ftituit manupt^araota.Jtnctpul^ 
pnctpc aut iudice' fuper noe Dcrlcuitl.iinra otc. )Leot.i. 
T§fimeoectd£vie:ftcutocei t rf&aiuitaut£moY(M 
*fy$kftt\)erie$fpti1i.%.u VJUoctttueeftetofieoeta 
\UjJmuitergomoyreeet bernaculotcftimonflolccns 
ait.d£luopala fcm eftverbfi Xoqrefilijetfraeliolceflad 
iftudi Sudiuitc^pbaraofcr cos:r?ornodobruleriterw : 
moneI?6c:erquerebatocet# Wer^ftiaofiooepecoiibos! 
deremoftci&utfuffteneoe tdeftoebobueetoeouuy<rf ; 
c6fpctfiei*mozatueeftifra fercaviatmaeftr^olocaulrfi 
madyan : etfedtt iurta pu= fuerttet*oblattoacOearme 
tefi£rantafitfacerdottma to:mafcififiimaculatfioif# 
dranfeptcfiltequevenerat ad oftifitabcrnacftteftimo 
adt)auriendiaquam:etim nfladplacandftflbiofim:po 
pletiBcanaIib 9 adaquarecu net<pman*fupcapi'tl?oltie 
ptcb.it grcgee pftefut.Su' craceeptabiliacrit.-attfU.t 
Cucnerepaftotea-reiecerfit piatioem ei*pficiee. licc 
eae.SSurrejcttqjmovfeeioe *Y-2Dmolabitq3vitulfico:a 
fefle puelli0 adaquit gregef JLofto:et orTeret fUtf aarort 

Q»c cfi [ouifi eap. H.itf. facerdotie fanguinc eWinr 
reoertiflct ad ictbto pa dcn tee p altarie drcuttfi <fi 
trc fufi:otjeit adeae. £urve eft5teoftifitabcrnacult:wr 
loctueventfttefoliro^KefpS tractaq$peUeftofKe:arrtn MiqiUOrflgChiu... 
frodfl eScidentM fubtfctent et terro giff net fferme fufi:x 
tnaitariigneftrue Ugnozu5 pomtearbozce replcbuncur 
intcc6poilta:etmcbtaque £rappl?cdet meflifitrifura 
cefaffitoefupozdtnsltee.xa; vtndemta:etvindemiaoccu 
purvidelicetetcuctaqadbc pabit femcnteetcomedette 
rentiecozf: [teftinte et pedi* panemveftru in faturitatet 
bns lotte tn aqua adolebitcp abq? pauoze l>abi t abitf tn f - 
eafacerdoe fupaltareinbo raveftra. ©abopaceminfi 
iocauftuet fuaueodozc ofio ntbue vcftrie. ®ottnietieet 

QBodilDepecozib 9 [F.iO nonerttquiejetcrreatHufe 
oWatio eft oe outb*ft ue rammalae befttaert gladi'' 
oecapzie fcolocauftfi: annt= non tranffbit tcrmtnoe ve 
cul&et abfcpmacula offeret v') Jferfedmint[ftroeJt.iu 
immolabltqj od latue altart M^ inimtcoevroe et cozru^ 
qtirefpicttadaquilonccoza cntcotamvobie.l^erfeqnf 
Dfto.$anffutncverotllt 9 fun quincpocveftriecentujalie^ 
dentfup altare filiiaarong noa:eteentuejevobieDecc5 
rtrcmtfhoiuidetcpcaputme milia.£adentinimtciveftri 
biactotftiaque adberentie in?fpectuveftroffladto.2Je 
wutimponetfughffnaqui fpiciamvoeetcrefcerefacia 
tosnilucieduecftignie.^n Hhiltipltcabiminiifinuabo 
tritlnaveroi pedee lauabut pactummeumvobifcum tCo 
aquaet oblata oiaadolebtt mcdetievctuftiluniavetetz: 
(acerdoe fug altare in l?olos etvetere nouiefupucniemt 
ctuftui odoze fuauiffimnm buepioieictie.lfbona taber 
MO.Cu.^tcceeotf.vt.Mc. naculu3inmediovcftrii no 
f \ •nfacictl vobie {ji .t. abtcietvof antmamea:? ero 
iL r ydolus et fculptilc :nec veftcr oeue : vofqj eri tie po- 
tuuLu cngctiemcc tnft ff ncj ptiltte meue. £go oominue 
Upidc ponetie £ tcrra veftra ©e 9 vefter cj edu jei voe oe ter 
vudotetie cum . £ ff o enim ra eff rptiou ne feruiretie eif 
(fioftsDc 9 veftcr.Cuftodtte etquicSfrefftcatbenaecer 
(abtatameaipaucte adfa utcfivfanvtincederetieerc 
craanuineucffoone.ii.tj. cti*Xuautem*$ncipttUbcr 
(^ltnpceptitneteabula' numen.Xxcttopma.vif.r' 

*ueritie:etmadatamea. * w > (0cutufcpeOomin 9 ad 
cuftodieritl etfecerit!efl:C»ft JLJ. movfcninoeftofynat 
bovobie pluuiae tpibue fuif in tabe rnaculo federf e;pma 

k Dfilca.au- 
otemenftdfctttannoaltero qdringenti. ©eftlifatofcph 
egrefltotseov e* egppto x>i- fiUo? cffra?m quadraglnta 
cene.SCollttefumavntuerfe mtlfacjngentt.TPoiroftUoij 
cogregatiotefiltozfiifraele manafle trfgintaduo mtlta 
cognationeaTOomoefttad. oucentt.Sfcfilifebentamin: 
£ t nola fingulo? cfccjd feraf trigtnta 4ncp mtiia quadrin 
cftmafculinlavfeeffmoano gentt.SJeWasoanfe^agin 
* fupxa olm vf ro:fi fonifi c * ta ouo mtlta feptingenti Wt 
ffraeht numerabtt? eoepcr filfleaferquadragita mtlia 
turmae fuag tu % aaronX.it * mtlle quingctt.^e ftlflenc 
fygfitcpvobtfcfi pnclpee ptaUmcJnquagtntatrtami' 
4, trtbufi ac oomo9 tn co* Ua qtt adringemt. Jtemeoi 
gnatfoibuefute.lboetuleft demUbrooctauaott» 
moyfeeiflaroncfiomtvutgt V^fdeeafitbalacbfUius 

multitudlnea?gregaucrfit UlfcpI?oi omiaq frcemt 
pmooicmcfisfcdtrccctctcf ifraclamozreoictq^ettmu 
coe j> cognatioee fuas % 00= tflcnt efi moabite: timpctfi 
moe x famlltas etcapita:et ctue ferrc no poflet:oijcitad 
noiaflngulo^a vtccffmoan maiotce natumadyan.J» 
notfupza ffcut pceperatoo oeleWtbtepopulueocetitn 
mtnu8mo7«.Jtectto tcrcta veftrte fintb*comoianf qw 
Y^Smeratiqjffittnoefer foletbos l?crbaevfc$adrtf 
^t to fynaUoe ruben pmo dtceecarpere.Jpfe cnierar 

geitotfrns:pgenerat6c3 ct eotEerejetnmoab.X-cct'ik 
famiUafacoomosfuaetno ff\ Jfitergonficiofadba 
mtnacapttfiffnguUntocqfc A" iaSfiUfibeotartoM 
cft fc^m afculini a vtceffmo baMtatfne flume terre filfo 
annotfupia ptoccdcttfiad rfiSmonvtvocaretefiattce 
beUfi qdragitafejcmtliadn rcntJEcceegreflueeftpoim 
genti.f&c filife fy mcon :cjnq lus ejc egypto qui operuitfu 
gtntanouc miliatreceti.&c perficteterrefedcecorrame 
nltfsgadqdragitacSncpmU aentergoimaledtepopu* 
Uafe*ccttcinqgita.g>efiUf0 lobutcdfoittoieftmetfquo 
tndafeptuagintaqttuotmi mopoffimEcutereeteifecre 
Uafercctt. S&efilifs yfacf?ar efioeterramea.lKouiemm 
qutnqgftaquattuoimtltaq cpbenedtct^fftcutbcnedlre 
drtngentt.&efilifs^aMilou rte:*r maledietueinquem* 
quinquaginta fcptesmilfa ledietacoHgeflcrt3.lJ*err*> «^ , i . '».<l«»adragclTma 
^riKjj fenioteemoabtma. «»-* ©cutua eftmorfeead 
toiee natti madyan Oaben» 4-i.filioeifrael omia q pce 
tce oiuinationte ptectu* in perat illi ofie vt oteerec c te. 

a m *2L JSr ri ! w l!S;- 1P>oft * B " lffi * fcon rc S cm • 
iK.!?*? 1 .5* ' motreov d babitabat m efe 

Krt» balacb.tUc rcfpondit. ff t tn arTerorb er in cdrat t r5f 

u K *£ C "JEf? refpon totdanc * '•> terra moab.flrc 
oet»qiucc|dmtbtotrertroo pttq3moffcferpianarcle«c 
inmiie.ZDanentibue autg il ct otccre tm e oeue nofter lo^ 
teapud balaan ventt Oe' et cutue eft ad noe tn cboteb oi 
ttoadenm.iauldllU . voUt cene.SurTicttvobie qdilyoc 
Ef 8 rl? 1 p r te l aefpodtt montt mannftie.»-c«to.tiJ 

SS2Kl7 l?w, J?' :,no Y3 «««rtimtnietvctread 

jjjttaramtfttadmeotccne. JLCfcmonte amo:rco*aad 

tae populue qul egreffue cefa quc ci ptotlma funr cf* 

{«egypto oputt fuperficte peftrta arq? moranea et l?ui 

tmc.Bentet malcdicciefi Uoralocacontramertdienvr 

qnomopommpugnaeabta tuttalittuemar!:terrScba=. 

jere eft. «ttitqs oeue ad ba naneotfi et Itbanl vfqj ad flu 

i li cumete:neq$ menmagnumeufratej.j£n 

juledicae populo quta bft- tnquit tradidi vobie rerra m 
dWtt8eft.ia u t mane coftm tngredtmtnt et pofiidete eS. 

?^S fld ?""?*•?« C fup:a " Uflm '«Mnit oomln' 

tmtoefti^quta^prjibuitme parrib*veftrl abtabS/yfaac 

tflrevobifcfilfnctpttllber etiacob:vtoaretiHanYct 9 t 

«tronomtl. J.ect.tt.ote. femtntcojum pofteoe. Wtt 

.«cfuntverbaquelocu qsvobtetntUotempote.Tgo 

tue eft moy fee ad ocm poftii j folue fufttncre voe qt 

Mdtranfiordanetnfolitu oominueocuenoftermultU 

mccapeftri:circa mare ru» pitcautt voe er eftfe bodie tt-. 

Wiierpbarairopbelct la^ cutftelleceli plurimfflnctptt 

hiw arTcrotbvbt aurt eft pfi Itbcr tofue oectmo ote. 

roj:vrideelmotebueoeebo ^-TXfctmcftpoft motre* 

^perviam montte feyr vf tZlmoyfi ferutofii: vttoq' 

$cadee barne quadragefi- retur ofte ad iofue filifi num 

moanomeTevndecfmo pma mlntftrfi moyfierotcercrei. 

WemenfieJteatofecunda. ZDoyfee feruuemeuemot» 

fc.if. E?fuca.llu. 
tnus clhfurge *r rrafiioida* *f"j Recepttqjtofue rfodpl 
ncut iftu tuTomispopulus /A^tmeppFnrtees.Xranu 
tccu interra qua egooabo re£medificaftrott:aimrja< 
filile ifrael . #mnc locfi quc te populo ac tticire.Hc-rcpa? 
calcauerttveftigiu-pedisve ratevobisctbariarqntpoft 
ftrivobis trada ficutlocut* oicterautrafibittetotdane 

HBc [fiimopflDLcc.tf. et intrabitisadpoffidenda 
ferroaltbanovfqjadflii terraqnaofisoe^vefteri»; 
fnenmagnueufrateiitoimf turuseftvobis. TLu.il* 
fraethcovvfcpadmarema w~> Bbenitisquoqjtgad 
gnu wafolis occafumcrtt Ju£dirie:atnmidtctrtbui 
termtnusvefter.lRultus vo* manafTeait. ZPemetotefer 
biapoteritreftfterc cuct{ oi motsquepccpttvobtemor' 
cbusvttc tue. Sicut fuicum fes famnlueontotccs.#fi$ 
moffceroirecu.lHooimit Deusveftcrt>cdttvobtsre(} : 

tam nec oerelinqua te.(Con em i oem terra.Bpresvfc 
fouarc eteftorobuftus.tu % filij acinmcramanebfittn 
cni foue tuuides populo l>ae f ra qua tradtdttvobie ntoy 
terra^quaiurauipatribue fesrrafioidanc. £cc 
tuisvt tradere ea illis. X,.iif Vr*«8a adttrafltc armati 

GAifoxtarctgtfieftoro ULantefratresvfoBome 
buftuevaldevt cuftodi* fottesmanuapugnarepto 
asafadaeoemlcgcquaps eisoonecDetreqtttcwtsfn 
cepitttbimoyfesferu 9 ine*. tribusvris:f(cutxvobt80t 
lHcocclineaabcaadocrte: dir:apofTtdeattpflquo$tcr 
ravelad flniftra vt itclligas ram qua t>fis oeusveftcroa 
omfaqueagts.lRdrecedat turueeeis.£tflcrcaerttrm 
volumciegi frut 9 t>eo*etuo: interrapoire(TioiBvfe*it?a- 

fcdmedttabcr< incooiebus bttabitisincaquavobts^ 
aenocrib^vrcuftodiasafa; ditmoyfcefamrus3nttraf ; 

ciaeomtaqfcriprafutineo iotdanccotrafolfsoit&Kc 
Xucoirigcsviatuaaiutelli fpSderfirqjadtofite attf *' 
geeeaJSccepcfpiotibipfoz jtcrut. (0ia qpceptfttnoW* 
tarc et cfto robuft*:tiolt mes faciem 9 :et quocu^ mtferis 
tuereinolttimeretqmtecu tbtm^<5icutobedttttm*i«» 
eftDfieoe 9 ruueinoib 9 adq; ctismovflttaobedtem^nj 
cunc$perrer.eri9« Hcato.i. bi-tatufitoftsocustecuii 
Bndcctma tne. cutfuit cdmoyfcd&utcon lii quadraa cllnu 

tradi jrcrit otituo % n5 obedi la t ebar :t eccc mulier afcen- 
erttcfictlfermonUnisquos dttadcosaait. iRouicptra 

pccpetfei mohaf.Iu tm co diderit vobis ofts tcrra cte* 
fottareivtrlUter agc. ntm irruit in nos terroivr * 

|fcoouodectmaoie.2tee.i. clanguerutornesfrabiraro 

(\\fdttrgo iofue fili 9 nun reo terre.Sndiuim*q> ftcca 

M^oc fetljym onos viros tiertrofisaquasmarl rubzi 

apiotatozeeabfcoditotol advcfluintroitum quando 

Xttcie.?tcac6fldcratefra effrcflicfttsercgypto^et q 

wbecpbicrtcoifiuiggetefi fecerttts ouob* amozreozu 

grefltfutoomumutteri me*- regibuaquierattraftozda- 

rricInoieraabtcJeucFtapS nem feontogquosinterfe* 

ea. l&ficifltuqjeft regi rjieri ctftis. £t r>ec audtetcs perti 

cotsictu.£ccevirtin$rcfli mutmustelanfruir cotno* 

ffithiicpcrnoct^oefilflaifs ftrum:necremafitnobierpi 

raclvtcitplotarcttcrram- rirusadintroituveftru.3£o 

/hjlltcprcrhie [«€•*• minusenimoensveftentpe 

M*ticoadraaboic£s. £* eftocusincclofurfutuiter 

dacviroacivcncrutadteai raoeotfu.TRucergo iurare 

^ffitoomutu&etplota mibiperon^vtquomoego 

weatjppefiStaomncteriu fectvoWfctttnianv.itaa vos 

-jdderflrevenerut.Xollcfcp faciarfe.Xu. *-'■ 

mallervirosabfcoditetait.l 3»KipaUberiudicu. Jtcc.i* 

*te«vencruntadme:fed! ^•ftmoztemtofue con* 

ntfciebarnvndeeflcnt.Cuq? A^uluerutfiliiifraclofim 

potuciauderefintencbtls otcetes.d&uisafccdetante 

nllipertf ertertnefctoquo noscontracr>ananefi i crit 

ibterurmpfequlmtnlctto* ou*belltf «^itcp ofts. Jus 

c6p:efrrdetiseos.*3paaute das afcendet:icecerradidi 

fcatflfcrderevirosinfolari= rerra inmanus etus. £t ait 

nmoonVfuc^operuitqjeos tudas fymeoni fratri fuo. 

Hntfhpulaquecrar tbi . fDif Bfcende mecu in foitc mca 

afitilmiiTifucritfccutifunr tpugnaconrracbananefi: 

c08pervi3queoucttadva* vteffopcrgamtecuminfoz 

dnmtoidanis* WUfqs egrcf te tua.At abiltcumeo fv me 

(ls fratim poita claufa eft. on.Cuautc. Jtemo.q. 

YCuautcm. *<ciu. Ilp^ceditcp tudast tra* 

^%cdftobdo:mtcrantcf J-*didttofis d?ananeum 

k.iii 


Dfttca+Utt. 

tpberefetttnmanuecozum mcav*o:em. &cc*ftta 
apcuflerut in be^ecb oecem /YBnqj ceptffet eS otonU 
mtUaviroitt.jnucncrunrcp v^jjeifiuuecencjfrafca* 
adonibejccb tn bejecf? «i pu lcb mtno* oedtt ei fiUS fuam 
gnauerutcotra efi % pcuffc contuge.iauS pgentelnltt; 
rutu cbananefit pberefeu. neremonutrvirfuuevtpcte 
TU0ttaiitadonibe3ccbquc retapatrcfuoagrumfituc 
fecuttcopicbederfitcefieftt cumfufptrafletfedcatnafb 
inttattb^manutteiueacpe* nooittt etcalepb.&tttdi* 
dum.Xuautc. JLcc.iii. bee?Btlllarefpodit.E»amt 

«fAjfcitqjadontbcjedjfe* tHbfidtcttoneqrtenSarctc 
Aw^ruagtntarcgceampu oedtlttmtWoaiirriguaada 
tatiemanuuacpcdfifumtd f^&d\\t*wzUi [t.lq 
tatibue colltgebant fubmc* A_-/kbirriguafui>i 9 «ilrrt: 
faineaetbozttretiquiae.St guatnfcriue.filifaatdnci 
cutfectitareddtdttmityoe: cognatt mof fl oefccdcrunt 

ue.addnpertttqsctttnbtes occtultatcpalmartte&filtte 
raialeimetmoztuuecltibt. tudainoefert6fo:tteei*q6 

^PPugnenteeergofiliHu* eftadmcrtdic ajadababi* 
dabterufal2ccpcrateaic= taueratcttco.SbiitaiitlU' 
cuiferunt tnojc gladif tradc daecumfymeonefratrcfuo 
tce cuncti tnccndio d ufratS % cculTcrat llmulebananefi 
i poftca oefcedctee pugna- Mabitabattnfepbatatnf 
uerfitcontra cbananettqut fecer&tefi,»ocai6<*tftno 
pabitabattnmontanie ad menvrbieoimaidcanatfc 
mcrtdtex inaunpeftrtbua. ma.OpirqMudafgajancii 
©camaquartaorc. *cci. fintbuefuiectafealoneat* 

Jfirgceqjtudascontra accaroncfifmintefuta.Iu 
cpananeuqpabtrabat ^cctmajnw otc.Ha-fttiA. 

inebjon:cui*nomcnfuttan ^JI^Sccnditqjanffel^fit 
tiqultuecartatbarberEcuf^ J-locgalffaladlocuflctt 
fitflfatil?aiman:itl?oimat umaait.&iurivoeoccgy* 
atqjutcpfectueabtftadba ptoaintrodujct tntcrra^q 
btratozce oabyrcuiuenome iurautpatrib*vfie*poMct; 
vctuecratcartatfcpberid c tuefttvtnofacercirritflpa 
ctuiraeltrterarfi.B^tcsca ctfimefivobtfcfii fepiternu 
lcpb.tauiecuireritcartat^ itaofitamvtnoferirctlfc 
fepbcr oabocia^am fllfam duec&babitatoribue tcrrc mquadragefima 
buiue:tameeo*fubuerte= rolitovcUetltrarc,pbibuirtl* 
rt«e:inoluiftieaudirevoce lumpf iiuooieene.ifcutaba 

^YBr^cfecift^iauflob. laamicotuo. Sjbabetfoto 
VUjgnolui oelere eoe a fa= rcq iuntot % pulcbtiot Ula c: 
ttcvfavtbabeatle»?oftee:* flttibi,peav*oi. *cc-ij. 
Wco?ftntvoWeinrulnam. |^-fatrftdttfafon.abbne 
Cfiqjloqref agelue ofti tf ba V-4w C no erit culpa i mecS 
becfldoceftiioaifraeleleua trapbtltfteoetfactaeittmvo 
nerutvoccfuamafteuerut* biemala.lfccrrejcirqtetcc: 
Socatuqj cft nomc loci illis ptt trecetae vulpee caudaft» 
Bflflcnnufiuclacbtrmara. eavvijcttadcaudaea facee 

|mmol»uerut^ibil?oftiae ligauitimedio.tauaoigne 
wmiao.ffuaut. H.tO. fucccdeeotmtarvt»?uclUuc 
Y^mifttergoiofueppr^ q 3 oifcurrerct.»aueftati »0 
A-n ftnemt nlft ifraelvn* rejcerftt in fecjetee pbilifttno 
dfq5 in porrefTionc fu5 vt ob* rum. i£Luib 9 fucccfte t copoi 
tincrcteam.Seruierunrqj tatctafrue;ee:x adj?ucftart 
o&0cucrieotcbueeiue:a fe? tce i fttpula^cremarefuttn 
niostflogopoftcftvijcerunt tmvtvtneaequoqjtohucta 
ifieanoiieratoiaocaontq flammaconfumcret. tcc.ift 
f«mucftifracl.ZPonu^cft ■tf^jeerfitqspbiUftiim.tjf 
Miofucnliuenumfemul? A^rfecttbacrcViauib^ois 
t»luccrum 1 oeceanno? % fe ctfteft.Sanfon sener rl?aro 
pelicrfitcuinftnib' ? pofl*cfli= natl?ei:qxtpetulttvjeo2cet* 
oniefueintbamnatl? faref aalterttradldttF^ocoeat^e 
monre epbtaim a fcprctrto - % fcederfttq3 pbtUftfttn 1 co 
nauplflgamotiegaaet^ie buflerftt timulierccppatrc 
«tta gtneratto pgrcgata c eiue. iautb*ait fanfo. Jticet 
adpfeefuoe^ifurrejeerunt l?ecfcccrtttetftadl?uc ejepe 
alfl qui non nouerant oftm. ctam ejevobie vltionc «1 tunc 
lOfiaqfcceratcuifrael Eu quiefcam. ip*ercufftrq ? eoe 
Becimafettaoic. Zec.t. tngctiplagaltavtftupetee 
V\8ft altquatu tple cft oi furam fcmott tm poneret £t 
A^etrfttccemeflififtarct ocfcedce kabttauitifpclun* 
vcnitfanfoninuiferevolene capctrectl?am.j:uaucem. 
vrozcmfuaiatniltteibcdu JnctpttUberrotl?. Z^ccima 
otcaptteiCfiqjcubiculftet* fepttmsoie* 3Lecrto£ttM* 

Mttf. 


f3fttC3tktu.ln.t4> 

1*mc*cb 9 vmnudtcf qua* cfipffemueadpopulfttuu^. 

*- doiudicea perantfacta f&uib*illarcfpondtr.acuer 
cftfamesinrerra. abiitq^ ttminimteml.iCurventrett0 
bomooebetWceiudavtpe» meca.TR6vkral?abconUofl 
grtnarefiregionemoabca invteromeo:vrvtro8er.me 
v*o:e fua % ouob*liberi Jpe fpare poflitia. Reuerrimtnt 
vocabaf elfmelecbvjroi afit nitemtaabitc.^menifcne 
eui8noemi:eouob 9 nli|8alf autecofectaffunccflptavt* 
maalon i alrer celton eprna cro ->luffaU.£ria ft poficfeie 
retoeberblcciuda.JnsrefTi nocteconctee^patffiliofl: 
q^regionemoabttidcmoia fleose^pectarevclisloonec 
banfibiTmoitu^eftelyme^ crefcatetannoa impieatpu 
lccl?mantu0noemi-»cma berratitaneritiavctulc^nu 
arq 5 ipacunli|dquiaccepe batie.lHoitteqfofiUcmi:q: 
rutvr.o:esmoabindasqua vfaanjjuftiamemagipmit 
ruvnavocabaf oipba:etat= etegreflaeft man^onicotra 
terarutl?.XDanferuntq5ibt ^rEeuatatgtfCme^til 
oecc anute:etambomo:rut vXvocerurf&flereeepefr. 
lutmaalonvidclicerrcelton «tpbaofculatacfoemmflc 

^^o^^^ 5 " 1 " 1 ^ 1 " 0lbfl "* reuerfaeft.»utl?adl?efltfo; 

ouobUiberts acmaritoi fur cruifue:cutot;tttnoemt.in 

rcntvri prta egeretcu vrra reuerfaecognara tuafldpo 

q3 nuru lua ocregionemo* puiu fuuaadocoafuogvade 

abitide.BudieratenfqSre' eaea.f&uerndttWcaduer' 

fpertuct vne pplm fuu i oe= feria mtbtvt relinqua tew 

diflct ets cjci*. bcamrquocu^cni &*&** 

£!T*reuacfttraq30eloco £ga:vbtmo:at*fuerT*c$0 

eegrinattonts fut cu^ parir* mo:abo:. Ifcpftia ru' 

vtraq3 nurn :* tamtn vta po ppfo me*x oe 9 tu 9 oe*mc":q 

ftrarcucrrcdtin tcrrajiuda temo:ieteterrafufccpirfefl 

oi«fadea8.?teinoomum mo*iar:tbiqj[ocfiACcipia(c 

marrl veftre:faciat ons vobt pulture : \)tc miW factfltoe' 

icumtam ficut feciftis cum ctrjecaddat ff nofolamote 

momue et meca. »etvobia met re fupauertratdcflujif 

muentrc rcqme in oomtb*vt noemt q6 obfttato rutb flto 

ivm quoe fomture cftta: et oecreuiifet fecfi j^flduet* 

orculara eeaarq eleuatavo- fari noluit nec vltra ad fuo* 

cenereceperuti Oicerc.Ce= redttfi efuadere:p:ofcae<* 
fut flmtsl? venerfit t ber Wee 
A utb* v:be ingr cfli e vclor. 
apndcfictoefama gcrebuic 
otcebatcp mulicree;bcc cilil 
Unoenmcjbue ait. iBevoce 
ris noemiid e pulcbra :fed vo 
catememaratdcftamaram 
qzvaldcmeamaritudinere 
plcuitompe.£greira fu ple* 
na:avacua redujctt mc ofie: 
air Igiturvocarie mc noemi 
quabuiltauit one et afflir.it 
ope' Bknit ergo noemi cu^ 
rutl?moabittdcnurnfua:oc 
terrftpegrinattote fueacre 

ucrfaeftin betblccqfi pmu 
0tdeametebanf.O 1 fttcafl 
inpaiTioe onu&abbo pccd. 
fldvcf.afteapl.ferla.lbr 9 . 
^fifcrailaregie pxodeunt 
vlfulgetcrucie mtftertuj 
quocame car me coditoi fu 
IjKfueeftpatibulo Oonftjea 
claumvifcera tendee manuf 
wfttgia redcptionie gra tta 
r;inc imoiata cft fcoftta v /110 
vulneraf ; tnfuB mucrone oi- 
rtlancee vr noe iauaret crts 
miemanauitvndafanguie, 
1 mpletafut quececinit oa^ 
aidndeli carmine oiccdo na 
nWrcgnauitaugnooeue 
Hrbotoecoza etfulgtdaot* 
nata regie purpura : eleeta 
otgnofttpitetam fcamebia 

tangerc. catacui' ? b:acbi 
10 piecttl pcpcdi t fcti fta tera 
fjcta ccoipis pdamcp tulit palTi 

tartarf . Hiindie aroma etfo 
ttecvuKtefapoicnectarcto: 
eunda fructufertih plaudfe 
triftpbo nobili ^atue ara fal 
uevicttma oe paiTiote rjoftta 
quavita monc jmiUt et mo: 
tevttarcddidir.Stnc.it pm 

a*nfufuefumererubui 
qrh fufttnuiobpiobitu? 
oturbata fftt oriua offa. mea 
qualloe fonoeccitatue fum 
ec fouue me 9 oulcie eft miW 
^.g. H.znulriplicatifutc! 
rribulatmc:etoic(icndeftfa 
lue i pi in oeo ci 9 . £ r u r gc 00 
mtc faluu me faeoe^me^. X». 
Circudederucmecanee mP 
tioului mahguatiQobfedit 
mc. £]turge.fl:ne gfta nec rc 
petif. *itrtpe meoomie ab 
f?ofe mato. 3 viro iniquo ert 

peme.fldmgr.au £gofu3 
quttcftimontft pbibeodme 

ipo et teftimontu? ebibet oc 

mciiintftcmcpater. «Colia. 

Xy£ue cj f peranttbue i te 
'mtfcrertpotfue elig^ §» 
irafct oa noB otgne ftere ma= 
ia que fecim^vttue cofolati* 

onte gratiainueirevaleam* 
T^eroftj.mco.nulla vfqj ad 

oct. pafct>c ntfi oc fcrie pfari 

bueft cuc.HdcopIcan.UX 

TamterCfere^.pt fot\by y . 
quaf nie trabif boris ot 
ee advcf pu occafu fol;pnuct 
at noct* rcdirerpa. t y oeet^ 
goffguo ofittutemusclau» ' 11 


Btfca 

ftra pcctori ne ferpea tUecol obferuareoebetts ipib- ? foie 

itdueUradtteteradcUt 9 . Hj fltuartadcclmaoteadvefpe 

armte pudictcie mena ftrfti rfi pafct?a ont eft : a in 4nta- 

vigtllibcrefobxietatecomi- dedmafolenuatccelebtabi 

te froltc repcUatipxobft >Hed tie altlflimo ofto. ^fcocut* 

neccibotzcrapula tadcolftc eftofieadmopfeDtccsloq* 

datco:pa:ncvit>f6nfiaia5 re6tif$tfraeUoicedadeoe. 

iudificarapolluar. (Jftattbi f^|i9U [lauartadc lt.it. 

trinitaeeqUevnaoeitasict ^eincttoneputarebicre; 

an oia fcra * nfic a ifipctufi. mifl cp r>odte tc 4>pl?eta ?fh' 

am.cp4Cuinor3. **nftodi tuo:autnficpmfiadtftasfc 

Sdnrurt,a.8igilateio:a tecorrigcdapmitto.(9Ucni 

tc C ??ac noaevt no furripiat olim mt W,pbat* ae not* ee: 

voe callid*tctatox aff el*ofii oltm ?fecrat* ac oi0n 9 :oliro 

cuftodiat voe i t?ac no«e % c ^pbcta getibue inftttutue* 

ducatvoe ad matutina lett» JEc mibi aptfi: te tdonefi p- 

tia an fcma fac? aitare. pccf fcia ipc moftraututbi.pp^ 

m.% coUavte.ad mat.iuif , tadt pfagifi i fiduda pdici* 

IDodteft voccbfilaudiertrie diattribui. tfc.*DultipIicfirt 

Woliteobdurarecozdavfa* funt.vrotnvef. lCec.ttl. 

pf-aenite. flne gfia pf t. ?n *f\£r tc,ppt>etie olficiftrt 

I.no.folavj.j5go0[o:i8mea */mee oifpofittole nficta 

n6 qro eft <J qr a t a iudicct. p, gfcrri ad tUoe iftirut. Z e tft 

Btusvircjndab.cfiaf. .# nemooefreat:nemottbtfo: 

£rue a framca oe*aiam me midinc vani imittat. fnter 

am< &x tf manu canis vntea me a ipfoe tu erie meditie 4 

mcS» ©ermo brt ioMe ed.r.i tuffa pfera s: pcc pta oftedaf 

fT\H0nfir>ieremte fctilTi rnadaracdicae.TRecpoterl 

,xi/mimentu:magnuicG rertcereqloquoine fllcndo 

collatu c oiuinit? oonfi. ZDa poflie afferre pnlde:cj pdici 

gnutncj» tpieremie e meritfi do poterie -rferrefalurc. *♦ 

d afi .jmieref q» nafctf afi fci 9eue me 9 ee tu ne otfcedae 

ficaF <y edlf :aft,ppr?cta ?ltl= a tne. igtm trtbfatic ^tma 

ruiFqMntjdt cro:dto poriaf efttnoeftcjadluuet. *.ffu 

Cicufci^incrita^abcono afitofiene ctogauerie ntiri 

d u e r erccn tur offida.^ona lium tuii a me ad oefcfionej 

narranF:nectrtoono9caufe me£c5foice.&mtri*&*u6 

tractanf. >v$mfutoieec]e meu0.5n.il.no.fotoan.ai! tnpaOlonc* 
trfm l»f jcftcr cxuItaiUt bulatio mea ofte * no eft oni 

*.»eo:eleot0ubera meoo oeoteleonie.atenarrlnlv 
Cc.£tacotnib^vnicoi.l ? u. mctuftm^me^jeruea 

QSK2 ££ c ^; framca ** flCam ** « 4 

^oftatotoRc/cunumoif juanu caniovntca nje5. 3t 
mfyt tuoneroffippduo im* vSatoccdit [cnar. ErVTvt 
ponte^uradconigendu^ ^^ieremiaoadpopuium 
popftn:ctatc paruui§ oirig 1 iufla ofit ?ft an * edtces . Ho- 
*urptopbet5dtmtt>i tantS qutf ad pJebc:aggredifoefl 
operScredlo^gocntmnec tfbaoettnftnuat: bectndtoi 
flacjcequendfiidone^quia citofts.ia^iueneruntofeB 
«atep:cmo::fermoclmpe= vWmetflfctfi:qzreceffcfta 
dto::offtdo t reor. "Rr. Jnte me^20tt?do»o: ofiecfi otl 
(*cta tu0 fum ejcvtero oe ven nctib» fe fabulaf . Bult enit 
rrcmatriGmceoeuome^eo inf tpootfctudicifi celebta 
wncoifccdaoamc.iamtri rt:vultoffcfloi0aueto:eoete 
bDlatio^tma c % no eftqui glrvult oettcti canu cotcpt* 
idiuuet. *.©alua mc eje o:e materta ocnuda rt . «Cur me I 
Me t acozntb*vnico:nift 4t ptcntttof Cur mc facrile* 
frtniitttatcmea.f&m» *-•*• gamctcoeferttte^Sivobio 
)®liin(jtoft0otcerc(ia vnc>otrariaintuu;fl,pfpera 
^quntotegofuimfrocenj Oenegaut:flvoetnaliqu0oe 
pertcficrtvoiut:l?ocptelm fcredooffendtnarrareViCu. 
ptcrtp:ecept:vtiunio: fenee tfc^jf otaoie ?trlftat*inare 
ttncloqu26cloquctC0Obtur dtebflrofteqm aiamcaiole 
gce.Icmtbiotgnfi merittt ta cftillufldib*.£t vtm facfc 
nottae cdftitutt :tc idoncuj bant qut querebat aiam me 
fwtttaenoqlitaefermoio am. v-Hmtcimcter^jcuni 
alTcnitt-apud mcenim no mciaducrfurnc approptiia 
ftw tunio: tmpedif autfe- uerunt. J£t vim. Eora ote. 
nlotcollaudaf fed act^et vi- 5n.t0.no. fota a . t&uj nqua; 
rai mo9 oignitae c6p:obaf gtnta anoo nondft r>a be^ er 
Jnteq$amo:tnalion6lue ab:a!?avidifttgre^ab2afk 
nio.£ioquctce plurtmoe tn fieret e«o fum» P©-£elt enar 
utmo:fed£boetnueniren6 rant.cualije.X'. IReperdaa 
poffunutt.|n^tmoefttrt cumimpfleocueafflm meS Bttcft 

tftcuvir^ faguiniivira mel» appcrcrc^pttalargirt. #• 
Eec.vij. *-jc6mtobannc- 8>eus meuseripemeoema 

IlH tllo tpc fcitftteP tur nu pctons \ dc manu cotra 
btsd&uieejevobisargu lcgcmageneainici-i&mr» 
etmc Depcto^Stverirarcoi cs pattentiamea>&e 9 nc 
co;qre voenocreditl mit?i^ eldgerteamcoe*me 9 tnflU : 
i&tti c,c oeo eft vba oef audit jciltu meu refptce. gfcih*f-t^. 
1)&ropterea vosno attdiris: "f^ £nfcr ergoapudfe n 9 
me£Oeon6eftis.£treUq. *^cifcpvelrrtt(ll?cewj:oei 
tpinelt a bti grcgoiO papc. iti cozdts etue aurecoualuit 
ftcnfate fratreecr>ari(Tiint cr qutaftiacrocoftragno? 
manfuetndincoeitrelarare fctr.TRa^utn5nuUicii>eeprft 
pcravcneratiDicebattfeuif oei nec aure coipts pctpcre 
eic vobis arguit me oe pcto^ oignanf : a ftit ndnulU 4 Ikc 
lR6oedtgna£cjerati6eofte= 4deco:j>isautei?cipi6r:led 
dere fe peccatoie no elTe: qut nuilo ea mctis oefiderio co* 
ejcvirmtcoiuiuitattspofat plectunftTfljtnonuliicjubc 
pcto:esiuftifteare. ©edter terverbaoeifufripifit:itavt 
ribile valde eft quod fubdt F. ctia in ftetib 9 c6pugant:fcd 
deluiepoeoeltverbaoeiaue poft lacrnyma£temp*adii 
dit. Igropf ca vos no auditf quitare redcut:bt,pfeaover 
qtejeoeononeftis. iv-Bidc baoetnoaudifit:q:bccercr 

quiatribtilotvclocifeicaudt cere.inoecc6tcnut.Co. ! 
ine m tende aie mee % Ubera (fitui cuftodtcbar atam mci 
ea. lp>ropf tnimicos mcos ^ftliufecer&tinvnuoiccre* 

ertpemeofiev* Siberame oe*omliejrenefecimu«' 

abbiscjodcftmea neauer p:ebcditeefi:q:noeftclluX 

tasfademtuaa pnerotuo» retcfi.0e 9 mc 9 neel6gcaft 
^f^ent [Kbropf.Jt-vti}. meoc*me*fadtuto:iomefi 

Upeverba oci a udit cf fp ircde. *4Mi8 ftmict mci co 
oco e:et attdire verba oei no gitabat mala mibivertm int 
poteftcjfquiscriUonoeft:f* qufimadaueruntaduerfum 
rerrogetfevnuf<Jfepflverba meotcctee.^e^meug.&til 
oeiinaureco:dts£cipit?in 5tnclaiio.*.Saluamc« 
teUigrtvndeflt.Celeftcpa ozeleoms.£taco:ntb 9 vnii 
rriaoeftdcrareveritasiubet cotntub.rft. Jnwuduan. 
carnisoeftderia?rcri:mudi Uideoncalfltctioncmcaflt 
0io:il oechnare:a!ienanon qm erectua eft Umie*mcu0 


inpaOiane. 

. ^* ( ;*"& ntri "fwlntroiuitfctnctinfacra 

bulauoetnuocautofim^ejt efnaredeprioetueta* £ri 
audiultmetnlatltudine*an peme oeitmictsmeisoeua 
Judicaftioftecauiaaiemce meus-£tabinfurffcrtb 9 iti 
oefcfotTircmeettfic^me 9 * meUberame. Bd Wid*an 

*[ppte me* cjd feci ribt aut Stme tmpiozz fremebat ad= 
tfdniolefrfuirfidemilTl.a. uerfumeaffgrauatueftcoz 
ttucjdreddif.pbonomalii meufucillos, CoUccta 
qtfodeftfoucaaicmce4>r. s^% Skfumueomps©e*fa 
tf\ Sngeftngua gloziofl p KJ. milia tua ,ppiti*ref picc 
<k2ltfi cerramtstfupcru* vttelargtentercgaf incoz 
derropi?efiptctriupbo no* pozeaeeferuatccuftodiaE i 
blliqUrcrrcdeptoz orbistm tnete-fl&erofinw}.>co*nuUa 
molafvtcerit.0 c parentie Sd betae l??.for. Sd UMy 
^rwplauftifraudefactaco n6 oiaf «loztapFuBd.i i 
dolcaqftpomtnoyialismoz J&gosloziamea pivrinpa 
fuinmottccozrutttpelignti deuoftiea.eeeamozcfoUto 
tficnorauitoanahgni vtfol Bd.uUa. Sbzar?apf.cpm. 
uerct.D ocopuenoftre falu= ^-V fcrtftus $ nobis moztu 
lieozdooepopofcerat multi KX ueeft multoru30l tufti 
fotmte.pditozis are vt arte ficatt nuc in f anguine ipfiuf 
hHeretetinedeia fcrretide faluicnm^abiraptpru.i^. 
MhsvndeleferatjQru % ft* £rue a framea ocue anima 

delteiniomsarbozvnano? mcaioc-manucanievntci 
ftlienuUaftluatalcpzofert mea>£iberameoftewv. £ri 
frodeflo:cgermine:ouiccU pemeofieab r>otemaloavi 
gnutmkeeclanoe culcepo rotntquo.Jtibera.JEruc^ 
4uefufttnens.CS Ha t bonoz Z^cozeleonis libera mcofte 
DcovfcpquoQltiflimovna pa £t acoznib 9 vntcoz.lpu. m. 
mfiliocptcliroparacUtocu* £oUa$ matun.73d.vi.au. 
lusbonozapotcftas gefna &uln<)uagtnta«£apuuii 

GDri [fecuIa.amc4Tp. rjjf^ngutsjcpi defpmle 
(hidalUftespontifcrfu *^ ctufcmetipmobtulitt* 
turosbonopparnpltusip maculatuOeo:emudauttco 
fecr^tabernaculunomanu fcietta uFamabotjtbusmoz 
facrurideftnobui^crcntois tuiead fcruicdtxocoviiicri. 
ne$efangulner>yrcot:aut H- Meozeleonteltberame 
vitulo?:fed£,ppziu fangui ofte aacoznibuevnicozntu 
6 8 10 11 12 13 14 
t>umtUratcmmeS.:^Salua mat.Dnw.flnc«6fepft* am 
fne oeozeleontoiacoznib 9 ipi.ocnoe.fef.Bft.roXvw 
vntcowiu.lkumt.!2eoie.X»- oftic.fmfer.Xre0lea.tteU* 
£mc a frameao.a.m.£toc Wercuue vtfubfeqnr.pzinu 
manucanf v.m*#d tr.an. trte vac5re.1V ^acificeloq 
^uLpc9foucdef)abctivolu banf mibtiimicimeicritra 
creacelinldoa fiWaficboi* moleftterat mtt?i.*tdiftt w 
fto frabet vbf caput r eclinet. mine ne flleaa ne otfcedaeft 

Olfcriftuonout QCapftn. mc.*.(@me8inimtctmetc0 
. reftamcri medf aroz eft: gitabant mala mtW wrtnij 
vtmozte irercedere in remif tuiquii midauerfir aduerfu 
flonc ea? puartcattonfique me.Qtdffti.TV.Bdiutoztfu 
erarfubpoiircftamro repzo fccprozmeu^rueaofteerin 
mifuone accipiant ctvocati verburufifperaui.&ecliare 
fur cfne WdltatMV iffezin' amemalignitfcrutabozml 
iipea perfccuri funt mc gra data oet meU<. Jniquoa 0* 
tie ct a verbis tuis fozmtda= dio babui ct tege tua otlejl. 
uttcozmcfi.Jtetaborfupcr 9edfnatc.iv iRepdaaeu^ 
eloquiatua.vt&uafiqufin frupifaoe^atammeactcavi 
ucnit fpolta mulra.JUtaboz rt fa nguin fi vf ta mc5.X.lbe 
l^zincf.X^TBe cdaecfifm* ra mc ofte;v 9 . JeripcmeDfie 
pi|e ocuB a[am mea etcfivi abljomlcmaloavtrotntquo 
rte fanguUOIll.vt0.Sd.ii Ilibera.fraitairtc.ttNH* 
v0.fola.0n- jggoglozia* mea tiplicatt ffit.vt tnvefpte feb 
pe - 0i *tr ofig.cfi altf 0. IDf^ bati.TV. &cu0me'e0 tu.^ . 
-^v»ofte [BertHa.cpm. Jntctactat^CSHatnCft 
1-4 oemonftrauHmibtico $n te jactat?.cfiouob 9 fc4n 
gnouktuofidifttmibiftudla CBIia oie-tv.ftideqtfbu' 
eo? «1 ego cfflagnua quf poz loz»et ouo fec]n.cib*oEb 9 t>tet. 
raf ad vicrimS iuftua c|dc ru repc.Sft r**'.Salua mecjs 
cooiieocuomeuo.v- £rtpe 0zclc0.5nr.aftc1pifer.bT* 
meofieabbomfcmalo/Hd cp.*:$.vrtnooe\Sdbft 9 -5. 
mgt.aiiSCulerutlapidcofu ^toqlf.fcr.vtifrap^omtl'. 
dctvr i aeeret tn cfi icfue a fit Tffczecc0.eoir.cfi po. 2Dfferf 
abfcondit fc ct cjtiuit oe tcm Coir. oc fcr. vr tnfra. TRuUa 
plo^Colia - fl>ucfum*op8 oc fufftt. ntfl qdrageflmflU. vt 5 
vt£.jC dpF.vri nocrcp^cden. Bd.t.a. Slfcni ifurrcrcFtin 
|Ef er.d.i ar.fcF.fiebd.Sd mc * foireo queficrfir aiam 


ine&crjrra morefoUto.Sd mtncoe^cccenefcioloaui a: 
Ifl.an. «ibtreuelauleaufaj pucrcgofii.IDccoiXcc.ia. 
mci t>*e oef cfoi vite mec oo £^r t oijrtt ofiead mc. "BoU 
mie dcus me^p.TV.a X%oe V^toiccre qx pucr egofum 
tmcapceS.cft.CoUea.omA qmadornnta quemiwme 
tiut.ftcadaUad boxaa.Sd ibie:etvnuierfaquecficKina 
tUn* f nflrmataeftvtrtus dauerotibUoqucn.-ttettme- 
mcaininanib*lnlmicotum asa fadcconi^q: tctft cao 
mcoifr&diY.an. Conffida fftvtcruate£rmtfttonfma 
rur qulmepcrfequunf ct n5 nu fuS ct tetigitoe mcum ct 
conrondar ego ofte oc*me*. otjrtt ad me. £cce oediverba 
SdvS.aneaptfer.br*. Se meatnoietuoecceconftitut 
j(tta<p;oc pmie \ fcfttovet. tc bodiefup gentee ct fuper 
ontcconr fucce.#, «ripc me regnavt euellae ct Oeftruaa 
ofre ab»?ole malo.Sd m§.4 ct oifpcrdaa ct oiflipce a cot 
ai(uni.fcr.cflpdb 9 t.cotr.4) ficeaet plantes.fbecJLcot. 
pnlff/wifrap^omcf.buiue fN"1Cfactfieft jiuaote. 
dri.CScdturpebtMccoc ^nvcrbftofiiadme otecs 
libtor>icremie,ppt?ete.Jl.i. <auidruvidefbiercmia^£t 

a£rbarHercmic ftUJ!?el otxt.Btrgavigilantccgo vt 
cbieoe facerdottb*qut dco.£t oi*it ofia ad me.TBe 
futrfitianatotr?interrabe nevtdtftttqutvigilabo cgo 
niami quoA factu eft verbu^ fupcr verbo mco : vt faciam 
MadeuinolcbuaiofteftUj tttud.£tfactfieftverbut>ni 
amonregtftudatnterctode fecundoadmeoicensi&uid 
cimo anno rcgnt ciua. £t fa tuvtd ee^ £t otjei.OUa fuccc- 
ctfiefttnotebus ioacl?imft* famego video:etfacicciU£ Ititoacregi0tudavfcpadc5 afacic aqutlontsXectlo.fl. 
(umatlonc vndccimt anni fc ^f K otje*c*r*AOtncBb acj- 
decWc filil toflcregts iuda. v3,lonepandef malu3fu|> 
?f<$adtrafmtgrattonel?tc* omcsbabitatoiesfrerquta 
riiffllclmcfednto.lkcc W.tf cccc cao conuocabo omoco 
ry X factfi eft Vbfiofiiad gnatioee rcgnov aqutlonts 
CtmeoiccaUbttuf^tcfo: flttofis:ctvcntcntctponent 
mar£invtcronouttc:tantc vnufqutfopfolififufitnintro- 
q» eflrcaoe vulua fctiftcaui itu pozta?1?tcrufale3:etfup 
te: et p:opbcr:am in gentib 9 ome muros eiua in ctrc ttitu 
ocditc.£toii'i ab.ab.ab oo ct fuper vntucrfas vrbes tu* 

Bftlca. 

datloquartudiciameacu^ funtinonoijcerfit.Bbieoo 

eia fu g omi malicia eo» d oe minue cj afccndcre noe fcat 

reliqrur mea Itbauerut oife oeterracgypttquitraufdu 

aUeniatadoxaueruntopue jcitnoepoefertfheterratnl 

manuft fisarom* 2,ecrto.ii|. !?abttabileainutfl:eterr9m 

-j^Vflergoaccinffe luboe fittoaymaginemoithercr 

v< tuoeifurgeiioquc^ad ramiuquanobabitauuvir: 

£06 omnia q cgo pctpio tibi nccp ambulauit bomo.£"iu 

Wefozmideaafacie eozum f^f JCinduttvoglnterrfl3 

ncceturime refaciamvultfi ^X carmelhvrcomcderctl 

co^Hqo quippe oedt te \)0* fructus eiue i optima illius 

die iu ciuitatc munita:i C co et ingrefli coramiaftis terra 

Ifina ferrcaimi i mur u ercfc roea t l?creditate mea pofut 

fujjocm f raregib°iudaa pu ftie inabfyoiatione* ftacer- 

cipib 9 ci 9 ufaccrdotib 9 io[ dotcenonoi^ertltvbieoiie 

ppfo terre£t bellabu t aduer t tenctee lege nefcierfit eaj 

fum re:i uon pualebfir quta £ t paftotee puaricati futiti 

tccu3 ego fum ait ofievt Ube me et ptoprjete #pbcrauef t 

rcte.lDcc otctr.&ii j oic.f.i. Cbaakydolafecutifur.l£ro 

el fiactucverbfioiitad ptereaadr?uetudicioc6tcd§ 
meoicceBndetdaina vobifcuattofteacufiKjeve' 
inauribuebirfmoicc0.lt)cc ftrj oifceptabo.Sliatie.ti. 
oicirofie.JKccosdatuafutui -^VIKanlTteadinfuladC^ 

miferaaadolefcctiaruame* VA.*Wro*vid£te:*tccdar 

cbaritatcocfponfatioietue rnirrircerconfidcrateve[?c; 

qft fccuracs mcin oefertoi mcteravtdeteftfacrficbui* 

terra q non fenuatur. ©an= cemot, &i mutauit gene w 

ctU0ifrroomtop:imiciefru= oefuo8;*cerreipinoffitPi|: 

gueiue.#me0quioeaoi§t populusveromeueroutauit 

ea oclinquatrmala veictfus 0toiiafu£inydoIfi*£tct.d* 

pereo0oicttofi0.fl?eci£.u. ^vBftupefcitecelifupfac 

bnt gdite vcrbfi oliloom* v_/a potteet^oefolamiutve 
J.jL iacobtomecognatio-' l?emcreroicttofia.Puoeni 
nc0Oom*ifrE.IDecoicirofie. niala fedtpopaluemC2P* 
ifituid inucncrur parrea vri oereltqrurfonteaqucvtuei 
inntcinicjniriisrquiaclouga fodcrnurfibicitfcrnaeo^ 
uerfitameiambnlauerunt pataequecorinerenovalet 
poftvaniratem?*tvanifcti aquae. lHnn(*(dferu*eftifrr tn pafttonp. 
autvcmacul^iauareergo tuaetncouaUcfcitodd fcce 
facoieefttnpdam. Jt*iif. rie.B>ecoi.$teauaoic;t.i. 
Q{ 8perc&rugierfitleocf g^ ^rfot lcuiecjcplicaevt 
K7 ctoederutvocefua:po; VAaefuas:onagcraffuct ,> 
focrfittcrraet^nocfolat6c3 tnfolttudtnctn oefldertoaie 
Ciuitatce eiue eicufte ffitet fuc artrartt ventfi gmorj fui 
no eft 4 babttet tn eie. f tlif nullue aucrtct ea.^me qut 
quo^mepfjeoeatafneecd; queruteand oeftctct:inmcr 
ftupiaucFttcvf<$ad verttcc ftruie ctuetnucnerunteam 
1l&4dndtftudfactuefttibi 0>ccoictt ofie.3tccnofct.a. 
qtoereU(jftioftm oefituum ^\ Rotybepcdc tuu?anu 
eo tfic quo ©ucebat tc j> vta. ,*^?. dita te:t guttur tufi a ft 
tet>t.5«lcctio.t.alwwe. ti.fitoijciftioefperaiit.TReq 

a% nficqutd ttbivieivia # fada.Bdamaui dppe alic 
egypti vt bibae aquaj nofci poft eoo abulabot&fio 
turbida^tddtibtcuvtaaf- cofundif fur qfi oep!?cdttur 
flrtap vt bibae aqua flumle flc pf ufc ffit oom*ifraeI:ipi* 
Srguet te maticia tua:ct a* regeeeos pncipeei faccrdo 
uerflo tua icrcpabit te. ©ct^ tce ct^>pbctc cos oicctee tt- 
toctvideqtmalfiiamavcft: gnopatermeueeennetla- 
rcltflfe te ofim oeu tuu:t no pidt tu mc 0enuiftl.lbecf.1if 
cirerimorejefapudreotctt ^rf J£rrcrfit ad mc tergu* 
pfteetcrcttufi.l&ecoiX.O. AJL ctnofadc ettn tcpoic 

HSeculo pfregiftiiuga afflicrtoniefucoicct.Surgc 
meuruptfttvinclamea etliberanoe- Bbi ffttofjtui 
etoirtfttnoferuta-?noScni quoefcciftittbtfSurgant? 
colle fu Wimi t fub omiltgno Ubcrct tc tn tcmpoze atflicti 
frondofotu «pfternabart me onte tuc-@c6mnumc9dp= 
rctrit.£goautcpiantautte peciuitatutuarficratoittut 
vineiclectaoiiicfcmcvcrfi. iudari&uidvultiemecufudi 
Slomocrgo plect-iO. ciocotcdere? t£*cet>ere!i<}ftf 
puerfa ee f pzauu vinca mc oictt t»fi e. ^f ruftra pcufll 
allcna^ Si lauerte tc tntro * filloe vcftroe:Oifcipf inanon 
multiplicauerl tibiberba bo receperut.^euozauir gladi 
rttbmacfataeeiiicjratetua uevefter,|>pl?cta6Veftro9(i 
cozameoicttone oc*. Afio ttleovaftatoi generattovrs? (1 otcie no fu polluta:poft ba &- 
limnoambulauuSiidevtae IDcc tucit.^cqufi tur pmct- 
jiimoeb©- ^tpmo.-^cr.if. B I Dfttca _ . 

iHilto [Setimtobaue an 3nr>iCTnagnofcftiuita< 
tpc.nafcrfititocipeset tisftabatlcfusetclamabat 
pbartfetminiftrosvtappbe otecsflquts fltitveniatarf 
dercticffi;3Jcfu0autcoijcit mectbibat»pce*-*c- 
ets.Bdbuc modieiitcmp* r^< % ncttftca <je Pomic no 
vobifefi fumetvadoadefici iSl/ftrateiuntaacucrasno 
mifitme.jftrc*«£-b.au.cpi bleptoptct^indulgenriaUr 
ttiiuripesfflcerdotujaudt- girc culparu.p-$M 
ta inulritudtsftdcctco mnr ©tqutsfltitvctatabtbaw 
murcquoTCpsgtoilftcabaf : ©evctrcd^nuetaqvtuc. 
mtfcrfitmtntftrosvtefiapp *f~\* ppfotuoqsofiefaln 
benderent» tSLuc appbcndc A^_'tcm menttea cozgte^ 
rentfSdJ>ucnolentc.fiUia bontsoptb^tnberedotuafg 
crgo non poterat appbende" mereaf ,pt ecttoe oefcdi- e D 
adbucnolcntemtmilTiffitvt Cf crtpr-tu. Scdmtott 
audtrent oicctc* Auid olee= -w- THillo t.Smbulabaric 
tcffldbuc modicfitcmp 9 vo Jl fustngalitca.TBocnim 
btfcfirunutuevadoadeum volebatCtudeaambularct 
qut mtft t me.f mplere oebeo qrebat cfi itidet itcrficerc* 

©ifpenfationc mea ct ffc pue re. I0mc r. bti augurt 
nircadpaITtoncmca.ta.uc* noeqSfcdtofiafnriuitaft 
rctismeetno inueniettsret noftre pbuitcjtemplu.llo 
vbt ego fumvoe non potefttf fc pdiderat pot eftatc fcd iw 
ventrc. l&ie etiam refurrectt ftra eofolabaf fragutrateni. 
onc5fuampdirit.Woluerut •futur&entcratqdwru 
cfi agnofcerc pfentctpoftea atlquts fldelte abfcoder«i< 
quefierfit cfi cfi vidercr mul nc a pfecutoittfXnenirct 
tttudinctamcredente.Wjre nciUt.pcrtmlnelattbtiwj 
rfitergoiudciadfemettpos ceref :pecfllt incaptteqo 
Auo Bietturueeftrqt n5 in- mcb:ofirmareE.Stc«w« 
ucnicm^ennHfiddinotfcfi ctftefttntudcaabutaren» 
onc gcntifi ttur*cft:et ooctu bat:qt qrcbat efi iudet tn 
rus 0cntcf^TRon cnifetebat cere: qft no pofot ?paaW u 
quidotjceftrfcdqitUevolntt rctn«ittdeosiu6ocddtB 
p:opbetaucrut-?turus cni dete bacenipotcrtaqnw 
cratofie adgentes nonpte itt>em6ftrauif.£rataut*.f 
fcntia fut coiporUfcd g apo^ icimo otes feft 9 iudeojM«n 
ftolos fuos.ffu afit. fegta . Auidftr fccnofe** lupaiTtouc- 

fcriptara$<ile0crfitnouert puluettbiferuies augeatur 
^ctebltotefeftotaberna* 1$cr$.*er.uti.£S.u>t>an< 
culaadrtmUitudinemtaber -w-TBtllo t.-f etafutencbe* 
luuro9 idb 9 l>abttaucrutcfi JLnta in bierofolimis a t>y 
•gfpto eductipegriarcf: cmecrafiambulabattefus 
Jbcremo^fteeratoieefeft' 7 intemploin pozticu f alomo 
majrnafolennttae.Cclebm nis.£tre»^rne.b.au<Tuir 
bgtboetudei vclutrcmifeeu tf actafunrencbcnia tnbie* 
teabcncficiaofiircjoccifuri rofoIimie«£ncbcnia fcftiuis 
rrantonm.&oaniffitfrce taeeratoedtcatioietempli: 
Ei*fldofimteffi.(&uifutfra greceenicenonuouiiotcif. 
rrca cl 9 bcnc noftts* 1R6 ent i8t nciiqj nouu 5 aliqutd oedi 
nouficft qtfaudtftte. «Confa caturend?cniavocatur.Bh^ 
giitnetvtrgtnie maric ffee jcerutiudei.Situeejcpeoic 
nnt otccbaf .tCu afir audttta nobie palam. iHon vcritate 
ffce ofttunarte cogit arc co^ fctrc oefiderabanr : ted cn 16= 
fanguirat2:n6itcvpnricti6 ntamparabautbycmserat 
rtla,pi>aglnc. IRamftcutm ctfrtgidicraur.adiUfienij 
fcputctnovbtpoutue co:p? oiutnuiguc? acccdercpign 
pftinnllue antcanec poftca erant:fcd accederecftercdc 
Ucutthta beata bet sjcnttrir tdLut crcdtt acccdit :a qui no 
nec antea ncc poftea quicq* crcdit r eccdit£&cn t cp quoda 
mtntalc?ceptt.?Cuaut.$ld locofctcns ©fte iefue eoeoe 
bitjm-lloaafcedttead oic ?pofecuduboic3'fapcre:n6 
fcfrumbficegonoafccdaqz fccuduoeu:fecundurnidq£ 
wmp^meunodum adttentt rjomocratno fecunduquod 
yrv0ftratfbt4* [ ocusettaafluproboimepcv 

J J oomincftnt acccptaic mancbatait illis. iSLuidvo^ 
ivniaq noecrptadograna bievidcruroccbriftocui' 7 h 
tuaMgnoe efficianwadre* liuecuVKcfpondcrantfccu 
mediapducatetna.l^eroo dftoptntoncfuaoauid. <5tc 
Idntf a, &utdaautiudei enUegcrantibocfoIureue 
Dicebatqtbon"cftaluautOi bant:qtouitnttatcni ciuelc 
cebatnofcdfcducitturbae. gebant:fedno inrelligcbat. 
ytvflnobts qs COIUcta H>oc,p magno i udei a rpo q 
Ai/bficpfeueratcfntuavo rcbatvtftotccretego ffi *pe 
lttratefamulatfi:vtinoieb* fccud6q6iUtfapiebatoefe^ 
nfiectmeritoetnumeropo mteoauid:caIfintflreturq$ 

l.fl. 


©fitca 
Itbi arrogaret regiapotefta imuncsacrimCer-T pkmam 
tcm.iJbluocftqdeisrfidit. mirartoe.Waetteftimoniii 
$Ut dc filio oauidvolebat ca^ pbtbuerunt otuine ooctrine 
luntari:tUefiUft©eifeefrerfi eiuo^cfitrtcerctacjbuemifii 
dir.ictquo. Qudi.Kcfpon^ fuerat qrenotenuiftieefc 
dtt ofie-. Hoquot vobio «i no Rftdcrfiteni niuyfe audiflc 
crcditig.(0paqego factottt bolem ttc loctitG.. 1R6 citi df 

noic pfio mci: t?cc tcftimont c> flc loqutf bSalle aut fielo= 
um cbi bc t oe me:fed voo no cutue cft qz oe?crat t bomo 
eredftj qtnSefttoejrouibuo £ficpbartfetrepeUcnK9te 

mets.fcu.Sdbft^a- t&uce fttmonifteovoi^erutlHuiid 

mecvoccmea audtfit et ego * voafcductieftie' Bldem' 
bhe aanofcoeae.«CoUccta. enioeicetatoovosfermouy 
QS Sncttficato f?oc lcifiio tUi*.Wun<idaUciee*pncipi 
SZJ ocustuoucotdarideUft buscrediditicuauttrplw 
mtferatoz tlluftra: t cjb* Oe» rifei0f Sedturbabecqnon 
uotioiepftas affectfi:ptcbc nouitlegemmaledicttfunt. 
fupplicatibuspiubcntgnua tfEtutno noucratlcgetptcrt 
auditft.lf&crOo.admftg.a dcbattneftcimiferatlegeitt 
iOulta bona oga opat* fum ?tcnebat iUt d ooccbat lcge: 
vobie,ppf qdopuemevultf vtimplercf qdotj:erat tpfe 

HCocctdere. «CoUecta. &ft0.j£govcntvtnovtdere6 
»efto fupplicattotbua vtdcatavidenteecedfianf* 
nFts ompa oe*:t qutb^ftdu Ccct aftt factt ffit pbartfeUc 
ctamfperade pietatietndul gioooctotesntUuintatUot 
0ee:?fuetemfetrtbucbenl= popultlegenefcientee.*tt. 
gnu© effectfi.lperoomtnfi. &dbft*.an. JWagifter <not 
<E$crta.v.©cdmior>annc tpsmeft^pceapudtcfacto 

I1R tUo t. £fi audiftentci= pafcba cum otfdpulis mew 
daoe rurba f moncstcfu *f\ Sefta qe ompe P- 
otccbatlt>icctfe,ppBa£tre. "»i» oeaievtoignitaeoditi; 
Ofiiocutus p2tne.b.aug. ontsljumanepimoderai 
cffct oft0 tnf iudeos: nata c faudata medtciaits effni?> 
oe illo i turba (editio alif pu nic ftudto refotmcf •'$>& ^ 
tattb 9 <rtpe ect *pe: alije ot Bd rrtag.an. VcfUeno m 
cctibua qt oe galilea no fur deraui^oc pafcbfljnsduca- 
repitxpo.dSlutvcromifTiftt' rc vobifcum anteeppattar. 
crantvt cfi teneret redterur Coltc ctfl* 


mpafllone. 

£Y*ro$aofic,ptntt 9 plc:> ooceifietta ebomCcemalo* 

dbt tuc: vt q tibt non pla vetura pdlcart. ta* tfi cuan 

cftrefpucs:tuort pott*reple geltfta oiulno tribuit facra* 

aturt»dcctati6ib 9 madato9 metoqtpdtifer fuit tdcft ffi 

^kr.Cf cr.vt.£co3iocm muefacerdoa.Cu. Sdbft'> 

Vl&iUo tpc. (CoUegerunt an.q^rincipce faccrdotum 

JLpotificee «i pbartfei coci codufi feccr u t vt icfil occtdc 

tiiiaduerfueteffiaolccbant rcnt otcebatflfitno tnoic fe 

iftutd facimue qx l?ic farno fto ne fottc tu mult* ficrct in 

multa figna facft. ©i oimtt f^f «fcrdtbue [ppfo.iCoU3 . 

rtmue cfi (lc:oc0 crcdct i cfi V-lnfte qe ofic gfa m tua* 

JCtrer. ^me.btiausutrtm. benign*infude:vtpct§nfa 

«ollcgerfit pottficeeapfta cafttgattocvolfitartacobtbe 

rtfctcodUfi. 1R6 enioicebat tce tpaltterpott?maccrerih 

crtdam^lfMuo cnl pditl \)0 q? f uppiictt Q oeputcmur ctcr 

minee cogirabat quomodo nie.p t>* Bd mg.an.lBppto 

noceret<r quomodoftbi con ptnquabatafitoiee fcftue? 

(ulercntnepertrent:atfiti= qrcbant pnctpee facerdotfi 

mebantt qflc5fulebant.»t quomodoteffi inf ftccret fed 

cet>anreni.@ioimittinVcfi timcbantplebe* Coliccta 

(Icomecredcttnefi.a vcni* f"Y«©ncedeqeompe ocue 

ent romani i f ollent noftrfi VJ.vt 4 .ptectiote tuc Faj 

locfitgetc.CepotaliapdC' qrim^ltberatiamalteoibue 

retimuerfit:* vttS ctcrnam fccura ttbi mctc fcrulamue* 

n8cognoucrfit:acRc vtrun» p r).|E £>abb5.£>et3m tobc* 

qjCdiderunt. "ftat romanl "TrWtUo tpc.oi titico.f. % 

poftmotteoftiaglottficatto JUiurbtetudeos.Brncam 

netmtulerfitctelocfiagctc oicovobienlff maducaucri 

«pugnido * tranfFerendo. tte carnc filii boie % bibcritf 

iWafiterciecavpbas no eiuefangutne n6 kabcbtrio 

mincettelfapottfejcaniitti* vitain vobte. Jttrettq. 

proprjetaiutoicceeie. ©00 <**m*Uabeattau£ufttntcpt 

iicfcitiqutccrncccogitatis: lUrtgabattudeiadinuicem 

qterpedttvobtevtvnuemo ©tcetee. iftfiopotefttyccar 

rtafbomo.pppPotnontora ncfuanobteoareadmadu* 

gcepcrear.l&ocafitafemet candfi.2Litigab3tita«^adi; 
ipono otjctt fcd cfi cflet poti*» uice qi pane cdcotdic no tn* 

fcraniiUius ,ppl?ctautt.l?tc teiligebantnecfumerevole? 

Uii 


I^^M^H^^^^^^^^^^^^^^^ 


' i|fl * 6 8 10 11 12 13 14 

banttnaquimaducattalem TTl diul parcgts. w. 
panc no litigat adiuicc qm Xiotumcuas multoifi et 
vnuapanievnucoip*multt terrotgtncircuttupfccjmliU 
fumus.Bmenamenoicovo acopzeWdamusefiflbonu 
bts iitft maducaueritl earne bus virts c| crat pacificimc: 
fi WJ l?oi s x btberi tts ei 9 fan* t cuftod t entcs latue mcfl il 
guincuoii^flbebitisvttaut quomodooecipiflfipaalefl 
vobts.tauomodocjdeedcf ; mus aduerfus cft icofcqrf 
x dTnamodus m&ducadi fit vlrionee? eo nfteautmecfl 
tftu pane ignota tts. Slerun eft tanq> beilaroi fottie. 
tame nift maduca ttcrt tts no dCircfidcdernt mc virt men< 
babebiris vita in vobis. toec daces flnecaufa flagelliacc 
nocadaueribusfcdviuettb* ciderfitme.SedtuofieDe> 
loquebaf.Sedquiadcrant fcfozvindicamc.^Amtrt 
plurcs no intelUgedo feada bulatio^ima eft ct noeft i 
lijattffit. iHoenicogitflbat adiuuet.Scdtu.necrepcttf 

fyecaudicdoniftcarnequod v- ^ederfit incfcflmcafel. 
erat.apoftolusauteoicit i £ti fltt meapotauerfit mc 
ve» otctt. Sapere f m carne accto. Sd tng.an. a h t p w 
mots cft. ACarnefua oat nois «Clartftcamepaterflpudrej 
bts ufta maducare;? fapere metpmdaritate quat?abii( 
fmcarncmozscftjcfioecar pufirmudusfieret. *°* 
nefuaotcat quia tbi eft vita -TVWcaturqfl ofieWC' 
efna;ergonecfapercocbe» Vvtratuapopulu aepcfltv 
musf mcamcm ucut in l?ts tem:a purtficatuotgnftmcr 
verbtsoftcdif.ffu. Brtt>ft ,J erudiatrvtofolationepfcntt 
3- l£>ater iuftc mudus te no ad fittura bona.pfidatjkr 
cognouitegoautccognoui ofim. 3dc5plctotifi, 9 
teqttttmemtfifti.CoUeaa /lifcffno falutia gaudto 
Sf )1R.oficiatqfumu0bomt *-*-^4eteturomnefcculum: 
/*^ ■neplebstibioicatapie iefuoredemptotomntitf^ 
oeuotiontsaffecttt-.vtfacrts nautt otbem lagutdu* 
actionib 9 crudiraq»tomaic= antc pafd?eferiasadoerm 
ftatituefitgrartot;tatooos tnbetbaniamvbipiepoftt" 
nts portozib' , au0caf-T|*cr duumrefufcftauttla^arwn* 

ofun.C - x Pal Uardimariapifttril&pluli 

man bbatopccdect.Lid btammoyopttmtvnjclrbc» 

vd.efte i pifei «e^il toe oni pcdesrtgfldoUcl?» II' m 
mij.Pcft l?ec tugahs aftne 

icfueuipnus arbif puUofe* 
debattnclyta pergcbat bie 1 
rofolpma. iyftupendapie 

taamiraoetclemetta fcflbi 
afeiltfiertoignaf auctoxfe* 

culi* i ronoz occue itnperiu 
flttrtnltativnice patri nato 
paraciito c inRnita fcFa.aui 
pm-fiutnobis. v-£uftodi 
noa» 3'1 nac otmu.an^a; 
eemtua.£ct!avts.'Sd mat. 

JruUta - Jpi tfo no coguoue ■ 
rtmtviaemeasclbus iuraui 

Inira mea. Si introibfit i rc 
qiucmcam.ps-Benlte.flmj 
floiiapFi*3rM-no4olaaiv 

Tl^ueri bebtcoiuouctesraa 
mos oiiuay obuiauerut ofto 
clamates % otcctcs ofana in 
cjtcelfta. vt Hitftsvtr» cfi at« 
v £roca frameaoe 9 aiam 
mea£t.*£crmobumajeimi 

BSalmtvi' [epi.^cc.i. 
ceftrui pmi d lectus c fe= 
ritmoecurfuri:oUtgcn£ pti 
110 Dcbemuatntcdere cjdtn 
foefcrtpttoc cotineat: vt co«> 
gmtaciug ozigtne inteUigc 
ttamtpfluetfaciUuscSfequa 
inunt matfeftato capltc pof 
Itnt rcctiue mebta otftribul 
JnfcrtW* enim ita.$n ftne? 
,pfufccptt6ematutina pfal 
musipfioauid. $noicq 
iuocautteoncoijeiftinoli ti- 
mercjudtcafti caufa meai 
ltbcrafttroeoe*me 9 . 5n patmaru 

oic trtbulatioismce dama* 
uiadteqtejcaudtftime. Ju= 
Y >3ftfalloifu(ce* [X-.il. 
,-*-* ^ptio matutia folie oitfi 
f q antcucntt :t pufcp oibc ra 
diop clarue fplcdoi tllumtet 
matutinu:noctiatencbr{ *c 
mtnu poitac rcfotura fcftm 
caligtnu cccitatc:rcb 9 cuct( 
faciee qda ac lume inf ud i£. 
U-.^ratree met fc elogaue- 
runtameinotimeUg&uafl 
aUentreceflcrurame. &e 
rcli qucnmt mc^)jtimi mci % 
quimc noucrat. dtLuaftalte 

eTCcum ["i* Jtec.tu. 
vclun fub vua tnaterie 
tcnebinrumudueofufionc 
tacucrtt: tntcrueniete matu 
ttnoroiuerfa fpccle^varicta 
teoiftinguit r?oeeftcuomta 
ceca fuerint:ocultomniu re 
paranf .iHop cnim quodam 
modo aufcrt lucc ocuiis:mu 
do auroia reftttuit: arqs ita 

matutina 5te fufceptioe per 
fruimur vtgloztoft 9 poftmo; 
dumfoUsfplcndoic potiam 
Xuaut. > Sttcdeoomine 
ad mc x audt vocee aduerfa 
riotnm mcoiu . IH 6 quid rcd 
dtturpzo bonomalumquia 
fodcrunt fouea animemcc. 
Kccozdarc quod ftctcrim 
tn ?fpectutuovrloqrer,pelff 
bonu * auertereindignatio 
nemtuaabeie.Tflunquid. 

attcdc.5itic6ono.ioUftn. 

Ulfl. 


E*lca 

1^uertt?ebzco9veftimcta,p ofii faluatorltqutppccuplu; 
fterncbat tn vta ct clamabat rima oe co in nouo flnt pofi« 
otccntes ofanna filiooauid tateftam£to.»tcttitaq5.&e 
bftdict^qui vcnit in note ofii us t>c ,? iue 9 refpiceimc.£r rc 
pe Xon ferua mc. efi ar. X*- Uq.fi&uarealTuprt l?oie agir 
ffJeoielconisltberameofie caufavttntcrrogarcvideat' 
£tacoz.v.I?. Hecttoquarta quodamodooteea.&c^oim ^dquoniaflcutoicitas qutesoeusme^curmeoere 
OpoftolusleicfpuaUeeft: UquifttfSccuducnipiopbc 
etfpuaUbHpualtacoparan tasncfctebatpctimneeerat 
da ffit:foIcm t>ic iuftictcarbi oolue tn otceiue. CuaMV. 
trozocfl^nari . Ifcoceft *pm iRolt oomicelTe mibialicn' 
oominumcSnobistgnozatic parccmtfrtnotcmalacoffi 
rcnebzi0ctpctozu3cccttate d§fomee<imepfequflf.£t 
fubmertle:celeftt8fueooetrt nocofundarego. ^Confun 
ne lumc tnfudit:* quos non danf oca ttmtct meiijqnmt 
babuim^oculos cozdte infc= aiam mea. £t no offi. TLM- 
riittMvelutradtosquofdam *f=^j6cafitoidtvtm5ifefta 
apfoeuiosmtflttfnoeoeno JLfrct,ppterno0 fccflcT»e- 
ctc tetcrnma oeltgntie libea rclictu quojt peta pottabai: 
raret:i panlattrcfoIutUno- ac vtdenreet»tfeerem*inoo 
bte pctotttcnebtfmatuttnc pzoipofctdttuftomozhrii.p 
fufreptiont pfuefccrct vtpfe pcto tllc mozeref . B>ei<$ fac 
cttfacili*poflcni*tollerarcfo tnpaffloevocevfuseftflcut 
lie ardoic. TV.C ocluflt viae tncuagelio legtm*. W? i* ; 
mcae itmtcuo infldtatoz fa^ ly tamasabatbani: Beft w' 
ctuscftmtbificutleoiabfcd me 9 oe 9 me*vt<Jdmct)ereIl' 
dtto: rcplcuit * iebztautt mc qutfttf ©aeinfcvoce vfoa cft 
amaritudicocdutcrQttnla vtqS ptopbetta annftdeue 
eilmozti0Vitammea:ipofu rar:rei crit' ; app:ob.irct £u 

crutlapidccontramc.Wide afit.TV.Wtemecfieta<rt>rt 
oueintcftatc illozujatudica Iatoxfoztte,ppterea pfecutt 

caufam animc mcc oefcfoi ffit meettntelligt? nopotue* 

viremee.*.^act*ffitnocri- rfit.»ne,pbaereneeetcot : 

fmnoippFomcocaticficozft da.Xtbircuclautcau(flme 

toraoie.iUdetme. fccc.v. am.X>.atdtfttpftctni<frW 

-fyt&t txe a ut \}ic pfatmue corfi aducrffi mc tudica iudi 

V^igcftueeftetperfona ctfi mefi.£tbi.!Wiemecfi* Iu ramie 
Dn.tti.notr.rola.an2Dulta 

turba iudeo? iteccrfit man* 
infoluatoiemillcvtagn^in 
nocene no negautt palTione 
pylarue oicebat ego nuliant 
canfatno:tietuenio ineopo 

puiuetudeov clamabatcru 
aftgfltur- pXcltcnarrflt-cfi 
al(|e. X^.TRc perda e cum im 
pfffl Waiam mei :£t cfi vtr 
fan. t 3c$mtot>anem.X..vu> 

IjRtUotpe. (Tuappropiu 
qffet tefue bterofolimio: 
ctvcntlTct betWagc admon 
temoHucti:tunemtfittwoe 
Wfctpuloe oiceeeie.^te i ca 
iMfiqfl ptravoe efta ftatiut 
luetctte aftna aUigata* pul- 
lum cum ea foluite t adduci 
temtl?t.£treUqua.t£>melta 
vcnerabUie bedc ptefbirert. 
iDcdiatoi oei t bolm bom o 
rpe iefue qui p:o fruani ge= 
ncrte falute paffnrue oe celo 
oefccderat ad terrae: appzo 
pinqnte bo:a pafiionis eiuf 
dt5 appzopinqre voluttloco 
palTtoievt f>\)oc clarcfccret 
quianoninuitue fcd fponte 
patcref . Xu afit. ii- ■ toi%tft 
Impifapudfcnon rectccogi 
tantce eirctiucnta mue tuftfi 
qmeontrarius eftopcribus 
noftrte pzomtttit fc fdctiam 
tet t>a bcrc Alium oct fe nomi 
nat et glortatur patre? fc ba 
bereoeum.Btdeamueff fer 
moneeiUiue vcriftnt i ftcft palmarfi* 

vcrue filiue betlibcret efi oe 
mantb^noftrie. *.CaiUpnu 
gacef eftimatt fumus abtllo 

ecabftiuctfcavvisnoftrUS 
q> a b imudicifs et prcfert no 
uiflima tuftoium. 3Uoeam 9 

IlRaftnovenire [ at.vtfl. 
taturbiercr appellari 
aclaudartvoluinvtcrlame 
boc erudit 9 quifq>a£nofce*t 
ipm cffc jcpm quc ficilloven* 
tw ptoptyetia oltm pmifta fl 
guauerar* Hn cfncp oies pa 
fctyevctrevoluit ficurc x iol?a 
nis cuagelio oidictm*:vtett 
am c l?oc ofid erct fe efie ags» 
nuimmaciilatuqutpcta tot 
leretmundt.Cu» -fr.Jnfur- 
rcjceructnmevirilniqutabf 
cp mta qfierfit me tterfiecre 
% non pegcerfit in facte mca 
fpucreilanceis fuie vulncra 
uef t met pcufla fut ola ofia 
mea. £go afiteftiaba tne t§ 
cJMuoztufifupterra.*.£ffu ; 
dcrutfurozcfufi iniucinfrc 
muerfit ?tra mc t»cttb 9 fuls 

H£nusrjppe [jfcgo.r.tr 
pafcbalts cut^imofati' 
one popuWftfc abegyptia* 
ca f ui tutc libcra t- :a n c|nq j 
oicf pafcbeidcqrtadccima 
lunaadvefgftUiftue eftiino 
lari figntficaeeftcliioserflt 
fa guie fuo rcdcptur* : a ft cjn 
q$ oies pafcbeid c bodlerno 
ote magno pcedctifi feqntiu 
cp ppft>9 ^audio a c la udatto 

J ©fiica 

iw oedu cfventt in tcplfi oet * in jc£o icfuci cum ln fotma 

i crat quottdic ooccne iti co bei effct non rapina arbitra 

lauintaoemfi pacta oievbi tuscftfceflccqualc oco:fed 

veiie pafcbefacrameta fyxc fcmetipmerinaniuttfoima 

tcn° obfemata ?fumautt ac fcrui accipiea. * ^ripc mc 

noui oetncepo obferuada oi= oe tnimicf meis oe* me*.J6t 

fcipulis facramta ptradtdit abinfur0c..Hntebnd'. 

c grcffii s i motc oliueti tetuf Surba multa que?uenerat 

c a f udciaa mane cr udlirue ad ole fcftfi damabat adoo 

tpanoaotcaocmoiaca ofia mtnfi bftdict*cjventtinnote 

tide rcdemit:qtattquu0iUe ofiioianaincccclfts-Coiii 

bcbieov ppfe c imolatlon£ g~ XPpe femptf ne oe? qui 

agutiusucgYpue feruitut? vJl?umano genertadimU 

abierit.Eti.iV.^ngrcdiete tandfir^mtUtatiaejeplum 

ofio £ fcam ctuitate l>eb:eo$ faluatotcnoftrficarncfumc 

pueri refurrectioncvtrcpnu. i crucc fubire fectftt:coccde 

ciates. iCuraime palmani3 ,pptti*vta pattctietpft 9 ^' 

ofana ciamabatin crcelfta. bcrc oocumeta trefurrcctt- 

Cucpaudtfrentqzvenitie ontacdfoztiamercarS.Atti 

fuslTterofoUmactieft obui tccfi.Bdpma.br 9 a>fl0 no 
amc1.irfira.3ngrc.antc falutts»vt0*2/)|fcnertl?cb2c 

lau.X-Snluamceroicleo* otfitoUc..po.Bk*w*meu6 
nia.£tacoznib' ? v.t?.ift.^n rcfptccffiar.tccfattiffti 
Ofi0oc 9 auriiiatot pau.a. capecc*.Hd.ti|.vi.et.tr.w 
ine 9 atdeonofu cofufua. p& etof&e^inadtu.uncfevmrto 
a»ifcrere^cfi art»fti.pccS.i. fequnnt pifor. rjlwarm 
Circfidateo circfidedcrunt »V.J[nffredictcOfto.ttucBlo 
mettn noieofttvtndfcabot rta»feJrepcntur:ouowao 
iel0. vt f udicacauf,! mca Sdfeiii.*' £rueaframea* 
oefcdemeqtpotenoeo ofic Bd.vi.X ^eozelcontBltbe 
a.^Cuangelietpueriofide' rameoftc. HcUt.v.tflcpcr 
icoiucniatur triumpljarott daocfitpiJa^CoUiViSpoCt) 
nio:ri0 damareaofanaier vt£. "HdlceaaveMola- 
celfis. CofudanEcJmep Ip-uerirjebreozuvcftimcta' 
fctiuuf 1 no^ffidaregoonc p ©tritofia. cfialile.b 
oe*mc-Vfby*.ZDasnofaUp ^Y»ofte [Ittagno. 
iF^Ctisgaudto.fupta. Cp. Hfabaotbqutiudicaeiu 
i-V&c fcntiteinvobtaqd (ret^basreneeicoulnvi 


utrflmta 

deam tft tone e% ef e :tf U cnt 
reiietsut caufi mea oftc ©c* 
me*« ^-Hfcderfittncfcame^ 
atnfd.£tifttimcapot. Bft 
mgr S-iSJccurrStturbecum 
itolbue 1 palmie redcprozl 
obutfcet vtetoit trifipbiti ot 
gna oat obfccja : filtii oei ozc 
0ctc8 pdtcat i i laude vptvo 
ccs tonant c nubtla offinna 
v. jfp^ . vtaXopr. vr lyc r t 
{fer.i).admat.9nuit»ae 

1 pt fcru . v. jf r ue a fr amca 
StrnioleouU papc-S.cc .1. 

«Aflderata noUeotle* 
ettflimta vnlucrfo opta 

HHemfido adeft feftiuttae 
ofitcepafltonie qnosinfejc 
ultattoeefpirttualtfi gaudt= 
otft fllerc no pattf :qz t ft oif 
ftcite eft oc eade re fepi 9 otg<> 
ncaptecp oiflerercmocfttfi 
facerdotiUberfiuntatoDiui 
nemiefacramcrofideltepo 
pullauribuefubftrabcre fer 
monio orftciu: cG tpa maf ia 
ereoqdeftinerfabilie fandt 
tribuatfacultatc: nccpofllt 
otficcre qnodoicaf :oe q nfi= 
cpporeftffltteefleqtf ofcttur 
ffcu.^' £6ttimeUaeiterro 
reepflfltief&flbbiecjcrant 

pacmci meii cuftodietee la 
tuemcftoicetee oectptam* 
eGctpteualeamuecifcd tu 
oomtne mecfi ee tanq> bella 
toxfoittecadetinopp:ob:t= 
umfcmpitern&vt vtdcavtn* k dictStuei5t»auiatitnrcue^ 

laul caufatn mca. * -judtca. 
ofte caufam anlmemecoe* 
fenfo:vitemee.£iuia* &•# 
^ygccumbat erao buma 
naifirtntrae glozteoet: 
i tn ejeplicadie opcrtbue mt 
ferico:die et*: imparc fe fem 
per lnuentat.2Labo:em 9 fen 
fiubcreamue tn^cnioiocfi? 
ctamue eloquto. )Sonutu efr 
vt nobie parum ftt quod c ti 
am oe oomtni maieftate fen 
ttmue:t>tcente entm p:opbc 
ta.qucrttcoftm^conftrma' 
mint quertte f acte eiue fem* 
per.lRemlnipxefumendum 
eft q' tot u quod querit inue* 
ncrt t :tto oeftnat pzoptnqua 
rcquicetTarit accederc Eu 
aftt. tt -^cue tfracl p:opter 
tefufhnutimp:opcrtfl opc^ 
ruitreuererta factemmeas 
orrraneuefactueffi frarri 
bue meie % bofpee filif mf te 
mec&m jelueoom^tueco 

mcdit me«*' 3 mpzopcria l 
piopcratiuttbtcecidcrwt fu 
perme.dfcm. Acclif. 

aCtdaurinf onua opc 
ra ociin qutbue buina 
nc ammtrationteftff itratiii 
intetto:tta cotcmplarionem 
metie noftre 1 oblecra t er fu 
peratiftcutpafiiofalufltorl? 
©ccuiue omnipotetta qut 
et cum patre vntue et equa ■ 
lie cflenttc eft quotiee vt pof Dfijca 

fumus cogttam*:mtrabtUox mieta. B*l bft^JJtecoidare 
nobiafitoeo bfiititaecrpo meiofiecttueremeablHati 
tefta0.£toimdUu0capttur efequunfmc.pewfor.Colt: 
matcftattBOtuteejeinanttto *f~\&qeop8Qt 9 ;it$iw 
q> fcruttia foime fuma ,pue* A^aducrfls ejc nf a iftrmt 
ctio.SedmuItftnoaadttet tatc oefictm^infcedetevnt» 
lectftluuat:<j»ltcctaltud rtt gcnttifiWtiupairiocrefpirc 
crcatoj:aUudcreatura:alis mu0.1gLuttecft.Bdpnu.1O 
ud oeita© inuiolabtlto : alt» vt.* tjc. I77.afte.-T liia.vrtu 
ud taro pambius-.tnvnas ta pcefi.cbdoma.Bd.uj.cpm. 
menpcrfonam?currtt,ppii ^f^rciifpc^itnocrflta^ 
eta0Vtriuf(S fubftattevt Ituc vJ.jctiiatot fllut etno erar 
tn infirmitatib* ftue invtrtu 4 adiuuarct i faluauitmtljl 
ttbuoctufdcfitptumeltacus bzaebiftmefi. Bd.vi.cpm. 
iu0igRa.jCu.Tir.£>ynago f^d&rpuemeftoedlcctttl 
gcpopfovctrcfidcdcrfit mc vj.entib*:ctgenaemeas 
ernoreddtdi retribuettbas vellcttb*:factcmeanoauer 
mil?i tnala. Cofumef ofic nc tl ab increpattbuaa ^fpueiv 
(jctapcto^* Dirigc0 tuftum ttbU0tnmcoft0oe 9 auj:ili3 : 
**3udteameonefmiuftict totmeu^itdeonoffteofuf' 
ammeaafmtnnoccttame- ^nfJErelan £Sd.ixcpm. 
am fuper me.Cofumef . Sf VJlguote^ nfoa ipe rullt: 
nagoge. Bntelau.;*.g>alua itnfirmltateanfaotpe pot 
Bacicmea Onc.3nlau.an. tautt:ipevulneratu8eft,pp< 
no aucrtt ab incrcpantib 9 % inidtatea nf ae: attritne «II 
?fpuctib 9 inme. £••• ZDifcr* ^pffcclera nfa:Oifcipllna 
cualife fer. an.^ramea fu* pacio nf c fuec6:*iUuoicet fl 
fcitarcaduerfu0eo0d otfj>o fanatifum*.Bdvef.acipi' 

guntgregemcfi.an.Sppe* fer.l>r4Ek;eiUa* cpm.ludi 
derfitmercedc fuatrigtuta uiotumcf.XJtripcmeofic 

argcteia quooappzectatu? abbomiemalo. Bdmjt 
fuabei©. an. $nundauerut TH6 foabereoime poteltatf 
aqucfu|>caputmeu oijet|>if niffoefug ttbtoatumfuil&t 
iuocaui nometuftofte oeus pcce foF.ptJ.lJifercrc. 
an.jLabiainfurgctifticogi| ' yy &iuua noaocnafalu» 
tatioeeeopvideofte. l>vm"''. X^ltarlnoftenadbfifUia 
Iffcagcltngua. cp.lDoefcntt recolcda «Jbusnostnftaur* 
tc. ofucc pcca.*. fripeoeii rc oignatuaeo/trtbucveni' 

inramtfpalmau. 

re$3Udr«fi.l£erw>.Bnte fcria .*.32>eojeleonis» Scr 

Ilft &|*.£e$tr' 
itlo tpe. Tffcrojtl 

pafciTaiudeovaafL.. WH „ WW 

multt pterofolyma oeregio; am foodtc locuturos elfe pto 
neantcpafc»?anfctificarct miiTmua bumilitatia majct- 
fetpoe.£t re.<fc>mc. vcbedc me eft mtrada myfterio que 
i oiictUuerattnfiudcoaoe oesnodircdcmitioocuit: 
occtdedoiefu. Jtlecjoe cdo vtvndeoatucftpzcciuUnde 
vcncmtpati:^pinqrcvolu- aiufticiafumeref.<0fpoten 
Itlocopflfli5i0:qtiminebat ttaculnU'ioet<ij)cadecircii 
fa:a . I&abebanr ergo tudei tiameqtie cft patri potutflet 
pafeljainvmbtanostnluce l?umanugcn*aofiattiova<= 
SfecdenStergo multi iudci boli folo im£io fucvoluta tis 
btcrofolyroaocregtoc ante eruere:ntftotulnie octbus 
pafetevtfttificaretfetpfos ma*ime?grntflet:vt nedcie 
taueam* fratrce catHUmi boftiUsaducrllitaaoeeoqS 
oemctta iudeo?:4 fcttfkadi viccrat vinccrcf :et n tpfa m 
^pterpafcbaWcrofolyma^ materia naturalisreparcr 
8fccdcrfit:fcdobUttfctifica liberras c AuSgencrahafu 
tioni0:inipat)omooFonis: eratillatacaptmitas. £u. 
faiuatotts nccc tractabant. tt% Jhufequa uw#c*tu te» 
fmminebat pafcba quo fcl jSmtfoe ofttca. Hec.ti. 

ftcaraqacqsacmundumad w-vgkcteautcuangcUfta 
efnmflgnivenircopotteret A - #<yverbu carofactu cft 
£t ipfiii ad teplfi afcederat % babitauu innobis:? oice^ 
fancttncSdi : fotdidtozce oe teapoftolo epoeuseratijrpo 
cofpiratioe effudedl fangui mundu reconflliaa ff bi ofte 
nia&ifcedebat.Curcm^follt fumelfcquia vntgenttue pa 
citefratrcaqipafcbenfite triaffimitaleiniltcaijuma 
pue app:opiat:vt itlo iavent na r>umilitatcc6foniu:vt {\\ 
eme:fcttncatiadaltarconi fccptanoftre carniaanime 
curnaecedanVmoagnicar cpfubftantiavnuaatcp idc3 
nescomcflurt fednferedcs ocifiltuspermaneretnoftra 
pnotsmyfteriafctafapturi augedono,ppha: quiatnftr 
fca/ad-?piet.r>y*. Jaterq mitaeerat ptouefrcda non 
tuni9.ccfavt§. Cferta.it) vtrtuevtcfifuocrearoiccre 
•dmatu.5nnttat. afict pi. atura efietvnitanil?tlal7um 


III. II 8 9 10 :: 12 13 14 

. . a Wtijci 
ptooiuinGmiMafTumctioe ooiofoeripcmcvj «fitribu 
eflecfrumamt^v. ^ratres larcrclamauiadDfiniPeve- 
nteu ibidem. JLccriofeia. treinfertiejeaudiuitme. 
"pC «©ceoeilifiiufticicimt S^ftcvimpattotrcfpodepio 
y.f fertcozdte oetlicecipte meqi nefciocldotca InimtCi 
ritts fcculis quibufdamveia mets.in- Wjeerfit ipi» oppti 
mintbus fuerttobumbratuj mam*vl? tuft&qmcontrari 

nontamen-itaobtccrfieltvt useftopertbuenoftrtiv> 

fctosquiabinictovfceadad UfcageUngna. j IPocfeti 

ucntuoni laudabrtesettttc titcinvobis* *rtpcmew 

rfittnrcllectuincgarcf tcfi-x inimicM&<ib&--'<tt»< Hcrno 

pzopr>eticts verbiset rcrum toilec amcaia^raea fcd cgo 

geftap ftgnificattotb 9 fa[us ponoeaaitepfumoca- 

que in jepoeratventiira pto^ ZPntpotta fcmptfnetfc 

mtffa fft. iaua no folum qui i Jns oa nobta ita oomtnb 

pdtcabat adeptt funt-.fed eti ce pafitonta faeramtnta ga 

amomes qui pdicantib 9 crc fferc vtindulgentia perctipc 

didcrfit.etnaenlfidestulh rcmereamur.1*erettndcro 

ficatvniuerfoutempozfifan &dJ?6r.vM»fer.ft-P«•c^ 
ctosrctadcandcfpemfidc eott&tetoflifeBtdv&fltitf 

lium ctinet qutccfd p media fr ftf. bf 9 •itfto-Wt < 
toti oei et f?o[mt>ftm noftrfi Sts twmtnefabflotfr^Jrt 
tefumjrpmivelnoscofitem pcme ofieabt?omtnemal0' 
fectfi: velpatresnoftriado; *idwifft.an.1l>oteftatcl?* 
rauerefactedu.Suafit* *. tbeoponendtantmamwtf 
SJaluumcfacoeusqmirra ire^fumcdiea- 
uerfitaquevfqsadalammc .^vSanos [ 
amneauertasfactetuama K. mtfcrtcowUaoCrew 
me.dBtmtrtbulojvelocitfci:; omnlfurreprionevetuitoite 
audimc. vjntendcantme ejrpnrgefxcflpaceafetei 
mee et Ubera ca pzopter inl= uitatl cfftdat. *tf>er oomiflS 
micosmeos ertpcmc. iStuo -ttKc$|4e.i$rtt -. 

nta.eatufimc.flftUud.Xv ' Q<mcrflmcntumoUrct«" 
Salua me. ?nlaudibuo.an >? mt oominice pamontf 
uicDomicef cofideraqin tnfalutcm bumanigcncnB 
trfbulotvclocitcrejraudtme antetempoiactcrnaoifpw 
ptfcf .nn- ^ifccrnecaufam tumet permnitafifig"*^ 
mea ofie ab^omiciniquoct tioncsomnib 9 reti* fccu*'* 


mmiuujpahthmi 
mmdarumnonadbucetpe pJcc.vt& £$ciMM»*tmiic 
aamue mantfefrandum fed ^Jmitt.afir l p* or fcr, B mr 
iamadoiamue impleru :c5* fer.*; Vle gdae cfi fptf 0* *3er 
currentibueaderuditionej f-yjermo [leo.papr.rc.i. 
noftram* nouie tefttmomfe j&ni otlcctifTtmi oe gfiofa 

crantiquistoum quod^pbc ofii tif i icfu jcpipaffioe ^mif 
ucacecintttuba euagelica ffittaetpecrat5ivfeiteiUgo 
piidtrbrlrozia.Se ficut fcrt eercddedu:vtoffictfi oifTerc 
pmmeft.»byfrusabrflum. dictfefropQfcbalifcnuatct 
muocat tnvocecatbaracta; auflb 9 fmpif errorl occtirrat 
nimtuarfi.quoniaadenar= (&utcioetfiUttveranfcciir 
raBduglouagratteoetpari uie negat fufccptfie natura 
buafibi vocibue vtrtufqs tc * Umici fut ftdei tpiane % eua 
ftementt attitudo rcfpondir gelicapdlcatoejntmiefpa-- 
«quoderatfubvelaminefi= x&tzx tpugnatvtfctfmtpoe. 
gwar&profundumftt rcue cro?tpiautftmtatfofuerit 
laialuecperfpicufi.©icafit fatafmatt aut fuppticifioei' 
tntcrttlamirfleula (aluatorj tat< *&$ aeotdib 9 pto»loge 
qntfubpopulo? gcrcbaf a= eftrepelicdfi qr catbolicain 
fpcetibuepauetvcrtrat! pfe tegrieaon«m3culapfidie: 
ttifetiebat ipi^oifcipult vo nccrugapoteft babcMucda, 

luntartaofit pafTtoc turbati cif. ^ociufir.qrtu - 

noettflfcftfcadaificrucifinc ucu.itccTic ia 

fojmidfncteratote. Budeft r~* «auifergoabiUoiicto 

dcsnoftratnteUigentiajfu- \ ^quoivtcro \5gievcrbfi 

mcrctvnde ccfcientia robur caro fctm c nibilvuq* iter ob 

acrteettniftqfactacogno; tstnSbuanacprubftaria oiui 

fcim*pdtcatalegc*m^l|fcer ftoieettttcrtretB omiaicre 

actoigif Otiectifumi.faluas meta vnt* tjfonc fucrit totl* 

wiistrtOpbot cofirmat' oi- tempori actionce-.caipa tfi 

(pcffltioib^qeomiaveter! tc queinfeparabflitcrfactafuc 

ftameucloa>nuctafr:luge= nulla pcrmirrionc cofundi 

«carnaUetude^fcd fpualie muetfcdquidcuiuenature 

Saudcatrptau^fefritaeq ftter operumqualicarefcn= 

illte ?ncrffletnnocrc:nobte ttmue.lRecotutna cnim bu 

<bouifcctiluce:qmcruccpl mante pteiudicattnccbua- 

cadceft et credetiu gioiia % na oiuinie cum ita in tdipm 

nocrcdeti&pcna.lCu. (Con vtracpconcurranr: vrin cie fcr 

\u:c pjopctasaffumaf nec b 
fonccogeminenf.CuX.uF 
*^Y RafcnrfiBiffiCWBquc 
^~4 paiTionet>nipcelTerut: 
quotoocumcntopbabeatfa 
crametfi pafcbalctractem* 
iHam epardcnte ad effcctu? 
futfcelerl feuictaiudcozum: 
cu oeua cflet in r po lnfidum 
recdniianeftbi:nuliaviste:> 
plo co2pozid elu*j nifi t>nti t s 
terctpotuilTcttnferrt Siqui 
dem terrtbilia illamiUtfi co^ 
t>ore etajjncipib 9 % p*?arife 
iomifla. cftgladijeet fufttb* 
multf tudo : ita tna ofit voce 
pcufla fltvrcft turbe oirtflet 
ieffi na^arenfi fe querere re= 
fpondiflerqszego ffimemo eo 
rfi. fubflftcret : fedoes ftmul 
amiffomSbzopofficlo retroz 
fu acti illiffq; cozrucrcnr . $n 
quo vttqj oiuine erar pratto 
indiciu: qucimpiotzconat? 
non armid eotrarfle neqj vl* 
Iiti9 crea turc potctif n ujrilio 
fed folaverbivirtutepzofter*: 
neret*Cn 3fit3»toudU *»♦ 
SaluameerozcSnlau.i. 

li iberameoefanguib 9 ** 9 
ocuafalutl mcect cjeultabir 
Unguamca tufttcia tuaP* * 
f.rer.an. «fontumeliaeitcr 
rozeo paflus ffiab ciotofie 
mecfiefttanipbeUatoz foztf 
an- ^lptveroquefferutaiam 
mea itroibfit in ifcrtoza rcr 
rejm idrhsiimtctmciaurii .v. 
erfitmalfimcfioomleletatt 

futqmtufcctfti^ SUiga 
ofie in vincuUanationea %c 
tifiarc0C0co»inc6pedib 9 . 

br** K^ageltffnfltP- IDoclc 
tite invo.v. £ripcmeoetni : 
micismets&dW.an.ft 

moti ooztnia no potntfti vna 
l?oza vtgtlare mecfU1fct««f 
for.cfi po. iXHfereretf ollca* 

Y1 BcftaqoopaoeitfirttiJ 

»*=£ nFiserccrtib*incefrartf 

affltgtrit: gvntf etutitutpflf 

fioncUbcrcifi.Auiteaw 

ceflant pt poft borad-Sd bo 

raosiet vt i fcr.it.cfi ocicotf 

Ikzcfta qa.Sd va.anec tot 

fcr.t>y* BcjciUaiTptn- Bu 

diuicotumcWv JCtrdtdede 

rfifcfc*. ©ederutinefcamca 

feiSftm«t.an. Zantotpc 

vobtfcfi era fcocee tn rent|*o 

ct no mc tenuiftia modo (U ; 

geUatfioucitia adcrocifae 
dftSine pcib*. CoHetto- 

Hjefpicc OnefupWc^ 
mtlilniiz.pqDftan* 

ftcr tcfua jcpe nonoubifflw 
manib 9 tradinocctifi: etcru 

cie fubirctozmM.flBuite^ 

cfiviuitarc.tf3dcopl.fuC 

nacoimtc.au. £ufail*4>fco 

finepo. zl3ifcrcrciZ.olIJ.iRf 

fpiee OncvtS-q etil oicit ffld 
omce r^r.vfqjadvigUtifctt 

pafct)e. ^er.v.tncenat 
tnint.SdmaMinc zWela* 
blactftnc. JEapatrtmnnr 


tncenajoru. 
po5.5ndpifI.3eIu0.5iM. Ilntqutventantad fotennt* 
nMn.Zeluaoomu^tucco tate.i!&mc0pozteet*oeftru 
medttmei obpzobrtae*pio ctc: faccrdotce eiue gemen 
btanriutibicectderfitfupcr tc0:vtrgine0etu0fqualtdea 
fflct^ @alttfi mefac. < (& tpfa oppfla flmarttudiciDc. 
uertif rctroifuctcrubefcat facrifunt r>ofteeeiuetnc0 
tjcogttantmtWmala.^i&e ptccftmicitUtuo locuplcratt 
wuiadiutottu.an.BDe^me fut:qiori0locurnseftfiiper 
uecrlpc mc oc manu pctorj ca proptcr mulrttudinc tntd 
p^nteonefpcraui. BhVc tatuet^Waruulieiusoucti 
.*yurge oomie.fittudtca futincaptiuitatc:a facietri 
tflufommca.lJbaternofter butant^.&au.jftegrelTuoe 
wtMiIctto.fine.Jube. <ed ftc; a ftlia ffon 010 oecoz et*:fctt 
incipiC-Jlccttopma.&ltph ffit pnctpceei 9 ve!ut arteres 

aVomodo fedct fola ci s ; notnucnic*cspafnia: tabi 
uttaeplenapopuloifa- erut abfcp foztitudtne afi fa 
ctseftquaftvtduaofiagctu cicfubfeqntis ICrtfttoeft 
um-1Pzincep0 pzouinetaru aia mca vfq$ ad mozrc 5 fufti 
factacftfubtrtbuto. Jbctr?. netcfrcavtgtlatemec&nuc 
1(Moiaeplozauittnnocte:a vtdebitisturba queetrcuda 
lacrtmeciuotnmajclttteet*, bttmcHosfugacaptettsi 
iRoncftclcofoleturcaejcoI- ijovadatmolaripzovobi^. 
bnecljaris et*. i0m0amici £ccc appzoptnqbtt t?o:a 
fMpieuerutea: * factifunt 1 filiuo Ijoie tradcf tn man* 7 
ctllmtct. oimei.XDigrauit peccatov.&oefu. i.m.jar» 
iadapptcrafflicttonci mul= fjg recozdata eftfrtcrfin 
rirudinemferuttutl:t>abtta v3©te?arTltctiots fuect p 
ulilntcrgentesnccinuenit uaricattots oun oefldcrabt* 
requlc.Omo pfecutotesei 9 Uu fuop que t?abuerat a ote 
sppfyenderuteatnterangu busantiquis^cftcadcret 
Itoe. ?n »»onte oliucti put*ei*in manu rjoftiltino 
wauk Ipfltrcp,- ft ftcrt pot clTet auriliatoz. Qiderutc 
rrifeatarnecaltrifteSpus bofteetoeriferunt fabbat 
qutdepioptueeftcaroautc etus. £rK'tb.53ozdesci^ii 
Inftrmafiarvoifitastua. v " pedib^el^mccrecozdatae 
Bigtlatctorateoicitonavr ntsfui.i^cpoflr3 ever?erne 
noijuitretisintcntattone*. tcrnontjabenscofolarore?; 
flfSpus. il.ii.iEVlerh, aideonearFIicrioncm mea: 
H |cfFonlu gctteo q>no qmercct*eftttmic*me*. k% 

m , 

&n* tx otfdpuiie mct0 tra* terra vtuettu. T.#eeurmci 
dctmc rjodic lUillis que$ metco0ttabat 1^313111^ 
tradflrcgomcliusiLUcratftibaUqufimadfluerutadueT 

nat 9 n6fuifict»v.Auiintiu; famcotcctca.»cnite.l 

gitmccu mana [ parapfldel | i ZT 3M ttmStC0 ^Si* 
t?icmetradttur*eftinman 9 i XA**tuebat:ttfUptaoU ; 
pcto9.&e*»V.&nue.?n.a. mirisabfozbcban^ccil 
no.a.3tiberauitofi9paupe= eruebanfavtncreeabfotbe 
rcapotctettopgcutnoerat banf.^ndeeftttUawgra 
adiutor.P9.»c 9 tudictfi. a- tulatiots-.fotfitanttuoeafc 
Cogttaucrutipij ctloquuti foibuifletnoe.tDulrtabfoj 
fQt nc cjcia itcjtatc in cjccelfo tt et viul abfoui: mu!ti moi 
loquuti fut* p- C6 bon*. * Mt tui abfout. (Stut putaucrut 
urgc onc * tudica cam mea. iane: cffe fide rpiana mottt 
p.fcttfd oe 9 rcpa. * »e*mc abfozti ffit. i&ut afincictee 
uoertpemefcemannpctor? ^itatccffcpdtcattonecnfln 
JJtoeinanuotralegcagetl ffelij: *^effefiUfioet:fcic 

e% l*iii$.TIt>fnf*lLMii tee*r>occred2tee:aboctt 
audtt>e*ofonemeaoa tenetee cefferfittftwtotto 
tribnlotattmozetnimieteri atdoltefacrtfieauefwiii 
pcaiommca. ©euteratint foittrat-Piabfouicirmou 
mtctimartYrc8.ia.uidoia' tut. *JUtaatqutabfotttmc 
batvojctftacotgtairpt^ »oc tut.TRoemabfoutvtuercpo 
orabawcruerenf abitmtd tucnit g-utavtulabioibcrc 
inoeoepolTentoccide 7 itmi £r0ootatvo*merry»3 
ct.£r0oe;cauditin6funtqi moieltmteterue atamtw 
occitt ffi t \% ocferuit xx? ?tri novt me no occtdat itmte 
toe cozde £uoe fuoert fpcra fcd vt no ttmea iimtcu c 
teaifcbfpentt^abfir.Aaif dctc.iv.fcnar^oianopoi 
eniiuocautt onmt ocrelicf 7 ftie vi0tlaremectt.l»M c * l 
cft^utafpauitieaiocfer botrabamtnimozi.pnicw 

tueeftabcof£j:audtebanE iudanovidetisqfi*>" 011 / 
cr^oa occidebanf ttfiabii mtt fedfeftinat metrMfl* 
mideerucbanf. * JEraqtt iadde»*.ftniwmWflW ici mei adueHft mc x>tcv ^ \Rotcrtftt me w ' •*» 
tee. &enttc mtttam* lt0na A^uctu mattgmtfw i fl rn» 
tnpancel^tcradam 9 caoc titudlncoperltifitmflw^ 


jnccnaoftt. 
ItpmcapittnFmiwcatfi. g->f iSnuenictibueergovo 
Bnut martyrce tatta paflt V4 'bfetnvnfiiandcftofit* 
ItefjnibiHtcillucetquoca c5ccnamaducarc.5inufdf^ 
putrnartr^JbtmcU^itue; qjeifuaccnapfumitadm^ 
mnr qo UUeretifur.lp-rore ducadft:* aiwjdc efuritali'' 
ctwamftttudincmaUgna ebiiueeft.igftctdoomoeno 
nfi.1p»rotc0ctcfcoeo:^tc^ babetisadmaducandfttbt 
g^tccarncfuaiponUoabOfl bendthautecdefia oetcotc 
mlcqucgcrcbatqzfili^ I?otf nttte i ofudirieeoe 4 uo fc* 
tftti fiU ? oeieft.ftU 9 oet,ppr: bctmandovoetboc nolai 
fointaoet:filt'>I?ote,ppt' for* do.£gocniaccefna9noqi 
mafcrut rjabee in poreftare et tradidi vobie: qm ofte n 
ponercatamfuaircciceea tefueinqnocre tradcbatu. 
ftmdetpotuerur faccrcit acccpit paue 1 gfaeageue 
mtctf ^ccidcrut corp* 3135 rregtttoi rir SlceipttCT ma 
nooccideFr. Jntcditciparft ducateboceftcorp*mctiqt> 
crgoeratonohortarl rnar? «pvobtetradeMfcocfacttci 
trrceverbonififirmarerer' meacomemorarioncrn. 
empio.THoftieo;couct 9 erat SteueiabQtcclitniiitateetu 
maltgnatifiiudco9:iqmul dcifraaduerfueeutnofur 
litudocratorjantiuiicitafc. cjetamantfcftuerir pctriiil 
AuaucjrateVd&uavolueft uuetnoicfurontf ivtt*£uru 
ocddere ofim iefn rpm . ci e qut m rerunt ono oco re- 
icniotce ppri^ciiin feccrt cede a nobiafcienttA viant5 
wieifioolotencrcttoccidc tua»nolumne* 3noteg- 
r&cft gladfle a fuftib* erte^ dttionte feruabtf xad otcvi 
rotticj»adlatroncA. CoUe tiomeouecf.tfueis >iii 
ffcrdt ergo potiflcee i pba= Qfjmtlif % calicc pofhy cc 
icociltu.at^ ■ Scnio. xT?nanitoiccne-l&iccaUr 
Dirt iicjs nolirc nouu teftamentueft inmeo 
lodaduerfue oeu itcjtatc p - fagutnc. IDoc facite quoticf 
•ofitebtm.: /Terratrcmu: cfiqj btberitUmeacdmemo 
Mmiroorcfurcjeretiiu rartonc* i&iioticfdicpcnini 
dicioocV lRot°iiudea.I- maducabitiepancbucrxca 
?noterribulatioientcc ocu liccbiberir! morriofttannu 
ci^ftiitmanib^meie*- 8o- ctabitf oonccvctat.Jfaipcf 
cemea. Ifromopacimeei cunc^maducaiicritpancvcl 
quofuaui. laiticdebat pa. biberttcauccofit indttutere 
m.ma.']£atcrnoftcr.&- , °u Hecritcorpoiteafasuieofti 

mif -fer.v.tt* 

rrobetefitfeipmhomoiet 
oc pan c illo cdat i oc cali 

cebtbat.i&utenijmaducat 
et btbittndigneiudtctfi (Ibi 
m.iducat i bibit nou Dnudi- 
caecoipueofii. !*■ tdiuda 
4 ocrdid fti oftli fi pacie t c & 
iudeie pciliatue ee rrigin ta 
argltete vcdidtfti fagmnc^ 
tuftfi.£t pade ofculum fere 
bee qd i pcctozc no babebaf 
*' iTotpozctihcucemiribue 
recfibebaeimcrciuidic fu ; 
roiearm3ba6.j£tpa»*-u. 

I©eotn£ voe multi infirs« 
mii imbccillee % oozmf 
untmfti. igt^finofmctipoe 
riiudicaremueno vtiqjtudi 

caremur.&uiudicarfiauta 
oft o coznptmur vt no efi boc 

mfidooancm- 3taqjfratref 
meicuouentrtead mandu? 
caduiuiccctpectarcSicis 
cfurir oomi maducet: vt no C 
iudiciu ?ueniatl - £ef a efi ve 
nero otfpona.&e fpfialtbue 
afit noto vos ignotarc ffee. 
Sdtf aut qm cfi getee effe= 
tteadftmulacb*a muta^put 
tntcebanucates.Jdco notu 
vobfe fado q» nemo i fpu oci 
(oquce ©iett ann tbema tefu. 
i nemo pot fctcere ofte iefue 
nifiifpQfco.v Judaemcr 
cato: pcflim^ofculotradidit 
ofim tllci agn^inocce no ne 
gatiudcofailu.iffcutoenart 
qmiiuerorpm tudctetradi 
ftfr* 9naricfc4dciebzta* renaHit 

tuBvencnoDfifirirlucspuc 
uitodlaqucu-fiftuioenano 
li-. 'fludae. 'BnbutS.ait. 
I uftiftccrie afiein fermoib* 
tuie x vicae efitudtcarte< , i 
Joefer.a. f£netaq>ouieadvi 
cttmaouct^c et no apmtos 
fufi. > iCotrttuccotme&in 
mcdiomcieotrcmucruroifl 

cframea*au.£roztat^c6in 
^tute tua % in refectioe fcta 
tuattnc.i- ^blafeftqripc 
voluit et pcta nf a ipc pozta* 
uit.Hdbn*a. Xraditoz aut 
; oedit eie flstf fi t>tcce quccfi 
<$ ofculaffuero ipe e tcnctc 
efi.R rrieterfo.Jpelepfon 
"fcyrteleyfon. »fie mifcrcre 
i&ut paflur*adueiftt ^pter 
noe.*pe ofiefacfcftobcdi 
ens vfcp admotre3.'RyruT. 
X pe er/fc y rieP. ®fte mifere 
(glui,ppfoetice piopttfticro 
motetuaomote^peofte. 
vte.Rrrier.-tpe ef.HrricF, 
Whe mifercre.igtut er.pafie 
incrueemanib°trajttftioffl 
ad tefccuta.^pu6one» v ' 
ZDouc afit crudSiPccafof- 
lcfi vc *r>ifererc. «Coitf. fln< 
Wisvoblfcu^cdtm ouiriir 

'£>rem 9 Kefpice oftc fu|> W 
famihatuvi Bdom ( Tin 

apif a^.^eueinnoie. ®n 

tmaculati-di a&* Auicutp 

vult/inc5lortapfi.' nni,c ; 
pte DictlB fequtf. iV. Ju nw 

reoliuetUuifuo verm* fjn* 
6!ozlapfi-fedrcpctiWfut' 
UrtPKrparafceuen. 
£Wrecx>fie.etiudicacSm mtneclamaui. »n-Conffcte 
BK8.j^ece6fln«Hjnef. rabamad oejeterSTtUcH 

ZTNferere. fiioita et non erat oui coanaf -*«? 

»M«i^rcdofa. cucoilca adn,a«t. an Cenanrtbua 
«ctamarfamaterofitnFt auteaceepitlefueS bft 
lcfa m. m hne l£F nofter. diptt ac freglc ocdtt "tfctpu 
aefpiceofielnferuoetu= llefuta. sfne pX^ Xi 
NCollecra.Mrtffcrt. flne Refptce. vtS. ^d Mfefl % 
Idiutoz finoft*.iflnrSit lHficoimit^buenni T 

nomeDfitbencdictfi. ; >c eof flne£lo:ia patrt. - 5Judaa 
fdicamjofio. « ad.io. mercatot peffim*. -nTT 
„ .«/"l . • 2 ,d -<i^J crrcpettt.x ac^mCerine 
Irim0eftanlameavfcpadme.ipreeeofrcoiie«avr 
"^-^" t ttn:*repetit. C*erta.vt.tn P 3rafrcucn. 
■ ®e'me'eripc me oe mau Imatu rr^npVn o „ * , " . 

Statoflaaoen,anuc6tra aftiteruntrcgceterre *pu 
caflettectinid. iprece^ cipcacouenerfitlnvnti ad. 

cfir-IDifercrcmri.tcollauerfu80omtn6ctaducrfue 
K^rT^lf *£$& cbrWrfielua. tauarcfre* 
WcrotfctpuUe. tc.*lfeo-- muerfit.n.i.Wtutferuntflbl 
rao pacie mec in quo fpera» vcftfmera mea i fupcr veftc 
W.aui.ad..c.iv.£r5qfl meammiferutfouem. ,> 
igitue. '.fiturffeofic.£t ©eusoeuameuerefpicein 
lildlwcaufatn meS. (Ceterai me. an- fnfurrererfitin me 

^f*r«hJl'i* e L a f- tel ^9*n*4amentttacfti n t ; 
i aHeeTalutarie acclpta et quitaa fibi. &ne iiiumi* 

IC"^ f x f 2 a,i0 - ©iutfcruntflbtve, 
dl<ii,ppter. ai.Cfibietj ode fttmenta mea. £t fuper ve» 
rantpaccera pacificue cu j ftem meam miferfit foitcm 
loqutbarlUte Impugnabat ^wjgovir r_ tecT 
mtfftatle. Sd ofimcuj, t^tvtdee paupertatemei 
irtbttlarer. an.Sbbomtnl* invirgaindtgnattonteciue 
bwlnlqnio Itbera meoomi XOc mtnaulr* addurit in tc 
<*ripeme. )n£ufto= nebtiauatumtnmevertttt 
(Kmealaqueoqucmftatue couertttmanfifnatotaote. 
rantmibttafcandaUeopc ©rtb. aetnftafccitpellem 
wnttfitnlquitatem. E>o megicarncmea:contrtult 

m.tif. 


^^^^^_ 


^^^^^^ 


^HI^H 
ww 
TttT TTnTnTT Tmt|ittT TTrrrrnT 7 8 10 11 12 13 14 

.. fcrta.vt* 

o mia ofTa mea .£dificamt in £ t ?f rcgit ad numerfl octce 

giromco:efdrcundeditme meoe:clbauttmedncre.£t 

felle i taboie. 5 n rencbzofls repulfa c aia mea obur fum 

cotlocauit me qua fi mo: t uof bono9?ot]et perif r finia me* 

fepiternoe. flr j@mce amtci ct f pee mea a ofio» t amctb. 

meioercltqruntmet pualue J&ecordarepauptatl mcc:* 

rfitinfldi§tee mtbitradidlt trfifgrefliotemecebflmbiii 

mequcotltgebl. ^ttenibi- fellte.XDcoztamfoierotta 

ltb*oculieplagacruddiper bcfcetimcalameab*creco 

cuticeacetopotabatmc.*- Icoincoidcmcortdeofpabo 

5nfiiquo0^cccrutmein3 ■R-.SCawpadlatroncejttos 

pegcerunt aie mcc£t terri. cfi gladile ?pb£dtf mci&uo< 

QHcctiofccuda. £imci< ttdteapovoeeratnreplooo= 

(Jrcfiediftcautt aduerffi cceinometcnulHW cccefla 

mevtnoegrediaragguautt gcllatfi oucitf ad cmctftgen 

copedc mefifed cu lacrtma* dfi^.iTfiqjiterifletman 9 .!. 

ucroi rogaucro ejcclufl t ota icfum % tcnutflcr efi oi^tt ad 

tion£tnea.£dclufltviaeme eoe.|&uott*TV1Ca5'.'3n»tf* 
aelapidtb 9 quadriefcmttae noc.a.8ltmfacteb3ta;querc 

mcae fubucrttt* E2etcrb.Br bat aiaj mel. i .< EtfencEfu. 

fueiftdtae factueemtbtleo o.aniCoffidiftreucreatur 

tnabfcodtto: femttae mcae cj qrut aiammea ttaufcrat 

fubucrtiti cofregitmepofu c3* ps.frpccHecypcctaut 

itmeoefolata.JCctfdttarcfi ofim.a.Stientifunxjrefrm 

fufi a pofuitme qfl flgnfi ad mct fottee qfteFtafa?meS. 

fagitra«iV.8tneameaelca pe E?e 9 innoie.X'.Jnfurrct 

cgotcptataut. i&fio?ucrfa crfitimetefteetnuj.£tme# 

ee in amaritudie vt mc cro* rita c utftae flbt.TPP twlterr 

dftgcreet barrabaotmtttc- w^>£pctefagitta [ 1*JJ0 

ree.^.Septuitetlapides 43,bfiKnonttmcbfir:nr> 

elegtcjetc tedtftcautturrtj maueftftbifmoncmal.gnu 

inmediotnt.iauomodoc6. -f cta ffit tantamtrfleulario 

mJflttn JLcct.fda.lbc. ffitmotlpftttefticcniiofcr 

>I2rcntb*metefiliaepba* mdtemaltgni-Cradtfcw 

rctrefuc.faet*ffiinocrtfu5 mtn^nfiudid.fcrepidartu' 

omf ppfocaticfi eo* tota ote dejei no trcptdat d iudidtra 

rcplentrmeflmaritudib 9 5n oiderfir.£dtremtfdrptae:i 

ebziauitmeabflntlpto.aau nocontremtfdt tmmanlffl* 3np4tafceucn. 

Bult illc lauarc man*t iltt f * det c6 ille videat quf fecf t tcs? 
quln5tligua0.Sed qrc \)oc £t otjcerfittqutavtdcbiteoa 
firmauerfit ftbi f monc mali Bidebat ocus videbtt % tpe 
0nfi.H- .Eradldeft me l ma qit xpe bcue. Sed qrevtde 
n 9 impio9titerini404>iccc= bafetonSvfdere.Sudifeqn 
rfitmct nS pepcefr ale mec tia:idcft acerba % occulta co 
#regattffitaduerflimefot cilia.lflorradaf gnoofedD 
teectfieutgigatea fteterfit oifcipnlfifufi.lHdocctdatur 
cotrame."v.SItentifurrejrc a nobt6:fed aiudfce. Xoruj 
rfiriometfojteoqfleftani* noefaci?mu0:*nil?il fcdtTc 
Vr^deam 9 [m§mea.r.v videanl.fr.^effitradidirt* 
Uqfiofirmauerfitfiblfcr ptu6ffimte»$nctptb*facerdo 
monemaltgnfi:regc veftru tfit fentoxtb*ppR.ip>err 9 au 
crucifigafZ^tjcefr.lfloijabc rcfeqbaf alongevtvtdcretft 
m 9 re0cnlflfolficefarc.@fir ne. V&ddujcerfitafitcfiad 
marefmoncmaltgnfi.i^ffe caypl?am pncipc faccrdorfi 
rebatille rcffc ftliu oehillt ad vbi fertbct pl?arifel puentfit 
WemrecurrebatoignieJ iU ifcetr 9 ar. Hn.iiMiocanJHb 
5babercttillGnoI?aberenr tnfurgcttb*tnme libcrame 
Sdtjucaudiqfio firmaueft oneqtoccupaueftaiamme 
fmonemaiignfi.TRoiuento nm. JSnpcmc.UinXoge 
altindejeiifto bofc q> ofgu* fccifH naroe mcoe a tnc tra 
fltmouc. Jgt ejd illi ei firma* dtt*ffi % non cgredtebar. 60. 
iKriufmoncmalignfifSi* Dfte t>c*falutlmec. anJTap 
guts J?nt*fup noe t fuj> fUiof tabat in afam tufrit faguiuc 
ufos. K-.Caltgaucrfitoculi fnoc£tc?dcnabat..p0&eu0 
meiafieru meoqz elongatt vlttonfi.*.Bbffurgctlbue i 
fiit a me cf cofoiabaf me vtde me libera me ofte.igt: occu* 
u oes ppfl . Sl cft ooloz flfta paueFt af am me5.-|g>f noft. 
Itfooiotme*.*i@vo0oc0cl ^j^BiHncm 9 tZea.vQ* 
trafttlprtaatt&lttctvtdetc X Hingredtinill&requiem 
r\Srra [Sieft. ILec.vt vtneiidtpmcieiddatincre^ 
4-fccrutvtabfconderctla dulitat^ eteplO.Qlu^cfteni 
qaeos:W)ccrfit:qui0videbir frnooettefficaptpenerrabt 
«oa^atereputabatefique lioioi gladtoartpftt:t£tin# 
ocridebat:latere et oefi.THfi genevfq? ad otutflonc aie ac 
quldctoe'nefdtf(9coi \}iu fpfietfdpag&quocptmedul 
manfiquareoi]cifttc|0mcvi= laviotfcretotcoglratfonfit 


x ~ . Suwcifflrsfcencn* 
tntcntionfi eordte:* non cft *f\£c qutfq> fibt fumstfa 

JrtlacreaturaCutflbiltef con 4^fno:c:fedcjvoc9faoco 

fpectuet*. (©Iaautnudact tacpaaron.Stct^puonofc 

apcrta ffit oculte ei* ad que mctipm clartfieautt vtpott* 

nobidfmo» ft SCenebzefee fe*fierct:fedcllocumeefld 

funtoficractfitfflentieffitu cfi:fill*me*cetue0ol>odle 

det i circa ftota nona ejtda= gcnui tc. tSlucadmodu -t tn 

mauttlefuevocemaguaoc aliolocooidt.£ueefacct> 

ueme*vtcldmeofltc5fti.£t doeinefnfi ftnotdtncmcU 

incUnatocaptteemtfttfpm: ct^ifcdect^. JEt ff dc c fi c(Tet fU 

tficvn*ej:mtUttb*lacealat* Itueociotdtdte* Weqpaf* 

ci 9 £foiauitct?tinuoej:iutt fuecftobedteri§et?fumat' 

fanguieiaq. ■ iCuergoac faa^cft^ib^obtcantib^W 

ccptflaaeetfioijeltcoffima* caufafalut! efnerappdUt 9 
y<tumcu\£t[cli. il.vtti; aoeopottfejrtuftaozdlncm 
abcnteeergopotificc melc»?tfedce>Dccigradl8 
magnu3 c{ pcnctrauit celoe noWe f mo % Iterptabiliead 
teffifUifiDct:tcneamuecon= oiccdfi:qfhlbecillcefcticflI 
fefftonc.adeam 9 cfifiduda adaudlcdfi. tV fcarrabfle 
tfcron fi gFc ei*:vt miam ?fc latro otmittif * inocce tw 
quaifi igpaminueniam 9 in occtdtf. TBIcttudaearmte 
au^ttio oponuno. (9ie nacp ooct 9 fcelerj cj ppaeeotdicit 
potifejccjc l?o[b 9 afl"fipt*:p:o faccrc bellfi.^fcuUndotra 
Mb^ihtutfinbieqf&tad diJironmtcfujpm. £ca 

©euvtorferntoonaa facrtfi- turbaacjvocabaf iudaew 
cla,p pctie :c| codolere pofTit n i t : % cfi appioptnqrct adic 
btecUgnoxatescrrapqrha fum.i0fculado.0arr3bae- 

tpedrcfidat*eifirmt»arc.,pi i.ropoftltofuo [?ntr 
ptereaoebet qucadmodut nopcpcitocYed.pnobteofc 
< pppro:ttacriat ( pfcipoofa buetradidttiUfi.ptocfcr.il. 
ferrej>pctte. & BelurcpU Snjciat 9 efttnmefp(ieme* 
fcifTficao[efratrcmutt2La inmctutbatfiecotmcfi*an 
tro occrucc ciamauit oicce Bitlatroadtatron£ nos^ 
mcmctomctofieofivenerle dc3Ot0nafact!rectpim'bi< 
i rcgnfi tufi. 1p»ctre fdfle vcro quid fcdt memcto mci 
ffi t % monumcta agta ffit et fcfie ofivencrie tn rcgnfitu* 
multacotcafctovciootmie um* anJ&>&?turbatafiitrti 
rat furrcj:erfit<Eatre.c.tje atmamcaoficmifcricotdic 


- Sabbatofcta. 
nicmoteio^- Wmitcmei artf tncapiteoimolatearfi 
«fieoCofivcneflinreffnu* ^Uflfyon7dlS?SS- 

tt fi.fld bftj.i ^ofucf t fu= ctt «nreqco repuSrt ffiX 
prr«i»trt'amipiu6fart' *af a tcfteatop^anuCftaK 
pralcfue najaren^renude E>elerl>. Sed* Umtenitda 
0!fi.-RFrier.3fpeer.l<yrtcr. uerfitmimadactauerurea 
Pncimrercnob.iauip.iiru tuloafi.oa.-f.liapop.itime. 

adl.ptfot.riS.autefiqj.ti« *.»epuItoofioft ff n3tficil 
«tBflmtc^eWfif.iojmji monumctu:voluctf " aptdc 
rrpm. v. ^tferfitflWvefti ad oft«fi monumcti.ifconen 

2M?^f;^ £U ^ a ' tce m«««*<l euftodtVcut k 
«frcrt.Wo o,c.f ^zecioia. u.d.v- accedentea pncipee 

n^3etamarta.lcd'tf>rnf faccrdotfiad pyUtuperieft 
Refptceofic.cucotr©,rt vtiulKrercuftc4rtfep7.lcl« 
g«e. rW-..tWo,ctf.ad.iU UeCdtcuftoditcftcut fc fl tt 
J a.ncamea.cOfi.oVfu.v a£i tabeCtea municf rii ,d 
fnrurrctefttme.adti.r^. ^onetes. fcec«o.fl.^imrt. 
*a<yad.^ abifurgctme 
Sd.lt.S-.Benebte. t^iui 
rcftuVefavifferw.SdvS. 
o ftofitcbom alq fc.ac ma 


BeIutepU.cafuotf* 

9nfurrereft«pcta «x cc 
( Krfl vrs. fld ?pIcto.pi for.-t 

uai-i Barrabasla 
tro. luoVfti. Sbifurge* H»i?efftHiiffuaktctctte 
ad paUuu ci^i fttii^ar 
uuli petierfit panca no erat 
cjfrangerct cie.IDe.,2t U f VC 

fcebHvoluptuofcinrertcrur 
tnvife i&uinutriebaf iiuro 

Sisampleratiflii ftercota 
au£rmaiozcrfectacinia 
<Jtaeppftmct:pctofodomo= € m l ; «*•»• |rfiqfubuerfacinmomcto;a 

Boci ^npaceinidipmootlnocepcFtieaman^v iDic 
mi5i:re4e(ca. «Cuiuoca, rufalcluge-teituetcveftlbuf 

l<?ablrflbtiitabernacuIo iocfiditatT tnduecincretcUi 
roo rojefcetin mote fco tuo. cio.t&:in tc occifuo c falua 

»fte<l0t>abtta. i iCaro ! ro: tu^tfrr. E>educqttro:= 
mtflre4efcetifpe. iTofua irctclacrimaeeoicinoctc* 

ituv Inpaceitdipjoojim n5taccantpnpiUcocuIirui 
»ni.Dbaternf« ; 2U*ob. If^igfcuta. ■i.rctro.iu-^it." 

aaoniSobfcuratucHau ^^Hndidiozefnajareiei* 
ru mutafeft colot opti I iuue:ntndioref lactc-ru t>icu 
mueCHfcffffitlapidcg fcru; dioreseboie5ttquo:fapr?iro MM llll llll llll llll IIMIIII 7 8 10 11 12 13 14 

Sattoto 
pitic\7rioite*%d\)tfLuut\to UtaspaffioeetqttUoniWrw 
rfiofllb*:aruitctftiaacqft lcrctnific(Tctl?o«5kdftlUc 
UgnfiV£ctb- XDeli* ftitt occi no elTet l?6 no Uberartf fco» 
ftegl3dioq*intcrfectf famc Tv.»eceflitpaftoinffdeaq 
qmtftiejrtabueftconffiptta viucincui' 7 trafitu(olobTi:u 
ftcrtlttarefre.jorb. XDanuf ratuacft.lHSi tUecapfeft 

mulicsmifertco:dtfi cojeeft «Jcapttufitcnebatpmiibo; 
ftlio8fuoa:fcti ffitcibtea^i mtne.lDodtepo:taemo:tW 
corrittoe fi\ie ppft mei*opfc> feraf partf faluatoz nr oifm 
£opteuttoft0 furore fuuef* ptrv- Wcftrufltcjdcdflurtra 
fudittraindigtioiefueafuc inferniifubucrtttpotcnttaf 
cendittgnetnfyonioeuoza OFabolt.TRamctxecuo.* 
uit ffidamtaci*. > HMage ~rf gccfflt b^adco: alruj 
Qfltfgo ptcbf meavtulate pa * -* idcftcoi fecrctffcobtd' 
ftoicatdnltctUcto.tgUvei enaafpectib^bfianier^ft*. 
etotesontmagnaiamara feruaatntuat>efi:eelasfo* 
valde->'- Sxcigttcvos facer maoetinqeqUeepficr offc 
dete*3*plagftcmiftri alrar; reaftumaferutqmatotpar 
afpottcvooctnere. i3tt.iV. eft.JpeenioiritvtruqjStti 
UMafire^n.fl.noci. £Ieua aliudeftccfo:maoci:aliud 

mipoitc cfnalcsctttroibtr cecfo:maferui^itttcj;f« 
rttQXkeV' 9hliira*\- tCre maoeicgoTpatervnfiftiro^ 
ooviderebonaoftttfraviuc qmcu?tnfoimaoeicfletB0 
tiu4- ; WisUlfit* ©fieab raptnaarbttrat*eftcflcfec= 
ftrartftt abiferia aiammea qualemoeo. Wrttetfotntf 
pe- £jealtaboteA /foltoca- feruttqmpf matoxmcf:o,rH 
uitmctnobfcuri-Si.mot.fe fcmctipmcrtnaniuttfounfl 
uili.»i|batentf»JUct»o«mi. ferutaccipteo. #to*ofe 

•jnr tCccdet boadcoxattft dtranfitf pvtaatrendUM* 
JH ctcraltabtf oc^.qiUioi dete.Steooloxftftafiruttc 
)terfit.4ono0Videbit^Pcfc^ loxmc?/ Bttcdttcvnluafi 
ccrut fci utatee fcrutatioeg: ppfi-tvidcre ooloximdhP 
cofiliamala*3lcceflitbdad fx &tdfecftur [ *** 
illaoftliapaHuacftfcccneri v/» £>agtttepartuilo*f«* 
boino.lHonenimtcnercf nt ffitplageeoix.flbieftiUa* 
ft bomo : aut vidcrctur nift uiciaflibieftiUefremtr^ 
bosurccdcfniflboautcni nterppftrustctltotc&icru 
aftgercf aut motercturnifi ciftffecrudflgc^Ebifnrinft 
bo. «tcceffit crgo»70 ad oia diearcfi tcndettfi- THSnew 

TTF iTT 
Tm iiii 


lllli TT 

cm 1 <- 7 6 9 10 11 12 13 fencto. 

Uitteftnfilttufactefutplege nuaacrefurrectioiemoztu 
wsfTRofti queadmodaftbi orniiudicfle£ni.£tl>ocqut 
fadfitoecanicilefagittaei defactem^ftcidcm permife- 
fl!ca^auidfcrttttatvftfes rltfceue* 3mpolTibtle efteni 
riatf Aue man*:aut qo* x& eoe cj femel fut illumiati 0u 
(S^agirteinfltiufcte ffit ftauerutetiaoonfitclefteet 
plageeouatnfirmatefutco' participeefatfci fpfifTcigu 
tracoglingueeon. Seuant ftaucrfit nit?ilomin ,7 bontnn 
nucltgiiaefuaetaq> gtadtfi tJeiverbfivirtutefqj fcrt vetu 
ftrmct(lbiPmonemalignu5 rii pzolapftffitrenouarirur 
iOcritoftbirtrmaueFtqtifir fnfad pcnirenarurffi cructfi 
mateffitotracoelingueco getee ifetnettpte filtCioeti 
rfi.K*. Ecceqfiomozifiuft' 7 oftctatutfrabctee. "Cerra et 
ctnemo fictptt cozde: viri iu= fepcvcnictc fup fc bibee f m 
lutolififtnemoeofiderata bzctgcneraefrerbaopozru 

facletujtatieablafeftiuft* na3illieaqutb 9 coltfacctpit 

£tertttnpacemcoziaci^x- bndictioncaoco:,pfcrceau 

llcf agn^coza todcte feob te fpinaea tribuloe repzoba 

mutuiranoaeuttoefuft oe taeftimaledtcta^imocu 

anguftiai oeiudiciofuWat 9 iue coffimatto in pbuftionc. 
clr.Jtterir.H*£ece.3nfao l tv*.£ftiatuefftcaoefccdcri 

aooa 9C 9 adiuuat me ofte bu e in la cu 5 fact^ffi ftcut l?d fufceptoz caiemee-ps.SJe? 
ituioieruo faluu me fao m. (Yneaditttozto it\i moztuoe 
Ubcr.vUfeofuerfitmetnlas 
|n pace fact 9 cft loc 9 c\ Q t tn cu ifcriozi in t encbzofie % in 
ffonbabitarioei°.re.TRot? vmbza mozrie.-factue fum 
intitica.i ^acffaffcufl?© ^rd^nfidimue [tcc.viu 
(lne adlutozio iter moztuoe V^.aut£ oe vobie oiiccniu 
liber.i B^neoc^faluttemee mimeliozaivtcintozafalutt 
ZuafitoncmlfercmcL tameniftitaloquinuiMRe 
itrcfufcitamc.ll^fnf.t.vit enitniuftuecftoe^vtobuui 

aKapzopf itermittctce fcatur operie veftrt * otlecti 
incboatiois jcpifermof oniequamoftendiftieinno 
neadgfecrione fcramurno mtneipftuequtminiftrarie 
ruruisiacictcefudamtfipe fanctteiminiftraftie-Cupi 
mteticaboperib^moztuiea mueaurvniiquccpveftrunt 
1 adcefibaptifmatfioo= eande oftctarefollicirudinc 
nrinetmpoftttoieqtiotpma iccpietiencfpeivft^ittfinc; 
lllllllll 
MM Mll 11!!! !!!!!!!! llll llll 7 8 10 11 12 13 14 


dabbftoltto. 
vtnofegnceefflclflmtnlvep adocdfloncouctuecfaofi 

imirarozeeeojzquindcipa malerractaref nonapcruit 
tiettabJdttabfi^pmtflioee.i oefuu:trfldtt' 7 cftadinoac 
H<agn*oetjcp0tmolat*eft| Qtvtuiflcaretppftnfuu. 
^faliitemfidi.Waocparcij ZradidtttnmozteflU^fuS 
,ptboplatifttfraudefacracg acfi tnil0rcputat'e.5ltvi. 
dolef:qfipomf norialiomox repetif j; .idieuto.^nlou. 
futnmozrccozniiripeUgnft Omoxeeromozetua [mv 
tficnetauitoanaltgni vtfol moiruetu^croinfcrnc p* 
u/t. X«X u ftra fc * d ia pacta XPtfcrc 5 . i/|MS getefi qrtvnt 
tpeipieecoxrjiefevolerena^ gcnuuqtinoceeonaocctP 
tueadBpaffi6tDedtr*agn* eft. )6onfieft?firertofto. 
lcruceleuanmolad^ftipttc ^Srtedttevniuerftpopn* 

HIBzarje [lfiaoe.*-,tt. vtdctcooloiemefi.p Eteus 
nScp^mittceoe^qfn Seueme' 7 . apoztalnfcri 
nemtne babutt p qucm lura; eruc ofte aiam mca. 
retmatozeturauit rjfcmets £goot;ctiot.an.|£voequi 
ipm otcee. IHifl bfi dicce bfi tra f( r i s pvia attcdirei vtdc 
dtca tc: a multiplicae multi tc rteft ooloz ftcutoolotme' 
p!tcabotc.£tftcl5ffflnimif : JUudatcBdbn 2Du 
fcrce adcprue c repzomtflio (lereefedctee ad monumcn 
nclDotneeentgmatoxcfut tfilametaUnfftcreeofim. 

turantetole?trouerfi*eec* T*Frier.*peelerfo,*Rrri< r * 
nniead^firTnartoneeiura» ©ficmifcrcre.iBtulpairur'' 

mctfi.3nc]abudantt^voIc8 aduentfti. <xc?*vtifa'.*.'34 
De*ondcrepolliettati6ier)e= pmSpt.vrtnfcr.vt.ftJSc* 
redib* 7 imobilttate ?filtf fut i pulto ofio. #. ^n pace l tdip 
tcrpofuit tufturandfi vt p ou fum. l&ozmia % recjcfca. (Cc>, 
aereeimobtleecib 9 tpolTlbi tcrsvtifer.vt-pceS.fl' 
lecmcttrtocfifoztiffimfifod iVJttrl^efiruotfuA-Col 
latlfi babcam^dpfugimue locauitmeinobfcuri.Sicuf 
ad rcncda <ppofita fpc.r&uti mouuoe fcculi- 
ficutacrjoxfi babcm*aie tu* vrg.fUvt.tl^Iaffecjffvir 

ta^nrmaaieedente*vfq$ad go. Cuafitofiemtfcwc 
infiozavclamievbtpcurfoj mct.£trcfufcitame. if>re 
.pnotoeintroitMcfusfmox tee eficolLi. vt3« S&lftfl" 
dincmelctyfedecfcpomtfet SHcutoute.cufuotff |« 
fttcfin efnfi. Stcutouif pacc tntdipm. t<. vt§. 


£>- : <d7 


m £>fiicte fieU |« 

teBsssass asassi£S 

%U*l. Jubilem'oeo. Salu peret tnfccula "r"n "S 


tua ofte. 0mnee finee terrc 
|aliud. Bdoiem*oefi.iaui* 
tpe fedt nofciltud. B>fim qai 
fcdr noe.aefteado:em*«p* 
w£n(;e e jrultem^ ofto iu 

^btlem 9 oeofalutarin~ 

jjferuite ofto.pe.jhnm*. 
£atuevirc|non 
abflt fn confllto 

imptozfiiinvia, 
I pctoift noftetit: 

?*etfcatf?edrape i fuoccupem^aciem etue in fttlltte no fedtr. h ed in lcje 
rtfeflbnc et in pfalmie tubt= ofttvolfitae et?:et tn Ie«c et* 
kmuaet.i Juonisfoeuema* medirabif oie ac nocte.Htl 
tnaeoneetrej:rna0n*fue crtttancpUgnihq* pHtatftL 
fcmnee oeoo qm no repelUt eiHec^oecurfueaquarfiqillS- 
one plebefuam: qi in manu fructfi fufi oabit tn tempoie L 
ffwfitome ftnce terrea al- fuo.f* tfolifi ei*non oefluetc 
flrudtneemottfiipe cSfptctt etofaqueeficpfactet*fpeni 
nwniaipiueeftmaretipe bfitur.rtffiefptf noflc:fei 
fcctt Mudi artdam fundaue tancp pulute quc Mdtvitut 
rtmtmanueetueventteado a factetcrre.IdconorefuX 
rcmuet^idam^antcoeiij gfitfpi(iniudicio:necRpcffi 

plotemue eoja ofio qut fedt ree in comio iuftozfi; - uont 
noeqiipeeft ofteoe*nofter amnoutrofieviamtufto»--! 

008 autpopulueetuetouee itertmpio^pertbit» fcj.u. 
pBfcueetue.nodtefivocem #~y »arcfrcmueFtgercei 
ttueaudtcrttienoUtcobdus V JL appnmedttati ffct tn* 
rare co jdavcftra ffcut in ejta nla. H fttterfi t regce tcrre 4 
terbatioefccfidftoiernteta= pndpeecduencrfitinvnunt 
ttonte in ocferrovbt terauc* aduerfue ofim : ct aduerfu* 

rurmepatreeveftrt,pbaue= *pm ei*.Otfrfipam*vtucu* 
rnnt ct viderunt operamea, la eov:«r ,pifclam*a nobis t u 
i uadragtntaaniejjjcimuf sfiiporfiVXui feabitattn cd 
fmgeneranontrjutc-ioijctfe Hetrrtdebitfcoe^oftefubfl, 
perrncrrateoidcipiverono nabiteoe. ficloquef adc 
***&&**} wzisitoif cu?iniraJua:ecinfuroicfuo 


i., 
llll llll llll Illl llll llll llll cm 1 7 8 10 11 12 13 14 


Dfiide 
coturbablteoe. G«o afitco ps non Wcrf innoet. i 
ftttutus ffirepabeo fuefyo ^f mmtnuocaranefaucU 
montcfctm etue.-pdtcae p:e V>ittttmeoe*ittmcttmee: 
ceptfiei^.Ofie ©ijeltadmc intrtbulatioeoUattfttmipi. 
ftlt 9 me*ee tu :cgo l?odic ge* flltfererc mel;t cj:audi ofo 
nui tcD oftula a me * oabo nc mea. iltf bomtnfivfque; 
ttbi getee l?ereditatc tua:et quo gratil eotdcrw qutdotli 

SflTefTionc tua terminoe t re gttte vamtatcct qucrttl me 
cgee eoeln virga ferrca: datitt5**.t fcitoteqmmtrtru 
ettancrvaefigullcofrtngce cauttDftefctmfuuj:onecp 
eoe. BtnficrcgeetnteUt0i= audie^mecfi clamaueroad 
tc:erudtmtntcitudtcatieter efi.lrafcimtntetnoUtepcc; 
raj.^erulteoftolnttmote: carcqucoicttie incozdtbos 
etejcultate eicum tremote. veftrie :ettncubtUb 9 vcftrts 
Bppbcdttet>tfcipUnaneqfi compfigtmlni* Bacrtftcate 
trafcaf ofie-.apereatioevta facrtficlfitufticictfperatclrt 
lufta • Oii eparferlt in bieui fcfi o:multt oicftt quie often* 
traelu8:btlomequi?fidfit ditnobtebona.Htgnatueft 

»c9mine [tneo.pa.iff. fupcrnoelumcvulrtutofie 
quid multipUcati funt *>edlfttletictatnco:demeo. 
quitribulatme:multltnfur* Bfructufrumcrttrrint-ioici 
Sfitaducrfummeauultioi fui:muUiplicattfunU npa 
cuntajiimemeemficftfalue ceinidipm:oo:miametreii 
i^tinocociue.i mautej oo efcam.onontanituonefi 
mtne fufcepto:meueee:glo gulariter i fpe;coftirwtUm< 
riameaaej:altaecaputme-- lRonrtctfinnocr. p* 
um.U ocemcaadoftmda* ^-|*Jlrbamcaaurtoueca 
mauiae?eaudiuttme:t*mo AJlpconennteUigecUmo 
tcfctofuo.Hgo ootmtulafo retnmefi.lntcndevocto:a f 
poratuefuimetepirrejeiq: ttonienw.reiemcueat 
^ftefufccpitmc^lotimcbo mcus4J.Tnadtco:aboonc: 
mUia populicircfidatte mc: mancejraudiee wccmeam 
cjeurge oftefalufi mefacoe= (1 mneaftabotibtetwUW 
no mcue.Cm tu percuftiftl qm non ocue volene jmflw 
omceaducrfatce mtbiflne tatcjtucfl.tfcq5baWta& 
caufa:ocntee pcto? cotriut= iurta te malignuemcq? per- 
ftt. fUcft falue:ctfuBppr5 manebftttntufttantcocuioi 
tuubndictiotua. Scqucne ruoe.t sdtftiocequtopcran 


cm 1 TTTT lllllllll lllllllll •; " 8 9 10 11 12 13 cicbua- .. 

wrlnlquitatem:perdcsom quie?fitebif tlbi abotaul 

^TfaSE^lS ,n ? Cmim •»~lauabScSSi 
fTirfi fengutnfi et oolofum g alae noctea lectfi meu? • la 

abbomtabltur ofts:ego afit crimie mele ftratum mefi rf 
inmuIrtmdlttemietue.J n, gabo.,^ urbaCeftaKe 
rrotbo in oomum ttta:ado:a oculueme' : lueteraut nter 
boadtemplfifanctu3tufitn oeeftmicoemeoe' Mfcedite 
timotetuo. neueduemel ameoes4o B aminttldtatc- 
iulhda tua p:opter itmtcoe qm ejeaudtuit ofievoce, fle* 
mcos:oirlge tncofpectutuo mstnel.* : M udtuit ofis oe= 
Tiammei. -mnoefttnoze ptecationemea:t>fi 8 oFonc 
eozfi*eritae:co-eo:fivanfi mcafufcepit. Mrubefcant* 
dt. cpu cbBpatertecgut» conturbenturvebemenf om 
nr co:fi Itnguts fuis ©olofe nes tntmict mei:couertatur 
a«bat:ludtca (lloe oeWe «rubefcantvaldevelociter. 
ddat a cogitattotbue fuiefe d Fta patrt J ip.ro fidei me* 
cundum multttudtnc Impte rltl voettaf 1 ittre btfie lcsem 
tatfico»;e*:pellceoe:qmtn1 deftlmedttaf noctcoteqjZ 
tanerut te ofte - «t letentur Sentite t»fi o l ttmo: e.p. M. 
omnes qut fperant tn te: tne f^\®mine oeue me 9 In te 
ttrnfi crultabfitabaWtaWa A. -Jfperaui fa luuj mc fac : 
ItieieM t glottabttntur tn te c% omntbus perfcqtientibuf 
ornee qut Wltgfit nome tnfi: me et Itbera mc. i ?eqn rapi 
qmtubndtceeiufto. »fievt amleoafammeS.-ognoeft 
f«to:bonevoiuratistue co» qutredimatneq-rffalufi fa^ 
ronaRlnos. pfaimns.vt ciat.' fieoe 9 me'fifecttltti 
V-J0mie neinfurote ttto ff eltimdtaetn mamb*mcte 

. -tirgiiae me: neqs in ira «ircddtdi rctribuetibuo mi 
raacoiripiasmc. < .tferere btmaIa:->eddamcntoabtt 
mcipfieqmtnfirmofu^fana mtcjmeieiante.' crrecftur 
m< t>fte qm conturbata funt tntmiCaiam mea t cop«be 

™!" ea -' taiameatiirba dattpculcetifravitamca* 
ta eftv^de-.fed tu ofie vfque i grio* mea tn puluerc oedti 
quo. ouertereofieaeripe cat/ Wgconelnfrarua:* 
aiammea:f9ltitlmefacp:o etaltarcifinlb^timicoome' 
ptermifcrfco:dia tua.Qno- otu.Wtecurgeofieoe^mC 
rtononeltinmo-tequtmc* (npceptoqt3tnanda(rt:etfr 
motnttuuintnfernoautem nagogapproiidrcud.ibirte 

'.fl: 


fj t,ppter bac in alrti regre* 
derc:Dfietudicatpproe.i u 
dica me ofte f m iufticia mc- 
am ii f m innocetta mea fu* 
permco Sfumcf nequicia 
pcto? x otrtgee tuftum:fcru 
tan e coiA o x renee oe*.i ua 
ftumadiutouumcu aofto; 
4faluoe facit rectoe cozde. 
Oeueiudejetuft^foit! apa= 
tiene : nuucjd irafctf per ftn= 
guloe oice.f > iftcouerfffue 
ritis gladiufuuvibzauit:ar 
cu fuu tetedtt t parautt illfi 
& 1 1 eo parauit vafa moxtf : 
fag t tr ae fuao ardctib* crf e^ 
dt& cccparturitiiufticiai 
cSccplt ooloic : % peptt tnict 
tatcm. B acfi aperutr % effo 
dit eu :i incidit in foueaqua 
fectt. l oucrtef ooloxei* tn 
caput ctue : i in verticc ipfi ° 
inidtaeet 9 oefccdetf * ofite 

bo: ofto f3 iuftida eiPit pfal 

lanoittfttaltilTimi. pe.vtii. 
-•^v f^mtne ofta nf : cj ads 
Xy^irabiieeftnomc tufi 
in vniucrfa f rau m eleuata 
eft magniflcctta tua:fupce- 
los.H Foietfatiualactcttft 
pfecifhlaudc^ptertimicoa 
tuos:vtoeftrua0 inimUfiec 
vltoiCHi m videbo celoe tu= 
os opa otgttou tuo^: lu na % 
ftellas q tu ffidaftiO. uid cft 

bo q> mcmoi cq ciue:aut ftli 
uebotoqmvifttaee&iif inu 
iftfcfipaulomin 9 ab angeltf 
gloifa % bonotecoioafttcfi: 
% ?ftttutfticft fupoperam* 
nufituarfio mntafubteti» 
fti fub pedtbuo eiaeouceet 
bouc© vntucrfae:infuo tpe 
cota cfipt. o olucres celtet 
ptfcea maria«J pambulatfe 

mitae marte. O 6* oft w ; 
cy admirabile eftnomc tuG 

tnvniuerfatcrra. 

aOnfttcboztibiofteitO' 
itocotdcmeo:narrabo 

oia mirabiiia tua^ etaboi 
i e jeultabo tn te:pfaUS nomi 
tuo altifftme.incouertedo 

inimtcfimcfirctro:ffi:tnfir 
matranf * piburafactc tua 

Ctfm fccifti iudtcifi meutn tt 
caufammea:fedtfttfuet!?io 

nuejiudtcaeiufticta. : ncre 
pafti gcteo i perift tmptue: 
nomc cov oelcfti tneternu i 
infecnlfifccn.) n.mtctoefe 
ccrfitframccfnllne:tciutM 

tee eotfioeftrttrt(W.U«rtt 
memotia coo cfi fonituvi W 
mtn* inetcmfipmanefrUa 
rauttiniudtciotbionfifuuj 

lipetudicaWtozbctcrretn 
e4tate:iudicabitppfosito ; 
fticia^i tfactueeftoftflrc* 
fu0ium paupert: adiutoz w 
oponunitatiWtribukuttf 

H t fperet in tcqui n 0tt£ ™"i 
nomcn tufi : qm non wm 
fttquerenrceteonc; fam 
teoftodbabttatlnfFomfln 

mmctateinter0cte0fhid!fl ■ idw^rcquircnsfangui oiminimieo*fuo? oftabif . 
Micov recoidatue cft: no Oitit cntm in coide fuo: no 
^bUtueclatno^paupcv. mouetKnageneraroe inge 
UJfcrcrcmeiofie:vidc»7u= ncrationcflnemalo.; uiuf 
mtatatcmeaoeumic^meis malcdictioneosplenfi efti 
aui ejaltas mc oe poztie amarittidine -t ooloifublin* 
mtnrta^vtannueieomslau guaeiuslaboztooloz. *-e* 
^ttocatuasinponiofiUc detinffidtjscfiDiuitibuein 
ft 5.H tuitabo i falutan tuo occult? vt tnf ficiat innocetc. 
Inffcefuntgeteeininteritu OciUiei^in paupercrefoicb 
qut fecerfit. Ln laqueoifto unt: ifldiaf tn abfcodttoi fffl 
qucmabfcoderfit:compl?c' leoinfpclficafua. Ittfldtaf 
f 1, K? e ?*; J^Snofcet* vtrapiatpaupcrcmzrapcre 
ofi0iu(Uciafacie8:inopcri' paupereouattraf?iteft* in 
buemanuu fuaxzcopbefus taqueofuo^umiiiabiteum- 
eftpeccatox*Uonucrrantur inclinabitfeteadetcaofia^ 
ptccfltttesintnferntuoina tuafuerttpauperum.* Hrit 
«cntcaque obUutfcfituroe entmtncozdefuoobUtuseft 
umJ Un nonl ftnem oMiuio oeu8:auertit facte fua nevi^ 
«rttpaupcri8:patietiapau dcatinftne.*^urffeoficoc 
prranonpcribitinftne.Gi: ueiejcaltef manustua-ne 
urseoftendcofozteffromo: oWtuifearl pauperfi. ropf 
iudicctur getee tncofpcctu qutdtrritaultiplue oefi: ot» 
wo. Udftttuc ofte lcgifta to; jcit eni cozde fuo no requiret 
rcmfugeoetfciatgctceqm U tdCBqmtulabozea oolo* 
bomicefunt. 'tquidofic repflderaewtradaaeoein 
rectlufttl6ge:oefpic!iopoz man^tuae. • ibi ocreiictua 
mntratib*t trtbuiattoe >ft cftpau£:ozp*?anotuerl acU 
fupcrWt ipiue tcedif paup: iutoz.<J otere bzacbifi pcto= 
tf pubcdunf i pmile 4b* co risi maligni: queretur pec= 
jitant/ ^ftlaudar pctozin carfiUliueano inuenictur. 
ocfldtrijs flie fucrr iiqu* bft " ^fia rcgnabtt in cternfi et 
dtcUur. ► ^accrbauit ofim infccuIfifcaiUcptrtbitieac; 
pctotjfmmultitudinemirc teeoererraiUius. • efldert 
fwnoqrer*>toncftoeusin umpaupevejcaudiuttofie: 
«fpectu eiua : incf natc funt pteparattone coxdie eozum 
ncilliuoinoitemccHufe^ audiuit auris tua 'udtcare 
runf ludicia tua a facie et*: pupillo % »?unuli : vt no appt TnT TttttW TTnTTnr ttt™ cm 1 7 8 10 11 12 13 14 natvltramagnlficar.efc l?o- fteroftaelWfiroptermifcrt 

mofupcrterra. pa-£- amiopfiigemttupaupw: 

IIH ofiocofido quomodo nficejcurgamotdtolwwJo 

oicttis atemee:tranfmi nam in falmart-.fichtdalircr 

grafmotcflcutpalTcrllih againeo.Hloqutflofilelo* 

cccepctozceintcdcrutflrcu qutacafta:ar0etutgnecj» 

paraucrfitfagittasfuae in mtnatfi,pbafuterrepurgft' 

pl?arctra:vtfagtttenttnob tftfcptuplu.^ uofteferua* 

fcuro rcctoa cotdeU, m que bie noaa cuftodiee nof:a« 

Cfcctft i oeftrujcerfit : iuftus neratione Ijacinetcrnfiin 

autc tjd fecit t Q fi9 in tcplo clreuttu impit ambulant:fe 

fanctofuo:ofi9 incelofedea cundfialtitudtnctuamulrt- 

ciuejOculietuetnpauperc plicaftifiUoel?oim- **•*«• 

refpiciftt-.palpebteeiuatnf; ^f Scpquo ofie oWiutfccs 

rogam filioe fyoim» 1 -) fistn vJLriemetnfinc^vfqjquo 

tcrrogat iuftu i ttnptu: qui auertisfactem tuamfljne* 

autotligit itcjtatc odit aia^ CuadtuponacoctUamflni 

fua*£/ luetfitpcrpctoicela mamea:Oolo:eico:demco 

queoeugnte fulpl?ur afpfis peroicm. tJfqjquo c^altfl 3 

ijcellav pars caltciaeotum bitur Intmtcuetneua foper 
Ctmtuft 9 ofieaiufticia6t»i= merrefpicetejcaudimeofte 
lcxtnccitatcvtditvuituaei*. oe*mc<M llumlaoculosmc 
Glotia-i' *$nfttx)cix8iude% oanevncpobdozmtfltnmo: 
foztispaticlcpbenlgnua in tetnequJdoolcatinimicue 
tefperateamuni miferando meuapieualutaduerfueci 
fideiea*an.9fieoeu6 rneue. 0,411 tribulat mee^ulcabuc 
inrefperaut* p*?«#* (Xmotusfueroiegoflutejin 

QfSluummefacofieqm miferico^dtatuafp5raui , r 
^d/ oefeclt fctu0:qnioimi' ultabit cotmeum ifatutan 
nute ffit verttatee a filije bo tuo : cant abo ofto <j bona m 
mtnfi»<Janalocuttffitvnuf buttmtbhapfallamnomtnt 
quifcp ad p:orimfi fuGuabta ofit alttfiiml. 
T»olofaincozdetcozdelocu* -VSfyic tnflptes incotdf 
ttffitv*->tfperdat oftevntuer A^/fuomScftocua.- L «^ 
fa labia oolofa:* lingua ma ptt ffitt abominabtue racu 
gntloqua.^uioljeeruntlin ffitinftudflefute:noeft<P 
gui noftra magntficabim 9 factatbonumnonefiw flt1 
labia nfa anobteffituieno vnunn 1 >ominueoecdo,p> I OiepU6 <(rt 

fpcritfuefiltosbomlnfi: vt Hd nfbilfioeductueefticS 
vtdeat fi eftlnte Ugene aut fpectu cl' maUgn'5imetc e 
rcqulree oeum. Omnesoe-- afit oft m gio:irf c at " >ut iZ 
dinauerut fimul inutllee fa rat ^tmo f llo a „6 oecio • 
crtfuntmo eftqut faciat bo= qui pecunta fua no ocdffad 
wunno eft vfcp ad vnfi. Hc» vfura x m nncra fu E inocctl 
pulcbppatenseftguttnreo noaccepir.c >«ifacitbccn5 
ruliguie fiiifoolofeagcbat: comoucbtt ine tcrnu.S? 
wncnu afptdfi fublabife eo an.S„ r0 c i ineternfi fcrua 
rom.Ouosoa maledicttoe muntmiefacrociiftodicpru= 
<amaritudtneplenfieft:ve osaftrtpoteafamulos ln 
locee pedes eo ? ad cftnndc* »efpice i ejtaudi me offe Oe 
duf30utnc.<lotritioatnfe= usmCillumiaoculosmeos 
licltaa invus eot^ivta pacf *. ZDemot ftit nocte nomis 
nocognouerfit no eft timo» tuiofic. £t cuftodtut legem 
wiateoculoneop.Doneco tuam.fn.ri.noct. fs.tv. 
gnofcet oms qutopanf Int» f-Y0nf us me ofic a m foe 
qBttatc:quioetic»iatplebej VUnuuinte:otjciofioDeite 
meaftcutcrca panis. i Jfim meus es tu:qm bonoc meo= 
nontnuocauerfit tllic trepl* rumno egee Hctis qtii funt 
daucruttfinotetvbtnoerat interraei':mtrificauttome 
ltmo:.i!moii8ingenerati volfitatesmeasineis tlhil 
onciuftaeftconfUifiinopts tipUcateffitinrmitatcseo» 
coiifudtftuqmofiefpeeet* poftea accelerauerfit < oco 
eft. Oute oabtt ti fyon falu gregabo ^ucticula eo* rj fa; 
rare tfrael cfi auerterit Dfts guinib': necmeoi ero noim 
caprtuitateplebi8fuc:e;cul, eopplabiamea Oftefiahe 
tobit tacobx letabttur tfraet reditatte mee % calicis mei- 
w^gmtnecjs rjp8.jrtii|, tuesqui reftttuca bcredfto* 
•V^babitabtttn tabcrna» temmef tnibl. Funeececi- 
cu!otuo:aut qulsredefceti derfit mibi in 6clari8- eteni 
motcfctotuo.<lullngredtf bereditaemeopclaracmt" 
(lncmacula:aoB3f tufticia. bt. « ^fidtca ofim qui tribnit 
lullodturyeritateincotde mtbitntellectfi:infuper<rvr- 
fao^noegltDoluinltngua qsadnocteincrepuerut mc 
fna. Oec fecit ptojclmo fuo reneemei. Prouidcba ofi* 
manu-ioppiobnfinoacce* incofpcctumeofemp-am a 
plt aducrfus .petmoe fuos. ocjctrie eft mibt n e ?mo„ca r 

H liil I 

■ 
i 

\ 
^^b 
^ 


_ 


TTTT|TTTT 
TnT|mr 
TTTT K 7 8 10 11 12 13 14 BfUcto 

Oropter boc le tatum eft cor I nimid mei aUm mea) ctr 

mcuiejeultauirltguamea: cfidederfitadtpcfufioclufe; 

infug t caro mea recjcfce t in rut :oe eo^ locutfi cft Cupbil 

fpe. mnooercltnqueeani thoifeicteamenlieetrcude 

ma mea in ifernomec ©abte dcft me:ocroe fuos ftatuef t 

fctm tufl vldere cozruptione t> edinare in tcrri. tfufcepe-* 

flotas mitHfecifttvtaevite r&rme(kutleoparat'adp* 

adtmplcbiemeleticiac&vul datmctftcutcatulueleonie 

tu ruo:Delectatoce i oe jctcra fcabitae in abditte.8*ur0c 

tuavfcstnfincV *Fiapfi.an. ©fic pueniefi et fupplataefi 

ttaturcgeitoicofcrua mot ertpeaiammeaabtpio:fra' 
tc redeptoe faccp tuo otgnof mei tua ab Cimicl man^rue. 

ferutcio f amuloe* an Ofcr- Oftc a paucte oc terra oiui* 

ua mc ofie qm in te fperauL dc coo invita eo? :oe abfcon 

y^fjfaudiofic [pe.jtvt. dtttetuieadiplet 9 eftvcntcr 

v-liuftici3mea:intcdcoc-' eo9.8aturatifiit:fUi|9:etot 

pcationcme3.Rurtb 9 £Clpe miferunrreltqutaa fuaepun 

orone mea:no in labfle oolo Ue fuie. Qgo afit efi iuCHcia 

fte-Oevulrutuo iudicifi mc appareboi ofpectutuo:(ati 

um,pdcat:ocFitut videatecl abot cfiapparuerttgftatua 

tatee* Otobafticotmeum? »3Ftfl..*.T£ecrozanoftratiW 

vifitaftinoetc:ignemeej£3; tucoditototbtefldureigne 

miaftitnoe iueta.i mcinicj- pio purfjane atcpcremando 

tae. tlrno loquaf oe mcu^ pzobane»^'! nclinaofieati 1 

0j?af?oim:,ppter verbalabi rctua miWet ejcaudivcrt» 

oifi tuov cgo cuftodiui vtae V"VJUg§ [mea.P»** 

ouraeUcrftcesrefTuemeoe A-/teoftc foztitudo mea: 

in fcmltte ruie: vt no mouea ofte firmflmetfimefi ctrefu : 

turveftigta mea< <go clama aium mcfii Uberatot nteus 

ui qm ejcaudtfti mc aeu e:tn ; ^e* meue adiutor mcuetf 

cUnaaurctuammtWaefau fpabotnefi. Utotectotme 

dlvcrba mea. G*trifica mt* etcotnufalutiemee;etfuiee 

fericotcUaetuaerquifaluoe protme*. llfludaeiuocaw 

factefperanteetnrcHrefl oftimerabitmld melefaw 

ftcrtbueoej:tcretue:cuftodi cro.atrcfidcderutmeoolO' 

mcvtpupillaocuii.^ubvm : rcemoztietertotrcteeuw 

btaala^tuatfi^tegcmc:^ tartec6turbauerfitme.<'<> 

facieiptopqutmcaffUwirfit loteeinferai ctrcfidedcrutw 

oicbua. v 

nie : poccnpaueft mc la quet me» u teucner un t mc in t>it 
moul.Intribulattoe mcat= affltcttoie meesetfctftee oo* 
twcaut ofim : ctad oefimefi mtnue,prectoi mc?M tcdu- 
clamaut. Ht ejeaudtutt oe te jcit me in larttudine :fa luum 
plofctofuovoccmea:etcla= mefecitqmvoluttme.Htre 
mo:mc 9 in pfpectuci* intro tribuet mtfyl ofte fctfm iuftU 
iiitttnaureeelu0*O6mota ci3mea:ifc6mpuritatcma 
eft i jtrcmuit tcrra ffidamc nuum inea» retribuct rnibi. 
tamortficotttrbataffitetcd i Uiiacuftodtuivtaeoftimec 
njotafut;qmtrotuecftete* tmpicgc(ftaoeomeo.< >,iio* 
Hfccdttfumuetn iraeiue t niaoiaiudtcta ci >7 iu?fpecru 
ignto a facte ei?c;arftt: c ar meo:e t i uft i ci a e cx' ? no repu- 
boneefuccenftfutabeo» Ln Uame.Htero tmaculat 9 cft 
dinauit celoet oefccdict ca eo:cr obfcruabo me abtnuf? 
Ugofubpedib*eiU0.Httafcc tatcmea.HtrctribuctmiW 
ditfapercberabtnavolautt: ofiefcdrninftictamea:erfc 
wlauttfuppcnaevcntom?, efidfi purtratcmanufi mea* 
Hrpofuittenebtaelatibulfi rfitnpfpctft ocuioycl^.Oft 1 
(uuinctrcuttu ei 9 tabernacu feto fctfts erie:ct cftviro fno 
ljUiue;tenebtofaaquainus cetcinocceer^.Hccfidccto 
bibue acrte. Htt f ulgurc in elect 9 erie:et cft guerfo euer 
cofpectuctuenubce tranfte rerie/ > mtupopulutyumilc 
rut-.grando ct carbonce ig* faluft factee:ec oculoe fupcr 
ru0.etintonuitoecclooft0 bosr>fitliabiej ImtuiUumi 
*altiHim ,; oedttvoec fuasra naolucernameaoftetoe^me 
do et carbonee ignte»rtt mi ue lUumtna tencbtae meas 
Ht fag it tae fuae t otfltpautt ( L jfr in ee eripiar a tctattoe; 
coerfulgura multlplicauiti etEDeomeotrafgrediar mu 
coturbauiteo0.Btapparui» rfi-Oeu0me*tmpollutavta 
crfitfotee aqua» :ct rcucla» etue cloc|a ofil igne ejeamia 
ra fat f ftdamcta otbie terra ta:j>tectoi eft oim fpera 1 1 u 3 
r*.Hb tncrepa ttoc tua ofte: in ftx > m quie oe*pter ofij; 
dbinfpirattoc fptrtt^trc tuc. aut qut* vt 9 pter ocfi noftrft 
(UllUoefumotaccepitme: < )cue4petnritme vtrtute: 
rtaflupfitmeocaquismuiV ctpofuttimaculata via mef 
ris^nputtmcoc iimicl me 1 >-ut efecitpedeomcoe tart 
iefo:ttfltmieiabr)te dode= tpceruo^tifugeprcelfaftatu 
rfitrue;qmc6foitatt futfue enemc* Miioocctman^mc 
*& ir> ^r m 


<N 


o G\ co 


r- AO ■10 ^r o-j cm 1 4 

■ l\| 


m — — 1-1 
^^^^^^^^B 


lllllll 


TTTT in^^^^^^^^^^^^^^^^" 


"I 1 


MM llll llll llll llll llll 

8 10 11 12 13 14 LW*> 
as ad pliu:i pofuifttvtarcu a viro iniquo crlplee mc 
ereu biacWa mea- 8t oedi» L*opf ea cofttcbor tltt i na 
fttmt>?t g ptectioncfaIut! tue ttoib 9 oue:anomituopiai 
aoejefatuafufcepltme*fcfc mfioica. tDagntlicaefcUii 
otfdplina tuacozrejitt mei tesregletusafacicsmtan 
ftne et otfciplma tua ipa me ?po fuo oauid:tfemmicuu. 
ooccbit. i llatafti grelP me vf q> in feculu» ^n . £u pprm 
00 fubt*me:«i no ffit ifirma* fcmmtlc fatuafti ab boftcrc 
ta vefttgta mea..i*rfequar demptoz atq> foebfttuo cei 
iimieos meos a ?pt?cnda it* la pmts taculo.an.e>n5 nr 
Ioo:t no puertar oonec oelv matuetu mefi t rcfuglu mc 
ctat. aofrigatllosnecpote um.~v:03edtanoctcfurge> 
rfitfrare:eader fubt*pedcs ba.md?fitedfinoituooiK< 
meoaBtpcinjclfttmetftute Jutercionoc t 18 *** 

ad bellfi:* fupplataftitnfur=| g^ftii enarrSt 0»p™ 
geteeinmcfubtuome.etl ^aocamanufici^nnft' 

imicos meos oedifti irttdH ctatfirmamtfi.tXcsoicie' 
oo:fQ:a odieteameotfpdidt ructat^bS: tnojsnocrtindt 
ftUi lamaueruntneceratcl catfctom».t*ffitjoqlenej 
faluos faceret adonm : nec fermones:quo» no aucuaw 
ctaudtuit eos. Qt comtnua voces eov. lnocm tcrraetj 
eos vrpuluerc ate faclevcti: uit fon*eo*:a tn finee wW» 
vt lutfi piatearu oelebo eos terre vcrbaco?.,! nfoie^j 
Biptesmcoecotradictlot; fuittabernaculumfuft;tip< 
bus populi: oftitues me £ca ta^ fpofus .pcedcs oe tl?3» 
putgcttfi. 1 opulus qucno mffao^ydwuimgrg 
cognout feruiutt mtW:£ au= ad cnmda vta: » Jfimo c* 
dimautfobedluitmtbt. ** Wemoel^«tocwrto« 
Ifl allcni mctitt ffit mil?t:fil« vf* ad fumfi "'£" f *J 
aUcniiucterattffit<tclaudt fe(^codatac^*c«*^ 
cauerfitafcmmsfuts.au ofiuma^ 
uit o fisa bcncdtctus oe*mc teftimomfi efe ^ Jgg 
uen e*altc* ©efalnde mec pftas paruulis. ^^™ 
i. fcua qut oasvindictas ml recrc L«^ fl n ttS 
cbi % fubdis populos fubmc ptfi ofiiluciduiUfiinae ocioi 

S^SnS^t tnimtcis ^«'j&J^ 
mctsiracudis.f*abtnfur ^***^*?* 1 ^ 
gctibusinmec^altabtsme mftcaraifemcttpa.i *" flC 


oicbue. ^l 

rabllta fueamw laptde pie equie: 1100 autcm in nomie 
dofu3fnuU(i;xt»ulcio:afue c»einoftrtiuocabimue.I pfi[ 
mcItfauO.Btcnifcm 9 ru 9 obltgartffiraceciderurmoe 
euftodir ca: in cuftodicdte il afit furrej: imus ct erecti fu= 
lisretributiomfta«D clicta mue,Oominefaluumfacre 
40 intelUgit aboccult} mele gcm: 1 ejcaudi noe i oie qua 
mudame^iabaltentepar* tniioeauertmuete.Griorta. 
ceferuotuow tmetnofuerit **n. Sujetliuinnobiefaiua? 
Dfiatituctmaculatueero:T toniitttefalutlitribuaevt 
emfidabo: a ocltcto ma*io. tam tenipo:epcrpetua«an. 
6 terutvt co placcant eloija , £ paudiat tc cominueloic 
o:tsmei:amedttatloco:die , tribulattonie. pt-.r 

meiincofpecturuofemper.i^jrY^mineinvirrutc tua 
OJicadtutoimcuenrcde-iA-^letabiturrejeitfupfaa 
pto:me*V »iozla*in. Spon lutaretuumevultabttvebe* 
fuavtetbalamo.pccflttjcpe menter^ 'cfidcriutnco:dis 
tnoxbeoefccdee cclo turcfa. efuetribuifttei:? volunrate 
lutifcro-an- jglo ffit loqude labioium eiue no fraudafti 
nc$fermoncequozumnon eum.0. l uonia p:eueniftteu 
audianturvocee eo». p. jcir t n bencdictionibue oulccdi- 
Cf Bfaudtatte ofte in ote nie:pofuiftticapireeiueco- 
■Arrtbulartoie:,ptegatte ronaoelapide pzcciofoU i i 
nomen oet iacob. (ftittarti tamperifratcxtribuifti ci: 
biauiciIiumoefa6:aocfF6 longirudmc oierumin fecu* 
tueatur tc' * "emot fltomie lum et tn fcftn fcft. \ ) ag n a 
foerifici|tui:iolocauftft tu= cftgloztaetueifalutartruo 
umptngucfiaw^ ribuatri gloiiaetmagnuoecozc im= 
blfccudum conufiraornuc poneefupereum* ; 'i uontaj 
conflltum ruum confirmet. oabieefi in bencdictione in 
crabimu r in faiura ri ruo: feculfi fecR: lerificabie eu tn 
tmnomicoei noftrtmagni gaudiocum vultu tuo. m 
ficabtmur.Amplear oomi^ renrfocrat inofio :ctminia 
nueomee petitionce ruae: alt ifluni no commouebttur. 
nficcognouiqm falufi fecir i uucniarur manue rua 01= 
ofte clntftfi fuum.H jraudt* bne iimtcie rui» : oejcf a tua 
ctUiumoecelofanctofuo:in inucniatoiue qui reoderut 
potcnratibuefalueoejcrere Poneeeoevrclibanutgnie 
ctueJ3ttncurrtbuectt?ltn intepo:evultuetui ofte' 


6 7 Mll 


iiiiji 1 11 1 1 11 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IMIIIIII 


J 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 10 i: 12 13 14 

Pfitcte 

fuft<>turbaWteoe:aoeuota fillue.Guadllberadafufcc 
btteoetgnta.Bructumeo» pturue botem : nSboiroili 
oeterraperdeertfemeeotfi virginievterfi.^uocutcto 
a filue boim.Q.m occUnaue mottte aculeo : a puifti crcoc 
runttntemala:cogttauerfit tibueregnacelop ^uadw 
ofUta q no potuerfit ftaWUre jcte ra oct fedea in g«a pf t»- 
Qm ponee eoe ootffi:tn re= I udejc crederte dfewtor. 
Uqufie tule pparaWe vultu *>eergo qfumue roiaramu 
eotfi. H jcaltare ofie invtute Ue fubuent : quoa pdofo fan 
tua:cStoWmua* pfaUemue gutne redemtfti. «f na nc 
virtuteatnae. fl|la.a • Rejc cfi fctie tule:gloUa monerfl 
fincfinemanenemtferietu rl. 8alufifacpptmrott0fle 
parcerutniepmia^cedcsi abenedlcberedttaritoe.,j 
tuacfictaregee.an.®netn regeeoa etetioHcluoBrw? 
vtrtutetualetabUurrejc.*. leternfi. tf erftagnlosotcB 
£taltare ofie tn vtrtute tua bftdlctmua te. waudflm 
* «tabim"t pfaUem'vtr nomgtufitnfeculfinin «3 
tuteatuae.CaticuauguftV fecult. CXgnareofteoieU» 
-4»V.£oefi [ntaambtofif. jflnepctSnoecuftodtre. 
V^udam':teDfim?fite=fererenftofte:mtferertnfl. 

mur. «e eternfi patre omle «iat mia tua ofte ftiper nw 
terraveneraf . f->tbt oma an queadmodfi fperautnuwtn 
geli:ttbtceU i vntuerfepote tc ^nteofte^perartnopro 
ftatee.awcberubhufcra dartnetemu.BnMtw«* 
pWnlcelTaWllvoce,pclamat fl*rlfica mfa* '«««•"?; 
Efictue. ^actue.Banctue lauifaluoafa^fPfratwi 

ofteoeuefabaotbUentffit te. &*?**»££££, 
celtt terra: maieftatf glotle fAeminue n *l „ „,!= 
tue. «egHofueapoftoiotfi i^cotctdutuacft^utoB 
cbotue.ocppbeta? iauda cftoftefottitudlneapdnro 
btlie num erue. »e martr* fc. Htent firmauit otbt ««• 
candidat^laudatcterctt*. d.n5comoucWf.^rfltflie' 
3 e pcr orbc rerra» fca e6ft» dea tua ocus et tfic: u w 
tcturecclefia. J*»relm2fe **«• ^««f* 1 != 
maieftatie.* J ener5dfitufi vtt^taaaWBmnj» 

ve»:tvntcftriue,«ctm4qj ma -^ euau£r *fi 1 , fl l, 
paraclrtfifpm.^uretglo: «ue ">o8:avocib'aqoaw 

rietpc- t.pft8fcmplfn'c8 multas.<J*rabueeelat«» 


oiebue, vfl 

Wfie:mtrabiUetnalt! oft» jeteratua. i pflveroinvanfi 
peftim6tatuacredibtUafa qfterataia3mca:lntroibftt 
cta fant nimle oomti tua oe in ifenoza terre tradetur iit 
ctt fctttudo ofie in logttudi» man» gladij partee vnlpiu j 
nemPlcrum. pe»)xijr* erfcfctfejeveroletabif toeo 

I&btlate oeo oie terra : laudabunf ome 4 turat i eo- 
fcrutteonoinlcttciajlh qiobftructucftoe loquctifi 
troitetnc6fpectuci*>:ie):ul. w~v£ue [iniqua.p^levt 
tatioe.Bcltoteqmofteipfe A-#mifereaf noftrtibfidf 
elroeue:ipefecttnoe/tnon catnobieziUuminetvuitfifu 
ipflnoe.vopulueefiouce umfugnoeetmifcrca? nFU 
pafcuc eiue inrroite poztae u tcognofcam*interravi* 
eWncofelTioeratrtaetuein amcuainomibue gctib^fa 
^mntepftteminiilli.Li au= lutaretufi< onfitcanf ttbi 
datc nome ciue qm fuauie populiOe*:cofttean?tibipo 
tft ofie inetemii mta eiue %% puU oee. jj «tcnf % e jeu Kte n t 
vfqjin generatioe % genera gctce qm iudicae ppfoe tn 
rtoncveritaeciue. pe.lcQ. e4tate:agcteetntcrraotrv 

Ojeueoeuemeue:adtc gie* >ofiteanf tibipopRoe 
oeluce vtgtio.H Itiutt i ue cofiteanE tibi pptl omee- 
tealamea:irmultipUctf tU terraoedit frucru fuft. Rft? 
btcaromefttlnterraoefer dicatnoeoeueoe^nf bfidt 
ttiutaiiaquofaftctnflcto catnosoc^Mmctuateftoee 
tpparuttibimvidercvirtUtf ftnce terre«£dtic6crtA oue 
temtua/aglotiatuas.Qifi Y^£nedtdtcoia rros 
melloreftmlatuafupvitae A3 ofiaofitofcodaudate* 
labiflmealaudabCtte.»o4c fujjejealratccuinfcFa. i iftr 
benedtcateinvttameanin dtdteangeU ofitofiorbfidi 
noletuoleuaboman*mcae ctteceUofio.i , fidiciteaoue 
tcuradtpcetptnguedtne omeeqfuperccloefiitofio: 
replcaturaiamea:ctlabife bcuedictteoeevtrtutee ofii 
ejcuUatioielaudabitoeme; ofto^-> fidicttefcUluiiaono 
nm* imcmotfuirutitiper bfidicite ftellc celi ofto.Hft* 
itaitGinc&t matutinieme dicitevmbcraroeofiotbn^ 
duaborirctqt fuiftiadiuro: dicitc oiefpue oeiofio. t$ ( ft 
me 9 .H cinvclamctoa!aru3 dtcitetguieieftueoftotbft 
marftetulrabc adbeflt ata dtctrefrigue aeftae oomio. 
mcapo(tte:mefufcepir oe* ftdicitcroxeeipiuinaoO' 1 1 1 1 i ,,; 


llll|M M 6 7 e 9 10 11 12 13 14 


mino :benedtdte gclu et f rl* date efi omnee ftcllea lumc ; 
gusoomino: encdidtegla TJattdateeficeticclositflq 
dee ct niueaoomlno: bene* que fu£ cclosffirlaudcntno 
didtcnoctcsctoiesoomio. mcnofti. nialpcwflti» 
H fidlcttelujc* tencbzc oomi cta ffit:tpe madauitacrcflW 
no:benedtcitefulguraanu* ffit.Htaraitealnfccultiatrt 
besofto. ndicatfraofim: fcculCfcculitpccptapofuin 
laudcta fuge>:altet efii fcFa. no picteribtMJ audate w 
n fidicitc motestcoUcs fcfio oe tcrra: Drad?onea et om 
bfididtevniuerfaaermtnan abrflt-l gnlegradontpga 
tiainterraofio. encdidte cicsfpfis^ccUav.qfflcmnt 
fontesofto:bfididtemartai: verbfteiua.' tonteatomb 
flumia ofto* ttftdtdteccte t collcsdigna fructifera* oce 
omta quc mouetur tn aqute cedrt.» J - eftteivniuerffl pcco 
tmo:bencdteite ocovolucrea ratfcrp&eoavolueregpena' 
cdiofto*Benedtciteomnes te*Hegc0terreaom6ppfl 
bcftict pecora ofto: bfidtcite ^ndpceetomesjudtcceter 
fitfi boim ofto » t ^fidlcat ifra re. 1 uuenea et vtiptnes \t 
el ofi m: laudct ct fupexaltet nea efi liinlortbiwtanjto^ 
e&tnfcra.rjfidtcttcfacerdo mcofthqicxaitfl^c^rn 
tc0Dfitt>fio:benedicttcfcrut eiuofoUu^XAonfdnoci 
ofii t>omf o J *dtdte fpfie ct per cclum et ttmztttpm 
aietufto? ofio: bfidtcttc lcti uttcotnu popnUfut. 
etbumUc0co2debfio.fVnc omntbuafanctiedusimus 
didtcananiaa 3 ariamifael ifrael ppTo appwptiiQUflnn 
oftm:laudateafupei:altatc f>antate OhJ- 
efitnfecuta..i > «enedteamtte ^wmtnocanikfinW 

patr e ct filifi cfi fct5 fpfi: lau laus etua tn ecdefl* ftm» 

dcmu0afuceraltcm^eu3tn ru 5 - -, er ^^! ri arM 
fccula.f Scnedicrueefofietn fedtcfi:afiltefrone^ltent 
firmamctoeelhalaudabUt© tnregcfuo, audcftiwnen 
<r gloriofuact fnperc^atrat^ etueincbozo ntvmpW m. 
infccula- pfalmu0.ctivii|- ctpfaltcrtopfauate . «w 

Sludareofimwcetto: bcncplacitfieirwmlo M» 
JLi|audatccfiineycclfl0* pulofuo:creralrfiut tma 
UaudareeSocaangcltct*: «wJn^w^gLffl 
lauda tc cfi oeo vtrtutco et*. fcrl in glotia Oewb un* tn« 
iaudatccufoIetluna:latu WUbuofut^HjtulrflttocflKi 


©iebue. „,, 

(» emure eotfect gladfl an noctero oiccp cml it«teetS 
ripitee ln manlbOeotil.ttd potfi ©as tmSmWiSL^ 
feclendjivtndtctam tn narlo faftidifi. I eHffi '££ 
ntbu&icrepattoneotnpopu ccet noe vfdendo cmJSS d 

ramin copedib' : et nobUes 03 culpa folutrur. £ u lux ra 
«pinmanicte ferrela.Ut fulge (enftbue > meV.f« f™« 

gna beceftoJbus fctCa etu* fonetaoie pfaUan/tibtTo 
TTHudate ©fim ,[pe.cM |pftrtt.cp.^w m ™ a r l 1 ^ 
Min fctfeePdaudateeS !tmn'rc&t.ȣ3 S& 
infirmamctovirtutioeiua. ! Y7>*ncdtctua rwclMH* 
audateefitnvlrtutlbW: rtoKSe? 3ridSrSn7« 
laudateefifcommftitudi„e uitafecit redcp?to„e P S 
Mgnitudte eiue I audate fucHt erec.t comuKtno 
eSln onotuberfaudateeuj UatrotwmooauUtHfi 
nplalterlo * cv tbara. I. a u Sfcut locufe J ?Sl2d a 
are efi n tf mpano-icboio: fcfo ffit^pbetnv et' °* B f u * 

roiarutilans cboiufcarnlff futatnnilt. »1 frrSM»-?.. 
bue tottf rogttem^oes cficti ffigS SSSSSJffi 
potente.i tOe'nFmiferat' « 1 ttupuer UbetaafttZ,, 
ocmpeliatlanguozetribuat vocabeVl :5ibiSf Ktt 
tofcooneta nobteoletate ofilparoreSel '".Hd r?S« 

WmS elM8 ? e8 ? P " f mtmoc ' P«siVow e «ifcc Dfticte »iebue. _ _,. 

omciure4rtt&nlcwoiebu8 mott'oedurutlme.< i.mclr 

adlonflamptimi. pe.x*t. cfidederfitme «M*»«j»; 
sr-\«08t>e 9 me«:refplceinconnufimallgnattiic.bftdl[ 

XJ meqremeoereli^ftilo Hie.RotafitmanMm*M 
«eafolutemeatfba oeltctou et pedee meo8:olnumeraut 
meo*. leuemeMamabop. rtttoiaonameaapiwroco 
plcinoe^udle«:etnocteanderaiwrfitettnfwef^ 

noadinftpiltiamiW. uat °>»><"W bi ^X%T» 
in fco babitae: laue ifrael in et fupvefte mea mirerut m* 
tefperauerfitparreenfifpe tfiG ^afitoneneelogautri 
rauerfitetlibemftieoe.f 5 d a»-Mw6a^**g 
te damauerfiretfalul facti oncmeacofplc «^"J" 
ffitjln te fperauerut % n5 ffit mea oe»aIsm mcatft oer» 
cofufL -. goautfumvermle nucantowlasmw^»» 
« no bomo: obpz obtifi l?oi 3 me er •" ^,^3, 

etabiectioplebie.. eevtdc ^»' C0l "^^ m "Sffi 
tef meoertfcFrmeuocuttfut "«rabonomen wMg 
labfleetmoueftcaput.^ pe buemeie :inmedWfcan« 

rautt in ofio eripiat eum: fal laudabo wM*£g** 
uumftciateuqmwlteum. lauclateefi vnluerfttRmc» 

oevcntre:fpeemcaabvberi euoefemctfrae ^mnoj 

bus matrie mee in te .ptect' utt neqs wfpeprjggj 
fue^vtero.. 'evctrcmatrie paupie. ij * «"JgJS 
mee oelne» ce tmneoifcef* fua a me: «« *nwr*» B tf 

ferteame. mtrlbulatio* f um « au ^![XS: 
tttjia e:qm no eft 4 adiuuet. laue mea l ecclefla maj» 
Cirdldedcrfitmevttultmf» votamea ■«««{gfjgg 

ti: taiiriptnguee obfederfit «H^^gSt 
me.W pcrueruntfuemeoe et fnturabatur .« i3«a 
fufirflcutleorapicearugtce ^m4requlmntefi.J f 
icutaquaefc.fuefu:<toif; f**W w £^ad» 
oerfa funt oia olfa mea.fc. a= mimfcen w ««'""Iltft 
fScft cotmeutanq. cera ^JgSgffiS^al. 
iimirfrr n • inmedio ventrie adotabutincoiptu"» , 
mT ruittan&teltavlrt? iieifefamtUegemififliJj» 

5ucib'meie :etinpuluerej tiO.u^nducaueruttf rwwr8ro|af«n0 U ea «rerin cltcttonea oftot m i amat ,i'; 
^pectuefcadetoeecjoefce falurarifuo ?rr?!?£l?« - 
»fitlnterra.otaia meaUli rfn^Srw. riafarfSSff 
*iet :a femc mcfi fcru tet i pi cob"H SS^ 
HnnaclaWf oomto genera pcevfae:* etaM wtfeS 
&TE* 9 "n«^bfl«e nalcea itroi bit re?ifaT u ff 
ltlDmdiei'popuio4nafcef efttfte recgne-oftf SirSS 
q.tefe^oomin* : p, 3 .„ a . |K.te- s ofie?«Vei„p;ro;f t 
w^T9min'regftmeanfW toUtre pottae pncttSe v&l 
AJmlbt oeerlt:tn loco pa* et cleuaml DOiterfSJ , ~ 
fcoeibimecoUocauit.Rup tntr^WtreK 

me:afammeacouerttt.oe= tfiipeeftrerglozte!* «hS 
dutttme fu C femttae iuftt» >2^teon«toa^Btas 
city,pternomefu6.r,aaff «K«SSS n SS 
ambulaueroimedtovmbte donoerubefca , )e«trrtde 

^i "° ' m f b0mato i m ant me «">«* meSnTSc 
™il!f;L tlr8ato ?? bfl "eradwrttnettenocoffid"f 

««S 8 ^Sr ln ? fpec i umeo WBuacue.ntae tuae oom 
nrffltadueruieeoa <jtrtbu= neoemoftramtbUtfemttaa 
lantme.1 mptnguafttf oleo tuaeedoce me. irtSemei 
fflpot mefin calt* mCiebrt vcrt tate tuaa oocemf : 4 Tm 
«nequa pclarue eftfl tmfa ee oeue faluatot me4 te fo= 
ma fubfeqf meroib* efeb'*l mnuf wtaoie.HemtmX 

JEuSft ™ S, ? 8W ^*» U0 miferarionfituau K mfi 
cfttllSjttudlem oie*H fta. rfi tuan q afcro ffit. < " ™£ 

Y^fftnieftfra rjte.snfl tuuc-mttmee:ettgnotarta a 
««liSfl^fflSf ■• «^««mlnerte. ci 

■ SS S 2225«$* co * mIam m5 mcmento me| « 

ic. Sf "lartafudauit .ppterbonttatc tuaofieiiul 
tfi:af»pftumCa pparauttefi cte«recf ofie^pf boclecrt 
<ln| fl afcedcttnmotcoomi: oabttocunqnti&ivia. wirt 
sn qute ftabtt tn loco fco ef gct mSmetos i iudlclo -oocc 
Ii mocre ntantbue % mfido btrmtteeviaefuaf-i iniuer 
corfed.noaacpttivanoanifcvteontmiactvcrttae:rcq 
maftiammectnrantttnoolo rctib^teftamcraefitclfio- 
Wmofuo.r-.ica<ctpietbfi niaef. Propfnomtuuouc 


G 

, ^ptriaberfs pcto meormftfi rc ioO ©ftc.u* audiawccm 
cft enCauls e t?6 d timet oo Uudts ruc:ct enarrc wmer 
mlnfidegem ftatuitcttnvta famtrabiUatua»OfieoUcrt 
quaelegtt*-) Caet*tnbonia oecoicoom^tuerzloculflta 
oemoiabif :ifcmccius t?ere tiots gfietuc- i)c pias cuj 
dttabittcrra.Firmametfic tmpijsoe^aUmmeaiic&tf 
rnetimctib^efi:! teftamtfi rfsfanguinfiviramea.M 
lpt*vt manifeftef illis. Ocu rfi manib^ini^tates luttoej 
Umei(eBadoftm:qmipcc- teraeoifirepletaefrmuncrt 
ueUctoelaqueopedes mcof b*.Hfioautininocetiflmea 
ttcfptceimeamiferercmei: tngrenueur.rcdimemeinn 
qivnicusapaucffiego. ;ri fer^mei.vcsme^etttinoi ( 
bulat5escotdis metmftipU rcctoHnecdcfiif bcnedtcatc 
cateffct:Deneceffltartb 9 me Oe 9 tnnoie.Hlotta [ww ■ 
i6cnscme*uidet?fiUitatC5 aontcmiofioqinbomw^; 
mcatlabo2emefi:aoimtttc ftne.3riapa.pe.8ti"'»™ 
vniucrfaoelictamea.i^efpi culartinvla.p.rtetrtbuettr 
ceitmtcosmeosqm mfttpli uotuojiutcficp vultfaiuuff 
cati fu t : todto iiquo oderfit eiTcccteravt t pmacomunl. 
mc. uftodiaCammeamet Cfcrta.fl.Sdmat. 
crucmc:noerubefcaqmfpe Jubilcm^oeo.SalutartttW 

rauiinte* I nnocctesarectt p* Batc.5nn0ff.pa.trw 
adt?efeftmit?i:qxfumnuitc y-viftnin^aumiatiomeft 
Hiberaocnfrftcjcotb^trtbu /LJctfalusmeaiquctWie 
latioib*futs. h Ra pe.tr*. bo.x>ominufpzotecto:vii 
■Bdica meofieqmcffoi mee:aquotreptdabo.otfm 
Jnnocccia mcalgreflus appioptantfupmenoceta 
ffi:ainoftofperasn6inrma xtcdantcarnee rneae. « 
boi.p wba mc oomiei teta trtbulat me tnimtei rnct :i| 
tnervxe rencs meoea cot me infirmart ffit* « cidcr0 ^ 
um4 >.mnriatuaateoculos c6fiftataduerfu?m'rcaJW. 
nteose:a?placuttnvematc notlmebitcoimcu.: 
wba ) SfcdtcficonfiUovani gat adncrfum me P* c J l £j? 
tathi cuiniquagerctib 9 n6 bocegofperabo- -IJ j n*P 

tntroibo. ( »dtuteccEa5 mali a wmmo Wcreqre ww» 
gnartfi: a cfi Ipfls no fedcbo bite3inoomoofti:ommw 

Jiauflbo tnf innocctee ma= bus vttc mec. .1 «^t^ 
nue meas^circfidaboatra IfitatcOnuavifltctcpwci u Otfiabfcoditmeitaberna* fctntrou$.tleflmu(cradaa 
cnio fuo tn ote malo»,prerlt me cfi pcro: ib°:e t cfi ogantt 
me;inabfcodttorabernaeFt bustnicjrsrcncperdasme. 
fut.1 n perraeratrauir mct t Uii loqufirtt r pacecu ,prto 
nficeralrauttcaput meft:fu fuo:malaafttincozdib*eo9. 
pCTitmtcosmeos*( itrcutui l aiUtefct3mopcracozu:ef 
{Imolautitabernaculoeiuf feSm ncquicia adtnucrtonu 
Ijoftia vociferattota:catabo tpozu.r-iccudutu opcra m-a- 
erpfalmu otca oomino.M r? nuum eo:tt j rnbue tllts : red 
audionevoccmeaciclamas dereruburionemeozu ipffe 
ulfldre:mifereremetierau mndtnrcUererimrcpera 
•dime»otbtOtrircotmefter oftt:et inoperamanutietua 
c|flutttefaetcemea:faeiem ocftrucsiUosictnoncdifica 
niionerccSra. I eauertas bteeo0.uenedtct 9 oomiu*: 
fadc tna a me: ne oeclinee l qm eraudiuit vocem ocpca 
iraafuotuo. dtutotmeuf tiotemee.i ifieadtutozmc 
cfto ofie ne oereUnqe mc :ne ue a ptorccrozmeuei in ipo 
qjocfptctaa me x>c° falurarif fperauit coi mefi:? adiutue 
rne* ' m patcrmc** marer fft.Htrcflozuitearomea:ct 
mea oercltqrunt me:Ofts au er volfttatc mea ?fitebot ei. 
tcalfiimpftt mc. i_*egem po Ofte foztttudo plebtefue:et 
ncinibtofieinvia rua:i otri* ^recroz faiuattonfi rpt fui c. 
geme*n femtra recra^jpter & aluft fac populfi rufi ttfic i 
(nlmicoe mcos. i > e rradtde bencdic bcrcditatt tue ti re 
rtemtinataerrtbulatlfime gecosctcrtoUetUoevfqjttv 
qifiinforrcrcrftffmcteftee etcrnum. lozta pacri. 
trtiqukct mcrtta cftinidrae ©ominueoefcnfoz viremcc 
flbM-rcdovtdercbonaofii: m fidozarc ua.tr 
Intcrra vtuctium. H tpecra *yy«fferre ofto filif oei:. : f=> 
oimvtrtUtcrageacofoztef l.ferrcoftofiUoe arietu. 
couafii-ifuftieofij.p.trvtl Hffcrre onoglozia^er fy>no 

HW teofieclamabo oc* r&afferreofiogloztauomtnt 
mc 9 nefilea0ame:ne« et*:adozareofimtnatriofil 
4u£dotaceaeameeraulmt ctoet*. < or otufugtiquaij 
Uboiocfccdentib 9 tnlacum oeuemaieftat! irouuinofie 
raiidtofievoceocpcarote fueaqttaemfrae. ioroftt 
mcemimotoadrc:ouerrol tn\?rute:voroftttnmagnm 
lonwnuemeaeadrempluj c£tia i lorofitcofringcrUe 
iroeii pf rtnget ofia ccdroa ant anufidaWtverttatetn- 
UbanUHtcomtnuctcaeta^ Hudluitofte-rmifert^mci 
§>vtruluUbani:aotlcct' ? Auc ofiofact^eftadtutotmett* 
admodfifiliuovnicotnium. o6u-Tttftiplanctfimeti5m 
^jojjofit tnfctdeti ftamma gaudtfi miW:c5ridiftifeectt 
ignietvoicofttocmtctteoc: 1 mefiidrcfidedtfttmelttitW 
fertfiM^moueWtOfioocfcr ritcStettibtgftamcflarto 
tuntcadcff* <jojrofitppara copftgar:ofteoe*me*uicKr 
tta cerooo x rcuelabtt ?dcfa num cofttebot tibt. eWj; 
ain temploeiuflomesoicet an.Sdotateoitmtnaulafi glottaa Aeoiluuifitnbabt ctadu0»i Jntua-pe.itt 

tarefactnifedebitoftorejc ^*te.ofiefper3ttlnoco# 

inetcrnfi. i Jtovtrtnteppto JLffidarineternfiiintum' 

_*. _____*_ ____:,______ *_________ _____ ______ ____.. u __ ___.* r M_>lm-I |I|^^V| 4 PU* J #■ ** **■ tw^t> T^^* ■ ■ ••*»■•* • ■ ■*» ■ ^* ■- ■* ■■ ■■ — 

fuooabtttofiabeaedicctpo datttaltberame. xndina 
puLofuotnpacc pe.*ci* admcanrptua^iaccelcraw 
^_v9Ealtflbotcoftcqthfa9 cruaomc aftomiftinottt 
tUceptftt metncc ocLccta ^tectoic «t tn oomfi reragfl: 
fttinlmicoameoofupcrmc. vtfaluft mcfflciastt >.mf« : 
Ofte oe^mcMamautad tet tttudo mca t refugtumcu! 
ct fanaftime. : tfieedujcifti ceturt^ptcrnomennmw 
abtnfemo aiam mea: falua duceo mctcnutrtee m^ 
tttmea-efecdcttb 9 tnlacfi. dttccemeoelaqueoaueao 
XJfitlUtcoftofcticiuotacSfli fcoderfirmil?i:qnituee,pti 
tcmimemoxtefetitatteei*. ctoimeue. inmanuetu* 
Qinirartnindiguattoc ci 9 : c6mcndofpn\meft:rcderni- 
tvitatnvoluntatectue-Hd fttmeoneoeucverttatl 
vcfperfioemotaW£ flctuan ftt obferaateevartttateem»' 
ad matuttnumlctitta. f tffo peruacuc mcjo afit i wmw 
auicoUttnabftdatta mca: fpcrauUcwiltabotictabo: 
no moueboj tnetcrnfi. i *c tnia tua. LLrii rcfpcwtnp»' 
involfitatctua:pftttlftiOcco lttfltcmea:faluafttoeneca' 

rtmeovtrtutc Hnertiftifa* fltatib*atflntmea. fl«g 

cte ttta a mc:t f actue f fi con cluftfti mc tn manlb" timw: 

rarbat* Rdte oftecLamabo ftatuifttin loco fpa« of _ j* 

% ad oefimcum oeprecabot desmcoociilfereremetw 

\ »ncviiltta0ifanffulemcot qmtrtbuiotcorurbat cinn 

ofioefccdotncowupttonem traoeuluame^aiflmeiK" 

i mncjd pfitcWf ttbi pulule termcue.oAoefedttnw 
ioicftimamea:etantmeitn temunita*«goau*toi*tCcr 
jjemtttb*. I nnrmataefttn ccfrumcrt0mee:j>tecfuoffi 
p3upertatevtrt 9 mea:aofTa afactcoctilovtuouMrldco 
meapturbata fut.Hupoce eMudifttvoceozattotsmec 
itmicosmeosfactusfuop* ofi clamare adre. Otligirc 
pjobufivtcinismctevalde: ofimornafctietusqrii veri* 
«Imoinorts meta.autvt, ratcreqYetoominus:-! rctrt 
debantmefotaa fugerut a buetabfidanter facicribun 
me:oWtutontPat*fujt3n$ fuperbta. <.*iri!iteraattcet 
monu'acotde, *- act*ffita ofottctureotvefrrfi:ornnce 
frvaa j?dirfi:qm audtutvttu qui fperatie tn ofio.P» x% u* 
perationcmulto$c5motan ^"j-fiattquozfi remiffefflt 
ufimeircuttiulncoofipue A ^>ini(jtafee:i:quo$ tccra 
nireffimuiaduerlumc:acct ffitpctaV ftftsvircutnoim; 
pereaiammea pflliatifunt purauit onspctrfi:neceft in 

goautttcfperautoneoU fpftct^oolue.O-m racuiiue 
Hoftooe^me^ee tudmani- teraucrunt ofta mea:ofi cla 
twetuisfottea mec.^ripe mrjrctotaoicti-nioteacno 
meDemanuiimicosmeo?: cte^rauataefup meman* 
^flCfequenttb^mc.lUuftra tua:coucrfuefumtnerfina 
ferteTuafucferuutuumfal mcaoum pfigtrfptna.* >rli 
uumme factn mia tua ofic: ctfi meft cognttu ttbt fcci:er 
wcofudarqminuocauitc. iniufttciamcamnoabfcodi. 

rubefcitimptlioeducaf Ui#?fitebotaduerffimei 
ininfernft:mutaftantlabia iuftictameSonotiturcmifl 
wlofaMueloquunf aduer ftt impietatcpctimei. Uro 
fu0iuftfttntdtatc:tnfupbia l?acorabttadteoiefcae:in 
itnflbnftone.Uuamagna tpeopoztuno.* lerfitftioi* 
mulritudooulcedietueofie luuloaquarfimuIra?:adcft 
quaabfcodiftt timetibuste nonappzoximabfit. &uee 
^trfeciftieiequifperatCre refuffifimefta rrtbulacoeq 
IncSfpecruftUo» r?oirmH fr circfidcdttme:e*&arto mca 
fcodeaeoainabfconditofa- eruemeactrcfidatibu&me* 
riettue:ac6turbatloe fyoitn I nteUectfitibioaboiiftru 
<*f oregee eoe C tabernacro am rc in vta bac qua gradte 

So:ac6tradiai6elingua» rie:ftrmabofuperteocuioe 
enediet^ofieqnirniriftca meo^ oltteftertftcutequ 9 
oitmUmfuamiWinciuita *mulue:qutbuenocftintel 

feria 
lcct*. JLncbamo i f reno ma que elegtt fn!?ereditatc(lW 
jctllaseovpftrlnge^noap; Oecelo refpejrftootntmw: 
pzotimatad te. iDuitafta* vldit omesfllios bominum 
gelia pctozie:fperant£ aute lh pparato tyabitaculo (uo 
in oiio mtacircfidabir.lie» rcfpc*ltfuperomcsqutl)a : 
tanutnonoaejcultatetufU: bitatterram.Uutfinjcirflu 
x glo:tamintoc6 rectlcotde stUatimcotdaeOtwmquti 
<5loztapa«an. ^Mttuatuftt? telUgttomntaoperaeouun 

cia Ubera me ofie.M • Rectos U 5 faluatnr rep per mult3 

eaeulrateiu [pe.wcij. virtuteimtgigasnofalua 

ftiint>no:rectO0©ecet biturinmultttudtnevimu! 

eoUaudatto.aofitemioomi fue. 1 aUajcequueadfototc 

noincytl?ara:tpfalterto ee inabfidanttaautejvirrutie 

cem cozda9pfaUitetKU»a& fuenonfaluabitur..Hcceocu 

tate et cattefi noufitbft pfal* Uoomini fupcr metuctes efi 

Uteetinvociferati5c.<i4ila ettnetoquifperautfue"" 

rcctfteftverb&tmuaoiaope fertcozdia eiua- Uteriaw 

ra eiua in fide.Outgtt miaj moire almas eouim: * alai 

% tudtctuanta oomt n t plcna eos in fame. tfuima noitra 

cftterra. U.erbooomlnice= fufttnetoomtnfi:quontflflo 

Ufirmatifunt:*ifpirituozi0 tutozetpzotectoinoltereir. 
eiue omi0Vtrtu0 eo$. Oon= Qiita in eoletabitur co: no 

greeansftcuttnvtresquas ftrfi:etinnomtne(actodi 

mart9:ponenstntl?efaurt0 fperautmus. Htatmtotua 
abyflbe. (^imcat onmom» oomle fupcr noscqucadino 

nis terra:abeoautemcom d&fperautm 9 tnte.. 

moucanturomnes tnl?abt* Y^^ l,C( * ic9m0om 

tantes ozbe^^m tpfe oijett /V5omnttempo:e:fempcr 

?factafunt:tpfemandautt lausciustnozemeo. mw 

etcreatafunt. J ^ft0OilTipat mtnolaudabifanlmamefl: 

cMliagcntifi repzobataut audtantmanfuefUlctcw 

coff ttattonee populoy :* re= <1 >agntficate onm mccu:£ 

piobat pfilia pnciptuOonil cjcaltent 9 nome ei° in idtprn 

U& atlt oomtni tnetern&ma H jcquifiul tfinueraumi 

nettcogttationcscbtdisei 9 metaeroinnibiietribuM 

in generationetgeneratio ontbusmeiseriputtmeH 

ncm« Heata ffenscutus eft cedttead efitiUumiwiwj 1 . 

oomtnusoeuset*: populus * faciesvcftrcnoconflaen , lccfida. X i X 

tur* iftcpaupcrdamauit* nonbeltnquctomeequtfpe 
ofioejiaudiuttefiraDcomw ranttneo.Olozta. an.jtc» 
buetrtbulatiotbueetuefal* ctoaoecetcollaudario. an. 
ua»ttcum*lmmittitangc' fijrpugna. pe-jne*ttu> 

[uaoultnctrcuttuttmenttfi *TrBdica rnertoccteeme: 
cum:teripteteoe, Ouftate -^cjrpugr.aipugnateeme 
■jvideteqmfuauieeftone: Hpprjedcermaafcutfh-ier 
bcatuevircjfpcratineo.^i urgetnadiutoztfimtr?i*6f; 
mcteofimomee(5ctt etiie: ffideframea?condudead= 
qihnoncftinopia timctib 9 nerfueeoequlperfequfitur 
eum. 1 'tuttce eguerfit i efu me:t»tc anime mee faltis tua 
rtcrunf.luquirenteeautem egoffi.Uonffidanturetre* 
oftmiiomtnuenfomtbono. uereaiunquercteealamme 
ITenitefillauditemerttmo am-^uertanfretroifumet 
\l ofit nocebo voe.,0.ut cft confundatur rcogttatce m i 
l^moqulvultvttatmoiUgit r?imala. E tauttancppuluif 
stcsvtderebonoeiUrotybe StefactemventUaangelue 
lin0uatuamamalo:alabta ofitcoartaneeoe- ^tatvla 
tuaneloquanf oolfiV >tuer tUovtenebtealubiieO:aan 
tea malo t fac bonfi:inqut= gelue t>ni efequee eoeS ^m 
repacem et perfequere eam gratte abfcoderfit mtbtute= 
Oeuliofilfuperiuftoeviau' rttfilaquctfuUfupuacuee^ 
reeeluein pceeeov.Oult 9 ,pbtauerfitalammeS»**c- 
autcofitfugfacictesmala: ntatULilaque*qucigno2at: 

vtBdatocterramemotiam acapttoquaabfcodttappie 

eoium* 1 lamauerfittuftiet rjendatefcvttlaquellcadat 
ofie eraudiuit eoe:a e je oml tn ipm.^Cma afit mca cjeul 
buetribulattotbuseo^libe* tabitin ono: % oelectabitur 

rauitco0»lu*ctacftofisbie fucfalutarifuo. Omta oflfa 

quirribulatoffitco:de:*t?u meaotcet : ofie quteflmtlte 

mtlcefpfifaluabtt.* ( >fteirt ttbt H ripic8inopcoemanu 

bulattoeeluftov:* oebibue fbntojr etue: egcnfietpau* 

W» Itbcrauit eoe ofie^ * ufto peri a otrtpicttbue efi. ^ur 

dit©fieolaoflaeo9:vnfie]C 0etcetcfteeitqui:qtgnoza= 

[?ienoc6teref.<l*oiepecca bamtnterrogabatmc.i*e= 

w»pelTtma:tqutoderfitiu tribucbantmibimalaiJbo- 

ft&DfUnquetJjedtmetofie ntefterilttateaicmce.* ; go 

atmaeferuo:umfuo:um:et autccfimir?imoleftt eflenr: 
f *ft9 

inducbarctticio. nfiiUabaj etreuerctta:qutmalt0nalo 
mtetunto atammea:et02a qufiturfu|>mc«#*uli«xlc 
tto mca in ftnu mco ?ucr tef tenf ij volut tufttcia mci:i ot 
Ouaflpioximftquaft ffcm cantfememagniftccMsq 
noftru flc complaceba:quaf( volut pacc fcrutetuo. HfUfl 
tuffcfi«tptriftatu9ftcl?uiUa= guamea meditabif iufticts 
ba r . &t aduerfum mc letatt tuam : tota ©ie laudc tuam. 
futic6uencrut:cogregata f\Jjeitiniuft* £P*W 
fut fup mc ftagella % tgnora KJxt oelinquat tit fcmct* 
uuOiiTipati fut nec ^punctt tpo: non eft ttmoi oet aft ocu 
tctauerur mc fubfanauerut loe eiue . &4h oolofe cgum 
mc fubfanatioc: f rendueru t cofpcft ei' 7 :vt iucntaf lni<iut 
fug mc oenttb*fuie*Ofi C qft tae cfododifi. tf erbaoii* 
refptctcs reftituc aiam mea. eWntdtae* Douie:nc4u«in- 
amaltgnltate co?:a leonib* telltgerevt benc agerct. MU 
vnUamea.Ctofitebottibt in quttatc mcditat^eftlncuW* 
cccle fia magna: tn ppfo gra U fuo aftitit omtvtcno twKi 
uilaudabotc.fl6fupergau maltctaautnoodiuuvr 
deatrml?iquiaduerfanfmi tncctomiatua:etvita0wa 
W itque:qut odcrut mc gra* vfq» ad nubee>ufttcia tuft u 
tteianuftt ocuUe.Cm mllji cu t montce oet : tudicta tua 
quidcpacificcloqbant:ttn abyftuemultaJtoceetuj' 
iracfidia terrc loqntee oolof menta faluabie ofic: Qucw 
co0tt8bat.^touatauerunt modft mfrt(Htcaftimlfcricc 
fup mc 00 fuft:oi*erut euge dta tua oe 9 * kilif autepow 
eugcviderut ocult nrt. ttldt in tegmtnc ala? tua» fpera 
ftt ofte nc flleae:oomic nc ot bftt.l nebUabfiturflb wr' 
fcedae a mc.B purget intc» tate oom 9 tue:t toxrct cww 
deiudtcto meoocue me*: et ptatie tuc potabte m> r\ 
ofte mcue in caufam mcam apud tc eft fone vtte: * tnu 
* udicamefccundutufttcta minetuovtdebimuouHnc 
tuaofte»e*meue:tnonfuB DtctcdemiamtuafcUuott» 
gaudeat mibi. °-& ©tcant in tc:i iufttctaj tua We 4 rccw 
co:dibuefuteeugceugeant futcoide. flonvcnuywj 
nic noftrqnee oicat oeuoia= pce fupbte:* fl» ,,9 l* t0 !]£3 
bim*eu/3rubefcatareucre moueatme.* W« dd S 
antflmuhd gratulanf ma» ocanf lntftate:ett# ,ttD 
Uemcte. 1 nduaturcofuftoc necpotuerfttftare.*'*»' fecfida. rtq 

£j:pugnaimpu0ttateemc. rfi:aarcneeo*rcofringatur 
w #S €to * , J*'**™! tf*cliuecftmodiefitufto:fu; 
Y )i9uemuUm£maUgna pcroiuiciaepcccatovmftaf 
r^*<ib 9 :ncq» «lauerte fa» UmbiacWa pctoificotercf 
cltiee iujcarc.u^n tancj fe^ cdnrtnat a u r tuftoe oomin 9 . 
nuveloctf arefcct: t cpadmo £1 ouit ofte ©tee imacularo- 
d&oleral?crba9citooecidct rfijctrjereditaecoy inefnfi 
Bpera in oftoafac bonitatc: erit. i > on officknf tn tempo 
«m&abttatcrraapafccrUn remaioninoiebuefamtefa 
wuuns ei* 1 )clcctarc i Dfto: turabttf .q* pctozee peribfit 
% oabit ribipetttioee cozdie 1 ntmicivero ofii mojc bono; 
rul.neueiaofioviatuaxfpe riftcati fuertnfrejaltathoe 
raineo:ctipefactct.H tedu ficietee cpadmodtt fum*oeft 
cetquafllumciufttcfatua:i ciento ntuabttarpeccato* 
tuduiutufi tancpmertdiein etnofoluet:iu<tueafitmife- 
fubdi^eftoofto-iotacfi.. ).o refaretrtbueMlufabenedi 
licmulariineocl^fperafin cereeeiljeredttabfit tcrra: 
vl8fH3;aittboicfactcteintu maledicetceafit ci Otfptbfit 
Ihctag.Uffincabiraiocre Bpudoftj ffreifuebominie 
Imquefurotejznoliemulari oirigef:'r viaet*volet.< lum 
vimftUgnerteAAriiqutma^ cecideritnocoUidefrqxone 
llgnaturetfmiabfitunfuftt fnpponttmanfifua. luntoi 
naeaatttoftmipirjercdita; futetenifenui-.etnonvidt iu 
bauerram. ttt adbuc puftU ftfi oerelictfi ncc fcmen eiue 
lumanoerttpeccatomque quereepan*. ootaotemtfe 
rea locfi etue x no inueniee. retur et comodat:et femc tlli 
'anfuetl afie r?ercditabfit ue tn bcnedicttonc erir.i )c= 
terra:i oelectabfitur in mul dina o malo et fac bonu : ct 
iltudine pacie.Obferuabit tn»?abttainfeculumfcPi.(U 
peceacotiuftfi:* flrtdebit fu ofteamat iudtctu* non ocrc 
perefi ocnttb^fuie^ ^fteau^ Ifnquet fctoe fuoe:inef num 
tcirridcbicea: qmptofpicit ?feruabfitur.I ntuftipunie; 
(r«eniat oiee elue.Ciladiu? tunet fcmen tmptozum pcri 
cuaginaueruntpeccaro:ee: bir.ltxfttaute3 t?ereditabfit 
Inrenderfitarcfifufi.Utoe rerra:ctinbabitabfitinfecu 
(tptantpaupcrctinopc9:vt lttfecultfn|?c§.Oeiumme* 
trucidentrcctoecotde.ola ditabtturfapictfa:cttinffua 
diuseoyintrctincoidatpfo etueloqueturiudtciuj.Ke* 

, -*erta 
©eletuatncowleipfiuattno truerut acoiruptcffitciffl' 
fupplantabunf grefliiecft trtcc8mec:afacicinfipicue 
OdfideTatpctoiiuftfi;*quc mcc^Hcrfaaueffi^cur- 
rtt mojttficarc efi*Ofis afit uatua ffivfqstnftnctotaoie 
nonoereitnquetefiinmant contrtftatueingrcdtcbar. 
buocu'e:nccoanabiteficfi p^ifibimctimplettfuntll 
iudtcabteilinHjrpectaofitn lufiontbu8:*noneftfonitaf 
acuftodiviaeiue: aejcattas tncarnemea.^fflietuefum 
btt te vt beredttate capias arjumtltatnof&nimiairogi 
terra:efiperteritpcto:c8vU cbama gemitucoidis mei- 
dcbte.l atdtiptafupctalta l >fte ante te omeocftdcrm 
tutmaeleuatfiftcutcedros mefi:a0cmtt*meuefltcuo 
UbanUUttranfiutaecccno eftabfcodttus.' oimcuco 
crac:quefiute&andeftiue- turbatum eft oereltqultmc 
tus locus cius. uftodi ino virtue meaet lumen oculo$ 
ccn tta ct vide equtt&tc quta meoiumi tpm non elr mcca 
ffit reliqute Ijomint pactftco H mtct meii,p#rrtt meiacU 
Intufttafitoifpertbfit:ftm? uerffime apptoptnquemnt 
reltquietmpio? mtcnbnnt. afteterunt.Htquttujtame 
Balus afit iuftov a ofio:a,p crant t>e logcftererat :ivtm 
tectoxeos tntempozetribu factcbant cj querebat a»a' n 
lattonte.Htadtuuabtteoe mc5.Htqnttnquircbatmfl 
oiieetUberablteoe etcruet lamibttocuttf&tvanuares: 
cos a peccatoitbue a falua* i ooloe tota ole meditawn 
bitco8:qulafperaucruntin tur.HgoautetanqMurtwt 
co. pe. jc^tvij- no audteba :et ficut muW 

f Atfmincncifurozetuo apertcsoefuum.Htfactue 
A^arguas tnemeqj tntra fc ficut t?o no audles: t non 
tua<oinpiaemeA>aonta3 !?abceloicfuoredar0i««' 
fasittctuctufijtcfuntmtrH: <-Hutnte oftefperaui-.tuc 
acofirmaftifupermemanfi audtesmeofteoeusmeu* 
tua 4 U on eft fa nitae in cam U«ta ol*i nequado f um«» 
nc mea a facte ire tucmo cft dcftnt mtbi tntmtct mci:iw 
pa* ofiibue mcte a facie pec comouenf pedca mtf W 
cato9meov*0.uoniamtnt* memagnaloeutifunr. " 
quttatesmcefupsreffcfunt cgolflageUaparatuanMj 
caputmefi:aflcutonu0$ra oolotmeusincofpec 
ucerauatcffitfucmc.Wu- feme.O;mtnlquttatctnw fccfida ttiit , iHWuctabo:etcogitabo pio ?letttia:ae;tulrabfitoirakii 
pctdmeo. Infimciautcmei miliata.H ucrtc factc ru3a 
viuiiti pffrmati ffit fug mc: pctie meis:i oms tnicjtarea 
irmitripltcatiftit cjoderunt measoelco oimuducrea 
meuque.'J.utretrtbuutma inmeoeus:fpriirectainoua 
Up;obonisOctrat?cbatmi; tnvifcenbus meis. >e,ptfci 
l?i;qinfcquebarbontratem asmeafadetua:tfpmfcm 

}eoereltnqs me one oeus tuu ne auferaa a me. i *eds 
ine 9 neoifceflerisame.l n* demtbtletitiafahuaria fuft 
icndeiadtutoztumctl: ofte % fpupncipalicofirma me. 
oc ? falutismcc.(3ioitfl^n. Ooceboiniquosvtastuas: 
Jlenetaofiovtatua. f&fie almpfladteconucrcenfV t 
incelo mta tua» JEtvcriras bcra mc oc fanguintbuo oe 
fuavfcpadnubes.-tinteiau usoeuefaluttsmce^eieuU' 

f tatmiatuaonefugnof tabttlingua meaiufticia tu 
0to£admodafperautm*tn am» fielabiameaaperiest 
rt. Snlauaioue* ptf.l. aoamefiannaciabttlaudc 
m f ferere mct oe*f m ma tua.0.tn ftvotuitfes facrtfici 
A^finamtam rua.H t £m um oediiTem vriqj olocaufttf 
multtrudine mifcrationum no oelectabcris. flcrifictfi 
waru :oele tniquitate mea. oco fpus cotribulat^coz cou 

mpUuslauameablntqut trituat?umiUatu ocusnon 
raremea:*apetomcomun oefpicies. enignefaconc 
damc. thtnicjtatemeam. tnbonavoiatatetuafv6:vt 
c0ocognofco:tpctmmcu5 edtftccnEmuri bterufalem* 
urramecftfeme* ibtfolt • uncacceptabts facnficiu 
pcccaui ct maia coza te fed: iuftlcie oblatoesa olocaufta 
« tulrtficerts in fermontbus tftc iponc t fu£ altare tufi vi' 
tuis-.avincascumtudtcarl* tulos. XDtfen?meioc*.m 

accnUnintquttatib*?cc Jntelligeclamoicmcaofic 
pcufl(6:ttn pctis ?ceptt mc p. Hcrba mea. Wt° oeua 
matermea.: .cceenlmverb me*adre Oelucevigilo.p^. 
ratcmoucjclfti:tnccrraToc= 5de»J'»-^oucrfu6.i.utcu. 
cuitafapicttctue manifefta ^VOnftrebotttbi ofte qifi 
IHmicbi-' tfpergee meofie vU.iratusesmibi conucr? 
Tfopoamundaboi:lauabie fuseftfunntuustconfola* 
meafupcrniueoefllbaboj. tuseeme.Mcccoeusfalua 

iidirutmcooabisgaBdifi tozmeue:Kducialitcragam 


4 6 7 B 9 10 11 12 13 14 

<$crtafccfida- 
etnonttmebo.O^fottttudo pufculftmeencfctat.Huro- 
mca i laue mea ofien fact* ra curfue.pueblt aurota to« 
eftmll?linfalute. rtauriet! tue,pdeattnpfetotuefiU** 
aquae tngaudtooefottbue totnnverbopater-Oeopri 
faluatotle:tolcetUntUaote fltgriafCp.wiKc.*>8cpte 
^fitemi ofto % Cuocate nom2 ti fumue mane mia tua.ejj 
etue.^otaefaettetnppRe ultautmueaodectMtfjur 
adlnuctioee etue:memeto* loib 9 oieb*nf is£ 
teqmejreelffteftnome ciue ©fidltt 9 oneoe*ifrae!-? ^ 
Ofitateofio qm magntfiee Rvrtele?fo# »1- Gt?rtfte«« 
fedt:anfietatet?oclvniuer» tflvRyrtefr^iparernfHt 
fafra» Mjcui w *iaudat?abi nenos.Scdlibcra.^goW 
tattofYon:qtmagn^inmc» jelofic mtferere met. Sana 
dto tut fctfie tfrael. Hlotia. aiam mea qt peccauMbl. 
an.Couerfueeftfriroituue ^emue^ofgraduccclclU 
cfict?folat 9 eeme-d- 3tau SacerdoteetuUndaantlu 
datc t»fimoeceli0»P3.adc5. fttctamafanctltuicjcultent 
£SUMedotpafhe [frf*- ©'ropaftotenfo.Pnecofer — glotie oe luce luee ,pfe* uet cfi * vtutficet cfi i bcam 
reelu^ludeifoelumieola factateuiterra i notraaat 
e» ote iUuminanewUerufqj cfiinaimaminimicopcme. 
foltllabere mtcaenitoieppe UroregenfoEfiefaluufa 
titubarqj fctifpirttueifudc rcgcte^.noatoieqiuo^c 
nFte fenflb*A i ortevocem* i^ro cficto ppfo ypanc-.t 
tepfempfej pbcnisglotte ufifacppRntufiofteiWflc 
patrc potctie gf ecnlpl rclb dtc bereditatt tueiregeco» 
getlubtica- * nfotmct actuf aejctolleiUoevfqslneterntt. 
ftrenuoo oetSrctudatiutdt tfropacea ftabiltrate ccac 
caluefccundetafeoeoonet fle.ftatpaxinvtmitetua. 
Qercdtgfam^l>€tcgubcrs abfidanna tnturrtbuat m» 
nctaregatcaftofideUcoice i?rofrualb*rerrc.Pfisw 
fideeealoie ferucatfraudtf bitbenignttateetterrano' 
veucna nefctat.Otjttftufqj ftraoabttfmctfifuumJWn 
nobte at cib* potufcp nofter f ratrtb*afototib 9 nrt0.FJ 
«r fidee leti bibamue fobtte pter fratree meoe <t$* w 
ebzierat« fpfio* ft etue otee meoe loqbar pacc oe « jw 
l?ic tranfeat pudot (lw otlu oomu ohi oet nft qflw ** 
culfifidcevelutmeridtefcre tibt. ronobifmetip^T ar mta tua Ofie fu g nos qii* 
admodfi fperautmuein te. 
;)roitcrageTib 9 .i0ofieral 
;mmcfacooftebfi,pfpcrare 
bfidict^civctur^es i noie ofi t 

; roftdeltb 9 naui0atib 9 j£;c 
audinoe oeue falutarle nf 

fpceounnniutcrreiimari 
kmgc i)ro oifcozdanhbue 
f>ajrociqe)fupcrarocmfC' 
fum cuftodiat coidai cozga 
m in pace. qto a ducrfif ti 
bu0i caUlntatib 9 noe.£>ue 
lefuypeneftatuaetllterjoc 
pctm qx nefctfi t quid factu t 
uropenltetib 9 . fiCouertere 
oficvfcp quoioepcabilie cfto 
tupfcruoe tuoe. %jto oibue 
nobie bona facietib 9 . Betri 
boto: oim bonop oeue retri 
bacreoignare oibuenobie 
bonafadetibue «ppternom 
tuu vita cterna» ; .«-o iftrmie 
acaptuue.XDttte ete ofie^ 
bfl tufi t fana eoe oe interi* 
t(6tb 9 eov * t,pcfictlefide; 

Wocffictf.Kequieeterna* 
Dona cia t>fi et !u jc gpetua lu 

ccatcta. i equtcfcati pace. 
Imc. Uro pctte -x necjlige> 
ri)B nfie. ©fiene mcminerl 
inujtatfi nfavattquavcito 
atictpetnoentietuc qt pau 
pereefacttfum^ntmie fcfd- 
muanoeoeuefalurarienf. 
ctjptergtoitanoie tui oo 
mlncUberanoet^pici^efto 
pctianfte,ppternomerufi. -teraa* jcv 

profratrtb 9 noftrte abfetu 
bue.Saluoefacferuoftuof 
Oeue me 9 fperatee l te.ii> it 
teeisofieauptliaoefco. £t 
oc fyon tttere eoe. o fie oe* 
virturfi c0ucrteno0.fr ofte" 
de facle ttii % bhUerf m'. j* 
ZPtfererejCotteta oeefttca. 
gurf5.tL-fen».it».9nutta. 

»c0emagnfiofirn.3enitc 
adorem^.f.Bcntre. x \ X \n 9 . 

cnmteua- StnonoeUnqua. 

w-||rteufto [pB.xrrvty. 

f*^/dia vtae meae : x>t non 

oelinqua in Itngua mea L ' o 

fui oti meo cuftodia:cu m ?fl 

fteret pctoiaduerfum me. 

Obmutuit r>umUtat 9 ffii ft 

lui a bonie :t ooloi mCrcno 

uatuo eft.o ocaluit coz mefi 
itra me:i imcditatloemea 
cjrardefcetignie. liocutue 
fum in lingua meamotu fac 
nuInoneftnemeu«Htnue? 

0te9meoiac|deftvtfcia:4d 
oeffc mir?i. ^ cce menfurabi 

lcepofuiftiotcemcoetafub 
ftattamea ta? ni Wfiafi tc. 

U eruntfivntucrfa vanita» 
010 bomovf uce. < terutn in 
itnaginc errafir bo;fedt fru 
ftrecoturbaf. ol>cfauri3at 
Ii0noiat:cutpgreffabttea 
H tnficqee;pcctatiomca 
none onettfubftantta mca 
apudteeft. flbomib^inicj» 
rattb 9 meiecruc me:c ^pto 
biifiiftptctiocdiftimc. ofc 


mucuit no aperutltt 00 mea n capite itbtt fcrtptumcft 
quontamtufecifti:amouea oemcvtfacercmvottuatcro 
mc piagas tuae.r 1 foititu* tua oc^mcusvolotntcgct* 
dfeman*tueegoDefecl[in= amtnmedtocordtemei 
crepatlotb*:,pptcrint<itat£ nfidaut iufttdatualneccie* 
cozripuifti fyylcyM ttabcfce fta magna : eccelaWfl mea 
rc fectftt ftcut aranea alam n5pzor*bcbooomiew icuu 
ei*:verfitfivane?rarbafoif 1 ufttciatuSnonabfcodUn 
b5.H yaudt ozSem mea ofte coide meo-.verttatetuaet» 
iocpcatloc5 mea:aurib*$>d lutare t uft fi#. I ) aweodi 
pelacrtmasmeas eflleaf mtamtuatvcriratcmtuina 
qmaducnaesoffiapudte: coftltomuiro. ^autej^e 
1 pcregrinus ftcut oi& pfee nelonge faciaa muerauoci 
mei* i^emtttc mictjivt refrt* tuae a mc:miama«vcriH 
gcrer pitufly abeam ; et am tua fej? fufceperfirme.' ^ 
pliuenonero. pe^OT. lUIdramdedcrfitmemaia 
SpertascwittttWlW quoiun5eftnmncr*:copl> 
C3 mtnfi:ainrendttmir>l. dcrGtmeini4tatC0mee|mo 
ftteraudiutt pccs meaa et potui vt vtderf.u /nWl** 
edu*ttmeoctacumtferie:et reffit fupcrcapiUoecapw 
DelutofeeW tftatultfupta met:aco:mcumt>ereuqw 
petrampedc0meoe:totre. me-^SplaccatrtWwmmc 
^tgrefluemcos.Htimtflt ^wuaamc:»^*"» 
lno9mettcanticunoufi:car dfimercfplee.f ^wajwj 
mcoeonfo. idebfitmultl etreuereanf ftmultfqnerw 

ct ttmebfit:* fpcrabut 1 ofto abm me5: vt ««w«« <™ 

eatuawcufeftnomcoftt oSuertanf iwxra«w* 

fpes ei*:et n5 rcfpejrir inva rearunqutvo tfit mil?t mw* 

nitateectinfantaBfalfas. erat cMeftimconhJg 

"i ulta fectfti tu *he oe* mc> fui:<i t»icfit miW eugc «g* 

ue mirabtUa tuat % coffttati H piltfwletenii -bg wm« 

onibtute no c quiftmliiaftt qrente0 te.t ^£{g 

itbU Wnnflaaui etlocuffii: gmftcef ofta: qut « « 

multiplicati fttt fup numcrfi lutarc tufi.Hgo afi mcd r 

£acrt P ftdu*oblattoue nolut ffi «paupeNoftsfoll 1 * < 

Maures autcpfcdfti rntbi- met* 1 diutormc^ac 

. l, otocauftuapio pcctSnon me^cett^mf «g* 

po(tulaftt:tficoi#eccevclOi ucrU rtapfu *»" tf .terda *vi Mlbuamea. Sana tnfeculumfiatflat. 6 « «. 

«Wficetefi*beatu 5 fadat mealdgfCeA a ?# 
comtmawnotradatcfitn doveniaaapparerWnS 
namiimlcosef.ofiaopc dcoei uerHVmfwu a 
^t.lIif« C lectfiootor!ei^ meepan «^2fJcSS! 
ro<uerffiftratfici'verfaftlC WdfmiWquotSeSolVftSf 
intrm tatect'.f-,*o oidoo uo tuue. ."ec 35£ 

nncmlfereremeUfanaata^ eteffudtfumeSmlfLZ 
fflcaqipeccauitibi.jnimid qmtranfiboKfifaK" 
■dnjcerfitmalanuH:qui nili admiraWue- 5««SS22 
tomo:lemri pertbit nomc mfi»ei.,ntocee?iuMHsS 

£S cd 'tr w «confettS™^ 
»U<mvanaloquebaf:c« de., maretriftiaeaaiK».» 

«^regabiriniqutratem iMa^tinare^Sirtoame* 
ttl^firediebaturmtaatee ^ perainoeoSK ri£ 
W"j:"»Wife...-duer «fctlUitfaa™*^"? 
tamcfofurrabatomefni* aoeuemeue. ,dmeLnm 
mldmehaouerfummecoai anima meaor„rhiV;in. 
ttlwrmalamiW. erbfitf: J3S2S^ dlpi ° 
«fiiXntuerfiraduTrffim : ffidaKT4rmS.vX "- 

-tfurpt h ten Ipmo pad* touocatu vocera SraSS 
i.coquofcauhfl.HJebat rua?.. .mnlaerVelfafu^ 
Ntemeoe maanlflwuU fu fiuctue taSSSiSS£ 

■mefupptoraUoneiii...,u rum. . nwcnSddaiiltSm 
lil tfie mlferJmeia refufd ««mikrtcof Jt i fi.3 1 « 
Hffcictrctribuflmeie. n can •«^«.A* noc,e 

»«u& SSef S 

.» w. ifrae« :a feculo* iS^ffiStSret 

Ou oicilt mlW per (Tnguloe efcartui in gcntib* twftM 

oteavbt cftocus tuuequare noe»tlcdidtftl populfiW 

triftiocsflimamcatctqtta^ anepdO:anofuttmftttu<w 

ree6turbaemc*£il>ainoeo lnc6mutati5ib 9 eo?,i)ofM 

qm adi?ucc6fuebot iilkfelii' ftt nos obpiobrifivictni* no 

tarevult^mettoettemeue. ftrte:fub(anati6em*t^fo5 

G fta pfUi . £>ana ofic alam Ws qui l drcuitu noftro flu* 

tnelqtpeccauttlbLpe.jrltif Oofutfttnoeiflmtlitudinej 

V~\£u8aurib*nfts audl* gettb*:c6mori6emeapm0t 

,I^/utmue:pfe0nFtaniid' poptille^ota oievereow 

auerfitnobte.Opueq$oea meac5trameeft:aofuflora 

tueeotnoteb^eovraioicb* ddmcecooperuttme* 

&ntiquie.< I > an^tua gentee cee^ptobtattetobloqntleia 

©if$jdtdtta plantaftieoe:af» fadeltmldapfequetisncc 

flinfti pptoea ejrpultftt eoe. ota veuerfit fu$> noe nccoW 

T> ec cnl3 tn gladio fuo pofle ti fum 9 te:a iique no cgimttf 

derutterra:* btacfctii eotn^ tn teftameto tuoff tnorccci 

no faluaWt eos. H e_d oejttra ftt retro eoi noftrtfcct wttt 

tuaibtacbtfituutiUumina ftifemitasnoftrasaviatu* 

tlovult*tui:qmc5pUeutftli O.m bumiltafttnoeilocoar 

el8.T>tteetpcrc*me*aoeuf fUeti6le:«icooperuit nww 

me 9 :4 madae falutee iacob btamottie. ^tobittf ramw 

I n te itmicoe noftroe vetila nomc oel noftrt:* Bejcww 

WnVcotnu: et I noie tuo fper m^man^noftraa ad wfi j 

nemusinfurgcteo innobte nfi.O oneocue rcqreriita: 

l>onenlinarcumeorpera* ipeei nouitabfcoditacotan 

bo:et «ladl* meus no fatua* <\m ^pter te motttficAtf ri 

bittnc.^ aluaftl cni3 nos oe taote: cfttmatt fum^ucutff 

offliscttbusnostet odietee ucsocdflSie^ Jturfiequa 

noscofudtfti-T noeolauda* oWoimteofieuxurgeet* 

Wmiir tota oie : «i in noic tuo rcpellae i fine ***""* ™* 

cofttcbtm tibt tn fecuiaO nc tua atterte:obttulf«rwii« 

afitrcpuliftt t cofudtftinoe: piejtoftre t tribulatt&te^ 

etn6egredferieocueinvir* O mbumlltatacfttpii^ 

tuttb^nofttf .Huerttftt noe aianfa^gUtttnflt^w 

retrotfOpoftitmtcoenFoe: ravetcrnF.f**urst' .» 

ettfodcrfir nos otrtpicbant iuuanoo-.ircdimcnoflJT 

fT W. Oedifti noe tan§» oues nom en tuum- Tm; terd;> rvfl 

£dtoetautteo:men5 *cr eliamictavarietattbtts.Hd 
Qb J bonu: Dico ego opc= ducenf rcgf virgiee poft ea: 
rtmcaregt.l/iguameaca p:orieel*afferenf tibi «Rffc 
lamu9feribe:*eloctterfcrt' renfinleticiaaejenltatione: 
bcte.Hpceiofuefotmapfi; adduceturtntemplfi rcgie. 
lil0r#Fn:Wflufaeftgfa tn t>ropatrtb*tutsnatiffittt* 
Ut>ijerui6,ppterea bfidtrit btfilthcSftitueseospnctpes 
leoe^incfntt.HcdngiFgla' fuperocmterra- <r>emo:cs 
dtoruof»gfemtirtuu:potc- erutnoietuiofie:inoi£ene 
fllfime.-petttaapuldjrttu- rattoneageneratfone. \Mo 
dlctuaintcde ,pfpcre pce&e pterca ppft ofirebunf tibi [c 
trcgna.* th-opf ^itatct ma ternfi;i i feculfi feculi.<4 fia 
foewdmci:tufticta:etoedu= an:6ructauitcoimeu tfbuj 
ottemirabiUf ocrteratua. bonitan .Sdiutot. ps.#v„ 
Bflffine tue acute popft fub w-~v £us noftcr rerugiunvr 
[ecfident:inco:daiimico:fi A._Jvirtue:adiuto:itrtbiu 
rcffis. ^edeetua oc*ln fclrn latotbus q tnuenerut nos ni 
ItctAf.ms a otrectiontetf ga mis. t>xoprerea non timcbt 
rcgnimi. tlettftttufticiat m^ofiturbabtf terra:a tra£ 
odl(hfiquitatc:^ptcrcavn- ferenf montestnco: marte 
tttteoe^tu^oleolettetcp taonucftarurbate ffitaque 
ofoir(b 9 tuis.« trraetgut* eo9:c6turbattffitmontestn 
ht cafia avefttmctia tuls a foztitudie et*. Hlumis i mpc 
winib^eburncis^cpqulbus tusLetificatciuitatcoehfcti 
Klcaaueruttefilte reguin ficauir rabernaculfifuumal 
Noietuo* (ftitttreginaa ttfltm^.t ie*in mcdio ei*no 
wrtrtstuiein veftttuoeau= comouebtf :adtuuabtte§ Oe 
rato: drcundata varietate. usmanc oiluculo.n oturba 
MudifiltflividcTtncUnaau tefuntgetesi incltnatafSt 
r«ua:etoWiutfcere popultl rcgna:oeditvoccfuamotac 
wfiT&omfipatrtstuf.HreS terra.x:>fievtrtutfinobifcfi: 
aiptfcct rcr occoxc tufi quo; fufccptoz nf oeus tacob ric 
ntStpeeft t»fis oeus tuus:ct niteividcre oga ofii:q pofu* 
adotabuntefi. HtfiUctfrti tt^digiafuptcrra^aufercs 
rrwncrtbuevuitu tufi oepca bclla vfq? ad finc terrcHrcfi 
buntur omee oiuitce plebt s coteret ct ^frtnget arnta:et 
'mtegloiiaeiuefiliercgis fcutacoburetigni.^xacatc 
ibint%timbrtjsaurcis;dr etvidcteqmego fum oeus: a 


^V* 

1 


ttttjtttT ttttjtttt t^W W ffl^TTTT W WrW t^W titttW WrW T^W T^W " 7 8 10 11 12 13 14 

e jtaltabo: (n gentib 9 * t%A- 
tabot intcrra.ofte vtrtutft 
nothfcQ : fufcepto: nofter ©e= 

as lacob. pialmufl.jrlvi- 
/-vZDnc9 gentes plaudttc 
vJrnanib* : iubtlate oeo in 
voce e*ultatiom0<i>m ©fte 
e jecelfut? tcrribilte : re* ma* 
gnuefugocmterri*^ ubte? 
dt popfoe nobien gctce fub 
pedib*nfleH legitnobis fce 
redttate fua:fpem iacobquc 
bUcjctt-Hfcedtt be*tniubilo 
ct ofie tn voce tube.y f allite 
oeo nFo pfallite: pfatltteregt 
nfo pfalllte* j_mrejto[eter= 
rc oe?: pfallitc fapictenf)e# 
g nabit oe*fup getee :©e* fc- 
det fuj> fedc fctim fua*v> »n 
ctpee popFopcogregati fur 
cftoeo abtaba:qmot'ifo:tef 
terrc vet?emetereleuattfftt* 
<3 IU<jn.fldtutoitntribula 
tt5il^».Surib^fr.*tvtf, 
^ rvSgnus oftotlaudabi 
AJJLhe nimiednctuttate 6i 
noftri tnmonte fancto etue. 
> udaturcjctiltatiocvntuer 

feterre:monefydtareraaci» 
lonte ciuttae regta magnt. 

c 9 tn oomtbWe ognofcc* 
tur:cfl.fufcipietcflH F.meccc 
rcgce cdgregatifut:couene 
rfutnvnfti ptvideteaftcad 
mirati ffit pturbati fftt pmo- 
ti fftt:tremotappbendtteo0 

1 btoolozcevtparturtctiun 
fpirituvef?emcticotereena: ncatbarlTe^lcotaudiiam* 
llcvidtmnncluUatcofitftu 
tfitnciuitateoefnftzoftsfft 
dauitea inef nfi^ttfctpim 9 

oe 9 mtam tuS:tn mediotem 
pli tui & fiim nomc tufi or 
flct laua tuainftneafrc-ttw 
fticiaplena eftwteratna. 
U ctel mons ffotexultetfi 1 
Uciude^prMudiciatu&ofie 

Ofrcftdate froni ?plcetiml 
ni eamarrate tn turrib^etua 
p<onttccordavfa invirtutc 

e>:x oiftrtbutteoomoeeiue 

vtenarretl tn^gentcaltcra 
Q.iul?tceftoe*De'nHneter 

nu:atnfcrmfecultipcre0ec 

noo tn fecula* pe. rivii}. 
t^Xf Adite foccomegetee: 
Tiiaurtb^pdptte oe0dt?a 
bitatioorbe^ j ut^tcrrtge 
neiftLffbolm:flmullnvnu5 
oiuceipau$>.o emefiloque 
tur fapictta :* medit at to ew 
diemctprudetta. 1 itcltat» 
tn parabolS aure mea:aperi 
amin pfalterto ^ppofitionej 
meao urttmeboinoiema> 
la:li<Jtaecalcanei metctrctt 
dabtt mctiui cofidut in vir 
tute fua:i tn muttitudie oiui 
ciavfuavglortanf.j rarcr 
no redtmetredimetl?o:non 

oabttoeoplacatione fuam. 
M pctu redepttonte antfflc 
fuc:tlabojabtttnefnQetn 

uetad»?uclfine»oovidcW 
interitftcftvideritfapicnre0 

mdttf«f!flmol ffiptee* ftm fpccfe* occor? rt^ocuS mt 

?M r ^ trCl T Ct . aUc «^ventetUcusrtFetnl 
nta biuiciflB fuae:a fepulcra fllcbtt. i gnte i ^fpctft et?c* 

W oom*iuo» ieternu . a* ardefeet:* in ctrcultu ei* t£ 
berflacraeovi^ffeiet^gc peftaevalidaHduocauttce 
Bie:wauerCtnoia fua t ter lum Oe furfumn rerrS otfcer 
riemi0.r>omocftlnl?onoie ncrepopulumfufi.c ;onctre= 
efrctnoinrellepiucoparafe satetUifctoeeiue:qutotdi. 
umetta tnftpietlb*afimtlte nantteftamctuj etus fuper 
feetu9 eft HUe.r> ec vta Wo? facrificia -H r annuciabunt 
cadaiaipi0:etpofteaino:e eclt iufticta etue: quoniaoe = 
uocoplaecbut.tficutouee ueiudej: eft.Hudipopulue 
toifernopoutiftttzmozeoe meueetloquarifraehttefti 
pafceteoe.Ht&nabunf cop ncaboztitn oe*oeuet"u*effo 
iumimatutino:<iaujcilifico funuilon infacrtficijetute 
rfi veterafcet ut tferno a gfa arguam te:t?olocaufta autc 
mu erfitamcoe 9 redtmet tuatncofpcfimeoffir femt>. 
etammea ocmanuiferhcfi 1 ) 6 acctpiS oe oomo tuavt=> 
aecepcrit me. l^e rimuene tuloe;neq$ oe gregibue tuie 
cfioiuea faet*fuerttbo:etctt Wrcoe* J.mmecffitomefe; 
muUtpUcatafueritgna 00= reflluarfi:iumetaimottb*t 
mufti 9 * > mcumtntcrlerit bouee* jognouiomiavola- 
»o fumetoiatneceoefcedet tiliacelhetpulcbritudoagrl 
eu eo glozia eiue.Quta ant= mcctt eft. rti efuriero non ot 
ma etue invita ipiue bftdice eatibi me*eft eiozbla terre- 
tur: cofttebitur tibi cft bnfe* et plcitudo ei*. i> uquid ma 
certaet.i ntroibitvfcpi^ge ducabocarneetl?3urozz;attt 
Wcspatrfifuozuj:tvfo3ine faguinefoircozipotabo. j m 
tcm6novidebitlumen.t|0= tnoiaoeo facriftciujlaudis: 
mocatnbonoieefletnonin etreddc atWimovotatua. 
teUeMticdparat^cftiumet? Htfuocamein Oictrabulati 
lmjptenrtb 9 aftmtlie factue onte:eruamte ct»>onoztfica 
eltiUie^loztapatri.a 3u* bte me. i.eceatoziaftt ottit 
ttb*Cctptte4l?abitat{ ozbc\ oc*qretuenarraeiufttctae 
^uooeoxz. pe,rUr meae:eta(Tumieteftamctu 

Oftuo oeo* oria locut?c: mefi c 00 tuft.<5u vero odt* 
avocauitterra.H folte fttotfcipUna:a4>fecifttfermo 
ottuvfcpadoccarujzejrfpon nee meofftrozffi yUvtdcbaf 

o.fl. 

*T ^cria 
f urc eur r ebe cft eo:* cfi ed qx fcdftt:* cjipectabo nomfc 
ulrcrte portionc" tuatn pone tufi qm bonfi efctn cofpectLt 
bae.00 tufi abfidauit mali fcto? tuo?.Olo:ia-an- iej 
cta:alin0uatua?ctnnabat oeovofteloeu^eft^ 
ooloe-^cdcsaduerfuafra'' $mmolaoeo faertfid&ka* 
tre tuu loqbarte x aduerfue dto. At reddealtifllmo votft 
fiUfi matr? tue ponebae fcS» tua.Bntelau&X». tpxx^t 
dalfil?ecferifttitacnt.f!?t ofteadiuua noe.fit Ubera 
fttmaftt Ctque q» ero tut ftmt noe;ppf nom2tufi.|nbn.l 
lte:argua tc a ftatua ?tra f a e»<$m magnS mlam tnam 
cti tua.I ntelligtrcbectiob mtfcrcrcmetoe^. Xptiew 
Untfdmintoefimeqft raptat an. £5atatare. ps*tW 

* ndfttqutertpiat. ^ertft* Y* wtcflmcwa0 . rt ' 
ctfi laudte r>onozlficabtt me JTne caufi mea oe ffctc no 
% tUtc ttcr quo oftgdi illt felu fctS:ab l?oie Inlquot wlofo 
f\ Btd [tarc oct. p0.1t- crue me.CU tu ee oe' fortt' 
V J^loitarl tn maltcla:qut tudo meatfrc me repuUfa 
potiece in tnicjtate**>ota qretriftletncedo ouaffltgtt 
oieltufttda cogttautt llgua mc ttmtcue^ mittciucctu 
tua:ftcutnouaculaacutafc amt verttatftuaipa tueoc 
dfttoolfi. x> tieiciftt malidl durerfita addujrerut 1 mote 
fufi benignttatc: tniquitate fcm tufi:* i tabernacula tua 
ma0t6q»locic4tatc.Oi«e^t «4t[trotboadaltareoel:fW 
ftt olaverba pripitatioie Un oeu <j lettfieat iuttftutcmca 
guaoolofa-Propterea oe* O ofttcboittbticytbaraoe 
oeftruettc tn ftnccuelletteT ueoc*me 9 :qrctrtftleeeaU 
emigrabitteoe tabernacfe meatqrc^rurbaeffle^pi 
tuo:?radic£tu£oe£raviue .ratnocoqtfiadbucpfltebo: 

tifta idcbfittuftta ttmebfit tUi:falutarevult*mri ****** 
«fncefirtdcbutaotcent:ec me*.an. ©alutarcvulrmet 
ce bocf nopofuitocuadturo oe 9 meuie.an. SdteoeUtcc 
refufi»tftcdfperautttnmul* vigtlooe^.p&fl&e^meus 
tttudtnet>iutrtavfua9:*p* ^>r~Em.*Cfidto* Catte* 
uatutttnvanitatefua.Hgo A^ltfootjctlnotmtdiowe? 
aut ftcut oiiuafructtfcra in meo$: vadiadpouaetren 
oomo oei fj>aui tn mifertcoi* Q. ueftut reftdufi anno» m«; 
dfaoehferernfitinfcRnfe' ov:Oijctn6vtdebooftmoet 
atiijn ofiteboitiW infecFm f ravtucttft.l>onafptct3»?* quorta. %i% 

mlncvltraMljabitatotc^e* cefi.p. Haudateofij* t>y*l 
t(0.(^encratio meaablata *ZTlU0t>ictnfidu0luceiu 
eftt ?uoluta eft a mc: qft ta J-l^pptnqua pctnttnosce 
bernaculu paftoia^Urecifa citatot metta ta rpe ad vt ta 
eftvelut a tejeente vtta mca vocatH ufertc clamat tcetu 
wmadfrucozdirer fuccidit loeegrofopozcoefidee.-ca* 
u oemane vfqj ad vefpera fttqs/rectt/ ac fobxij vtgilate 
faieamc. Hperabavfq^ad tafa,p]cim*.lemfctarn 9 vo 
fnane: qftleo flccotrtuit oia ctbus flctes pca tce fobiie tn 
ofla mea . Oe manc vfqj ad teta fupplica tio oormire co t 
vefperafinicome ftcutpuU mudfivetat.i^ujtpefomnu 
lu0l>Frudmi0ftc damabo: otfcute/tnrumpenoctieviit 
meditaboivtcoIuba.Htte» cula/tufoluepctmvetusno 
muuifutocuIimei:fufptcte; uuo^lumctngcre. t 'eopa? 
tc0lner.celfo»Ofie vtm pa= tri fit 0lotta.tp.se rfttca.Xr 
tiotrefpode,pmc4d olcam #epletifumue.BdWi?an. 
aw4drefpodebttmi!?i:cu3 Jnoomooautdpuertfutfc* 
ipfefcceii.ueco0itabotibl cttofte redempttoncplebio 
iwanosmcoeuamaritudl fuc. Ifcreeeeic.vt §. |[lr c» 
nea[emee»Ofieftftcvtut£a rtaqrta.jPuuuar.^nmanu 
Intalib^vttafpasmetcotrb tuaofie^meeftneaterrc. 
pU0meiviuifkabi0me:eo ywan. Sucrte* p«.U*. 
cefpaceamaritudomeaa* KJ%%it inftptee incotde 
marifllma» 15 u autc er uiftt fuo: non eft ocus. ( Joirupti 
aiammeavtnS t?iret:,piecb fct* abomiabtlee fiactl fat 
ttpoft tergfi tua omia pcta in intcitattb*: no cft cj faciat 
mca.a.inoinfcrn^ofttebif bonu9* Oe 9 oecclo,pfpe;eit 
illitneqsmotslaudabit te: fupftlioelpoim.: vt videat fl 
fl*apectabatcj refccdat in eft tnteUtgee aut retirce oefi 
lacuvcritatc tua. Utueevb Omee oecltna uerut ftmul i 
wfllpe ?ff tebitur tlbi ftcut % utilee facti ffitmo eft qui fa* 
cgo[?odtep3ffiU|etiomfa= datbonunoeftvfo^advna* 
flemrttatetua* 1 >ftefalua U5ne fetetome cjoperaf ii 
mcfacnpfalmoe nroecata quitsite: 4 oeuozat piebcme 
btm^cOctie oieb 9 vite nFe tn amvt cibfi panie. Oeum no 
oomot»fit.</Soita.*.iCactie inuocaueruntiillic trcpida^ 
Web*vitenFefaluos facnoe uerunt timoie vbi non fuit 
oficwi.jnejccclfta laudate ttmoz. Um oe* oifilpauir 

quarta. 

offa eo$ d froib^placcnofuft movnaniml0:tn«me 9 tno 

funt qm oeuo fpteuit eos. tus meua. ^lut flmnl mecil 

Qiiiooabiter f?o falutare oulccacaptebasclboBilpo 

tfr aelcti ?ttertert r ofio captt mo oei ambnlauim* cfi ?fen 

utrateplebtofuecrftabttia fu.*J<ntatmo:efu|?(lloe.i 

cob t letabif ifrael. pa-uiu» ©efcedSt in inferna viuctes 

£^aEaudioeuoofoncmc= O^nnequicleinkabttaculif 

V^lamtneoefpexerteoe: eontmumedioeorum- 00 

pcatione mca:inrede mifjit aute ad ocum damauUt oo 

ejcaudime.0.5triftat*fain minuefaluauitme* ^efec 

epercitatidemea % pturbas % mane % meridtenarrabot 

tuafumavocclntmict tatrt annunciabo:Tetaudletw: 

bulatt6epcro:i0.O.moeclt= cemmea.fedimettnpace 

naueftimeitc{tate8;ttira antm5meamflbWeowi*P : 

moleftterat mtbi.Gozmeu. p:optnquantmtW:Amtnttr 

coturba ru eft itra me; a foi= muttoe erat mecum-^ 1 ta# 

mido monto cecidit fu p m e dtet ocue i l?umiliabit Wo0 

<E>fmozatremo:veneratfu quteftafifecula. 1 >6enlclt 

perme:a?tcrerfttmeten£* tutacomutatioanonttmue 

b:et i t otrt de oabtt mtbt p£ runt oeii: ett&it manfi m 

nae (tait colfibe:avolaboet tn retribucdo.t) ontamina ; 

redefca.Hcceelogauf fugt* ueruntteftamentfi etuett' 

tntix ma ft i folttudinc. e(jc utfl fBt ab iravultue du*< 

pcctaba eft 4 falutt mc fecit apptoptnquautt cot tflius» 

apuflllanimitate fpfiaa te» uJoWittfuntfermonescWff 

peftatc Urectpita ofte 1 ot- fup oleu:t ipft ffit iacula *} 

utdelingua0eo?:qmvidiii ctafupoomtniieuramtuat 

dtate % ?r radtc rto nc tn ciut tpc te cnutrtct:n5 oabtf tnc f 

tate. icacnoctcdrcfida* ternfiftuctnattonenilufto. 

biteafupmuroeeWnultas iSuvcrooeufloeduccaeoe: 

1 labot tn medlo ct ,? a tniuftt tn puteum tnterttue. l J jj 

cla. H t no oef ccit Oe plateia fanguinfi a oolofl no oimidi 

et*vfura* oolu0.O-mfttnU abutoieofuooicgoafitfp^ 

mteus me* maledtriflre t mt= rabo in te ofie. <3|o:ta pa* 

l?t fuftinuiflcvttqj.0tftt0<i Suertatofie capttultaW* 

oderatmefupermcmagna plcbt0fuc.' n (8tni. 

locut* futfTctt abfcondtffem /fi$fcreremetoe*CN 

A^cttlcauttmeboni mefo:flranabeo. utfol?o cttkauttmel?omo:W * I 


nnftrtft. x 

ta.oielmpugnae tribuiault fecitm(r>i.<iHntoeccioiu 
mePoculeauerfirmeEimt= beraiiftme:oeditioppiot«t 
ct mdtotaote:quoniamuls umc6culc3teemc.">UIt9e 
tlbellantceaduerfummc uemtamfuaaveritateTua- 
baltitudieotei rtmeboe* ^eripuiraimammeaoeme 
$overotntefeabo. J-noco olocatuloifileonfiootmiut 
laudflbofermonce mcoein c6turbarue.»-iiijr>ofrnDcn= 
oeo fpcrauirno timcbo quid tee eotfi arma i fagittct !F 
fadatmtd?tearo.^ota oie «uaeoium gladtue acutue 
vcrbameaejcecrabaturads ™*0ltarefupceloeoeue*et 
uerf&meiomeeogtratones fueoemfrfgfiatua. Ka* 
eopmmalfi. *nl?abitabfit umparauerfirpedtb*mefe- 
■tabfcodctlpicalcancfime- licuruauerfiralajnref H<J 
umobferuabfit. ^eutfufti derfitatc facte mea fouea-t 
nucrfitaIammca,pniel?tlo tnciderfirtnea. ^aratficot 
faluoefacieeiUoe:tntrapo: mefioe?paratacotmefi-ca- 
puloo?frtngce. ' 'cuevita taboapfalmfioic§.Hr U " ri j c 

meaannficiauitibirpofuiftl gftameaejeHrsepfalteria* 
ladwm*emeaetn confpe CYtbara:ejeurgamt>fluculo 
ctutuo. 'kuttin^miirioe awitebotttbitnpprieofic- 
tua:tficouertenfiimicimei apfalmfioicatibl tngertb* 
retrotffi. -nqcaqjoieiuoea ^maglficaracvfmadcc 
tieroreeccecognoutqmoe* loemiatua:ivf«ad nubce 
usme^ce. s nt>eolaudabo tHtaetua. Hjraltarefuper 
wbfi.ionolaudabofermo Iosbeus:?fu£oemfrilgne 
tmoco fpcrauinotimcbo tua.< >ita< jamiteofidit 
Wfadatmit?ll?omo inmc alamea.an.jyfte. pe.tvrt. 
St t>e*vota tua:q redda lau Cj&vtre vttcp iuftida lod# 
dattorteetibf. < >m eriputfri >< >nini:rectc tudtcatefilif 
tiam me* oe mottc a pcdee r>of m. H teni in cotdc inidta 
meoB oelapfu: vt place5 co* tee oj>amini i f radlufltciae 
nmoeoin lumtne vtucttfi. manue vFe?tfnnanr*Htte* 
mjfereremei [Pe.ivt. netifatpeccatoreeavulua: 
DeuemiferltnefrqmC crrauerfitabvterolocutifac 
recondltaiamea.Httnvm falla.i urozillte fccudutnfi 
oiaalavtuavfpcrabo:D5cc milttudincfcrpent^ficutaf 
rrifeatmtae/ 'lamabo ad pidie furde t obrurSrl auref 
*uaUiffim&:t>efiqutbene< fuae.< *ucnone>caudtetvo: 

ttfl If' 


6 7 8 10 11 12 13 14 
*. 
ccinincatanttft:*venefidin VoititudlncmmcSadtcctt 
cantitie faptenrer. Oe*con ftodiarqt tuea oe^fufccptoi 
teret ocnrcs eo? in ote ipo*: meWmfmia eifp nemct 
molaaleonfi^frtngetoomt* me* Oe*oftedttmtbuuBUU 
nuo.BdntrjUfioeucntctta* micoo meosneocctdaeeoa 
5;aauaoecurre0:tntedit ar nequadooWiulfcflturpopu» 
cftfufioonectnfirmctur. *H limcii Hipgeillostnvtrtute 
cut ccra que ftuit auferetur tua: a oepone eoa pzotectot 
fuperccciditignisctnovidc me*ofte.QeUctfio:ieeo»u 
rutfolc,Uitufg>tnteUtserct fermonclabio»ipo?:'t?P ie 
fpineveftreranChflcutviuen tjendaf infupbiafufl* H «« 
tea ftcin ira abfotbet eos. epecrattoet mcdaao:aw» 
Jietabiftuftu0cftvideritvt= ctabfiturintMumattone.ui 
dictam:man* fuas lauabiti ira coffimatiSiaa no erot:ct 
fanffuic pctozi0.Htoicetl?o fctet qt oc*ofiabtf tacobet J 
mo ftvti<scfruct*iufto:vtiq5 niftterre.a5ucrtcf fldvci 
cftoeuoiudicaacos interra ami famcpaticturvtcancfl 
V»ipemeoe [J>0dvu|. acircuibficciuitatc*ptwifi 
V^Unimici0 mei© oe 9 me 9 : genf ad maducadfi:Utfo no 
etabifuractibnnmelibcra fueritfaturatictmurmutt' 
mc. tfripe meoeoperSttbuf bfitttgoatcawbofoztitudi 
inidtatc:aoeviri3fanguinfi nctuS:ae*altabom9nei™ 
falua meCUitaeccecepcrfit ferlcotdiatua. »4iifljwtu0 
alam mea:trruerfitimefot eofufccptotme^arcfugtW 
tea. necBintftaameaneqs mefiin oic tribulattc > ma 
pctm mcfi oftc:ftne tnttftate Hdiutot me*ttbi pfaUsmqj 
cucurrl* oirejci.ttjcurge ioc oe* fufceptot mc*:wue mc 
curftimefiivtde-.ituofieoe mlfertcoidlamea.£n*(W. 
U0 virtutfi oCifrael. 1 ntcde an. Juftc iudicate ftlil WUfc 
ad vimadaeocagctc© :non YV^*^ 
mtfercarte oib» 4 opcrantur AJrepubto «***£!* 
inicJratc.Uouerteturadve; ftino0:iratU0C0Xjn««rw9 

fperaafamcpacicfvtcanes eonobi*.' 'S^ om ,Ss 
et circuibunt ciuitate.Scce cSturbaftt w£*»Wffi2 
loquenfinotefuoagladi*ln ci 9 qtpmotacA>ftcmmP^ 
labif eov: qmquia audiuit pulo tuo oura:potflRino8« 
Gt tu ofie oeridcbl© coa : ad no ^pQctloie^Ucdlwmjt 
nirjUfioeduceaoea gentco. enttb?tcftgnincattonc.v"» 


Qwarta __, 

gtanf afaeie arcue. Utlibe miamtverttate et" am« r«i 
re nfDilectituUfalufifacOer ret. - icpfalmuolSS 
tera tuaa eraudt me. t >eue irt fcrht feeuU : vtreddfi vota 
locutueeftln fanctofuo.-le* meaoeoteinoie.OfiaVarri 
iabo:*partibo:ftcctmatco an ©anoWsautfuaoe tri- 
aallecabernaculopmetiboj bulat6e.- (i . a ttmo:e v in 
(iJcue eftgalaadtmCc mi V StS»nne oeo fubiecra erit 
nalfee : et effraim fonitudo «*-,f atamea : ab ipo eni fa" 
capltf rneM uda refmeue: lutare mefi. . >am-ri pe 0euf 
moaboUafpelmee. I ntdu. meuectfalufaris me': rufce 
mea erreda calciametfi me- pto: me^no moucbo: aoliue 
um : mib.alienigenefubdttt u,uoufq5trruitie nTborn "f 
fc( Uiia ocducer me in ciui interficttis vntuerfi vo?tS 
!3temuntta:d*oeducet me parietitncUnatoet macerle 
tfcpinidumea.i.8netuoe-- oepulfe Ueriitamcpciume 
wdrepuliltt noe:i . no egre= umcogitauer&t repeUere cu 
dierisoe'invirtutib'noftri0 currt tnfttiorcmo benedice 
UnobisauriUfioetribula bat:«ordefuomeledtc7bit 
n oe:ivanafal'_boi8.I noeo Uerfitftoeofubtectacftoa= 
faclem* vtrtutert ipe adnu» nfma mea:qm abipo pattl» 
bauoeducettrtbulatesnos. tiameaA tuialpe oeuVme* 

QSaudtoe^ [pe.li. etfaluatorme':admto:me<> 
Depcationemea:tnteri 9 no emtgrabo. I n oco famta 
dcoronf mee. H ffmb'terre re mefi t gloria mea : o c * au* 
«Jteclamaul: ouj anttare-- rllifmettfpee mea tnoeol 
tur co: mefii petra eraltafti «perate in eo omnte cogre* 
ffltUeduttftimeqzfacfe» gariopopulieffudttecoram 
!pes mea : turria fortttudie Ulo co:davefrra;Oe'> adtutoi 

jfadeinijnici. J nbttabotn nofterinefnfi.Uerfitamert 
iabernacro tuo l fccula pwtc vantfiiq rjominfi mendacee 

g»rl velameto ala» tuaruj. filij bomtnfi in ftaterte:vt oe 
m WDcuf meue eraudifti ctpiattpioevanttatetnfdlp; 
o!anoncmea:oedlftibercd» fum.i)olttefperarelinidta. 
latfrtmcrWnomctufi. U| teetrapinaenoUteconcut£ 
cefuperoteeregie adt/cte» fceretotuttieftaffluat nolite 
annos eiMoj in ote genera coi apponere. «-emellocut' 
nonie t gencrationf e. Ver- eft oe' ouo becaudiui : quia 
inanetincfflfiicofpectuoel poteftae oei eft i tibi oomfe 
mtaqiturcddcsvnteuiqjtn mtetpfailatttbUpfalmu} 
ttaopafua. P*-ldu. olcatnomttuo.Ucmrc-ivi 

£-f 3Eaudi oe'o:artone me dctc opcra oel : tcrrtblUe ln 
v3_ am cfi ocpcoxra timozc cofllija fup nltoe boim. ; ? ut 
Umict crtpeaiammeoV» -to couertttmaretnartda iftu* 
tctifti mc a ouctu maligna^ mtnc pertraflbunt pcdc: tbi 
ttfi:amulutudtneoperattft letabimurtnipfo. ( uiwmt 
tntquitateV uiae;cacuerfit naturtnvirrorefuaicterml 
vt aladifi Unguas fuae tnte ocuU ctue fupcr gctee rcfpt^ 
derfi t arcfl rcm amara vt fa= dunt:qui epafpcrat no ewi 
«tttet tn occultl fmaculatfi. tentur in femetipfis* ■ mu 
&ubttofaglrtabfitcfianon dtegeteeoe&noft?:i:audt 
tlmebfit:ftrmauerfit fibi fcr tam fadtevoce laudie eiu* 
monencqua* 1 >arrauerunt «Jttipofutt alammei aaw 
vtftbfcoderentlaqueodrot* tam: tnSoedttUicomotw* 
«r&tdevidebtteo©. ^cru* nempcdee meo0. ( mw 
tatiffitintcltatee oefeccrfit fttnoe oeue igne noe erami 
fcrut5tee<cruttnio ccedct naltt:ftctttcjcamtnaiar«j 
bo ad cozaltfi: ete>:altabte tft.X ndutfftinoe tnlaqticu 
oeua. -agittcparuulotum pofuiftttrtbulattocei wifo 
f acte fut plagc eou:et tnflr* nfolmpofutitt boiee fupc* 
matcffitcontra coeUnguc pita noftra. oraftutrnue 2 
eoifi. onturbatiffitomee tffncaaqua-.cteduttftinoo 
qutvtdebatcwitimuttoif tnrcfrigertfi. Mttrotboi 
bomo. etannfidaucrfito* mfituamln falocauftterca 
ocra ©cfc* facta eiue tntetle dam ttbi vota mea:q t>tmn? 
rerunt. -etabif iuftnofto *crfltlaWamea.HtlocutQ 
afoerabttineo-.alaudabfif eftoemcum:tnrribulatione 
oihe rccncoidc* Ra> S mea. I>olocaufta meduUft' * 

timozcitmictcnpeoncalas woffcr £ tlWcfi j"l c "l 9 ,^ 
mea. r..*neccMe.pe-uv. 1 tum:offera3tiWboucecum 

T-ebilatcoeoomtatcrra Wrde. Licnlteaudtte * nar 
Xpfalmfi oidtenomi et*: rabo o*e d ttmette oraqw' 
oatealoztalaudidue.» *d tafedtantmcmee.Hdtfm 
teoco cptcrribtttaffitopcra o:emeodamaut:*ejuUani 
ruaoomine tn multltudinc fubltnguamea. intquim» 
virtuttetuc:mcttcnftiW£fc flafpc^tincoidcmeono^ 
intdtut. vJmnt«terrflado* aiidtctofi*. Uopfeacp^ 


1 


qutnra dlult ofta:* attedirwd ocp ©omua ofuldere fooliajSi 
catloniamee.U fidtct'oe'4 ootmtatis intermedto 8 de= 
nc i amouit oja ttonc mea: et roa pcne colfibc oearactatr 
mamfuaame. **£•* ipo(terio:aooineiuejp a i, 
p «urgatoeuSioiulpc: lo:caurt.Oa©ifcemft«le 
CUor oma Inlmid ei„ 9 :t ftt rcges fup ea niuToeluS 
nigiant qut odemntefi a fa bunf i relmon :m5a oet rn6a 
cteei.te. "lcut oeficlt fum" ptnguig. <J ) 5b roacjulama 
wftdat flcut nuircera a fa, mda ptn«ui 6 :vt <fd fofSca" 
fldgnie^cpereStpctotea mimoceacoaaulatoai - .6» 
■mdeocf.t l tjuftc epulcrur in quo bftplacittt t ceo babt 
«rultenfincorpectuoel:t taretneo:ctenioft 3 r>abit" 
NUctenr lnleritia.< 'atate bitlnfine.O urmeodeetf 
ko pfa mft oicite nomt eiua milib' multtplet mtlta leta» 
Itcrfedre ei 4 afccdit ruper rttuofte in ele in fytia inS 
occa mDlianomen illi.H ,cul «fccdtftii altficeplittcaort 
tatf in conrpectn etue turba uttatcjaceeptfti oona in bot 

t"""^! c, !.f' 8 5*P ba bua. h teninocrcdcreaabl 

iio»:aliidtd8Vfduarfi^)e« WtareOftm oefi.iifidiaus 

Inloco fctofuo:oe' 4 infcabi ofie otequotidie:i>rpes T tter 

ttre fadt vnliie tnone in 00 factet noble oeue falutarta 

mo.' uteduclt vtnctoeifot nfo 9 J JcuenF oeuefaluoe 

ttmdtnefimtllf eoe quieje- fadcdi:tofiiofiierttCo«t 

^erafcqulrjabttat tu fepul U erfitfi oe? pfrlngetcapU 

tWa.Oe» cfi earederertef ta iimico» fuotfl^erticl ca 

«fpectupopuutui:cfi B tra: piilicainbulatifltnoelictta 

Hfrtstnoeferto.^crramo mie.* 'tritonaetbafScoft 

taeftetemcelt oiftillauerfit uerta:c6uertatnXndum 

«facleocinnaviafacte oei marte.. I tintingua urZ 

Ifrael. wiuuii voluntarti fe tuuei fagulncjltnguaeanfi 

greffabtaoc^beredttarttue ruoBetltmideabipo. . . u 

thifirmataert:tuveropfe 9 derfitlgrenuetuoaee^m* 

SSS m ; nima " atuar M ffrerruaoetmdregiameld 
tttabfit in ea paraft. in oul. eft in fancto. V reuenerunt 

cedlne tua paupert oe«V 1 ,5ndpee colficti pfall&tbus 

mtnua oabit verbfi euaaclt; in medio tuu e«b»tSE 

jWvtrtutemulta.Be,: nlftrta^ necclcf^bftcnci 

nrtuta oltecrt ollectt : t fpei te oeo ofio:oe mmt WbS! 
i 


7 TTTT 8 9 II 10 11 12 13 14 3 =3 


^^^^^^^^ 


1-1 — 3 
K)— =J 
1 
W— =J 

>'"■' — — 1 
l 


ui— 3 


Q\ — ^l 


— J — ^l 


^^* 
co — 3 


H 
M ^ 
O J 
h- 1 ^l 
M ^l 
W ^l 


h-* ^H 


W J 
(J1 =| 


h-* ^l 
Ifcjj^^^ -fcrta 

IbibeniaminadolcfcctuF: itorueno0:aipUtatlb*no» 
in mcris ejtcefliuD rtncipes ftris m^plctarxrt* .3 eat 
luda ouces eo£:£ndpe0 «- quc elegtftit anupft|uparx 
bul53uctpe8neptalim.(ft5 tabttinatr^atiiteAieplcw 
daoc^*utitue:?firmar>oc muribont0Oom 9 tuc:fcrrie 
oeueqdopatuaeetnnobie tepiatuamtraWletne4ta« 
fitcpio tuo tn btrftn:tlWof e *audinoo oe 9 falutar! nf 
fcretrege0munera.lncrc= fpeooimfiniifreetinmart 
pa ferao arudinio cogrcga- logc. Oreparas mStee iw 
tto tauro? tnvaccts popfo»: tute tua acctnct 9 potenua:4 
vt e jedudateoe 4,pbati funt pturbae ,pf fidfi marta fona 
argcto. ' 3ifTipa g etee 4 bcl ftuctufi et*. ^ urbaWmi & 
lavolfitventetlcgatiejeegy- tee attmcbfitcibaWtatemi 
pto:etl?topia pueniet tnan* noo a ftgnte tute tpmm 
cfoeoJ 'egnaterre catate tutinitvefee oclcctaWsu 
oeorpfalltte otio*0faUite *o fttafti t ra a tebtiaftt eaunul 
d afcedit fuj? celu celi:ad ott ttplicaftt locupletare ca H l» 
cnte.Gcceoabttvocifuevo= menoeirepletfieatiapara' 
ce5Vtrtuti6:oate aloita oeo fttcibatUovtqmitacppara 
ruGtfraelmaffntficctia et*/ tloet».Bluo0eiuetneb:iae 
tvtrtus ct* tn nubib*. <Jllra multtpUca gentmlna ct H m 
bilie oe*in fcie fut0:be* ifra ftiUtcidi|0 cMetabtf germi* 
elipcoabitvtrtutct fottttu* na0. X^nedtceecoionean 
dine tHebi fue:bjtdict 9 oeti0. bentgnttatio tue: tcaptrui 
<3naT^-3nccdefi|8bftdict reptebfifvbcrtate->-'in0W 
teoeo x>ho.'Bh lec.tf.E>c*vt fcent fpcctofatwfertr:ictu* 
ta mea annficiaui tlbi.i|bo= tatioe collee aeclngent. *o 
fuifti ladwmae mcae i co* duti ffit arieteo outum:* w* 
focctu tuo. B*tau.*. jg jc ft i s U0 abfidabfit frumen oda 
tarefueceloaoe^jet fuper maMtctcni|?Fmnfi^ccm 
oZnttcrri0ftfltaa#5ntou.S an.CcoecetbrmnW 
ampliuelauameofieabi* on.a. 3tabiamealaudawi 
ittftictamea.t>* zptfcrere. tci^amea^m^ 

dee votfitnbierPm-Hjcaudi aeiraltatficft co:numcu'r 
oFonemca:adtcoi0carove fomeo. OltotaweMmw 
niet. icrbaiiquo^pualue fucimmicoemeos.qticw cm 1 7 8 10 11 12 13 StHoix «ftt iit falntarttuo. ftocft Hgof re fdndif pcufla fotie 
fctfie vt eft ofta ne<$ cnl eft fptculo rcb* qj ta coloi rcdit: 
«UttO ejetra te:t no cft foitif witu nitetis flderl. H c %pc 
flcut oe^nf. aoUtemulttpll folfi noutm 9 te mete pura ct 
carelod fuWimia glottatee. flmpltcl flcdo cancdo qfum* 
ifccedantvetera oe oze vf o ttcde nfte ftflb*. H fit multa 
« pc 9 fctettarti ofte cft a tpt fucte iUita q luce purgemur 
pparanf cogttattoee.Hre* tuatuluj: cov flderts vuitu 
foztififupcratuse:«titfirmt ferenotUumtna.* >eopftflt 
flccinctiffttrobotcHcplctt Cpj.oeoftica.». Seplettfu 
6u0,p pantb 9 fe locauerfit:* m 9 mane.Hd bft'* . ©e ma 
famcUclfaturattmt.06cc nuoimfloderfit noellbera 
IUriltepeperitplurtmoe:et noe ofic.lp>rcecsvt&. tLf c 
fimultoelpabebat filtoeifir ria.v.-puutr.Sdotcm^oftm 
matfle.nftsmouificattvt (amipcfccttnos. Bctte. 
utficat:Oeducttadiferoeet ^nuo.an. ©fteoc^p.ljmi* 
rcdudt.nfie pauperefactt Qf HLufimefacoe 9 qm in 
t Wwt: IjumiUat «t fublimat £-? ttraucft aq:vfq* ad ant* 
Hufdtleocpnluerecgcnfi mamea.I nfi*ueffiinUmo 
lUftcrcoteertgcs paupere .pfudtttnSeftfubftatiau/ 
Otfedcatcfii*nctptb*:tfo= nttnaltttudinemartetitc» 
HBgfte tencat.l > fti ent ffit peftas ocmerfit mcu fcbo* 
cirdinee«re:apofuttfuper rauidamae raucefaeteffit 
fosoxbc. J J edee fctos fuop faucce mee:Oefecerfic ocult 
feruabtt-.aipiiltcnebita^tt meiofifpero iuoefi meum. 
ctfccttqtno ifoztttudie fua llli ftipltcati ffit fupcapilloe 
robozabtf virJt > ftm foimt* capiti mci:4 oderfit me gra 
dabuntaduerfarflc^:afuc tte.Q ofottatiffitcJefecutt 
ipoeiceUetouabttJD fisiu ffitmeiimictmcittuftcqno 
dicabttfineeterreaoabtti^ rapuitficetfoluebao c*tu 
perifi regt fuo: % fubUmabtt fcie tnflpietia mea % oelicta 
coznuxpifttiJ^raai^ ^fts mcaatcnofunt abfcodita. 
iudtcabttfincefrcan. Ccli Xloerubcfcatimequi ejrpe 
cdo^laudateoefw- JlauS etattcofie:oftevtrtutlH ) 6 
r \ Ojcttcnebtet t v ?ffidanf fupermezdqrutte 
A.tnubitacofufairtudtct oe 9 ifraeW>. m.pptertefuftt 
mrbtdalu^itratalbefctt po nutoppzobxifi oputtcofufio 
luejtpevcnitotfceditcOr a- facicmcain jctrane*factue 


r 
— 
— 
— 
— ^ m -r ro c\j o '■?■■ o: r^ 10 m ^r . fttfratrtb^metertperegrln* meapotaueftmeaceto.H 
filtfsmatrtemecQ.mjelue attncfaeo9eotamtpieinlft 
oomuetuccouicdit'me:tob qucthaircmbutioesitfca 
pzobzia cvpiobzatiti ttbt cc^ dalfi.obfcurctocuiieocnc 
ddcrurfupmcHtopenum videar:*ooiffieo$fBieurua 
teiunioalajmearafactfieft h ffudefu£coetratua:cr fu 
inobpzobziumtbi.H tpofui roztretuecopzebendateo* 
veftimentu mefi ciltcifiza fa R tat bttatloeo? Deferta:ct 
ctue fuiliis tnparabolfl^-i d in rabernaculieeo* nofittj 

uerfBmeloquebatur tffede: inbabiret.i l tnquetugcuf ; 
bant in pozta: a in me pfalle flftiperfccutifunafueoolo- 

battfbibebatvinu ^govero revulnerfimeo?addtdcriir. 
ozationemeaadte ofte:tpe ttpponeintdtatefupiniqut 
tenepladttoeue* I ntnultU tatceo9:an6tntretituftirifl 
tudtnemletueejraudimcil tuf.i )eleanf oeUbxovtueiv 
veritatcfalutUucH ripemc tttt:etculuftten6fcrlbatur< 
oeluto vt non tnfigar rltbera f* go ffi pauper et oolens.-ffl 
meabbisc}oderfitme:etoe luerua oe 9 fufcepltmeuao 
pzofudis aquajj.i ? omeoc- dabo nomeoetcficflnttco:* 
tnergat tepcftae aquc nccp magmficaboeumtnlflude. 
abfozbeat me pxofudfimecpile(vplacebitoeofupervituu5 
vzgeat fup me pute*oe fufi. noueUfhcotnuaptoducete* 
Hvaudimctme qmbcigna vngulaa^iideatpauperes 
eft mia tua r fcft 5 m ftitudtne 1 lctetur:quertte oefiiviuet 
miferationfi tuav refpice in aia vf a-< >.m cjeaudiutt pa? 
me.*3 tneauerraefacic tua pcreeofteravtnctoefuoeno 
apuerotuozqm tribulozvelo twfpertt.iiaudetiU(icct6* 
dtereraudtme.l ntcdeatc <ra:mareiofarcptilifll^ 
meealiberaea^pterinimi t !,mocue falua fadetffofl: 
coemeoe eripeme.iSufde etedificabururduttateetfl 
impzopertfimefiacofufloej de.H ttnbftabutfbttet W 
meiua reueretia. I ncofpcft ditatcaccjrentca^^tfcrn^ 
tuo ffit oee $ trtbulf t me:im feruop eiue pofftdebfit e«3 '* 
pzopertftevpecraultcotme; dolUgfitnom ei'babitflbfr 

wmamtferta.«tfuftinul<iftl yvJEuein [inca.v 
mul ?trtftarctur:a no fuitcf JLJadiutozifimefiintwf: 

cofolarcfa no iuentHt oede ofi e ad adiuuadii me fclWfl* rfttin efcam mea feha infltl aoffidanftreucreaiiM* 


^^ 


rfit atam mea* t ucrtant re 
troiffi t erubefcanqulvolfit 
mtlji mala» Miuertaf ftatim 
mtekiuexi oiefitmtWeu 

gceugcR jeultctt letenf tn 

B0ceciquerurtc:i;pic3t(cB 

ma$nificef ofte cj Diligfitfa 
Iware cufi.^.go vero egen 9 
ipaupfihocue adiuuame. 
dluto: me*a Uberatot me 

a0C0tu:ofienemoierW * lo 
ri* m ^fieoe 9 fnadiuro:iu 

mcumintede«an. £ftomtt?t 
Y *teofiefpe faAxv. 
, mulno?ffidartnefnfi:E 
lufticlatua Ubera me i eripe 
mci ndia ad me aure tu5:i 
faluame^ifto mtbttn oeuj 
.pteetote: a I locfi munitfi vt 
Wofimefadae. v.jftRrma* 
inJmmcfiarefugifimeues 
rorDene me*ertpe me oe ma 
nopctorieit De manu cotra 
lc (jc agetiei tntcj< r m tu ee 
partcttamea bfie tbfie fpee 
mea a tuuentute mea.f in te 
LoRrma rue ffi er vrero : oe ve 
frematri mee tu ee .prector 
ne*.i ntccantatto mea (ej> 
lan^digtfi fctfieffimultl 
ituadiutotfoztie^ tipleaf 
oitmeulaudc:vrcantcglo!i 

amtuatota oiemagnit udt* 
nejtua. | cptoijctaemein 
tcmpote fenectutie: cfi Oefe 

certtvtrfmea neoereltquaf 
m*i% piperfit inimici mel 

tnit>i:et cicuftodiebat aiam 
jcriltj 

mc5?ttUfifeccrfiiitvnfc. > t 
cetes oeue oerelicit eu efccS» 
m Int* c6pier?edltc e fi: qz n5 
efttjeripiau -cuenecloge 
rte a me:oe%teue tn aurUifi 
mcfirefptcc* t offidantur* 
oefidat oerrabctee ate mce 
operia tur ^fufione % pudotc 

ciqucrutmalamtbU j goat 
femg ffiabo:i adtfcia 5 fupcr 
omne taudetuS.Q 9 meum 

annfictabit iufttdl t u attot a 
©ie falutare tufi< > m no co* 
gnout litteratura ttroibotn 
potentiae ofti:Oftetnemoia 
bo: i ufrtcte tue folius.QCue 
©ocutfti me a iuuetute mca: 
c r v fq* nfic pzonfictabo mira 

bilia rua. H t vfcpiu fenecta 
et feulfi:oe* ne oercltnquae 
me . o ortec anucic b:a ci?ifi 
tu ft : gcncr atiot oiq vctura c 
potctiatuat iufttcta tuam: 
ocue vfcp in atr tffima q feci- 
ftimagnaUaroe^cie fifte ttbi 
ofiantaeoftendtfti mtbttri 
bulationee multae 1 malae 
et couerfue vluifica fti me:ct 
ocabyflie rerrelrcp redujcU 
flime. | ultlpUcafhmagni 
ficcttatua:etconuerfuecon 
folatueeeme.t <ai egoeo 
fitebottlbtinvaflepfalmtve 
riratem tua oeue:pfalla tibi 
incvtbara fcfieifracl.n pul 
tabunt Iabiameacu3canta 
uero tibi;er aia mca qua$ re 
demiftf . ^(CdetUnguamea 


fttl* 

meditabituriufticiaruacuj ralnfftmiemomtfi fapere* 

cofuft i reueriti fueric 4 quc toUef fupcrUbanfifruct 9 el 9 

runtmala miW. pe.lrjet. iftoiebunroeciuitatcficm 

«f^vgue ludiciu3 tuft regi fenftterrc^Rtnome^bft» 

A^oarctiufttciaj ruafilio dictuinfecula:antefolcper 

regis. 1 udicarc populft tuft mauernomeci^tbfhiicc 

in tufttria: * paupes tuoe in turlnipoomca tribuaterre: 

iudido*0ufcipiatmoreepa oee getee magntflcabfit eft 

cc populo : t colfce iufticiam Rndict 9 ofte oe*tfrad: Qiu 
ludtcabit paupee populi et f actt mirabiUa folue.>- 1 bft 
(aluoefacietfiltoe paupcrfi: dictft nome maieftatlct%e 
etbuiHabircalftniatote.Ht ternthccrcplebifmaUftate 
pmanebitcft folct ate luna: ci*oie tcrra:ftat ftat.8loila 
itfcnerattoea generationc. in.£ftomir>lofieinatfptf 
Oefcedet ftcutpluutatnvcl tectoic^jLlberafti.*MW 
lu6:aftcutftilUcidtafttUacta ^x ©ibonuatirael^: 
fupterra.Orieturlntnebue v£.|>tequtrectofutco«lc. 
eWuftictd ; * abftdStiapacl illciaute penemotifuntpc 
ooec auferaf Ifta Hc ©ftabif dee: pcne elfuft funt grelfiw 
a m ari vfq? ad mare:* afluie mcUOi ?elaui fuoinlquos : 
vfqsadtermtnogoibiefra» paeepcro^vtdee.Outanon 
QoiiItUo,pctdcf cttyopee:* eftrerpectue mottieo?:tnr 
limici ci^raUu^cr.Hcgce mametftinplagaeovJnla 
tbarftet infule munera offe* boie tjolm n6 ffit:t cfiljonu 
ret:reffeearabftifabbat>o nib 9 n$ flageUabunf. tdco 
naadducenr. Hradotabftt tenutteoefupbta:operttl 
efioceregeetoeegetcefer intfltatciiptetattfua.Ptf' 
nientei-Ouiaitberabitpau dfltquafteradtpe itquita* 
pere a potete:* paupcrc cui cotfhtranrtcrfttin affectun 
no crat adtutot Darcet pau cotdte.aogttauerutt locu 
pertiinopht aiae pauperft ti ffit nequtdaj ttmtjraccu 1 
faluaefaelct;Hj:vfurte*itnt etcclfolocurt nlt»l>ofuertf 
quirate redimcraiaecozft: tneelooefuu:etUnauae<w 
ctbonozabilenomceocuco; trannuittntcrra.Jdcort* 
ra Ulo.fftvtuecec oabitur cl uertctur populue mc*P |C ;J 
©c auro arabieetadotabut ©ieeplentiuentenrurinw» 
t>cipofemp:totaoie benedl etM^erfttquomodofdfW 
ccnCcL^^ritfirmamctftitcr ue;etftcftfctctlaine^ Qeee l# pct5te**abfidatcf tTtannficie omca Wfca*rio 
ln feculo : obtinuerunt oiut= nes tua0:f npottis ftlie fron 
daafcjtoijriergoflnecaufa Cquldoc* [ I 

iafttncautcoimefi:tlauiitI; VArepuliftitn fine:iraruo 
rcnnocetee man^meaeat eftfuroxtu^fupoues pafcuc 
fuiflagdnu*tota oie:t caftl tuct&cmot cftocogreaati^ 
gatiomea tnmatutlnia^l onis tue: qua pofledtftiabtt 
otcebanarraboflc:eecenatt etol^icdemlfttvirgS l?crcdi 
onem futop tuou rcptobaut tatistue^monsfronlnauo 
fiftimabavtcognofcerej: babitaftiinco* euamai^ 
boclaboteftantemeOonec tuaatnfugbtae co»in finc* 
inrrcinfacruartfioehaitel: quatamaIt0nat 9 eftitmtcuf 
ligaj in nouimmte eoW le tn fcto* j t «loriarl ffit d odc 
rfitamc,ppterOoloepofutftt ruttc:lnmediofolcnnitatta 
cunoctedftl eos ofi alleuare tuej) ofuerunr fignafua fl* 
rart/uomodofactiffitinoc gnaanocognouerfinflcutC 
Wfltionc fubiro oefecerant: cjciro fupffimfi O uafl in fll 
pcrtcruujprcr tnidtatc fuS. ualtgnoru fecurtbVjccideft 
durfonifi furgenttfi ofic ianuaeei*intdip5:infecurt 
ttidoitatctua^magincip^ lafdaodecerfireal nccdc= 
(oB9dniDUuredi0C0iJ»ia runtigm fctfiarifitufiinter 
infiimatuj eftcoxmefiM rc- ra rpoUucrunt tabcrnaculfi 
^mficomutatiffitcrcgo note tut-OiJccruntlneor 
admWfi rcdact*funu ncfct de fuo eognattoeoiu? rtmul 
ul£Jt iumetu fact^ffiapud quiefcerefadamue omnee 
«:etego feme tecfi flenui ©ics feftos oei a t ra Jdtana 
U manfi Dejrtera mea : et in nfa novtdim* iam noeft pro 
w(fiwtetuaoedu*tfti me% pbcta:ano6nocoffnofcet^ 
cu)0rjafufceplftlme<jiiid pUua-( Ifqjquoocueimpro 
wiimbieftincclo:ctatecid perabitinimicue trrttatad; 
wlniuiptcrra*l)efecitca^ ucrfart* nometufiinfinem* 
wmea*co*meum:0cu8cot , tquidauertia manfitua 
dwmd-.paremeaoeueine toejercraruaoe mcdtoflnu 
rerna^fcitaeccequtdogat tuoinfinc.^ c*aurcrernF 
featcperibfit:Bdidlftiom8 anrefccula:opcraru8cftfa* 
quifomicatur abe te.i\)tt)i lutc t mcdio i rc.rV?lirma= 
wtcadbcrcrc oco bonu cft: fti in tfture tua mare:?rribu 
ponercinofio oco foemeatn lafti capira oracbonfi in zfo 


6 7 8 TFT 10 li 12 13 14 
fctU 

<C5u<>fre0tftieaptraoracbo- inaltnmcoinuvcftrfttnoUtc 
nls:Dcdifticuc(ca3popuU0 loquladuerfueoefilnic]ratc 
tt\)iQpfu& u otfrupiftt fotef O i ne cpab oiteteneqj ab« 
atozrctecmiflccaftlfluutoo ddentenecpa oefcrttemoil 
etba*^uueeftoteeatuacft busqmoenude^cft.. unc 
nojc:tufabztcat 9 eaauroiaa butliatai?uncerflltat:q:ea' 
fol&B u fedfti oce terminof lijetn manuofitvini meri pl« 
terrereftatejiTertupiafma nuamijetoJ^ tfndfnsntteg 
ftlea.<f>emozeftobut 9 nml l?octnboeverumfetct*no 
cuefpioperauftofio:*ppF0 eftcjclnantta:bibecocepcto 
fnftplcsindtauttnometufi. rceterrcH goafitannfkia 
*"> etradaebefttfeaiaec6fi= bolfeculfitfatabooeoiacot 
tetcettbbTaiaspaupfituo Htolaeotnuapcr6?cofrt<v 
rfinc oWtulfcarietnfincm. g5:iejcaltabfitcoinuntuiri 
X^efpfecintcftamtfitufi:qt vS#tUBinius [pe.it 
repleti fut qulobfcurati fttt ^Meaoe 9 Iifracl:magnu 
terreOomib*tniquttat6T> c nomeeWtfact^eftlnpact 
auertaf bfiilisfact^fufus: locueeius: a Wtattodugin 
paupetinopslfiudabfitnoc fpon.T bicofrccit porctus 
mctuus^ Furgcoc^tudica areufirfcutfigladtfiibrM 

cauf5tua3:memozefto[pto I llumtnae tumirabilircr» 
pcr tou tuo? eo$ que ab tnff' montib* eternte :turb3ti fur 
pteteffittotaotcDc oWlut; ocsfnffptftcecozde oimi 
feartevoceeitmicostuozfi: erfitfonfifufi:*tnt!>Uiuenc 
fupbia eorficjtcoderfitafcc rfit ocevirt otuttiastrt nw 
ditfemp^ fa-»n.3Liberafti bue fufe« btercpartoe tn 
vtrga bercdiratltuenn. Jn oe^aeoteooimttaucr&tqj 

COhxfi [ifraeLpe.hrrti afeederfitcquoe; ; uterrtw 
tebttfi ttbloe*c6fitebirfi Iteeactqulereffftet ttbW 
cttnuocabimuenomeruu^. tficfra tuaX>cce!oaudlni 
Harrabimus mirabilfatua fedftitudtcifi:terrflfrcmi 
cfiaeceperotcpueegotuftk etquieuit.O « c *ur<jcrmn 
doe iudicabo . i; iquefcta c iudicio oe*:vt faluoe faefl* 
tcrrat ocecjbabitantinea: oeemSfnetoererre- 
ego cofirmaui colfinae eiue gltaiio \)ol& cSftrebit tii*: 
Oitiifquienolitcliqueagc reliquie cogitatioi<iWCinn 
re:*oelinqnrtbPnoUtcexal= ftfiag?ttibi. ™ CU * H 1 
tarccoinu-i >oltteejttoUcre dtreofiooeovc(tTo:ocaQ' ■ ■ cm 1 n TTTT 

IIII|MII 
IMI|IIM 7 8 9 10 11 12 13 quinM rrvt 

drcuttu ei*affertiemuncra. in bzacbfo tuo pp&n tufi filtr: 

erribilietetclaufertfpirt* osiacobttofepb. itderunt 

rutfnetpujrterribtltapudre teaqueoe*vfderfitteaquca 

gcefrc.^Kapft.^jntfrr: tirnucrfirmurbatefutebtf 

ma0iiGnomeet<V*,SEu.£#. fI.ll>ultitudofonit*aqua?- 

a(£cemeaad [trrvt. voeemDedcruntnubee.Hte 

oomlnficlamauhvocc nim fagltte tue tranfeunt* 

meaadoefiaitedftmiW.in vortonitruitufinrota.nitl 

DtetrtbuIati6iemeeDefier* rerfit corufcarioce tne orbi 

quiflui manibue meienocte terre:eomorae<r?cdtremutt 

c5rraefi:an5ffioeeept*i 5e tcrralnmartvtarugL^fcmt 

nutt pfolari aia mea memoi te tue in aqute mnltte:etvc- 

rutoei-roelectat*ffi'rereret> ftigtamonocognofcet.r >e 

tat*fu:etDefecltfpfiemeue durttrtfleutoueepprmtufi: 

HmictpauerutvtgUtaeocu inmanumoyffiaaron 

Umciturbatnuandffiiocu= t -rw- Ktendtte [pe.lrvvtf 

ma.oogitautoieeatiquoe £]Lf»p?cine*legcme9:fcIt 

t anoo ei noe in mcte babut n a t e aurc vf am I verba otfe 
itmcdttat 9 funocte cfieot= meUlperia tn parabolteoe 

pemeo:etererciraboia fco* meuloquar^ppofitioeeabii 

pcba fpm mcfc.* ) uncjd inef cfo«OjiSta audiuimue et co 

nu,piceitDcue:autn6appo= gnouim*ea:etpFeenFfnar 

netwcoplacttior fltadbuc. rauerfirnobie. Ooffiroccul 

Huttiifinemiamfugabfctp taraafUifecoydngnatfonc 

dcnagfiattoetngeneratio» alfa.i Xirraree laudeeont' 

nc5.fl utoWiutfcef mtfcreri etvirtuteeei*imfrabilfa ct* 

wustaut-jttnebttinirafua quefectt.«tfufcftautttcftf= 

mlaefufltf.MtPtrtnuncccr montfi(tacob:etlegcpofutt 

pt:|?ccmutatiot»crfeercels IntfraclOuStamadauirpa 

Jiemo: fui operfi ofii :qr trlb* nfienota facc 7 ea filtfe 

mcmoieroabtnfctomirabt* fuie:vtcognofcat gfiattoat 

liuruo*.HtmcdltabO!ino[ tcr a. rtlflqntnnfcenf acr> 

imaopib^uie^inadructio urgcntenarrabfit filffefuie 

mlrtuia crcrceboi» Oc'f 1S ( 1 r pona t in oeo fpenr fua 1 

cro vt« tua c|e oeuf ma gn*fi no obuutfcStur opcrum ocit 

cutPe fl nF:tueeoeuedracie madata ctueerqufrar.Oe 

mtrabilia. orafecifttinpo fiatflcutpatreeeo»:gfiatto 

ptuiavtrtut£tua3:rcdemllh piauatejtafpane." *encra= 


Jlfltt 
tto q n6 otrejtft coi fufi:t no dttcfdfitt pane cdi oedttrif 
cft creditue cfi oeo fpGe ePS&Mc angeloifi mSducault 

itij cffrem itedctee* mit* bomoxibarifl mtfitcietn 4= 
teteeercu:c3uerflftitinoic bfidatta; raftulltauiteoe 
bcllt. >6 euftodterfit rcfta* celo:a idtrfit : Wtntefua afrt 
metif oefci in lege et*nolue= cfiCjt pluit fug eoa ftcut pnl 
rfitembulare4ltoWttiffit ucTccamce:tftcutarenanL 
bftfactop etue:T mtrabiliuj marte volartUa penatajQt 
ei* q oftcdit rtaQoti pftb 9 cectdeFt i medio caftro» co* 
eos fccit mtraWUa l f ra eg? rfi rcirca tabernacfa eov ,!t 
ptt:fc3porl?aneof nterru» maducaucrfitafaturattffit 
ptt mareet perdujclt coe : ct nttnte a oefiderifieo» attu* 
ftatuitaquaeqftinvtrcOt lltctemoffitfrattdatiaoeil 
edujeit cob tn nubc Oiei:a to dcrio fuoHdWte cfcceoifi 
tanocteiiUumiattoetgnte. cratiotcipo»;airapriaf« 
A nfrupttmareapduFiteof ditfupcreoetrrtoccidttpin 
a adaquiteosLvelutf abyfTo 0ueeeov:aelectoetfraelirn 
mFta- tedujcitaquaoepe pediuit..l noib^Wap*"*' 
tra:ct oedujcit tacpftumlna uerfit adbuc:ano crcdidcft 
aqe. tappofuerfitad^uc CmiraWUb'e«. ?toefecerr 
peceareci:in ira ejrcttaueft tnvanttatc otea €09:1 anni 
cjccelfumininaquofo* eovc&feftinattoe* fiocct* 

t tctauerfir oeu in cozdtb 9 dcrct eoo qrebar cft * rtgj 
fuie:vt peterer efcae aiabuf tcbanf ;ct oilueulovenietwt 
ftttefrltmalclocutifuntoc adefi4 -trcmemoiflttfunt 
oeo:btjcerfitnficjdpoterttoc qxbc 9 e adtuto:eoB:toe»9 
ue pare mefa i oefcrto.Qj^ c pcelf u e redeptoi eos fi 
Ccuffit petra et ftu jcerfit aq : oile jreft efi i oie ftto :*Ugt» 
x rotretce i undauerfitl ) & fua metttt funt etCJo: auw 
4d i panc pof it oare:aut pa eoifi no crat rcctfi efi£°!?2 
rarctncfapprofuo.-! deoau ft4eieeW»Wttf6titeftamt< 
diBttofteaolftuUt:ctignie el*Ipeafiteftmtfcrtcoje* 

accefue c intacob: t tra afce 4>ptci*ftetpciie tovtW 
ditftfraeU4ltn6credtdcft ^teoe^abfidauttWj' 

in oco: nec f perauerfit i falu ucrterer ira fua :a n? acrt* 

tartei^ tmadauttnuWb* ditoemlrafua* prmt^ 

oefuper :t ianuae celt apuit tue e qt caroffitfpfiaw* 

t pluit illie mana ad man * no redtfeQgotlce c^ccr cm 1 TTTT t i 7 8 9 10 11 12 13 bauerfitefi f n tofmodn tra Wtare fedt tn tabernaK 
codtauerfitefiininoctuofo co?:trtb*tfraeI. ttetauef* 

r?uerfl ffit <t tctauert ocfi % ejcacerbauerfit ocfi crcel^ 
iktm ifrael eracerbauerfit ffi : * tefttmonta ei*no eufto* 

ojut recozdart man* et*: dicrfiter aucrtcrfit fei no 
gfeq redetnit coe oe manu fcraauerfitpactfizquemad: 
tnbulanar icutpofuttine= modfiprcecovoucrnfiitiB 
gyproftgnafuaiipzodiffia arcfipzaufi.r niracocitauc 
feincapotancoe* - jr?aer rfitefitn cotdtbus futo: %in 
ritm (agutne flumiaeo*:et fculprtlibue fiits ad ernuiati 
rmfoee eo*nebtbercfc*D4 onecum^uocaucrunr. w 
fltteoecrnomia etcomcdit diutt oeue <t fpzeutt- % ad nt 
to ;ranamioifi>diditeo0. Wfiredcgttvaldctfradfft 
t otdit erug m fruet*eo?: reppuiu tabcrnaculu 3 fWo : 

<Jtocwlocufte.- toc «tei-naculfifuuvbirjabita 
ddittngradinevineaseov: utttnbotb* ttradtdirEca 
iiiioxoacotfiinpsuinatJF r ptiuiratc vtrrutceo*:* puU 
tradtfttsr|dmtiumctaeo* cr?rtnidineeo9lman*ininu 
numetpotTemonceovtgni. ciirt?clufiitingladioppftn 
imtn eo0 ira idtgnattoif fufi: % r?ereditatc fua fpzcuit 
todignartoncairatfWa ] uucneeeo?eomedittante 
[toitcinuiTiocapageioBma avtrgincecoxtnSffirlamcn 
liafectrfcmiretrcfuet tatc; accrdoteeeopinala 
nopccdtamozteaiaveo»: diocertderfitTViducconno 
Tlumcracovtmortc^duftt plojabanf* tercitatueeft 
HrjKunitomc^moffcnitu3 tanc^oozmtc* ofte:tanc> po 
IfracgFptirpmltiaeoiala^ te0crapulat^avinof4tper= 
botie et* tn rabernacBe cfc>I cuffir Cimicoe fuoe in poftert 
ubftulttfleutoueepprm otaroppzobziufcmpicnfioe 
Mtedurjtcoe ra> 6 rege ditillieHtrcpuIlttaberna 
inocfertotl toeduritcoet cuIfitofept?:atrtbumerTrem 
Vfttnorimuerfir f iimicoe noclcgit^cd clegittribu* 
wsoeutttnarefcjrindurit tuda:m6temfy6qucoilerif 
Mimotefctfftcatidie fuc. tttcdtficauitflcutvnicozHi- 
norcqueactiftuttoer fa el* um factifleifi fuu in t'ra: qua 
t ctecit a facic cos gctee: f fidautt in fcftufft clcgtt oa 
«rojtcoiulftteteterrainfu uidfcrufifufiafuftutit cum 
flkulooiftrtburtoie. tr?a* Degrcgtbueouiiuocpolrfc 

-iii. 
7 w 8 lllllllll 


1 1 M 1 1 1 M 10 11 12 13 14 r 


rantesacccpttcfi.lJafcere effufuseftrfntrotatlnwe» 
iacob ferua fuumii ifrael be ctu tuo g emtt* eompcditos 
reditatefuaHtpautteooii Hctfmmagitudinc biacpq 
nocetiaco:disfui:a*nitelle tui: pofrtdefiitoemotuftca* 
ctib 9 manuu3fua»oedupit to^.Htreddcvtdnisnoltr; 
eo0.BRa»a-Iue0oe 9 4f«a feptuplfiinftnueojipzopc* 
ci0mirabtUa^'T^ropiciu0 riutpo^qSejrptobiauerunt 

»jgu6Vene [pe^lieiEvltf» ttbtofte* Ooo afitppfetu* 
rutgete^ ibercditate aoueopdfcuetuetfofitcbtm 
tua polluerut tepl&fcrittHft ttblifcrm.lngfiattoeagc; 
pofuerfitbtrftntnpomoipcu ncrationcanunciaWm 9 lou 
ftodia-Uofuerfitmotticlna f"\ttt [derua*P»'Ujrti 
feruo? tuov efcaovolatUib 9 V^fcregto ifraeltntcdcidoe 
ceii:carne0 fcto^tuo? bcftt^ ducio velutouctofepl?.um 
iofre.Hffudeftfaguinetpo fede0fupd?erubin:manlfe 
rfi t5o> aquaicircuitu ^irfj ftarccoiSelfratmbcntamtn 
etnoerattjfepelirct. Hactl etmanafle.Hjcctiapotctia 
fum^oppiobnfivtcini0nfi0 tuactvent-.vtfaiuoefaeiaa 
fubfanatioetUluftoWodtn no0.Oe*ttutfi?uerteno0t 
clrcuttunfofut. Ufqjctoftc ioftedefactetuai fflluw 
irafcert0lnfine:accedefve= mu0.Oftcoc 9 vtrtutfi:^ 
luttgnio 3elus tu?.£lfrunde ufqMrafcerl fupofonc ferul 
tratua tn getco q tc n5 noue tut.< 1 ibabio noe panc Ifien 
runt:tinregnaqnomctu& mar&tipot&oabtettWt 
no luocauerfir-t iz comcdc- lacrtmta in mcnfura* v : W« 
r6tiacob:alocfiei 9 ocfolaue ftinooincotradtctionevtci 
runt. Oememtnerl iifratu nienPtsttiimictfubfanauc 
noftra? anttqua? ctto antt- rutnos. Oc 9 vtrtutu?uW ( 
cipent no0mietue:qxpano no0:toftcdefaeietu&i 
pere0factifum 9 mmi0.Bd uierimuo.aiueaoeeffipco 
luua noo oc 9 falutari0nf :et tranftuttfti: ctedftt getcact 
^ptcr glozta noia tui ofte 1p plataftt eS.Otu tttner! rmj 
bcraoooct^pitt^eftopctio ftti!iofpcetttet*:*ptonttii 
noikrieppi nomen tufi. l) c radicca ct* 1 ipteutr terra» 
foitc otcat tn genttb*vbt eft Operuit m6tesvmbia « :; 
Dcu0eo9:Ttnnotefcattnna arbuftaei^cedroaoet^ 
tiotb*coza ocultP nft©. XXI* dir palmiteo fuoWqjM? 3 
tiofangui© fcruo» tuo» qul rc:a vfqj adflume ^ppM* quinca xxviii 

ctus. oicidoeftrufiftima* nitylo l?abenf:eoizaiiicrur 
ctriael^vindcmlareaoee (ilanefleut f?erbatranfeat 
OicrBredtunfvta. tfrter* mancflozcatatranrcar-vef 
minauucaapcrocfnira:ct percoceidattnduretiaref 
Iuigular!fcru0t>cpaft'?cca car. < ^ocfcctmusitratua 

cuovrutu ouerrcrerefpu *infuro:eruoturbatifuin* 
ceoe celo avtdcivtfltavme V-*fuiftuiquitatcenfaetn 
omtiT.i. titfceeaquflpia cofpectutuo:feeulurnnofts 
iduttocKfatua^fupmtum tuillumtnationevultuerui 
fWfquccoftrmaftitlbi. In Qjnomnceoieenolrrtoefe* 
ccfaigniiruffofratabicrcpa cerfit: ttn ira tua Oefccim 
tiocvulruerutpibunt. tftat Hnntnftficutaraneamedi 
man*tua luj?vu? ocxfetue: tabunfcoteeanno? noftroa 
ifiiUfiltuboifqucpnrmaftt tnipRefeprua0(ntaannte. 
tibu tuoolfcedtnVatcvi: ^tautcinpotentatlb^octo 
ulllcab nos:t nome tufi iuo; ginta annt:t amplius eo:fi 
calHmV >neoe*vtrturuc6 laboztooloi.04nfupuentt 
ucrrcnoe:i:oftedcfacietua manfuetudo-.teotrtpiemHr 
ifaluicrim 9 tGfta^. -#>ro= Uiitfnouirpoteftatctretue 
pici^cftopctisnrisonc^aft ipxcttmoictuo iranttuam 
JSaudebutlabiflinea oinumerare.Oerteratua* 
tficatauerotibt.jgtanima ficnotafac: Tcrudttos cot; 
ncaiiuaredcmifti.anUu. detn fapicntia. Uouertcre 

»fie oeusvtrtutfipucrte oomtnevfcpquo;TOep:eea# 
Ooe.£toftcdefa.?n kan.fi. bMeeftofuperferuoetuoe. 

cddemlf?iletttta falutar! Hepleitfumusmanemtfe* 
tuloftc 2Pifere\p.lj:rrtr- rtcozdiatua:erultauim 9 ct 
W"y»minc refugifi fact* oelccrattfum*inomib*oie. 
*-*wnobte:ageuerattoe buenoftrte. i etatifum*j> 
Iffcncrationco riufcpmon otcbusdbuenoerjuiniliafti 
rceficrctautfotmarelfrai anniecjbusvtdtmus mala. 
ozbts:a feculo i vftpinfcftn i kfpiceoneiufcrtioe tuos 
iucbdcus. i )eaucrtaet?o- «rtnoBatua^etotrigeflUoe 
mincml?umtUtafc:ioixifti cojtMtfltfplcdozontoetno 
cSumimint fth| boim. <»m ftri fug noe i opera manuu 
mtilcantflnoailoetuos:^ nfaxt otrigcfupnosriopue 
* oics tjefterna queptcrtlr. manuum noftrarum oirtge. 

uuftodiainocte qucpzo an^inerefugii^factusee 

OfM 

ftnft 

nobt0*8 -9n marutinis oftc tul-t oeuotautt coa f rartur 
meditabot in tzJpQW&wP faiih in mia tua popfo qucm 
mc*.- ^nef nfi«&mtuu . redcmtftitjtpouaftteujiu 
Snrcm* oftogRofeent fottttudiema :ad fcitacutoj 
rx»no lificatus cft ;equft fct m tufi/ *fccderut populi 
et afcefoic ptoiectt in mare. % irati ffif ;bolotes obttnuert 
Hottitudomeaetlansmea l>abitatojeapbtUfti|nn' %t 
Dfts:ifaa*cftmtbtifalute. coturbattfut jJnctpesedom 
ftc oe 9 me*iglottficabo cil robuftoa moab obtinutt tre* 
oc^patrtsmeiiejaltaboefi. motobtigucrfitoes Wtato* 
f jftequaftvirpugnatoto[; reecbanaa.^ rruatfugeoa 
potcs nomc ei 9 :curr 9 pbar a fotmidotpauottfn magnttu 
onta z ejcercitu3 ei 9 ,piecit iu dinc brae fjtf tulJFP t imoW 
mare£flectipiictpesei 9 fub leequafllaptsoonec ptrafe 
mcrfl f fit in mari rubr o aby f at ppR»s tu 9 ofie:oonec ptrS 
il oper uerfi t eos:oefecderfit fea t ppfs tu* tfte que polfedt 
ln,pfudumquaftlapis;ljc; fttj ntroduceseoetpiama 
jtera tua ofte magnificata bts in mote Ijereditatisruc: 
c i fonitudicDcjcfatuaofic firmtflimot?abttaculoq$op 
pculTtt itmtcfi:i in mttitudis atue es oftc«W$ctuartu tufi 
negftc tueocpofttifttaduer ofteqtJfirmaucftman^tuc: 
farios mcos 4 1 >iftft 1 1 ra tua ofts regnabit tncf nfit vlrra 
qoeuotautteosftcntftipula ] ngrcfluscftcnicqueepte 

infp&furozts tui?gregattf raocficurrtb*etc<lttb*ri'to 
rfttaquc^ettrvndaflucs: marcriredujtttfttpeoeofts 

cogregatefut abyiTii mcdio aquasmarisl- ^tlflafitifra 
martOt*ttiimtc*,pfequari elambulauerfttc ficcfitme 
cdptebcda-.oiuidafpolia tm dtoefuef ffia.#n.5nefnu5 
plebif ata meairluaginabo ofts regbtt % vltra4in*ata 
gladtft meuj: interftciet eos , tc ofi cattcfi noufi.ps Xau 
man*meS^lauitfpfistu<J Tfeee [dateofimiJT/ 
% operuiteos~mare:fubmer'*JL^efurgltaurea : pallcs 
flfurquaftplfibfiiaquts ve* fatifcat cecltaaqucnofmcr 
bemctib^Quis (Imilis tui i in pteceps oiu errotc trs ttf 
fotttb^ofieYqulsflmtlistut oeuto* >cclu*ferenficonfc 
magniftc 9 tnfctitateterrlbt= ratpurofcp noa pftctfiWnr 
Usacqs laudabUisifactcne t>illoqufln1fubdoluvoluflm y 
minjbtlia. j:tcdifttmanu3 obfcwniWl» lctotaoccur ratoteo nc lingua meda t vt nb audiutt popul*me 9 voce5 
manuooculinepeceet lubri njci^ifraelndintcdir mtbt 

rtncnoraco:pii0 iuqmner. txroifnificosfecadfiDefide 
peculato:aftaroefupqut rfacoidiseojzrtburtnadutf 
noaotebuaoibuo actufcpno noib^futs.Hipopul^nc^au 
ftroe^pldtalucepmatvef diiretme:lfraclrttnvu>meif 
per^^eopFt^^Tnma ambutefrctf)zonibitofo:fi 
»^cpUrtfum*.&0trn5> ranitmtco/eo^bumiltalTc • 
B)i Jnfcrirare feruiam*oo# i fup rrtbulares eoe mtfflTei 
Bilnoauberabituoooefimi manfimeaJ htnUciommen 
mftoptazSrtci f[fc tttt ffit ei:a erit rcp*eo? in fe 
WnvnnL&nmquifecit culaHtcibauitiUos ct adi 
noe.Sdte adotem^yi tto pe frumeti: % oc pctra melle 
rtnta£julrare^Fft^t, faturauiteoepS piri. 
Cft»ltateoeoa4iuto:inoHr "V £ne ftetiti fv nagocja 
j ftwlubUatcocotacob. AJ oeop:inmcdioautcoe 
ttmtrepfalmfiaoarervnv oeDliudicat^lfquequolu* 
p3nfi:pfalrertfitocfidficficy dicati imcjtatc: a factes pec 
*ara.I3uccinarein neome cato? fumttM udtcate ejjc* 
niaraba:ln ifignt oie folcni» noi pupillo:r;umtlca patipe- 
«n8vfe< jpta peeptfi in if=> rcf uftihcareAiriptte paupc 
ptleft: t iudiciu oeo iacob. rem i egcnft : be manu pcto 
Tcfttmonifi in iofcpt? pofu* ris liberate & lefcterfit necp 
inuudc&cjiretdterra egv tntcllercrutinrencbneabu 
pti:lin0uaquanonnouerat lat:mouebfituroia ffidamc 
iwitujfnucnitabonertb ,> taterre^goottioifeftie:* 
Wtmd*:manWtncopWo ftlijetcelfloce.I Joeautcfi 
leruurur.J ntrtbulatidctn curtToicemoncnuuuaficur 
wcalhmei Uberaui te ctau vn*oe pnciptb? cadette*-! % 
daiucinafcoditotcpcftatie urgeocnudica terra:qrntu 
J>baui rc apud aqua ?rradi= l?eredif abte in omtb*ge rib* 
cttoni^todi popul*me*et Ofia-ft€J *ultate ocoadiu* 
cotcftabo: te ifraeUft audle* toii nFo.aXu fol*.I^ttTxiY 

rlgmcnocrtttnteoe^rccgff-Y^I^^Qu^^crirtibi 
Ktpadorabi* oefi alicnum^ W neraccaene copefcar! 
g o eni fu ofte oeue tu*qut 0e*.O»n ccceiimtel tui fonu 
edurt tc oe terra egvptuotla erfir:t cj oderfit te e trulerfi t 
woetuatimpleboilludi je caput. upppftntnujmall 
6 7 TTT 8 -te 
IM, I IIM 


IMI i M I MM ""I" 11 10 11 12 13 14 

snt ftfc 

gnauerutofUtfi^ieogltauc oeuvtufi.Htcnipaflertmic 
rutaduerfuafcoetuoe. Oi uttflbtoomfi-.iturturntdu 
jeerfitventteioifj>dam*co0 vbtreponatpulIoefuoe.Hl 
oegcte-.inomcmoiefnom tartatuaonetftutfire^me* 
ifraelvitra. Ojncogttaueft ioe*>me*. 8eati4babitau 
vnanimifflmfaduerfuete: oomotuaofie:tnfecl;afcfo9 
teftametfiotfpofucrfittaber laudabunttc. Gcatuavir 
nacuUMdumeopitfmiitxU- cutuseftauftliu abate:af ; 
tc ClKabi aggareni gebal cenflonea incoidcfuootfpo 
i3inoniamalccl?aUcntgc fuit tnvaUclacbrtmarum/ 
nccfif?abttatib 9 tt». Bteni inlocoquepofutt. Htenibc 
a«Turvcnitcfiilli9:factiffiri nedtctioucjoabttlcgtfltfto: 
acUutozififilifslott?. Ractl* lbfitooHutelntftute:vidc' 
(t6flcutmadtaictfare:fleut bt{oe*oco9tnfy5.* >tic?c: 
iabinltoirctccyfo.i Hfpcri uevirruttiefaudtofoncmc 
erfitlendor.factifutvtftcp armaurib* ecipe oe*tacob. 
cuefre. ^onepndpeeeozfi l*otccto:nfflfpiccoc':« 
flcutozebnscbi^ebecifal rcfpicctnfadcmKpttui- 
mana. OmepncipcscoviJ meliotefttrtcevnainamfs 
oij:cmtt?crcdttatepoflidca tute:fupmtlta- file0tflWc> 
mue factuarf fioet.Oe*mc= et^efTei oom« oci meiintftf 
uepone tUosvtrotn-.i ficut <pt?abtrare i tabnacfleprt 
ftipula atc fadcvfctt. ^tcut catov.Q.zmiami vcrttatc 
ignie <J coburit fllua :i (kut tHUglt be^f ami glotta W 
rlatnacoburcemontee.lta bttDne.tWpuabitbottteC' 
pfcqrtetlloeiccpeftatetu^: oetJabulattninocctt3:M e 
litratuaturbabiccoe Im virtutubtfiat?omo(Jfperfl 
ple f acice coi> tgnominiati in tc. t-Iorta. a-ffu folufli Jj* 
qrctnomctufiofic.Hrubef* tt(Ttm 9 fucocmfra.an.»fl 
ca 1 i ^turbcnf tn fcfm fcft:i dtjcift*. p«.UtjttU- 

<>fudanJipcreat**teo<jno Y^nediriftiofiefraniit 
fcatqniomentibioneuufo /OauerttfttcaptmitAteni 
luealttffimuatnomitra, tacob. l-kmtftftt tnidtatw» 

aBaotlecta lp*\%*p& plcbtetuc:opuiftioiapa* 
tobcrnacratuaoficvfr eos. iiHtigaftiocmiranta 
tutfhcocupifdtiocfidtaia eucrttfttabiratndtfjnAroifl 
mca tnatria oftt. uoi mcfi tue- Goucrtcnoe ocnauui 
et caro mca:e jeultauerfit tn r ie noftem aucrtc ira tuam ferra. %x% 

anoWs. 1 Xiqutdinetcrnu? oicrnbulattdtameedama- 

Irafceria nobte :au t ejrtcdcf ui ad tetqt c ra udtfti me i X 

iram ruamagcneratioein eftftmilis tuitoijeone:? no 

gcneratione.r-)cuetuouer eftfmogarua.Ome getes 

fasvimficabienoattplebo qktiqs fectftivcnictiadoza 

tualetabtturtnte.Oftende bunrco;5reofie:?glozifica 

itobteoftemlfericojdiatua: butnometufi.' >-mmagii* 

X folutare t uum oa nobie ■ ce ruet faciee mf rabilla : cu 

4udiam auid loquaf in me ee oe 9 folue.i >cduc me oft e 

ofia oeue: qmioquer* pacej invia tua a in«redtarivert# 

inplcbcfua.^rfuBfctosfu ratctua:leref connefivrti' 

oeitmcoaclpuertunturad meatnomctufi. < orlteboz. 

cot-Uer&tftptopettmeteo tibtoncoCmCMrorocotde 

f u falurare ipt^vt tnfyabtret meo:t gloxtficabo nonic tu* 

gkniainterranoftra. <!|a nmtnciuuV imiaruama 

ivcrltaeobuiaucrfit ftbimr gna c fup me:* eruiftfc aiairt 

ftictaiparofculareffir tle meacr-iferuoifcriott. Oe* 

rira a oe t crra ozta eft;i iufti inid i n fu rrc r er u t fu p me:et 

dfloecclo,pfper.tr.Htenim fynagoga potctlu qllerunr 

ofieoabitbentgnttatertter aiammca:Tn6,ppofiieFrre 

r.tiifaoabitfructfifufi. Iu inofpectufuo.Httuoficoe 

frictaanteefiambulabirtet uomtferatotetmifericoxe: 

ponet tnviagremisfuos, patics % multe mifericozdte 

IWdlna ofie (ptf.lrrjcv. iverajr. Befpiceinmei mi 
flurc tuami eraudime ferere mei: oaimpenu pue* 
qmlnopeipauperffi cgo. rotuonfalufifacrtli&nciUe 
uftodtaiommcaqmfcfis tue. Hacmecfiftgnfiinbo' 
fiiin:ftUufifacferufitufioe novtvideatqutoderuntme 
uemciisfperameinre.tiH acofundanf qmtu oficad* 
ftrcrcmetofiequontiad te tuutfttmcicofolatuseeme 
ctamauttotaoielctiftcaani < iloziapa.an. Benedirtftt 

mftmfcrtittul:qm ad teofie oficrerram tuam. ^un- 

almammcaleuant.O.mtu damenta. pe.ljrrcvt. 

Oftefuttii0imiti0:imuire ""iS llndamc"raei 9 inmon 

mifericozdicomibueiuoca- XTulbusfacria^oiUgttoo 

libuere.Huribuarictpeoos mtnuepoxtaefvon fupoia 

mincozationcmea:iinten ; tabernaculaiacob* lono» 

devoclocpcatioiemecln faoictaffitoetCKluitaeoct 6 7 8 10 11 12 13 14 
.■>'emoteroraabababuole aUdaifepwcbtomiamtua: 
fderttt&mc. cceaUentge» atttatetuatnpdlttone u 
neatyrua appFueetbtopft c|dcognofccnfitenetmf mi 
bt fuerutlUlcjf t6dd fyo <oU rabuta tuatft tulticia tuatn 
cett?omoabonat»eftCea = fraobUuionie4.'tegoadfe 
aipefedauitca altifumue: onedamauhamaneotatto 
1J fte narrabit in fcripturte mea pueniet tc ' _ tdd one 
ppf»B:a jjnctpu bo» 4 fueft repeUie ofone mca:auerti9 
in ea^kntlctartft oim ba« factc tua a mef Jaupro ego 
t»Uaaoefttnte.psT^bn- «ila^^^atuttetutemea. 
f <fcmtneoe»falntfmee etaUat 9 aetbumtUat'uim 
r l Frootedamauianocte a?turbat*J nmetraflerat 
. cota te.l htret tn confpectn Ire tue: i «roiea tut oturW» 
' tuooiatiomeanncUnaaure uerfttmeOUcndedeftme 
tui ad pcc m ea Qi repleta flcut aq rota oie :ctrcude« 
eftmalteantmameatavtta runtmeftmul. i, »"0 9 ' n * 
mea tn tnferno apptopinqa me amtcft a,prlmu:t not< 
utt. fttmaffftceocfcedc» meo8amtferiagfta«V 
ttb 9 tnlacfi:f acffft ftcut t?o- dameta et* tn modb»f*W 
moft ne adtutotio tnter mot ftn. Mdlctus.1- ***SS2Sr 
tuoB Ubetencutvnlneratt |T\ Jta*cwdto?©Sltn« 
ootmtentee in fepulcb:l8 4 » LLinum catabo t gencr»' 
rft noc inemot ampU':a tpi f rattoe <i <jcnerattone:anmt 
oemantttuarepuirtfetp o dabo\Htatettt§tnoteroo. 
fueft-met laai infertort-fre. Qjn otttftttn jWiw»* 
nebtofta a tn vmbta mottts ftcabtf t celie:p ■ wra m wn 
fflu B me ofirmafc furot tu= tae tua i ete J DUP° f '" «"* 
ua:a oee ftuct«tuoeindurt= met&eUeritfmeieturau « 
fttfupme. ongefedfttno utdferuomeo:vfcpiefnu 
toe mco8 a me:pofuerftt me pparabo feme tuftiri « «T 
abomtnartonc ftWOradtt' cabo i . generatioe % wm 
feinoegrediebar:od\met tioncfcdetuai ■ °JMW»» 
IjguerutpteiopiaC 1 lama= ceUmtrabiita »»»»*[;««« 
ui adteone:totaoicetpadt «itatctiMieaniWW,» 
ad te man' meaei) 6quid cje in nubib<eqWt ofto.Mg 
mottuta factea mirabOta : erttoeolfiUjeoet W 
autmedldfufdtabutt ?fite caf l pftlto <cw:m»6™** 
bunfttbt. : uncjdnarrabtt trtbmefueweqtncircuu* f<rtu ctosfum. fieoCttutfida meaefilpo : *tn n o!ejneo£ 
flna ttWspotes ee onei veri altabif coinu eWftpona* 
Mtaatnctrcuttutuo. ft Inmarimanfiei':Ttnflumi 
sfiar! potcfta tt mar! : motfl bue oejeterS el*. r« f nora 
wtc fluctufi ct» tn mittga 0. ui t me pF me« ee tu^oeW» 
Tubumtllflftt fkutvutnera etfurccptotfaluriemeelp* 
tffegbfi :i btacbio tftutftne e o pmogcnitfi pona tttatw 
«fplMinimicoetuoeM ejrcelffiprcgi^frc 2*5 

«Jf 11 * tu * ?„ ftr "»«1* '« f oaboilH mfam mca:i tefta 
ipbltudme ei'tu fndafc» mentfi mefi fidele ipt/ «,00 
flonci mare tu creafti(^a nam tn fcfm fecull feme et^ 
bnt Iwinon lit nofc tuo e* a tbronum ei* flcut olee C eli 
utabnt: tufi btacbtficfi oo= @fautc oerellqrtnt filfi ei» 

trtanrmefman^tuaae^.legemea^iniudicaemeie 
iltcf oejrfa tua:tufticla*tu no ambnlauerint ■HffufHcl 

dWampparariofcdistue. aameae^pbanauerftTma 
[tattttaepccdctractem datamea noncuftodierin* 
imstotWecjfcitiubila, Irjrjfltabo in vtrga licttatee 
liiiiKUnetnlumievulftui eos:a inverberlb^pctaeoB 
tmbulabut:if nofc tuo ejtul (fl Jtam aute mea no oif P « j 
tabanttotaoleetlniufttcta abeomeqmoceboeiinvert- 
«actaltabunf Qft gfavtr tate mea.jQeq? .ppbanabo 
Mti0eot>ru ee:<tinbfiplacl teftamctfimeu :tqicedfit 
«moeraltabif comunfm. t* lab^meianoradairrU 

,.JMreg! nf i« Jficlocntue R oaufd mctiar:fernen eftn 

teirtfloe fcrfe tule 1 olriftt eternfi manebit * ittbron» 

pfttt adiutotifi in potite: % ei'flcut fol tn ?fpectu meo-t 

«uaui electfi plebe mea ficut luna pfccra tn eurnu* 

nucnioauldferufimeum: 1 tefttein celofidclte* A'«o 

icofcomeovnjtlefiAlJbno repuliftlaoefpcttitt-otftuli 

mimeaauriltablfeinbja fttjrpmtufi» Uierrifti tefta= 

*fimeuofiFabttefiOtbil mentfiferuttui:Bpbanaftt 

^cletiimiCtneo^filinid InfrafactuariucT' eftru 

tattsnoapponet nocere ei. ?tftlomeefepeeet*:pormfH 

t?ddaafacietpt 9 iimicof nrmamctujefuefbimfdinc 
«♦: t odietee efi C f uga ?uer 13 irtpuerunt eum oee rra n 
tmtit verttae mea et mta ' feuntesviatfactue eft oppzo 
-fcrta 
bilnjviciniefule-n ^calrafti rfitnonvtdebltbfismecuet 
oeicteraoepmettuefi:letifis llgetoeusiacofcl ntelltgitc 
cafttocsumtcosei^-H uer* infiptctcsinpoputoaftuUl 
tiftiadiutozifigladijei^no ahquandofapitc^ >niptan 
esautfltat^ctlbello. eftru tauitaurenonaudter.autci 
rtfttcfiabemfidarioeafedc finjritoculum nSconffderat 
cius tn terra coUififfl» < l I ino t xui cozrtptt gcn tee non ar- 
raftloieetempoztseius:per guenquioocetbomtnefcte; 
fudifticfic&fufioe.O fqquo tta.Ofisfdtcogltarioeepo 
©fieauertieinftnetctaroc» mtnihqifrffaneffif.- 'catua 
feet ficut ignte tra tnMD V rjomo quc tu erudieris one: 
mozareqmeafubftatiamaa ctoelcgetuooocuertecum. 
ddcnivanecSftttutfttoes fl tn mttl0csetat>icbuenu 
|iosf?oim.Qul0cftt?omo4 Usrponccfodiaturpctouro' 
viuett novtdebitmoztceru= uea.0.uian6repeUctoomt ; 
ct aiam fui oc manu tnferni nus plebe fua:t bcreditatej 
bt (fit mie tuc atique ofie fua no oereltnquew) uoad> 
itcut iurafti oauidlveritate ufcptuftietacouerraturtnl' 
tua.<licmozeftoofieoppzo dlrifiretquttujcraUiaomes 
b:i) fcruov tuo*:q$ eotlnut i qut rccto ffit cozdcauieco 
finumeornulta* gcnfi.O.* furgetmiet?iaduerfuamflli 
erptobiaucrfititmlcltuioo gnarestautqulsftabitm^ 
mtnc:q$ etpzob:aucrfitc6; caaduerfusopcranteetnia 
tnutattoncjcpitul.nfidtct* tate.tltftqutaoftsauduiil 
onetncfnfifiatfiat.pe.rctu mc:paulomtn*pflbitair*rtn 
Lr-vCusvltton6ofis:Ocu9 tnfernoaiamea. tw«w 
XJtfttonfi libcrc cgtt* H* motus eft pcs mctteantfen* 
8ltarequiiudtc36terr£:red cozdia tBaoomtneadiuua' 
deretributloncfugbis.uf* batmc ^ecundummuutto 
ouequopcccatozeeoomtne: dincoolozu3mcozfilnfonic 
vfqucquopct5zcsgloziabfi= meoteonfolationeetuelet 
tur.HrfabfituraloqueturU cauerfitantmimeam.1 
qiitratctloquctur ocei ope* quid adrjcrctttbt fedcamW 
ranfitufticta. uopulfituu$ tatls^qmnngtelaboiefl' n 
oficbumiUaucrfit:ctt>crcdt ptccepro.: laptabatinam- 
tatctuavcraucrfit.atdua mamiuffi:tfan«ntnctn«f 
ctaducnam intcrfeccrfit ct temcodcnabut.H tfact .v 
pupttlosocciderfit.Htoi^e^ mtt?tofi6ircfit0ifictw: iw cm 1 ^ 


TTTT TTTnTTTT TTTTTTTTT TITTTTTTT TTtTTTTTT TTTT 6 7 8 10 11 12 13 14 (tttx Trra 

ufif adlutotlns fpci mec*et Y"i®min>re«nauit e*«i 
rcddettUie luiritatelpo ? :et *Jletfra:l^tf2m'£ 
M malicia eozfi oif e det eos: nubee* affi%i25 
ttfI>dctiUo0o60 t*9nf>Ho tBsrtulHcla^^K^ 
rf A fH.aiu»lldi^.offt |iie fedieetM gnCfitSS 
C\ %n [t5rnu.o0.rcv. dct:aifla ma bittnarcuituU 
Utate ofio ea tlcft noaum; micoe et*.H Uureft fulaVm» 

&fw-z bftdicttc noi ci«:anna tcrra*< i >ontee ffcut Zfi,» 

darcoeoieCotc falutareel* marafaetcont: facfc A* 

nnuoate tntcr gftce $lo= 010 terra^ nnuciaueft cel 

rta rt'itn oib*popuUe mir* iufttcta et** «derfit ofe £ 

iMdaMie nlmte : terrtbtlt* cj adoiat fculptilta:* d «fian 
tftfucoceocoej > moceofl turiumraerte fute.Hdoia- 
gcnriflocmonia:one autce tceaoce§geUei*-audiutr* 
loofedr.o ofcffioetputcbri lctataefvon*Hterultauefr 
rodotnc5fp€ctu ei*(actimo: filtc iude : j»oter ludtcla tua 
niMmaenificctiatnfctifiea ofie.o.fhtuofte aituWfi£ 
«MCi*< ifferteofiopatric perocmterrintmieejtalta; 
gctiuaffcrtconognasipo- ruecefupoceocofu )uiotlt 
now : affcrcc ©fio g&am noi gitle tfftm odttc malfitcufto 
ctiW^ ollttc bofttae % tntro dtt ofte aiae fetoia fuop-oe 
tcinfltrtact^adoiateoft^ manupctSzleUberabtteoe. 
iii«riofct5el*.C Smouea- IJujtoztaeftiufto: etrectie 
«rafflcicei^vniucrfatcrra cotdelerteiaT; etaminUuftl 
Metgctlb^qiofteregna: inoftoet eofitemi mcmoite 
ir:fltcnicozrc>:ito:bcfre fanctlficatfoteei*. n&«an 
Jno omouebifuudtca Wt po Catate oftoa bftitcite nomt 
potostnctJtatcJ- etcnfceU ntei^BntctccX.Jntretln 
ttrulrettcrra:?moueaf ma cofpcaruooficoFomea. ?u 
plcnttudocPffaudebfit diaaurctu5adpccmcauh 
camptioiaqtnetefuu^ fic iau.*.. dfidenobteanren 
cpjltabftroia Ugnaflluara Haeriftctadofpe^tribulat* 
afodeofiitfavetnqmventt i»tDWeri*- Jnveri^-cTlO. 
tudtcarcterra.T udtcabitoz yxfteeraudiofoncnicaj 
bc rerre in cqultare: * p P roe U aurib^edpc obfecra rt 
mverttatefua. (teftcri. one^mcatnvertratetuaejr* 
jfcria 

SiTMln iadtclfi cu "uotuo: A_/ne tu§:<i rtmuU>omt- 

Xfl^5So*8fe«^ ft vtutfkatlttuU nmedloSno 
Km ma&Mltomt rfi notfi fadee:cfiirat%er| 
jK5Sn35aSlof»»»« mie recoxdabcrtl )e*abau 
«rtnfflte»"»"» 09 ftrovctet:afanctti0oem5ie 
ffliSttS eft fnc me pfrarai J peruit celoe glo:la 
S SnmTturbataeft et':t Inndtn ei' plena eft <ra 
ffiSSI» emo*fiu oieru 5 j3pu--doz dne vt lur ertttco: 
anrtTuoJmeditat^fu in om nua tn man»<dfJ I btabfco 
m 5Snrte:tn facttn roa dtta c fo:tttitudo d': ate f* 
fffi X roeditabar0ep5 ctej et* ibit mowgSrgel 
dlroanfmeasadteata mea oyabolf atc pedeedMjw 
Kf ra fine aqua tlbtO* t mcfue eft teiwgg" 
lociter etaudi meofte: oefe* oiffoluit gctee:-! cotrtrt fun 
Sfflel > Sauertaefa m6ree feculW neuruat ffit 
^^aftme-tffmiUeerooe^ colleemudi:8bittnerfb«ef. 
ffiKnlacn^Eroita fac nlratie ctuejpto InidwK* 
SffiSnemfaintnitqitn ditentozlaet-jfopie:^ 
SSSSSJoti facmitjtvl- bfiturpeUeeterremad im 
arSn^uaVmbulesiqt adte ;f>«nquld tn KumilHieJJ 
leuaui afaro meaJQrtpe roe r ee ofie:aut m flum tolbu J 
txttmiciemeie ofiead teco rotW.vdtnmarttndisnft 
S rooce me faceretolunta tio m*Ol» afcenja fag 
t£ tu3 qzocfmefee m&fr equoe tuoe:et qnadrt«ei« 
rttt etu'bonue oeducetme toluatto^fcttaefafciMb.f 
tnfrarecta:j>pternomtufi arcfitutt^turametatrtbub' 
SfeK£SGmetne4tate qneloeumeetf^nioefcl» 
waHducee oe tribulatione dee terre viderfit te aque d 

fpdee iimicoe meoefiftrper rfi jranfijtD edit «W™*" 
dee oce qui trtbulat antma 5 cc main^tudo^maHjg 
mei:qfn cgo feru'tu' ffi. «n .kuau«3oh Inna ftetenj 
?n tfttate tua eraudt me Oo r>abuaculo fiiortn Ineei fag 
mfe.mi-1Juuietofi8 vultum «ru 5 tua¥jbuntto« 
fufifue noe.pS»C«Oe*tm fulguratte l»nx tueJ- *n» 
fcomie andiut, iffH» rtiCR . mitu coculcabta terra.wi» rrrtfl 

rore oWtapcfactca gentea. buacrurgatetmcn© fobzta 
H grefluf ce in falutcpopult flagranfq? in laude; oet gra 
rul:infahugcftrpotuov«r tearcpedatocbttao,* >nus 
ctilufti caput oc oomo tfflpfl rcfulgct luctfer fparfacB lucc 
cmdafttfadametuvfqjad nfictatccdit caUgo noctiu* 
coUftUI)'aledirtftifceptrtct* lurfcrfcnoatliunuctr anef 
caplia bellato? efvcntettb* qj noftrie fenffb*nocte rcpcl 
nturbo ad otfpgendfime* latfecultoicpnneolcipurga 
Mjultatio eo» rteutet*c|oe tafuct pecto*a.( l ueflta t£ 
uo:atpauperclnabfc6dtto. ptimfifidearadtcetalttsfen 
Otamfedfh inmari cqute ftbuofcSafpeaconaaudeat 
rttiorinlutoaquajjmultav. quomatoi ertat ctprfrae* 
H ndiulta?turbat*eft vcter O copFtfttgraJucpj txoo 
m« 9 :avoce cotremtterunt la mlca.tf. Keptetl fum 9 mane 
btame». ngrediafputrc? mtariia.£tulta£ldbfi*..i. 
doiomb 9 mct0:Tfubtermc (9zicn0eraltoredemttno0 
fcareat.il trecfefcamtnotc &e*lfrfcpce BTrfl C^^hba- 
trlbulartoi0:i afccda ad po- to.j)nutr.9ftm ocfi noftruj. 
putfi acdnctfi nfm. F tc?cnf Bettc adoxcm".^n noc.an. 
nofloiebit:xnderitgcrmcii &uiamirabilia. ps.tcvfl. 
tnvirteuMH etteturopupoli f^ Hnratcono canncfi no 
uciaaruanoaufcrctctbu^. VJl uumrqulamtrabtltafc 

ibfctndcf 6outlipcc 9 :ctuo dt. > -aluauitftbi oerfact*: 
trttarmerfifnpfepib*.Mgo etbracbtfifctmci*j > otum 
Jfit lu ono gaudeborc t crul fccit ofte falutare fuu: itt coj 
uboiuoeoicfumeo.i >e*Oo fpectugentifi rcuclauttiuft: 
mm 9 foztitudo mea-.x ponct d§ fuain.i * ecozdafcft mic 
ptdeamcosquafi ccruorfi. fuextverftatiofucoomuitf 
Htfuoercelfamcaoeducet racl. \ l tderfitometermint 
mc vicioz:in pfalmtscanetc tcrrcfalurarc ©ciitoftririubt 
0Oa<& Dfteaudtut auditu Kateftoomearerra: catatet 
m&itimuUn 3nt?mpano erultatectpfallite- faliirc 
ubozoleozdioaozganolau ofiolncytbara Incftrjara* 
dateoe(U> Aaudatcrjy* vocepfalmt:Etubi9 0uctiltb* 
Xerna ccit gfta beata ivocc rubccotnee.i ubilate 

!3 fpee moztslium celfl to in cofpectu rcgto ofif mouca 
nant! vntceeaftcq5,plce tlr* turmareet plcitudo ciueioz 
ftnia.i aocrterafurgcnri bioterrarfiaqut foibtratfn 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

eo.H lumiaplaudcntmanu ipcfedtnoexnotplno^^ 

flmulmotea e*ultabut a co pulus ei*t <>««!* ?'X 
fpcu ont : qm vcnit iudicarc introttc poz taa ei 9 tn ?lcmo 
terrikT udicabito:bcterra- ne:atria-t'inbrmntc?Me' 
rfitiiifttcia:* populoained; mtnitUt.li audauuomcei 
v- v »mi C«ate*e.i6c«fl qmfuautacftofietnefnum 
A^J nuereffnauitirafcanf miact*:avf<st0ftatioeage 
populhcjfcdegfujjctxrubin nerationcveritaeet^ «* 
moucatur terra.O fis in fy > <T\ .JKericoidiaaiudicmm 
onmagnus: etcjccclfusfuc A^catabonbiDnejp^ 
oes populot*U ofitcaturno ctinteUigamtnvttaimacu 
mini tuo magno qm terrtbt; lata qfivenlee ad mcuer^ 
leetfertneft:<t t?onot regt lu bulabam tn tnoccttfl eotai* 
dtctaoiUgit.6 uparaftlot^ mehtnmediooomwcio 
rectionee iudtcittituftictaj pioponebaanteoculosme' 
lntacobtufectftt*a xaltare oercmtntufta:facictc9 W 
oominfi oeu nf m: ct adoza= ricatioea odiut. • i ° ( ad i^" 
tcfcabellu pedu ei* qm fctm mifc cot piaufi: occunarenj 
c(Uil oyfesiaaronifacer- amemaltgn&nonco&iww 

._ * * - i' * .__- __._.___. _ i-.-t_. J *U>*_»f>rri'rflf1_0 dotlb* eiue:a fsmuelini eof banU^etrabcte fecrcto p» 
tnuocatnomeef.r nuo #mofuo:bficGfeqbar.riJI qutinuocatiiomt«-.« »uw ,«...-.»« - 

cabit ofima ipe eieaudtebat bo oculo et nfatlabilt co.ac 
eoeacolunanubleloqueba cubocnoedeba3."ciil""" 
tur adeosO uftodicb»tefti adnddeeterrevtftdca troc 
monia etustet pceptii qo oe eft-.abulae in vta .maa>ur» 
dit tUisi ) ne ocus nofter tu btc mibt rntntftrabat . m 
e^audtcbaaeoaoe'tu^ptci babttabttimcdiopon mc 
us futfti eie :a vtcifcce in oee qut fadt fupertna =0* W 
adinuctioee eo».H *altare turlntquanoo.rcr.tt nc^ 
bnm oeum nf ma adotate in fpectu oculo» rncos. ■ i nm 
motefcto elue:qm fanct*oo tutino tn*hncbaonieepci 
min'oe*nofter.r <fta.i. At « 8 "?e:vtotfec*rcNCM 
mtrabUiafcdtons.an. Ju* MKontoeeoeantceiniP 

IflM* rbuate.pn.rat. tatei:> rtaan- lubtlatc 
l3teoeobletcrra:fcrui s oisterra.;' 'wmo', • 
teonoinlerida.I ntrottein t^® m - ,CC Tm ?mX 
cofpctieiuerincrultattonc. K *™ sa: * ci, ™lZf8a 
citote qm ofi e ipe eft oe*: tcventat.i * on aucrtae n» 
cm 1 

MM MM 1!!! MM llll llll llll llll llll MM 6 7 8 10 11 12 13 14 


emtuSame:tnquacuo$t>te rfi.#cribaFI?cetttgfiatione 
trtbulo: tnclina ad mc aure^ alrera:t pprus cj creabii: lau 
tti3*inc]c(Upoteiu0caucro dabtrt>nm.f Xz,pfpe;rltoeejc 
te:velocifejr.audimc.auta cclfofactofuo.-oftsocccloin 
ocfeceftlkutfum^oteemet terraafpcjriti i taiidlretgc 
et ofla mea flcur crcmift aru m(t 9 copedirov :vr folucrer ft 
erut- erculTuefuvtfciuim lioeinrercproxu r tannuct 
ctaruitco: mcu:q: obltt*fa eutin fvon nomc oni:ct lau 
comcderepanemeumHvo deci^inWrl'm.1 npuciendo 
cegcmitue met : adbefltos pprosinvnfinregeovtfcrui 
meujcarntmee.HimlUera antofio.rtefpoditetivlavir 
ctue fum pellicano folttudie tutl fue: paucirarc ote^ meo 
ct fact 9 fu «lcut nicttcozajc in rfc nuncia mibt.i * e reuoces 
oomieilio»o igilauta factuf metnoimtdtooieu mcov:in 
(iim:fururpauerfolttariusi Sftatidetgenerattoneanni 
tectoi otaoieejcp:ob:abat tuU niciotuofteterraffida 
mi W inimici meirct qui lau* fti:a opera manuO tu ara fu t 
ilabanrmcaduerfumetura celiJ ptpeributtuaurpma 
banU * uta cinere tanq> pa- nce :et omnes flcutvefrtinc^ 
ncmmaducaba:tporumca tuvcrerafccr.Htflcutopcr< 
cujflctumtfcebam.H facie toriummutabiseosamuta 
ireindlgnationie tue: qi elc bfitunm aut idetpeee t ani 
«aealhfWtme*' teemeifl; tutnooefictent.b tliiferuos 
cutvmbia oecUnauerunt c rum tuo:u babitabut: et fe* 
jsoflcutfenaaruu -uautc mcncomsmfccuia&trigef 
onclneternapmanee:tmc ^\£nedicaia Q>s.a|. 
motiale tuft in generatione A3 mca ofto:ct ola q inrra 
ctffcncrattonc. uejrurgcf mefaruoifctoct?. cncdic 
mifcrebcrts fyontquta tenv aia mca ono:er noli o bluufct 
pusmiferendtctuequtave? oriisretriburioceeiue. Usi 
nittcp*.- mptacuerutferf p:opiciaturomib Q tuiquita- 
uietulelapideeei*Mfreet* ttb*tule:qiiifanatometnfir 
mtfercbunf. rrimcbatgc= mirarestuae. utrcdtmit fttnomctuuoftmomcsre Ocitcriruvita tua:cj cotonat 
fcefregnamtua*' Uedifi^ tetnmiaetmiferationibua. 


. 


©abbflio. — - 

©fie:*tudlcluoibuetniurl5: omfaoi?3et 9 :inomllocoto 
pattetibue.f > otaefecttvt* minattoteet^bftdtcfliamci 
asfuaemorifcfilifetfraelvo ©fto*3 loita^n. *temotmc 
Ifttatcefuae-lIHfcratot ct ueadteventatoe^aru w 

mifcrtcoiaolie^oganimta Y"V£ncdtc [die*pe. I 
imultftmifcrico:e.r> oip= ,A.3afameaofio:DfieWue 

petufi trafcef : neqj i eternft meue magntficat* eewK* 

cSminabtMlSfmpctano meter»a onfefltonc* oece 1 

ftrafedtnobiomeqsf mtnl* rcm lnduiftt:amiet*lumtitt 

^tatcanFaoretrtbuitnobie flcutveftim5to.H jctcdcect 

Q. tii f m aUltudtne ccli a tcr lum ftcut pettf:3 regie aquii 

ra-cotobotauitmiamfu&fu fuj?iotaeiu0»Q.utpontenu 

perrtmcteefaU uStftoiftat bemafccTu^mfitfamWfl* 
onueabocddcte:l6gefecit fup pcnaeveto?* i uifacte 
flnobtelitStateenfaoi flo iigetootuoofpfierTmiftw 
mifcrcf pater ftUo* mifert? tuoe tgncwente.fi u( ffldft 
eft ofto ttmetlb* fe : qmtpfe ftt tcrra fupftabtlttatc fiw j: 
cognoultftgmctftnoftrum. nolncknebtf Infcrmfccuiu 
tt cc oidat*eft qm puloie fu H MTue fteutveftiftitfi emi 
mue»>6ficutfenu:t>teeciue ctuect*:fupmoteeftab«" 
tan^floeagrlftcefflotcblt. aqueHbtncrepatioetuflru 
ani fpftogtraftbit tnilloet gict:a vocetonitruitutf«* 
no fubfiftet:et nocognofcet midabfitfl fccdfitmotcet 
ampUuelocftfufi-O) faafit ©efccdfiteampt:inlodiquc 
t>ftlabe«no:avfqjlncfnfifu fudaftteta.r* ermtnfipoiiu 
pertimcntcoefi-M tiufttda fttquen6tr5fgredtenf:ne' 
tUluelnftltoeflUop:l?tequl «pcouertcturoptre terrflm- 
feruStteftamctfiet*** tme autmttttefoteeincouflut 
moico ffit mSdflto? tpi*:ad bus:tnf mcdifi mottfi giwj 
factedftcaa>ftatnedopas bfitaq. otabfitomebemc 
rauttfedefuaitregnftipft* agrt :ej:pectabfitonaffnm 
omtt>*ofiablf..tf fidictteoo ftttfua-H ueeawtucreeceu 
mtnoomeangeUet*:poren babttflbfit:©emedtopetrfl' 

teevirtutefadeteetfbfttlU* rftoabfirwcee.i * iga 6 "} p ' 
adaudtcdawccmfermonft teeoc fu#oitb* fate : **JJJ 
eiutf* fidtdteoftoometftu ctuope^tuovfatiabitrtrra 

tce c l* miniftrt ei*4 facitf vo \ I roduece f cnft tumcntw.* 
luntatcctueJ* ftdtctteofto Ijcrbamfeniituttpoim-n 1 cm 1 

1111)1111 llll Mll 
MM MM llll llll llll llll llll llll llll llll 6 7 8 10 11 12 13 14 fducaf pane Oe terraiivinu 
ktifo:etcoir>ote.llrejcl?ila 
rec f acie in oleo: i pan ie cor 

boiecoftrmer.t-arurabunt' 
iigiucaptctcedrtubantcje 
pSrauir :tllic paflcrca nidift 
cabuuQerodtJ oom 9 oujeeit 
tou motee ezeeia ccr ute:pe 
trarefugifi berinacije. Be» 
cltluna in rpe : fol coffrtouit 
occafumfuu*Uofuiftitene» 
biasafacraeiriiotunipaj? 
trSffbfitocebefticftLuc. a 
tultleonurugiercevtraptar 
tqrataoeocfcafibi.t Jrrue 

tftfoia^gregattfur:tlcu* 
Wib^fula collocabunf.H]ei 
bit \)6 ad opue futrn ad opc 
ratione fua vfqj ad vefpera* 
j,uS magnificata funr opa 
rua oftc :oia in fapietta f cct; 
ftt: impleta eft i r a poflcfTide 

tua. Hoc magnai fpactofu 

inantbueuUtcreprtltaquo» 

weft numerue.f italia pu* 

fliUcumagntduUicnauee 
ptraftbat. Oraco iftc quem 
fo:maftiadiUudcdujci:ola 
ittejcpectantvt oce tute cf= 
camtntpct >ateteiUtecol 
iigctrapericte rc manfi tua^ 
mte tmplcbutur bonltare. 
B wrtete afit rc facte rutba 
baitt auferce fpm co? i oe* 
finctia in puluere fuft reucr 
&ur. <■ i mittc fprii rufi. % crc 
ataurf 1% renouabie facicm 
«rcHttgfiaDnUfcTmucta' bbato W v 

bit ofte tn optbuefuis. Qn4 
rcfpicit terra x faclt ci rre* 
mcrc:cf tagitmoteetfumi' 
ganr. Oanraboonoin vira 
mca :pfaUa oeo mco cpdtu ffi 
ocftdft tlteietoqutfi meu: 
cgovcrooclcctabotinofio. 
Oeftctanrpcrdzeearerrat 
tntcj tta vt n6 fint :bndic ata 
meaono. pe.cuu, 

CV£>nfttemioftoctuioca; 
'.tenome etue:annuda 
te inf getee oga etue- O an 

ratcetcrpfaUircci:narratc 
otamirabtliaeiueiaudaml 
in noic fcto etue. L etef coi 
qrcnttfi oftm qritc oftm % co 
nrmaminl:qritefacicci*fg. 
i I temctotc mirabilifi ciue q 
fecit^Hiigtaei^iudiciaotif 
etue.Mcmeab£al?aferuiei? 
ftiatacobelccti.ci^ Ipeofie 
oc^nofter tnvntuerfa £ ra ur 
dicta ctue. < f ttmoi fuit ( fc * 
euiu teftamenti fui verbi q$ 
madautt in mtlle genera tio - 
nee. i X* oifpofuit ad a bta* 
frS:t turamcnti fui adifaac. 
H r ftaruir Ulud iacob in pce- 
pt n:i ifrael in teftamc rfi ef 
nft» i >icee ttbt oabo rcrram 
cfyanaa mfuniculix l?cr cdi ra 
tievfc umeiTeiiriiumcro 
btcui -.pauctfTimi i icole ei<\ 
Bt ptrafterut oe gcte I gctc 
loercgno adppfmalrcrfi. 
l )o reliqut r r?oiem noct* cte 

icozrtpuit,peie regee. o 

B.liL 

Ute tagcrc jrpoa mcos:et in 
piop^ettsmetanolltc mali 
gnart.Htrocauitfamefui> 

terra:tomefirmamctfipa« 
ntscorrtutt.ittilltanteeos 

vivanferufi venudatueeio 
fepb. Oumthflucrfittnc5pc 
dib*pedeo rt'fer9 ptranfijt 
aiam efoonccvcntrcttfbfi. 
ct^.ftloquifi ofit tnnamautt 
efimifitrcjetfoluiteunv.pn 

cepe ppro^toimtftteu.QS 
ftituit cti onm oomue fuc:cc 
jtacipcomis pofleiuoio fue. 
Uterudlretpnetpee etue II 
cut femctipm: et fenee etus 
pmdctta ooceret . & t tntra* 
uitlfracttnegiptfi:etiacob 
accola fuiti terra cf?am. Ht 
au*it ppftnfufivcbemenf: 
etfirmauiteu fnpinlmicos 
etus tlouertitcoteoovtodi 
rlt populfi cius:t oolfi faee* 
rent l fcruoe ei*. vl Hfit moy 
(cfcruufufi:aaro aucclcgtt 

ipm. l>ofutti ets ^baflgno; 
rum fuo?:i .pdtgio» iterra 

efoam. i Q iflt renebtast ob- 
feurauir.tnoner-acerbautt 

fermonce fuos .< * ouertl t a= 
qua o eo» in fangutn£:t oe* 
cMitpifececoy.fldidtrfra 
eon ranae in penctralib*re= 
gutpov. t >i>;ittvcnitcvno- 
mla tcinipfc>ee:inoib*ftnts 

bue eo». i 'ofuit pluuiae eo= 
rum 0randinc:tguc c6burc= 
tem in i ra ipfo*. ** fiCKflU rtwro. 
vineaacovtficulncaetor. 

t eotrtutt lignum ftnifi cov. 
Olicit tventt locuftai bzuc- 

cut*nScratnfiei*. Stcome 
dit ome fcnfi tn terraeo»M 

comcditocmfructfifrceo» 
«eccuffttomepmogenttfi 

interra eo9:pmitiflsoi0l fl 
boiteco^.HredurtteOBCO 

argeto t aurort no eratitrt 

bubtto eov infirm*. 1 jetam 
eftegYptuein,pfcctioccos: 
qticubutttimotcovfuccoj 

Hicpadttnnbctn^tectlon. 
eo?:t igncm vt luceret etP I 
nocte. ttetierunt tventt co 
turnijctt panccclt fatnrauit 
eoe. Oifruptt pet rl t llutf ' 
rfitaq:abterfitificcoftuml 

na.i Wtmemot futt^Wfm 

fuiq*frabuttadabubaP 11 
erumfufi.Htedurttpopnn 

fufilnei:ulfattonc:^clecT^ 

fuosinletltia.^twdtttlHt 

regiSca ffctifi: t labo:cfl \$ 
pulo* polTederfit. Of om 

diattulriftcatt5ceciue:il< 

geciusredrlt.'^ _»* 
dicalameaofio.x B' 1 
/-fignfite» [noe.f* 
l^iminiofioqihbon 9 :^ 1 

infermmiaetoe.* 1 »»^ 1 ^ 
turpotctiaeofti:aiidtra0 

ctctoZelaudeoelMW^ 
cuftodlufiudtclfiifadfitu 

mctainomirccA^ 1 ^ 

nfiofieinbencplactrop^ 

tul^ifrtanoaifalufflrtti^ 


cm 1 

II 1 1 1 1 III llll Illl 
llll llll llll III! III! Illl llll llll llll llll 6 7 8 10 11 12 13 14 Sabbato jenrvL 

Hdvldendfi tn bonitate ele= tauerfit gloiia fu3 i\\ flmiu> 

ctwtuopadletandfiinlett tudincvtruUcomedct^fenfi 

cttgenttstuc-.vtlauderlca I >bltttfuntocfiqutfaluautt 

ttfrcditaterHa.' ^eecautm* eosqutfcctrmagnaliaine: 

ffipatrib^nfteltufteegim* giptomirabiliain fra ct?a: 

inlc|ratefectm*. Uatresno tcrrtbiliainniarirubro. Ht 

ItritncgtprondintcUejceft ottttvrotfgderetcos :fino 

mirabtliatU9:n6fucrutme- moyfeeelectufciueftctiflct 

moieemftlrudtnts mtetue inconfracttone incofpcctu 

Wttrrttauerfirafccdcteein eiue. titauerrerctira cins 

mare marerubn:* faluauit nc3tfperdereteoe:'i,j>ntbl= 

we,ppternom*!fufivtnota lorjabncrfit terraoefidera» 

faccrerpotentiafua.Httn* btlc-i 'ocredidcrfinJblscl* 

acpuitmarcrubvicjcftcca imurmuraucrunrintaber- 

t&ctt:tocdutiteoetnabyf naculisfuis:n5e?audterfic 

flsflcttttnocfcrto.Htfalua voceoni.Htclcuauitmanu 

niteoe ©emanu odicnttfi :1 fua fupeoe : vt ptoftcrneret 

rcdcmiteoe oc manu Cimtci coa tn oefcrto. Hfvt oet|ce* 

HtocultflqtribuUltescoe: retfetuencov tnnatioibus: 

inne eteteuoreinaftt* Rt totfpdereteostnrcfftotb*. 

crcdtdcrfitverbte et 9 :t lau* Ht tniciatt funt beelptjegox 

dattcrfulaudcm etus.c tfto 1 comederfitfacriftcia mcn= 

fcccrfttoliltrifutopcselne: ruo?. Httrriraueruntcfiin 

etnonfufttuuerunt conftttfi adinucttotb 9 fute:t multtpli 
rtae.Hreoeupicrutedcuptf cataeftincteruina. tftca 

cemliinocferco:* tcntaue tttfineee % placautt t ccffa* 

ruwDeutntuaquofo.Mtoe uttquaffatto. Htrepuratuj 

dttdepmttonetposiimt* eftetadtufticia:ageneratt; 

lUfaturttatc tnatmas eoy. one in gcnerattonc vfcpl te<» 

Htlrritauerunt moyfen in pitcrnu. ' t irrttauerfiteu^ 

cfl1rrtd:aaronfanctuoomi : adaq*cdtradttidis:-ive]ca 

nl. Hpcrtacft terrai ocglti tuseit moy fcs^ptereosqz 

rtultoatban:toputtfupco; ejracerbauerunt fpnt etus. 

grcgatlone abiron.Hterar HtDtfttnjcit Clabilsfutsmo 

fittgntatnffnagogaeoifi: oifgdiderfitgentcequaeol 

itfmaeombufflt pcecatoief Titt>omtn 9 iUis. Htcdmttti 

!V*cer6tvitulumo:cb:ct funtinrcr gcreeioidicerfit 

adouucTiit fcolptttc Ht mu opera eotti fcruicf t fcuiprt» 

iltl 1 

libuoeoutetractfieftllUaUt mttt>emanulrttmiet:ocre0t 
fcadalft.HtimolaucrfitfiU* ontbuo^grcgauiteoe.Hfo 

00 fuoo :ct ftliae.fuas oemo= Ue ottu ct occafutab aqwto : 
ntfo.atelfudcrur fanguine ne*mflrt.urrflueruttnfoli : 
tnnocete:f£gutne ftllop fuo? tudinc in f aqUofo: via cwtta 
a ftUawfuawrquas facriftca; tis t>abttacuti notnucnerot 
ucrftt fculptilib 9 cbana5.«t «furientca et fltientesc aia 
interfcctacftterrfl inflgui* eom3in ipto oefedt.6tcla- 
b 9 :etcotflmiataefttnopert maucrfitad oftmcfitrtbula 
bua eo*a fomicati ffit i adl= r£tur :et oe neceflltatib* m 
uettonlb* fuia. dt iratue eft liberauit cooB t oedu*tt tof 
furoteofifltnpopulo fuo:et invtamrcctam:vtircntinci 
abl?oiat*cft fecredfctfltc fufi uitatcbabttati6ia.u*nnte 
Qt tradidit eos in man^ge» antur ofio mfe ei*:etmirabfc 
ttfi:etofiatfcffitcovqulode liaetoftlijotToim. autafan 
r ut cofl. H t trtbulaucrfit cof auit aiam tnanc:* aiam eiu 
inimici eozfi:t>6iUatiffitfub rtetcfaciauitbonio.^cden* 
manibud eo?: fcpcliberauit «0 in tencbtia* vmbta moi 
co0. i pi autetacerbauerfit ti0:viucto0tnm*dicitatect: 
efiin?fiUofuo:it?fiiltatifut ferro.autflejcacerbaucrat 
tniniquitattb*>ful0.etvtdit eloquiaoci: ipfllifialtHTtmi 
cfitrtbularcnfnaudtuUoia tnltauerfit.fttbutttatficit 
tioncm eoift. 8* memot fui inlabottb^coteo?:* innrma 
tcftamenti fui:i pcnituitcfi tiffit necfuttqutadiuuarcr. 
fcftmmultitudinem micfue B* clamaueruntadonfflca 
Qc oedit eoB in mtae:fcn con tribularcnf:* oe neciwtw» 
fpectu olmqutceperateoe. b 9 covUbcrflutteo0.Htedi 
^aluoe facno^ oftc oe*no» ttt coo oe tenetaia tvmota 
ften* ?0rega noa oc na tioi^ motti :tvincula eo» oifw| 
txia, rcofitearnnot fancto uonftteaturofto micci :«t 

tuo:ct gloxtem in laudc tua. mirabilia eiue filtie bw" n0 
Gfidictua ofieoeueifraeUa. atttflcdtriuitpottaaereaa: 

feculot vfqs in fecuUi ct oicct ct vcctco fcrreoa confWjj 
oioppftiofiarftat. po.cvt. HiufcepiteooocvtflintatajJ 
/^f^nfitcminioftoqmbo eoju:ptoprerintufttdae«m 

vi 1U10 :qm io feculfi mifc* f ua |>umttt a ti f fi^* 1 **™ 
ricozdiaciuo.i Hcantquirc cfcamabljomiatacuj? 1 ** 
dempttffita ofioquooredc^ rfi:aappjoplnquaucruf * cm 1 

MIIIMM 


MM llll 


MM MM MM MM 6 8 10 11 12 13 Sabbato vtxvii 

idpouasmottis.Btclama iraqua^HtcoUocauitiUic 

ticr&tadonmcutribularcn efurictee:??ftitucftctuita« 

mr;*oeneceffkattb 9 eo:u U tcbitattot0.«tfcmiauerut 

bcrfluiteod<i)tfttverbfifufi agroa % piatauef t vineaa:t 

«fanauit eos:t eripuiteos fccerutfructfinatiuitatf&.t 

>ctntcririotb 9 eo9.a6fitea= bfidiritetaimulttplicattfut 

ruraftomieei^etmfrabilta nimierz iumenta co*no ml 

ciWtishoim.Rtfflcrificent noiauit.Htpauctfctifut:et 

fflcriftcitt laudta:tannficict vejcatt ffit a trfbulatioe ma* 

opera ci 9 in ejrultatioct. Xni lost ooloteH ffufa eft ptetio 

Defccdutmaretn nauib 9 :fa fup pncipcseov: t errarefe 

d«eeoperationc5 inaquio circoe tniuio t ndinvta*Ht 

multMpivtderutocaDftUt adtuuitpanpemoetnopia: 

mirabiliaciuein^fudo.oi ctpofuttflcut ouctj farmliaf 

%\ ftetit fpfie,pccue;t ejcal U tdebftt recti t lc ta buf : et 

tarif&t fluctMue. H fecdfit oie tmcitas oppilabitoa fufi 

ffcpad celos t Defccdfit vfcp u,uis fapiec t culrodle t f>ee; 

adabyflba:aiacovimalis ctirxUigctmiaeont.* ;!ozta 

ttabefcebat.Gurbati funt pfi. Hicutcrat.an. «rjjiflta 

imotifutficurebziue:etots nosofic mfalutarttua.an. 

fapictiaeotumoeuozataeft v^dConfitebox. ps.evij. 

tclamaueftadofi3cfitri ^^Sratfico: mefioe^pa- 

bularef : t oc ncccfll ra tib^co ratfi cot mefi :canraboi pfal 

licdurtteoe.Hcftatuitpro lamin£loziamca;Rjcurge 

cellaetiie irtauritftfUuerfit pfaltertfit eytrjaratejcurffa 

fluctusctue^Htletattffitqt oiluculow icfttebotttblipo- 

(UucrutM ©edurit eoa i pot= pulta pfie : t pfalla ttbl i natl 

tfivoltttattseov/ ionfitcan onibV i«ia magnafupce* 

turofiomiceiuatctmtrabi» losmiatuan vfcpadnubca 

lt3Ciu8hlij9boim.Httei:3ls verttaatua-Hfaltarcfupcr 

tcntcutn ecclefla pleWstet celos ocuet fuperoctn terra 

incatbedra feniozu; laudct glozia tua:vt Itberentur oile 

tfui jofuit numta in oefertfi cti tui. h aluum fac oeptera 

actttuaaquarumtnfitim. ruaercpaudimetoeuelocu- 

rcrrifructtfcratn falfu0i«= tuscfttnfctofuoH tultabo 

tic:amaliciainr>abitatifiin toiuidaflccima.tcSuallent 

Ui ofuitocferrulnftagna tabernaculovoimetiartnc 

iqua9:tfraflneaquainejc uacftjjalaadtmeuaeftma 

Sabbato 
naftea:ieffrai fufccpttoca? ant aUenilaboiesclus. 6 
pitismet. ludarejemeue: ffttluadtutci-.nccfuqmite 
moab lebcsfpcimcei nidu reaturpupilltsetos* Flant 
mea crrcdacalriamctfime natteiusinintertrfdngcnc 
urmmtcfratienigcneamici rattonevnaoelcarur nome 
fncuffit,aijteoeducctmcf efus. 1 n memo:iaredcati 
riuitatemuntta:c{eoeducet iquttaspatruct^inofpcctu 
me vfcp t n tdumca" • i )6ne tu t>nt : t pecca t u mat rts et*no 
oe 9 cj reppuufti nos:t no ejc ocleatur. h tant cotra oftm 
ibte oe*invirtuttb 9 nfis 1)& fempem oifpereatoe tcnu 
nottsaujctltfioetrtbulatio: mcmoiiaeooi^eoqonocft 
ne:q:vanafaIust?omis.In reco:dat 9 facercmiam. Ht 
oeo factemus virtute:et tpfe Bfecutus eft boiem tnopc et 
adntfrilfioeducct mimicos mendicfiVicompuaucotde 
f\£ue [nros.ps.cvii]. mozttficarc. Mtotletitma ; 
A~/laudemea netacuetf: lcdictioneavcnteteUanotu 
qi 00 pctotte % 08 ooloff fue tt benedictionc a elongabif 
meapertficft. Liocutifunt abco.Htinduttmaledictlo 
aducrfume UnguaDolofat nemftcutvtftimet&tauura 
fermontbueodifcircfidedes uttflcutncjtntntertoiacimJ 
rfitmeie;epugnauerutme *flcutoleDiolub 9 mcte. fcll 
gratis. iJrocovt me Diltgef at et ficutveftimctfi quo ope 
rentoctrabcbarmicbt:ego rtfntlcutjonaqfppcingi- 
afitoiaba.Wtpofuerfitad* tur. i K>cop^eovcloetrabut 
uerffi rne mala,p bonf s: % o= mi\)i apud oiim : % cj loquftf 
dtfi,poilectt6emea. Oonfti malaaducrfusaiammea* 
tucfup cfi pcccatozc:aoia* Httuonefacmccfi,ppt* no* 
bolus ftet a oejetrl cius. Cifi men tuu 5 : q: fuaute eft mto 
iudtcaf cFest?denatue:et tua. l.tberameqtcgen^ct 
ozattoetusnatinpeccatu?. paupegofth-icozTncucon- 
tftatoieeetuspauchicptf turbatuefttntramc. Heut 
copatficfueaccfpiatatter. vmbiacfioecUnatabtat°ffl 
Ftatfililet^ozpbanUtvjcoz ^exeuirusfumucutloeuftc 

ciuevtdua. ! Hitatestranf* f^nuameatnfirmatafuta 
f era tur ftlij eius a medicent ieiunio:tcaro tnca tmurata 
ei^ctaturocbabitationibus eft^pf olcfi. Htegofactu? 
fuis. Hfcrutcf feneratozom ffioppzobztfiiUtervidcftmc 
nemfubftantiaciusioiript % mouerfit capita fua. *id* cm 1 

MII|IIM 


MM llll 


MM MM MM MM 6 8 10 11 12 13 


Sabbato rrrvlti 

amarneofieOeuemeue:fai ftmueiefnat>fte. i uftecee 
uum me fac ^ptcr miam t* iimict tui ofi e:qm ecce iimv 
ann^tfcjatq:manuetua dtulj>tbfit:eroifescnfoce 
bec:ituofiefeciftiC3><lm= (Joganftntquitatc. 'tcral 
ledieettlltttubfidicee(}in* tabtf ucutvntco:nieco:nu 
furgfit i mc ?f fidanf : feru? mefi • % fenectue mea i mia 
9fittu*letabif. Induanfcf vberi.f*toefpertrocttl*tne: 
oerrapfitmtrjt pudo:e aopc ueitmtcoemeoe:aifuractl 
rtftnfficutoiploidc^fuflone bueinmemaUgnattb^aiidt 
fea. < : otttebo: ofio ntmiei ct aurtemca. l uftuevtpaU 
«e meo: i inmedto muito? ma flo:ebit:ficut cedr* Iiba 
laudaboeft/ 'utaftttttaoe nimultipticabtf. lantatii 
jfrrtepaupts: vtfaluaface* oomoofii:inam'fe ooin^oet 
fl2fequettb^ata3mea.^Pa noftrt rlotebut. rMrjucmnl 
*ofttebo:oftonimie ioie tiplicabfiturin fenecta vbc^ 
"!?* ft f "«^*ficexaudt rt:abftpatieteeeruntvtaiP 
oro.fctcla.ja diau$.*.^tt nundct.' Amrcctueofteoc 
0Baoflimreculu3.X-etabif nenofter anocftlntdtfleln 
oftstogibnute jnlan.an. eo.f*a-an.2Bonucofiteri 
eniffncfacCbonavbifita^ bfto. XDctiiatoftmoeert 
rctuaofie.i A 2Difer^.p.td neefre.r. *£e*oe'\<Canr< 
pjnfieftoliterioftojet 'jnraditcceltquefoquar; 
)pfallerenottuoalttm* rlaudiar fraverbao:t 
^dannfictandft mane mein6crefcattnpluuiaoo= 
miam tua :et verttate tui e crrina meadluat vt roe elo* 
noctc. i n oecaco:do pfalte^ quifi meft.< > uaft vmber fu- 
rto:cficattco[crtl?ara.at perrjcrbaaquaftfttUcfupcr 
wectairtmeoftetnfactura 0ramia:q: nomcofttinuo* 
ma:atnoj»tb9manufitua? cabo.i >atema«ntncctiam 
rultftbo* 'uamagntficata oconfo:Oct£fecraratopa* 
topcratuaofte:ntmie,p* omevicetuetudtda.i >eue 
racte mt cogitattoee fidelte a abfqj vlla iiquttate 
*e.; iirtnftptcenocogno^ fuftuearectuepeccaucnint 
fc«:t Ihilt» \\o itclltget !?ce. et :a n6 filO eiue in fozdtbue 
u 5 erottt fuertnt peto:ee «cneratio p:aua atcn euer 
licutfenft:aflppanicrttoee fa:f?ccctnereddte ofio doou 
Hoperanf tntcjtate.Cf tinte leftulteet inftpice.r^undd 
rtittnfcrmfcrt:tuafitalttf notpeeftpaf ruuequipofle ■E 


B 


^^ 


^^^— 

<£> lO ^r m CN o Q\ '-X' r- & m T 


ro cm 6 8 
. 10 11 


12 1 1 II I MM llll llll|(lll lllll MM MM III 1 1 1 CM n 

o 13 14 &abbato 

dit % fectt i creautt te.Ule* rttt.I mmotaueFtotmonfle 

metootevanttquo&:co*te ctnon oeooijoqttoaignota 

generattoea ftngulfls- 1 nf bat. O out recentefavencH 

rogapfcm tuutanuciabtt 91100 noneoluerfitprcsco? 

tibi matoiee tuoo:t otcet rt= Ocfi qut te genuit oereU4m 

biXlftoiutdebat alrtflirnuf aobUtuocftofticreator^ tui 

gentee: qft feparabat Sltoe Widitoftotadiracfidiaoci 

adS.aoftituttfmtnoeppfo tat 9 c:qt,puocauerfitettfilif 

runu tujcta numep RUojj tfrf Cui % filte. &t att abfeodafa 

Q ara aiit ofti ppte elu0:ta= ctem mea ab ets :t cofidcra 

cob funtculus ijercditat! ei* bonoutmmaco9.<3enerat5 

I nuenttettinfraoeferta:i cnipuerfaeft^ttWeleeftW 

loco bozrorl t va fte foUtudie I fk me «puoca uerut in eo cj 

CUrcfidu;ett eftt oocuit:t cu no erat oeM0:t trrttatierfiti 

ftodtutt qfl pupilla ocuUfut. vanitattb* fut0.#«ego,jwe 

Hicutadla ptouocie ad vo- caboeoelneocjnoeftppfe; 

tandu pulloe fuoe:t fug coo t i gcte ftulta irritabo tlloe 

voUtan0.fi jrpandit alaefu J gniefuecefuseftin furoic 
ae et alfumpftt eoe:atcspoi meo:t ardebit vfqj adiferni 

tauit in ^umerta fuie Xj omt noutmma.Oeuo;abtt$ W 

nue folus ouc etu9 f uir.t nb cu germine fuo:i rootifi fu 

eratcftcooe*alten*.C(onfti dametacoburet.<iogrega: 

tutt eu fupcr evcelfatcrra-.vt bofuj? coo malartfegittas 

comederet fructuo agrozu^ mcaecoplcboinels-^onfu 

Ot fuggeret meloepetra : menf famet oeuotabfitctf 

olcttcp oc fa^o ourtfltmo f3u auee moifu amartflimoO| 

tirtt oe armetot lacoeotttb* tce befttavimittatneoacfi 

cttadtpcagnov*arietttfiU= furoietraJ>eti&fupterra« 

09 bafa. H t Wrcoe ctt medul q$ ferpentttt.H oitevaftaWt 

la trittct: etfanguiuevue bi- coo gladtue t tnt 9 pauoi:iu 

beret meracllTuntt. Incraf- uenefimulacvirgtoclacten 

fatuo eft otlect* et rccatcttra tcm ctt fooit fene.Bt ot rtvw 

ui t : incrafTa tu© iptnguatua na fut:ccffa re facia cjc t?oim 

oilatat**Ocrelidt ocft facto buo memotiaco*. &t&M* 

rem fufi: 1 recemt a oco falu trS intmtcopotftuli: ne fotfe 

tart fuo. thouocaucrttt eu^ fugbirct l>oftee eov;Ht oicf 

tn Oi{0altent0:eti abboiati- rcut man* nf ae?cclfa: * B ° 

ontb^adtrracttdiScodtauc onefecttbccoia* tfen*M» 


Sdpziml. p??ip 

$conftUoefUlTneptudctia am:TotcSvtuoegoin efnfi. 
ttini fatieretettnteittgeret B i acuero vr fulgur gladttt 
acnoulflima,puideretfluo meu;iarripucrtutiudiciu> 
modo pcrfequebaf vn^miUc manue mee.H cddavltionc 
iwiofusaretocccmmtlta. l?oftib*met0:*l?i0<jodcrttE 
o oneldeo qi oene fuuevc- mc retrtbuf .1 nebttabo fa# 
diditeoe:itme?clufltiUos ffittaemcaefangutneagla 
Ooenieftoeuenoftervtfif dtueme 9 ocuo:abtt carnee 
eW.atnimfct noftrt ffit tudt Oecruoteocctfo^ioeeap* 
cfe.Ocvtncafodomoti*vU tluttatenudatitnlniico? ca 
ncaeo?:a oe fuburban t e go pttt0*u audatc gcte* popu 
moire.Oufleo»vuafcllte: lunuuaa:qtfii0uincfcruov 
tbotrueamaruTunua.tf el fuopvlcifccf.f* tvtndieta rc 
5racl>onttvtntteo9:t vcne* tribucttnf?oftce eos: i^ppi 
num afptdttffanabtleX7$' ttueerttfrepopulffuU^rta 
nel>ecAditflftttapudme:* an- £ttnferutefu(emtferci« 
fl&nataintfrcfaurtemet©. btturbtta^ani $rtcymbalie 

bcncfona tibue laudare ofi J 

pe . Haudatc ifrymnue- 

HSIroza II fpargft poltt 
terrteoteeillabtflucif 
caWtofteppftn fufi:a lu fcr- rclultat fpicultt oifccdatom 
Diefuiemtfcrebt&xjidete nelubrtcum.v antafmano 
<j>infirmata (Ttman^i clflu cti© Oecidat mcrie rcaffub 
(IqiiOCfcoefccerut refidui$ ruatdciid teneb:iel;otrtdu 
cofumpttffikHtfcicentvbt norattulitculpecadat. r 
ffitDiicov;tncibuel?flbcbar manettludvltimttqdpltola 
(Wueif.n equoitt vtcrtmle murcernuttnluccnobieef* 
comtdebant adipee % btbc» fluat ott boe canotc pcrcpat 
banrvtnumlibaminfi.Hur» oeopatrUcp^esftica-tt.. 
gantiopirulenf vobte:? m Replettfumu0»Sd bfi^an. 
neceffltatevoe#te0at.rr V ^nviapacie oirigcnoeoftc 
dete cp ego fim fol*:et n5 flt ig>reeee % cetera vt§ CBd 
allueoe 9 pterme4J gooccl ptimaeoem. Ifeymn* 

dam* egovtuere facia: j?cu= *y-am lucie o:to fTd erc be 
tiam x cgo fanabo ano efl 4 . JL um pcemur fupplicee vt 
ttmanumea polTir eruere. inolurnieactib^noefernet 
ueuabo adcelttmanfime' anocctibu*- ngiwrcfrc . eaeftvltioaegorctrtbu* 
flmcielittpcvtlabaturpcs 
mmi njctaeftoteepdttote 
aadeflefeftin3tt|>a.i udi* 

r nane tepcretnelttiebozroz bulatidciuocautt>fim:etejc 
infonctvtfufoucdocotegat audiuitmetnlatttucUeofie; 
nevattatee bauriat. © it pu u fte mit?t adiuf ozmo nme- 
racozdieitimaabflftatt ve boquid faciatmtcb» bomo» 
cozdia carnte tcrat fupbia3 t > fte mtbi adtutot:a egooe 
pot* eibiqjparcttae. atcfi fptcia iimicoetncoe.; >onuj 
oieeabfcefTerit noctccpfoze eftcoftdcreinono-.cpcofide^ 
redujrent mftdi per abfttne^ re in l?oie. * > onueftfperare 
ttamipi canamuegloiiam tnoftotcpfperareinpzincipi 
O eo patri ff t glozta eiuecu bus^ ■ mnce gentee ctrcuie 
foltfiUocumfpu paracltto? rdtme:etinnoieofitqivltuf 
nfic?inppetuft.ame*p.Uil* ftmitncoe.uircudateecir 
\*tf~\ JZuein noietuo falufi cfidedcrurmc:et tnnoicofii 
A-/mefac:ttnvlrtutetua quiavltuefu^tncoe. ircfi 
iudica me» * ) tP eyaudioia- dederfit me flc" apcea e;carfc 
ttoncmea:aurib 9 ectpcver' rfit ftcut tgnte in fpinis:atn 
baoitemeU malieni ifur nofeofiiqzvUuefumineoa* 
rexcmtaduerfftine-ifoztef t mpulfueeuerfuefumvtca 
qf{crutaicmmea:'ino.ppo dereMOfiefufccpttmc : oz 
focrfitoeuaftcofpectfifufi. tttudomeatlauemeaofie: 
ftcce enioeueadtuuatmc: ifactueeftmtbttn falutcm 
tbfiefufceptozeftaiemee. W ojcejrultattdteafalutirtn 
* > uettemalaiimict9mcie; tabernacttetuftozfi. ctfa 
x inveritate tua oifgde illoe oomi fecttvirtutemoejttera 
D olutanefacriffcabotibt: ofitejealteuitme:oe]cfa3lit 
tpffteboznomituoofteqm fccttvtrtute. QSmoztarfci 
bonfieftA '-mexomitnbu» viufhetnarraboogaoomint 
latioeeripuilttme-.tfupintp Oafttgaecaftigauttmeofif 
mtcoemeoeoefpcpitoculuf etmouindtradidttme< ipc 
incue. lozta* Pe-crvii- ritemid?lpozraeiufticteln' 

O<@nfircminicmoqmbo grefluetneae?fitebo:t>fio: 
nue:qminfcculu5 mla t?ec pozta ofiliufti tntrabut 
eiue.i "tcatnunctfraelquo tnea. dfiteboztibtofieqm 
nii bonue:qm in feculfi mia cy audifti me:t fact 9 ee mtW 
et*»Oicatnucoom 9 aoron: in falutcJ-apidcqucrepio 
qminfeculummiaeiue. I bauerutedtficatee:t?icfaui 

catnucquttimcntoftimqm efttncaput angulu ?onu 
infcculummiaeiuej etrt ; nofactucfttftud:creftmlr* cm 1 
Sdptitna- jrt 

biicinoaiit6noftr[*n^cft laomeamidatftuio* «cot 
We04uamfedtofi0:ejeulre dcmeoabfcodtelodatua:vt 
muscrletemurtneaJL) ofte ndpecce^tibUiencdlcr^ea 
faliiG mefac o ofie bene pio* oficooee mc iuftiflcattocf tu 
fperare:benedict*quivetur* aeJ nlabifsmeiepionuci- 
catunoieofti.i ienedtjcinV aui:omaiudidaoztetutl «i 
«biaoeoomoofmoe^oftai vtateftimonio:aruo:u Pclc 
Hluj:itnobi9.a6ftitHireDie mt*fu:flcutinoib*otutri)8 
folcneminc6denft0:vff$ad J nmadatieruicicrcrtebo: 
«nnualrariffA^eusme^ee etcofldcraboviaotuae.l n 
tuer?fttcbo:tibi:Oe*meu0 luftiffcatiolbuetuiomcdita 
fatuiexaltabore-Cj onfirc boztnoobiiutfcarfcrmoneo 
bo:ttbtqmcjcaudtftime:ct tuos*3 lozta patt> 
factuee0mir>ttnfalutc.ao «f-% £tribueferuotuoviui; 
rttemtntoftoquonlaj bon*: «l^ficame:*cuftoduIfer 
quoniatfeculfimifericozdia moneotuoo.tScudaoculos 
etufl^toriapfi* ptj.cfvuj, mco0:tpfldcrabomirabilia 

)4atiimaculattinvta: oe legetna.lncolaegofui 
cjambtilanrinlcgeoni rerramoabfcodaeamctnd 

eaticjfcrutanrurtcftimo; datatua«G ocuptuitanima 
rt3ctue:tntotoeo:dcerqut meaoeffderareiuftiffcatto» 
ruteum.» onenimcjopcra ueetuaetnoirec. ncrcpa 
rurinicjrarcm:invifeci*3nv fti fuoboe: maledicricj occli 
bulaueftv^umadaftimada natamadattetuie.H ufcr 
UWS:cuftodtrinimie.<iri ame opp:ob:tfi*?rcptG:q: 
nam otrigantur vie mee:ad teftionia tua ejccjfuit.ff tcni 
caltodtendae iuftiffcationef federut pncipee? aiuerfum 
luae- ficnon?fundar;cft meloqbatunfcru^afittuu* 
perfpewro tnoibuemadatf ejrerccbarurtntuftlficariots 
rula.',: ofitebouibiioirecrl b 9 rut0.naerreft[ontatua 
onecozdieztn co qo" oidici iu mcdita tio mea eft:cr cofi ufi 
dtctaiuftidetuc. I uftificati mcum iuftificationeeme. 
onearuascuftodiajrnome ^xj-Wjeftrpauimenroaia 
oercltnquae vfc^quacp. OL inca : viuiftca me f c6m 

IW quo eo:rtglt adolefec verbum tuum. U iae meao 
ttozvia fuaicuftodtcdo enficiauietejcaudtftimc-.oo 
fermoneotuoe. | ntotocoi^ ccme tufttfieattoneo ttiae. 
demcoejrquifluttemerepcl t itamtuftificaricnutuarfi 


MM IMI 


llll IIMjMII llll 

crn 8 10 11 12 13 n 
3 rs? w <_n ov ^i co 
\Q 
n> co J_l cn o^ 
Bdpma 
tnftrue me-x cxerccboz inmt omipotee paterompellliue 
rabiUbu» tula. Oozmitauit ompe fpfie fanct&ttt tamc 
aia mea ptc tedto:connrma no trce omipotctee fcdvnuf 
mc tnvcrbie tute»tl iam tni ope.Ita oe* parer oe*filiue 
qtat! amoue amc: «i inlcge oeusfpirit*fctfie.ttttamen 
tuamifeteremeUUiajverl notrcsoijtfcdvnuecftoeue 
tatts cleai: iudtcia tua no ffi I ta ©fto pater ofie «tt* ofts 
obUtu0.Hd»?eftteftimonij0 fpirituo fctfie.fi ttftnSrree 
tute onemolimeconffidcre. ofii:fedvn*eftofteAutau'» 
1 tammadato:utuoiu5 cu cutftgtUativnlquaqjpcrfo; 
cnrri:cuotlatafticozmcum fonaoeft acoftjofirertjepia 
<3 ?a IKbSlmboIfi atfoanafu na verttate copeUinl tta tr« 

Q&icfiep vulr faluue efle oeoa attt ofioa otcere at\)0- 
antcomntaopueeftvt licareltgiocpzoWbetfUJ8' 
feneat catl>oUcafide*0.ua5 tcranuUoeftfactue:ncccrc 

ntft qutfq^integra tnutolata atue nec ffcnttuB J9 tU'apa 

cp feruaucrit abfcp oubto tn- trefolo cft no factue ncc cre- 

etcmfiperibitiHtdeoautej atue:fedgentt^ptrtt*(I* 

cat boltca bec efttvt vnu oefi ctue a pa tre* filio:no facruf 

tn trtnltate 1 tntta tc 1 vnita nec creatue nec gettue : fcd 

teveneretn.Oec$ pffidctce .pcedens nuscrgoparcr 

gfonaemecpfubftattafepai' notreepfltreevn^filiuanon 
ritee»'* Uacft eni fifona pa trcefilfl: vn* Cptrtruefiew* 
tri0taliafili|:aUafpfi0 factl norreefpfifla. tinbacrrt 
ed patrtei ftty* fpfie fcrf : nitatc nlWl pituo aut pofte ; 
vnacoiuinltaecqualio glo^ riuonifyilmat^autmfn^fed 
rtacocternamaieftae» Vua tdtetreepfonecoetcrocflW 
liapatertaUefiUuetaliofpi ffitTcoequalee.l tavtpofa 
lituefctfie. t ncrcafpntcri ftcutia^fuptadictfieftwtni 

crcatusfilWncrcatTptrirnf tae tn trinitate: et trtnitae 
fctfis. mmcfuepaterimc- tnvnltatevencradaftr.mi 
fu0fiIinmmefu0fpirit 9 fcfi0 vultergo faluueeflc:iraw 
©ternua pater cfnue ftlt*ef trtnitate fcnttat.H cd ntccP 
nttefpftefanct?» Httamcn fartfieftadetern5falutcj« 
notreeefntfedvn^cfn^Ht incarnarionc quoqjofttnFj 
cut nStree tncreati necrref icfurpifidelitercrcdat.^lj 
tmmcft:fcdvnu0increatua ergofidcorectavtcredam' 
$tvnuetmmcfue.^tmtUter etc6ftteamurq:*fi*n™ er M — 


^^^_ 


-J — 
lllllllll 
llll 

cm 1 6 7 8 10 11 12 13 14 £Luotuliaii& x \i 

lcfuojtpeocihtluooe^ctbo <Obearaabfidtctaet0lotio* 
moeft«< eueeftcjtfubftan* fatrinitadpfafiiiuettfpiri' 
ttapatriaanfeculagcntruf tu9fctu0-Otcabbfft«U 
etbomo ctx fubftattamattf oe macbabeu* vfcpaduetnrn 
infeculo nat*.p erfcct 9 oe* ont.an. Bdefto oe*vnue om 
£feet 9 bomo ejc aEa rariona nipo tce pf ? fijt?* fpa fcfte 
Utbumana carnefubftftee. C9tcm rfma^-u.Beati 4 
flquauapatrtfeefidujoiii^ ambul5rlniegcruaofie.i 
nitate: minoz patre fccudfi Mnc. JConntemi. Capfto. 
bomanitat** ' utltcctoeue yxtdmiemtfentnoftrfrte 
flta bomo : no ouo tame fed A«/cni ejrpectauimuf :cft<> 
Tnustftjepe. O nue autem bzacbiunoftr&tnmanct fa 
nocouerffde otuinitarl Ecar lue nf ain rpe trtbulattonie. 

n«m:fcdan*6ptiocbuanita# ©eogf ae.H . Xpcfilioet rt 
ti#inocfi.i nueoinonocc ut.2LHfere*nobte. (Qutfc 
fuRoe fubftantte:fedvnf rate dee ad oe jctera pf ie.ZDtfere 
eionc aftcutaiarattona re»< ffapf i.$pe. £xurgc 
luttcirovnueeftbouiaoc 9 oomieadtuuanoe.Jgtltbera 
etbomovnueeftjcpue. uf noe,pprernometu<i. p«e. 
pafTusclt^falutcnoftraot Fjyrtdeyfon.hi Xpeclevfo 
fccditad tnfcroe : tercia ote tu- *Rf rtefcht Ifbater nofter. 
rffurretttamoituia-- ! fcen tnenoe.ecdltbcranoea 
ditadceloefedetadoeictera malo. 1 iuetaiamcactlau 
octpatr^ oipotctieundc vcn dablrtc£tiudtctatuaadiu 
turueutdtcarevtuoe etmot uabuntmeerrautftcur ouie 

tuoe.Hdcut 9 adtictftomce qucperijtquercfcruuruum 
Wee refurgcrc babctcum ofceqtmadatatuano fuob 
cot#b 9 fuie:Treddtturifnt tttue.Credotnoe6. arnie 
fcfactte ptopiije rationem refurrectionc. Bita etcrna; 

HtqutbonaegcrftttWitErt amenv tcgoadteoftccia= 
t»5 crerna :<\ui vero mala in ma ui. £t mane of o mca pte 
ignem etmmi* i ) eceftndee ueiettc < crba mca aurtb" 
catboltcfl qua nift qutfcp fide firipe onc. Jntcllige clamo* 
ufftrmifcperedidertr faluuf rejntcu. nrcdcToctoronte 
tffcnopotcrtt* >Fa*Catn meeBcitmc^aoc^m^ Mfi 
rtitfad byttonamo*: adteoiabooncZDanecrau 
rt>abfie << Xtbilaueru dteevoccmcas.fJ.aneafta 
biglouattbtgrattasactio. bottbtTvtdcbo.i&innooe* 

F 


MM MM cia 4 8 10 11 12 13 


ifTP^^^ - 
Sdfftimi 

volceiicitatcmc*; iaem" falutart ^^^S& 
ae ofteDemoftra mtW- £tfe «rrcajnmartlo« ; ^nfld 

mlta s tuae edoee mt.OW* tatotifi mefi ^•JSS 
acme if itatetuatooceme adtuuadumeferaa.H«eot 
«aimesDe*faluatotmeue uefctefoal fcte*lmottau* 

cttefufttnuitoraoie,i*mt= «^V^S^iSSS 
nifcdrniferattonfituavone. mifcr^ noB.f *l^«™|* 

£t mtan tua» q a fecuto ffit. ^^ * a *nw m« «^ 
clictaiuuctutlmec£ti0 mifactoet*. fdftfatw* 
noxatiaemcaenememtnc' ono.EtnoltobUuifciomstc 
rie ofte. i udica onc nocc tee tributioce et*. ( m fWr, 
mc. £n>ugnatmpugnatee olb*ini#attb*tute.*nt«' 
mcrtppWde armat fcutfi natoinetnftrmttateenM»; 
£tejcur0eladtutoiifimlt?i. ant redtmttoc Itcrimw» 
flffude frameaa coclude ad tua. lautcoionattci mtt* 
ucrfueeoeci pfequftturme. miferatlolb 9 .» lutrepUtlW 
Wit alc mee faluf tua ego fa nie oefldcrtfi tufi.Renoua- 
^eplealoe meu3laudc.Br bif vt a4leiuuct 9 tua.ntgr« 
catcsttam tuatotaotema* oftcotc ifto . Stne peto nw 
gnitudine tua . ( )ftcauertc cuftodtre.< 1 »iferf noitn 
factc tuam a pctie mete. £t axrcmenfi* H tar muw 
oce u4tatee mcas oclc ,'ox t»ftc fup noe.»ucadmoau ; 
mudttcreatnmeoe*.Spm fpauim*tnto «™J*J 
recttt inoua in vtfccrib*metf tuttduat* iuftida. £t WJ 
•Tl c ptotctae mc a facie roa eiculrir. 1 } fte faluu rac reg» 
£t fpm fctm tufi ne auferae £t eraudtnoe m otc q W* 
amc*i^cddcmil?ileticiafa' ucrim 9 tc. alufifacfcru^ 
lutart tul.£tfpfipndpaltco tufi.»c*mc^fpantcirc -0* 
tirmamc.Hripcmcoftcab uum facpprmnjfiohejio^ 
r?oic malo. Bviroiniquoert dtcrjeredttatt mc. £tre«* 
pcmc HrtpemefceCimtcie eoaaeittoUciUoevf$tnetn» 
meteoc*me*.£tablfurgcn iatpai:in*rnretu».«»' 
tibuetnmettbcrameHrfpc bGdartatnturrib*rul*.< "» 
mct>coeantib^tnicitatc.£r mueptoinfirmte<eapni»* 
ocvirie fngulnum fslua me. XDtttccie Dficvcrbfi rua* 

ic pfalmfi oica noi tuol fc^ na coe oc itcritoib^eo» j.h j 
culft fcft.atrcddavotamea ^cfictiefidclib*ocfficr(.»c 
DCDteiDfc.Hjraudinoeoc* qutceterna5N>naet(*t>n** i 


liiuotuiia. M Iuf2pctualuceatel0*i-$ecj* must>fieffde:tua:*fplrituf 

efcanttttpace.amen. i'uo fanctilucc^tnnobisfemper 

pcccatiot negff gcttjs noftr? accede.lffcer olim in vntrate 

Pnenctnemtnerle intcitatu eiufd&i^mtn 9 vobifefi.Be= 

noftrau anttquartl cito anti ncdtcam^ono.lBco gratias 

cipct nos mie tue quia pau* Ibf c tMdf pzima oc noftra oo 

pcresfactifum*nimts.£ld= miavtininiltf borT. ©cdtur 

iuuano0Oe?falutar; nofter. IJieciofaefHncdfpectuonf. 

Jrtpzopter gFta^nofstuioo XDoie fcto?cius.j&zemus. 

mic llbcra nos c t ,ppict*efto Qf Sncta marta ma ter oo 

pcccattsnfispzopternome X intufttefurptarcftoins 

tufi.inofrarrtb*nFisabfe* ftcttielccriocttnfcedereoi 

tibus.Saluos fac feruos tu gucmtnf ,p nobis peccatozt* 

O0DCii9me 9 fperanteetnrc busadoumreunrrmvtnos 

tttcetsorie auriltuoefco mcrcamurabtpfoadiuuart 

£toefyontuereeos*Oomi afaluart.fftuttntrinttatep 

nc Deusvirtut fi couerte noe fecta viutt * rcgnat oe 9 * per 

£toftcndefactejtua*ifalui omtafeculafeanoiz.Hiuen. 

erimus^: t quando per feri IDdequtfpzo ftdcli b* ocfun 

vtfUoetpemcuur-ps-ttX- ctle.ps. i&ffere\infW.2(c= 

fertremef.cttnffnc- Aozia qutem.ll&ater nf,£tnenos 

p3tri.aiUduf a 1 c . Whe e%* (0rem 9 ,p cunctis fidelib^oe 

audt.£tclamot.&omiu*vo fuctta. Requtceternaoona 

U(cum-/g»zemus»£oUca3. eis ofie. % pozta iferi-£ruc 

D(9mtnefactcpatcrom tmeaiaseozum.^fieerau* 

mpotens eteme oeus di.£tclamoz.®ns vobifcu^ 

qulnoeadt>nciptumbut 4 oi' jgtcu fpiritutuo. dEhemus. 

nnonoftrie lucrittsfcdtua 'rr IBfoUicqeoficataefa- 

fancttflima gratta perueire jEX mulozz famular&cp tu* 

fccifti:tua nos frodic quefu - aru ab oi vinculo t>elictotz vt 

mue falua\kutcvt tn l>ae oie tn. refurrecttof s gfia inf fan 

a4 nullu occltnem ue moz ta- ctosi elecroe tuos reftifdta -- 

icpcccatU3:necvUii tncurra tt refpirct.p jrpm. Sccjcfcat 

mufperieuUufedfemperad inpace.Smcn» Cinadtu 

tuam tufti cta m facicda ? om f oztu meuj incende.lbfie ad 

Mnoftraactio tuomoder.i adiuuandfz mefcfhna. ' ot 

Hmtne otrigatur. cttnr port. Gfta patri* €>icu t 

Waugctnnobtsquefu erar.WlaVRFrter.sepeelcF. 

\\\ cin 1 4 8 10 11 12 13 adterda 
'fcyrter.^a<nf.£tnenoe fimcpfiqjcoparvmeecftrpt 
*. Refptce ofte infcruoe tu= ritu paraclttoregn|a J oim 

oettnoeatuai otrtge filft» Yl*G 2Cn Y c ^5! ,l S: 

oeeo*.£t(Ufpledotoftloet J-Apmtemtbiofteviatum 

nfifupernoetopn manufi ficattonatua*:tejcqutram 

nfa*«nrtgefuBnoe:iopue eafemc.i >amtWitcUectu5 

mannfinf arfi otrlge. &tt* i fcrutabotlcgerufctctilto 

a^vjrtgere * fetincare cu diam illa tntotocotde meo. 

Ajftodirc*regcrc©ignc= i>educmeinfemitamM^ 

rteofieoeuereiecrcatotceU t09tuo*:qttptevolut.vndi 

tfrebodteqecotdatcotfia nacoimcfiitefttmonlama 

nfa:fefuequoqsferm6eect tnoiauartcia. ucrteoer 

oce actue nf oe invia tuact loe meoe nevideStvanttatc 

tn lcge tua fcta t tn omibue ivia tua vtutfica mc Htatw 

oeib* madato^ tuo^tvt pof feruo tuo doqutfi tuft: in tt* 

flmue ptaccretcfitpcctnrao moic tuo* mputa opptobti 

i an«duetu*bonue comtte ummefi q$ fufptcatuafftqt 

turnobtfcaadotrtgcdoepe iudtdatualocfida.Hceeco 

dee nf oe invia pade vcrita cupiui m5data tuatineqta* 

tiea falutte:vtWeatnefnft tctuaviutficatnc.Htvent« 

pcr tcctin tc fcper fanifalui fup me mia tua oie: fatota* 

ilibcrtcfiemcrearil.SaUia retufifmcloqutfittwm.Ht 

tot mudi qui tn trinttatc fife rcfp5dcbo e*ptobt$rtbw 

ctaviuteiregnaeoc^l^cr bivcrbfi:qtfpcrauttnfernW> 

oiafc6ifcro».amc. Sttno nibuetuie.HtneaufcrflSO 

m£ofiibWictu.£fbocnfic otemcoverbfiverttattew 

t vfa in fcftn. adtntottano qttaq$:qxtn iudteije rut6f« 

ftrfiinnomicofii.<autfcctt fperaut. HtcuftodtSlcgew 

cdfr ttcrra.^nevobif.Bfi : amfemptnfeculit:*ttnictm 

dicam^ono. Efcograriae» fecH.mambnlabiinlattro 

^fTV&nc [C-fl3.ut-bv dtne:qimWatatuacwiw 

rWfocnobiefpfievnftpa Htloqbertntefttmontfet* 

tri cufflio trfgnare pioptue ietn^fpccturegfittno^r 

inaert noftro refufuepccto* dcbar.Htmedttabartitfn* 

rt.v»eUnguamce«cnfttevt^ dattetute:qotlerl. *i» 

got cofdltone pfonct ftamc; ui manue mea? ad mad»» 

fcatiffncearttaeaccedatar tuaqoilciti:tcp:crccboum 

dot4>rtmoe.i>reftapfptif= fttficati$tb»tutsr. lozla. 
MM ffft cm 1 6 7 8 10 11 12 13 14 


3w1rerctam jcltij 

/P| £motcftoverb4 tuifer mandattetuiecrcdtdi. ( rt= 

uotuo:tnquomtr>lfp£ ufcpbumtuarcregoecliqui: 
xdilturtccmecofolata cil £»ptereacloqulu tuCt cuftos 
fl?umtlitatemea:qicloqui; diut.i ton*e6tuainbontta: 
um tuuviulftcauitmc-^uj> tetuaooce mctuiriftcatoee 
bimtqagebantvfcpquaq^a ruae. < i>ultlpllcata cftfuji 
kgeauttuanon occltnaui. melnicftaefui)bo?:egoaut 

emotfui iudicioatuo? a intococotdefcrutabotman 
fcculoDnc:acdfolatuefti;n* dataruaOoagulatftcftcut 

efecrio rcnuitme,ppctd:s laccot coiu:egoverolegcm 
bosiocrcUnquettb^ecje rua tua mcdtrarue fu. onu mt 

antabileemtWcrattufti* l;nqrr>umiUafttme:vtotfca 
ficattoeetuc:£loco gegrtna iuftifleatioee tuae. Honum 
nolemee.' cmotfutnocte mtct?ile;co:totui:fui>mtlia 
nomierutoftc:a cuitodiutlc aurtt argcrt. an^tuctmc 
fictug.i ecfactaemif>t:qz fecerfit meiplafmaucrunt 
lufttficatiocarnaeejcqutaui me:oamibitnteUccrfivtDtf 

outomcaofrc:otjcicufto* cammadaratuaOutttmct 
dire lege tua.Ocpcaruo fuj tc vtdebu t mc % lctabunf :q; 
Ml tuatntoto coide meo: invcrba rtia fu^fpcrauUGo 
inifercrcmeifmcloquiutti gnoutone quiacquitae tu- 
um.< ogitautvtaemeaeet dtctarua:?fvertcaretuabu 
coucrtt pcdee meos in teftt * mtliaftt me« ' ia t mta tuavt 
monlatua. ; aratue fut no pfolef me f mcloqulfi tuum 
ftmrbat*:vtcuItodiamaiv> feruotuo. cntatintfyimi* 
datatua. uneepero^cir* fcratlocetueaviuaimqrleic 
cfipUjtt fut me:i lcgetua nd rua meditatto mea eft.Gon 

fuoblttu0.u»edtanoctcfur fudatttrfupcrbtqtituftcint 
gcbiadc6fitedfittbt:fuptu quitatemfceerutinruecgo 

didalufttncattotetue. Uar autccjeercebottnmadatUu 
rtccpeegofuoimttmcttute te.< oucrtanf mtrHrtmctcf 
icuftodtcriu mandata rua. tc:t qut nouerfit teftimonta 
<lf[atuaonepIenaeftfra: tua. tarcoxmeuimacula 
wftificatioee tuae ooce me. rum tn iufttnca rtotbue rute: 
y >#nitatcfe [Hloxta. vcno?fundar. * ZDifererc 
tOctfttcumferuo tuo one miferere mtfcre* nobie & bc 
fmvcrbutuu.i3onitatcaDt acai bndtctaigUofa trtnt 
(dpuna" i fcictta oocc me:qt ta e pf i fili 9 i fpfie fanctue 

H .ta. 
m 

Jtc. an-Ze iuocant 9 re ado= 

ramue te laudam 9 o bta tri - 

nttae- Cap. t* ojltca.^-jn 

clinacozmeiiocua.Jtitcftp 

monta tua. ' Sucrreocroe 

ineos ncvideantvanttatein 

vtatuaviuificamc.Jureftt. 

£lo:ta.5ncUna. ' £gootri 

oftetnifcrereinei.Sana ai ; 

ma m ea q: peccaut tibU Co\ 
lectaoctfuca. $te£fer.qft 

fttt>etj>c.5.£>educmc0nci 
femtta madato? tuo?» Cp. 
oftice pcedct Sanaaui 
ma tne&A i peccaut ttbi. *. 
£eootj:ioftemlfererc mel. 
(gU.£fia.£go. 3diutoi 
me 9 efto sfie ne ocreliqe me 
neqj ccfptcias me oe?faluta 
ityrieMil- [rte me?* pceq 
XpceF.tQ.TtYrtcr.ig Ukaf 
nf^Htnenos. *0ootjciofie 
mtfercmci.Sanaatajmca 
qi pcctaui rtbi.O onuerrere 
sfte vfq? quo. £t oepcabiUe 
eftofupferuoe tuoe. CJcutt 
ofiifupiuftoe. £tauree ci* 
in pcceeo?. t >e 9 tu puerfus 
vtmftcab noe. £t plebe tua 
letabtf in te. Oftcndc nobis 
t>ftemiamtua?.£tfalutare 
tufioanob. enfueanf tibt 
ofte opa tua. £t fci tut bftdi 
catttbi. acerdoteetuitdu 
anf tufticta.£tfctitutcjcul 

xlui >fie falufifacrcgc5-£c 
ejcaudiuoe. alufifacfuu 
t\x* 8^e 9 mc 9 fperatc i tc B al fctti 

ufi fac ppfj tufi ofte a bfidic 
l?ereditatitue-£tregc. Pte 
atofiepajeiniHutetua.£t 
abfida. <" remus^inftrmis 
iceptiuis.ZPittecie. Ht,p 
cfictie fidcUb^ocfttctte.Re; 
quie e* Hctjefcat i pacc %vx 

i -ropctietncgligetifeno? 

ftrte.B>ftencmemierte.i id 
iuua noe oe*falu.nf .£t,ppf 
firo fratrtb^nfts abiettbus 

Saluoefacferuoet. ; rtne 

cieoftcaut:iUuocfcro.£t6 

ff on tucre eoe* Ofie oe^tu 
tfi t>ucrte noe. £tofide.pe* 
roifere\Ofteejcau. Cdfll 
ofttce pcetf.^JBdfejsiH??* 
1 v^ £cto:poteeverajcbe* 
1 *JAL<Jteperaererumviccs 

fpledoze mancittruist ipi 
buemertdic. Hjctigucftam 
masUtifiaufcrcalotxnori* 
um:cofcr falutemco:po$ve 

raq3 pacc cotdift. Offljpr P* 

0£fccit tn falu= [immc. 
taretufiaimaniea:*ii 
tfbfitufifuefgauU kfeeeft 
ocuU mct i eloqutfi tuft: oicc 
tce qft ?fotaberie mcAix fa 
ctue ffi flcutvter i pmina:tu 
ftificatiocetnaenoffiobiit 7 
Q.-UOC funt oice feruitui: qn 
factee t»c efequeWmetudi 
cifi.i >arrauerfitmtci?ttnl4 
fabulatoc6:fcd novtle^tua 
mfamadatatuavcritaa: 

inicjcfecutifuntmefldi«»a 
mci ><iulomtn*?fumauert 1 i BdfrrrS $&$ 

mcmfra:cgoafitndoereli- raufetftatutcuftodireiudU 
(jmadaratua^ctfmmiani ciatufttcietue.humtliat 9 fu 
Euavtulftea me:t cuftodta rc vfqs qq* oft c : viuifica rnc f m 
fhmontaozieruU*nercrn£i vcrburufi. Uolfitartaojie 
rtcftmrufipmanctCcelo. mctbnplacitafact»fic:tiudf 
li generarionetgnattone ctatuaoocemeHfamcain 
wltastua;ffidafttfrati?* maib*mcisfg:tlegcruand 
manerV rdinarl5etuai>fe fiiobltt 9 . t>ofucrGtpctozee 
ueratr»tee:qmoCaferuifitri IaquefimtI?i:toemadat!tu 
bt» 1 ) tft q> lcjr tua meditatio te no erraut. I "»eredttfltcflc^ 
meae:tficfoxtepijlTcinr>fit 4fiutrefttmoiatuatne£nu : 
litate mea. l n e£ nft n6 oWt' qz cjeultatio cotdts mci fun t 
uifeartnfttffcati6estuas:qt * nclinautcortne&adfacie 
[ipflevtutffcafttme»<5u 9 fti dasiuftificatioesruaeier'? 
tgofalufimcfac:qmiuftift* nfi:,ppf rctrtbutione.» Wa 
carioeetuaseircjfiui.' :>ee£ 'yWiquosodtol?abut:tlc 
pccrauerunt petoteevt pde JL. gc tua t>ilejcl-A diutoit 
xh me : tcftion ia tua irellcr. t fufceprot m e*ee tu:t i verbft 
Oie?fumattotevidtfine:la tuftfupfpcrauti >eclinatca 
[&madatutuunimio.<-»Ra meinalignhtfcrutabotma 
f\ »6otleplcgctuaOnc: dataSimet. ufcipemefm 
^tota oie mcdttato mca eloquifi tuft tviua:t n5 ?fft= 
tft. K up itmtcos mcoe ptu* das mcab ejrpectftttde mca 
ilxl mc fecifti madato tuo* H dtuua mei falu*ero:t me 
q:iefnfimtbtc.~iipoceDO dttaboitnfufttficat6ib*tute 
ccteemeiteUeci:qttcfttmo femp. preuifttoeeoifccde 
nla tua meditatio mca c M u tee a iudteii e tuie : qr f iufta 
pcrfcnesireUert qxmadara cogiratiocojt. t rcuarican- 
tuaqrtui botviamala,pbi reerepurautomee pcrotce 
bui pedee meoe: vt cuftodta f re:ideo oilet i tcftionia tua 
tfbaraa. H tudtcifetuteno ) onngetlmotc tuocamce 
occltnaui:qt m lege pofuiftt mcaf:a tudtctf e ci tuis rimui 
micty. uaoulciafauetbus cctiudicifiTUiftictamorra 
mcteiclociatuafupmelott daemecalfintatib^mc. - u= 
meo.H m3dat'tnleCrclter.t fcipeferuurufiCbonu:noca 
^pfcaodtuioemviaiicjtatl Ifinicnf mefupbl. •etiUmei 
-iKcrnapedlb^meieverbfi ocfeccrur tnfalurarctufi:et 
rtulrtlumefcmttfmcie. *u= inctoqutftiufticic tue. I ac 

Htift 

Sdnonl 
ciferuotuofcftmmlamtua oecidat fedpmtfimottiefa 
* iuftificatoce tuaeoocc me cre prjennte inftetglta. l>te 
6cru*tuuf ego fum oa mifcji fta pater ptifTtme pa triqs co* 
intellectft:vt fci§ tefttmonia parvntce ca fpu paradiwre 
rua. emp ? factedtofte::>ilTi gnaepocfeculum. Smen. 
paueru t lege rua. 1 deo oile= g r\ frabtlia rcfttonu tua 
Ximadaratua:fupauvato= A"ideofcrutataceaant- 
pajion. utoptcreaadomia mamea. Oedaratiofermo- 
madatatua otrtgcbanoem numtuotiiiUumiat:iintcU 
vtajiniquaodtobabut.Glo lect&oatguulte. Oemcum 

rtapfi. ZibtlauetibigRa aperuiaattrairifpm:qima ; 
tibi gfa)? actio o vcra ffima data tua ocflderabaj. Hfpt 

fempitnatrinttaepatcrtA : ccinmetmifereremei:fcti$ 

Ituea fpirit^fctue.^rem.an iudtciu otUgettunomctim. 

Spea nf afalus nFa l>ono» Oreffuameof oirtgcfeciidfi 

nofter beata trinitae.fCp? eloquift tu<i:tno oftetur mtt 

oeoftbca.K-.^ncfnfioomie orftteiiufttcia. rk&imtm 
'jp^ermanenttHtjtua. fr $n acaianijebotnv.vtcuftodta 

celot infecuiafccullvcriiae mandatatua* tfactf ruitf' 
tua*1fbermanet*£fta.$nef luminafupferuatufinwce 
nfi. • &ftercgttmeetntr>ti me iufttficattdeewae.6fi ; 
micrjt oeertt .^n loco pafcue tue aqua? ocdu*erfct oculi 
tbi me colloceutt.<olh$ vto mei:qtnotuftodtcrfit legtf 
mica.fC etempfer.ari^ne tu§. luftueceoftc^rcctu? 
ternii onc emancttf bft tuu 5 iudtciu tuu (J adafttiuftini 
incdo«£pm.t>fticepc<dctu> teftimoiatuataveritatetiu 
U ©fidicamonmtnottpe. ntmie* abefc^mcfecttjt' 
{'•Semglaudei^inozemeo luenur^qtoblmfut^batua 
Unorftl. ria.Bndtcam. ^ immicimei.Jgnitfielo<Jum 
&fte f 0tt me 1 nit>il mit?i oc tu u vebemcter :? fenrW w 
crtr.pcce vre*Bd tercii cuj le *it iUttd.Hdolefectul'fum 
po- aiPiferere. t colla Oftice p cgot coteptuo:iuftirkatoes 
cedctui.Bdnona.li>Fmnne tuaendfftoblitue. J ufttda 
*fO ^Hioeue renajcvtgoz tua tufticiainefntUilcstua 
•*-« immot^in tc cmanenf verttae.i^rtbulattotangu 
lucie oiurne tempota fuccef ftia tnucneratme:mandaw 
ftbueoetermlnae.llargtrc tuamcditattomcacft. H<j* 
clarfi vefpcre quo vita nuf q> tae reftimonia tua tncfnuj: 

Sdnona 
Intcuectum ©a mtWtviuam v~} W«nrtp« perfecuti ffit 

GEamauttntoto [Htla A^megrat!:*atfbiatuie 
cozdce*audimct>fie:tu fozmidauitcoimefi* cta* 
jtifieationee tuae requiram bot ego fu j? eiotfa rua flcu t cf 
olamauiadreifaluummc inueitfpoltamuUa* itiidta^ 
fac:i euftodta mandata tua te odio f?a buii abbofa tus fu 
t^eucnitnmaturttatetcla lcgetnauttuat>ilejei«t cpti 
maui:qulalnverbatuafu{>* eetnoielaudet>tKttibt:fup 
fperaut* 1 tcuenerunt oculi iudicia t uftieie tuc i >a jr m f= 
mdad tcoiluculo : vt tncdU ta tnligcntlb^legc tu3:ct no 
tarcrdoqutatua. \ ioceme eft illtofcadalum. Hjcpecta 
amaudtfecuduinmiamtu£ bafalutarctuGone:? mada 
&fie:tfc$mtudtdGtuGvtul= tatuaotlejct/ uftodluttatti 
fcame H ppioptnqucrt £fe mamea rcftlmonla tua:a W 
qnrcemeli^tattraicgeaflt lertteavcbemerer.J^eruaut 
tualogefacttffit. Ptopcce midatatuattefttmotatua: 
m ofte:et oe8 vietucvcritae q: oea vie mee in cofpcG tuo 
Tmctocognoutoereftlonife Hppaopinqt ocpcatio mea 
tufe:q:tttctertiu fudaftica. in?fpectutuo9fte:lurraelo 
i ide Wilita tc mea i eripe qtt 1 6 ruG oa mi\)i in teliectfi . 
inciqutalegemtuajnofum fntrerpoftulatiomcaiitco 
obtitue. udica iudicifi mcfi fpcfi tuo: fctfm etocjum tnu 5 
ct redimcmc:ptopterelO(JG erlpeme.' -ructatmntlabia 
m&viuiflcamc 1 ongeapec meaf?ymnfi:cftt>ocu.er;me 
catciibu0falue:quiaiuftin iufttftcatoceruae. \ fconGct 
attonee tua no cx<\flcr6u abit ligua mea clocjfi rofizqt 
ifertcoidtetucmulteofte oiamidatatuacdtae 1 tat 
1 fcfon tudictfi tuum vtutflca manue tua vt faluct mctqm 
mc. ulrtcjpcrfequunfme madatatuaelcgi ccuptni 
«trtbulatmezateftimonife falutaretuumone:ilejctua 
taisnoocclinaut. :tdtpua medttatiomcac.i iluetaia 
rtcatceettabefceba^aelo, mcailaudabit:atudiciatua 
qmatuanocuftodterfir. iJt adiuuabfirmcf rrauiflcut 
w qm midata tua otlett oo- oute q per Ot:qucre ferufi ro* 
mic:tnmiatua viuifteame. umofie qtmddara tuanott 
! imdpifiverbojrruosvcri* fumoblitV Ztbilmortbi 
mmtini oia iudida tuftt= gfia tibi gf a? actio Ce turc 
rfctue. lottapatrt. laudatteadotSrtcgRKcat 
Dfvtca 

oeecreaturctueobtatrtnU ftoyi ogrcgatloc. agna 
tae.^tc a . Hibera noe falua oga oft i :e jeij fi ta in oce volu - 
noevtmncanosobtafnitaf tateeei*£l Sfcflloamagnt 
£p.?fticc.1V« tfiamauiito; ftcettaopM^atufticiaeius 
tocozde.fijraudtmeofic.*. manetifcrmfcTi. emotii 
JulMcatioee tuaerecjram fccit mtrabiliumfuovmtfcri 
£*.£>Fa.£lamaut.v- Sboc cotetmtferatoitma-.dcaj 

cultiemeiemudame£tab Dedittimetib*fe.'i><oterit 
altenie parce f uo tno*9re p tn fcfm teftametifui:f tu«5 
fer.o. afptcetnmcxmtferc' operfifuo^anfictabitpopro 
metfrfiecp.pce-oo.lV.»edi fuo.Utoet illte bereditatf 
mc me x>ht £t mtfere* md-# gctiu:oea manufi t\ 9 ^itas 
1p»eeenime*ftetittvlarcta ttudicifi.; idcUaoiamada 
ineccfije bftdtcaoftm.£t^ taet^^ftrmarainfcrmfecft: 
Bboccultl.pccevte.^Sftt factaiverttareiecjtate.^e 
teoteb^advef. Scdeabc dgptioncmtfltoftepprofuo 

»5):te Dctrls.pe.ct)e. madawtlncfnftteftamctfi 
t>ft e ofto meo fede a bc- fufi.»* <m % t rtbile nome tt 9 
jrtriemcie. onceponatnt itciufapietiertmotoni- 1 n= 
micoe tuos:fcabeUu pednm tellect 9 bon^oibue facicW 
ruov.UirgaVrutlttieemtt' eu:laudattoet*manetifcftn 

tet ofife t fy oioftare i medto fecflua. ^idclia otamadata 
iimicoptuov. ccupnctpifi ef^firmaraifcFmfcft. crt 

in bie^tut! tue in fpledotib* vS* a *** ir< i ^i" c toftm:i 
fctoy :et vtero aft luctfe? ffc A^tnadat! ei' volet ntmta 
nui te.ltirauit ofte «t no pe^ £>©tes i f racrtt femcei 9 gf 
nitebtrcft: rucefaccrdosin neratiorecto» bfidiccf f* 
cf num f mozdtnc meicbtfe i otuitteioomoet^atufttcta 
decl?. Ofte a oejctrie tuie:co et*manet tnfcfm fcK> ! %ov 
fregtt i ote irc fue rege0.l1» tfi eft tn tenebue lumc rect! 
dicabttin natiotb*tmplebtt mtfericote imtfatozatuft' 
nHnasrpqflabitcapttai t ra Iocfid*l?6cj mtfercf % como 
mulro?.! >etozrcreinvtabt datotfponttfmoee fuoetn 
bet:,ppf ea e paltabi t capu t- tudicto:qti cf nfi no comouc 
an.Sedeaoejrtrtemdaot- btf. 1 n meouaefnaertt tu* 
jrttofiepftomeo. P*.cjr. ftue-.abaudttiocmaUnott 

GiSnfitebot tibt bfiel to= mebit. uaratft eot ct^re 
tocoidemconpfiUoiu' iofio?firmatft eftco:ct'n3 

III! 
Illl cm 1 6 7 8 10 11 12 13 14 Bdvefpa*. jtlvi 

comouebif ooncc oefpicia t i tram in ftagna a qp:i rupc i 
imtcoafuoe, i Jifperilt ocdit fotceaq?. l onobteofieno 
paupib 9 iufticiaet 9 maneti nobte : fed noi tuo oa ^lozia 
fcfmfcfi:coznuei*craltabtf -nemiatua-xveritatetua 
ingua. ttozvidebitiira* neqftotcatgeteevbieocue 
fcef oettb*fulefremetitas cov. * **autnficelo;oiaq 
befcet:Defidcnu pcromjibir cficpvouutfecir. Imulacre 

Jn niadati ei^volet mmif gctitl argctu i a tiv :opa ma 
*|pBudatepuert[p.crfl. nuuboim. ?er>abettn6lo 
4^onnt:laudatcn»ihcmi qiicnf:oculosl?abctxudvi- 
eitnomc ofti bndictu : cjc B dcbut. Haree babcto: no au 
nficivfcplnfcfm.* • folieoz dicunarcefyabetanonodo 
tuvfcpadoccafu:lfludabile rabut- f >an*r>abctt nopal 
nomconU£fjecelfuefu|>oce pabutpedcefyabet/indam 
0«eeone:etfui>eeloeet"ia bulabunnociamabutigut 
ci 9 .Owu?ficutoneoe 9 nf cj turcfuo. rSimileeiIUsfi.uii 
(altl r>abitat:t r?uilta rcfpU faciut ca ;i oee tjondfiticif 
clticcloainfra. ufcirasa - «m*ifraclfi?auitmono: 
fraiopeVtDcftereozeerigee adiutozeozzi^prectoteozjc. 
paupcrc. tcollocctcucuj ' Jomueaaronfperauirioo 
pncipib^cupnctpiVppftfut mino:adtutoteovx,ptectoz 

utbabitarefacitftentciu eozucft. ).uttimcroomiuu 
comomiatrcnlto?letatc. fpcraueruntinofto-.adturoz 
jpunomconibndtctfufcra eo9i:,precrozeoiueuVi >fto 

IlRerttuifrael [6.qtifl. memozfuttnfuabciiedim 
oeegp pto;oom" 7 iacob6 noble* Hcnedi^it oomuitfc 
pptobarbaro. t ctaciudea raehbeuedttit ootnutaaro. 
ftfficatioei 9 :ifraelpraeci? B<cnedirtt oibuequlttmct 
■arevtditt f ugit -.ioidantf oominu : puftllie cumaioii» 
^uerfuseftretrozffi. otce bue*H ddiciat oomin^fup 
crult jucrutvc arietee :i coi voe;fu|>voe * fuj> ftlioevf of 
lesfkutagniomu- uidcft '.eiiedictivoeaoomiozqut 
nbtmarcqi5fu0tfti:ituioi fccttccluetterra.ucluccli 
danie qz ouerfuf ee retrorfij oomino: terra a ute oedir n It 
(Dotee ctulraftie fleu t aric le r>oim.i> on mozttii lauda 
tcs: a collce (lcur a gui ouiti bunt te oomtnemecp omnce 
Bifacieofiimoracfratafa quioefcendurtninfcrnum. 
deociiacob* ;ttiouertitpe \- cdnoecJviutm 9 bencdici; 

cm 1 4 

lllllllll 


1111 IIII 

c- 8 10 11 12 13 

muoofto-.cjct^cnficivfqji meaocmoueocfwmeeeft 
fcfm.an. Wootfviulm^bftdi Lacf^ymterpcdwmeoealft 
*T~raci0 [cim*ofio.i&r*. pfa**Jleceboofio:tnregioe 
JLicrearoioprimeluctoi= viuo:u.?. Jndinfluuonsau 
crfi^Jfcrce pmozdiio Iuc5 no rem fua miclH* t^.cr*. 
uemundi pamnsoziginem y^< Redidi^pprer^locut 9 
Clui manc tficru vcfpcrl ote v_A ffi: ego sur bumiitatB» 

vocari pctpie rerrfi cftaoe il fa nimie. f¥ aooipif ejeeifo 

labif audi pcce cu llertbue. meo:omie l?omedfl)c.CLuUi 

Oemc© grauara crtminevi retrtbua r»fto:.pomibuaqrc 

tefltejculmunere oantiper trtbuttmtW.Ofllicefalutfl* 

t>cne cogttar fefeqj culpte il= rte acctpia :* nome ofitinuo 

ltgar/'elozapuHerlnrtma cabo.tiotamcaofiercddS 

viralerollar pmtu vtrem^oe cozaomtppfoeiuezpzeciofa 

noici fl purgemue othe pefft - in cofpectu ofii mots fctoiu 

ma.Pre(lapaf puffimcpfi ctue.o oftcq:egoferu*tu' 

q$ cSpar vnice cum fpfi para ego feru*ru*i ftll^ciUe tue. 

drro regnaeperoihefcftn. Qtfruptftivinculamearibi 

amc.Cp^e onua.-v. ^trt* facrtficabo boftifljlaudte:* 

gaf ©fieoFomea Rcurince- nomofttfuocaboaotamea 

fumcdfpccruruo.£ereravr oftoreddainofpccru oiepo 

tperednt. Cf f «"iafc6aad puUetnnatriieoom 9 oftl:in 

vcf.5-f nclinauir.pe.cttif(. mediotuibirrm. v Crcdldi 

OjHeciqm ejeatidictoo; ^pprerqdlocutua ffi^ejtvj. 

min 9 :voc2oFontemee f^Faudareoftmomeg^ 

O.itndinauttaurcfuSmtW 4-i teezlaudateeftoeep* 

itiitncO' ? iucieiuocaboOtr puIUQjh^firmfltaeftfupcr 

cfidcdcrt me oolozee mou(: noa miaetue: t vcrtraaOBi 

i gicuiaiferntiuenerutme: manertnetcrnuV* JUudft» 

oribulattone* oolozc inue re oftm oee getee^ £lama 

ni:ct nome ofti inuocaui* O 'yw^ oftm [ut. pe-ctit. 

ofte Ubera atam mei miferi £Xcfi trtbutanrr cUmaui: 

cozGoft9*riu(lua:toeu0no tejcaudiutrmc.^ftcltbera 

rtermiferef.Ouftodiee puu afammea alabtfetui^ 8 

loa ofto fcimiUarue fa * Ube lingua oolofa.Chitd oef tibi 

rautt me.Oonuerrcre af ma aur quid apponaf ttbi adltn 

meain rcquie rua:qt oftebc gua oolofa.Hagtttepotcrls 

nefecirrtw.» ^eHputrafaj acure:cficarbonib 9 Mfo!ato 


Sdttfperab. tlvii 

rfe.pcumibtqtlncolatua falfanuUacSptimSttJfapF 
me^wtfameeft^aWtaui piiflt.v.WrigalMBdnig.a. 
cfibabttaWcedar.multu^ $n&eofaUitarimeo ejeuita- 
tac©tafutta(amea«OfiW0 uitfpfiemc^.lprcceatfma 
-joderfitpatfcrSpaeificue: tu-a coUaoeofttca. C^eria 
cfiloqucbar ilUe tmpugna* tcrcta a . Jn oomfi. p«s. crrt. 

batmegratie.i-tflamautT YT* ttW0ffiinbt0 ^ oc * 
ctaudiuttmc. pe.c*t* «Uffit mtcbhln oomfi ofii 
ffuauioculoameoain ibimue. wratceeratpedee 
JjLmoteermdevenict au nfhiatriietutebtrrm.ftlc; 
rtuumtcW. ^urillfimefia rufalemqcdtficafvtctuitfle 
ono:cifecitcelfi iterra. i >d" culue |jttcipatioei*in idipm 
cetincSmottonSpedctmrj: l UucenCafccderfittrib^tri' 
nc$oo:mtret<|euftodit te. bueofiitefttmonifitfraelad 
tKceftooimttabttneq^ooi pfitendfinoioftt. O-JtUtcfc* 
mttt:qutcuftodttifif.r )omi derfctfedcelniu<jicio:fedc0 
nuocuftodittcofte .ptectto fupoomftoautd.nogateq 
wa:(upmanfioertcramtn adpaceffitbirIYn:aabfida* 
amL«rtrtefoin6victte:ne= tiaoiligetib 9 te. » larpatf 
q5iuna pnoctem. Oomtn* tftutctua:* abfldatta in tur 
cu(todtttcabomntmaloco= rtb*tuie* i-Jropf fratreeme 
ftodiataiam tui oomtnue. oe* ptortmoe meoe: loquc 
uftecuftodtettntrottft tufi bar pacem oe te. \ xopi oo- 
nc^t&tuu:ce|?ocnucavf' mumofitoctnft:qfluibona 

qstnfeculam. JuauttUum ttbi. $noomfiofiitetatce 
mcumaoom.no. tonnnu*. *JCf^ DWmoo. po.crrt)- 
YlDmeYecettcodttoiqul Cwelcufluioculoemcoe: 
AmittanecofunderSt aq <JI?abttB0icelte.Hc<cflcut 
ftuenra otuidcne cclfioedifti ocolt feruov :ln mant b 9 ofio- 
ttmltem iltrmaelocficeleftt rumfuow.Hiaitocutlanctl^ 
taeftmuktfterrcrtuuUe vt icinmantb*ofiefue:ttaocii 
vnda ftamae riperet frefo* nftadonmoefinfm:ooncc 
Ifincotfflpet. InfGdenfic pi mtfereaturnoftri.<i}ifcrere 
iftlmeoonfipbcntfgfefrau nfioficmtfcrerenfuqtmul 
dtonouenecafib^noeerrot tfircplctifumue oefpeerioc 

antratwue. l. ucc fidee i* i u mtiltfi replera cft ala no 
ncntatficlumieiubarferat ftre-.oppiobiiuabudtHtbue 
txcvanacfictarcrreattyanc iocfpcctiofugbie.aN..&tit ■ 


ferta 
t?ab(tae iceltemifererenc* ftrfiralinfiuanfaewltatioe 
Y^iJfiqi [bte-pe-ctrttl. X5 uncotcettntergeteeuna 
t*-t oneerattnnobtfoicat gntftcauttofiefacerceaeie 
nuc ifrfrnifl qz ofie erat i no < I >agnifkauit ofte face" no? 
bis-O fiepurgeretrjoicein bifcu:factlfumu8lctawee. 
noerfozteviuoe oeglutiflent O Sucrreofiecapttuttatfno 
noeu 1 fiirflfceref furorco» (traimflcuttotreetnauftro. 
innoe:fotfltaaquaabfozbu utfcmtnarinlacrimie:in 
ifletnoe^ ozrcntc tnraftmt citultationemetct.tf utttee 
aianfafoipltan ptranfiffct ibataflebantrmittctcefemt 
aianfa:aquaintolIcrabilc3 nafua- i ententeeafitwni 
t3ndtct*on6dn5 0editnoe: ent:cftej:ultatt6cpoztflnfcf 
tncflpti6eocnrtb 9 eov>; ni- mantpuloe fuoe. facttfo 
ma nfaficut paflerereptac mu8f(cutc6folatt.lDvmn v . 
oelaqueovenattfi. i aque* ~fy JfcUurie ingene ^dito: 
corri r ? cft:er noe Itberau (ae vXmfidt folum qui crucs 
muaH diutoztu nrnun notc pulfle aquc molcftiieterraj 
r»ni:qui feritcelfi % terra.an ocdifttimobile.v i tgermcn 
Sdmroziu nfm in noie ofit. aptum^fereefuluie oecoza 

QVtcondfit \p*.exrti$ floiib*fecfidarructufiftcret 
tnoftoflcutmonefyon paftuq?0ratfireddcm.{ll2 
fiocSmoucblf Inef ntl: cj ba= tte euftcvulneramfidattrO'' 
bitat in l?iern falc >6tee in rte gfa vt facta flctu otluat 
ctrcultuet^iofietnctrcuitu motufqjptauoeatterat luf 
ppfifutrctHinucTvf^ifccu ftetuteobtcperetnuUtema 
Ifi-O utanorclfquetoftevir Ueapptojctmetboniereplc* 
0a m pctotzfupfozrciuftoy : rigaudeatetmozttf actum 
vtnocttcdat iuftt adinujta nefciat. '..'reftapaf tnifltmc 
tcmanuefuae. : cncfacro £apm oc oftua- Ptrtgat 
nt(c:bonie*rcctIeojdc.* )c 'Bdr &efpertr DOtni 

clinateeauf inobligfltioncf nuebntutatcmcaafaititii 
adducctoftecuopcnittbue rjtmflffnacjpoteef* ' 
tnicftatc:paicfuplfrr. 2Bc= fl/fens m-*»>' 
nefflcoomiebonteetrcftts ^f^^H^Hecdifi [ 

ITR co [cozdc ■ ^/.caucrttoomfirinvanu 

nerredoonfcflpttuitatc laboiaucr&tcjedthcfltcflm. 
ffon:faaifum^flcurofoIari i ifloftecuftcdicrirctniffl 
<&6crcplcffic0audtooeno tc:fruftravigt(otcJ cuftodlt llll cm 1 6 7 8 10 11 12 13 14 ■lutria rlviu* 

tJ.ttMifieftvobieatcluec" rfitrvon«Fiflntflcutfenuin 
fcrfere: furgtre poltcp fede= tecto?:q« pSjfcJ euellaf eta 
rtri9:dm5ducat| pancoolo; rutt.fxquo nonipleultma 
rtB.06 aedertt otlecrte fuie nu fu5 d metet : i flnfi fuO d 
ronfi:eccel?eredltflsoltlrlia mantpu[oecolli«etHtn5ot 
mtrccefrucfvetrie. Hicut rcrurdptertbatbfidicrtooo 
fjgitteinmflnu potetle:ira mlfuevoeibenedlrim^vob" 
filflerMiro8.r-:tfievlrcilnv innofeofit. KcncdijrtnV 
plcultocnderiufufierlpffB: vobteinnofeofii.p i; .rrrir 
nocofodctiircfiloqueffimt --^.prundtaclamaulflci 
defnie tn poita. an . «ifltu A.Jte oomfe:Oomfe exau* 
jomifferuabienoeinvanfi dlvoccmeS. i fataureetue 
fljllat ociili nFI. pe.crrvij. tntederesitnvoce oepiecart= 
yMarioce d timcr ofim : oniemce. - 1 inldtatee obf ■- 
^qulambulirlnvileei?. uauerieoomfe:Dncqul8fu= 
«botc e manufi ruarus qt ftinebit.i >.uia apud tcppici 
manducabte bearue cea be atioeft:i^prerlegc na*fo 

1"'?«^' £ M, !!2i knr 1 «•wi«w>mIe.PiHftlnnttv 
«B8bfidae:iiaterib<>oom» nimameafverboet^fpauit 
nt.> HiltuincurnoucUcolt afameafnofto. i cuftodia 
tmtnrtrai» mcfe tue^ic matutina vfcp ad nocterf oet 
(tf1cbenedUeFlp:<|timct ifraellnofio- uiaapudofti 
o»m.< enedicattibtofteer mia:*copiofaaptidrfiredc= 
froiMvtdeaebonalrternfa; ptio. ■ tipferedlmetlfrael- 

tt °' e Ji Vl,etue Htvt; S^^wMtntKtaSn 

£?f5S 9ftU S? tl T'* ace l 9e ****** "«nunl ad te 
top fracUn, JBcatiomee d. oomtnc pn.crrr 

tlmetofim. pextvnii. V^v^mfcnoefteralrattu 
q «pe erpugnauerfir me Uco: mefi : necp clati ffit 
■_ a luiientute mea : oicat ocfi mct. i >ecp ibulam f mi 
«•««««•- fpeerpugnaue snie:necpinmlrablllb*ru e 
rfitme a innetnte mea : etef me. ■* i no rrfiltrer fcmlebi* 

ES:^;'" 1 "? fedcraUaulafamS^J 
wiffimcfifabiicaucftpcto cur ablactaMeeftfupcrma 

Z *ZS$ "**""" «*™«: toretrtburloin "I 

S^ffiS^sJ-?"" Cerut ~ mea ' p P eret ifrri " "ontin o: 
«8pctou:cofud3nturerco erljocnficivfqjin feculfi \ 

«matur rerrorfS otfte <fode Sp7ret trrfin ooin nfo ' 
1 ] ■■■ 
1 


E ^ 
— t-H 


H 


= 01 <N O 
rj\ co r- ao m ^r 
■ro (M 
fcn^cjtufl GirUDcusfctiiTimccJiuci tioietucH aecrdotcetuih 
dfi ccturfi poll candote duatur iufticta: a ftti tutcr 
pinguieigneo augcnsocco ulter.i ■ topteroauidferuui 
ro lumie/X uarto ote qui flf tufimoauemefadc vpitut 
meafolts rotipfhtuce lune I urauitofteoautdvertratf 
mtni ftra ne otdtntvagoe rc* % n5 f ruftrabtf efi;t>e fruciu 
curfuefrderfixi tnoctibue ventrtotutponafupfedew 
vel lumioirectiote tcrminfi am«~ icuflodicritAlOtuktc 

prtwdijoamenftuftgnfioa ftamctumcu:ettefttm*iia 

reenotiffimfi. Uuminacoz mcafoccqDoceboeoe^ tfi- 

l^oimabftcrgefozdee metiu lif covvfq» tnfeculfi:(edcbfit 

refolucculpcvtnctilfiertcrtc fupfed£tua* melegtiofis 

moieecrtmtnu.L>icttapa* fyon:elc0ttcaml?abttatto : 

ttrpt#Hmtȣi pmoc&fuca I ncftbfliecrcquteamealfe 

p:cccdcn. **. Dirtgaf.Sd eulufcculi:tXe»>abttaboqm 

iiTgt.an.Auiafecitmif>ioo elegiciaiduac^bftdlcce 

min*magnaclp<yeeeftafa bfidica;pam>ceelu0farura 

ctunomcetue. < > luagne bopanib 9 ^ acerdoteeeW 

tupo. 2Dtfercre<ct ccfavte. duamfalutart:ct(3cttel 9 cf 

iiiIaudib' ; fcncfcdc.Cf er- ultattScejcultabunr.i Itocp 
«inu- Bsivo.an. £tomnie. ducaco:nuoauid:parauilu 

ffl j£metobfte tye.cK?%i ccrnamjrpomccslnimicw 

A 1 ^ oautd:toie mSfuetudi etuetuduac6fuftonc:fucip 

nte el*. g icut iurault twmi^ fum afit efflotebtr fctiftcatto 

no:votfivouttocoiacobtHi mea*!u. jetomlemanfuciu 
itroteroitabcrnaculfioont* dinieeiue* p*.cw 
mce:ilafccdcroiii leetfiftra f^f £cc$bonfi*cHocfidfi 
timcl*^ iocderofonuocuhf % Ijabttareffeatnvmini 
mets:* palpebnemcteoox* <& icutvnguetfiincapttciqo 
mttation&H trctjemtetbuf &efccditibarbabarbaaaro. 
mete oonec tuentalocfiofto Quodoefcedittnozamvcttt 
tabcrnaculfiocotacob ccc mettciue:ftcutrosi?ennoit 
audiuim*eaineffrata:inue q6ocfccndit inmonrcfFon. 
nim^eatncampieftluc. X n= QinlUicmadauUoftebenc 
troibim^in tabcrnaculfi el*: dicttone:t vitavfqj in fcculfi. 
adotabtm*ilocovbtfteterfit an. £cce$bonfia§'iocfia& 
pedeeeiua. urgcoftetre^ *ri Sudatc [$*•<*«■ 
quictua:tuetard?afctlfica Ju* nomcofihlaudateM fertftclrtra. ^ 

&firn*Ouiftati0int>omobd ncdidte t»omlno:bomueaa 
rtilnhlnatrtfofcom^odnfi. ronbenedfdteoomino.Oo 

j2attdateofimqibon**>fte: mu0leutbenedtdtet>fio:qui 
pBII(tcnotei 9 qififuflueeft. rimccl ofim bftdicire^omio. 
Omiacobdegltflbittn0:if= T3enedictueoomin 9 er fy on 
ratlinponefnonenbi^> uia quir>abitatm l?tcrufaic.an. 
egocoguouicfrmagn^cftoo JLaud0tenoint>fti:p.cerpv 

mtn 9 :etoc*nofterpteolbufV^(9nfifcmini&ft<>quoni' 
t»if0. mia quecunqj volutt V-£ am bon*: qrii in efnum 
Dfiefedtlncelo*interrfl:in miflci**0 onfitemi thto Deo 
mart-iComtb^abyfne.f^du r0.< lonfitemi ofioofionmt 
ceenubesabertfcmo terre OuifacitmirabUiamagna 
fulguratnpiuuia fecir.Qut foItie.Outfedtceloeinitel 
piodueirwtoebetbefaurte lectu.Qul firmautt tcrram 
fais.tj gcuflitpmogcita cgy fupaquae.O uifedc lumia 
ptlabr>oIcvfqj ad pec 9 R mi rta magna.H c\l in potefta- 
flt flgnai piodigta in medio tem oiet.IIunai ftcilas £ po 
tuie$rptc:inpf?arfloneitn teftatc^ noctie.' > ut pcufllt 
omesferuoeei^Quipcufltt egyptfidi pztmogenit? coy 
genteamultaettocciditrei Clui edurtt tfrael oemedio 
gtsfoitea. WeSreffeamot eo9*Inmanu potetietbza* 
reo^ogregembafamaoia ctyoercelfo.< Vulotuifitma 
rcgnacbanaa.»^ tbedtttcr» rerubzuinotuiftoce.f} tedu 
rieowbcrcditatc:l?eredita= Jrtt ifraelpmediftci^Hte? 

icm IfrKpopuloftiOi Ofie nc^ ett(Titpfo«iraonc<ivirtutfct*t 
mc*ra&ineternfl:Dfiememo martrubzoQut traduritpo 
rialcrafitn generetioci ge= pulfi fuii p oefertfi.Q ui per 
ncrartocm. Gt uia iudicabit cuflitregee magnoe.' ; toc 
pfi8populfifufi:cttnfcrui0 dditregesfoztee.Heonre* 
fulfl oepcabit' . imula cl?ra gem amozreoi?. 8 t og tcqc 
gcntiiiarget(tiaurfi:opera bafan.Htoedittcrrameo» 
manufibofm.O0babentet fcreditatc. Pereditatcifra 
n5loqnrur:oculO0l?abenti clferuofuo*QufaibumiIita 
tifaidcbut.fiureobabetct tenoftramemozfuitnofrri. 
n6audi?tmccpenieftfpirit ff tredemit nosabinimtcie 
tnoicipo^ ^imiieeilUo fiat noftrta.Qutoatcfcajomm 
qui faetfit cMt omee qui co carnt.O onfttem i ni oeo ccli. 
lidfiticia.Oomusifraelbe QonttteminiofioDOfninc?. 

G n 


qmtnetcrnin miaciue.an- uulitfquosmfidotvndafan 
lauoniamiucfjifimtaeiue gumisnefctrelapfu8crimt ; 
^2^P cr ^ u ' Cpe*c«jcvt. mimnccfcrretnoittetedu» 
>0 minababtloi8tUicfedi= utculpanuU&ocpmatnul* 
m 9 afleuim 9 :ofireco:darcm lumleucr tactattaeUfamce 
fronlnfalictb^inmedioei* ne concidat elata mcne ne 
fufpendim 9 oigana noftra. comiar.iJieftapaipflfflme 
Q,uiatUicCterrogaueFtno8 Capmocoftica.V. fBirlgaf 
qulcapttuoe ourerutnoa: Bdmagt.an. 9epofuttpo ; 
verbacantionum^ tquiab tetes falictos perfequcnteo 
durerfitnos: l?ymnucanta eteraltauit frumtlc6 rpjco 
re nobie oe caticis fv5.tJ.uo fitentce.picccs.ic.v 
modocantabimuscanticu5 fC^^t-^-S^S.JncSfpcu 
oomuinrcrrfi alicna.Kiob- ^r tSHirttebo: fre.crrtvi) 
Ittus f uero tui bterufalc-.obli vJ.ttbi oomCe in toto cotde 
uiontoef ocrtera mea,H & meo :qrli audtfttverbaozle 
frereatlinguameafauctbuf mci.i ncofpectuangelomj 
mcte :ftnonmemtnero tuU pfaUitibi:adozaboadtcpitt 

i no ptopofuero tut tyrftu: fctifitufi*c6fiteboinoltuo. 
fcn pzincipiolcticic mec;<D* B upmCa tuatverttatetua; 
mo:cftooncfilio:fiedon:in qfn magntflcafttfupocno' 
otctyrftn,- ! utotcuntcrtna mefctnuutt nquacficpoic 
nite crtnanttc; vfqs ad ffida Cuocauero teejaudt mc;nu> 
mcntfiinca. iliababtionif tiplicabtdinaiameavirtutc 
mifera :bea tue qui retribuet t. X on fitcan£ ttbt ofie om? rc 
tibiretributtonctuam: qua geetcrre-.qtaudicrutomia 
rcrrtbutftinobis*; <eat°qui verbaoti8tui.fttcantcttn 
tenebtt ct alitdet: puulos fu* vfle ofii;qm magnaeftgBa 
08adpetram.au IDfnmum ofii-CXmercelfueofteabui 
catate nobta oe cattcie ffon !ia refpicit:*! alta alonge co- 
fj\ Sgneoeue Qfcv*. gnofdt^iabulaueroinmc 
jLLL potentie quiejc aquis diotrtbulationiaviuiftcaWfl 
oxtumgenuepartCremittta me:ifu£tralnimteo?meov 
gurgitlpartfleuaeinaera. ejetedifU manfituatkluu5 

tmerfaliptystpinens fub mefccttcetteraruaoomi 
uecta celis irrogan8:vt ftir<= nus retrtbuet p:o mc oomic 
pe vna pxoditaoiuerfarapt- mCatua in feculu operama 
antloca.i^argtrccuctiefer mmjtua^ne Dcfpictaa-an* fema i. 

Jncofpectu anffelotft pfalla in ifertortb* f re. 1 ttipfccttt 
ubi wuameuspa .cj: jrjcviii. mefividcrfi t oculi tuin in 11« 
-v 0mine,pbaftt mci co bzo tuo omg fcribentu notee 
JL/ffnouiftlmc:tuco0no* fozmabuturetnemoineta. 
eiftt ftlfionem meaetrefur* <J>il>iautcm nimie rjonozift 
itaionemcam. Lntellejciftt cati fut ainicl tui oe*: utmio 
cogltatioesmeflsoelongc; cofonatuseftpnctpat^eow. 
fcntita mcat funiculfi meu5 Otnumcrabo eosa fu per rja 
(nuefttgaftl.Htoeevtasmc renammultiplicabutur:c£; 
lapuldifttiqznoneftfermo urrejciaadi?ucfumtec&.Ht 
inlingufl inca • t -i cce t>ne tu ocdderta ocug pctozcs: virt 
cogtiouifti omia noutfftmat fan guinfi oediate a medt 
anrtqufluu fotmafttmeapo oidtieincogitattone:accipi 
fuifUfiipmemanfttua.tOi ant ivanitate duitatee fuaf 
rabilie fcta e fcta tua e* me 1 >one qul odcrfit tc oom inc 
cofozrata eft % no potero ad od eram- et fufi ii mi co ruoe 
ri..iuoiboafpfitno:ct4a tabefcebam.ucrfeetoodio 
facietuafugia.- tafcedero oderamtllos-.tnimtctfcttfftt 
lncelutuillicee:aft©cfcede miW.- uobamcscueafdto 
rtlnifernfifldefV- iffipfero cdtmcfiurrogamctcogno 
pcnaameaeoiluculotipabi fce femiraemcae.: 1 1 vtdeft 
tauerolncjctrcmlemarlH t viatniquitatl tn meeft:t oe 
f ni illuc manue tua oeducet duc mc in via ctcrna. , . 1 ©0 
ncMtenebttmeoerfatua. mine ptobaftt mc ctcogno; 
8ltWfotf(tantenebzce6* mfttmc. pe.ctmr. 

micabfit mc:t no;c tllumia* g^f SBtpe me oomtne ab bo 
tto mea in oeltcije mcte *1 1 vHXmtne malo : a viro tni c 
tcnebze no obfcurabuf a te quo eripcmex } utcogitaue 
tnotlkutotee tUumtnabif runriniquttateetncozdezto 
flaitrcnebzcct^itailumcn tat>iecoftittiebatplia-t t cu= 
d Viuia tu poftedtftt renee crfit Ungua e f u a s fteut fpc* 
meoe:fufceptftimeoevtero tee:venenuafptdu5fublabi 
mfctriemee.uofitcbozribt ieeotU3«* uftodimeoneoe 
qzterrtbtlifmaffnificat^ce: manupetoMs:aabl?on>*int 
mirabilia og 3 tuat ata mca qute ertpe mex v ui cogttaue 
eo(jnofcetntmte.i jocftoc* rfttfupplautaregrcftiieme 
cnlratuoamcujatc qftfed oezabfconderuutfupcrbita; 
IWoccultojctfubftattamca queummicW.H tfuncdc^- 

n.if. 

c- 8 1 1 1 1 llll 10 11 12 13 


f enafe^ta 
tendcrfit iu la queumrtu jtta petotte no implffuet c aput 
itcr fcadalfi pofucrat mtcW mefi.CLm adfeue % ofo mea 
Oijet oft o oeu0 me u e c e tu : in beneptacitie cor. abfoitt 
ejraudioficvoceoepeatiot© funtmcti petretudiceeeo» 

mee. Ofte ofie vtrtuo falut? Hudtctverba mca qm poro 
mee:obumbxafttfu$>caput crnnt:ncutcraffirodotcrre 
meatnoiebeltt.*15trada0 eruptacftfupterra^tfflpa 
mcofieaoeftdertomeopctd tafatofTanfafccueifernfi: 
rt cogltaueriit contra mc ne quta ad tc t»fte oomtne ocuti 
oereltnquae mc ne foxte t%- met tn te fperaui n5 auferaf 
altenf t j aput ctrcuttua cop atammcSuOuftodtmeala- 
iaboi labiop ipo? optct eoe- queo quc ftatuemt trUW: et 
Qedctfupcoscarbonco tn abfc5daIt0opanttfitnld>M 
ignefretfcteoeoodnmiferije tem.OadJttnrctlaculoet* 
no fubfiftet. iT frltnguofue pctozce flngulartterffi ego 
no oirtgef tntcrratvtrft tniu oonectrSfei^ 'Medama 5 
ft u mala capient tn tnterttu ui ad te epaudt me. pa.cnt- 
Oiognoutqifactet&ltetudi Vnfi&ccmea adofimel*' 
ctum inopi0:i vtndicta pau vJlmauttvocemcaadoO' 
pcrfi. -eratamciufh^rtte- mtnfi bepcat 9 fum.6fffido 
bfiturnoCtuo:ti?abltabunt tn?fpcetuei 9 ofon£md:et 
rectlcfivnlttttuo.a.Svtroi trtbulattoncmeS5tcipm,P' 
tquoliberameofte. p.ert* nuncioJ nocftdendoetme 

»4@mtneclamaui adtc fpm mefi:* tueognouifttfe 
c*audtmc:tntedcvoci mttae meao I nvtal?aequa 
mcecaclamaueroadtcJOi ambulabsi:abfc6dcrfitlad> 
rtsaf oFomeaficut IncSffii ummtr>i. olldcrabaadoe 
pfpcctutuo:eleuatto manu j:tera tvideba:* noerat qut 
mnm.ea*facrtfictavefptinfi cognofceretmelfcrfltfuGa 
ijoneoftecuftodtaoitmeo: ame:*n5eft(ire4rataiam 
lOfttfictrcfiftStie labtjeme mc§^lamauladteoliepi ; 
te.iTl 5 oedineeco: mefitn jrt tueofpeomearpoztioma 
^bamalicie^adeycufandaa tnfravtuettfiJ ntfdeadw 
ejtcuf artoco in pctisO fi f?o pcatione mcS: qi foimfltoF 
mtntb*oganttb*tnt(itatc:et ffi nimt0.U tbera inefltfj 
nocomuntcabocumelectia quctlb*me:q«5foitartlw 
eo^XJ otrtpiet me tuftud in fupermcB ducoccuftodta 
miaa icrcpabit mc.olcfiaut aiammeaad cofitendfinot Sabbato U 

ruoimeejcpcctitiufttoonec ttone*otffipabteeo0:cmtt* 
rctribuaemtbS»*n-l£oxrio tefagittttotuaei^ttirbabtf 
roaDfiefkinfraviuetiurn. coe.Rmtttemantttuaocal 
*yUfmato:l?ote [ifcr*. toeripemeilibcrameoea-- 
yb&e 9 qutcfictafoluoozdi qutemultte:i oemanuftllo 
iwnebumtt iubee,pducere rualienov.Qjiopoe locuttt 
rcptartectferegenuo.cmt eftvanltate:aoer.f:aco? Oe* 
magnare^co.potaotctutu rtcraint4tatte« oeuecati* 
bcttevtutdavtferuiatfiotdi cunouficarabotibi:tnpfal 
Bcmfubdee oedi(hI?oUrtc» tcriooecacoxdo pfallam tibl 
pclleafcrutetuleciccjdptm Qntoaefalurc regib' ; :ij re= 
mudkia aut moxtbue fe fug demtfti oautd fcru u t uu : oe 
jeritaut acttb*fe intcrfcrtt gladiomaltgnoeripeme. 
1 flgaudioj? pmiaoagFa* Hterucmeoemanu nlioiu 
munerafifloluelit! vincula alieno^quo^oe locuttt eva 
aftringe pacio fedcra. L#a nltate:* oe jerera eo? Ocjcfa 
parerpillume. v^rtgatur tnttftatle.QMovftUlttcut no 
lamagt.fl-Sttfcepttocue ueueplatattdeonniuuctute 
lfr«lpuc?fuuflcutiurautt fua* i tUeeop?poftte:ctrcu 
Abiafclafemieiue «tejcalta oznarevtftmthruciotemph. 
ulr rjumileG vfcp C fcftn. pcce L*6pt uarta co? plena :ero= 

K.vto.C^abbatoadtef. ctatlaejcfeoclnillud. Cuee 
anJ&cnedictue. 6e.c*Ui}. eopfetofeabfuiateetegref 
Y^finedtctue one oc 9 me (Tbue fme:bouce cop craflc. 

jCXwtJWJcetmanusmcs floerutnflmaeertcnc^trS 

aead pufl: ct otgttO0 meoe fltue nec*5 clamo 1 tn platci e 
adbcilu.ufameairefugt cov. * «iTioiv-rutpplmeui 
ummcfhfufceptoime 9 ? U* becfuttbcar' pcpul"cui 9 oo 
bcratoxmc*. urotectojme min*oc*ci*. ^ BluUetue 
umintpofperauutt fubdtt ofta oe*mcue. p^.crliuf. 
popul&mctt fnb mc t Ht dd ^wXaltabo tc oe> me*rcjc 
cft \$ qUnnotutftt et:aut filt tZv benedicfr not tuo tn fe 
nsfrotsqircputaoeu^. ff culfi * tn fcrtn fecult. werfln 
vanttatifimilte fact*eft:ou guloe otee bndtca tibi:t lau 
cscttts flcut vmbia ptereftt dabo nome tutt in (cfm lifc 
ofieinclinaccloetuoetoe cuiumfcculi. tuagnueofte 
fccdcitangcmontcsifumi a laudabiUenimte^magi-' 
0Jbunt. »*ugurad?ojufca tudtnteei*noeftnnte. 03C* 

G-tfl. 

Illl llll llli tlll llll llll llll llll llll llll llll 
lllllllll II 


lllllllll 


IIIIIMII 

6 7 8 10 11 12 13 SAbbato 

ncrattoctgeneratiolaudas* rcaolfpcrdct. Eaudatlone 

bic opa tua:a potetta tua,p= ont loqtur 00 meu abfidicat 
nticiabfit ' 1 'agntftcetia gfe o[0caronoifctoet 9 :tnfcftn 
fctiratia tueloquenf :amlra 1 in fcculfifcft. an. jnetntt 
btUa tuanarrabfitHttftutfc atnfecu lfifecuU* pe-crt* 
frtbtltfituop oiccnatnagnt "FHudaatmamcasfiin 
tudtnctuanarrabfiM^eo; J^laudabooomtnfiivita 
rtaabfidStic fuauitattatue mca:pfaUamoeomeo<poitt 
erucrabftt:a lufticta tua ejc? fuero. rioUteofidere tnpn* 
ulrebfit.tniferatotamifert clptb^nectnnlflaboimtncS 
coz0t>fispat.c0amultfimt buenoefalua-^tbitfpfis 
fertcotf.^uautoofiovnluer ciu0areuertefiufrafua:tn 
fle:amtferatioe0et*fu|>ola iUaotejjtbfitomoeogttatio 
ogael*. Oofiteanf tibtofie neoeo^^ -tfiecufoc^iflcob 
ota ooa uia:a fct tut bfidtcat adtutot elu© fpco ei 9 tnofio 
ttbMMotUTregnttutoiceta oeoipffuadfecitccl&afra: 
potctiatuaIoqucnf*XTtno^ mareetoiaqineteftn. n ut 
tam facta t filflo l?oEm poteti cuftodttverttate in feculfi fa 
am tua:a glo :i a mag ntftcc * ctt tudicifi inturta pattetib 9 
rtereffnitut. *~*e0nfttufire oatefcaefurienttbue. Ofis 
0nuofmfcFov:aoftatiotua foluttcopcdttootoftstllumt 
inot gcncratioca gcncratio natceco^^CHioertgttcUfoa 
ne.> tdelteofieinoib^bte oft0OtU0ttfufto0.Oft0Ctt* 
fut0:a fctfioiolb^opib^fute ftodttaduenaapuptUfiavt* 
HUeuatoftsoc0 cjcoirufit: duafufctptet:a vtaspcrotft 
aeri0ttoc0clifo0.GcuIioi3 otfgdet.Hegnabttonainfe 
1 te f perat oftc :a tu oao efet cula oeuo tuu© fyomin gene 
illovinteeopo:tuno.f?cta rartoea generarionem* * n « 
rumanfitu3:etimplc0ome ataudaboocummcuinvita 
aialbfidtetloc. iuft^ofioin *|~7Su* fmea- pa-tfW- 
ofb^vflo fuie:afctfi0 tn olb* ,JL^ dat e onm qm bonuo.e 
octb^fuia. UYopccftoftool pfaltnuooeonrofft-.tocfida 
buo inuocatib*cft:oib 9 inuo occotatplaudatio.^ificaf 
catib 9 efitnverirate. I lolun birfin oomtnue-.otfperfloca 

tatctimenttfifefacietaoep tfraeliocdgregabtt* O.uifa 
cationceorueraudlet:afal- na*cotritO0Co:de:aalll0flt 

uoefacieteos uftodttofie ptrttioe0eotum» t - > -ut" ume 
oco otltgerco fe:a omo pct5= rat multttudtnc fteltarum:* 


Sabbato Itf 

mnibueeienomiavocane < ^wtannundatvcrbftfuum 
Jtognue ofie nf et ma gna iacobnuftidaet iudtcta fua 
tirtuectue:* faptetieel*n5 tfracl. rtm feeittaltter onv 
cftnumcr 9 . ^ufcipieneni§ : ntnattonhatudictafuanoit 
fuctoe oominue:l?umtUane uia nf feftaut t cie. <>lorta pa 
fluic peccatotee vfqs ad tcr* tri- a n ■ x,a uda feicruf ale oo 
ram.PrednlteDoimoinco minum. IDymmw 

fcfiioe: pfallite oeonoftro in ^^yBue creatot omnium 
crti>ara.*-luiopcritcclunu A~-/poU<srccrotveftiee oi= 
bitnis:* parattcrrepluuia. emOecotolumine noctc fo* 
Qtti pioductt in monttb*fe= pozte gratia. Hrtue folutof 
num:il?erbamfcruitutibo= vtquieereddatlabottevfut 
mlnu. utootlumetteefca metefq^feffaeaUcuetluctuf 
ipfomm:*puUtecotuovtn* q$foluatau;ttoo. ; ratcsp ; 
uwantibuscum. ""Winfot actotamotcinocttecr.o:tu 
rtrudtneequtvolutatebabe preceevottreoevtadtuuee 
bicnectntibijevtribcncpla pfmnft cancnteefoluimue 
citum erit cl. * *enepladt(i c t? eeotdte y ma c5cinant tc 
wminofupertlmeteeeum: vop canozaconcreperreoi* 
tlndequtfperat fupermi* Itfratcaftueamottemeead 
(crtcotdia etue*an.#eo nfo ozet fobtta. "CJt cum pzof ft * 
iocftdflfltlaudatto. v-cxivij doclaufcrir oicealtgonoctl 
■ FSuda tyerufalc oomi : um/ fldee tenebzae ncfciat/ 
,Li huin : lauda oeum tufi t no jc ftdet luccat* l ^otmirc 
ffon-*itti cSfottatiit ferae metem nc finae oormlre cul 

SMtarumtuarft:bcncdijcit panouerttcaftoe fidcercfrl 
iu>rulelnte.Qtti pofutt fi aeretfonlvapozctcmpcret. 
ntetuoepace:aadtpefru* f-*utafeufulub:teo tecot* 
mcnttfaitat tc» k ' ui cmitttt dle alta fonient nc boftte in 
cloqulum fuum tcrrc: velo* uidi oolo pauot c|etoe fufcl» 
durcurritfermoriue. Qail tet.abtiftfirogeutuetpa: 
Ntnlueflcutlanammcbul.T trcmcf?rlftilpatrif^ fpfrittl 
flcutdncrc fpargtt. ilMtttt vnumpotenepcromnlafo: 
crifrallufuaftcutbucceUae: uepcante&trinttae. Smc. 
ittfadcm frigotie ctue tje ?tcmaliuebymnue . 
fttOinebit.Hmtttet vcrbum s~\ JLurbrS trtnttaei pnci 
nmmtltquefadeteaiftabit V^paUevnitaelamfolre* 
torituodue^fti>ftaqttc. eedit igtteuetnfude lumcn 

O.itiJ. 

4 MM ilH 


MM IIM III! MM 

7 8 10 11 12 13 Sabtero 

fenfW.oe manelaudficar nta foztttudomeairefugtfi 

mlnc tc oepcemurvcfpcri tc mefi ce tu:«i ;ppter noriitufi 

nfa fupplcx 0fia p cficta lau ©cducce mc ct enutrlee me . 

detfcfe. Oeo pFtfttgfa.cp. Qduceemeoe laqoqucab* 

t£ie«:v.Sefjptinaoiatfo,a.' fcodcrfitmil?l:qmtiic8pio 

fcendatad teoficctoefccn: tectoime*. Inmanuatuae 

dct fupcr nos mf a tua.sCan- comcdo fpm mcfi:rcdcmi(H 

ticflinartcicU^abct mcofteoCvcritatl* pe.K- 

gi \Sgnificat:ara mca t>o ^w ©i babitat C aditftotio 

A^in^QteiruUauitfpi v2alttmml:tn,ptectioewl 

ritu* ineua : in oeo falutari cclicomorabif'. Oicctoomi- 

mco. Qj rcfpejett buihra te; no fufcepto: me^ce tu:ct re- 

e ncillc fue:cccc enim cje !?oc fuglfi mcfi oc*me*fperabo l 

beatameotcctomagcnera cuj.Qjnfpellberauttmeoc 

tioc8.Q2fecitmtl?i magna laqifeo venanttfi:ctavcrbo 

qui potea elfcet fctm nomcn afpero. Bcapulte fuieobum 

eiu8.etmiaet 9 a,pgcniein bzabittibi:etfubpcnteeiue 

;pSenics:timcttb*efi. Hcdt fperabta. gcutodrcfidabtt 

potetia in bzacfcto fuo:Oifc= teverttad ei*:non ttmebte a 

flt fuperboe incte cozdis fui ttmozc nocturno. Hfagitta 

Ocpofutt potetea oe fcde : t volate in otca negocto i>am 

ejealtauit frumtlea.rtfuricn bulate tn tenebiie:abtncur-' 

tcaiplcuit bonta:etoiuttC0 fuaocmontomeridiano.aa 

Dtnitfltianee. «--ufccpitifra octalatltuomtUetbecemt 

elpue? fufi:recozdatue mic ttaa oejcterj tuia :adteaure 

fuc. eicutlocut^cftadpFcs nonappioptnqbit. uerfitft 

nfoe: abiabami fcmint et* oculiatuts ^flderabi»:ctrc= 

in fccula. Ccfavt tpa rcclrtr. tributione pctorum vidcbie 

Cadcoptet-coe.Oonuerte qfi tuee ofie fpee mca:8l 

no0»Ocuolnadtuto»a* TDt ttflimfipofuiftirefugifitufi. 

fcrcrc.ps. o flfuocarc^Ptg. iloaccedetadtcmalum:* 

*w-Wtebfiefpc^ [ps.Ujc. ftageUfinoappiopinqbitta 

JLraui no coffldartnefnfi: bcrnaculotuo.Gjnanffclie 

iniuftktatualibcramc. , n futemadauttt>etc:vtcufto< 

cltna a d me aurc tua :acccle diat tc i oCb* vi|e tuie In ma 

ravteruaamc. Bftomibtin ntb*poxtabfitte:nefo«eof< 

oefl^>tcctotc:atoomfircfu fendaeadlaptdepedetuuj- 

g i| vt falufl mc fa ctae. Q»o* ;- uj> afpidci baflUfcfl ambu Sabbato Ufl 

[aWet^culeaWsleone-iOra tjcuW fonficaptatcozadte 
cbonc.ClmC mcfeautt libe- fcm cvigtlct oerf a tua $tt* 
raboeutptocega^efiqmco gacfamFoadteOiligilc. Ot 
gnoultnomemefi. Glama* fefotnf afptceintfdiarcere, 
uiffldmciegoetaudiacu} tfmegubernatuosfamulo» 
tfitpofuintribulatioctcripi quoafagmemcrcat 9 eea>c 
«ncfiignftcabocu.IIongl mcconoftrloftetngrauttfto 
iLidic otep replcboeu: aoftc coi£cd\ ceocfcnfoi aieadc* 
damtutfalucaremeum.pa. ftonoWaoftc.oeopFt. £p. 

eCcenficbftdt [crcrttl -^yiltnnobtscaofteinO 
cttcoomtno:omaferut vJ tnecufifctmatqjglozt; 
oftl.Ojuftati tnoomoooml ofuj tnuocatfieft fugnoa ne 
inatrtlaoomJoeinfi. Inno oereUnqenoaofieoe^nf. x». 
etib 9 eitoUltcman 9 vfas tn «Cuftodinoe ofte.&tpuptUS 
fcta:a bcnedtctte ofio.Hene ocutt fubvmbta alay tuav^ 
dtcatteofi0crfy5:c|fecttce Y^l tc £ cn00 * £antlcum 
Ifiettcrra. >fla.ari.ZDtfere" A-«Cncotmttt?feruGtuuj 
mii?i oftc i eraudt of onc me ofie:fct5m verbfi tufi tn pace 
* jrluclaate [am»Dy 9 * QMlaviderfitoculimei:falu 
(Iterminfi rerttfcrcatoi tarctufi.0.uodparafttantc 

Ejfcimuevt folttaclemetta facicoimppron. uumenad 
3pfulaccuftodta.l*ocul reuetatlone actifi:iglo:ta$ 
recc<tetfontatnocttfifanta plebtsfuetfrr.Hfia. Cjlnfc 
fmfltaboftcqjnrtuppmene itoouplo.j.lfcacetuaqeoo 

polluanturcoxpoia. Dtcfta mtetpa^tua^pemancatiu 
pfopeperteffi rpjofimqut vtfccrtb^nftavtnottmeam 9 
tecStmppetufi regnatcfifc atimoie norturnoftueotur 
etofpfi.Sme.-pcem alfrjv* fwftdfemtjvtgilem^cfietUn 
f-vtouftequilupeettotee e|Hb 9 mandato$tu©MCSn 
vJnocttetenebtaeoetegl «.coplcf oupf-i pmofcmid. 
iudfqs lume crederl lumc be* an.^ulgfta fitfi nos ef ne fal 
am pdtcae. uiecarn" fctc oo uatot nc noe appt>eda t caut 
mtcac fedc noe in l?ac noctc due tentatorqr tu faetue e* 
fttiwWeinterecieequietaj noWe fcptfn^adtutotlCficE 
noctem tribuc . oegraute tn.i|.(cim$.am.tr.rc.a ?Un 
fonue irruatnec bofttenoe mtnacottnetioefpfifactovt 
furrtptatneccarolUt confen polTirnnoniStufilaudarein* 
rttnsnoe ttbt rcoeftacuat. eternfi. JjiuitMe.flnSalua 

cm 4 MM 11 11 7 B 10 11 12 13 noeoomievlsUateecuaodi pctieetnegttgctiisnoftrte. 
noeoozmtenteevtvtgtlem* BMiencmemierteiM.n.fltu 
cfirpoaredefcam^lnpace. cltoattcl.Hdiuuanoowus 
Bvrier.ifl3fper.ttf [pcce. fa.utarlnf.£t#pfs.o. "ro 
■Rvrter.^* T^aternf.tttne fftb^nfie abfe.&flluo9rac 
noe« i npacetntdlpm.^ot fer.t.iftitteelet».aur..<5fco 
tntam iredefcam.fiCredotn £t oe fy o t.c. f >fte w**.co 
oefi.Qarnlsrcfurrecttone. uertenoe.£tofide.< ficct 
BttSeternaamemOfidtca <fS[audi.Ofce?o ( 
muepfcmafiltacafctofpfi A-#£uecitllumia8noctc* 
Jtaudem 9 *fuper.altem*efi lucepofttenebxaefacie:co: 
tn fecula. Hftdictue ce ofie C cedc vt t?ac noctc ftnc ipedi= 
firmametocelt.£tlaudabi* mctofatl?3netrafeam*at$ 
Ue % gio:iofuectfupcjcalta= inmatuttnteljor; adaltare 
tuetn fecula. Gftdtcatnos tufireeurretee:tibtt»fiowo 
ompooeue.i&utfecttcelftx 0Fafreferam*^aluanoeo. 

terramaretoiacjtneieffit. ^r*tumiaqe [* c - vt 
Otgnarc oftc noctc ifta . Bi .JLofte tencbtae nfast to- 
nc pcto noe cuftodirc iLHfe tiue bufnoetleifidtaa.tufl 
rercnfiofte. *Difererc nfl. Qfinobterepelle^piti^ 
Eiatmiaruaoftefupnoe. >*. /WuanoeopeseHinf 
Aueadmodufgatitm^tnte ccdctebtfl^gnofafeqjvgi 
13 acerdores tui iduif lultt* oei gcnitrtce marla cft o\\> 9 
cia.£tfctirut ejcultet. Oftc fctieluccnobie?ccdeepetu 
falufi facrcgcm* £tejeaudi anwpacc"tu§nfte?cedef|jl 
noe tn ote qua luocauertm* bue. c e.oo.no.iefu jtpm m. 
tc. ftaluufacfcrufi tufioe* t.H*ftevo.)Sfidi.oo.*co0. 
mettff fperatctntc. &aluu5 Supvfl.poepenlrcr 
f ac ppfm tufi Dfic % bfidic !>e IJfcarce oftc parce popfo ruo 
redttetltue£tregecoeaeje queredemtfttrfe fanguto* 
totlc fclloevfqj in ef nfi. ^tat tuo nc lef nfiirafcarts et. 
pa*ivirtutetua.£tabfida' * prtelerfo.XpeC.Kfrl> 
tiaiturrtb^tule^Cvcm^i cf. Xpcaudinc*. » 

ftrmiaicapttute.IDitteeis CFoecelieoe 9 . miftrifnoB 
bfietftute tua % fana coe ocl J ilf redeptoz mfidi oe*.fflfr 
tertrtieo?. f-Uptocfictieftc epfiefctcoc^.mifcrcreno. 
deltb^oeffictie.JSequtScf. &ctl trtnttaevn*tM*mlfe* 
«e4efc3tl pace.Smc.i;ro »3ct§ oei ffcttrt*o:a,pno&. 


Jlctanta 
ftrivtrcjov^ln&.ota^n©* ^ctedemcd 
Boflmarta. ora«pnobie -acmicbacl 
ctrgabiicl 

crcrapbacl 

:ian$ctt 

diarcWgctt 
raltbronl 

aconationee 
*aepoteftatc0 
rdpUnctpama 

acvirtutee 
-'ttacrjcrubtn 

ctaferapbtn Hctcfirtc 
ora *r>ctccoweU 
ora ^ctccvpitanc 
ora ^cticofma 
orare. Hcteoamtanc 

oratc ^ctcoyoniiKcfifo-r. 

ozare Hctcgcorgl 

orare Hcte laurcri 

orate Hctcvincen 

ozate ^ctcblaft 

©:ate f^ctcnicartcufo.r. «ate ^ctc quinttne 

oratc Hctccr?riftofoxc 

/ac iofraneabaptlfta ora Hcte lambcrtc 

Omea fcti patriarcl?e ct #* H cte cbotue marty ru 

pljcteoet 
cefaUnoccteo racpctre 
ac paule 
acandrea 

rcti tacobe otate* Hctcfllucfter 

•ratc Hctcmartine 

•ra Hctegrecjort 

ora Heteambtofl 

•ra Hct5r?icronimc 

•ra Hctcauguftine • ctciofecocuageUfta ora Hetcremtcjt *acil?oma 

crilacobe 
•-ctcpWtppe 

ctcfcmbolomec 
ftrcmattbce 
Sctcvfmon 
r <tc trjadee 
Bcti mattbia 

ctibarnaba 
Bctcluca 
ral marcc 

ac cbotusapFo? 
xftcpbane 

cteltnc 

^aectete ora -*cte tylart 

ort ^cteegidt 

•ra flctcbencdlcte 

ora Sctcnteolae 

•ra ^ctcgermane 

•ra 0ctevedafte 

ora Hctcgautterlce 

•ra #ct£aubertc 

ora ectcvindiciane 

ora Bcteamade 

ora 0ctcamate 

•ra Bct£r?uberte 

ora ^ctecbozueeoreflos 

ora ectafelicita» 
ora <?ctaperpetua titii 

ora 

•ra 

ora 

•ra 

ora 

ora 

ora 

•ra 

ora 

ora 

ora 

ora 

ora 

o>ta 

•ra 

ora 

ora 

•ra 

ora 

oia 

•ra 

ora 

ora 

ora 

ora 

•ra 

•ra 

•ra 

•ra 

ora 

•ra 

•ra 

ora 

ora 

•ra 

ora 

•ra 

•ra Bctamariamagdalea 09 tltecclefia tuamptotctfc? 
kgctamariac0>'pttaca o*t reoignerte. tcroga. &ct3agatt?a 

fBctficccilta 

Bctalucia 

Bctaagnee 

idctamargarcta 

Bctape tronilla 

jdctficolumba 

JBcta bii gida 

0ctS barbara 

iBctafufanna 

ectamarcUedie 

Bcta kat r?eriua 

Sctacriftina 

gfetar>elijabctl? 09 utiraildignationctuam 

09 anobtsauertaa W 

09 ut mifericozdia et pietae 
09 tuanoecufrodlat vn 

09 otoonfiapoltoUcfiifcrire 
09 ligiocpferuareoigncrl t9 
09 o*cp5nFm?feruareoi.tv 
09 cjrreglnoJtrovitamatqvei 

09 ctouaoonee. is 

09 iJtcfictu3ppfmcbHfttan6. 

09 confcruarc otgncria ft 
09 Qtde^* plcbcffictemerle 

09 cofcruareoignerie »- 
09 nt cfictte fidekb 9 oeffitrlc 
efctccr>oiueviretnfi 09 vftjefnalargtrtOignerl.H? 
Oihcefcti* tq. orate tJtnoscraudireoignc.t? 
Cropiti^cfto.Bccnobta ofie BU oei. .1* W 

pltl*efto.Ubcra noe 00. «gnus oel qut tottia pecca 
pefteifame II* tamfidt.parcenobieofte. 

fubitanea ct iinp:ouifa fSjnueoetquttolUepecca 
moite UberanodOfie* tamundl.mtfererenobte. 
JJ)l?oftemalo U5. B8nu9 0ctquitoUt6pccca ; 

gmozbomalo ltts tamfidt.oonanobiapaccm 

Hmoneppetua 116« Xpeaudlnoa.tu. TCfrier. 

flbinfidifeoiaboU lit>. SpetVfcrrier. i£receeroa« 
Hfifecutideitmid 
{jventura ira 
Hpericulo mouie 
ybomimalo 
Ffpente iferni 
Dioteiudicif U5. tnevt tn rY. fef.il» % in firie 

U5. I&euamifcreaftetPcOtai 

lib. tuto* infinc0Udpatri.BUi 

115. &neeraudi.&n0Vopifcum 

UB. £tcfiiVfituo.i0rein*.CoW 

Ubc . ^JCDpe feptfnc oe' oirigc Ijeccatozce. Zc rogamue Oact* nfoe i bencplactro 

audt nos tuo: vt in nole Ollectt nlil tui 

Ot Pace nobie oonea. te ro m e*a rfi bote oj>lb* abfidare. 

a*aertetepericno5oo.t9 w^J&ueculoifiecozparet 

D» rract*f re noB ?ccdaf. t9 kJi of volfitao Ivquif ct 


Skncdictioeefuc lec. iv 

«tfmitlfilatetfecretfi purfc V^jeuevetelargttoi-r hu 
fcaperinftirtoncflcttfpfie' A~#manefalut\amatotq^ 
cMltattoeecoidlenftrvttc fumttetmmefaclcmettatua 
nftcteoiUgercctoignelau- vtnfe?gregatt6i0 fratrct* 
vjguo [daremerearfi» ifotoicetie^feculotrafieFt 
JMjiufttfieae fpia * nSvif beata marta fg virglnc tnf * 
fli«t6pct6:l0mateftatctu5 cedctecum omCbuefctlead 
jmfoppliceeDcpcarfuvtfas epctucbcatttudinisconfoz 
mutoetuoaoc tua mia c6ff» ttum peruentre conccdae. 
tocddHpxotegaabent* *EJ jdetifioeuflolmcSdt* 
amiean^llo:! affldua,pte» ,Jul tor % rcdcpto;-. eimab? 
ctioYpferueeivtttbttugiter oimfldelifiocfficto^remtfrt 
famulenftnuUletetattotb* onemcfictorfi trtbucpct6?: 

IHelfa [atefeparenf. vttndulgenttaquafempop 
btlem mlam tuaj nobte taucrfit pif e fupplicattotbuf 
tfcdemenf fmpedc:vt fimf fvXDpe fcm [pfequanf. 
noeia pctle o[b*e*uae a a V-#ptrerne oe^viuo» ofia= 
ptnte^s ^bis mereifi ertpt rie ttmul i mouuorfi oimqj 
iCclefte tuefcio [ee. mlfercrte40tuoefideToj>c 
CUfiefccepIacatuo ad* futuroseuepnofcteucfup» 
mlttfctt&cftructtoaduerrt* pHdtercjcozam*:vt,p<Jbae 
Hrtbusterrottb*vntuerfl0 cfffidere pceo oecrcuim 9 :A0 
{«urariWferuiatUbertate. pf5eadt>uc fcftntncarnere 
W fcdto ofic fuppltcattSt ttnet:vel futurfi tam cjcuroa 
itwenFtetavtifamulo cozpotefufccptt pictarUue 
rttnw tn falutla rucpfperi dcmcrta oeltetorfi fuo» oim 
tatcWfponetvttnf omotju- venta t gaudta cofequtmc# 
ittevieetvitevarictateotuo rcaturcterna.lfberjcpm. 
fcincpiotegSturau^tUo. CScaunnr <* a «"*e <*cc 

»£us qul d?a rttatt e oo dcfoB lect*ad mat.t £mo fi 
nacgfamfctlfpfie tu oflcififlr.t*.lce. 
Ktmtco2dtb*«deUfi tnfudt* JJnpttmo nocturno. 
IfcoafamuUeafamulabue Hndtctioe$?pctua Mdieat 
tuifl^quib^tua ocpcarf? c\e~ noe paf ctcrnue. 
mcntiafalutemctietcoipo Ucuoocifil^noe bfidicere 
rtflvttetotavirtute otltff2t tadiuuarcotgnef. 
tqtibiplfldtaffittotaoUc* HipfiefctigFatUumtnetcot 
«ioncperfidant. 3a* coiporanoftra. 

©ffldft 

UnfccUdonotr.inio orhtmalocuftodtataiamru 

OnudOcu0otnpo:flitnobt0 amofto^. JLcuauicu.St 
pjoptciust clcmcne. intcjtatea obferuauerla ofie 

B aJuaroz m fidi faluet noe: on e i\e fufticbiu ■•.-.. ©cpf u 
ftltus patrtcoeternus. dte^. ®camanuu raa?ne 

1 nvnitatefactifplritu8:be oeJjpiciasoftevd.Coftttbai 
nedicatnoepatcrifiUua. . ij.an. Sbfolueoneaiaeeov 
$ntercicuocrurno. abotvinculooeUctopvttnre 

Oefedemaieftane:benedi= furrectoisgloiialntcrfctoa 
cat noe oejctera oetpatrts. tuoe rcfufcitatt refpirct»4'S 
Qdgaudlaparadift-.perdu ticu. XDgt. lfraternF.£tne 
cat noemia *pt. nos. «©xem^pcftctl fiddib* 

Hdgaudtaeterna : gducat Dcffieti8.Rcquieefnam.B 
noe triuttaa fancta. pozta iferi.JEruc. 9hcc%an 

i&uotlea,pnuciaf euagelift dt.£tclamo:. Oitmus 
Dictf feqne bndktio. w^ Srtcbeaterefurrcctio* 

H u5g cltca lectio : ftt nobte JkJ, me obttneatreltamqje" 
fempiternacofoLatio. ternab&bcremereanfinceF 

Sdoctauainon.ilect>inna Ifbcrtclefujcfiefaluatoimft 
riuttate oh i % ocdicnnoe. dt <j efi pFet fpftfctovtuio tc 
t)er euangeUcflt>icta:ocLCil ps. JLauda.otcif totMtnft- 
tur noftra oclict a. nc. JKequicetcrna oonaeia 

XJ crba fcti euagelij:t>oceat ofieetlujc.fiMi0vobtfcu3.fit 
nos virtu* fptrttue factt. cfi fpiritu tuo. tfremus. 
Siaatoifrnflt.ta-rc.tmtfic y-vJeuolndulgcrtarfiofic 
fer.fl.i.v-otcuf bfttfpinino A_J»a famuUsrulsquozft 
«urnt.C^ eriavero.tif. i vt anniucrfarifioepoflttoteoi- 
t>ci|.nocf. C*f crta.ttif.ee emcomeotam^refrifferijfe'' 
fabbo.ttcfif ittc oc.tif.no.tta dcmquietiobcatttudinefct 
g» fcmgvlttmaeft. -w-tuminleclaritate3' 

| ntusacictert*:noepurget JJttcUnaofieauremtuaj 
fpiritus almue. ad pcce noftras quib 9 miam 

C£3cquitur officifi mottuo tua fupptteee oepcamur : vt 
ru.Sdv§.an.1£laceboofio afoefamuto^famularumtp 
tnregtoneviuo9»pd.&iie^i. tua^quasoebocfeculomU 
!!?cu me c[i tncolat 9 mcuf grarc tuflifri:tn pacl acincic 
-plongat^efr., adofimcfi regioe^ofrlruaeerfctoxum 
rnbu, an. ISfts cuftodit te ab tuo? iubea e efle confoztce. D£uequitnterapolroH ■ 
eoefaccrdoteeramfof 
tuos (accrdotali ct potificali 
ftfilUotgnitate vigere: pfa 
qs: vt eov quoc^ ppetuo ag» 

OjSue [grcgefpfotrio. 
vcnie largitoi a l?fiane 
falutifl a ma toi qe imc fa clc= 
metlS tua vt nfe ?gregatoi f 
ffee pareteebfifactoicei: f fi 
d3to:eeciejtl?oc feculorran 
(Icrfit:btamarta fem jvetrgi 
nein£cedetecfiomtb 9 factie 
adepetucbefltttudiniepfo: 
riupcruentre-kedfle. c ide 

Uumocu0«ei in ftne . ll&crte 
iefa^pe. J&ccjefcattnpa 

ccame.^mu.tftrcfidedeft 
megemit*mo2tie.B&olozee 
tnfcrnl circfidedeft me^> t - . 

Ienite*Jn pttmonocf .an. 
•irige ofic oeue meue in co 
(pectutuo vta mea-v >- . 3er= 

ba-jn. Conuertere Dftet cri 
peafa^mcaqmnSefttmoz 
tcqulmeoxftttuU ^oml 
ncne.r*.«n.1Heqftraptatvt 
koaiam mea ofi non efr qui 
rcdtmat necu qui falufi f act 
iup. ©fie oe 9 mc 9 . 21 poi 
ta inferi. £rue ofte aiae cov 
#atcrno(ter.£mcnoein. 

* \lrccmicWQtec.pma 

^oficnicWent funtoiee 

mci. &iiidc(r l?6 qi magnt 
ficod eu :aut cjd a pponie er* 
gacficoitufifgitfitaecfiri 
Uiculoi (ubiro^pba e illfi . 9 f 0». I* 

quequo no paref mtbt nec H 

mitti me vt glutta faliuame 
am ^lpvccca u i. (&uid i a cia j 
tibi o cuitoo Itoihi t &u are 
me pofuifti ^trariu tibiti fa 
ct 9 ffi mii?imctipt Qttiei Cur 
ndtolltepctmmefi:<iclreno 
aufere tntcjtatcj meaV £cce 
nfic i n pulue* ootmio; t ftma 
ne me qflcrte no fubfffra. ft* 
tCredotpredcptoz me^viutt 
% i nouiflimo oie oe rerra fur 
rectur 9 fu3«£t in carne mea 
videbooe&faluatozciucfi. 
»epofira c l?ec fpee mea f fl 
numcoqirurfufcircfidaboi 

pellcmea.fitin. &cetio.a» 
+f>f£&tt aiam meam vite 
i J meetoimitta aducrfuj 
me cloqutfi meu.atoquartn 
amaritudine aie mee: otcaj 
oeo.nolt mccodenare. 3ndi 
ca mity : cur me ita iudtcee^ 
iRunqutd bonuttbi vidcrur 
ftcalunicrieaoppztmaeme 
opuemanufi tuarumetcon 

fflifiiinpiovadiuiice^lHun-' 
qutdoch carnci ttbi fftttaut 
ficut vidct bomoa t u vidcbi e 
IHunquidficutoieeboieoi' 
eetui:ctanui rutficut bfia 
na ffit rcpoia i &t querae ini 
cjta te? meaa pctm mefi fcrn 
terte:* friaeqzntr>iltmpiii5 
feceticu ntnemoquioema 
nutuapo(Ti(cruere>£., ||?eu 
mil?i Dfie qi peccaui nimie i 
vita mea cjd facias mifervbf 

i&ffUium 
fuglf nilT ad tc t>e*mc*mtfe ria mc [imicfi tufitf£6tra fo 
rere mct.^fivenerl itt nouif= Ufi q$ veto rapif oftcdte po* 
Hmoeie^.B lameaturba; teiitiauiSTftlpulaftccafife* 
ta eftvttde fcd tu oomtc fuc* queri©. «Bcribiecieotrame 
curreef.&fiveneria. X.ifl. amarttudicott^fumereme 
fj\ 3nue tuc oftc fecerSt vie peccati adolefceriemce. 
j*i£inectplafmauerfitme; T^ofuiftiinncruopcdimefl 
rotft in circuitu t ffcrepente % obferuaftt ocs femitas me 
pctpttaa mc.XPemeto qfoq> zezi veftigiapedfi meov co 
ftcutlutfifecert0mc:itnpul Meraftti&uiqualTputredo 
uerereduceemcTRoneflicut cSfumeduafihtQuaflvelH* 
tacmulttftt mcaflcutcafeuj metum qScomedif attnea* 
me coagulafti i l^ellea car= 15?« #fte qu§dovenerie iudt* 
ntb 9 veftiftt metffnbuaaner dtreterra vbimeabfcodam 
uiecopegidimc. Cittaetmi avultuiretuc* (Sti peecaui 
fericoidta tribuiftt mttyt vt* nimls i vitamea^ 90M 
flltatio tua cuftodtutt fpiritu mea pauefcoi ante teerube 
melLnV. (ftutla3arfircfufci feotwmvener! iudtcarenoU 
tafti amonumcnto fetidum me codcnarc.dBLuJUetio.v 
Cucis bomie oona recfem % f*r #mo natuf oe tntfllere 
locuindulgentie.>'i^luifu- ,Hb:eut viucatpe:rcpltf 
f citafti puella3 adt?uc oomo multte miferifs . d&ut qnafi 
claufa^ % elatfi tuuenccjjtra ftos egrcdif % c5tcrtmr:< fu 
pona.Cu eie ©o»5n.u.noc« 0ttvelutvmb:a:infi<ptneo' 

n n 5" ^co pafcue ibi me col dej ftatu pmanet. £t oiguu 
locauit. 9fi0regit%< ©e* ©uetofuptjutufccmodlape* 
licta t uuctutie mce t ignoza rire oculoo tuoe :t adducere 
tiasmeaene memincrT oftc cfitccfilnludlcifi.ifitui0po ; 
Hdteoftelcuaui. - iCre tcftfaceremfid&oeimundo 
doviderebonaofiiinfravt* cSceprufemCe.Wonetuqjo 
uctfuv' 9fta iliuminatio. lu0ce^»teue0Oieel?omi0 
Jnmcoitaefnaerfittuftt ffitnumer*meftfiet*flp"<w 
mbauditioemata nontimc eft. iCoftitutftttermtnoe et' 
w-> Jgfponde [bfittfL.ttq cfp:ererirtn5potcrfit.#cc c 
J^lmit?i:qnta0l?abeolni^ deergopaululfiabeovtqut 
quitatca? pcta fcclcramea cfcatt>onecoptara vcnwt:i 
a tcp ©cltcta oftede mlt?t.£ur flcut mercenarif oico et .- 
fade ruaabfcodt0tarbitra= 'tfbeceatetnequotidfetnon nyng io* mtpcnltctmtimozmoitta quUntftomoiiunf* fc.vft 
conturbatme.rifcztnfferno QflJHrit^me^attemmbU 
nulia eft redcpro mifere' mci JS 7 tur ; oiee mei bteu i abfi - 
wus t falttame»#*.»e,pffi tur et folfimtty fupeft fepul* 
diBdamauiadrcoficttom^ crjrfi.TBSpcccaula tamart 
ne e^audi vocej mei. Auia tudinib^mot af oculua me*. 
ininfcrno.- Xerrtofejcta. Jltberameoftetponemetu 

autemtbiboetribuatvt jctaterctcutuftUsman^piu 
iiufcrno,ptega8meci gncrc6trarne.£>tcenicttra 
abfcodae me fconec gtranfc flerutteogtta tloee mcc oifll 
3t furoz tu*;f conftituae mi pate f fit toxquc tee coz mefi. 
Wtpeinquo rceotderlmetf iRoctcverrcrfit inoicctrur- 
*iutasnemottu 9 bomorur fu$ pofttenebrasfpcroluci. 
ftim vluatf Cfictls oteb^cSb 9 %i fuftinuero tnfern?oomuf 
nficmilito:cTcpcaooonccvc mea efhetiu tcnebzte ftraut 
ntattmmutatlo mea . Qoca tcctulfi meil .iJSuitr editti oijrt 
biemc £tegorefp6dcboti lp>atermcufee:mater mea 
bi:ot?t manufi tuaruj potrt er fozozmea vermtb 9 .^bt cfl 
gcswrterii.Cufldcgrefluf crgonficpreftotatio mcavel 
meofotnumeraftlzfedparcc patictta tnea tu ceofie oeus 
peecatlmcte. , Xibcrame me 9 - Sifctfimearccopc 
onexvifainfcrni.fStui poz^ farevotuerl onevbimc abic6 
ttacreaaofregtftUvtfltaftt ditncelfiafccdercn&valco 
mfcrnfitoediftieidlumevt inffcrnum ocfcedere timeo 
ndcrctrc(]cratipcni0tene vbttgntetncrtlguibtlteeft. 
btan. v.iClamatesi oicetee 2Danfirua poxrigemil?toe* 
zduafttredemptotnf. Aui me*.x < Si afcederoCcelfitu 

poL$(tatf.noc.an tCoplaee tlllccaiftoefccdcrointnfer 
utttttmevteruaemeoomi nfi.ZDanum. lccno.vi 
neadadtuuadfi merefpice* «f\£llimee coffiptieearm 
iodtpcms* eiriuttala A^tmeadrjcfitoeruet^et 
mcaad&cfifotcvtufi qfivci' ocreltcta ffit tantfimodola^ 
anitappareboafifacicofii. Wacircaoeteemcoe.;(Dife; 
.Auiadmod. > Be^libera rcminimci miferemtni mei 
■Hafammeaocmanutnfer falrcnt voo amtct nicisqt ma 
*rtacccpcrttme*f> audts nueofit rettgtr mc igtuarc 
•tbcc. Hndiutvocejoecc cfcquimtnt me ficut wuscr 
hoiccrcmt^l&eattmoztui carn<buemetefaruram^nt:• 

n 1 n 
3 N> W <_n ov -1 'X'- 
V£> M ^A 
1-1 ^ 
1-1 ^ 
(Jl J 

-J cm 1 fla^temlbttribufltvtfcrlba iudiatrefecnlfie(0nc.:*.» 
turfermonesmetfi&utsmt ceillaoieslrecalamttattsa 
l?i oetvt eraretur in libzo fti' mifcric ©ies magna.et ama 
loferreovelpiabtlamina:vr" ravalde;i2Lfi.>b.ffremeafa 
ccltcfculpanf tnfWiccf Scio ctus fficgot timeooaoifcuf 
cni g> redeptot mc 9 vtult:a i liovenertt at cp veutura tra* 
nouifltmo oie oc tcrra furrc- 3>avcnetf • fc qp-laget fc foB 
ctur 9 fum:ctrurfu0clrcfida= fcocotrtb^terrcvtriuMal; 
boz pclle mea:* E carne mea uabtE* ego mifervbt parebo 
videbooeufaluatojcnieum ^fivener^ IHucrpctepe 
Auevifurus fa egoipea ocu tim 9 mifcrcrcqfum 9 4venifti 
li mei cofpecturi ffit:* n5 ait redime" perdltos nolioirta' 
us.Repoftta cl?ec fpee mcfl rc rcdcptoe* ^fi venertS' • 
i flnu mco ,i v . IDemeto met Creatoi of m rcrfi oe*4 me o 
oeus quiavetue cftvita mea Itmo tcrrc fotmaftt * mirabi 
THccflfpiciatmcvifus l?ois literpropofagmereclcmiftt 
Cur is mca arutt * coittra coipufcp mefi licet modo pu= 
ctacfttnonrcucrtcturocu- trefcatoe fepulcbrofactesi 
lue me*vt vtdcat bona.TBcc oie ittdtcii refufcitari erau« 
*rjJsn(iba\xt Dt.tr* craudicraudimetatajmc 
JLi_f pem. St pcifutn fucrit ami alae oim fldeltu ocftm 
rurffi vircfdt:ct rami et*pul cto? in (Inu ainabe patriar* 
Uilat.&ifenuerittfraradir d?eruttubcasc^ocart.pu 
etus:ilnputucrcmoztu*fuc venerl.v. Jfcequtceternaoo 
rittriicustlHue :adodoicm nactsofte*lur£petualuce' 
aquegermiablr.afflcietco= ateie. ; JLiberameoomte 
maqflcfipmfipiatatae.lfco ocleofic [5niau*.ait' 
vcrocfimo:tu 9 fucrttnudass tnicjtatesnfas. ZDifere. 
tusatqj?ffipt*:vbiquefoeV an,£raudiofieoiattoneroe 
i&uomoftrccedsitaqoema amadteoiscarovenicr. 
riifluuiusvacuefactusare; %c occcten.XDefufcepftoe 
fcat:fic l?5 cfi ooimierit non rtera tua ofie^e.We 9 *>eus 
refttrgct:t>onccatteraf celu ixu apoitatnferieructme 
iton cuigilabitmcc cSfurget aias eov.e. amKti<*£° D l" 
oefotnnofuo.ifr.&iberamc an (©mnts fpfielaucletoitj 
ofie octnoiteernatnoletUa pe.JLaudfltc fEuaww 
tremedfl. i&uSdocelimouc: Depofctmueptctatemvteta 
diffit ettcrrn.^um vencrie trtbucrcotgnerts plfldcaaa 

r 7 o 9 10 11 12 13 14 quictaemf ftoneeJCanrtcfi re t>fgnerle:quatinue libera 

Mdictu0'U&aternf.i£ tc tescpndpibue tcnebravct 

tttcolf.vtivti&ptcrmitti ©clociepenarunuUieiamp 

fcpfjitttG Xaudaata. toco menattuitarts vcliguoran* 

rurwcit pe- IBcpffidle. tteautpropetntquiratiefett 

Ktqufif?mcdafioee.lV, fragtUrattGconfudaiuurcr 

BSbucntte fancti t>etoc rotibuefedpottueagnofca» 
currite angeU oomi fus tur a tute i fancte beat f tudt 
fdpienree antmae eo? .«0f= nte rcquie perfruat ur:vt cfi 
(crcnree eae inconfpectu ai magut tudtcff oteeaduene» 
rSimi. £boxueangelotfi ritanterfanctoetelectoetu 
ctafufdpiatet inffnuabza oerefufcltattglottamanifc 
hccfl9coIlocet.*rTerentee* ftateptcmplattontetueper 
^Jbtofic [ >iatto. petuofatlctur.lP>crjcpm.a. 
dcomcdamue aloeolm Smfciptatvoejcpequivoca» 
Mtliuoefunaoifivtocfucti uitvogetinfinuebtarjean* 

fecirtotibiviuatctqueijfra* gclittcducantvoe.t&cmue 
gltitarcmfidane coucrfatto ^vlDnlpotene [£?snrto, ; 
nlapcccata admiferfit.-tuvc Ufemptrcrnc oeue qui bu 
tuamUcrtcozdilHme pictat! manoco:pouanimamadiT 
abircr0c.1|ber|:pm.0tem ,, mtlitudinc$tuain tnfptrare 
/i\ffcrtcoidfatuaonelaV signatueee oumteiubeme 
Jliete pater ompe cterne puluie in pulucrcm rcuerttt 
Kueptetatieaffecturogare tuymagtnemtuacfifanette 
jaltiecogtmqutpto noftrif etelecttetuieeterntefcdtb 9 
(uppllcarepcccat? neqirfuf- pctpfaefociart:eaq$adtere- 
Mnwe: oe tua tamen coftfl uertctc oe egr ptt ettbtte bla 
jratuita ptetatea inolttabc de lentrerce fufctptas* angc 
ntgwtateclcmentiatuaoe* loetuoefaoeeiobuiammtt 
pofcimue :vt animae olm fi' tae vtamq? ei iufttcle oemon. , 
driifiocftmctorumadtercs ftra:*ponaegrtetueflperi. T 
acrtente e cfi ptetate fufcf pi Repclle qe one ab ea oce pn 
aa afftt cte agelue tcftamtt cipee tenebwtaguofce oe 
rulmicl>acl:etpcrman 9 fan pofltfifideleqStu&eft. Su= 
cto:uflrtgelommtuo»inter fctpeofie creaturatuanona 
ianaoei elecroo tuoe tn ftnt oije alienie creatam fcd a te 
busabtabcyfaactiacobpa folo oeoviuoa vcro:qtnocft 

trtarchavtuotfi cascolloca nUueoc*pteterteonetnon 

fl* Jcftfta opttnw. ;Hcttnea clr uteTrcgnaeOe f .1Ptrofa. 
tnetiflimcocueaiaeoimfitf "gfeF nf*£tneti00'0rem«* 
dcUnmocfuaos-.aelartfica ^cucriefideUbneotfnctte. 
eas in multitu dine mie tue. % equtc eteruS.S poita in- 
IRenicmtncrisqeinicitattt feri.£rueofie.E>ncewudi 
co9attqua?acb:tctatft qe £tctamoz.0rem*.LtertC] 
fufcitauitfurozmaltoeffde» btcrefurrecttoie.ws.pflH 
rihlicet cnt peccaucrft tft tc fereremet oe*.w nuc.Rta> 
no ncgauefr :fed ff 0no fidet em.^fte vobifcu. £tculf£ 
infigntti:requt oiai eodin- <f^[tttO»tf)rcm**£ctlni* 
teromia feciftt fideltf adoza AJjgttecut folt^perttme 
ucrat.f&utviuteetregnae dtctnapftarcpoftmoire:p< 
oeue pomiafefa fcfop.Bm ftaqe:vt8lcotmfidd(fiW4 
j . Ct?ozue agelojt eae fufct» functo? t errents cjcutt cW 
ptat* tnfinu abzabe cae col tagiie : itue redeptlote gtt 
locetvt cfila^aroquodlpau nwnererar.fl^teteAtitM 
pcrecterna»?abeatrcquic. vte,»e4efc5tf pate.3mfc 
pe. ©tlcjci.vltf Bdoftmca 
trfbularer. t&remue* C!£eqiutcoefet5?«£rp:i- 

U5rivulncr\ nouirate£= inojnvtsiliavmusapftwl 
culfta quodamodo coz , piurtm og-Bd m«tu.6rtnt 

dibuefauciati:mCamtuamap|SfilltUotpc.»t nobtm. 

madi redeproz flebilib^vociHHictt lefue oiicipulia fui^ 

bueimptozamuevtcbarop £goffiviti0vcra:tpafmt' 

noftrouaoimfidcmzoefum asrtcolaeft.£trt|fqua. 

cto^aiaead tuaclemeti£cj ^melia btUupiftliutpt* 

fonspictatiecercuertctee Vfteloc^cu^geUeuefrarres 

Wadc lenif qj fufctptaezi qe cftmlTlini vbt fc ©idrtrtevi : 

illceiccarnalicommozatios tema^dpuloefuoefwlmi 

ne^tra^cratmaculaemiec tcerfmbocotdr^cftfapoc 

tte inolita bontta te cKemcnf eccfie nofcp mfius efmtdi* 

cieaepieidul0ca0:obiiui= etozorttbofjlT&fPflttHW* 

nt tnppctiui5trada0:atcp c Snfuetjppcnnrurtffirel 

aelaudeetibicacefiered tfeipalmee:,ppfa6cfittr 

diruraetadcozpoiaquado *euecui*naturen6fnm*fo 

Bircucrfuras:fctovtuo»ce ctuecft^ovtintUoclTtrrftlf 
bue aggregaripteciptae. bumana naruracuioein^ 
^rt «i a g<mf cA£pttfct5vt l?omfee:palmtteeelTtpoir« flDOft^LQE 

mo*tauidcrgocft:e0offi mnofemcolwfaciavtfflc»; 

tulma^BbtUavtt* ©tfcer rificef pf m filto:fl cjd pcttert 

niwr M oictf . da ao ?uerfa rie tn noie meo boc fec&u* 

«tnamarttucuncvitieaUe fircge. «nocmf. 

itfflaquopacto vitievcra Wot* t* afcra<Lma4t-ibft ' 

4werpectatAeftvrfacerct otcunfafiipoftttootf&ifc* 

vua^fccuautemfpinas^ fl ti rit oupift veUomrW.B4 

4L£go ffiiiujt vitie vera:et m&&mE ftete rit! afi regee 

Wterme*a0rtcolaeft.t9ej apftdeenoUrepmedttartcp 

palmUc in me no feretf fru* Uter rcfpddcati oabif enivo 

«fitolletefi;*ocmc{fertfru bietniUat>ota cWtoqmini. 

crupurgabirefi:vtfructum w^vitnoUo rCoEecra, 

plasaffcratlfluncjdenivnfi Aj^onebti.W.apftttu 

Bt agncola ctvitte. Sc*m felenttatlb* glo itart vt eius 

bocCTgovitiegpefmqSair tempapfocintjefuWeoem: 

prmatoimceft;fmidtfoq6 tftde^graaocuortdefecte: 

iKe0otpafvnfifmnHtpe mur.lfbcr*. \dmar.?ttun 

«ffrkoiaeft.jCu.advtfe^ acniteadotem^aegeapo 

ilctMfcrtaicfelfermita* ftoio*ofinn aenttc*4n 

£(3tultetceifilatidib»rc* tHnono.an.3nc*mfraett 

fuUetfragaudileapro uirfoiraecopiiftneeotbi* 

rum«ionafacracanfit foie^ frcvcrbaeo». tfeUenar 

nia. \ 1 09 fecU mfti tudtcee a CUmauerunr iuftt «r one 

ttomfidilumiavoti pcarit eraudtuitcoe.;> ©fidtc.1. 

cotdtfiauditepceefuppUct J.ittfttrueecoepnctpcefu 

Ooiceuitfbodauditiferaa peroemterramemoteaeft 

fduafoiuitlnosapcccat; noie tui oftc * £ructauir. 

oibuaCoiuiteiulTuqfumua. Jnoemrerra.C tfiotaq» 

Uitoppcepcofubdif faluat fmtftftviftoUtfhciaaaov 

ligooioij fanate egroe mo Oatw t^pitt *g&U vcUcg c 

ribuenoereddetcetfturib* dacH Mumuc-H^nm 
^;t cfi iudeje aduencrtt jepe H cce cgo mttto voe ftcut o* 
mnncfecuUnoefempircrni ueeimedtoiuposoicit ofie 
giudilfaciarefiecompotee £ftotecrgo ptudetee ftcut 
'eopatrtftrgftaetufcjjfoU fcrpereet ftmpUceeftcatco 
fiaocofpfiparaclvtoanunc ifibe. Xradctentvoeico 

a*tnppetufi.arni.*p. ctitieatnfynagogtouitefta 
aodcficapctierttlpFe? g€ttabutvoe.£ftote. 

• C<5mmte 

Kollite iug a m efifue VO0 oi pdicatcf ooctrina fua morte 
cicoftset otfcireqzmitts fu fo«ifftma?fummarut.XD6 
arjumtUscozdc^ugacnim vi *TV.fl:onftitueseoflprtcU 
meum fuauecftionus mc» pe^fugoemframcozedert 
umleue. 11 Beireadmeoee nofstutoficjnoi^gcnict 
quilabozatietoncrarteftte gfiatioe- ^Jnocmfractto 
ettnuenlcria rc^emafabue uit fon^eopaifinesozbtetre 
veftrie.?ufffi.»t "«".fcfifte ^baco^.^n.^niO-no.^ 
tertl aftreffesipfidcenol^ altabfif coinuafuftlaII3.Pe 
tecoffttarequomSautquid flTofitcbtrfi. JLujeonaeiu* 
loquami.Wabifentmvobi© ftoaUarcctfcoidelctttiflatf' 
intUabotaquid loqmtnU*. P-»fierc§«e]e. Cuftodie* 
aTu m a ur iducet voa tn ftna= bat teftConia et 9 a peepta d* 
gogaoiadmagiftrat^noli alll. &he reg.iraf. Mtt 
te follietti eftc quomo refpon mte bonozatf funr amieitul 
oeatio.^abtf^loiia.^abi oe 9 .THimie?foztflt 9 cftpnci 
rur. m ifrnindpes pat^cop.vit.lv^Jfttftintttrt 

populoifi coffreff att futcum fctC fis elcgtt t»fie in caritatc 
ocoabraba. &cs$en.*- nofictaaoedtttirffnajffpl 
^edtftt rjcredttatc ttmettb* ternS. dftuo? ooe* na fuiffec 
nomentuaofie.pijjeiraudi eccftavtfol*lun0>6«e 
seueoep. umnnficiaucft ftdcvtcerfitrcffnaopartfut 
opcra oci t facta ei* intelleje mftictS adeptt f fit repzomif- 
erfit. -^jcaudioe^ofoj.v (ioee.&.non.viti^ f ueFt 
Conftf tuee co0.uu.tl- atdi ntoe qrela afi ofim t ab fuiec 
eoniunetoevtroe r?abcntee nonfutfeparatt.Calieeoftt 
fpCendtdao veftcoetaffelue btberfitaarntett>eifacttffit 
onttocutueeftadmct»lccne *. Hrs&aupinfotttacc^ba 
Jfti funtvtrt fctifactt amtci uiteoe frfie.Calt^-^rc 
Det. Htdianffeiaoetvola* ffctufipaftozeternenc oefe 
rempmedlucelivoce mags raofcdpcrbtSeapFoetnoe 
naclamatemt vtccnti.ytti ^erpetuaocfcftoecuflodi^ 
funt. v.Ty.f fttfatfumprja; 00. *.»tanfi0refltib 9 9bfo 
tozeeaamici oei qtil corcne= | ut os a cCctl noeqwxB picu 
res tufla pzicipu merucft p* lie.i£crpaua.6Fa«? rcr * f 
miaeterna.DDodo cozonaf lr. 'HMstTpiotfeTtiMup* 

etaccipiutpalina. ©acra CcDeu.^.aflianiJ.Pedifti 
mcrfi rcffntoMefttovnofpa r^reditate.fctmeWnome 1 MM 


1 1 ll|lll 1 


i i i i cm 1 7 3 9 10 11 12 13 14 • apoftolo? 

Roccft [tufiOftc.Hrttou.5. /Ttancteinoilectioe mea 
fopturneuvtotlt^atieiulsi A^fipceptameafcruauc 
cc flcut ollejctvoe.pt folitl.a* tltis maebtt^ i oilccttoe mca 
IDatoic cbarttflrinemoba ftcutetegopceptapatrjmci 
tttVtaComfua ponatde,p feruaut.* mancolnct*oilec 
amtciefttie.an. doeamict tione. » ^noe$fram*£^ 
meicfhefifeeeritiecl pdpto uitfonueeoift.Hlfaaira- 
wbisDicitone.A-5anoois irrinftneeoibtefretfbacoj: 
covoeferuoefedamtcoeme rft.BlPa.BftaJnoes** (Co 
osqiotaqcficpaudiuiapfc *{)&* [ftttuee.Bdxi.cp, 
mconotafect v obte.^u. 5n /«manue apf\nu fiebant 
pflttcttavrapofiidebltUta& fignai^digia mftaiplebc 
vRtupt>ebi [vfae,»>v*- omniautoieintcplotdrca 
Ufe4jyimof?Yninftcanas oomoenoceffabat ooeeree 
mueono aptte pdebtta ferc ct cuageli^atce tcffi jcpm. * 
icereueretia. Ot mereatfl <Conftttuceeoe|3nctpee£5u 
ffftcibo?fypedifTec|fpernc ; perocmterramalfealfa. ' 
rcetrSfitottatedcteeadce: ZDcoieeeruntnoie tttiofie 
Ifma.lude^pecfivcnerlt 2lira.6fla.<r6fttruce. TRi 
tactiercferre.ppanobiend ^w^ mn ^ Cn»i«» SAtr.cp. 
vjfuppUeia,pueniat fedpte A.eftie bofpiteeaaduenc: 
mlfl.nocfuma pftct octtae fedcftie ciuce fcto? % oome 
pflenaticpvnici fctoqjcum fttctoeifueedtficattfui>fun= ferir.qocfiqjvoluerit! petct! ctacrefdtiteplfifctmiorio 
iftctvobte. 1 Snn&ciaue* H-.lHimiebonosfltifut.B* 
fflto2aocl.£r:factaci^[tel micituioc^BUaalli. Wi 
lcjcrut. aHbfi 9 .3."Kradet mie?fottatueeftpncipatuf 
cniwelcodltjeiinfynago co».BIla.£ria.lHtmt8. 
0lgfulsfta<jellabuntvoe et Snnuctauerunt.1 
antcregeeipftdee oucemi vef.a-^urauttofieanopeni 
.pptcrmcintefttmoni&iUte tcbitefitucefacerdoein tt 
tt0cntlb 9 »£*>Utaavt§Hd nfi»p*-l&i)cttofte. (CoWo 
^.mcitt&e.oclauditv. eetefiofiecfipnctpib^popfi 

aapUmrtOtctf^Confitcmi. fui.p Jtaud.pu. SWrupi* 
Bd.t Capirulum ftiofieviculamcattbifacrtrT 


cabo bo(ltalaudi0^*Crcd^ viuetii(erafcro*.*rtl\#pa 
di . i £fttee ibata flebfit mit Sd nut. |nuiu Rege cuan 
rcntee femiafua. » Jin con geUfta» ofim.Sltnttcftdore 
ucr.AH<Cofoitat 9 cpncipa# m^p4kh.$n.uno£*i.Co' 
tueeotum ctfyonotatl funt uocattetefuetmodcdapFtij 
amici tuioeV« E>fte,pbafti mlfttilloe pdicare regnfi W 
br 9 .vt iȣmt* vcf.Caf*tu, cgrcfftafttctagcUhbancu 
yanvoemeelegiftiooi rab5tvbicp^t>tx^.^»pfte.i 
f*-»*eit ofie f 5 ego clcgivoe XDittce oftea alloe ad pdlca 

apofuivoevtcattea fructu^ daoiccbatitf meflitf^dtfflt 
flrrcrati0:t rruct 9 vefter ma= taogarij pauci.*«.1e(u*pi 

ncat::vt qtkuqjpetieritl pa ofii nfigf a credeWppfta 
trc l n note mco oet vobie. ** ooctozee ct cuagclifte ffit 1« 
$nocm.Bdm§t i.lBtlerv mifteriafideimuTuu*.J» 
tie cuvoe oderint !?oicea cft viftoc oei vtdta cccctenfN» 
tegauerit voea ejcpiobxaue btnieveiebatabaalloenubtf 
rtnta eieccritnome vf mta* qj magnactigmeiuolucns 
<rmal6j>pterfiUaboiegau fptedotqsictrcmtuct*.£tc* 
dctca e jcultate cccc cni mcr= mcdio eo* flmiUtudo qttuo» 
cc0vFamuitactnccio.com. alauaoafpcct*l?oieeratin 
vt*. vet,ppxU. Complct. f m eie.^». I&e mcdio autcci 9 qfl 
*!>*• §L^nl*euisclifte. B d fpee clectri t^cc eft oe medio 
-afUa pifer.t?7 9 i *.oe a t0nie£tcx.>H ?V.tfcuanuot 

aBi [poftolie.Ctpm. faclcevnierlttqttuojpcoc 
viccritacuftodieritoca vnt pcdce eotujpcdesrectt 
mca oabo IIU pta tc fug gctef pla ta pedte eoifivtwult.il 
iregcteas invirga fcrrca a fcittUc qft afpett*eriecadcn 
tancfvaefiguUpfrigent :f£* tle. Subpcnieeopman 9 
cutacgoacccpiapfemcoa boleincittuoieruy.Jfctfcto 
oabo WiftcUamatutinS. &, *a* "6 Sirttiidovult' 7 ataluv3 
|nvi(l5cvt tnfra»*. Inocm faciee boieafactcflleoniefl 
tra.Qdmgt.*«£ccccgoio ocjctri ipo^qttuo.facicew 
P&teavidioftiuafita iceloa rovituliaftnlftri atqjaquilc 
cccc fcdcs poftta crat i coa i oefuj) tpo? qttuo:.£t facice 
mcdio fcdiei t circuttuct^q^ a pene ejttetc oefufi erau 
tuot aialia plca octte aiia re I&uc pcnc flngulo? tfigeW* 
2??.°***' fittanviljonotca a ouc tegcbat m cw»#ft 
bftdictoe^ fcdetifuetforonft factee.£ra.£tf9ciea.?n4 Cuagtilfta? 
flocatvSaptetta oftieuage fuoe «t refpect 9 tn efectoe lllt 
hjmiperutabyflhanniicif ue.vij.i; tCumafptcercaCa 
tcsfecfidatiroteccicfhmfi' lia apparuic rota vnatujrta 
doltonat. . Uabiaeopfalu eaquattuoir>abenefactee. 
tareDtffcmtaucrtfciamot,* £tvna ffFitudo tpo» cjttuot. 
fctm oignubfidicttoeplenfi v.afpectuerora&?op*erat 
fcceriitmiftertfiflbitradtrfi quaftvifiomarT.£rvna.*nfl. 
wuotctmpleuert.J£iegtt A-.Specieefirmamemtfue 
eoacjcoEcarnetDcditilfpce capuraialiuqftafpcctuecn 
ptaitegeviteiotfetpUe.: n') ftallibotrtbiliG- Subiicrac 
^.factcaipcnaacqttuot pcneeozutuerealtcrt^irtol 
CtCBl?abebar.Jnced2tian6 tei-fi^ilnfiqtictjouab^alte 
reucrtebif fcdvnfiqflcptbflt velabat cozpue fufia alterfi 
alifadcfuS^ ^edeeeoifi flmtittervclabaf. Subqno* 
pcdcarcctipiata pedieeo? t*. fr.Budiebafonu alaruj 
ttpiara vituU.Jncedetta.- . . fleut (onfl aqu au mulrarum 

Siruudoafpcct^aiaUu? quaftfonfifubltmieoei.lHa 
ct carbonfl tgnle ardcttfl et cfl fieret vo r fu p firma mcrfl 
wlutflfpecr*lampadav»bi qSimtncbatcaptticotflfta 
cratfpiieipetueiUuegradi batt fubmltrebaralae fuae 
ebanf caabularcr^jetvnfi v fCflabularcrvtfonuemul 
$qjeo»ambulabatcoiafa titudieatcp caftrou eratcfl 
ncfaa.B W»vi.Ti iSLuartu vero ftaret otmlttebanf pen 
otaiakatbatireuertebSf in neeo?.iHam.£l*in. Sudtc* 
MtudincftUgurlecfanufca bam.Xeoefi. ©cdtftt.jn 
ria.JJtcrarfptedottnmedio Dilecrtoeot paudtfc^.an. 
tl^oeignefulguregredicf boib^fcticuageliftcquiozdi 

£ratat viftooifcurrcB in naucrflt tpajcpi bonoodoze 
mtdio qttuot aialifl£t erat vfcp ad c5ffimationevtte.3n 
6(la.£terat. PtMtMiocrf. 9ederfitincclcbiatioeopis 
flecrtffoinrfioaumfidicd fctioec^tdeomcona eoseft 
ftitutloncvt efflct fcti* imma in bndtcttoc I fcffm feculian 
euUtlinofpcfioettncarira- $mpleutteoeDfiefpfi fapic 
ttJft Sapicttaco?narrct tieaitellect^iocflditatctc^ 
omflpopuliilaudeeo»,pnfi ultattoetntftefanrtfeuttfug 
det omie eectefla fctoi»*n. eoe.>« . &x oi cozde la uda ue# 
IMaccmee oeo racttotlecti rfitnomfctihofttvtapltfica 
qmgratiatmlacftin fctos rentnomcfaitatie.au- ©a 


lllllllll 


lllllllll 

cm 7 8 9 10 11 12 13 CSmone 
tumeftopuQcoymverttate an-Cuaffittec^peopcratf 
idco in t ra fua ouplicla pofft (actos tuos tta gtoiifieas vt 
debfittlcttctafempifnaerft etti Dtgnttatcgfeielsfutu 
etetnjcpo.li>?*i#.oeapft0 remiraculapietrefaciastu 
*Cp.vt m pmtevef-Sd bfi°a infignee euangelfl pdicato; 
Jn medto t inrircuttu fedis rea afaltficeleiMamiraWli 
oetqttuotaialtafenaealas figurapfignaftt blsnamqj 
f?abetta ocutis vndicp plena mun 9 cele fte collarugFtofte 
noceilatofeacnoctcoici? (a tndiciiGceotgnar* ? oftedere 
ctuefctfiefctfieofieDe^om ttfclauetyncj;lo:iatibtrcfo 

nipotee cj erati 4 cft i qulve net lnfcla.C«* n t'' m * r "f* ( * 
turue<ftaUaV*CoUcta,ppUa Bdvef.ahetpiftr. br*- 

Bdi;0.afieoelou$.Bdpxb fTvSrryr^oeidvntcfipfis 
ina or-4Cofitcmt. H-d.itf.cp. A^fequcdofiUfivlcttetTl- 

aaiviccritvcfiteturveftt umpttfe l?ofhb 9 vtcro; frucf 
mette olbisi non oelc* eclefttb 9 . «^ftl pcat^muncre 
bonOmeet^oc Ubio vltei c5 nf m rearu trtlue areee mali 
fitcbot nomenct 9 co:a patrc coragiu vtreremoueerediu 
meoico:a angelie ti**$?xt feolutafuttlvincularuifa 
A-.vemcbiapuyttVSdvf.cap eraticotpoitenoafolucptn* 

QSiviceritfacia^ultXco clte fe*U amoiefilff oei Dto 
lunainteplooetmeiet ^f£Xi [patrtfitgloXP' 
fojaenoegrcdfeturamplt* J[ /.cttaevfrttuftttftehuit 
etfcrtba fupertUunomcoei IegcnIriffimi:quaomib ,; pdt 
meit nomctuitat? nouetyc cWoet* fructfioftcdtr:<tvfo 
rafalemq oefcedtt oc cclo a admozrc certas tncafidclm 
oeomeo.-tnomemefinoufi. emafit. £*tfltoup.flutfcmt 
Bditonant. tiTapittiluim diip.TV.Blrtnclit^TB-mar:» 
q<5 quteaudteritvoeem tfrbfiffctofuefueccf' ; iffrte 
>^lmea:iaperuertttanuS otuint amoifepftater fuftt 3 
introtboadUlunuetcenabo nufrfuppltctapaflioie.frp 
cuilloaipcmeefi. Sdfcfcie &nanitatctotmcroBpucnit 
vcf.afteoelaufc.ptbF^ct*, adforietatca"gelo:M'£ui 9 
opoftolouim. ttapttultim» Infceflionobte obrtncaw 

aSivtceritbabo ttttfede nfatfijtoimcrapalnoitjefs 
rc mecfitntl?:ouomeo nSmcruitpalmaifcpifW 

ficuttegovtctifedicumpa co:ona.£tp.6lo:ifl.£t* *• 
trcmeoft|?ionoet*»S:fm£ j6loziatl?ono. , Hdmgrfl». 


roarty* 

tifcttt martpr $# jcpt noie crotautt alttirtmft. £t iuet* 
fonguincfuGfiuiitriimtnae erttn numerofco». 5nter 
ludicfinon nmuir ncc f rene r>oim nacp turbas glotta ce 
wgnuntiegloziaqfiutnfcd L-ft^uerfattoisemtcuttatcp 
«dceleftiarcgnafeltciffiuc motiedo,f>pttu?pofagutne 

a#tmod [nir.£oUctS. fudit.£ttn.5loiia.,£t3n'fl 
noaqsonebtiTH.mar no.an -ftlijr>oimfcitoteqt 
tfrierulatcp pdrtficte nata onsfrtmfuummtnfkauU. 

Ii0femr>ercipiaf:c|«tlocudi f'-iCfi inuoca- ©cutobo 
tatcnobiafue glonficatois ncvolftrat; tnecoiouaftteG 
ifudat-.T ttbtnoercddatac oftc. elcrba. i Jnvniucr 
aptofi.Tj^eroftm* &d mar. fa f ra glozia i t)onoie coio^ 
uyx.Uc«lm*u.3Juftuello*c nafticfi.v ©ftcofie, Jlc* 
MtinDomooftiplatat 9 6au tabifiuft 9 *'* Stolaio-- 
deam*iert'Ucm 9 iet* ; facro cudttatteiduttcumofte.£t 
fotfmrarc. 8enite.5n.iu coiomipulcbruudinle pofu 
ItcjMtu.KegemartftJOftj ttfugcaputelV- ©ttfica* 
IenlteadoiemM»».l.no.a uitUlfilnglotiatctrcficijcit 
Jlllc0eDntflUcvoluta6Ci ,!, efi?onaiufticic.£tco.r.iV. 
weacuotte. 16rftevir.an. jfoiona aurea fupcr caput 
Ibrcdtcaepccptuofttpftitu eiii0.£;rplTa fignofctttatis 
m crt tn mdtc fcto eiue..**- glo:tc tyonoits i opua foitl- 
Audrefrci.docemeaad tudinia. Stola iocftdiratl 
onjdaniiiuiiecaudtuttmc induitcuofto icoiona pul* 
Sraore feo fuo.tv IBfie cjd mf cbritudintf pofuir fufccapur 
■filoaotboa.iV.jftcfan ci**£F**«V»toiceitemai* 
ftuB^lcge oet fui certauie rvrq4>rpinoic fa nguinefu 
«f^admoucia\»btoipio9 umfuditi&uimtnaeiudlcfi 
no:tmutr.fundat*cnierat nSttmuitnecfreneoigntta 
fuptafirnupetra. ; ZDumV- tfgloiiaqnuttftadceleftta 
mmercgiofept 9 nuUsten 9 e regna gucit. Suftfi oedu* 
abjducrfaritefuBat^.^fi. jcitofteeviasrectasiondit 
M*ecrminabitficut iUtre0n&6i.^ut.£fa(gtui 
lilm.ctrtojebuincfniVatc PniiTno.agjuft^oftaitufti 
onm. ifMatafioomoofu ciaeoilcxuedratcvidirvul 
tii a trfte oom* $i mei.£t flo tWwJn ofio ?. Ifcitabit 
Iftccognonttluftteta Itabernaculo tuo rccjefccti 
«fidirmirabtltamagnaet motefcotuo. ©ftctjer). Illllllll 

7 8 9 10 11 12 13 


lp>ofutfti tncapite eiue coio 
na oe lapide pctofo. p. *Me C 
vir. ' Cotoaaurea- vrf.iV. 
j61o: i a ? bo no:e coroafti efi 
tme t conftttuilri efi fu£ oga 
manufi tua^.^Ia fubtectftt 
fubpedib 9 et*. X- . i&m eleua 
taeft magniftcetia tuafuj? 
celoooeuo.t^mia. vtii.ftN 

lP»ofuit coiona capiti tneo % 
ctrcudedit meveftlmto falu= 
tie.&dejr-pugnadaogetcs 
% oea iimico0.*~5^tca oo* 
mine nocetee me erpugna 
ttnpugnates mc appicr^rde 
arma i fcuttit epurgc tn ad 
iutoztfi mit*. Sd c jc . tje.Tfc . 
l£»ofutftt ofie fup caput ciuf 
coton&oelaptde pciofo.au 
ta petfl t a tc a trttxitftt ct l (e 
culu fecutt. *.»efldertfc aie 
eiustribuifticitvotutatela 
bt 09 et?no fra udaft t efi . 3 i . 
€tllt»upr.autfcmt6.tjc.Hr 
Str inclytue. vte.tnvef. %c 
oefi. • ZT>agnaeftgFaeiu0 
tn falutart tuo. 6lozta % rna 
gnfi oecore" tmponee fup efi 
Qjiimeco C 5nlau*a. 
fefTue fuerttcoia f?oEb 9 pftte 
boiicgoeumcotapFemco 
a. i&atfequttmenoambus 
fatttcnebtia fedtyabebttlu 
mcviteoicttoft©.^ (gluimt 
r>t mfitrat mc fcqf % vbt cgo 
ffc ttlfc ertt % mf ftcr me** an. 
£>t<iemtcr>tmiftraucr(t bo 
noitncaWtcapFme*4cfttu celi0Otcltono.2.aolopfvt 
vbi ego fa illic ffta mifter mc 
Y^v&us tuo* [u* &?*• 
Aw/mtlttfifote acotonap- 
mtaUudeo canttea marty- 
rte abfoluc nc jtu cnrtunts. 
r>tc ncpe mfidt gaudiaa WI 
dtmeta notla caducartte m 
putane pcruemt adcdciha 
Uenas cucurrtt fozrtf tftt= 
ftultt virtlitcrpioteefffidcB 
faguine ti na oona poflidcr. 
ObBpcatu fupplictKpofcl^ 
nVptJffimc i fl trtfipl?o mar 

Srte oimtttc no*a feruuit» 
ttjcpcrctpi(fl*uncubtpfi 

cpgnacufpfipacUtoctnfic 

% tn cpctufi.Smc. Cpw* 

Hi9rrt0ibeUo<Jfu(tiTift 
gnue tn p6ttftctb*to 
nomSfuumagnuotofalurt 

electo? oetejtpugnardiar* 
gctcs r>ofte0:vt ?feqr«* &*/ 
redtta te* tfrael. *. Ipofollt 
oftc fuBcaputet*.SdWM 
llttecft vir 4 no cft oereUcwff 
a oeo tn otc ccrtaminle foi i 
tpe pculcauttcaput ferpetjf 
artcj modo cotonaf qt fw«ti ; 
tervtcttlnmWatlofti aUa- 
CoUecta vto.Sd bouo llnc 
«fcfit emi. nifl in Ofttca.afo 
oclaudtbus. Sd.ttMJpm* 

ȣgeteonielect'ii<^ 
cauitpteb£:pmultftia 

bozc tn ftde fua ^batue «o 
gntt* c ftdeU»:qt viditoftm 


cm 1 TTlT|TnT 

7 H 9 10 II 12 13 no pULikte 

ronaftt efi t>fie. * £t ?ftttul= um fuerit tpm folum manet 
iHtfifttpopamenufituarfi CoUaivt£irBnt*mflrtr. 
fti0.6Qa.pttri.5rkU.*. n5 pdtift.Sd£mae vcf.aftr 

lettbiM°»r.vti.Bdtt.cp *pifer.r>yVfr.#.a.fupmg. 

8tbledtiniofteocet?o= *t*nl*martv.p6tt. Cftn. 
frce:vtconderetoomfi r 8lftfi&edu*ttbfte£vtaf 
Hntfcet^tntjfierct ipctjo* .Xrectaetofidtt illtregnO 
Wftvtuatnfaaifieifiiaudte bci:i9cdtttUt{cfamfa6ifi: 
. ipetttc»^ ;-■ Xetabtftuft*tn fcmeftauiteftUabortbue:? 
riio.ltfpcrabttineo. < £t copleutt laboicetUi*e oiia. 

Iaodobfituro€erccticoi4c. Nr\B.eftaqeompeDe*vt<J 
|tfpera.£lotia.JUtab.#; A&M.ll» martvrUutna» 
(Qjonaaurea.Bd4r.cpm t8Uctacoltm*:infcclTioect* 

IIMcripf^eindtetfetpm intninoleamote roboietfi* 
lcntrctracfidtlofitc6ci= i£er. tcfaper totfi vt vm* 
lltrecotpfieadfiUfilpotc* insrtf.ept 9ntiiud«dm. 
WntmovicttiUu5:mottifcp /^Hftodiutt ofte fctmfufi 
ferpteg5:feUcif trSfiuttad VAabiimtctetafeductoit 
rtnw- Cozonaaurcaf&e buetutautttUihtcertamen 
4 ■putetV Jtjcptcfla flgno foaeoedttiUtvt vtnceretet 
UtatiB.Sup.Aoiia.Coxo fctretqmoim potitiotcftfa 
'IbofttUHOfic. ©Rota e* ptftta.HrihfvvA.tftttiodtt 
W»hozflttPftrct»aUiiT>u. alamfuainljocmfidoivtti 
•\ werHemidu.^tcnotacjl cfnacuftoditci.OUtivtTt. 
-n JAiwf.cuinfqj&np.fcftrv. *f^%JUit&i* C*W-*»i.cf«m. 
ikwUu.fiippoefcrt.nHl A3ctiooftimercedC5lufti 
JDocuet*trubttcafcf-*3t fcfitnat-.tinbonotcvdod» 
HtWrfifltfemta.veUr.tc ceffuetW*fructtflcat:'i,pfe. 
tffctpoorcr.pmaa.tUu. auetUffucccflus r>abcbfir 
titlifowcotfaSu.^d.ff» Icfnfi.fr- 1* vrfe.mtt*-*?' 
«f j**.*iin ftnie vef.eftn Y^> ^ aw « *b <J cjecogttat 

rYCcepotifeitfctfisdtvi fVjviaeofiiainabftonfle 

i tafuarobotauir tcpluj UUueittlUattrvadttpofttllfi 
*gfl(loerofa$in*4eb*Unt£i quafiinuemgatot:? tn vfle 
pm5ftr9tueeftrubeofS0nt= eiueconftfttt. *Bd.t«<eptffij 
RelnftttcpafllSle. 6fta* GfXatucttuftuefiduetaj 
bo.Bdmfft.S. Tfltflgranfi ^>fuamfubtcgmfeofiiet 
frumetlcadeemfra mottu fubramieiUtuemoiabitur: COfTtttltC 

inegctur fub vmbra lUtue a *ta fubtrabas oeepacc? w 
feruoxe;ettnsloiiaet 9 rcqut muUe noequo^flttamECtt 
cfcet. Sd.q.vefpae.iCaprm cta tibifecuU.Bmc^m. 
w-^i=atuevtrcuiueeapitt •^ttftopaielmamiTKUttt 
L Tofiecotonamtmpofuit JLanotangetiuofitoime* 
muro falutto circadedittfcu tamoutervtftffitoeuUalnft 
to fidefc % sladlo muniutt ad ptetiummcit: aefttmatacit 
crpugnadae gentee i ome affUctio c>:itnUo$ etqo > ano 
tntmtcoe*Sdmgr.an.5fte bteefttterejctermtnpiiflo 
factue pto lege tctfutcertas tc (fittn pace»£»t(Uoi 
uttvfmadmortcmtaverbte fcmtdupf.TV (£?ftattam« 
impiovu6timuit ffidat*enl trrfilaudabai*od?arte V 
cratfupta firmapetra*coUa e^ttnguibUtsopactetuiui- 
vte . ClfMunmo» ntartr rfi. cibilte q licet inter pJfirnraa 
adve.afieiptfer. tey* C feqnti&vifafiti*fplcattUe 
^fiticto? meritts tndita tnuente* tn laudc i glotta < 
S©fiaudiapa0am 9 foc«0e bonotc. JnrperetrttmiiW 
fta<8 fottla na glifcit antm* > TRoWaergopetinws w 
4>mere cSttb* victo? genue fubueniat merttie ponoun* 
opttmum. I >iffitquoerett» catiapfequtcfttnceus.jn 
nc0mfid 9 iboiruttipmnam tBe»X\luftovaicfl,ftai 
fteriU ftotccartdfifptcu^pc tidof^.tftciX.*^ 1 "* 
ntt*reqjfecmt ffitrejc jcpebo Bdmgt.S. jSatidcttncctie 
neceftc^rtipwttfnlaeat aScfctotfi4jc^?cfti0iafunt 
<b fcrocia calcarfit bominuj fecutt etqz $ ctus amotef*' 
feuacpverbera ceflit bie lace gutnfc fufi fuderfit Jdeocwo 
rane fo:ttter vngulancccar jrporegnabfit incf nfi-i ^ ^ 
pfitpcnetralia.oedunfgla J^£0clno0?cediefetotB 
diie moie btdcrtfi nS munfi A^Jmarty* tuos. UUata 
refonatnoqucriontafedcot Hcia colcreoanobtetnefna 
detacitomene bencconfcia btitudineoe eoiusfodcwfc 
coferuatpattetta^auejvoj: gaud^j? oo. >"; f 

qncpotcrttUngua retejcere t^Uc^t\mvtOinm m ) 
que m mart? rtb* munera p in fctte fuie. Beltc adoiero 
paraerubztna^fluidofagut collaudatee.r B8te«Si.*j 
nciaureie olrarur bcncfulgi lcer.^nuit. 8e0cmartT.«P 
4ie- efumaoetraevnaqj Bcitcadotem^ni-"^ 
pofdm 9 vtculpa e abiuae no 55ecue oecurfua aquav P^ 
III. r , II 

cm 1 " B 10 11 12 13 14 


' Mtutvinea tufto* fed in lege rabile cofecutl fnt itcr feruie 

!ffi J A2$!^ pce ^"«wmtevalidtefrSj: 

^•nf^;^' vteflncCpcdimeto.. Bictrl 
UNfflfdtotc qtDltefiooe cc manutuS teudauerQtoa 
(aoemtrificault.v.Cfiinuo, rifTOecataueftoKS 
wtjnfto* are.j»t, mfi , autu&SnadB.. lurbe 
t Ibftcrgct oe'ocm lacri= ra carnificfi no «mucft fial 
iti ab ocnli» fcto» « iam no oei morieteB *" ffKeX 

"*•/* n 21 ,na *™*&* " ered « fierctloomoonu 
w«Wner*i8soto:.Am £radideftco, Ba fuaptopf 
pnora trSfferfie. v Wo cfurl oefi ad uippltcto. Bt. * P 
cntnc«ftrientapll'neqjca; l&ec e verafrat nitae q nfi& 

*ft "SawOT Cl £ "T" ^rtcertamie <j ef= 
Am..l. v.Blnfcti glouofft mfo faguiefecuttffitofiko 
fangnlnemfudcrfitptoono teneteaaula regiaoneneft 

SZSS^t^ adregnaceleftla. Vad" 
mttatt fut efitn motte fua- def t coipa fua i moite nc fer 

^ MfPtoM «rtrf t ydotte.C5tenl5Ho,to 
«ieraerfit.x..»nu9fptrttu8 C6tc.5n.! Sancttf 

ma riacecru i ete £t ideo qul i terra ffit el'mlrtfkault 
amuKercii, iCradl omee volfitate 8 mcaatntcr 
^ratcoieafua^pteroeuj mo 9 . r . Conferua. lOcc 
Jd(upplicta.£tmerueftr?a eftgenerattoquerenttfioo, 
fcre coionas cpetuae. minum querentlum faciem 
iaucrikftolaefuae TDeal= oetlacob. . «ommieltter 
«KrfitMainfaguieagnt ra. Beatlquoeelegtlttoo 

etmc.6lla.£t.3n.fl.noa. minebabitab&ttnatrt|9tu= 

JB.Scarobonevqlfitatitue te.pj, Eeoecet.- 2.etamt= 

«onaftieoaorie- Herba nitnoomino.vif.-fv Tfiropf 

mea. Invntuerfa fra glo= teftamentum ©ominlt legef 

nfl C iL? mo,e coron8ftt eoa * parernas fanctt oel fteterur 

»orolne»rte»n. Ibabt= tnagonefraternitatlfStuta 

tabCtliitabcrnaculotuore- fultvnue femperfpirtt*in cif 

wfcctlnmotefaotuo^., etvnafides.». -fueruntflne 

J«tj8l?vWblt.v £j:ultent queretoateoftmiabinutce 

"«<• Srtitwolieml n6f6tfcparflti.«a:. 


7 8 9 TTTTTnT 10 11 12 1: I ©ctimelqut itfto fcculoeer tnpaucto veranUnmultfbc 

raroc batmtftle.iDercedero ne oifpon&ur qtoeus tcnta 

Ubotficfforeddavobie.**. uittUoentnttritcoertsnoe 

«entrc bftdtctt patrie mci. fc*. aiortofoe oe' infSctle 

a*re*2J**.Jnelrcuto fuie.XDtrabiUainmatcftatc 

tuoonelumceftqdn&tfoefi f M .Sdbft'.an.Jtacft 

dctvbioftituiftiluctdilTtmaf cmregnft celo*(jotepIcr&r 

maftoea. ? W redcfcfit fcto? vtri mundl* «nciier utadp= 

tttc.*. ZDaanue ofto* lauda mia regnta lauerftt tobw 

btttevaldeincitatcoelnFtC aetnlagutncagnt.^;!] 

motc fcto et*. 3bi.£e oefi.# an . 0>ec cft vera fratcrolw 

f ulti afir tn perperufivtucr. que nfiq» potuitviolart ccrta 

.etapudoftmeftinercceet* mtnctfcffufofangulefecim 

Hanetioet njulatid.an. ffirofimcorcnctcsaiuamrc 

quara pafllffittotmctavtfe gtlpucncrfitadretfnacrtc 

curi cucirenr ad palmS tnar ftta. Coltt. vte.Sd bo.fi i* 

tyrtf. £fipalroaadregna £ofltemf.niiitnt>nica 

pucncrfitfctlcotonaooccos oelaud.Hd4fl.Cap|n» 

rtemerucrfiroemanuofiUS -/Y* n * fluru?l 5 fo:nflcC 
Cotjja fcto? tn pace fcpulta 1.4 «pbauit eoe t>fte:aqu8 
ffitsvtuct noia eo? tnef nu5- ft bolocaufta faftie acccmi 
an.Z©art?ree ofit ofio benc= llloe:* inrpe erit refpcer w 
dtcitc inefnu.i £jeultabfit lo?*^- Juftoiu^aCe.lnma 
fancti tn #otta lctabu tur tn nu oet ll t.*. £t non tangct 
cubiitbusfute. fcFrnnae* illaerotmctum nuuac'?n 
w-> £?0l02iofemartvro5 tna.£Ra.3u. v .JKjroltcttu. 
XCicozonacofttctifiquirc rargnctt Jtld-vica 
fpucnrcererrenapdueiead xj ludtbrtatvcrbcrarwti 
celcftta Hurc bcnigna pioti tnfup* viculat carcercflapi 
nue apponenFievocib^tros dattffitrfccti(Bt:tctattfut:i 
pbcafacrapangim^i^nofce ocrifloe gladfl mottttiffitcc 
quod oclitfm 9 . « uvtnctetn rjioeoteftfonto ftdcU>baro 
rrtartvrib 9 parccdocofeflb:f ugttffit.TV*£jcultcttu(ttlco 

bueruvince noftracrimtna rpectuDd.^^^ 1 ^* 1 " 
oouadotudulffctia.Oeopa lcticta.lne6fpcfi.0fta.£i 

Qf3 cota t?oib 9 C*tapm ultSt^fcctaml.S^'*** 

J toimc ta pafli f fir : fpee '■^5 ffi t 3 venerfir t>e ma* 

tllo» ImoztaUtare plcna eft. JLfena rrtbuiatiocetUuc cm 1 

l!!l|i,!! 

7 e 9 10 II 12 13 14 Bni?cofcf.pctifte{ 

rtltftolaofuaetoealbauert eatiaotmpopuloju*. Jfteco 
«astnfaguic agnhideofftt ffnouttiuftictaavtdfttntrabt 
antt tbionft ociferuifttc$ et lia msgnaa cvora uir alttfli* 
oleac nocte in remplo eiMV mfta tnuct*eft tn numero fi 
tctami in oft o . £t cjtilta tc ctojU - £ofefl*u ofii. iH. afta 
wftl^ £t glojiami ocs rcti te plebe coirobora fcta tntcr 
coide.£t. 6t'a. &(»•#• ito celTtoncvt dvtcio? podere p* 
fim oe^Sd.u. to,ll?y *. vt in mtmur btltudie tue gf e fub^ 
vSpmtavefpte* Caprm. leucTftetetHiceefnapzcmta 
,Mi0ncfiirietneq$flItteta confequamur. Ifrrmmie. 
pHusnetpcadctftipiUos fol 1 Tr<5teeofeflbiouifacrat9 
nctpvlfeftue.qmagn^cltn •A.fefta plebecut*celcbrat 
tnedto tf?:oni c reffct iUoe et per otbej l?oc otc let* merutt 
oeducetcoeadvitcfoteeaq fecretafeadereccll.Ouipt* 
rum i abftcrget oe* ocm la^ pmdc e batlte pudtc^ fobztuf 
crimflm ab ocuits eoy. v, ju caftue futtt qutet*vtta oum 
lto?iue3dmgt.a.XDartys pfene vegetauttelue copotf 
ree (actitnteraecrrtmoeoo artu^Hdfacrujcui^tumu 
lotcs fpe gaudetee in tribu= lu freqntcr meb:a lan«ucifi 
laiioclaudabatoftm tfctce* mofanitatt^ibetmoibofu; 
bantvindtea Dfiefangutne^ erftgrauatareftituftl: ,n« 
noftrihltberanosab Ijomie dcnficnoftcrcbomf inbono 
miquot oolofo*CoUca.yta. reipi^ m nftcauitf?ucUbc 
nt*confef.pontif-adV0. tervtpaeefmcrtrie ttiuetfi 
wpfaut femiftfup poe ocpcuft.H ftfalueUU xxcue 
fcrttlce.an. auepful gfofe at<$ vtrtue <j fupia cellreft* 
autfydue iacelefteoecorae dcacacumentocfmudtma 
*.celosnoa gubcrna vifce cl?tnagubcrnattrin*avnu0 
^muquoletcnt triftpbatc -*ir&itu8 [Smc-iTapCln 
tcp«ronuveneratca»3.5u- A cotfnfitradidiiadvisi* 
ftfipcdutitone pviasrctas ladftoiutntloadt>fim <i fccit 
loftcndittlltregn&oeKocs tua«tnc6ft>ctfi atttflimioep 
ditilUfciamtacto?!?onefta=: cabtftapertctoe fufitno:5c 
uit cft in labotib* -x copleutt * pto oeltctte fuie oepcabif : 
laboweUU*. Jftceftdate aipetacpymbteemittetelo 
ocu magnaevtrtutee opa t* quta faptetie fuea in ozatioc 
cfti oi8terraooctrtnaei 9 re cofitebi* Dfto»Siflt wtplutn 
pleweftipetnfcedat^pec^ autfcidu.H-.XPagnificautt 


CSmone 

efiincofpcfiresie.£toedtt rtamcatttce fufceptMme» 
Ulicotonaefie*v Statuitet ©ftctuexattaecaputme&et 
tcftarrtetufcptternfia beatt- c>:audiftimeoemonteficto 
ficauirtUutn0rta.£u*. » tuo.p5 -0fie qutd.v : ama# 
mnutt. ?tc qii ftt oe cSfeflb. uit e6.1p>uuia.-fr . £ugefer 
noept.ffc.Wagnt.*- ^uftu ueboncafideUeqiinpaaca 
oedutft ofie pvtaerectae ct fuifttfidelie fuptamrraicco 
oftduiUire0nuoct.£t.(&ft ftttua tntrai gaudtfiofttwi 
an-ad m§. eft.amfluit.*.e * l^ftedncp talcntatraM 
jjttftfi oedujcit.&dm§wut ftimtt?tccee aUacjmfcfupto 
'Hmautt cum oftea otnauit cratue fum.^ntra. £c 
efiftolamglotteinduite&i cefaccrdoemagnue^inwe 
ad poxtae paradtfl cozona» bus fute placuttoeo fdcoiu 
uitefi.^tcalta.a. ?nmedio rciuradofccitiUfioftecrcfce 
ecdctteaperuitooei^atples retnplcbcfuam. 1 ; »cnedt 
uttefi one fpfi faptetteaitei= cttoneoimgcttfiocdttillt ct 
lectusftolaqjgfteiduiteum teftametu fufipfirmfluttfn 
atleluvaaUa alla. (ToUccta. per caput eiue.f oeeaM 
w~vHqeopeoe*vtbtt.!i ^itrattitofieetnSpentttw 
JUcof eflorie tui atqj pott= cfi. Zu ce faecrdoe fefnft fe 
ficie vencradafolcnttae :et cfiduraotdinemckbtfeded) 
oeuotionettobieaugcatifa *. Wrttofteofiomcofedc 
lutc.l^croo»Bdmat.i»t]r. eocjctrt0mct0.iCuee.Jfw 
kc/gmm-Huftueftozebitin Eu.$ti.iMoct.a».1nuocI 
oomoofiipiatatu0.Baudea tcmcraudiultofiefcrmfuu 
mueetc):ultcm 9 inei*facra ofieeieaudtuiteu?icoinruu 
folcnitat&pe* Benttc*3Ju h> efiinpacc^ - Cumiuocarc 
lec.^uutr.&cge-sfcflovofiy m. Jlctcnturomcodipcrar 
Bctte adot em 9 . 3n A -rtoc .1 . tn te ofi c quoniam tu bcnedi 
&catuevirquiinlcffcoonu jciftituftofcutoboncwt^ 
mcdttaf volutae ci?pcrma* tie eoxonaftteuj-pa.**"* 3 
nct ote acnoctet omia ques meg.Au. I&omine oomtous 
cfic^factetfp^fperabfif. noftcrfcadmlrabilecttnon; 
J&eatuevir. ■;■;. l&eatueifte mumtnvntuerfattrra<jw* 
fctueticonftuteefttnofiop* £r,lojlaTr>ono:eeo:onam 
dtcautt peeptfiofitcdftttut* ctumtuftttcoitftttutftteu 
eftinmontefctoct 9 .p Aua fuperoperamanuftrufjnw 
refremtterfiMtt. 3CttC00lo pe.Jpnt.* Juftujwrttf» faUdmtcnium fuper poten* 
tmrt cjcaltanielcctu5 t>c plc 
kmca.ZPjnuecntmcaau 
^UatTiturei. Jnuenloa; 
utd fcruum tncti oleo fancto 
qjcovnpt e u. iDanue. j&uiii 
w. fr. |fteeft qr.i ante 00115 
nagnaevirtutes operarue 
fftiomnietcrraooctriaei* 
rtpUtaclr.^pctntcrccdat.p 
pcccatieomniu populoxum 
^.*omcn rpi multarfi ma* 
•fcftamt genttum poputto* 
Jpfetnter.vt. frjftebomo 
ibadolcfectia fua part[ me 
rait tnnrmoe curare. *3cdtt 
iioneclaruatcmn-agnam 

ctcoa iUumiare et o rmones 
dhgarc v . £cce l>omo finc 
Quertlflverueoeicnltoz ab s 
tones fcabomt opcremalo 
ftpmanenetninocettafua. 
9cta£loua.&edir. On.uj 
*d.fln«ietftefanct'l>a= 
bttabtt t tabcmaculo tuo c 
iraecft tuiricia rcqutcfceti 
«outefadtuo. f^omlne 
«uebabu eittfljpcnita 
«mbuifti ci ofte cjloziaima 
snuoccotem tmpofutfti fup 
tk pofuift t tn capite ct ue co> 
rofomocUpidcpciofo. 
Meinvtrtu. IDicacciptet 
bndtcrloncj a oftoi miam a 
m falnurt fuo qz t?ec eft ge 
ncratioqrctiaoftm. ©fttc 
•erra.v Juft*vtpalma. 
ft .Smauitcum oftsi otna 
utteaftola Qtic Cdutt cu. £r 
ad poztaeparadill cozorw* 
uircu. Jndiurcuonelozi 
camfidetioznautteft.£tad 
viiV* zPagnificauttoicetf 
tttvcf.tr . ©tntlublvfi 
pefctti luccrnc ardctcs i ina 
nib*vFie*£t voe ftmilee \)ol 
b* crpectatib'* oftin fuu? qn 
reuertaf anaptile.»'- Stgt' 
late crgo qi nefcttts citia bo 
ra ©ftoveftervcrurue llt. £t 
vo0.9nfcfrUiiaurc.fcr.iuT- 
ifaocotofpcirfcifi.n-.Pe 
f(deriftatcel*rributltteioftc 

£ t voluta re labiou eiue non 
fraudafti cft. - tfiLm ptcuct 
fti cft in bettedicttoibue ouU 
cedtnie pofulfti incapirc ei* 
co:onajoelapidepctofo.£t 
voluta.Twxaituvi. Jnme 
dioecdefleapcruitoeeWSt 
impteuttcft ofte fpiritu fapt 
entie 1 intellectu 0. Jocun 
dttarct erultattonc t fiefatt* 
rt;autt fupcr cfi£t implcuit 
Xeoctt. t00tulrimcdira 
blturfaptctti. £t itnffua ei* 
loqucftudictft.9ul3ttd.rufc 
Mcce facerdoemagn^quiin 
oteb 9 futeplacuitoeoa tuuc 
tue eft tuft*. TRoneftinueV 
tue flmiite tlii cj conferuarer 
letrccreelft* $dec*turciu 
rado fecit iUum oft crefcere 
inplebcfua.M »encdtetio 
nemoimffcrlumoedatilUet 

om 

Corttune 

reftamctfi fufi ?nrtnauit fu^ medttabtf tifcfucogttabtt 
percaput ei^inStatuit ei drcfifpectioneoei:cibabttil 
ofte teftametfi pacig? ocdlt iu panevttea intellcet'* aq 
illlfacerdottfimagnfiJbF 9 - faptettefalutariepotflbittU 

I£furedeptct ofm ppc0 lumJV. amauttefitfiB.fit 
cozonapfulfi iubac oie oznattitefi*. StolSflficl* 
dcmett*nft0fauetovoctb* dutteu.£t.5Ra.Smauit' 
€>ul facriquanoie cofeffoz x-.^uftfioedu.Bd.vi.cpm. 
almue claruit cui' ? celebzat ^f^\ £atue vtrci inuetu«r 
annua ocuota plcbe fotenia A3 flnemacula ct qut poft 
CXiuirttcmadtgaudia bui* au:pndaWt:necfperauittn 
caducarcfpueecfiagehecc tt?efaurl pccunte:ideoftabi 
leftib^letuspottf pzemifa. litaffit bonailuue lnofW:« 
B uius bentgn 9 anue nobto elemoflnae illlue enarrabit 
fetf veftigia bulue pcatufer oieecc&a Octowilr. |u(lfi 
uulis oimittc no ra crimis» Ocdurit Ofi0.lp>ervf ae rde 
8 ttrperer ptiflimcttblpFi=#. £toftcditiUtregmunoei 
^ffloztacufpu paraclitoet 1$er.6fta.3uftfi.v Juftne 
nficainppctufi.amc.iCp. Y~>£ rvtpal.Sd.tr.cp. 

aiSUaudabtit multi fapi jKD nedtctto Dfi-i fup caput 
entia iufti 1 vfcp tn fcfm iufti: tdeo oftedit ilU glo:ta5 
no Oelebif:ndrecedctmeo? fua:tnftdcctlenttatetpflue 
rta ei*t nome cius requiref fctih fecit illum ocditillipce 
agencrationctn gcneratto ptatleeevttcaotfctpltne* 
ne.^eogfae^. Jnft* ger* ercelfftfecit iUfi. Juftue 
minabit iTcutIiIifi.£trIozc» vtpalma flozcWt. Jn oomo 
tttinefnuateofimSdbfl* oftW. JDftipltcabif ftcutcc 
an. £uffefucboneifideii0 druelibani.$noo.5fla.3u 
qtfoBpaucafuiftifidcUa fu ftuevt*. Juft*0ermtnabit 

famftatc^ftituaoicitofi0ad.«.vcf.br 9 .vtipmifftrf 
e alia |. fmpleuit cfi Ofis v^ £atusvir 4 fnf gpm. 
. ufapictieatnteUect 9 iocfi/i3 ferttetationc:qmcum 
*Utate % erultatlone trjefau ^baffucrttaceiptct cozoiu 
nfauttfuc eiWCouSvtSBd vite:quarcpzomifltoc^U> 
P°z<fin<£dAtcrnffnifiCfftDo getibueftwv. Smauif.Sd 
minicaafte<Mau.Sd.tij.cp. magt.an* «oWTozOiiUtfc 
V~> ^at^irijinfapicntia injJm.e vcf^tioevnojjW- 
t*»-> mozabif .* tjtn tufticta pouh.t r.veUfj.lec.auttrifi 


s-a.Jfteljomoabad 
oltfcctta fua partim meruit 
iftrmoscurare oedir ilii ofie aniuotjbbatlg. 

<olirctavro4rani<»abbat Sd bfi'.an.Simi.aboefi vi 

SiTRS&KP*- wfapienrt 5SSSST2 

Wtuiu? ytlcol vnfofef.po. cta. Jnf ceffio. 8d bo. afte o 

loiuH.cefavt vmWcf.pot. 
C Hdfecfidaevef.br <vifte 
».«vmi «.,* vcun iiu one cofeflbt ofiifaeratue. «111 
daritatc magna cecoe tllu* ©eatue vir oScrtS' 

S ™ ^i boa ' 8 ^» 6 ™ 1 » pmlevef.vnfco, 

ffifcft* tr ^ "/', ** *-wtnpini vef.wl B a 
Sfftff-« ;T2 2f ef 3 ^ti a .adnigt.an Juftfi 

|^inabtt.vni'mar.ut.iV vcf.vni»c5fcf.p6t l .eotlccta 

fc»fi i?? 8 ^ 8 ,"-^ cfi v te oefcrtmuevt 4noftre inftt 
Jffi^nfr 1 "' 1 ^ re £ : ««fiducian6babem'etue5 

ffifc^ ,aud , l S Bean ad ' uu emur.Ver. CefTpcr 
BWw ; feru^ctpmdee quc totfivt vm* abta.CHMuri= 

SBB3 SEWgg 

ass SlP^ 

tSViaffi512 Cta8 * C0 S ltatt0 W * apui alttm 
f »«r i &"" 0eUfl ». mum: tdco acciptut reamw 
«Veftroeboneui modico oecotteet ovadcma fSi 

T.tiJ 


r 


Comonc 
oemanuofuqm6jttera ftta. tncotaplb*.v1iM* r *Coccdc 
resct eoerr biacfto fcto fuo qe.vtl*ef.tj&1fc< SintttbU 
tJcfedettlloe.St flttwp.aut vnt^.p6t.Xet«o^vJuflt 
fcmtdupr.U.tfocedenobte &<dm 9 [afitip.?nlau4. 
Dneqaveniaoelictovatnfs qmoiligettb^ocuoiflcoope 
cedetib^fctiaquo^bodtcfo raturibonfiWetSfmjjpofi 
lenta celebzamue talenobif tfi vocati ffit fcnV ©apia? 
t nbuc oeuotionc.St adeo? fcotrnarrerppftt laudceojr 
Cucnirc mcrcarn fodetatc. «pnuctet oi0CceRa.a . »cd 
*. Sd iuuer noe eo$ mertta dct x>t 9 mercede labop fctw 
quos ,pp:ia impcdt&r fceles fuo# % ocducet iUoa i viami 
raetcufcr infcefftoaccufat rabtU^.Spusiatetiutov 
quoe aetlottfete tributfttce l?rmnu$ oicirc oeo nfo alla 
lcftl© palmatriumpbinobif aUa.a.£rulrabfirfcii0foi< 
venianon fenegeepeccatt tabunf incubthtvfiite. ! 
8tad. 5uftov. dmp i Borglotfofepfuifi. w 

^fuiffebutiuftiita^fdtillc *tt THducrfcti,ptboiflCCu> 
arfidinetot>ifcurretiudica jL.fttdaiacdptcr,pfl3^' 
bfit natioce «1 regnabfit l et iudictfi ccrrfi: fumcnr fcufu 
Y-v£u8(inoe [nu.£oUa terpugnabiteciJrarciWitw 
A-Actov ^fefTou TB-pfefll' rccte^wnifllocdrct adcertfi 
onib^gBoflecircudaei.ptc locfiocducctiUoeofUocw 
gie: oa noB a eo» imitarioc nofter.* aioiiofus ww» 
#fu:e'iinfcefl'ide£aud£.r)* brt*au.Stntlfibivcftrtprtn 
^iUttr.fc.^nm.ZDtrflbtlc trialueerneardenteeinma 
©euil t0.icc.fuir. Bege con ntbuevFie % vos flmilee W 
fefro9.vte.flftepta:v*pftoxx buserpecrarib^ofint fuMll 
mar.i.lV S bftergctii.Tfr. q h reuertaf a nuptile^ 
©cti tut©rte.iii.H'.Samet vtinpmtevcf.Bdbor.a 
itfl.-^.5ndrcuttu.rc(irepn oclaudt. Bd-iiKf 
mo«t mart.v.H- Jfti ffitvirt -waigcbunr iuftt *tm 
fcti.in^6taplb.vuU .JEIectt JClfcintiUctn «rundind» 
t»ci portftcee cccfia? jrpt pce t>ifcurrcr:iudtcabfir rtattoc» 
ptavircefneflbtpo rradlta aofiabunfpopnUstrcgn» 

adiplcuerfir.£t,ppfeaoftc bttonetUoptnppctu"- 
ditillte regnu fuu- ' Scip ^prtottmar.rtitaB*"' 
ftdcvicerfitregnaopatiffit /~% atcofidfitin [*• 
mfriria.viUlV,«tdl$t6ctof LAofiotnteUlffctvcrUiW Bnlutfvtrgtnu 

ifi&dte tnt>Uecttoncacqut vida remtttcsquo tibipuri 

rfce nt illt :qm ©onii i pa* eft refonemuft almum pectoris 

flecfisoct.Sdvt.Opirulu ^mnfi.i^ojiapatrigenitc 

f<Jffitvirtmiequo:fitu# q5,pltettibleompar vtrtufcp 

XJnlcicobliuione noacce femperfptrit 9 almet>e 9 vnuf 

pcrunt:cfifcmineco»pma» omnirempo:efccU. *Hmen. 

ncntbonafrercditasfctane v^w^mincoc^ apftn 

poreaconiminteftamcntia A^jcaltalhfupterraWta 

lUrtt (emc con :et ftlfl eou ,p= tlone mcSa pio moue oefttt 

ptcr eoevfcp tn eternuj ma<= enti ocpcata fft iuotaui ocfi 

ieot.iln.tr vco- itapUulu patrcnionitneiqui ndocre ; 

_T(btrtfU0timcti(iocum Uquttmetnoictrtbulatfonif 

qutrtfertnrcfpectuuU mee:cttntcmpo:efuperbo; 

uflbcnedicitur:fpeecniiUo rufineadiutoito. 6>tfltmip 

rfiutfaiuantemtlloe:ctoctt auticnuG.fr Kegnfimitdi 

^vftt tn fe otUgentco* X\$ufto e t omne orn at u feculi ore m 

rfiaCe. Sdrn^r.un. Jfttfut ptt,ppreramoret»fitinctiefu 

«rtfctiquoe elegtt ofia C ca^ *pi- i&ucvidt que agnout in 
rtratc no ficrai t>ed tt ilfglo» que credidi quem otlejei. 

rUm femptf n* quorfi ooctri Eructauit co: meuverbfi bo 

nafulgetecclcftavtfolctlus numoicoegoopera mcare* 

naalliiXoua.vt&Cantufl ot. tftue. • ©irtufa cftgFa* 

wgtnwmartvr.ad vef.an. Bdmgr. an. jecccpiudcns 

tt ptrcrlaUfl- Ikymmu* vtrgo migrauit ad jepm ful= 

afrginte filee opife%c$ get inter cboros^ginfi ficut 

matrto vtrgo quc %tU fol tnvtta cfna all5. Collctsi . 

flt ptpcritq3 virgo vtrgtnia y~V& u9 tj iter cetcra potc= 

fcftumcantmuBtropbcuac A-#tte.tucmiraculaettam 

clpevotu. ectuavirgoou* inferufragllivicrottajmar 

pltcibeata fozte oum gefttt ryrifcontuUftt:concedep:o* 

fragllebomare eotpotlefe: ptctne vtquibcatclN.virgi 

tumoomuttcruerucotpore niectmartyrl ruenataltcta 

fedfi. i indenccmottejncc colimuf peretusadteeyem 

amica tnoute feua penaruj pla gradtamu r. TJfcer boml= 

generapauefceitsfangulc nfi.u(Int.ir«lcc. $nulraro. 

rafomcruitfecrctafcondere Bgnufpofuvirginfi. £eni= 

ctli.nutue obtentuocueal tc ado:em 9 t»nm tefum tpm 

ratnohrtsparcetamculpi» ^tiiMee.SJnuir.SUgeVgt 

1.11«. 


cm 7 8 9 10 11 12 13 
«CSmunc 

nfi ofim. aeite adotem^P» no eiblt.fcac. vi. R-RcgnQ 
»entte.3n.i.noc.fola.e.|0 m6dtvtsinvi§.5nW.no.fo 
«rpuldnaecafta fffiatiocfi laan.flfit|joy Ijui-Jvtrginis 
carirate.ct^fieofis noftcr frequctatenobisoulciactri 
Celienarrat.E»fitcftfra.*. caoragmati8.Pi.JCarate.l. 
atrrnfae.i.V-^imifacgra B>fisreg.e;£ul.£atate.a.*. 
tla in la bi/s tutsU&ropterea adtuuablr ei. vu-Tjf «Aro> 

• W 7«£! t £ D 1 - < ''" e /S fi ;?t• , * , * «*«■ veritatcamauietudlnc 
lestftt iufticfa* odifti ficjtate atufttcll £t oeducet te mira 

ll&topterea. £# lg>ulcbra WWoetteratim. Spede 
facte fed pulcbnot fide bea= tua 1 pulcrjritudie tua itede 
ta cs virgo refpues ntfidfi le profpere .pcede 1 regna. £c 
tabcrfscfianseUs.^nfcede Oe. vt«.i£|beccrgofapic8 
pw omib'nobi6. v. Specie qua ofis vtgilatc iuenitcjac: 
tuai pulcrjrttudie tuatnten ceptis lapadlb*fupfttfcaim 
^5?fv( e ^ c « %? «Sna.Jn olefi. £t ventcte Dftoitranit 
«^«fx-. !■ u - ectamea cfieoadnuptias.* ir>eoia 
*£?"*■ tctt > J onumcfj. ^ 1 noctecIamoifact»aecccfp6 

fl,^ffi re !l pecl f ' tua *** foevcitejrtte obui5ei.£tit 
,fa rf» , "i^^^naanre #. Jnduttmeofisvelttmto 
cirrfA 3n.0.r..foia g.Spe falutisaldumentoletldcdr 
£mI «r P"lcl?:itud ie tua,in cudeditmc.£ttacpfponfa5 
tede^rpcrepzocede % regna oecotamt me co:5a. v-Ir* 
.,», * ructau ' t - E > c 'nrrcfugi dtditaurib^metsielriabilcB 
iT^TrrTr "«' v '? udl « margaritasi circfidcdit me 
rfiT^f! ' '^^nifponfa vernItib'atcBcbomfcatlbnf 
^ a s cc, P ec0I0na roquatfbt Scmtsfit.Eeoefi.^jeieffit 

rX5 3rflU U '" eternfi *" ea0e -' t otfce.£t Wtareeam 
cul'artw:efangutnctufifu-- facitlntabernaculofuo. ?n 

SS a a n0eli8iparadi Uenifponfa;cpi fjau-an. 

?""!*• " aciclectamea acctpec£onac*tibibn 8 ppa 

etponS in te tbronfimefi q, rault inef nfi- au Ifeccvtrgo 

''"Sanl&Sn^;?'' " fapk " 9 q^oftevlgllatcinue 
ooJufl^ r0lnea Rdela co: ntt.a- ibece tfgo fapicsivna 
S2?nwL-. M ucgntas.ltjac oe numero pzudcru. an- Bir 

TfiSfofitSif??^*' 1 ' « Ie8 0ftl0ft0 " fldl£tK " tnfi 

erao ffS/tE « a L* ' ' m ° men an ' Snucta vna pciofa mar* 
«••00 fepif nfi oabit el ofi 8 qo sartta oedtt oia fua crcopa cm 1 MM MM llll llll llll llllllll llll llll llll 


llll c 7 8 9 10 11 12 13 14 <£> Hni*virgte «3 mar. 

rffuco [raultea.lDy g . cmet-efpondienivoevniviro 
Xronavirglnuqucmater virgtnemeaftam:e*l?tbere 
iiocepttquefolavtreopar ?P°* *^udimiaavide..fct 
writfccvorademeoaccipc incUnaauremtua. •v.tfLula 

ui pafcie inter ItUa fept* ^cupiuitwfpccicmtua^t 
cboieievimtnufpofaeoeco tndina.6loiia.mucU. Ma 
rasffloztafpodfcBrcddcsp' iuuabiteaVadar. taprnu 
miaV-uoeuncpcsisvtrgi.i ^f^nfitcbot tibtofte r« 
nc0 fcquiitur atcplaudtbus V-A-xcoUaudaboreocfifaU 
pofttccanctc0curfitatl?vm uatoiemmeu:confttcborno 
noffflDuiceej?(onat.T^coep mtnttuoquontaadiuroxt,p 
rtmurlargitHrnoftrisadau tcctoxfactuseemifcUetlibe 
gcfcnfibus nefctre proifus raftico:puemefiaixttttone 
omniacoxruprtotsvulnera. TV.adluuabiteam. ®eue 
Uaueljonoxvtrtufgfiaoeo vultufuo. 6 E?euelnmcdio 
patrKftllovnacfifctofpfiin eiuenocomouebitur.Steue 
fcmpifoafecula.SmXpm £loxta.Sdiuuabit.Xy©pe-- 

**•* i * . _ _ t __ _ r*' __ iT^ _ __ _ _-.-_ _ _ ^E_L /4 _ ■ Wjt O rt *- __ x __ f __ SiuiabonomtufiaflV detua.Bd.i).V£wCflpttulfi, 
«Liduc : i eoUaudabo oefi ^Tjemoratafuj miferlc« 

mcofelTionc: ac^auditacft * L^dic tuect coopatiouie tfo mea. v-SSpc tua. Hd be tue quc a leculo ffi t:quonia j 
tcdict 9 .an. Simile c regnu erute fufttnctee t c:t Uberae 
cdosfeol negodatott quere eoe oe manu anguftie oomi 
rttjonss margaritaeinueu ncoc*rioftcr. * 2-ntfuf^.Bd 
tawflpdofamargaritaoc- mgt.an.fiitmilceftrcgnuni 
duomiafuaacoparauttca5 celorfifagenemtflcta mare 
follcaflvtfl.adbor.aftcoc etejcomnigcnerepifcificon 
Bd.tii. -Tapiruium. gregantiqiia3cumimpleta 

E|berafti me oe yditio eiTcr educenteet fecue litue 
nct criputftt me oc tpe fedctee elegcrut bonoe C va» 
[tqu0:,pp?eacoftteboii(au fa fuamaloe afitfotasmtfe 
dcotca noltuoofteoeuenf. rut«colla. vte. ^_-lnt*vtrgi# 
HHtfufacftgratta.Jnla* mendmartYnetotfiotfteHl 
WflmtaA'. ni-iopfcabcnc- vtvnl^vtrgtniemart-iiecjt 
dttirceocuaLetcrnfi.jula- ceptoq>il>vinno ptcrtnittif 
bi)a.6na.^iifufa.v' 1 - SucU tfte.X». Sfi necm0i.£oll«5 

Qhlia.adfcm. £apfm ^VaEaudinoe oe? falutaH 
iOuloivosoctcmulati v inoftenvtficutoebcate i/> ^r fO Csl CTl OJ r- vi> m — t cm 7 8 9 


10 11 12 ■ro t — ^ 

E — ■ { 
F fi 

F u 


TTTiT TnT iiiii TrTTr TnT TTTT TTTTT iiii|iiiii Tr iiiiiiiii iiiii i'ii ] 13 I 


I Com-ne W. wginfe tue fefttmtate CgSptetta tinctt mallcii 

? a "i CI S '^Picoeuotionis «©atttngitergo afinevfcg 

marr^Syf £ti -afincrotrtfeawfponitoto 

lSfini w a * foaulter. * to**.wnt«*l 

ihwl«f< ?''^ petu ^ nto -S<l.vi.„«dtuuabitea 

pulel?rttudinetua.3nteiuie t^vultufuooeueinmcdio 

iptofpere^cedetregna.*. .emsnocomoueWf. *pfm. 

Ilkropr ventate a manfuen» aibcrafti me. Sd.lr.S.fn* 

dlnci lufhctaJntcCBnio !ueta.£pm*6fltebo:.ftTi.u 

2"'^ tt ^% n \t 3vcr - 9ne fcftevefroFtfola.aenifDO, 

^v f r r ;« *_? C '«*"»»»• <a*pU fue poe fcr.CVtanJ 

CDL£ ma « pri *f\- C * nu P mto *ef.C»M»rima8^ 

A^liere foite 48tuenlet nfi.Sd veTby.f efu cotona 

f n i , ^ D r l f lml6Rnlb pcia ■^Tlral [vtrgln_.cpm. 
c ms pftdit in eacotyiri ftil <i <Jlmt_rtenomc bonota, 

& 0l & S ?° i di S ebit / ' »*» bile: quod amplectctee ptu 
fa* ad mgt.an. StmUe e re deteotf ginee Ictitia bonorfi 
SnScelovfagene.vts.colia opentncotde at cp cofcierta 
£taadino8W'.ftne«g(nif pofuerfir. tpteqj ptobateln 
tue. Sd matu^nuit.mege femettpfte tm t no tn altero 
ptmctiu onm Hentte adoie gio:i_ babuer_t.*.Jnlto:ii 
muo.p.Blenite.-. Spetua antme.Sdmag.an.Stmt- 
foiaf,, c ,F. P«™l«Vgtnt6. lceftregnumcelo-fagcnc 
*.fmfer.t.X'.&iffufa.aa y-v£usqul [JCouecia. 
electa. Kegntt mfidt. no of KJnoein tanttepertculif 
Be oeum.nitl ln.tt.lcct. *. coftitutos p:o bumanafds A»utpa cta?vtrgtnfir_ 
CD LtriSenite.Cpm. fttratempaccetfalutcmeiv 

■"er ttmcs oeu ipa lauda tis % coipotts: vt ea quc pto 

birtmoate et t»e fructu ma* peccatts noftrie patimur te 

nuum ct*:a laudctca in p« adtuuantevincamus. _>er. 

^i S_^/ 4u8 ' *' Spe tua - Sliacollecta tfgin&t marc. 

?JL t; ? imUc £ - r fif nfi f^_ a n °b'B wmiM wu " 

celo? ^.^f«cctavte.Sd p A_*ofter factarum virgi» 

na^.acnt fpofa. UitctA. mtmmartvrficBtuarum.lll 

«nSpctua. Captfiafi palma.lncefTabllwuottoe 


TP»lunmai? virginU- 
itiicraHmqaaaMgnftmc clamoz factueefteccefpon- 
KnonpofTumue eelcbtare: fusvcitite^itcobuifl ci^tu 
humtllbtie faltc frequetem* Clirgince Oftt ofto bcnedici 
obfcq»((6.^cr-a^ marut. te[etcrnu*irt. Xucfurreic 
htuta. 2Dtrabtlem*elKe runtomeevirgtnceiUeaoi 
gcmvirgiufi^ftcpiiV.plu natterfttlapadeefuae«t)v*. 
imosmartY».e>reepta.t;r. Itffucotonevtr. tpm. 
nt.flfuerlntmattvreeloco 'yy ZPbierut.matotc pul* 
cuiaeticLf an. Bindicaoo? jTXiChrttudine^ cotdiefui 
mwcfanguincfanctarutii emareeonjqutbueterrene 
arumqutelfufue eft* nonue nuptieviluerunt:q terrcnoe 
. i&eusvenerfiWV.IJnnu amplcj:uen6oefideraMert: 
pcrab*ltsvlr0innmcl>o:us vfq= adco acccpraucrfit pcc- 
(ptera liberotujptopagine pruvr nonrecufarentconftll 
fumfponfoquttncelteeft nm»v. ^loztofusoeue^Bd 
perbcnmmeteactuctbftbi- bft*Mn.&uicB ptudctcevir 
toappucarimaluiuv.£cce ginceacceperfitoleuivafie 
Aotentcmundumoefpectte futecfilampadtbue mcdia 
mctibu8calcauerunt,©um afttnoaeclamot factuecft 
(pofo. i eltcitervirgtnee ecec fpofue vciteyitc obuia 
vtncutmudft.igLue poftvi- j:pot»fto.HdbOT.aitcblaiib 
aotiflmvtnctndnoxunt^. ^^£die &d.iti.£pm. 
Bcatc oe plto redcfit aut r>o KJ t>fte iuifi bfli r^i oiuiti 
(tcsvtcmcee motiedo oeui- ae inuiftbilee:t inuiflbtlem 

cunM&uc Sudtuivoce otnautt tnuiftbtUtcnrHe ot» 
* celo vente nt* venite ome namctte ftudentee oetvtrgt 
^gtneefaptetifTimc. ^leu^ iieemecquodUecbatappctt 
rtcodUetnvaflevfteoftfpd crut:necquodcogebaf eon 
faedduenerit. ZDcdtano fenferut. Waijv.pturtmos 
cttdamotfaa 9 efteccefpos manyrft. Sd.vt.cpm. 
foeventt.i&eft.^.Juftittftt £2f 3 fcomart oeftdernue 
mppctuGvtuct*Lnteit$.a. v3trunt qul totam earum 
trgtnesfacteociowte,p curamgereret:quibueate 
nobtevtfceUrftveniafivoe oeuloevcrfabatunfpectofuf 
icctpcre merearfi.an. Ijbru qutdetnfotma pic ftifle \fOe 
dctcdvtrgineeoleftaccepe' mtnum. Tldnonamcpm 
nnutnvaftefnie cumlam» "^r Stefuntvirgineectbuf 
podtbue. an. ZDedta noae J-bonft cota oomtuo tclU jCabula iuon;Se5fctctiagWbcbatln €E Joequtr.tawttapSlmo* 
ouibus mttda aiafemptf no rumemotdincm alplpbcii 
oelfttiocopulaf quib 9 poftiu £tptimothS. 
dlcifl incffabilia mia £9ona« Sd tc ofie leuaut. 
ror , Bd.tt.V9.fi fttnecefle.a Sdteoficcla. 

folaWrgtnea* fuepoafcrts} adtclcuaut. 

les.bv^Jefucotonatffftnfi; Sdoftmcfitri. 

■f^tCincoefpofata [£apJ Bffcrteofionlif. 

C-Wtecclcfiaavirgoead' Sttedlte popule. 
nupt tae cducenda cu fc con Sudtte l?ec oce. 
tineatacotruptloefeculart: SuditeccU. 

illo tcmpe nubct quovniuer=i | © 

famottalitate ptetereunte: ©eattquon* 

immoitalt contunctione fe* Beatttmmaculatt. 

tabftur* (Cctcra vttn pumifl| ©eattocsquitu 
vefptQ^ 1ft°t a & infcftteJ Beatua4intcUi0it 
ifl.lect.oicutttr ad matu* td »cat*vir qut ti. 
po0^ctti)C.an.ci0c6perentt|iBeat^vir(ino 
bue reddcdofingulafingud ©ftdte ani.pit* 
Uaniflifraaliqua0 octauaff Sftdtcata fcfim. 
autvni*virgt0 qz tuc n5 oici &ftdict?ofi oc* ifcf • vtfl. 

fffc I*. 

Flvt. 
t. 

ff* 
ff& 

I* 

I* 

jMfl. 

» ffl- 

foUo.i. 
fftfM. turntftfolaan-oepmonoa. Bftdicaoftminoi 

etceptoq^qfifitoetpevcloeBfidtjrifttoiie. 
altquofctorrifilJr.titcoicftt 3&onfteftcoft. 

aftcfcr.C Jtenoracp^.air. ©fidicitcoiao^a. 
lect Tfc.oc noet.otcuffcbnt Bfidict* qutoocer 
ferta.e;eecpto <p ocvnavtrgc i £ 

nercrctu^.fcmccRegntt £antatcoftoj>. w. 

miidi t aUa ouo f m fcriam. JCatateoomfo fc jeff w- 

0T a.nt*?fcflb.abbat! vcl no Cftatcofto rcr. ff jM* 

potificto fcmp olcuf tria mcj dfelt enarrat* v ' 

dia.ffc.oe c6tvni*cofefib.pa iCofltebimur tibi. ff J 

rfficJ.JJnlau.aut bmoifctoaj £dfftebotttbip. «• 

ruj trttt leci ffueti^.fcmd «Sfitcbot ribt fe. kM- 

olci* an.fola pma oc lau.£ e iCofitebot tibi ter» %b> 
rera oia cf rca cdc fctov fatf £dfitebot tibt oo.into.^"^' 

?f« velcpcedctta nofcfitur. CSfttemini ofio. jcfftf- 

^plidt coc foo» Cofiteml ofio p:t. ff ff • TTTT i 1 

III II 
lllllllll 
MM|MM llll llll 


llll lllllllll llll 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 £6litcm[oo.g. 

tfofftcmtoo.tif. 

Cofitemtoo.ttif. 

Cofcruflmcofie 

£redidi,ppterqt$» 

Ctiiuocarc* 

Catcm^onogriofc 

Ve^fundie 

*eusaurtb 9 nfie. 

tcttsoeozum. 

0c 9 oe%e 9 ad. 

Pe*oe'me*reU 

&e 9 inadiuto. 

Zteueinnomfe 

fcuetudiriutuu 

Beuelaudemea. " 

tfeuemifereaf 

Bcuenfrcfugifi. 

&eu0ii8ftmiUe 

Dcuo repulifh. 

feuefteticin. 

fcettevenerftt gc" 

fcenevltionii 

Dilcrtqmer. 

MJtgateMe 

Mtlcuftodia 

Mrtrofieoomino. 

Mrltintuftue. 

MWttfiptee.L 

Mttrtnfipiee.if. 

Mteelamauladtc» 

Eneoe*falutte. 

Weoc%eue. 

Weoomtnuenf. 

Domlneerau.f. 

•omineerau.if. 

•ominetmHutetua rabtjUt 

rrrv. ©ominenctnfuro.t. 
rrrvt ^ftcncifu.if. 
rltr Pfienoefteral. 
ilif mtfbM* 
rlvt Dfieaudiuiau. 
i Pfieciel?abt. 
jejevUf ©fietfdmultf. 

^fie ref ugi. 
rlvtfl WUcfttcrra 
rvi &fte illuminatio. 
rvitf ^fiereffitmc 
vij i&fieregnauitoeco. 
viff ^fieregnautterul. 
rria ©fteregna.ira<; 

rrrir £ 

rriifl xccenucbenedt. 
rrrvif £rattauttcoimefi 
vif £cce iybonS 
rvfl £rtpemeoe. 
rrij: £rtpemeoo. 
rr £ructauitco: 
rrtr £raltabote* 
«rvif £raltaboteoo.qm. 
rrri £randtatteoo. 
rlvt £raudi oe*of onem 
iifi £raudtoeueoep. 
rv £raudioe*ota. 
rlv £raudioftetufti. 
jcit £rpcctaeerpeeraut 
tif £rulrateoeo 
rir £rultatelufti 

l £rurgat t>e*. 
rrr £gooirttnot. 

« f 

if ffidamcnta. 
rrrtfl I 

rrrif |ncIinaofie 
vi Jncoucrtcdo a 

ri« 

m$ 

11« 

I 

r?W 

i* 
i* 
1% 
vt 

ma 

i 

rm 

u 

i 

ni 

«i 

iiii 
itv 

1" 

«rif 

m 

* 

rrr 

rlvij /C r ^ntmocofu 

$ne?ituifrael- 

Jnteonefpe.pzt. 

ntebfte fpe.fc. 

ubllateoeopzi. 

ubtlate oeo fe. 

ubtlateoeoter. 

udicaonenoce. 

udicameoe*. 

udicamebfie. 

m 

ataudaaiamca. 
jUuda btrfm 
Jtaudatc Dnm qm bo. 
jtaudatc bo.be celia. 
Olaudateboinfctie 
JLaudateoo. oes. 
JLaudatenomcoo. 
JLaudatepuert* 
JUtat*ffiint?te. 
JLcuauioculos. 

a> 

XPagnus bfte 

Xftcmctooo.oauid 
;ttHfer£mett>e*fm 
2Dtfer<*mctoe*qiri 
XDifctfmcioo.mi. 
XDtferfcoidlaeoo. 
XDiam* ludtctfi. 

« 

TRirttmscdiftca. 
IRtffqiOo. 
lAoItemulart. 
iRoneoeofubiecta 

THotustntudca. 

& 

0megcreeplau. Cabuia 

10. -flbaratfieot* 
?ctvi. A 

%. <ftuabon*ifif. ffiwif' #iMU tStuaoilcaa. 

vfl. i@luarcfre.0en. 

*ti. iglucadmoocu. 
jcvjctif. (fiLuicoft.lnbo. 

jctf. «amdgnarieinms. pj& 
ut t?abtrat. Ifl- ffl* *vitj. 
tjc. tgLuiregtatfif. ti£tutcfiqjvultfalu*ri. jd» 
U. S 

liif. ©alufimefacbo. 
IU Saluftmefacbe* 

vi). Sepcejcpugna. 

■vitl Stverevrtqj» 

*lvt. Superftumina* 

Xlviij I 

jclvt. Xcoeulaudam 9 . 
*lvfl. teoccctt?rmnus 

aenltee^ultema 
jtvfl- gerbamcaan. 
*lvii|. Bocemeaadoo» 
%\\il stocemeafe* 
jeijc. »fqjquooncobU. 

Xjc. f»tqutdoc're. 

%%%+ Jtanaoeo. 

* f>oft l?otaeroaiwee *«* 
jtvif. ailufUbctDicfitwbcwpJj 
jclvfl. ueoebtlvtrgineoanuail» 

p&. vrfcqultur. 

*#* CScqufifBwc»>o««i 

TViJt 4 

H* 

i. 

I» . falaWamcaapertea.ic. fup etbera vt fua cbarltate 
llB.fitnotacj> alia otctf a noftra oeleanf peecamina. 
pjfcbavf.* ad feptuageft* fflu.TVJBtaesmarlaqon? 
mim.tolr.?.vfq?adpafcba poxtafticreatoicmudt. fie< 
laue ti W ofie rer eter nuiftt cj re fecit % tneternfi o 
itegBe.TJnulta.Suemarta manesvirgo.. Suemarla 
«fapiena.0fietecii3. Sue gfaplenaoftstecfi.ficnut. 
marta*.Benttc5noieoftt ^rBnetaoeige nt«t.< 
«fcrwfcoaidwaoeWtW «nitrttqotgne mernlftl 

Kh piltqueteo cftan.*.te fcrfpere quc tot'otbts ncqut 

^.i.i- Bfidictatn^e. nttcoptebederetuo ptotnf , 

•"i^!^* Celi enarrat uetu ctilpaanfas aWucvtp; 

i u e S'', t ? nc l l S ta b&iiBfedcgttcpcrtcredem 
minmullertb' tbndict' fru privaleam>fcadere vbtreg^ 
«uBventrtatut.x,. B>t«ufae naaefinlio ruoftnetBe.fcu. 

SKSS^K Winefnfi marta.x omilaude otgmflV 
K «. u 9 ^ 5 ! ,b r ma '*tuta er te ottus eftfol 

UMncdunobis adtftm. popuio tnf ucni ,p dero mf ce 

-ShSSJSS^oi' ? e pI ° Deuoto fcmtneo feru 

numafartllareglregu c6q»edebtanttuacomemo 

Z221' r « p?dcf0,9tl «^ftSSSSE 

.SffiK^^* ^«Pifc«i««« .ane*. mu « 1? ua.o'eitera.netcio. ©euanofterrefuaifiJ, *fi 

S^KKBK ptfcnelKK 
M m ln muUerib'* bftdief fVereTccdc , rcffna^ J& 

teSSSKS-^^-l. S^avScYfflna £e 
'£K £ .*, nWnftpuwtpflr tu5fl; - ^«cnpiuttrerfpe 
■ w. £# ntere i£ e;pnoWa ctem «•«". Ur-ater nf .fir ne! 
S„&'^- erte * ff0 Hubeoo.^fma. gj 

ff l,"r. tpc / min9: n* e S inam «al fealaceii 
«UmoWfler-tenafregnat |J tbronueoet. Januap" 
jDfficift 

radtfttaudf pceepaupepne nf.vti. Jubc.aimavirgo. 

ocfpiciaegemit 9 mifcrozft. vt&antepmalee.fl-ee.tJmfl 

fnferanfatevotanfaatcp ^vlBeatamaria^stibtti 

jufpiriainconfpecmnrire' v /gnevaleatturagratiac 

dcptorlvtqnfts ejcdudunf etlaudftpcontaimpcdcreq 

mcritierpcrteiocfiobtlneat flngularttuo aflenfumfido 

apudaureaotuinepLetatte fuccurrtftiedtto.&useriW 

jCtMv.SctS«umacu.vrin laudesfragilttasftuanise 

pma iecpmt noc. Jtcc.& neriperfoluat.d3tuefolonto 

y\£Ievtrgo bttfTuna nra comerrtoreaiperadivitafld 

A^peccata/rclajtafactno iramiuenit.Scctpcftaqjql 

ra/erigclapfo8/foluec6pc-' cftcperttestqfcuncprncrit! 

dito0:stefucddanfveprc0 tute tmparcHgfapactioce 

* 0crminavicio?:pbe»ntur Bt cft fufccpertsvotacnit«f 

floic3 toinamctavirtutum nFaaotado ejrcufa.ff**» 

iCu. Btaeevtnjomaria Sctaatmacula»vrml*e.t. 

vts.tnlecrtoefctSa. atec.iif. ^Tr^mitte pOffimapl> 

»lLeca tuis pctbustfgo Xbel 0enttri^eeitFa* 
ptudenttfltatudicSquc ttra faerartu tuec^atwttoti 
iTnffraripucrperto gcnuifli irepoxtanobteantidorurc 
faluatozevt cj ptcfactuseft coftliattoia. SitcrecM» 
particcps l?umtittatls nfe. bUe q$ c te tnffcrim*. fw 
Tfterte quocpnoa eofoires tpctraWieqttfidamenw 

efftdat oiutnitat f 8 fue icfue fcim*.Bcctpc q© oftrinw* 

jeptj oftsnofter. iCu. --fe- redonaqfcrogam^of!* 1 » 

lijtnacp.vt^mlec.itf.C^c 4^timem^qi^rcrw:auc 

ria.iiij.t fabbato ofcuufpf. nireno poflum*ad pwcH» 

fequcreacftan.tf.ilecticu* lrit§rtittdlde*repfli«n» 

bus. an. fiaudemarta.pa- t>fta:qmeruifttnenmat« 

itatatcbftocaticftnouftcfr detn redcmptozie*ium«* 

tate ofi ote terra* ps- 9he ffu. ft -JBcat a cemaris.* 

re0na.ejeul.ps.£atatet>6o 'ZT®* Bnlcca.^ec.^ 

caticu nouft qz mirabi- an. .Tlftfte paratevot} pw* 

^audcmariavirgo cftctas tiftarepcdeomi^ff fl i? 

DereTes fola tf cmifttivnf uer effectft. «5tt ttbi ftudifi «" 

fontuudo.^.adtuuabitea dueorarc^populopdqnie 

De^vultu fuo- 1 V ■ »e*tn me* rulftt bcncdicta peium rjn 
dio rt* no comouebf f ♦ 1&»af toti 9 mfidt lefu jcpm o»m no 


t^ 


M»iCtt8»jifc,f elff ntqi. marta.©eu0in adiuto.lfc>Y* 
m|nftbH0cntei(tf £e ZPcmctofalutioauctot^S 
K0.antctou.^legftca5 inc5ple;<adi3ma.an. £ u b 

ancta [oe^n lau. an , tu§ ,ptcettone pf uglm*vbt i 
wgemtrijrwgofcpmarta ftrmtacccperutvirtutcijpf 
infcedcptonobt^adofimte r^cttbtpfallim*fcrai>eisei 
fumypm. iDvmnuu. trtjevtrgo.m 30tfi6Virga.ua 

Trwemans ftclia oeima re frc. aerba mea. Capfm. 
T i tera maarqjfeme vtr T^£ceftvir ff ofanaa ar<* 
gofelucclipo2ta.Humcn5 i -Iglotiofaqt ofiooinnifi 
illudaucgabrtelisote ffida oUejeltca.^eogra.K Hue 
iW9 1 pacc mutas nome euc. marta gf a plcna.afto tcca. 

ouevinclareis.pferlunu: * BndlctctutnmuUeribuf 
ccc[malanfapeUcbonacfi ; i&cnedtct^fruet^vctrt^tui. 
cmt>ofce.<T>oiWcne ma Mdtec6.6b pfi.Sucma 
trcfumatptepcccj* nobio rta^ lg>oftpartfi.©figvo. 
(lat^uUtciretu^irirgofln' XJSmulo? [Orcmus. 
gnl3r!itcroc«miti«no0cul Jl ruo&qoofie oellcrlic^ 
piofolutofmitesfacacaftof nofce:vtqutoeactib*noft r < 

: itapfta pura 1* ea tutfi vt tiblplacerc no valenV ;«cni 
vtdctceicfufpcoUeterfl.Hit trtciofilfltulofii oeiitfilter 
Uus oeo prt ffimo *pooecuf ccKfc faluern . iper cfidem 
fputfctotrtnu0t>ono:vnu0. *pmofimnfmame.DcoriH 
Vrflrgo [amcarapm. b^ctfe.an.SatDetom** 
Vjjvcrbo^ccpitvirffoper f\2Dnia [2tetami.(dre" 
mafit: virgo peperit regcm ^fa6?tuosq$oftefupph 
cuurefffi.Beocjra. • ipoft catiSeplacat^tvcnianobio 
fitu. uibcnedia9.jrt.15ea trtbue:* remcdia fcmptfna 
taoetcjeimnnaria vtrgojj c5cedc.BOo.iad-irt.iin. SU 
pctofl irempCfi ofii facrariu^ matf go marta q «cuifh rpm 
ipuslactifola ftneejcemplo lnfccde,pnobi6.w.Sdofi* 
piactuftifefaiefu xpoota^» cGtrt.JUuaut.&crat*. 
populoitcrucni^cleroiutcr «tf"VBrfldiff potra ocua cli 
cedqwuotofemineofejcu. A^ctisclau(aeft:ij)nmria 

i Roccdemificotaocuf virgtnctterfipatefactacfr. 
tagilitatinfcpff»c&mcOtft( •fcog.. 'V.^ftpartfivlrao 
aa.ctoeoib*fctievrs.'?U Jnutolataemanfffh. Dci 
•5-adpm.ii atiaa fcx? aufc gcttrtt: inf ccde,p uobie. Jn ■— r-H 
■ — ■ ' 

■| 
1 — m 

■— iH 
1 — <3« 

■ — rH 


1 

■= fO 
■ — rH 

■ — th 
™TTM 
11 


.; 
|p~ s 
■= 
1= — a\ 
■= 

1 II 

■ — — co 


^=— tf) 


■ ■E 


i U- 
1 1 II 
II - 


• 
II 


=—<-* 

i&arueboic 
t lolatsuv ©tgnarcmclau; ftioctgemtrfjinecde* 
damevirgofacrarsuCtfUi»!. bts^i.fncoueitciwo.mu 
*t "\ Rotegeoficfamroa tu oft0 cdWBcattoletfapj»';, 
^oofubffditepaciattbc' ^ x £rteocigatrfcnobtec 
atcmariefempvtrgtntapa / fc£-*tta pdita oataqueoe 
troctni>8?fidcte0a cfict] fyo celofufcei>iftipjolem*ratw 
mb^reddcfccuros.c ?&**. do genutfttfaluatorcj*** 
Settoeloms. &etamint. gfac. <$:a,pnobt«to 
~*->*ibueqeofte [#ze* pci acnitrijo - Btotgntw 
l^_ocsfct50 tuoo tugttcr ciampiomiflionc jtpt. »'£ 
ozarc^nobi6:tcos clemcf *lotia**ta-v.Spedofara 
audirc r»ignerM>oo.ad.vu ctaea * fua. ^n wUtflefaa 

Jn,plemaimpartuvir oeigcnitrtF. 
gogaudetlcrarevtrgoma* ^rnrPiuuctnoeqeoRcw' 
reroni* Sdtele. TRtftq* fTlatcmaricfempwgu 
oomintte.^uicofwfiapftn tnteredTiovencradatftactt 

Omudemariavirgocun: a^pcrtcultoaWWutoeilroa 
ctaeberefeefolatntcrc femperfactatpacegaiwerc 
mtftttnvntucrfomtido.S.g. p*£j«w. ScduU Xew 
n?. »tgremelaudarctcvlr . a.am5reeadte [mc 
gofacrata. Pamibivirtu i \ oeuooignanterejaw 
tccotral>oftc0 tuos.Birgo. vtnoeocptoffidotnWtane 
fifta.E-tgrcv ©*ap?ono citptawinrercedewoim 

bis facta oet genitri?. Ut ot bue fctie tuie ad f ewta«' 
gnt.©ftecj#udt.(£>:cmue. napcrducae-BOfttnnrmic 

•Y \l9*rtgcnobie oftcocuf fujcpmfiltfitnft./M* 
A^oe^tcritua-.tBinfcefli npit B4iemarta.I&ruu<i 
one btilTimeocigcurici ma iuto. ..v> Btim*« rf 
rteau;ctltfinobiefupnetftu= tnnuptavirgo^ftofaiwni! 

tto impcdc.ccfid.jcpm onm mfiditntodc^iwW 03 " 1 
nfm.amcn.,m.Sctioct. mtnu. Sepe*H*0n?*« 
*ctamu <©:emue. rft^fe£ffidt0.9Mnoetr 

OXOnce fctttutoftciugtf aU iTOemctoofieoa. ««fl 1 
iiobioatcveniapoftulct ^Oggtotiftca t* ™* 
ct,pfectu.1fccroo.ad.nr.&* \ ) lucccboiufcasftirpH™ 
SntcmerataUgoqredepto - ulticercgtftpiolceifubw 
rc5 tfraclpcpcriftt i poft par reffdenetf go martafop»'* 
tumvirgotnutolatagmanff tigenaeetpcrloce. fi iw 


^enoftrabfta- 
dratneomatertywozc an# rWvntuerftafccura ttbtfcr* 
rtlwofto pcctozte aula? fa ulat ttbcrtate. Tfber cfyiiftu? 
crtevtfcertbuscaftaparafti. fcm.acomntbuo fencd 
aa^ljtnc oeue eft cotfie jeps Sancti oei omnea intercc* 
ue cuctue vencras otbte ditc pto noftra omntftqj fa* 
adotatcutnftcrircgennfte* lutc. \ >Utamlnitnoomto 
ctifomeaquonospertmus ete^ulratc. ^zemus. 

te wuentcabiectte tenebr! -w~Wftrmttate noftram qe 
gaudialuci • oclargire pa A oftepzopiciue refptce:ct 
ter lumie omte natft c P*op mala omnta quc tulte mere- 
Dmflamtncfacrozqut tecu3 mur:omni&fancto£taovin 
nirtdavtuit tn etljza rcgn ae tcrcefTtone auerte* T^cr oft3 
acmoderas fcra cficta.fem A4*tt4e. *ue maria.iCon 
Y >£ata ee maria [ffpm uettc.lGeueinad.-in Cum 
^3qoft5potrafticreato:c tocftdttate memozta^beate 
mfidtgenuiftt(| tefedtai'e martecetcbzemuewtpfa;p 
ternu pmaneevir 0O.®eo g nobte inf ccdat ad ofttti tefft 
TI>oftpartft. wwgr.an jepnwM.Qfquequoonc.Ju 
fanctamariafuccurremi» dtca meoe?.£cccn&cbftdl. 
(erietttuapuflUantmeBiTcfo fr\ £mctofalut{ [ 
uellebilesoia^ppopnloin^ A" auctoiqdnfl qitonda 
ucnipw deroiterccde,poe< cozporT cjc illtbatavirgiena 
uotofcmineofejcu. ^oiuA fcedofozmafitpferU aria 

GfOncedcmtfertcoze Oc* mater grane ittatcr mie: tu 
fragilttatt noftre pfldtft noe ab foofte pzotegc % l?oia 
ftnuifctcoci0cnitrtc\avir mortte fufcipe. rattbtoftc 
|tni»martemcmoxtamagi dnatueeeoevtrgiecGpre-x 
mttstnrcrcdltote ei*aucilio fcto fpiritu tn flcpif na fecula 
tooftrUnidfatibuo refurga rjylottcyna ['&mc. 
»*4>ercu$rpmoftmnfm x momftibalfamumaro 
amr. g mi- Pa matt^aeodotc oedt : qft mir 

ptconctt>ieb*nrieqxno c radcctaoedtfuauicatcodo- 
aiiue qut ptig net pzo nobie rie.oco §. j£ccc anctlla oo 
nifltuocuenf. -fiatpap mint.?iatmit?tfnv9bftruu 
ltwtmuerua.«£t» £*zemue t rac oimt . i©it*con 
£defietueqe oficpcef dufuecefctaoeigenitrijctf 
piacar^admtttczvtoci goozt??dufue foneflgnat* 
ftromaaduerfixatib^terro furgc^peraamtcamca. 

r .tf. 

Ubarttcbotc 
•prSatlituaqeDlfcmctl BtIe0ma.vtlPuiebo.Tl-, 
V >Jbnsnft3lnfiIdc:vtqut •f eltjcnaqjoV.Sdntttfi.i.- 

angclo nuciate jepi filtjtuir Srtrp0.vttnfra$firfu«:fffi 

carnatfonccognouim?:per ue.*.ip>oftpartfi.'fldmgt 

paflioncci*tcrucc:adrefur oftrinpini*tfc6ievff.pet: 

rccrtot00loziacducarn.pcr dtncane fcqnrce t waerc* 

cude wm ofim nfm. Sm«. pctutur.a.»*rgo f?odlcfide 

il?co.ocoib°fctlB.a.Sactt iiotflverbfigeimtticernfr 

<Hoe0.vrs.v2ietaml.ote* tfivtrffomarttt poftpartui 

^vWnffi fcop tuov qe ofie qua laudateeoce oicim 9 bft 

V_*cibu0adiuuemurvtq5 dictatuin muHcrfrAa. Wr 

polTlWtttao nfa n5 obtinct : go oei g cnitrt jcquc tfet^nou 

eo^nobfa in«ccOioeooncf. capitotbtaituafeclauflt^ 

*er-C*0ffictu3 btfmartc fcera fact*ftomo vcrafides 

icmdinebdo. prerg-abad* «entripurgauttcrimiamir 

nc tu ont vfq* poft oct.epr.s» di t tibi vjretnttae fuiolara 

oiecine^vfispoftqftmodo maneua. fcrfievcterquirc 

»ocr.Qfccftote;pctb. facra. pouauit *pe et bta vbcrei} 

affupti.tnati.btcmaneoi f,elactaueruttjfimtfaIuato 

eb*.i*.iec.fabbattetttf.tpm remmfidialla.an.^audcfl' 

tvigi.pctb.oebctcclcbzan mueocefideleefaUiato* no 

labbiitoOcomodcvctaiioco.lftcrnatuseftimudfiiwdic 

uemeriouoic:ctiamftno «r ♦pcellit.plcemasmfictjcr* 

wee vacae puado aliqt* fef. minie t Bfeucrat ptidmir' 

tnulec.fedfctimin^folente etnltatie.i.TlefcieemaKr 

lEluo circa fc.iij.lcc. fcto.tij vfvpeperit rtne t»ol02e falua 

TV.ftne 110. vclfcfie bnioifcdl to:cfeculo*ipmregcan<je 

tij.iv-cunoc.pferf.lpfhircfl ' 

etta ma ; rrrre0 foh martyrt . 

mart yrc ^fcfl*oh:cpm abba titabtjate no> abbatt pfcrim' 
Aftffrnc aiageUuoftice xt 
vtfftltc Sbcat u^jWegefvricp I09 folavirgolactabatvberc 
t>c celo pteno.an. Wtgotft» 
cocepitvirgo pmanflrvlrgo 
pejjit rege oim regii.*Co*L1. 

^beate marie virgtnlra adfliatfetmicudo Ccrnionc te fccOda bumano gcnert p ipTtmo t$tf ab oc- cpy . vfq? 
pnnn.adpmaa vef.fuepog 
ftrtcfota an.^admtrabUc. vtifro.f>\ &q>g\<nu. ctoicvttefufdpereDnmno miapfttrtftturibue qevtip* 
fem,p nobte tntcrccdcrcfcn 
ttam*:per quameruim 9 au r . noftrc ofte, 

itrfi fcff» tpm filiu tuti.cf te* iefum jepm. «V ©uccurrc ai 

fumvi»ic./pco.nulidntftd magcnitrtrrpi mtferte ad 

fctis ft ctienc. lBora q- qft cu te pfugietibuG adtuua t re » 

iPCtoJinanaficriortgerit foueomesquttn tcondunt 

moicliMb^pniae vclfcttag ozapzotottuemundt piacu 

*cf4?ut>crc ncquerit fietpje Usincerueni pioclcroitercc 

fulevcf.iiiemo.occadeeall deptocanonicoBcl?ozocto 

qui »nipf?ona» pdictarilcfi ra pzofcjeufemtnco. i. £au 

<o\\l pd!ct.£6pleto,put de oeigentt ritvlrtjo imacu 

fnlfrjoicif ad latagaudcqgaudttiabau 

nucpurn. Cfitocfidttatcme gelofufccpiftigaudc qtiegc 

Bd m o tu.a bo. 4>i it ftfltt nutftt etcrni lumie clnrita te 

mfrapatcbu.adfctMevef. gaudematcrtjaude fancta 

totuvimpmttf flneiv. Tju Detgcitrirvtrgorufolaina^ 

apunficati6evf<p otccine? tcrlnnuptatctaudatoiefa 

5ijtUbocra.pafel?fvf^ad cturagenttrlcelucieftepzo 

uau.Bdvef.fuppotf fer.fo nobid ppetua qfumueintcr 

Ui-fctSmatervttnparuif uentrtr.! atrgoocigenU 

fjoia^v ° & q? glozifica. m r per qua lur oiiri Digna; 

&ipitulu\ Beataee maria. taeft ctcrnautcdcftippUcu. 

feUcnacp. iv-Sdoutu tuospccoferuoBVtpertua 

Sfctrpetefle oiccdo fuc= fctafutfragiameream polli 

coTmc -v.^jf&oft partuj.&a dcre regna ccleftia-an. ©e 

mag.vtlptomenio. otcunf fcendt inozrftmefivtvidcre 

jxrotdmeanc fcquenrceq pomacoualUfiitnfpicercft 

oihce otctc reperuntur. au. ftozuiffcnt vtnee * germtnaf 

DcccftrcginavtrgtnCiqge fentmalapunica reucrtere 

nutt rcgejvelutrofa oecoza reuertcrc funamttif rcuerte* 

vtrgooetgcnitrttpcrqua* reucrterevtitucarnte. an. 

reppcrim 9 ocuil>oie3alma Biamealiqfacta cftvtoile- 

Tirgoinfcede pto nobie om ctue locut 9 cft qftut % no iue 

nibu0.au. Sacta marta ge^ nt tllftvocauia no rcfpondit 

nltriroetvtrgofp* bftdtcta mtWtnuencrut mecuftodcf 

ptcvcitad noefalue pcrte ciuttatie j>cufferfitmetvtil 

redcpttonoftra rupfdjzaee nerauerftt me tulcrutpallt- 

IntcrmuUeree tu gloziofai ummeficuftodeemurosnV 

choto fanctop te oepcaTn" vt lic tycrufalc naciatc oilecto 

lntercedaei>nobteadonm qtamozelagueo.a. Birgo 

15 .W 
Cfcbeata . 

ptudctifttma quo «pgrcdcr? rfdrirvadmatw- $m»iMr. 
quaffaurorarurtlanevalde fnfcnozebtiflimemsrie* 
nUafyo tota fotniofaafua- giniB.^JubUem^ono.&citc 
uisesprcbra vr luna elccta -£cr.t».a v.Jnnoe-tupit.p. 
vtfoU in. Buercginacelo? vnt*virgimc.a. Bfidtctatu 

auc ofia agelop falue radtje tn multertb*'! bndict 9 fruct 9 
fctaejcq mundolutelrozta vctrl tut. ©iffufa. f tf-W 
gaudcgloztofa fug ocsfpc- tvt.a- Spetua. Suditi 
ctofavalevaldeoccoiatpto -fcr-r $aude 

uobteferogppmejcota»^ maria. Bdtuuabit, 
qi: ocbctnctadmg.tnj davrifra^rtma SctJ 
fctftevef.qftfltdbtarrtarta tCma. Bcataeama. 
vtrtniaviccaftjel.an.Slma jfcUjcnaqj.rtein 
redcptor! mater q puia celt t£tnatl monili 

pouamaneexftcUamarte b* fiUabtrtrnofte cocuptutt 
fuccurre cadett furgerc qut £t vtdctee ea fUic f?o btifTia 
curatppfo tuqgcnutftt na* mafdlcaucrfitotcentcflw 
ruramtratemufcm genito guentueffuffinometufi« 
remvtrgo ^uetupofterfga SmrttregfnaaocrtriiJf* 
bzieltsab oiefumcftlldaue tefnvcfHtuoeauratociram 
pcto^mifererc Collecta. datavartetate.i.r Soe 

Gx@ncede noe famfoe tu falute et oem puIcWtudtni 
oeqneofic oc*epctua otlectaceaoftoarcgtnace; 

mc ti % cozpozte falute gau lo» vocari otgna ea.fiaudct 

derc retgFtofabcatemarte cboztagelo? ?fo:tee<c6cU 

femp vf rginle tnf cefTlone a uee tut . * • «alde tc opoztet 

pfttiliberarttrtfrttta i er* na venerartq t5 (Sctaiintacta 

perfrutletttfa,l|fccrofinn eevtrgo.«audc 3dnu : 

Zttco.millamftotfcdAeue. tttofifnofhjottatte \)onotc 

* ^qrtcfiqjoebrama»; Slcutfpinarofagennittu' 

rteftcrMtigcrttroicbtieilb^ deamaria. ■-•tvltifivlmH 

rjmaevetfc$aevefpaei>ab<i ogtretgratiaculpa.St""- 

re uiertrrftcrmcmo.oc jfiaotia.^icur*«'t'"i 3 " ,; '' 

cad£ p altquJ Stipbonav j» %t taudat agelt fctaoet gc* 

dicraccfi #.* eoUcti pdtera nitrir q vt? no eognoutlttct 

2ldople.fupnficoimit.an. ofimiruovterobatulalUc5 : 

CfitoefidiraterncmoztJbtc eeplfripaurcDfimnFm.St 

mariecelebzcm*. J c.vt rf bfidicta otcarieln*o^mu ; vtrgftie* 

lifrco- jjpmgcnutftietin m- £cee martagenuitnor5 
pfcpepofutfttqucadoifltmr faluatorcqueiobancBVidcT 
tirudo§gclov.Bt* i; *ti$ crxtamauittrteeB eceeagu* 
mc olcet omea genera ttoeo vet cccc cj tolltt pctl mundi. 
q:fecttmtcr?tori0ma0na4 Cp.TV.cualFa. .vtipttW 
potcs eft.£t fctm nome et*. l)or.iCotta.«Cdccdc no0.B<* 
£tmiaciu0a^ffcnicin fc*a 0vef.fi fucrirfolna.fup 
,p0cntc0tlmctib 9 ea*£t«.1V pos fcr.a&admtrabilc eo. 
Srtrp0tefTc1?ga>dtti:ttvtr B>v*cp.*.vtlpmiiyvcf.Sd 
aaffifto:?.£tfupt>ficftoie5 mg.a.vnaocpfcrtptU eotte 
redcfcltfpuoalmu* Bir* x?pkt.vt*.*3edHc*cda,p 

SBDcigenirrtjcfgaeft floe matunntflfoitcaUqoetMn 
[i?ei 9 «£t«JCcoe&* Bhtan. gcllfioccurren8lcgaf.0er 
v£le0lt. IJMau.folatf.^ mobtlau«ufttnicpt.^ma« 
admirabile?merttfiereatoz 'jnrPcftnoblfbtlccttfrtml 
gcncrl Ijfiani aiatficozpus j_l ©teovenerabiUo bcatc 
f»mc0oc^0tncnafctoigna martevirgtntoedtcatue:et 

tue cfti^KCdee boflnc femt Ideo gaudeat f ra vf a :rante 
ndar«tt*cno5ftiat>ettatc. vtrginioebttfiobfcqutficr.; 
^rvfiVcp.t *.* ad bft*a fcibedo. Ibcc eft enlfloe eapl 
«ipuiebori.CoUa.CSccd beqoitfieftttltficouaiUfi:p 
nof#*t&Sd ^o.otct t7rmnt C ui*ptfl mutof natura.ptl?o 
Mtii.ttnhnc*aDartamF. ptauftocqjbetefculpaTf&re 
tfla tibtr Hd pma an.#ad etffi eft ( ea tllud cti e if eliclta 
mtrobile* ptfor«etC5fttcml tieeloaiumoequoflcit.^n 
£p#ficmtfere*nFt. 3fpe ooloteparteeflUoeiqrtftal 
Wixivlul^ aUI.* Aut* lctteiaofimparturiutt.£ua 
*0ictHgnat*eenafd« cefa enilur.it:tftacr.ultautt.eua 
motcfor.&dr fitftnat 9 lacl>i7mae:mariagaudtfii 
caicrTabilif oc ^ginetficim vtcroponauitqitlla pctote 
plcteffitfepturcflcutpluuta ifta edidtttnnocetc.$mple:= 
IvcUusocfccdtfttvtfalufifa tacftmariagFa:tcuaeua* 
ccre6gcn 9 !?fianfitelauda- cuatacacu!pa.ZT>aledterto 
mu0Oe*nf«'Hd.vt-3.Rubfi euetnbfidlctionemutafma 
qucvtdcratmoyfeeincSbu^ rtcCuautc. * e < 

ftapfcruataaffnonim 9 tua3 ff|»tcr gcner^ nFtpena 
laudabUcvirgtnttatcseiffc A^itulitmundotgenitrij: 
nltrttin<cedei>nob. " v Mtinfifalutcattulitmfido. 

.liif DeteftM 

Sutrijtpctieua:autrt*ntc alfiducoiareptopopulocei 
rtrimarta.£ua oectdcdoob q meruifti bfidictapcium# 
fuit:martavtuificaoo,pftttt: fcrremfidi.£u.£crmotm 
pcnlTit tUa:fanautt ifta :$ tn auguftti.cpft. *ccrio.t.(c ^us 
obedtctia enl obedictia com Qf ficrattrtime virgts ve* 
muta*:ftdee,ppfidiacopen ^^nerattdtinftftcteacarif 
faf . d&uie crgo oigne o bta fimt: loqmur alitjd ilaudib* 
inartatibivflleatturagFap ei*.S5cd ddnoetartltmei' 
ilaudftpcontaimpendereq laudib 9 rcferem^lbeceft4p 
tuo fingulart mcrito mundo pe q pmc matrtaoana refol» 
fuccurrtfti pdito. i&uae tibl utt:t?ec bot pdtto rcdcptoe; 
laudeefragtl<taebum§tge adduxit.iStueeftqfobecvtr 
ncrie perfoluet:q folo tuo co- go tam fcta fld qua venireoi 
m/rctorccuperadtadituin* gnaret fptrttuefctfie.tafpe 
ucir^ Sccipc itaqs quafcuqj ciofa vtea flbi oeue cltgeret 
erilce:ct mcrir^ tuieiparee fpofa:t5caftflvtvtrgopcfler 
gratla* acttoee : % cu (ufce* elTe poft partuVSd Mc fpiri 

pertovota-.culpaenfasota^ tuefctfie ocfccdtt^acvirr' 
oocjcufa. ILectlotcrcla. alttmmlobubxauinetcrea 

4-1 ^mittc pijffima ti ge- potfevirtute jcpe cgrcfitiec 

j -*.nttri£martapceenfaf Sed<jdolcambearavtr&o: 

tntra lacrariutue ejeaudttio cfi 6 te quiccjd otjtero minot 

mea rcpottanobte attdotfi elt laug tuag»oignttaetua 

rccoctliatiote. Sitptecjrcii meref.Steclfitevocefllrtot 

fabile q3 j>te ingcrim*:fiatf ce:ft matrc getlu oica:pcd 

pctrabilcq6fidamercpofci lierflfotmamoelappellc:*! 

mtie.3ectpeqi$offcrim*re gnacetftte^fionamangelo 

dona q« rogam 9 : crcufa q6 rfi vocc:p omnia ciTcpbaria 

timcm^Sctamaria fuccur a£uid crgooica:cfin6 fuffa 

rcmircrj:iuuapullllanimc8 ciatltnguacarntetuasenar 

refoueflebtlee.i@ia,pppFo rarcvtrtutettf Jtecttofrifl. 

intcruem # clero:inf ccdc # |^*airgo bta fititWcapflf* 

ocuoto fcmieo fetu. ©cttat VJfio fup afflictle : fitpiue 

ome ruu iuuamc tfcficpcele» affcct^fupceloc peari0:«it 

btanttua comemotattone3 tefempletarcalpici0:flcnif 

«mireparata votie pofcen? quo^ nf 00 ad oeum ipa ad- 

tiutn:-ircpedcomnib 9 opta» mittae. iHoecnitnt?acvira 

tucifcctum.Sittibiftudius adf ? ucaffltgtmur:<itiKarce' ■ I vtrilne. 

rctmemtu veroinceleftibue fecuUtriftictacjeurat:nd,jr 

regitieplataeecactiavtrgt* fperttaeoectpiatmo fupbta 

rtucl?oiis.£uagn&quoca* inflet:vtcanoevtrTuttb*ot : 

ffiorc]teritfeqriB:tuvir6ine natoe:carttatec6iuetoe:r?u 

oscbozoepcralbcttallUaro mWtatcfadatoetfueinCeflc 

fafcBvernates ad fotc el?en* laudattot,pfpejeertt:ardctr 

nt8Vtteporadoeinuttae:tu noBfubuentrefeftmcrapucl 

in iUie bea to* felictfltmie re fUta fuft ofim redepto:e no= 

ff me:pmioidinteoisnttatc ftrum.iCu. Sermotoibcr* 

adepraee.Eequocprcjcrc: n3KUabbatie.JU.*£crct • 

gQvtmatreverSaoeeoiam Y^* tteft <l*fl}f ■"?#*>* 
fpofapoib 9 oiUgeneaple;cu i f^ftectenncceftqoterrc* 

flbi afTociat. TBcc mtrft ft ot> at magie : q> oe gfta vtrgtmf 
gneftibi aggaudi* regnae matrter?abtMermone.am 
UeUe:que tu euuia totiene fllea interi ineffabue gaudt? 
ofcuiata ee i t rie.Dae ergo um ac tfnilegtu mentop et p 
waBfeUcttatce poflidce :co rogariuapentt^ftngulfirem 
uertf ad noftraru mtferlara ta to ca oeuorioie affectu am 
wHker [falute. itcc-tif- pleetaf r>onozat:fufcipiunt: 
Xl?ecfratreecariflimito* vtoignueftvntueriUvrUcet 
tocarttattetmetio arfectu oeealoqutffeftiatoes:ramc 
beati(Timevir0inie noe iter qutec|d otcif ©e idicibilt coip 
cefltoibud comittam*: ome fo qfc oici potuertt:min 9 gtft 
tiuflpatrociniatoto nifuim flt:mtn*placeat:min*acce 
plo:emue:vtoanoefupplict ptef.iSluc nampoteritlins' 
ri obfecjo ftequctam* i i rte gua ettam ft angclica fit: ot 
tpanoefedulapcccomcda* gniaejctoUerclaudib^virgi- 
reotffneeiceUe.Scdcidno: ncmmatrc:matrcautcnon 
WsxidcftealterpeUarevoci cutufcQcpfedoetf d2tuccni3 
bus nifl ett3 r?umiUtatte et* vel angeltca purttaevirgtni 
ttcplateneamue^urcm 9 tatiUUaudcat?parart:qoi> 
crgovt ca et^vencrattot inf g na fuit fpfle fancti facrarr 
e(Tecupim^:veftimctiebui= umfieri:etl?abitaculumr1Uf 
litatieacaritatieiduti ap- oeinKccimOdolocueoignt 
paream 9 Wo noeiutdta tot otvtrginalie vtcrt tcmploin 
queatmoiraoilantetnotm quooetftU&maria fufccpit: 
mudicia polluat: no cupidi* nec in celte regali folto: quo 
raaanoblftpiec^cludatmo martamartefiU^fiiWimauir \ r <• 


r 

Debeara 

uatfient gFe In terrta eft floe- & fclam ffngulartfte» 

adcpta p cctcrt e:tat fi* in ce nerada:fup ocs admirabtlc 

Uegfteobttnetflngularis. parct&rcpararrtcr.poftero 

|lYStq* mire rJCu.X.it. rumvtutficatricc.8crefcta 

C rts [ marta fe? efitf gtnt coipe x fpfi: t tcegrttatccar 

tatefeefidlras.B fcfb entm nis t>fte a ^pofttfiitcgrita 

nSeauditfivtallq ftmulmF ti8:virginttatlorc*dimiic 

eiTetavtrgo.i£aftcut*maf re recfiditatts-.butlitatlifl' 

attcndas:quo te tua fue ct* 0ne:otftillantc cbarttat! & ; 

mtraWUcelfftudieoucctad uft:mievtfeera:plenitudtnc 

mtrat W Tftonnc r uo ? mmo gFe:pro gatiua gfle flngula 

verttati0tttdtcto:tuacioeu5 rte.f eU*maria:aunecbU' 

Ijabait ffUfcfus ocs ctia cl*> mtU ta s oefutt nec ^ginttao 

ros ewltabif angelotfBir £t dde ffngularts tfginltas 

govttqj fctavirgo fobtta: vtr quS no tcmcrauit fcd l?ono 

gobtamaria.fcjrregib 9 ©^ rauttfecudttae-.intWloiw 

ta:e£fcmieabiar?cgenero nuafpedaUsbumiUtafd^ 

fatej fttrpebautd oiutt*con no abftuUt:fed«rulttfccun 

ccfraicelit^repromtffa:mtftt davtrgtnttas:itnc6parabir 

ct8phguratamtracultB:ota pxoifusfccfidttaerqaW 5 

culis pnuctat a^pbcrtcl Hir ntrae flmut comttaf * I?» * 

gtnitatts pmlceria: ftne cot tas* YltmiP tf go rcgia %b 

ruptioefecfida:flncgraua' mteoinatatftut6:0Cimoq* 

nuc grautda:ftne ooloxepn mettstcotpteoccojepful* 

crpera.SoIatnf mulicresa Btdatfpeciefuatpulcljriw 

coirnalcdtctoioolotepturi dtncfuatcclefttb^coflnlu: 

entiu altena.Sire? pctaoe ccUdutfitnfejJuoeauttafpc 

rarirate pcfamus-.ntbilbts ctus:itavtarcgtsantm6to 

pot rartnucntrt. Sicjdc i ol^ fui ?cuptfcctt5 [cUnarct:icc 

bus Ws.necjSmafiEe^vtfae leftenundfiadfeocfucni* 

necljFefeqntcm.Jnmaria cduceret. i$cr.btlbtmarA 

cf?ozufcat rna fuetudo pudo * f*\ Bis e% f »**»»' •5 rtn(t 

rt3:oeuotiol?umiUtatl:ma= v^t>Ucare qat queadmod 

gnafmitaecrcdulitatU-mar fufiucnftcre fpfi:obfibiante 

|^P d [tf rtficoxdts.X.tiJ vfrrutealrtffim!:car0fa«fi 

v -Jfwradaaomibonoie bi fftvcrb&octtaofiemat^ 
Gmnimavirginc-.Vginccar rlequcnocapttvntncrfliae 

ne:tf gtnc mctetfgtne #fef* creaturerintravirginw m 


vtrgtn* 
cUuferitvlfccrafact*bomo dofubdlta:p:ofu"ditae|H3* 
SbylTueplane intjfcrutabi na.jWagnofciturltyrnoltt 
ligincarnatioteonicefacra cene:verbftinfa6:aqftttce 
ffl cttt.?niunffttnoualc0^ panteefurtce.Wdeaeilflt 
rioagelo gabxleU:* nouavir tcdae potetia re0t:faptetta 
go,pfeflavirturc:nouefa!u* inftruuvtrtutc fuftctaruoeu 
«tionte fconoxaf obfcquto. lactcntem fcd an^elos rch* 
§ubftacialifcnivtero^0ie cientc:va0ierc:fedrntfcroe 
lUapfue:Ocfpiifct6?ceptuf confolante.atdeaeftatten 
elt*pe.£ocept*fultftncpu daetrtftarilctitta:pajiercfi 
doxe:part*ftneoolote:ma* ducta:falutcpati:vira mctt 
flnecoxruptloe.Htr^o pepe foititudinem Efirmart- &ca 
rtrapoftetfilutolataeman quodnonmtnuemtmciueit 
flr.fccfidltate,plie cu [te^ri tpa fibtccrnttur trtfticta lett 
tatecarnie:i0audiftmatr! ficae:pauotcofoxtane:pai> 
btiWe divir^itatie l?ono2C fio faluae:moxe viuiftcane:; 
»itercfineco2rupti5evir= tftrmttaeroboxane.Xuau* 
gtnttatie-.ftltuefincollabe remDfic» * cr Il£'* tfl -; ! 

pcti.i&ue ^cncrat % maf et *f3**« ta vtr 00 aptilume n 
*irgoc:qut 0eneraf ocue * A3dert coparatur: quta fl 
(^omocftXu. JUcfl. cutffnefulcoxruptioeftdue 

/VlHatiuitaefup natura^ fuumemittitradifbftcabiqj 
UilUbat3fctttatc:l>onota fuileftocw^opartunrfiltft 
btuemfido: amabilie !>o{b* Wec fydcrt radiue fttammi 
iuem0abilie50elte:omib 9 nuitclaritate:necvir0inift : 
8dmtrabtae.mn0el*nftctat liue fua lnre0rttare.«3qutf; 
ttit*obumbtat:fueuctt fpe qute tciteUt0ie m fcutue fe^ 
«rgocredit:fidccoctpttvir cullpxoftuutoma^isucr^ 
go:pturitf 0o:manctvir0o ceUaettempeftatee fluctua 
401,5 mireftlRafctf altiifi* rcquam pertcrram ambu : 
mlfllt^oe^oe oeo0enit*sUe lareineauertaeocfoeafu^ 
kFamafcif oenicpverbiiuv 0O2eJ>utuefyderie:flnovie 
fansumtevelfatte miretur obrut^celUe.Sicriminum 
Inoccptupartucpvtr^inaU immanitate turbatuecofd 
nouaacmtra^fccto tfptctt enticfeditateconfufuetiu 
qutDUl0cneinquiriMfbor 5 dicfl J?otro2ee*rit*bflratro 
roiWaffnofcif lo^itudo bxe incipiae abfoxbert: tnfticie 
ute-.latitudo an0ufta:altitu oefpcrattote abvlTo : co^ita < 
maria.3ti£tculie:tnagufti cataalaudatapconi(fl:a,p 

ie:in rcb 9 oubile :ma ria cotf pbcrts <Jdc pnuctata:a pf U 

gitfl:marifltnuoca:noreccf arcbieftguriectcmgman 

dat aboie:no rccedar a coj bue pf(gnata:abeuageh(t; 

de.avripctrceciueoFonie ettybttflamoftrata:ababC 

fuffragiu:n6ocferaecouep lovenerflbiUfatqjotficiofifli 

ruioiocrcplu.Jpamfcqne *~v [mcfalutata. Lcc-ff* 

no ocuiae- ipam rogae non V/»&aUe aute ct cpta cfTcr 

oefpae:tpfamcogitaenoer vtrgobta oiutnu 9 oeclaraf 

rae.Jparenctenocomiie. cfiangelueatt.Buegratift 

j *pa,ptegeten6metute:ipa plenaoftotecfi bfidictamt 
oucc nofatigarie-.tpa^ppis muUerib 9 .XaUb*nacpoccc 

cia ad portfi guente:* ftc ln bartginc oppigncrart mu- 

tcmcttpfoeretrteupmerito neribue vtefletgfaplenaq 

oictfiflt t nometf ginto m a= celie oedtt gioxta: f rie oeuj 

rta-Ser.kbtero.pbfi.dnt*] paccq5rcfudtt:gctib'fidevi 

£5f3 bcfitTatreecarinimt ctfefinc:viteoidinc;moitb* 

>^J oie,pp»>ettco tn fcie futf OifeipUna Bere gf a piena p 

landare iubeifi :multomag{ qua largo fcti fpfis imbrc fu 

tn veneranoe btc marte tf gt cfufa eft omie creatura:* v 

niematri efopoiteteucus oeo fat' caocuottfiimepmu 

PYmnietcatlcieotligetiuef Sge^venerafifalutat.tto 

ertoliereetotgnteoeoiubi; ffmpler fateoivel?fuetafo 

larc pconfleac mlfttclbono itbecfalutatto:fedeiadmi 

raremunerib*.THuUi cnim rattoeoigna.Sitidcvcnerft 

oubtu(Jntotfiadgloitalau= tionte ftiit oelatio:oUatio 

dterptprineat:tic4dotgne munerte:famulat*obfequtI 

aeuitricifueipcffifuertt:ac q:a ttinfctiepfib 9 iM c 
folcntterbibttuKtmeoafit tiegFafutflecredtf:notam 
ffltis ncduealaudarevolon eatcn^plena.flnmariavero 
dign*laudato;iuentflr,pfe; toti*gfeqirpoeplenitudo 
cto cfinecfctitaenecfacun venttq»q»alif.£tidcoiquit 
dla fuppctat:vtbeataa glo bfidictattiin<mulierc0.tc 
rtofa virgincotgne laudare g boccjccid maledictioisuu 
quea.iStmvtverfifatearclc fufu5eft|Kua:totaabltulit 
qdrjumantepotoieiverbte bndictiomarie.ljnfuperct 
mtn^ealaudeceliqoiutnie gfa5refudirrpto:t*quano 
«ft t angelicis erceUetl*pdi babuit pue oie mfid'« t& vifginc 
-fftt q« uatura no fcabu fubceloffitvirgtnib*vr oecc 
Jl itvfuenefduit:tg;no:a* tcrpoflettnfefufdpeoiuira 
ultro:mcenoneapttbuma rieadmtj:tioncfaluavtracp 
na^auct celu :ftupet tcrra: naturanft cft gf a rcplcf :cfi 
creaturaoieetia celcft! mt* fpiifcto pfudtf :cumvtrtute 
raror:boetotue$ab:telem. altifltmiobumb:af:fupcio 
martcoiulnit*nuctaf:apcr flo:merttlf;celflefubUmto: 
jpmadimplcf.f&uaoecau faftt0ue:pu(cb:io:fctttatc: 
faoe talitataqj loci metndi glo:tofloi fuotfi progariuie 
gnfifatconfed * puto q> nc meritomita vtnullie ia vfi^ 
mopfumat:nlflciquataflnt buefitipaeadecpmacipan; 
qpadunfpentt*igno:ar.rft dantfioiutnte.Cantaacta. 
<f<3dbecnemotdone*iuc: lemvtrgtnctaippclaravcnc 
nif :votie olb*ccfl*are no oe- rari multfi ?uentt avir ra au 
betcJUbct etta pcto: a laudb gcltca quodamodo otgntta: 
bue.cputeejcpicrencqarqiS temcptfifaeeftcuj gijudio 
fcntif.TOroptereacariflimt laudibueotgntmmeeffcrrt : 
qtltcrfalutlnrefn laudib* £tcnif!mirabiUecftanfic* 
c(Uatuato:te:t?ono:voeuo losvirtueaftrmttaecpetut 
litcccirarcalaudib^maric: tatis:mtrabiUo: tfteft vtrt» 
qMvirgoeegaudcqtme* inmariaquaobfibiauttvir 
rmfttccttuqtMaudae.ta* tuealttffimttvtvltrftomnc 
fl?tlnenevenerarc<rlauda vtrtutcfltagelicaqd factu 
q:nonaUfide?ftatvtpofiie cfttnca:aadmtrabtlccfict; 
eirc?ttncd$ejegfa*ptqfu .feculiefacrametfi. rtc.L r ^ ntf 5K i 1 ! ""^ 3 quaj tV*" ^ c l * iF ctia *s*s 

laudae.jgL* fl tn ?iuglo aut A=£ttndc matot pfta f afa 
pctis nibilomtnu e ^fitcre % i cfi tnftauranf oia a b co quc 
lauda:qz idcmia oIb 9 ,pflus veneranf «i ado:a t fupcrfe 
ft* gFavt laudet.£t &>ute *pm rege oftm natfi ec ea$ 
nofitfpectofalaueio:e pcc vtrginclDincimaHacfictf 
carone noli ccfTare:q:ide,p tatovenerabtUo:3>toa ara' 
nutttfttbivcnta:vndei:omi ttofio:.* tb>tovirtut£altilTi 

buevtlaudee^ermobcattlVitejctoUteadfubUmia-tan 
tHcronvmipbfi.r.i.ecctV toclartozrefultatinaloria 
Y^£ata -r lo:iofa vtrg o U&Iene ficjdg gr a:plcna oco 
>martaq>uieoudfiinco plenavtrtuttb^quomonon 
parabiliecftvntucrfleque pomderctplenifgkniacla* 

rfrat! crernctqua plcnUumc «Wabeaoptatpicmiftiim 

acccpUvtmaterftcrcrrcde* plozataujttltttoebct tmitart 

ptorWCelebratcaiccaftetf. c*cmplu:etvtrmagtne5re- 

ginia ©te.-qceleftcvobiavtta foimet tntegrttanetfaaem 

in terria oftedit Smarequa impmcre ^bet infculpturfl 

coUtuntcolitequaamatio. fpirituofanctl.tauonia&ec 

Zucafit eam verc colitiaet eftomie pclufua fonsugne 

amatts:fttmtrartvcUt!toto tuoputeueaquattviuettttro 

cozdequamlaudati8.«?abc adquanuUtpotuerfittMir 

tis tuca ma^lftcrta probita rupereuteqj pxeuaW«Wi« 

ris cwicffo : quid piiuo clt* inimtci: fcd pcrmanutracra 

acre:qu(d rcfpuerc quid fc* mcntc etcozpote mulrtflW 5 

quiocbcaria.iic ax*«.| no^iHulefiifafuWimatafctt 

Xlimamartevtrtueeft: autemonc. Bktmta^ 

l-ftfidametftoimvtrtutuj laiUt&bbatUlM^Scpt^ 

ctcuftos^umtUtastpaDeqt v^^dcptumaoeuaWi^ 

alo:iaturotcc0*fltutarcfpc MM&seanBpMvma 

jeit bumilitate anallc fuc:ec ftt cotuUt tn marta- fl w 5* 

ce ent ejc l?oc beata me oicct go tntuemt : qnto ocoonoi» 

omneo gftattonea. -flfcnmu affectu a nobia eaj vowen 

oiccdt incitamctfi nobilttae Ijonotart d tottua ooiiiffw 

eftmagtftri: ©ctndemercea tudtnc pofuit inmarta tii» 

laboits: mercea autelaborl qutdgPc:ft4d 6W»» 

opttmt:fructu0 bcatttudte. nouerim*redunaa£**«» 

$tuidautejnobiu 9 mFe oftt ergomcduUiacoTdiupcow» 

Auid fplendtdi*ca qua fplc orfi affccttb** votiaommo 

dozclegitpafnegre^iauid maria»?acvencrcm:qui3uc 

cafttue ca:q cozpua jepi ftne cft volfitae etue q totus nw 

cotagiocozpor! generautt^ !>abercvotuitcmarw.w« 

£ttamc in ca fola ^umiUra- in^voltttaaciuaeftjlcopio 

re>efp«tfteonm,pfiter.£t nobi0.3nomtb*flquidc«P 

tdco ftptacettaltoactata^ omnia4>uidcomttert9KC^ 

go:placearet opua virtutta tionc noftrafolaf :ndcjej! 

etua : cut* vtta oim otfctplia ta t fpcm robotat : wmden» 

cft: cui 9 motc0 tnftttuta ffit abtgtnertgtt pnflUatmuW 

oim eccUftarfi:queprccelUr fcirgo regiaeftvtae W m 

cfictiefuperemietvnuierfta ad noefaliiatotaduemtpw 

Iffezopterea quecttqjantma ccdcoc^ipiuovterota^ip » 
M Fftftfta 

fuo oe ti?alamo fuo.£ cnen# ct ac:bcc tota ratto fpei mee 
tcfcrffovtamftudeamue* &icovobieflpicanobtepul 
AO0 ©ttecttflimt per eamad fata:ft piefuertrtuoca-ta:c6 
Ipmafcendcrequipertpam parieturnobietnooceritne 
ad»03DefcencUt:perca5 ve ceflitati noftre. Stqutdcm 
niretngratiamtpiuequli} necfacultaeeiocefle pote* 
camtnnoftram mtfcrtaad- rit nccvolutao:quoiuanire 
uenit. SuppUcif icffieactt ginaceloiumeft mifertcoie 
falatisnoftrenegotiafitraf eftamatcrmfc. iccrio.ta* 
ctabit:tancpiudtcT materet rzrtteu mifertco:dlatu= 
matcnnU.SCuaar. z^ec-u; sOamvtrgobeata:fl quif 

G»randfinobieeftfunv eftquttnuocata^eamtnne* 
mopcneTerbfiquodoe ccfftttttbttsfuteflbtmemie 
«cpatrie adno3effrdTti3 2 rtt ocfuuTe.TRoe quidem fer 
ttrginemedtantctvacufire iwUtuueeteriBtnvtrtttttbuf 
t»matur.<5edpeandemni congaudeamue tibUfedtn 
Womtnue virgtnc gratiaj bacpottue nobtfipfle. JLau 
gratla refcramue. Sue rcd damue virgtnttatem bumi- 
dSmrottgtnt ftueta gratte Utatemtraifi fedmiamtferl 
n vbertue ftuant.mUoquiu fapit oulctue banc amplecti 
ntlladfcmtem redeatetfte murcarnte:rccordamurfe= 
cantar:et tnndelee tn modt» piu6 : crebztue tnuocamue. 
coo.iwdmajctmu^eftacdpe ©eccft eni quetotlusm&dt 
rtnenmeremur.iauenim* reparationcmobttnutt:faui 
gmiaapcrmartam quera- temoim tmpetrauit:ctutta* 
muaqutaquiquerttinuentt tiefupne iuenttreftauratlo 
iflcfruftrartno poteftAuc nct fedcttb^ntcnebrjavnv 
ramuagratiamfedgratiaj biamoitte obttnuttredcpti 
apnd t»eu3: nam apud bomt onc.T|&er re eni ceia Ipletuc 
nce gratia faUajc.Sduoea* infern*cuacuaf :tnftaurate 
ramvis feabere adjptmad nitneceleftlWrrnuejcpecta» 
mariarecurre.£xaudtetvtt ttbue miferte vttareddtta. 
(pmatrcjftUue.Ceteuquic Slrtgiturpietatl tue virgo 
AuldiUoeftquodotferrepaa bftdicta ipamquaapudoc^ 
ra8:mariecomendaremc* ummerutftt gratianotafa 
memo:ftnonviefuftincrere cerem(ido:rcteventa:mede 
pulfamftltotibecpeecato? liegrie:pufUUeco:dcrobur 
fcala:»?ecmcam3>:ima ftdu affUatecofolationc pere$ri 


XLcgoiC natib* adiutoiiu et liberart flffne biftiliatc cfarttatifi fe 
onc:fctle tui«£cib 9 obttnen uum:mievifccrfl:pleitudinc 

do.©ulcifnmujquocpnomc gfc ffngularts^&utdmira 

martc luocattb^feruutto per tur ©c terra oeferta martam 

te regia clemee: gfe fue mu afccderc oelicif s alfluacm : 

ncra largiarur icfue jcpe xx>> 2Direnf poti* paupcrc rpm 

min*nofter£u aat.Gcnnc* occeleftis regni ptenttudie 

btibernardtabbu.ll.t.viif. t>efcc^ent^;^ffeent3plic' 

Q«id ad marta trcpidet rt miraculo oigna videf wi 

bfiana fragtlttae;'!»** nuttpaulomin^bangtjim 

Wlin ea aufteru: ml?il tcrrt no tart:cp oetmatrc fupage 

btle: rota fuauts eft* iJMena 100 cjealtart. 3W quidem e* 

ptetatta* gfc:plcna mafue= inanltio fcta eft nf a replerto 

tudinisimlc-affectucopa^ iUt 9 miferiemfidiuit oelide 

ctcdietfubueniendiabfidat ©eni^cu otuefleffcKptono 

etfectu: Euocattb* ea fubuetr bie f act*eft paufivt noe etul 

vniuerft9.Keuolueoiu£eti tnopiaoftaretfi. Scdetfftt; 

uscuagcltccbvu-oziefchcm cioignomtnta^credcpufc» 

vniuerlfc-tflcjdfoitetcrepa eftglorta. Hccttowmj- 

tozift:fiddourarflqti»oenicp V^^^rcgtnaceww 

flff nu: vel tenitia indignati- A^/bus oifl facre eft oiwfl 

onisoccurrerit tnmaria:oc mlefinaapcrttvtoeplemrB 

cetcro fufpecta Ijabeaei ac- dinc iUt*acdplit*.ituOT ffl 
cederevcrearto.tSLtHlvtvc; prtuusredcttoncregereura 
rc ffit plca magts ola picta- ttone: rriftte ^tolationc: pe 
ttsi gFe:plenamafuetudt9 catotvcnlatluftuagratiM 
ct m ic. q ad ea ertnet inuenc angelus leticta 8eni<* tow 
rts:age gf ae ei cj ealem (Ibi trtntras gloiiatflu pcrMB 
mediatrtccbentgnuTimatut carnisbfiancfubftattam^ 
ferattoeimiditdnquantWI no fltcjfcabfcodfltaeaiwe 
pofTiteffefufpcctS.fctuii.w, ct^®inib*fefccxotfbi!e:« 
*3rf©ccndc0iffif oc ocfcr busdementiiAmapbaotm 
J!jLroreglna mudi:ctiam oeni^necelTitatef apltfli^ 
angcUsfci0Vtcanitecclcfia quoda^ mtferef *ff cct jj? 
fpeciofa facta c * fuauie i oe maria cnuflcut ad medW u 
licijsfuiff.iauidnioelidas cntadarebanut>et:flrjtafl 
©iKeritfstnttatf Dcc 9 cfitmi: rcrucaufatucittadnegocm 
itcrefecftditatMutlirattal* fcculoprcfptciut.ctdtncw 


:^Bv_ «^ 


i?ebr$marta 
faWratettjrjabitatintnfer tttet ©fttanetUa.SltenUad 
no:* qut nos pceflerfin noa angelfi. £ccc anctlla Dftt. -f l 
qul futn*: a qut fcqufitur: ct at mtfcrt fciJmverbfi tufi. %\x 
natlnatov.iquinafccnfab fT\»riaper ntcctf. 
ilite.?Uiqui ffitln celo vtre A±L orxdtfrtar?fitlirat!obft 
fflrtiotur:i4inlfernovtcrt biatura virtute altilTimcoi- 
ptanf :4 pccflerfitvtpjopr?e utnttatie:euapcotruptt6e? 
reffddea tnueniat:4 fequfi- codpife et in ooloie partce: 
rum gftficetur.£o bcatam fub virt poteftatc fciit. iDa» 
tcotcfir oea gfi ationee gent ria p mtftcrtum fpirt rue fan- 
rriroeiofiamfidt:celiregta cttftdec6dpies:gatidiopa» 
quctttoib*generattoibuevi rtcafutt:iregc6et pndpee 
ramagloiia genutfti.Jnte ouantee:et*cupiftt fubici po 
eni angeli lettcia: tufti gloii rcftati. £ua oe padtfo ad tx 
am:pct5reeventaiuentfittn iliuin mittif :marta oeeptlto 
cternu*i5itautkScrmobti buftuefecull leuaturinceifi- 
najtmtcpt.jtcci.^onuo. £uattmenepzopeccato:ab 

UJdeam* ffee cartfflmi fcondtf intcr Ugna paradift 
jualif flbttfteoucmtili mariavcrogaudce .pparru 
eree otftct iuicc :eua videlicj drcundaf certb 9 an geto» cc 

ctmaria*£ueauctoimottif lefttamilideiDtcctiiicfigau 
ptortuofftfcrpctc moit! fua dio. £lozia tn cjrcclfts oco:i 

Qrcd(Utfi:ccdtra bcate ina inrerrapajcl?oib*bonc volu 
rteauctox vitetp gabziclem tati £uapoftcroecjcfuacar 
arcbangclfi falutiemifltau nenafccteetranfmtfltadin 
tiliu£uc fuaflt Dyabot^vt co feros :bndicta maria c* fua 
iucderctctbfiveritu5: marte piolcnatoeDirtgit adceloe 
nficiauitangcl^qdconcipet £jccarne eucnatiotcfif filtf 
pcrobcdictia^niifiiotsfiUu boirmejcbeatemariefiUore 
£uacomedce,pMbttumpo* natt:tHcfiturfili|oei®tquid 
ma-iflbtnocuitxvtro:beata vltert*tmmoter p:otrai?en 
martacodptce nobteoatU3 do plurtma^£uaobfuit:ma 
rilta:i femtnte^fuitavirte. ria piofuit.Xu. Jteato.ifl. 
£uainaiofurtoraperevtfa rjj Jleatnuncafemintsi? 
cltottiinttattecflcntia: atte i5? bcatamartaeuemozti 
Itanrefctctrtnttatl eloquio. feremalcfuadibiUe fibilue: 
teeadafact*eft quaft vn? quiatamomeefum^rcdem 
e^obiea?artar>urmlcfec6 pttpergloUofemartcvirgie 

U 

Wtimcw 10. 

rtlium.Cadat <r impioperia ttuo fu ^t0.iBccotf W w 
euc-quiavniucrafumaeU* mtHcoaptaadfiKiafc** 
tlpcrpartufanctettrgtnta Atamanafttbfcattfll 
maric £>cultetaletef *pta fpc* iu&PMfe'^***** 
n otutn cater ua:qt vtra qua fenie i fteriUo toWntt naf 
oeftrujccraret ** 

pcr beatam m 
crgoptecibue.. 

tfmicuncttcommunireroos mtuetobanequt neppflflie 
minfioeprccemunvrqutfa cllmerutt lauantejtingcre 
ctc marie vtrgtnte otgnat* umpl?te*t mitnte fcUjtmert 
cft pjoptcrredemptionc no ttqj celftnefetenelabenluct 
ftram babitarcvterCuctqui pudotis £ potenemartrrpc 
eafuperaftraccli : ac fuptr remtqjcultoimapttncvatu. 
*irginucbo:O0 fccit regna ^erta terdenle alioecoio* 
rc In ecleftibue:ipc noe ctue nat aucta cremctifl oupltca 
mertrtefttffragattbu*iube= taquofdamtrinacetcnocu 
atfieritnfanctotum aggre mfatafructutefAceromac 
«attonc partictpcarct no tti fT) fcc potee nfi merttlfl opi» 
ucniat in aimabue noftrie mtepcctoueouroelflptciea 
tlle feuue accufatoi quod pu repelle afpcru ptaww ttcr % 
niat:fedciu0immcnfapie* refleiroeoirigccflUce 
tae noe mifertcoidtter ptra ue mftdt fatoxa reciemptot 
bat adcoiona« Auiviuttct mcttbuepuUaUutoncpurti 
regnat in fecula feculoium riteotgnct vcntce facr fl tw 
amc*fcuautconemifererc ponercgrcffue. i.aiww a 
CSmcu^tempoitbusqut ueecelcbzatfupcnUtcww 
busoebcatamarta pereb fimpiejc partf^tnnc(upp« 
domada$hcn port cbdomr cee t noateuta pcam parcc 
d»poftoc.pafclKetcepta) rcdeptte.Bme. **»• 

nwtcumnoccar.ocatrrcnt O ppnoelogewtflflow 
tp^olcftatoefintaotab.nie rovoeauitmc:©cventrema 
bflptlftaicruHlcuticseb, :j triemcerccotdflwacnow 
regtcuigdtfiofcsovciQUud md:apofuttoemefiW 
ptci^roeuflo«ftvi«Uic*cl diftacututfubmtow** 
qtcoo: tpm:*ff pturco olco f»*4*c#tmc.l£JrtK™*. 
vacatco in cb&c tw . -wcnic toe mutter ft no furrc pt m» 


licrcbdoinada. 
.ortoWnebaptifta.iaufvi; nomeerattol?$ne0.IMcvclt 
fltn ofio pparauit i n t)cremo vt temmonifi ptyberet oc lu 
tf.futtbomomtflu0a oeo minetpararetofioplcbcp; 
cutnomeior>ane0erat<fUii fecta".*. ^ultinocfertopdi 
vta."" 6toiiatf7o.Hdm(T eanoibaptt^ansbaptifmo 
JfteeftocfubUmlb^celo penttette.fc>tcventt.>v ®e* 
rum pporctib*vnu0 quc ma fceditaseluoofttad ^adja- 
nu0Ofii^fecrauitmfltrt0tn rtatticce accipepue?Efene 
virccrtb^cuiuono^mcritis ctutetua.£tr)abebitnomc 
adfuuartfuppltceooepofci* tofeanneabaptlfta.-; . iReti 

BBefraJmuo.OUccta. meao^ac^riaqntejaudi- 
qa ornp© oc*vtfamilia ta eftoiatfotuat elt?abetb 
ruapviS falut!0 inccdat ct vjcottua parlerrtblnllfi.£t 
btiiobantspcurfoztGbotta »?abeblt. - 6abriel3ffelu0 
metafectado:adefiquc pdi apparuttsadjarteolceona 
rttfecurapucntat.»fimno (cef ttbtnitue. £tmultiina 
ftratefumjrprn.YDento.nuL tiuttate ctue «audebfit. 
jrufl^efaocrtfi-R-tott.iCo £HtenEinaffu*co:aofiovi* 
rtffo.rpt0.Hdmatu.^nu! nfi*fleeran6btbet.£tmul 
»egcpcurfozt0Ofim.acnt ^lljabetbja [ rtaiVia. 
teado:em*.p.»cnlte.f«n cbartcmagrnfiviru^gcnuit 
^fujptt.p©eviit*>inart. lobanebaptffhTpcurfoieoo 
H&riufipte foimarc noui mtni.iautvia ofio pparautt 
Ktatc^ertrcofctificauite in bercmo. jeratcfdem in 
kSlorta* l?ono.f er.til-ct fecundacotpotefedferuata 
*Plflt ofta manfi fua t mtftcrio caruf rtp ftcrtlirarie 
ttttgitoemcfi ct^ppbctain obp:ob:iogi0nendofiliuOc 
g£rtb*oedttofie.*>.Jlcfabi cclo^pmiflum.d&uivta. 
mriuftu0.fey.tjrtarman. fnnuebatpatrtefuequcm 
F>fuitO0mcfiofi0qfigIa= veUetvocartcfictpolhilane 
ditunaeutfifub vmbra me* pugtllarcfcripfltotcce.fo: 
nusfuc^tcjcitmc. ^ Cow# Wneeeftnomeeiue.' Sg 
naaurea»SCreelec.t$fe*ito tumcftiUcoo0 5acbarte?,p 
Umovrmfranfrttegafali pr>etauitotcene.5or>anee. 
iffetlu oeeurreo cfi trl ftvllh-iufip tc fonnare in + 
(|e,putfeqimnf otee"d tero noul tc et anteip ertrce 
njhrtmAttla. oevctrefctTflcauite.*tpio 
Buit pomo muTuoa Oeo cui pfteta in ^ctibuo oedi tc. 

I 
Pcko 
£ccc ocdt verba mca in oic 

tuo cccc ?ftttui te fucgctcs 

% rcsna.£u*£crcta#ia« 

U returfot rai vcntt oe quo 

ftpe teftaf . THuUufl matoi in 

tcrnatoamuUejjtotjane ba 

pttfta. i l&ie eft cni,ppb«a 

i piuiq\ppl?er a oe quo idcm 
alt.THuUuo.H- BXcpcurfot 

otlectuealucerna luccsace 
oftm tpccft cnlio|?lnc8 4vi 
am oftopparautt ibcremo 
fcda agnft oetocm5ftrauit. 
t ilUuniautrmctce t?olm« * 
^f utt in oeferto pdicle t ba 
pti^ane bapttfmo penitettc 
£ttUiwfr* $nurnato8»vti 
iuvcf.Xeoeft.Gn lau6*X>. 

XDagna eftglottactue.Sn 
tauS - fola an. filtjabetb ?a- 
d>ariemagnuviru$ genuit 
lo W ne ba p tt ft a pcurfo it oo 
mtnt- • TRo futtvaftUvte 

**~\ fttufcptefounagpni. 
A=£ remnoutteaatcq^e^i- 
reefcevuluafacttficaul tc;x 
,pphe t a tn gctib* oedi te.*. 
K*ofuiftt.Hdbft*.a. l^cr* 

petuie noe ofte fctt iotya n 10 
baptiftetuerc pftdije: %q?to 
fraglliozee fumue tato ma- 
0te necclTarif e attolle fuffra 
gflsiCollcaa.vtd.Bd.t.a. 
£Ujabctl?.vt5pt. foltti ftnc 
£6fltcmi.£tad oce tjotae 
(Viacfi atli.?ld.iii.au. Ifti' 

nuebatpatrt eiue qucvcllet 
vocaneaafcripfttbicceioii lol>ane 
t7«ine cft nomcn ctus*pm. 

HW ola q mtttaj te oicit 
©fi0 tbto^qSmSdaue 

ro tibiloquerio ad costne ti 
meae afaclceotfiqttccum 
ego ffi.Ty.aX'.vnt'mart.<n 
toUctavte.Sdvi.S.|ot>aw 

neevocabif nomc dus etin 
natiuttarc ei*multigaude 
g-f tfceocdi [bfitJCpm. 
v3L^ba mea i orc tuo:cccc 
pftitui te fu j> gctce t rcgna 
aitofievteueUaeioeftruaf 

t oifpdae i oiflipee:* edUv 
cee % platee.Sd.tt.a.*nt 

ent magn 9 cota orio nam et 
manWcft tpo cft. C pm. 
SrT »itt>omomifTu0aeo 
! J~l<ui nomc crat toljanef 
bic vcnit in tefHmont&vt tc* 
fttmontum pertyberct oe lu 
minc: % pararct ofto plebej 
pcr fcct$.*lo ftfit oe co fcflc 
vef.nccmcmo.oeiftoolficio 
C^cqutf Ugcda^maru. 
Scr.bt^ma>:i.eptX♦t*pm , ' 

aan«ovd;dc^>l?ctarfl 
f ratree cbarimmiww 
rada rcco:dartoc:btfisaut 
iob5nc0bapttfta:cut*0effl 

nuo otee nataite bonotaf :t 
tatu oimtUov fingulartquo 
da5 mcrtto fupergreffue clt 
glotiatvtoftmiefafaluat^ 
rcmnoftrftnofolficffcvctuj 
ru fcdaducta(rcta:icol?3t)t 
tare ta \>oW> ^ltatc pfcntis 
tcftimonifrcuctarct*«t«5 . t * IJfcercWomada 
cfilnf^mlfcuaoturbaoad f^atdlUud [Scr.fcSua 
baptifmtt fuu^pcrafic vidif VJUpto e ftupote mlrandft 
f«:velutoicjitoDemoftran0 q6 3acbaria0tpeoG pcurfo 
ait- Bcce agn*oci:ecce cfrol re falutarisf bi ocipicdfi fe# 
r\ pitpctamadU Zeciu ntUaluo:paulotardi?credtt 
LAHfl inocco e bui*vlta : ftlctto repctine tadturntta* 
«l q ooflum* oeuottSe cius tis obmututt: ncc pfhnfi lo» 
mcrtta copefa rc 4 agnt cele qucdi receptifetvffi :nlft no* 
iteaduetfi i pm^agnouitt mc pucrt quo vocadua effet 
folue oftcndttf flg mlrabtle dauftoiioct^vicularelajeaf 
vniuerfle eft 6contfi:oc cul* fc t. mtc$ ita fctm cftvt 00 fa 
otfpmujabfoluttone fuam ccrdotalcqo trepldatiocoU 
mfid'audtuitf (btceftcbartf Ugautrat t>ubitatt0:merttft 
Ihnl *e quo .ppbettca anfici ftlfl nafcetls abf oluerct:* re 
ati5epdtetfteft.»ojcclama pararapFtotingua tnfantf 
ttetnoefertoparateviaonl /-vglottateftaref. aL.ft. 
rctaafadtc fcmttas fret nf i. KLm\& afit oc ?ttnette ei* 

«amawr 9 enieratftcutet vtrtutec|dt>eamoic iufttctc 
damauir.vtvoctferatc falu= loqrcutflcutlegif iimitabtr 
ti8pcone:obturata0Otuau vtct 9 «lucetpadartoitfitatt 
rcflmottaliftpdtcatio ccle* fuitf*s:6uerfat?eniit>eferto 

ajtt8aj>tret.S5u. jL.tu\, veftttfikabesdptllacamcU 
BUaergo l?moi^p|?ctS 1 3ona peUiciaj circa Ifibo© 
nototaamtrattoe fufcipiat ctu0:locufta0cdcbatetmel 

Sctmrecognofdtobttnu* fllueftrevt lcrcpatur^botm 
ocoeovt Stceius mcrita malamuUa pentt^babcHveL 
laudarenf iynattuttao fots IvefteveltnepuliBvoluptatc 
martfttttctgtf 3act7artctu w^jentq? tata [ffiu.&.tu 
ftifiimofacerdott cftmftaef A-Jei^metcotulnclegtae: 

f«ctate^ucct 9 iftcriUtatc mulatiopofftdebat:vtapia 
fenilftme oiugte f ucceflione uttatc efide gfiattole #pbc 
wdulgernusocfeaflettou rlcovigote coiripct:* aucto 
potett30etcuraeangdfi,p rttatc ferucnslnfefpuefci 
mitttf nafcitur*.*t bft fcntf rcgc itrcptduo icrepa ret er 
flmieparctib^nou^ftU^oaf ratc.ZPaluttqsvirbtiff.mu© 
<Jfencfccttlabctic$mfido v* fuboenfictatdetufttcie furc 
nigcitu^oeiadfpemfuturc tta fuccfibe* gtadto cfretice' 
tauctut!oftcdcret.fcu.*.t. fttatcqmaifcftarcvcnerat 

Jl.tif Jtegenda 
auctote.£Ui.ilc$edafUptA * iofyutne baptifta?r<p*« 
ejtfcrmocbtibcrnardi abtf flngutarifginenuUafltam 
ocfc6lobane&4.fcr.tem* biguitaecjntpaabtpie ma 

ISmaggredtarfi fgredl temtevtfccrtbnefnWimioti 
vtrtutu tnitgnta q oeus fanctiftca tiote generc muir- 
maicftatUnamicofuo tofti datafittvtpotcfacrartfitUS 
ne gfiofa cumulartociigna" in quo ceue % oct fili^carne 
uiu Stcenf aboztuvitefue fucrat fufcepturue.Sedlo 
vfqj adoccafu cOF?oCb v pucr gemlnoifuttfctificano ty 
fatueeftvtfozmavitemotft remteqHobante. Jllelttdc 
ifotmatio babcref* l|brtm* tnmatrte vtcro fctificarue: 
ei^onoteftgfialnanficifla btcfpfifanctorepletuBniif' 
tioc.llocoiffimulatifttctio fetrtgnofctf.IDultodppecr 
rrafcfidfi:cf>folenigRftcatto cdlcti*cftfpfifct5 replcri^ 
nepuerit?ul*inl?ficmund& fctificert.fcu. X-.Wcr.5rt». 
nficiaf ingrcfltuwfCu»Jt«u> -/VJfcrci^bonoteft c * ceI * 

HB>eft a gel 9 gabzieli oe v-Uentia tn c]tuttarioc.8 
fugtoztcardtnettfitfot fcculoenimnSeft audlrfi? 
tinuio ^fccdcs ftataoe?tr{ ejcultautttfetnvetrematrlf 
altarietnccff.lteccittbetan fue:tftWcin gaudloieglrar 
gel*:fedtllcfub[lmiot(jbtm e)cultafl*e»^rotfBaammira 
tf gi nfietfi attulit ffngulare da oignatto:pue?vijc conce 
elect*eft vt nfi ctarct miltrc : ptum: l motum c jtultfltlote 
4regc nficiarcoebebat.lRe erum£e:ctqjgratanf oecur 
timeasard?agelus tncjt 3a rcrcferuttlomilciott:qucvir 
ct?arta:qtnafccf tibi fill*pa gtnaltefubftantic pfcnrtttn 
rentfigaudiutnobtlitaege fT^tata [fufum**^- 1 ) 
ncr?:ozbiecj:emplfi:ianua A3aimaqinvtapct6pno 
vire:Decuet?otm:ftliuereg; ftettttfedfecrettozifeinita» 
euagcUfpnctplft:cduerfatto celcftibueegredice olfieinif 
ni0 fplcdoz: ole tnfticic pnct inauditc gratulattoie oulcc 
£?£ [patue.Cu. *•>**« dtnceftfoztita.fcli^Wi^ 
- cftdue feonot cft fclfica bctt? ad qua .pperat falura» 
tiotnvcntremHe.€lndeca totijeobfcquijetmpcratrtj: 
omeein tntc|tattbue?ceptt fcdpuermFtofeticiottJfalu' 
ftntncmincviutmottaliui t5tfemeteftatcagnofccfli' 
fra marernavtfcerafcttfica* fravtfcev tenebtofavolumt' 
tumlegtm*: pter Weremta na gaudtogaudetwtf ^ 
mTTnTTTTTin Cetctotobrinc- ^___^__ 
tc falutatf ole attcdit. £t fa figlt obtut*. XPtra re* ?uer 
ctaefttnc]t:vtaudtuftfalutf fto:boicmvicmfidfiigfcl7u- 
lattonc marte eltja bctb ejc= tnfidt fugere glotiS:* fcfi cu 
tilfflultigaudiotnfaainvfo piditatcsnonfoluobliuifci: 

QHartus [etu0*il-iii- fedauefctre^pctufio^ftabt 
bonoteftgaudtfifnna lirecfiotuinttare c6foittum 
tmitate.£rubcfce luctfercj <^y£ietuebono2€ft a.lif. 
mane ottcbar! % cona tufi tu W nouttae in pdica t ione. 
o?fract* fmpulftb 9 tandc v f&icvoloattettueattcdattn 
relligc:q: tnnoutrrtmo otc» tcntto veftra.poftpcrm ade 
tfln§>i>dipfhiLuflim*rcma- ttlliuevaftationefolcnc.-ele 
neWe- *Dact?tnart6ib 9 tui0 ctacfttuftocpluralitae tnrt 
fcttfteft vt bumant gentr ( v-' nita :cfi cfb^oeue f a cte ad fa 
niuerfltaetn pctie peipcref etcloquut 9 futfTerignofctf. 
tnmftfcianafceref:fedivfo £rafferfenocb:eligtfnoe: 
ccce iftc fctificaf ozif i gau* vocaf a b:at?a : tacob oefi fia= 
diolettctaqjmfidfifuanari: eieadfaetc^tcplaf.iaectn 
nitflte pffidtt- £cce gcn*ar- in fermone oet ad tlloe a ut tl 
maturc qiJ tibt couftltucrae Iob ad bomiee ftt aliq metfo 
advtcto:i5:ior#nl nafcif ad oe regnt celeftia ppetua ma 
coion3«£u*K-.l.&utntm?. ftoe.Beni £ad tot?§nc:t au 

a»lnt*l>onoteft flngu^ dlvoeccjtulfattStervocelett 
larttas tuouerfationc. ctefcrmonc gFc:gf elargtta 
Jrifratenerttudincannom tcm.ifhentretiatncltagite: 
btfiftllepueradberemfifpfi apptopinqbtteniregnfice; 
ouctteouctuecft.lRecobftt loium. JUc.t.©cr.fetru 
tttctatteiftrmitaequama* c^yCptfm^bonoteftotani 
teftasontfecfidabat.Spfie jJf^taeinbaptifmateSiu 
eifctfienoattcdttoitfercrtf gulariepiotfuebumtlitae. 
feyufi:fragtlttatcco:po:u5 «crbu carofactucftticfe 
annofttetctcposrfcdqucefi ctfivirfiegrcdtce.reLicta bo 
qjfquomodoefiqjiqftvuu; mtnfivntucrfltatetobaneq; 
oignatifllma rcplet bcntgnt rtt f rlbilis l ofllije oe 9 fup ft= 
*0-€Un [wte.eti.lUt). ltoeboim:po:tanfcpoiaver 
-i^Xcjttoblneemudfi foo* boftur! fue:purgationcpec 
mincofugtt:nefctt patrtaj: catovfaciee venltagalilea 
afpernafparctee:qiinfoLi* iio:daneadtot?ancvtbaptt 
octouiitatetbreptcplattote farctur abco. M cc 

U.ttfl 


w« 

3o Wi»l« C c Wornad I 
XupetloWneoTtlmo* cepitlefufotc^adturbaa&e 
re?curif:rorupFtarcl?a toljane. d&ttidetffttstnocf 
J?oiroi tnuafl r * £go irujt a rc t o vtd c^ S r fi dtnc veto agtta 
©cbeobaptifart:ttuvetead /-vZDiratefttfi* [ra.£.fl. 
mc f ©t jclr ci faluatoz. Stnc Uca tio rcdcptorto * daula 
modo. Sic cni xxcct noe im igreflue c mfidfi:* mfidfivel 
pIcrcocmiufttcia.iDcrauue inallquonocognomr.qucm 
I?onoicpmareuelatio octrt velvctofafcltdtaarrtaduer 
nitatc.Bcrcationccclit *rc fltae turbida : velcuiuflibet 
vfq? (id l?unc locumufiytrini pctiaura tenuta noinflerirt 

taomatfcfteapparuitljolb* Sdcjetrcmum fubinferfqtf 
fcd repi verboyiuolucrtein rcrraejccedat:trafcfltccumt 

uolurafuit tate efmtae da* ipmcptfticcageltccpurltati 

Oritatte.Cuaut. X,.lu. atttgatjnf natoeincitmuli 
£nlcpcreationcl>omIf c»no furrejettmatoitoWne 
crcatoirc* fuma oignltatc baptifta.dauidvieampllua 
coinedae:fadamue tndtbo £»enulloaliopotuit trtctar* 
minc ad y rnagtnci fl \\ tudi gumetfi qS octm eft oe iot>a 
ncnfam.Rcucrcdureuera w-\£dm*l?o [ne.It.itl* 
puilegiumcc vlli tradi* crea A^Aoiefcaffcitio matrifl 
ture£rcaturftlUafubUmioz ccdcfle.JUaenimaterama 
numerofltaeangclos:i:elee gtftra oimcedellaveedefia 
mctovoimozdinaf concicio romana.pquatcutDctmcft 
varlatasfcdomipotctf pfcic ego,pterogauivtnont>cfici 
tia tm opus alta tadturnfta at ftdea tua:in bonotelofan 
te,pfpectat.£u. n ie baptiftc:poft fiiluarortf 

V\0a9l9moi eft:q6coia nomc cofecrata efti flgnata 
.-*-.t*urbi0c6mcdafaveri* E>ignunanqieratvtfenteti 
tare. E>fieci0Cn;qiinotuifti amfpoflifponfeaucrozttflff 
cuaudi dd oe ifto verirae,p fequercf u flngulare amicfi 
rcflef . tiTfi audtfletior>anee cfue tUucptoucr>erctvbiipa 
in vtnculte o$>a %pi miflt ad elcctio pndpatficonfcendtr. 
efi oifctpuloe fuoe: % rcfpon l^zoculdubio : r>ece fingula 
fa elt cis.fl:ccl vidct 3 verita rte i illa ipavAe ioWnem « 
jseiiagelicc^pfccirurnarra deflc VcuOicarepmatfiqua 
rtocoptofa.»ccedettb*autc ouoccli luiartatnoitedarifi 
nucttemc forte ineo$p(etta cauerut. «Crudfigif pcrruu: 
aaulartoncrcdolercvidcrcf: paul^gladiaf :t Wgntraerc 
£5uffragiacoia. 
maiietpcurfott.jCuaat. damctafoluew^cnictroz t^ 
fijSequfif fuffragta cotaol tio:mepoftmecut*nofaof<: 
ceda ad matutf nasrve.j? I- gn 9 folue 1 cotrigla calciamc 
nictrculfi.£tpmoabaducn to£et<VaJ»ojeclam3tUnoe *r 
mtfiBnfltatcofttoebtama* fertogatevia ofiirctasfaci 
^lptritusfctfisCria.an rcfemitaotifnff.dJbocete 
~tnteoefccdetmarta nc fttontaqS eftibult iobanea 
rimeasbabcoinvterofiituj cjpoftmevcitaftroefctaac* 
oefalla. 1 ^ THetimcasmas ^-tafldmaru.cpadvo.^uit 
ristnnciftt gf am apud ofim l?omo mtfluaa oeowtoUccta 
tccccSctpteen parteo filtum \g~\CDpQ fcptf neoe*oa cot- 
3tla.aivSngelueofiinficia V/dlb 9 nfi9illatua*trctitu 
attmarieacocepttoe fpfi fa= dtnefcmttaviquam btfia totf 
etofllla-an ©tacemaria q m^rfirtotw-damatiedoctr 
ercdtdiftt pffcictur in tc q oi= tt iefu jcpm oftm nf m- Sme. 
aafuttttnaofioalUi.an.Be Deoib^fcttoo^cceofieve 
atameoicctoeegfiationee nleMoeefctiei^caeoteriti 
qunctlla bfittc refpejctt ofte oic illa iup magna alla. Sd 
ewftfio fiec tftud angele tH roat.:>0.,6fiofue oe*.Bd ve» 
qxvtsincoctpfendonoetult ^"Y#" [Juftosaie.colla. 
audtmariavirgofpOdfctua vJlfcictiaonfaoqooficvi^ 
fujmcnter in tc et virt^altf fli fi tando purifiea vtvcntce te= 
mlobutnabtt tibi. i.£ccea= fue ?pe fiii^ta^hs nf cuoi- 
rilla ofit ftat mit?i f mverbu^ bue fctie: parata ftbt in no6 

tufi4»v*ucmartagfapics inuciatmaiTonc.^witccfif 

na ofi s tccfi bftdicta tu i mu Jtl a b ocra.epf . vf cp ad pu * 
lienb 9 aUa.Biimar.*.Sue rtfi.fuftn i Pitmopebtama 
maria gfa. Sd.v<u#*. JScce* ria; a. admi rabitc comer 

D£ue [adUaofif. ColT tfu^creetotgfiietjfiantaia 
cj oe bte marte^gie vte tfi cozp^fumee oevtrgtnc na 
roftui^tuaangelo nficiate fctotgnat 9 eft*,pcedcer>ofl> 
carncfufdp^voluiftirpf a fup ne fcminc largitu eft nobie 
piiriWuievt cj vcrc ea geni* fua oeitate* an.ftii na t 9 ee 
tricc oet credtm 9 :et*a pud tc tnerTabilircr oe vtrgine tunc 
mfceffionib*adiuuerfi.ccfi* tmplcrefatfcrfrure (Tcutplu 
rp5.E»efCTo tobane bapttfta uiatnveUueoefcedtfti vtfal= 
£tm poftmc vcttanme uuni faccreo genua bfianfi 
fauecftcui*nofaotgn*cal : telaudam 9 oeuenofter.an. 

f?n ffni0ifl 

Jfcubumqucvideratmorfca mtnu0.3dmatu.Cottlea«. 

incobuftficoferuata3agno' <f r V*cftaqttefum 9 oihtpo# 

utmuetualaudabilemvirgi i*=?tcn8oe*vt famtlia tua 

nita tcm oei genitrtr tntercc pervta falutta tncedati bea^ 

clep:onobte.an.£>crmiauit tiiol>anie pcurfori bottamc 

radt^YcflconaefteUaer ia tafcctando adefiquc£di*U 

cobvirgopeptt faluatotctc fecuraeuetat.Sef&tpmW. 

laudam 9 oe 9 noftcr.an.jeccc nFm.amc.Sdv§.fcoUaa. 

maria gcnuir noB faluatozc f ;>J£ati toWnle baptiftc 

quc iobanesvtdeoerdama A3no* quefum 9 Dficpcla* 

uit oicce ccceagn 9 octcccc racomttef o:atio:<iqucvtn 

quttoUitpafm&diatt5.*Y turficlTcpdirtnpofcatnobif 

«amadmatuti.cf ad vcfcao fotc placatu. jefu rpmofo 
Jc>olrparrum. £ollccta. nFm.Bmen.©eommb*fiU 
^-^cua quifalutte eternc ctt3.an.iCo:po:afa6:umin 
A^/btc marievtrgltate fc* paccfcpulta fut etvtucptno 
cfida Wiano gcncrt pzcmia minaeo:fitnetcrno^H.£r; 
p:cftltifti;tribuc qavt ipfam ultabut fancti tn gtatakta 
pro nobie itercedere fentta* bunt tncubittb 9 fcsle.^ 8cd 
muegquameruim^auctorc dctocuemcrcedclabop fan 

vitc fufctpere.E»ftmnoftru3 aiefuotfietoeduccttlloatn 
ieffi rpm.Smen.E>cfct6»c vtamtrabtU.vcUocotacac. 
tjane bapttfta.an Bapttfat an-Bia lufto:u3reaa facta 
milee rcge' feru* ofi m fufi io- cft et itcr f ancto? pparatum 
pannee faluato:c3 aqua iot cft.an.©meclcatoelnoftrt 
danisftnputtcoluba piotes memoiamtnianteoefivtw 
ftaf paternavoraudtta cft ftri0p:ecib 9 adtutimercan1 
biccftftli 9 mc 9 ^n.lBaptifta vobieadtunst/admani.*. 
c6tremutwn6audettange= .Cloaofueocuetn fctie.^ ' 
rcfanctu^oeivcrticcfcdcla- ve.^juftovale. lottota- 
matcfitremoteiactificame *rj £teturecclcflatuaw- 
fatuatoz.\.ifS:ecurfo:ior>a= Ai-ueoimfanao^tuoruj 
ncs crultatcu3io:dacbapti c6fifafuffra0i|e:atcpeo:uni 
3atooftofacracfto:bi0fra" prcctbue gloziofleiocuora 
rfi c rultatio f acta cft pctotfi permaneati fccura coflftat. 
noftrort remiflio fanettficae 1fccr.|£$tc poftpurtficono 
aquaetpiomoclamcm^mi nemt»cbcataiiiartft.a.Sa' 
fercrenobie. f uttfamo ctaOcigenUrtjcintcrccdcj \ 


Cdmunla. 

noblBoecufvtero pxocclRt dragenmartptB oiccda w«/ 
rcdemptiomfidlalla.flri.ai b<'feriatipoftr>o.canonica* 
matfgomarta que genuiltl a fertafcoapoftiuocauit vf=> 
tjmintercedepjo nobts«a. qj fcrta rerciaebr). petticw 
Jnpjolemarcrinparcuvtr* U6iduruie.<£rpmop»rnar 
gopude et letare virgo ma pe©ft c exsudi oFoitfmejM 
«rpfti. Jntemeratatfgo damoi. Jntinc.Ai ,i a * 
(Kdepow tfrf pepifttt poft ni.Sicutcrattn.kvrier.r6c 
p&vgoiutoiataemaftfhjH eleyfo.kyrier. ifrr nf.irrne 
tiitrit «ercede,p noMfcSd no S .<0 r cm' p pctis -t negli 
wr.v.^ftpartfi. Collcta gecusnfis BSfie nc mcmtn" 
vjBotcgeoficfamfo0tu= rte.®fieeraudl. ©nevobif 
' 06 fubfldfls pactsa bte wcum. Ojcm". CoNco*. 
«larte femcvtrginla parroct _A Weifabtlr mifericojdia* 
niie cofUctes:* cfictte l?ofti nia nobts ofiedcmcteripen 
tareddefecuroe.ifrertpj devtftmnlnoeaapctioomt 
Sdv «rapzonobtefai bueeruasttapenisquasi. 
.jeigenlrrtr.ac. Wsmeremureripiae.pS, 

Y)«trtge nobie ofie oeus fe> oit tcrcia.pe.»earuo cmt 
«* ; «rreratuaTptnfcefiV inteUigtr. 5nfti.c. ( a; loi i a q ^ 
onc tatfflime oei genitrtc? trt.Sicuterat.Tt T rtelev-fon 
martesaurtlifinobi» fupne 3Epeer.kvrier.paternoftc7 
flm.i(8impende.pefi.rp5. fitncnoa.Tibtopaftotenfo 
fclct^tne baprtfta.an & hs c6 f crt £ eum\ Yc.0?fie 
flUabett? jac^arte magnfi etau.»fisvo. ^«m^Col^ 

asaa OBBSBBSaSK 

p I ous quc ve let vocarteu ma g„ a foW8 p tcnde fl , B fa * 
ifertpfltotcestobanese no miuumtufiponrificemnfm 
wd». l "• forjanesvocabte et fup cficras c6gre«ftri6es 
nemeet'* in natttare et'mF iut comifTas fpm grarie falu 
ngaudcbut .;• Wa^are^vo* tartsst vt in verttate ttbt c'o 
cabtf puerifte vlnu ct ficeri placeat:epetuu eis roic tuc 
non bibetT oc tmfidfi no ml bfidtcriots i f fide. Uber tom 
ducabitervteromatrlfue. \ TP>oftv..p ^mcliaoneaur e* 
fnfibq,admat.-ivotoucc tu5aetau.me.il.irtnt.4Rl 
*& ocoibnciteafie.*. P fi.stcuterat. 'ftrrieleyfo 
i«lbvf* CeM«m-3g, a jj. aEpefkyrtet UWnf.Sw 
Sufirafita 

nos.T^ro rcge n?o *9fie fal riclerfon.U&atcr nofter.Et 
uu f ac rcgc. ae. Wfic c*au. nc noe.fcjcurgeoficadiiMft 
»fcevoblfcfi.#rem»,iCotra noe.*tliberano8.»fi.ee* 

aSefumue ompe oc 9 vt IWie vo. dremue. CoUecta 
femuluetu*rejenofter TflMolue qfumue t>oml- 
qui tna mifcratone fufceptt £]jie noftro? vtncula pec 
regnt jjubernaculavirtutfi <ato$:<iquicqutd,pcteme= 
cttam oCm a tc perdptat ins rcmur pioptctatue aucrrc 
cremcta::cibue occenf oina Igycr *pm oftm nf m.Sm2- 
tue ct vitio» moftra cuttare CSuffragta ab octauis pa 
i tjoftem fuperare:* ad tc 4 fct?evf$ afceft.oftt: i pmofl 
vtaveritae ivitaee & ratio* rcfurrccttoc.THotadu tame 
fue valcat Quenirc. AntvU q» (Ingutte fabbau6 % ttt ptt 
nle t f egnae. ikoft.iic. ps» mtevef.ijc.lcc.vfcp pctbtcw 
©eue veneFtgetee«$nftnc ften.cjcceprie|5mo fabbato 
jglo:tapa.Slcuterat.1tFrt poftocta.pafclKtfcftofctc 
eler<5.X pcP.*Ryricf. l£af cruciefitmemo.oerefurre. 
noftcr. Jfct nenoe. Jfcfto no6 pcr bac an3lptte refurflcnfc» 
ofie turrie fottitudinie. » cjcmouute tam no moiitnr 
facteintmtet.Wteejeaudi. moieillivltranonoftatHtur 
BHie vo. #rcmue.£ouecti quod cnl viult vtutt otoalia 
iF^Mtfi noftro? qeoomt alla- Pctft.an. oc refnrrecu 
jLlnc eltdc fupcrbta:* oc» onc coce.an. J5urrc#totio 
jctcretuevtrtuteproftcrne. be fepulcl?:o dpzonobiejK 
l&er^pm.ipoftvef.pe-Sd pcdttlnltgnoaUaaUaalU. 
tc lcuaut ocuU^n ftnc. J0fta an.tfruccfctam fubflt cjtfer 
patri.ltYrtcr.^per. Ttyrier numcofrcgtracdncfcftpo 
TJbatcr noftcr. £tne noe. tctia furrcjcitoietercia alia 
a>emoxeftocongrcgatioie an- ffmcift^furrcjrttamo: 
tuc Aua pofledifti ab Citio. tute rcdcmtt noe alia alla. i 
»nec*audt.S>fievo.£oira SurretftfpetUlutfrppio 
«•^-■-Sccdatad [^remue fuoqucrcdcmttf^gutncmo 
rJUeoftcprcccenFe:iab alla. Bdvcf.^Rcfurrcj» 
eecRatua cfictarepcUcne<t t>fte.Sicutof*ttvoWe.S<* 
cta.pjcpm.lpoftcoptc.pe. matti.xSurreyttoftevcrc 
ilfcpquooomicobttuifccrie aapEuitflmonlaUa. /lolii 
*$n fine Sioiia patri. ©icut crc fcqttctcs Otcfttur fucc«f ; 
erat.*ftFrielcyfd.3Eptf.'Rr <*«*« Sollccta* 

Y\j)teftaq0op0amtfert* ^AdrrtgcnobioocuBoe. 
f&coiQ oe*vt i refurrccti* A=5 j-tera tuart perinf ceflt 
«leoftinfiicfurpitpcipiaa onembeatiffimeocigenitrt 
m*vcracif potrtone g&utte ctsmariciauttltanobiGfu 
GffWtta [cftvtutt»ColLu pernevtrtutt0{pendc.**er 
" noe qo ofte pietatc cuo eundcm jtpm oftm. ^eTcto 
ftodt:vt<Jvntgenttttutpani toftebapti-a. /zliwbttbw 

onefutn 9 redcptict*refurrc cbaricmagnfivivgenuirto 
cti6elcretfi.i2tutt.vi.£ollA t?annebaprifta pcurfotc oo 
f^> epeUeijo ofic ofcrtptft mtnuan. jnnucbat pFi riuf 
^t legepcticirograptw queveUetvoeariefia fcripftt 
qtftnnobte pafcr^ali mifle- oicceiobancoeftnomeci*. 
rtoigreftirreetionej filiftui an.fofjaneovocabif nome 
/Yva«afti.(ftuite.*£oUa etuoatnnattuitateet^mul 
U.fcrtfttanaqeoficrefpi* ttgaudebftr.an. iHa^areuf 
ccplebc i qua pafc^aUb 9 oi- vocabif puer ifte vinft % IXce 
gnat* earenouare mtfterif ram no bibett ome Cmundft 
trjjaltb^culpisoignanf ab no mSducabitejcvteroma^ 
fotuc.T^er 0. E>e bta maria trte fue.Bd tnat. ct vcfpae 
an Sctaoctgcnttrijelnfce tf.Jputtbomo. Collecta» 
dq)nobt0Occut*vtero,peef *f\*eftaq0 ompo bcuevt 
fltredcptto m tidt aUa. i • ai A=Zf amtlta tua p via falut? 
ina tfgo marta que gcnuiftt tncedat: 1 btl iol?inf pcur- 
jpinlnfccde,pnobi0*a- Jn fottshouamenra fectando 
jte mater in partutf go gau ad eft quc ptedtrlt feeura p - 
detletarematcrofii* $n ucniat icfum Fpmoftmno? 
rcmerata vtrgoq redeptoxe ftnim.amc.Bd vcf.iCoUcra 
ifraclpcpcriftiapoftptfiln Y^>£atttol?5nt0 baptiftc 
ciolata pcrmaftfti oci gent 5 A-Jnoo q© ofic pclara cos 
tri.t tntcrcede .pnoble. Bd tnttef of o:i quc vcturftclTc 
matAvflMtptft CoUecra pdtjcitpofcatnobiofoicpla 
*f\ Rorcgc ofic famfoo tu catu j tefu *pm oftm noftrfi; 
A^oefubfldiiopacioabtc EJcoIb^factte.on. Scrttut 
mariefcmpvtrgintapatro- oftcflo:eb&t (kutltUu^aUa 
dnflacofideteeracficttoljo aftcutodoibalfamicrutaft 
(Hbueredde fecuroe.p jepm teaUa.un . Sacttctiuftl tn 
advcf* v. &ra,pnobiefcta oftogaudetcalti vooelegtr 
t»eigc.atoig. CoIIccm- ©eue tnt?ereditate flbiallS. 

an^Sctituiofteficutpalma pacefcpultafuttviuetnoie 
flozeb&tallaalla.an.fcojclc eotttncternu. £*ultabttt 
ttcic in tabernaculia tufto» fcti in gloita letabunf tnoi 
allS«itf.anJfcujci>pctualuce biubuafuta.an. fceddctoe 
bttfctietuis ofieallaiefni- uamcrcedclabopfctiefuo? 
tao tpm alla.i Q.&* coir. vt 6 % beducct Uloe Ivia mtrabiU 
C'9tearrtniMtevfcpadad: acltocofacanea. •tatu* 
ucntum furfn.De beata ma ftos rccta facta cft \ iter fco 
rtavt0.Pcfancra.crucc.an. rfipparatuc.ii. •meclcot 
Ifrer flgnft crucio t»e Cimicif oei nfi memozamf afi ocum 
no ftri libcra no8 oe'> nofter vtvrie pcib*adiutl rnercaTfi' 
l.Sa(uato:muciifaluano0 vobi^adiugt. ?4dmaru.*. 
dpcrueeafangumcredemt 6Lo:tofueoc*ifd6fute. 
ftt noo au jrtliarc nobis tc oe- vcf . > - jufton aie. iTolcc 
pcamuroeusnoftcr-j .Sal= *w-f£ttl eccftatuat^oi? 
ua no0 j^e falua noa pcrvir JLA fctSp tuo» corlfafuffra 
tutemfactccrueiequtfalua ^0:at<5co?pcibu30lorio 
ftt petrij in mart mifcrcre no ffe x% oeuota pmaneat:! fe 
bte»;in Sdoremuscrucieft airacdftftat-TJc-erofirn. 
gnaculu pcr quodfaluttefa 
pflmue facramctft.Sd ma» 
tmt. ^.Hdotamus te jcpect 

benedictm*ttbt.£Luta e fan 
«33 cruec tua redem(ftt mu 
*jj®cfto [dum. £0115. 
OLnobto q s oiie ocuo no* 
fter :ct quo^ fctc crticia lcta^ 
ri f act0 bonote:eiu0 quocp j? 
pct«i0 befcde fubftdtf l£cr 
£pm.tidvS.#.i£mi0tcrra 
adoictte beuoa pfallat tibi. 
T^falma oicat noi tuq oftc. 
Y^^rpe r#zcm 9 «£olI3 
Ai/tuaqebftcpacc cuftodl 
quod pltgrmfctc crud redi- 
mcrc oignat^co ,iaui vtuto 
% re. E>efctd tob3ne.vt6.&e 
oib*fcti0.an. «Coieafcomn 


Oat ccn rcnosrfed quingcntoe tibt t>at 0. 
^fercentoe.ZP.millc.c.llprcfft aufert. 
f enrurwff c nuincu oebee cofcrtbere totfi. 

Bd tnuen icduru aurcunt numertU 
f adlt eni mo flc luclee aurefi numerfi cuilib) ani.C6pu 
wSnoeofiiapnctptotabfeauretnficrt:$ndpl£doabano 
oAi.ZP.cccc*l^i:)cvtoadoipianopnctptatabuleputa.v.4> 
uireo nuero.£t anno ©fit.;0).cccearrrvij.t>abievi.,pau: 
rconficro.*annoont.a).cccc.lp]cj:vlif.Dava.4>aureonu» 
mtro.£tflc ?feqnf ante icarnattoie ofiitabulc aurefimv 
mes appltcado vfqs ad finc. £r ttc? cfi op*c a pnctpto tabu 
kreieipiee vt p*:gpetue tft anoe icarnatoie oriuuadoqru 

fcnumer^tabuleco«rridceanntetaltfpputat!aurefittbl 

numep Infallibittf oemoftrabit. Cabula aurci numert. 

?.vt.va.vli|.t^^jct.]cit^iij^u^j:v.):vi^vfl.^vtfl.jctj:.t. 

W.itif. 

Sd inucfedfi cyditfoiarcalfai&fitcalcacbiiTctrum 
«fdfi foLarci IFaj ofi tcalc ac bUIcjttfl ?fifl mo lctilf tfbte 
Coputadnoeoliio pnctptotabule<rydi folarl fubfcrtptei* 
djoSdo ett5 abf no t»fit.XD.cccc.l]C)r. jcvt.attribucdo fibt pn 
ctptfitabulc:vtdel3.ri.4>C7clofolari.annovero.mcccc. 
Ijjjcvil.oabte 4>eodecrdo.)cif, gtanno ro.cccc.ijCK^viij. 
&a.j:ii).4>CTclofolart:flco3fubfeqnfannteicarnatt6ieofit 
n&e? tabule cfdi folarl adtfigendo vfqj ad finc.ljjtcvoj cfi 

op'fucrtta^nctptoidptedoppctucanoec6ttnuabid.Se 
entnfier^rabule ante t>fit cotrftdce cyclfi tibt folarc tnfaltt* 

WuMdtcabit. Sub 4 otrcete UlPini ?periee If am ofitcale. 
Aucftnullifubfeattfilfambabucritann* olce£ eote. Si 
afit babet fub fe a US vocabtf biflejtt*. Cut' a ni bi flcjeti lf a 
ofttcalie q eftfuptoi ourabir a £ndpto kalcdarijvfq? ad fe* 
ftfl fctimattlptc.Jnferto: afit ad reltqua ctc vttiie erit. 
* ^"Ifl^^n^^a^aUtabolaacbiffcrrt. 

IgfocbSfcocBg f 
c ff b 

wv.xj:vt.>:jcvi|.^vi0.i.i(.ig.itif.v.vt.vif.vtit.l]e.jc. 
«c b » gco c bg f c t> b 

f a c 
Hd mueuieda feft* mobilia. 
ClRoradff cft <? fjecregula nfiiy faHifcnegi Wflejitoneqj 
flh* btffejero, t&ft numer* aureus currir B.Unumera.j:.tvl 
otea a crafttno ep? pba nict j>ma ©ftica poft f ac fcptuagefr 
ma:etfteoefllif0,pur nnnotarft efh 
jgtft currit per.fl.numcrfl.7cv.otc0 
fgtfteurr<tpcr4if.numcra.;criif.oics 
^Lftcurrirpcraiij.numcra.r^iii^icff 
(Stftcurrirpcr.v.numerfl.jefl.oie© 

tStffi curric pcr. vi.numerfl.jepjei.9te0 

t&ftcurritper.vij.numcra.;tr.oic3 

&, ft curri t per* viif . n umera . jc >: ri r . ole e 

^ftatrritpcr.ir.numera.jctvuf.oiee 

jStficnrrirpcr.pnumcra-rvif.oles 

iStfi currtr per. ti-numcra.rr tvtii. otea 

(&ncurrtrper.jei|.numer9.rjev.ote0 

(Qiricurrirpcr.riif.numcra.ttiij.tMcs 

^fi currit pcr. rtiij.numera.r r jeiij.oic* 

(&ftairrttper.rv.numera.jcxi).sice 

*2tii currit per. r vi. numcra. %i. oie0 

(&ftcurrttper.jcvif.nutnera.jEjcjc.otc0 

f&ficurrirper.pviif.numera.jctjr.ote© 

iQiftcurritper.rijc.numcra.jcjcFViif.oiefl « fcWM 

«gXegm. a ofiica fepruagcflmevfcp adoic ctn« m m 

*viif.copurado oic fepruagc* ctnc* id ctndudcdo wW 

a tte clncvvfcp ad pafcfca fat oice. jclvif .tndudedo «ru<p 
S pafcr^avfcp ad afceft.ofti fur oie0.0.includcdo vrrQ^ 

ab afceft.vfqs adpcrbccoftefftrole0.rl.lndud£dovtra$ 
S pctl>ecofte vfq$ ad f nita t£ fftt octo oice icludcdo ytrut* 
Btrinitatevf(pad fcftu^ facramenti Altariofuntoie** 

ineludendovrrut$* 
Tjaftbftdicttoesnuptiflvaperiftturaclfludatur 

afpiciendveteremcircft*qufl.qui0«bftdtctfl. 

laifiiuetflmfolenUfltu g»3t»oitoLo?. 

Tftflti.^entr^e.daui.^o.iLau.aiTumptiofanctfl. 

Ilbemteiandreas.^fluluocii ©im6e.|udaa. 

Brieiunem 9 nO0ainonetatc^ZDartbcu0 
^uattuoirBa.l^oftpen.crujclu.ctndotqttuoitpflqrce. 


J^ 7 fctoflndrca ^^.TKouember 
|n vlgt.fclandree aptl oe diuim** qt ttabatiolTaneaet 
irnt feftfi factou faturntni cp oifcipulis ei*t»u©:t refpl= 
tfanrT t oarie- £ t nora <y f* rtce tcffi a mbula rc otct t . £c 
tabff Idree acctderit atc cc agnue t>ei.Stattmq$ co» 
infi oftt l>orefietse otctf tjnoutm^mmoiamnotum 
isbocmodo. Sd vts.afie ad memotiareuocam*qiia« 
pifer. ccfaoecdtpTiomm rctcfripcurfozei^agnujoci 
my c c fi feclrt.eoltccti vocaucrir :q t vidclicct cum p 
|J&r*0 qmnoB btifa cetcrto moitaltb*ftngularv 
1 rurnini marty ris tcr tuoceiitc .Ifcoc eft ab mi 
tutatqjponriftcte pctomttdunouit. Ifer.tii. 
»cedis na talicio g ^y-Wup qt noe fuo fangut 
tv> noe tribue meritl ad JL ne redcptu?: quia oona 

n£uaquino0 [tuuart. fuivelleriefpontelargiturii 
c5cet1i6fct6wtuo:u fa ejtquovcftenobitfuuprialcj 
lturnimcrifdnti0 1 oarte na; facere polfirn* : tdcftetepla 
taltcia colcre:oa nobt0 in e^ viuedi nobte reltcru? puidtt 
Irerna bcatitudic oe co? foci c|b' T in otlectoe calcften oebe 
|etatcgaudere*qfber voiCfc rcm?*f£ocentte(timdtfipze 
rf.tpo.Bdmatu.^nuita cnrfori ofitqtfacilepatetfi; 
toBrnarrvc anc.a pt.ttno dclibuaeitfiamori inttmifo 
;rur.fcr.afti'c.X'.t-i«-U'.T»e initeaudictiucoidtb*infun 
\\ pfto» roart r» fecfidfl fc» dit.lu afinCef a t *d bot. 
tm> Gctimtofoannem. oe cdtprto9matt?9ctipzr> 
TR iEo tpe.Stabat tofei nillTte ouabVotlc 
nc0crcFOifcipuli0eiii0 o/fUjccvtgt.inoSieaeufFi, 
lo.zftrelptcies ieffi ambu tuageltfibmotprrrmirttf < 
[Untcrteit. £cccagnuo oeU legcf calge.oriice.frfi i 
£trc.f**mc.ve.bedc.pfbtt. li5fcr<pottadacnrilt>ftt t>cc 
amaactaUoeftoiufefcrl vigtliaenc.boteftlcoctpci 
pturefublimttaavtnofoluj tcgef admaiu.eujtae- vigi. 
vtrbaqafcttevel abipooo (.amro.ocfctts.fCandrer 
|miootctarcfcrunf:fedetii 4t>riadV0.fuppo0fer.3.Cli 
circuftSttare» q ftmpliciter dttbftapctrfi/t andreS et vo 
|poatavidetur:fprialibu0fit cautteoe..M .eicttepoftm? 
plcnami(reri|0. >&ectto.tJ. oicttoftofactavoafieripifca 

eCceentnarranteeuan rozeotjotm. .IXelfct! rcrib* 
gclioffcecarilTimiaiP fttio fecuti fut cfim rctiepro 
XJ 
Dffnnao 
rem.5. Xpe mc mtfttad tfta S>Ue#t andrea o6e-1nodo; 
.puuiciavbinoeufippftnac rcfuatmatl.Bntcmfl0.an. 
tjfmi.an.©tdceadreaecru= Smbulaetefueiuictamare 
cemcfigaudiootccbatqta* ffaUleevtditpetrfiaaiwrca 
inatox tu 9 fcmp fui ct oefide fratrc ciuo a ait Ulle: vcnitc 
raui rc ampiectt o bona cr n jp poft mc f acia vos flcri pifca* 

GBudefacrata \pf 9 * toreeljoitmattlltreUcttere 
mcriti andrce tettue in tibue etnauifccuti ffit euro* 
clitifcftareuoluceannua4 /^v »efum°ompe p 
pettftceleftia.OztnelfraeU V&oeue vtbeat*audrcae 
tieaoegentelcgt fubditaq apoftoluettufinobielmplo- 
patriarcbe fplcdidt fulferfit retaujciUfivtanfierearib 
ctfideicU . crmanueaclaut abfolutiacfictie quoqjfiictt 
gericeleftie aule e ctitit car ; Ue e j:ua ril.lffcer wu?l 
nalitam^pagincq^pafftolf nuUamfltnadtutu.C6g« 
gencrca Utccjfegcnefemi tfite.Bdmani-Jnuu.-B» 
na ,pcul pcilebat oeiubta a* rcm 9 victortoftiTimfi rcgem 
cbatapurgaelauad?ro ple= *pnu<8LutvictorcpercrtKW 
bcfacraf<£t>fio.ncno0qua tropt?efi coronautt btman 
ter ejcantmee cicctoe mar{ drcaapoftolfi.- Bcnitc 
flucttb»moxtUuUtefaurib» dmonoct.an Sndreaeapc 
viteoonauitvftb 9 . H geafed ftolueoljettad egcarmmtf 
procofulefurctecotrabftm regtocoeroaeceptlor qntl 
crucl tulit fufpedifi rcddidit proetuenoicfucre pmanw 
cclofpm 1 ^uctepcamagFe tntormcrtecofeflor. 
noftra Itbcntcr fufcipevota poftoUe.au. £gocrod 
fcrqj rcmedifi lcuado molej fcruue ffi ct crude tropfc 
criminfi. aue occue part optareocbeopott^tlmt 
gloita otcatur n b ccclcfia fi r £a<$ carnificce saaw 
trtnitativniccconftane cter apoftolfivt erudaref &x 
nofedere.2linen* Capftn. fuefact*eftpoputo?dw 
Qg Kabat tobanesa e* T>1= ttfi iuftue bomoa amjafl 
X fctpuUeet^ouorarefp^ qutdfedtvtoueafadcroc 
cicQ tefftambulatcoicit: ec* attUcrogabat popuia vt n> 
ceagnus ocict audicrfitcfi tmpcdtritpaitenectV -V 
tniooifcipuUloquentcafecu ocmterrf ctfuit. ** 
ttffttlefum.ff>co«rattae. /V*mbrfte adrcaeopt* 
^octotbonue.v.re V-lacarnifidb*wtccrctw cm 1 J "I 7 ii III y 10 11 12 13 14 3§dr*a- iBouember. 

crodarcf cocurfue faet 9 eft tnue femp fui et oefideraui 

Hulopctamattftaoicetlu. teapJectt.*0bonacrujcqr>e 
toe l?omo x amte^oet tjd cotc et putc bri t udi nc oe mes 
x vt oucef at» crueeV »n? btte jcpi fufcepiftt otu oefitde 
dreaoafitrogabat popnlu? rata:foUiciteamata :flneiu 
ttno tmpedirent paffionem tcrmtfllone queffta : acctpe 
due*£audc0eniae^ukanf me abtyomlbudt reddeme 
lbat:iaooctrtnan6ceffane magtftromeoivtgtemeres 
»fipabularetoft8in]tta cipiatquipcrtemeredemit 
maregaillcevtdltpetrfitan H- &ilejcit andream ofiein 
dreS retta mtttcnteslmare odoiefuauttat! Dum pendc 
ttvocauiteosDiccs.&entte retincruce oignu5(Xbtcom 
poft me facta vos pifcarorcf putauit martfrc.ia.uem vo 
frominfi. r£ratenlm pifea cauttapoftoluofieffettnma 
toredfaitiUi0.OleniteJt.il rtt tdeoamic*DetappelIat* 

G^mvero pcrueniffctad cft. £legit eu oftecte^cel 
locujvbicrucparatac^ fumfecitttlft.i&uem.$n.fl. 
ratvidene eaalongecjeda= uoaur.anwgumperueniffct 
mauttvoec magnaoicend. btusadreaaadlocuvbicrur 
Saluecru^queincoicejcpi patacratvidcfeaalongeer 
oedicataeeaeiemcbriseiuf clamauitvoce magnaoiccs 
tampmargarttl ornata&n feluccrurqicozge tpioedi 
«5» tc afcenderet oft e ttmo cata es et ejc mcbzie ei* ta c^ 
rc terrcnfityibutfti modo ve margaritl oznata^n.a ftq? 

roamorcceteftcobttncepro teafcendcretoris nro bona 
toto fufcipcrl . h. . 2Do?vtvo crojc ttmoiej t renu babuifti 
cemofiipdicantj auoiuitbe mdveroamozcccleftemobtt 
atae andrcao . Kelictie re* nee,pvoto fufciper^o *ama 
tibuo quoruvftt aetuqj vtuc- tot tu 9 f£p f utt ocilderaui te 
bat eterne vite fecut* c pmij .1 mplectt o bona cruj:. i ftb 
tatgitorc. Wibtladbucoe V^ftitueseospn. >L.tui. 
pmioelncretributtoiaaudi JL.]> £ct>iccnfcrpoliauttfc 
cmtettftadvnuoftipceptft btueandrcaetveftirinafua 
Kettetierbett.JUoiotas. tradiditcarntfictb^rt&uiac 
Qjfcur^egotgaudcevo cedereeleuauefteiucrucet 
nioadte:itavtttu erul ertcdctcefunib 9 totucozp° 
taefufaptaomeoifctpulum etue ficur iuffum cie fucrat 
crMpcpcditintcqzamatoi fufpenderfit.:aftantc6vero 

5BMf. ©e taitccc 
tnrbcad vigintimilia boim iSgeviditcruecSataecnu 
damabatiiuftotudidofcm fufdpeoifcipulurt^pepcn 
beivinl>ocpati.£>ctfisvero dttinfcmagiftermeuejps 
andreas cofottabatin jrpo ^Cttofitpuenulittfldlocfi 
meres credctiu ettjortabat vbt crujc parata eratvidena 
tolcrantia tpalcroocca nibll ei alonge erdamamt voce 
cfTcDign&pafTioisadrcmu magnaotccs.Salue.l.fl. 
nerationctcoparatloncef* ^r^-gittetesafitmanuffld 
nam.fr. IDomooetoucebaf J li£.crucccarnificea vteu5 
vterudfigeref ppte afitcla t>cponerct:nopoteratpent« 
tnabatvocemagna oicens* tus cottngereefi* I6c voce 
5nn occ s et 9 (3guts finc cau ma gna factus andreae air» 
fa t»anaf*'v< «Cfiqscarntficcf ^fietefu jcpemagifterbone 
bttceretcfivterudaref ocur lube mc occruce iftancmoe 
fus factus e populopdama poni: ntflaft fpmmefifufce; 
tifiioiccntlfi.^nno. I.t. perts.Etcfibocfiwffetvidc 
^Y^Rtercflvadit ois ppFus tibus cfictis fplcdot nimiuc 
JLcu3 clamo:ead oomfiea ficut fulguroecelo vcniene 
geeta omes partf damates ita drcfidedlt efivr penltus 
oicebat vi$ fctrii/pudtcfi/ot ptc ipfo fplcdozc oculi efi no 
natfimoitb*/bonG©octote/ poflerttbumamafpice' &i 
piu/modeftu/rationabilem qj pmafiflet fplendo: fercM 
nopcbcre bocpati:fed ocW midicf?otcfpacioal>fcedcfe 
tKcruceoeponiciiafcftaoic lumie obdotmiuit pgeead 
incrucepofltusveritatc pdt onm cute gfia in fecfefcft? 
carenoccffat. Zunc egcas ame.S u.K\. ©bonaerurq 
patiefccs ppFm^mittens fe oecoiem a puld?:itudine w 
efit^oon^ftmulccpitirectt mcbzioofiifufccpifti.aca^ 
cie. <&uc vidcs fctfis andre pe mc ab l?oibust redde me 
as otjciM&uidtuadnos vc magiftromcovtptcmcrtct 
nie egea^Sntuvtseredere piatci ptemercdeit.*. » c 
icpoapieftibiviaidulgctic. cur^etgaudcsveioadteita 
(l afit vcifti ad fcoc tm vt me vt % tu ejcultfis fufripti? ® c 
foluas ego penitus Wncoc Scdpe4ln.ti*.no*^ <M' n 
iftacruceviucsicoipoze oe terea pftfadamflbatttf 1 '*- 
ponind porero.Ctu v*. IBo= vi» fcm/pudicfi/oinarunu 
ctotbonusiamic*ociadre rtb*/bonuOocto:e/piu>mo 
as tmrff ad crucc afpicics a deftfi/ronabilc no scberc p 
cm 1 4 ... 7 llll|llll 


lll|lll 


II III y 10 Ll 12 13 14 


Sndrea lAouember 

pati fed oebe" oe cruce oep6i $a ruint© ei* crebiefeenttb* 
. £uc fct fie andreas z it ia oiftricr i fui iudiet) Dic .pptn- 
rcgc meuvideo ta adoio ia ( qua tc ocnuciatt t ft fupcrba 
et^fpectu ?ftfto.i.3identi meo nfa no vult tx»c fponte 
tf* cfictfe fplcdoz ntmi*flcut oeferere qd quottdie edit in 
fuujurcceloventeffedttfue uita.iv-i^rauitfcueadreaf 
cu fcre mcdie fcote fpacio et 06 refpiceret celum magna. 
abfcedetc lumie emiftt fpm. vocc ciamauit et otjetem e» 
TKimie r>oft. 2>c$? mattft oe 9 me 9 quevidi.lRe me pa» 

KiUot.Bmbulasiefus tiarisab ipiotudtccoepont 
* ta mare gaiilee vtdit qzxHute fce crucl a gnoul. *. 
tmoe f f e© ftmonc cjvocaf pe iues magifter ine*cbrtfte 
trueiadreafrcmei^fitre. queoilcjctque cognoui quc 
^tuUabtigregoulpape pfeftuefutinmdlntftavoce 
Hudiftisffes cbariflimt <p meejcaudi.THemc.Jtec.te. 
«jvni 9 luflloi0voccpctru0 % f\ uidergo ffeecariflimt 
idreas rettct! rbetib* fecutt VAjd in ei* iudicio oicturi 
futredcptotc.TBulia*>b&e fum*:dabamoiepfiti0fcri 
facereadbucmiracula vidc nec pcepti flecttrrl necverbe^ 
rSttnibiiabeo oc pmto ef ne rib*emedarnV £»ed fozte att= 
rcmbuttots audierant % tft 4» tact t\ fee u fibi cogitattoi 
ad wtiuo ofti pccptu boc q* buooicat.Sdvoceofticavf - 
poiuderevidebaneoWitilfit qjtftepifcatoztidaut^taot 

y 1 galue cru* A i &*& W* mUfc <W l t*"* mbil , ? abuit - 
wltcatacactejcmebzioci* Sedibacrcfratre^carifll* 

A» margarit; oma ta. Su* mi affecta pefare poti* ocbe 

fdpe Wfcipuiu ei* 4 pepcdit ro* 9 eefum. ZDultu relidt d 

mte. v -0bonacru^oiuoe= qualibetpavtotu oeferuit. 

ilderatactia^cupifcetiaio Ccrteno© etWtacaamozc 

pparata.Sufcipe.*ec.vifl pofttdem^aeaqmimcbabe 

i aatanooet^miracula m*c*oeflderioqrim>;aXta 

Li^idemua quotftageUif ergo perr*aadrca0Otmlflt 

aiflisim:$ti0 mtna» af&ita qft vterq* etta oeftderia b"* 

ttbueoeterrerfUatftvocate di oerelidt. XDuitaotmtfltq 

fetfotenimVgnccloiafedet cftrepoflefla etia?cupifcen 

5iitoe*ucrflocnoeimonet ttteretiuciautt.^.airiftei 
aiugo fidet coUa gctift fub ppfo fuo mitifltm* apparuit 
didtt:ta mudi glozta ftrautt fcitate aftt ct $f ai plen* :tftc 
Vefottao 

eft 4 aflidue otatj>popuIo % tot * rectotttaatwdtefltj 
;pctuitateifta. IDtceftfra noW0epew*lntceflbi.8to 
trftamato:appfiifrr.bieeci Sdl?or.i>ietaftcotLau*Sd 
multfioiat.i|fcro.5na.BUr pmipe.C6fitemttti*cteefa 
Zeoefi.oMianaduc\*>.J2i= w'~yn0iefoltto-fld.l<U& 

lejttt adrea ofts.f nodoiem A.3ftatue vircf facitfodU 
Saluc [fuauttat?.?ntau.a. d&ttiaftidiafitt'l?oMflP 
crujc pctofa fufctpeoifcipulfi pfoedet illt* cuftodicaman 9 
et^cjpcpedittnte magifter fuaenefaciatmalM.f*^' 
me?jepe.ptfoU.j&t&0adre % v.oeaplte-CoUawmaf* 
aeoiabatPicfeofterejcef* Y3* ar *** r( f [Sd#*cp» 
negfiefufcipe mcpedentcC ,v3etecjertrq volui aterw 
patibulo^-Bndrcaejcpifa eritfed^mcftoaboeiiwmo 
muPotgn^oeoapteffcrma meaatnmurlmetelocfimo 
n 9 petrt a i paffioe fod*. an. . me fempif nu oabo cl qd no 
»iduovtucf pedebatleruce '-j-rWZ tetbit.fcld.tr 
♦pjrptnolebtfisadreaeaoo J lttfflmueDfttfeabitabit 

cebatpprm.an.XDa^tmtlia ?fidenf tneo:qtftntl?alamo 
xpoamabilie tollceeoipue comorabif rettnftjumeroe 
apFioptimo loco cfi aroma - tut*re4efcet. cefavtp.wil* 
tib 9 fepeUuit .l^r^aude fa ftcr oe fct6 cUgloepo * sfrf- 
^rtRatan [cr3.vtg.Cpm Bdvcf.fuppo6fcr.anaw 
v3-dreaefrfl«ftmoiepetri pftil0Kofe*c&alu* .vrincoi 
vn*e>ct>uob*cj audierStab fy**ffte?fer*Cpfuft'co» 
tol?anetfecurifucrat cftbtc fuutm"*XPaaniftcauit 
Iuenitpmfiffe3fuft finione fuftiioeduje. w»m 
aotriteiiucnim^meflyaqd Bmauitcft.tfoua.*a3u* 
cft tnf pzctatfi tpu0:t addu oe cotvnt*e£i ?fef. m«»* 
cit euadieffi.D.g. v.Bnnfi andrea pS. Concedenobia 
daucruntopaoei. jftfacra l?oie3tuftfireddenot> Ijote 
d 9 tntclle]cerfit. Bh bft?an. fant nc inf ftctae ftofcm w* 
•Bftetefu^pemagtfterbone carfituftfimafucctHpiU' 
fufcipcfpmmefiipaceqita fnocmfri.eot.XDaielftw 
tpecftvtveniaoeflderaetc vt*.'9titnioM9&at-1lw 
(TyMiefte. [videre.Com frftArfii2tfi.CopUMpt*t 

^"cetua onefuppUcif et* matu.f nutcf ulPfloal* 
03am*vtfTcuteccretuebtfif qnUtiffulteno.afiepi.ft 
adreaeapftjoejettttt pdtca= oec*iTm°*fcf. 


Sndrea iRoncmber £j»ncttm itaqj eUgPln galattni,pcereevirtmaanl; 
D lemouidno pago er in* fict fuc tuftfdc ct fobttetarif 
ffcnuia parcrib^eucbariftto magnft oe eo pxofercbat te= 
jrfe* matreterglaon 9 fuft fttmonifi:vifum cft regt t oi 
Auicuercuraibut°etuib popttfovtcedeflarfi foztief 

Imagiftri ooctrinavrtliai oi> bonozeo a gradu e ccclefla= 
buarepertebafflcutdoebe fttcodredpiat* Jteoitil- 
Iwfcrparernomojeinome rSx^uis eligfasvtrran 
gcn^auri % argcti i gcma? v3lte frimtlitarts: t eraum 
muerfavarrtfido:<zmfttmo bumilcttndtgnfi fetpmoU 
dapicturanSparuttOifccdi ceretvtnofacerdotalteofrl; 
itodium erl?tbutt.£% Jluge cii pericula fubiret:regie tfi 
fcruc bone. cfc ar.tf coi. it .i| voluras:* clectto crmfttani 
rSmofie veturapioui popultmagtsfualefcebatra 
1 'dcsoperaageda^occ rodomociuttatepzfdieidu& 
qdvenerado^patrfifctvide matf mcflsperletaniasou^ 
liccrmarrtnic»felToti8 turot oscgregtoeeligentcevtroa 
«vrbi0cpi:aofon*ft|p6rlft quafl Duaepciofaemarga; 
rie partflaci % martf r?i fctt rttas acin fScte eccleflc cdi- 
(jnttni:icetcro9pat»fepul fidotmaeftrmaeatcpozna: 
cteaotuerfleacpcioflemar tascolunae:audoenttfcil5 
garttl % vario cultu aurt ge* virii egrcgifi et fctm eligtft 
msrucp oiuerfo futuracffct adfacriculmtefjonozcaad 
ficufabiicada eopiofafcie* porificalteoiftctjotgntratcf 
ttarepleueratfabzicadtopc vna Dicbfidircrfit. i-ec.v. 
neacpoftmodfiinfuaftoze f"Ygflcpofteatnrodomo 
ftensadotcfcenttafupzafu V vrbefctueattdocn*po 
oecocraneoainauriftcfiar rifer octfctc oocrrine fapfa 
ubudfobzietatetngenttztm curampaftozalemegitnfa 
, mtnfa ptudenria emtcuir. ctue eltglue in noutomo cU 
THKvirodbc- [fceciif. uiratevtra pontificalcoedu; 
Xatue eltgtue cum fub lo* cene ad pfectionie aree ,pfe 
ttjarioetnltoctueoagober* ctue iepaleef?abere mozef 
rcwlorboueofuoneporeglo fvifc [e*ercttir.;tee.vi. 

Iriolifrtmtevideltcerfranco* JLImiraculu q$ t>fiepcr II 
regibusfancte eonuerfarto lu^egttfilctiono efleoignit 
mercgimtnacdferuarcufn crclin1ierilrim.iiiiue.iRam 
ffmulpzefuleeeccleftaru ac pagum icmoufdnu vifltare 

S*Urt 
JEttffOcM. 

cupieo tn quo erat vt fupta- ad fcttft erejrcrfitfulptctum 
dt>ctm*nat*vtinibtoocume cui^ccdefla aBtareperictef 
ta inftnuaret ciugclica cuj in qua tunc fracta fucrat fe : 
fm&trjfcnoic^ncifccbaf co neftratadtumuUibtivtrtfal 

mitib 9 . £t cu j> bttnrtca ciut picij intraucrut.Zucvir od 
tate ptofgu carpct ircr:fute fanctue cltgWujmcniceiu* 
tnftnuatu eft aurtb*q»tn tlla *ta fctifutpicif fepulcl>rfi p 
vrbe x>ccc virt ptotjomtctdio ftratua i?umo* genuyftcitifl 
facto ab tie pentei mottib 9 otautt et motc£tcum poft 
oeftinatiincarcere afcrrcie otattofiuwrtlfrttuc fracta 
oettnebaf vinculieAcc.va. ffit a onotfoluta wdnth 

HBdiena boc factue ctt- et «pffrediebanf 4 atca icar 
gingq* fcittcct intUaci cereavtnculte tenebanf lu 
uitateoecevirt,p1?oinictdto Snlau.*.ermrtot&wcol 
oerincbanf ejceplo magiftri vnl*?feflb.ponti.<a)co.$ad 
fuiceleft; nolensmottc pec* ucntullinfra aductutocla 
cator;:(cdvtcouertatuMVi' ctoandrea. £tnota#coct 
uat:mifcrtu0 eft iUop-.tvirtf fcti andree fit mco.oeeoo. j? 
tUi^ctuttatisfuggerebatvt an.oeuuef.inoidieotcc 
illoe homicidasppcnttctil ^ofiDcfdtrepetuf.^Wlt 
fpiritali motte afftccrct % no *it andrea &fts* fn odotem 
eopvtta pfentc ecttnguerct fttaui.Coll5.B>4icu*t2«< 
|lYIcfiiUivtri [Hec.vitt adbor.totfiSwaocoi.a* 
vfuis pcib^mtnimc ofen fl.v0.an.£cccfoccri.cttar. 
ferinttnvta,pgredtebat are fuepoa fcr*afim§t.an-» 
uertcs poft tem p^pactte ofc fcnot bfii»ccf a oe eoi.mcmc 
bne ct otane fottto morc ap vt§. TBota ftfef. fcti andrt 
ptoptnquttctuitatitinq tUi eucMftr.v.tuctncraulof 
oiu mifli incuftodia rcncbi- eltgfl ftct feor. oc fcoandn 
•^■vilncvero [turJt.ije* ran<j>tnfraoct.bocmo.i l 
^A tngenamorusaerta* matu.Jnutta.oefc.w*»' 
violenta tcmpeftae et fulgn fola.£.pma*pmonoa.c 

ra oifcurrctia fublto p totaj dc fcfti fupt*. pos cu *A 
Ula vifa f fit ciuttate ct tcrrot *e coi aptos *m feM-«M 
mapcimua oesibtdc pofttoa Ocfcqn.legenda.Hccpm* 1 
lnuaflr.£ttficUltclincuftos ^fBit p^iUftt^ce^ 
dia crat;a pto carcerca cufto JLmttonte gtouofft tm 
di^tcrrtttofotaopto^rcm lcmcptrifipl?u:cttbtiap«» 


Vticx* foirbata* ©eeember* 

(t Dftl nri f efu jepi pdicarever Hnrbara ^go t»c Mtu te,pba 
b&ocifiotucrffls otfgll fuif* tatropftcttgneflagrcofidcf 
fent regioncaiandrcas apo facrat f?ui' ? fefta otet.a. atr? 
ftolueapud acfeafa #uicia gofidefanaoefttrpecreata 
anftficiareverbfioeiejeozfuf piopbanagaudfa mitdana 
{TtStttyeus [cfhA.fl. poftponitetydolavana»«n. 
afitapoftolueteuage «Carecrl tynrozc rofeogfufa 
liftaimtrmidoneftvtbtverbfi cruozc lapadic ardoze patif 
falutteaunficiauit. Scdtco cruciata oolozc.a ©beretrfi 
leciuitatl ouri indigneferc; cara veftimetie fpoliata free 
rceqfc rcdeptoztenf ivirru oeeollata trafccdttrcgnabc 
tibueaudiebat acfuanolcn ata,\1. JBarbaramoztebona 
reeocftrucre templaappbc vitc rcdimira coiona celica 
fiSbcatuapoltolfierut^ocua oaneoonauoe falucefacta 
lifldrcudatacarl^cntatcar ^^Ratulef [pfona.lDy* 
aret>crrufcrat:vttnterpoft vL>ccclialaudfi,pinatpco 
tiepaucieoteb^inrcrficcrcf niatanti tcftcrur gaudtaad 

n£nftafitangel* CMu* barbarefolenfa.Tfta,pjcpo 
oftiadandrcajapofto ccdif Carracella clAudif bee 
lfiotecn*j.Surgcetvadead adpfldcm oucif oife libarc 
mirroidonia ciultate ct cruc pctpif .Hee nitct ftcut Itltum 
ffejrufitnatttTca ocfcalore oeoefgnttgcttlifioet tcftaf 
ttrcerie^tenef. CuttUeatt HUfianl?eIaneadmartrrt6* 
PSe eccc viam nefcton quo D eclaccraf vbcre tctro oa* 
jbtf£ttllc: vadeiiuft adlit? naf carceremiro meritl bar 
mari0:itnuenie0ibinaue5 bareearccrrcfplcdetiubare 
tnqua fta rtm afccdee* £go ( >mtra oei gfa barbarc fcrt 
ciilero ou^ittnerf tui-Bntc folatia ©e*<| poteft omta I?cc 
ia»*.&itcFttandre$ofte. rcdttadtudtcia.3 JalatTufi 
9tir*foU.ft-£>aluecruje*pTt padiftgnelapadievnfmat 
'.fcm.ptfoi.t?y^t5 Jeocapurtfidtfimsimmtlla 
tttpbcbi,Sc6tapro?.cp.£= abfcfndifTNtncveftib^ejrutf 
rwadreif.»* Slnnficiaueft a oeoftota tcgtf I?inc oeeol* 
b ,? -§-gidttoftecficoUa latatnottf adceloe,pfictfaf 
2Dftlefta»tnco.nul.ad!7or. G&najeptobarbara nobie 
totfivti co0.fcf.Sdree.aph tccufcdcm paravt noerccfi 
CBarbare^gi3imarr.ad fdictfcorcgnem*Dl?enlter. 
pnrne ve.fttp poe v.Jn fcan Ocopri flt gRaciufqj folt fi* 
Uocfifpucaclftoxniicaip ttmo]C4Mida?iU0uifc>:po 
petuft.am.cp. E*fteoe*me 9 *fY[vovicerentt\u teci. 
cjrattafti.oecdi.TV.jCtbitrt \U.£mi2ema>:imianii£a 
nita e bta fit laus ottge per torl erat i vrbe ntcbomcdie 
qua tria futcollataoona pic 4da fatrapa ouj: illuftna W 
barbarc amoz. fpea ec ftdca ofcozua noic:colce idolawt 
rata <\b 9 pollca^fpcrc trtnU cam babcaftliavuUuoccoia 
tatceteftarafBrecozdeoge noiebarbarafltueapmcuc 
v Xrcebofreetriapliamu fuetuuctutiftozeUcsattili* 
ducarncoemoniatri&pfyat tft graoci cjrtiritrcUgiofa. 
trini fiha. 0rc>. <9ra,p no. K- . ffcinc,pfect*ad ejctera pf 
fcatfgo et martyr barba.Bt turri oga inadaf arcbucctl 
oigni.Bft m§.§. Suerotie f 0ooefccdttbarbara«£om 
nubecula eleua ta p fcfa fuc ptee % o*n5a o j>a r€l>9 n ^ 
noaturozafpoftoucapieof pfcctia.t Bdbonoictnni 
cula tniepifnafcra.pnobte tatiiubetoetnuctaTtfcnc 
ttb* venia pcto^ fuo» .pmiflt rata cepittcozde fuo cogita 

fttt oc eo? ncgUgerijs nulli rc qualit ad cognitioncwi 

mctioncioiciudiciltuia0c : oetpoflct|>uentre.ffandca 

licavoceficrinunciafthpFa cjdafapicntuTimovirooUffc 

qevt ei*merttf apctb 9 amot ncoealejcadria pleneinftro 

tegperua ctfubttaneaatcp ctaiedoctafotebaprilmas 

gicuFcfictl aleicozpie libe tieattingctotocozdean)>c= 

reifUi>. ZDco.tf aduevi$fcd labat.TV-JfcccefacwIaudc 

Sdrca.Copl.tpi0.admar. bi^nGidclcducrucifignut 

iutr. 5efu fpofubarbarc i cc marmoieo fiUcefponfa w 

lcftitubare. £HctteadozenV bfidictaomtmopluceptcu 

p.Ben.3ni.no.a.2Wirc / plc Sacratofculpfttpoiltcc. 

iudoli^ ©iofcozo natura ^mi itaudStcemtraeuluj co:dc 

dctfedtdolie,ppban 9 otfert futcopactitfcratffignacfm 

t^nra.pii^-coesno. vni* itactcacficti.Sacra.tt-.i«' 

^fifean.jlmpcfteacpftdae 1 yTr gctdltafitvtpFe 
pfiu9iurr!cdifvbi4Jlc6tnri J lmiraafcfiiipnlcbruu 

diiBvirilib^abfcodif.an-ltft dinc^tnievolcsabfcodcN 
nUcnobiliaamozcepftnnu cacuocatiadfcoiucrfiaopi 

barbara. J&ectmber ficibueoifpofuitficriturHj ^fjdea afitbta [S3.*-* 
faWimc;tnqt>uasfolfifene VjLbarbaral?oclauac9aq 
ftras iftttui pccpit ad inclu» earereroiauit ad ©fim a fta 5 
dtndumea. ^nbarbara timfactalbtdeftpurapcdi» 
fpee foltda fft flqucooloi in fut oejctri: cff lutft aq vtua t 
jrtntnamfaluatoiiplactdft ^ttuoiparteeoiuirattnqar 
pedefigura tmpmtt i fuc oo rerif ipa oiutntt* bapttfata 
nwoabfctda.dZtue moiboe q^erabulane ctta bt5 virgo 
grauearejjmit. ©tc.pba* circatunivtditmeatmelTe 
ticapifcinaffloe natatoila ouaefeneftraepceptapopi 
ligutdtsemedicinaapcftif ficibuefiertinozictevnater 

purgatotta.tStucliln u.no. ctamvt numer* fctc trlnita= 
jJtbWgobapttfataefpm t^eadtmpleref.- i£»atrte 
rcnafcif abaptiftamimita tn,ple3flageUa fctufitafpcr 
ramelleftlueftripafctr. an. rtmaftagellataftrktaceU* 
Hmaofi? idutafctafcrucf ciaudlf teterrtma.Sd iudi^ 
jcpicola turri arcc fca ndtt tu cttt vocai oett verti,pteftaf , 
lapFtsfpueelidola.iXctc ZotomettetmpetuDCoe 
rediti,pponltoefeneftrl o> oetefta* vtt grelTufpirttu4* 
Ihoncpfquaooctrtjccppoit bueoenegaf.SW» Hec.vw 
v^fideioae rationcX-Ui| V3 £uerfus vero patcr fu 
f*^0ftmodtt tfoofofcoto 4->4ievidceibitre6eefe* 
pfetfginteeptmpertalipee neftraeapctptene abopaii 
pco pgcte tn longtntfe ptib* te fct5 ejc pcepto iplue vtrgt 
btfibarbara oefccdce tftur nie foteadtfiaa:petiuitcur 
rt«rato;ddalauac* < pfenti terdafcneftrafiert pceptflj 
rifice oidinatfi figur{ folte* q replcta fptt fcto rcfpondtt f 
Luneacftellarfioeptctfi-.vbt ffrceeutdctWllutninatocj 
tf ns oitctc i colfina marmo l?oicm videlicct pater i filt 9 
rea oe?:tro fuo polliccvetut i t fpfie fafie 4 fttt vnue oeuf 
cerflftgnficrucUptcflu. --. inqnccredifopoiteticutvo 

£tfcjcparat*fcelertnatate utvirginitatcmcS. <Cefa 
tat occtdc* [cefluwgo celert oiro verberc effufo madet fa 
motcuolatcumarniozeS5 guincclanfatctrocarcere- 
WcgregUanigeri paftomo fparfo gaudetlumie. lp»fir< 
timet^derc. atndicattf iccnamiejcpipftaf folamic 
^ditotpunicdotuftcnamar ^njcpmofidtterttfceftdu 
moi ftt,pdito*ouef tptocuftc c& tall* clidtt fopftilc tf futii Wc faoc t a 

fomee pier-at! ccli fcadtt pa- ^-Ajifes fuggcrete&iofco* 

lacia fpofaf ouent oettati oe ro tumt ipfa tf gts eedl carne 

guftata (olatia* * • ^c obfcu q* ei* tcnenimanerutotau- 

roj>ditclaraiufTuttrant bar rinteirtlaniari^etUriniste 

bara pfes ait oi)s cscara 4 ftie atroctf oefrtcari-.nccno 

tua fanantvulnera-i"f oitf crcpitatt falein plagifffnte 

refpodet fcmia oii geriu oe= cofperfo pcepir in carcerere 

monia nulla oat medtcamu cludit fug acurtflima ttfta? 

na fed oeuscrcas oia. fragmenta volutari-flu^ 

-^&c audtce pf et*replc beus media nocrevifltauifl 

4-«u0furozenifu3e occi ; tuce celcfli ctrciif utfit: tpiue 

dereea:fed nutu oiuio fufce q? plagas penit^curatiit. 

ptaamarmoteetecta eftfu «Cedisfptranstminavad' 
pta queda mote ouobue pa \)nc pfes vae tra* aecenfus 
itoiibu s outft l?oc tntucttb 9 ad fcclera in oecote pocllflrt 
quo^vn^eotacrudelisoigt fcrue tubetampurarifitw 
tofuo pfiipfa ocmoftrautt: totesvbera.SedVaooeoo: 
4 ftati mur at^cft in fta rua t ta fide ftat imora. v-Xpoin 
oueefue effecrefuntlocufte. mctevtrgtnieeftturrtefo' 
Xuc pF fu* tratjens ea g cri titudinis* Sedvir. *&& 
ne90em6te.i(hoftcraoteU= »|^Jcverofeqiientflw** 
latn pfentauitcutdamarcta A^virgopfldifedctt.ptn 
nopttdt. Cuipfesait. Rcdi bunati pfentat^vidcnecfl? 
ftlia abt?ac fupfttciofa fecta in amoie oct oftantet ftfl» 
)2tue rndit. &edij ad crcato ctie futs plagie curatfltu"' 
remmcuqipus erraueram fttcanuda fufpediinceultt 
ncceftfugfticioinme fedin pedtbusfuKuverllsetUtt; 
vobie 4 laptdibue % metaltif ra ei*cfotarl.&apades ena 
manufacr? mut- afurdisca ardentcs laccribueaflM-* 
pita tnclinat! t eoe ocos ap do. i& uid plura^ ©ii PJJ * 
pellatis. !> •'i|fcrefee que fu= deret ea vincereno poflcoe 
rot tudurat iubct vr ardens crcutt ipeeacapitaUfubi rc 
ejeurat Lampas fpofc latcra oebcre fcntenrta- (St * a™ 
martclli6 oebincfcrif caput cns oiofdjotuepaf ei^cepu 
£tffcejcperif ardoieeavcr- tpamaouttefupia queiwfl 
bcra. v.^cgemiuocaetnui m6tem:vbiofonepu*3iiw 
ctu Aamntaa fuftinetatctu umfactaoeuoreaa^ 06 *' 


barbara Z&ecember* 

audttatfttamangelicavoce fumtf?totueto;neccU. I0y 9 
obtenta :ta p fc <p # f?is qui ^ atujc bcata trtnltae pzo 
Iplluevirgtntememoziapaf VJtuelucteradio nfacla? 
ftoie annuc r ecolerc t :coll u 5 mat bumilitae in butue vtte 
gladiofubmiflt: % tpe,pp:iff ftadto* fjd tementee buml 
maiiibueca&ecollautt. #. ltf9Ucrtim*cfibarbaratUu= 
|uflii vtrgo pfldte vefte fpo* mtna fubtilit! q t\x creafti pc 
li.ua flaaellie apfidtevtrie ctoza/zXuftranoeilloiuba* 
agitata.£pmpatreluminif rclut omefugae tenebzae 
pieoepcata candidt velami quotumctaleebarbareiUu 
nieftolacftvelata*v. &icti nuaftilatcbzae.roufitbcc 
maceleftiemantb^mactata vafetenero ftcoefugnone* 
feclcftieferuett btefefttelc crareqdnouirquianumcro 
loea turbiuc peftte. Xpm* t>e» pgaudetipare* oa trt= 
Slotta * 3uffu.£>c quif loco um oelectabiUe feneftraru3 
Dirgovt [fCc bcfi/jprofa. apptto:ddeftnifimtrabtlie 
rcnefidc fidabarbara c5nt- trimratieaflertiox ) uteem 
mit. £1 colendfi tfta folfi $* gfcrutabif fapientu gcttliu 
fof quomicuit./Tuifidcfpo- curtrtnalurillabiC flcmeti' 
podiftl fecu ad palacia . ilc tibue bumtlifi. o rcane no- 
flt.pquiefftiiftip longeua btetmptclTerastuafimilitii 
fpacla.fCe colctce ibac val dineopuetufi neoeferae tu 
lc wfgatoe nc ff ne. Sed bof am faluce tmagtnem. f> ec 
vtcra vbtccttcanunt mcloe anFa memona uuqrcaaat 
carmie alla.ate latu#< &i& ©ignatio tibt laue fit 1 gfta 

jiiobie. fnlaudibuean. ftttu0istubtlatto.am.cpm 
urefee peme fraudtb* bar fcaudabo nomc ruG a W c 5i 
baramimpugnatvtrgofidc »;< Spe ti»a«iiftbn' 1 -a. JBfidt= 
laudtbuepotenf etpugnat ct?bellato9t>u>:abozeviato 
MoUti.si.lfbaterfurcnego ruaquotnauatvfctoziaper 
fidcnatavenerandarectplt qucbarbara fuoscapttbia 
apfideocfciuguIandaMn. utfibeUo^trtpudtaetit afia 
Sdfalutegcntt&ozatvirao Colr-.vteivcf.ZPeo.Sadtic. 
ocu ptc rccolenttu martrrif % p c f.Sdrca.Hd bor.oiei Je 
tropbefi.an. elirainie ofo aclautf.cefaoccotcu t>icta 
tpocoffrmaf* ei*furTraato colla.adfciJasvef.ae.v.Pe 
mttndofalueoa^n.Spfe Iau.pic0br.r*cpm(evcf-c6 
ocddtf filiacrudeliipfcon *.t>ecdt.aum£.3. 2Dagnin 1 1 \ cetofimplcb* ftdeUet>omU de^paetfatfupaffltttofpta 
na barbare $ feftie e <»*am geftaevifccratDcruit. >■ 
pater luminfi noe mfidoe a ra<p nobte bt2 pP nicof. B • 
crtminft factUnboncftl poft mgt.an.c»paftoreeneocii 
J>ficoucatterminfiad0fta$ mcetbonecuftoecjofioeuc» 
aaminfi patrie eeieftie*eoir. ti grcg! pcee artcdereewcc 
ws.21>co.ocaductn.tdfc8 Upfa^celopfulifctiffimoP 
andrca.<r$p4r.$ tpe. Ctf*t; gnfi epatu nicolafi owdiftl 
colatepttcdfciro.Sd(5ma0 ^\tu& [tufifamulu. _ 
vo.fup6oofer.an.»uepfrtl A-fcJbtm nicolaft potUW 
aloitofc . ' n coi ,ID v - -» tufiinumert, oecdiaftl mtra 

XuUetaula celicalctef euUetrtbue qevtefmerM t 
t^ mfidimacbtnaoumre pelb*affcbcneicfd<|slibcre 
fcrtfolteotbttanicolatfolen mur.fi *.Wco-c>pl. 
nta. ulvagltue infaticoe mau^U*uu.Sdotcm*rtffe 
co:autt mirtftcc t>ae vtrtutft fcfo».3n4vlutt utcotaue V 
pmoidia inter onue crepun no: facerdotfi.^ «n^J 
dia« -nartaalejctaferiafe^ Tflobllimmie flddcm 

melfu0sebatvbcrai5tnetft nataUb*o:t*vclutluciftrrii 
te tenera bac vfue abftlnen* cola 9 emtcutt4»i \**gsff 
tla- ut^tfibafertole&ma' n^vnl*;>fcf.an.»oft* 
tr^oUuenefctfi q6naturan5 mipuerilcoecurrttetatci 
#tulitmarmo:fudadoem* cttemfidiW'fpietTorjtat* 
rtt.i >veneradcpottfe;tptu* rto^^feiuffofuWcicew 
nectard*optfe*efictie<|co: cumctie feie fufipbuitfluai 
decrcduloteqrfittnpiculo. tft. Kfe»udoicbonorcplewi 
Hufer mouis tnfpendtac5= ocifamul^ffiptib^oatism^ 
fcr vite ftlpcdia quo poftcar p:tnepbae,pbibutt. _ 

nie e jciUa tccfi ftm» irt pff a. f3 £a * ^&K'? 1*2 
icftapfingentretefucum AlJpwfaptao^ciitferuir 
facroftamievtnieotat pcib* patberevrbietqvnae^noo 
lungarfi in celcfttb^am. c Uflunte Irttamicie duUfl^ 
3Juft*co:fufi"* cd! £6fef; buetatoquodafamonmmi 
lor oci ntcola^nobif.pgcte f^ ruttlabat:3nrot ppfWo w 
nobilio: mo:ib* abipo pueri qnrabaf accefTu.Sedm 
U euo fccut*oftm.2Derutt vi pctie e^iffenttb^putntmi w 
uia reuelatioe ad ffimfi .pue inftar redacta optdtraivKc 
t>tfacerdottfi. «ratdval- UfWtatow.1. &««** 


1 1 II |M II 

cm 1 4 1 o 10 11 12 13 14 Rnicolao E?eccmbcr 

c pederet ad vbera ma trl t nft uuaf pfuli ot 511113 cp a r u 
onouarea-fi&uarta fertact nicoinfi.&eue^u.u.uoc.j. 
fetrafemeltoiepaptUao bt- aurotfginft tnccft ,? auro pa 
bebat- iu f£ quodamo facri trto ea? tnopia auro pzoifuf 
Iriuntf fcfutuvpftgnafama vtrofcqjoeteftabtlc infamia 
to2cnicolau0.i8tuarta*fai* ©eiferu*ademttnlcola* ; 
*Q*r2te0veroel 9 ttcrca^ JnnoccterpuerUiaiuratrS* 
^teraaeporeruqurobo* fcedcs euagetice iftiturtote 
nozfficcti*celebrabaftanto oifctpF8effect*e.a tffiamft 
fugne parrte accenft oeftde? df fpuircft futf obtectattoib 
rtomagisceleft! ^terrene «itdeomcruit,puetyad funv 
otgnttarl gftam appetebat muTaccrdottf gradfijt.itfl. 
Rcueracicfiefletnitniulos *-x Sovparctuvoraoe^ejc 
cupUtatinulUuobonorl inft vAflltopiofptcieepeticiot 
gnia nulioy vc otfponere mo eo? no oefuit ntmUtqlle ef f5 
deramiavouierfit: fed oi ftu futurue pttcr : iu ipo vt I ta ol 
diolegccortncrtufevicietes cam pmordio nattuirat; et* 
cdcftc vttajactttarefatase mSftrareoiguariteeft. T113 
bit. • £5cru*oetntcolau0 eniadbucmatrilactealere 
aartpodotrtftvtrgtnftrede tunceptt btntstebdonnda 
tr pudo:c.£arficp pf isim otcb*quarta a fejrra ferta fe 
kJicaremcfo auro fugautc mcl btberemlmas i bac vts 
opii* B#flucsitao3tnie cccdtct 9 :totaoie(ic£manc 
ttfccribufmetaUoouplicato bat. t&uada oiercpefta* 
i>jmtfautteanifami5£arft tef&jtmmaqiTatinautece* 
1 ml? tmtno [qsX .tfl. perut fctm voca re nicolaum 
dficfiinpmeuetuuetu ^tftatfeeftauirtcpeftae.* 
rie flore bfiefotft genutftet fi Z1>o>: 1IU0 clama nb' ? appa ru 
Itftcftct! fevoluptattb*abdt ittfdaolcesUUsecceaiTudd 

arut.fitinffuaepccequaf YSvocaftt0me.£t.ttec.v 
frcqntcrtofiiteplo ffidebat ^eieriUbuetgif anisflm 
Mc foiufupftitc no titt oiui- pUdter oomi tranfact! ccpir 
cwcrrftamoififtagirabar boneindoUeadolefceeene* 
txrcdeav. (0pibu0fcti0nU etnoftcuttUaetasaflblcr la 
colau0buiUftnflftc0.Beue rctutacoplcjciiaeftmfidifed 
lattocotuia,puect*eftadfft; nfteparcrumcomftat*vcfti 
niufaccrdotffgradfi-v £o gia:nuceccravterebatlimi 
«dppcoccelolapfacuida? naiquodtbioefcrtptuWpa 
Oc fanao» 
culo aduercebat auditu noti ifbonttftceo almt siulna rc- 
tmmcmotin armariolopde; uelattoc lettficatt ntcolaum 
batpectorto.Bbiautvtrotp pfulc oeuotiflimec6fecrauc: 
parentc o:bat*eftfepi*iliud r&t«an* ©anctuetfdemnico 
euagelicu antefuemcnt!ou laus rriticii qSanautlpoftu 
cebat oculos: ntft quie renfi laucrat aceeptft et fagaciu 
ctaucrit oib* que poflidet n5 tc otftributt % augert pdlwff 
porcftmc*eflct>ifcipul*.iv*. tmpetrautwn-xPuncribus 
audico^piconfcffoxtriuiu oatis necifutiuucncsinocc 
uenuinocctum neccpcucur tceaddictiquib^oftifcmue 
rttq'tott*adlocuquofuerat futtvttepreftdiufefttnanter 
plcctcdi.£tliberauiteo0«* pt<t*.vt0.&eenofcptima. 

j^taticpfolutoaavincuEvfqj T^Jccrgo pontifctBtfa 
adptojiuc6fuusfccuaddu= JLIfcqnoveftiffiaapoftolo 

tit> £t Uberauit* * ectio . vi. rfi cunctos oeuotilTimis pci - 

QamigiCmirreametrc^ bu0*ietum')0l?o:tat 9 eftinfl 
poli0ciutta0o:bataef' ftere-Eueomaqualicelefti 
fetfuo anttftite.Cui^obitu? comonercturotaculoffccon 
116 medtocrif adiaccrlfi par- ucifladoefiflagitabateriti 
roctyav codolentC0 epi[fue- mto peo:dif vt pafto:ef mif 
ratenibenerelt0iofu0]cdue iuavouiupaftotevrilejoiw 
neruttnvnficucleric! cfictif dereoignaref .$Ui0<Jpp«fe 
vt onotefuannucrepiouide macft ocuotioc «anriJ^J 
rent illi ecdefte fecudfi ftatu cc audintt ©e celo fctcctc w 
ta cauonu pfulc Ydoncu.£o ptJictuopontifejvtCflrcdicl 
aoneiracp facta itercrat 4* anre pottaoecclefleftarctrt 
dam pontifejcmagneaucto quepmutyoramatutiaUw 
ritati0 ad cut*tntuttum oim rc cofptceret tpm cofecrartf 
pcdebat fententiavt que ilie anttftttem adtugcno rtjn» 
voce,pderetbuc4>cuIdubio qtfnicola^vocaref.i- A u ! 
eliserctvniuerfi.^ • Sacte cu audifletfctintcolainflnif 
oci ofeflbi nicolae tevenera> ftattje^padutman^vrrfl^ 
tes.prcgc.iBaiucpcrcdtmuf adcelft.Soluatorielflii^ 11 
tuis pctb 9 no© pofle fflluart. tee clemctta.*- £tera W 
iSLui rrcf puerof inoiti ad voce cotam boibus t*i£t[ l im 
dictoo iUefooabtrefeciftira referebantulutKifamulum 

tslaudtb^inftatcpfcruaple -^ySaluatoae.^ 
bc.TRamq^lln.tti.noct.an. ^lBnc p:efui ille cetcne ' 

II III cm 1 4 1 d 10 11 12 13 14 


VticcUo. ©■eecmbcr. 

episbanc inftnuaareuelatl maffnalta.iauidmultlmo; 

oncadferir. ^lobis inofonc roiillicct plurimu rcnitena 

gfiftctib^cgo foiinfec*er:cu= oiu obft fterer : plurimficp re- 

babotcrcdo cni5 cpnopuem pugnaretintronifatufiltico 

jmiiflboeuSicaitivalnas ffcutmo* ccigebat rcgtote 

bafUtccfcta caltdirateobfer llli^ ponttftcalc accepit ifaia 

uabat.ZDis iminodumaru- 6? &t eiuf tftba mannozea 

tinali bozaqfia ©eo miflua facrurefudat oleuquottnirt 

anteocafeagcbatnicolaue fanaf ceci furdic audit^rcd- 

aCuqsadccclcftelauuaspio ditur.£tDebiliat$fcpfofpe9 

pinqiTcttniectamanucfiap reffredtf.- /Tateruatiruut 

pbendt t epe bladircr cp fcif ci populi ccrnere cupietce que 

taturoiccs . CLuale nomcn £cuftuntmtrabilia.£tttebi 

babea^UecoIubina vterat llaSRaprt.Ejcclus. pzofa. 

funpltcitate iudiato eapite q< (•fpitatircditegroso 

Imjtzveftrcfcru^fanetitatta >0 lei pfufio.TRtcola^nau 

nicolaus. Kr. JBeat^nicoIa* fragatfiaffuif pfldto, Bcuc 

iamtrtupbopotit^nouitfu* Lauttaocfucttaoeftincrftui 

ta famulia pbere celeftia co- biuio. Baptifaf aurivifo in» 

modadtorocozdcpofcfitei* deuaidtcto.iiaelmarimer 

largttioes.lllli nimiru3 tota fu3 patrt rcddif cfi filio. <£q» 

nosocuottoeopoztetcSmtr pzobatfanctum x>ci farr! au 

terc* . Btapudjrpmct^pa gmctatio £rgolaudcenico 

tT&cinifcadiuucmfeD. Jlli. laococtnar becocio.iHa qui 

Caipzottnua [ilx ir.ic. cozde pofcit illu pzopnlfaro 

pful palmio Cneris att. vicio. SofpeoreffredituM» 

f iliveni mecum:eft alicjd fe £ha x> uobia btc pf nteolac 

orctiqdtueindoIifariDebC' 1 .catus C5nl3adtbue.art. 

un.ZPorirrogrcflueenfra ntcola^adbucpuerul^multo 

rrcecrdamauitilereaitoo ieiunio tnacerabatcorp^.pi 

min°qdctl03pctierit!innos faf»-i BccXic fctcfreqntaslt 

mtnc mco credite qx accipie mia fac pccroz 1 pdcbar man 

tieetftctvobie-£ninci'q6 data. $uftc?picvtueudo 

petiuim 9 acceptm 9 :enadcir fldrjonozcfaccrdoriimeruir 

wqiioflagitaiittcarttasve ,pmoucrit>iuit*«.in Bmie* 

ftra.fiuovtfoingcnrcoriia oetntcolaitepStifiealtocco 

tulcrccUmozeadfrderazcc rfltuainfulaoimb''feamabi 

ccrrimfaluatorllatidabant lcmcributr.ni i3pcromia 

s 
Jnoeta.andrcc- 
laudabtlemvirucuiuemeri; etur.an.Bndrtas.folftptet 
tieabomtclade ltberaturc| ^ocapoftolta.fccctiopnw 
ejc totocotde qrfitillu^ J>v 9 . •"V Sdauer cuiufda^tuuc 
£?ultetaulacelica*cp-&oU V-intsmowutclcctfiama 
laudat multi*v Jjuftue «er- ri:ptotectum cft antepedce 
mittabtr.Snre.!&ftdict*.I* beatiandreeapoftolitnufo 
aCopiofecbariratlnicolacpo remarte.lEuncfanctusan: 
ttfe jc qui cft oeo gloz tarte tn dreae ejcultae in comio att* 
celt palatio condefcende fup i® poz tet bunc rc fitfcttari vt 
pUcamueadtefufpirannb* cognofcamuequctncuadi 
vteputoegrauicarnegtra? uerfartueeft operatue.fcu 
f?as adfnperoe^ollecta f&c autem*£>edta. fc.wfefto. 
uequibtmnicola5*vte\me rYg fufa [Hccno.tf. 
moxia tjcaducntu.ctoefcto dotationetencna manfi 
andrea. adborae.afte.t>c moiwiereiclttllumaftatiro 
lautS.cetcrafccoucnjtncta reutticet loqucbatur.£6$ 
coUccta.Hd.ii.vd.afte.v.oc nudueefTetoediteitumcaro 
laudt.fupcrpoefer.bf^-jCje otcens^icnobiapcrordinc 
ultctaulaceUp. J&ttlevirel ete^poneofaqconttgcrunr 
fuf.tevv-i0taptonobi0au ^rfX ille [tibt^cctio.ul 
te mccr.awd jcpi pietae omi xXrftdtt.Tftibiloecultabo 
pzofcqucdalaudcquifuifa: quicuq$ftebomo.Jggofu> 

mulinicolaimeritalonge la ftratt filiue ctuia macedonil 

tecp occlara r nam ejc ei* tfi> qm nuper ab r f aiia aducni- 

baoleumanatcftctofcplan- Sedcuveniftemadpiopua 

gutdoe fanauolllvt^.meo auditUooctrtnamfurreruTc 

ocfctoandrca^.an.Xmbu nouaquam nuUue bominu 
lao iefuevte.inpmtevcfpie p:iueaudiuit:fedaff0na ( p- 

feftt.^.Wlejcitandreaoiia. dtgiaqjaemedelafma$iw 
Jn odote fuauitatf *£>icrti 9 ficrtaquodajooctotequifc 

eKotegatnoe poUa. oeiaffirmateneotfclpul"'"- 

oftefcpi^btiadrecapFi £goauteme6boeaudilmti 

tui repettta folenttae : vt cu* ptoperautvt eum videre poi 

tue procinia ftnetnfmtfTioe fem.THoncnijaliMdarbitra 

recoltm* ppctua ocfenflone barmift vt fpeefTetocuo(i J? 
fentiam 47 .E.5tcmco.oead= HaageretiCumcpnautijalfe 
ueru. ©noc.btiadrccapft mueoppzefliftucttbuefum 

Qd mar.giuiir.^fcf.^nno ffuautenvBmcfau- - ' 

$rt ^cepttoe brcvirg. ©ecember 

lerit andream ©fia.5n odo^ iftt natura mirate tuu^ fctrft 
t&Jnlau-a- Saluccru;e.fos genttoiefgopuerupofterr 
lfllugposfof.t>¥*-<9ttupbe us gabUetia abo:c fumene 
bi.aceotapi'o?.cp.j£ratau ; illudauepctosmifcrd.lDY 1 
Arcas oc fcf.*- %nnuctaue r\ 5lc £ra pont^ctberaco 
rfit.Hd bft*.§.Wie icfu jcpe v^lfit ado:a t pdtcat trina 
$fcf»coir-i(fe:otegatvt0»me regetcmacbina dauft$ma= 
mo.D3duc.cufufffc.tinfSd riebaiulatOutlunafol-zoiti 
ty.Ttinfefto.cfttnctacolla. ©eferututgtpa perfufaccli 
SibmStocr.inofttcacueft. gfageftatpuellcvifccraHc 
folu fiet oc cte memo. per.a. ata mf mune* cui* fu pn 9 arti 
emagt.etbftdtct 9 .etec£a. fc^mudupugiUocotincsvc 
£TJn?cepti6e beate marie. trts fubarcfoaelaufus c.3 e 
advs.an.Sctabeigcitrit ataceUnftctofccftdafctofpt 
infcede,pnobtfoccut 9 vtcro rituoefiderat 9 gcrib 9 cui 9 r> 
#ceflttredcptiomfidialla\p alufifnfu3eft.Oglo:iofat>o 
viaud. a!&cceftregiavir= minaejccelfafup:afrderacS 
ginuqgenuitrcgevelutro* tecreauit,pui6Iactaftifacro 

laoecotavtrgoocigettrijcp vberc^ vflcuatriftieabftu; 
quarepcrim' 7 ocfia bofc3ftl littureddie almogcrmietn 
matf go itcrccdep notf oib** trctvt aftra flebtlee ccli f cnc 
in ©etamariagcnitrtjcoei ftrafaeraee. oSuregiaaltl 
virgofpibndicta:eteventt tanuaapottaluclfulgidavl 
adnosfal^ctercdcptionfa taoata cvirginegcrearede 
ropulcbraesinf mFiereBtu pte plauditcUiariama? g. 
ghofalncbotofctSvrtcbep (3fiatibioo.qulnat*.£pm. 
camvtinfcedae „p nobie ad rjfurge^pperaamicamea 
oiimtefurpm.a. Succurre i^?fo:mofameaivci:uei 
almagcttrir.r.pimtfer5adte brcstraffltYmberabiitirc 
cofagiettb 9 adiuua % refouc ceflit:fto:ee apparucf ti ter 
ocs (J in te pfidiu :o:a,ptott- ra nf a: tps ptttatoie aduftt 
namudtpiaculisinfucipzo IV. Solciufticieregeparttu 
clero itcrccde pto canoicozfi ra fupmfi. % tcli 3 marta ma 
cljo:o e *oia,p fer.u femineo rte feodic «pceflit d ottu. *■ 
iW.SImarcdeptotfmarerq «Ccrneotuinfiluineng.iudc 
ptaccUpouamaneaiftcl- tcfldelee.Stella. U)odic 
5 marie fuccurre cadcti fur cocepta c btatf go maria £r 
gdcjcuratpopulo tuqger.u .pgcntcoauid^Sfiingt.an. 

7£Stj 


Jncouai) 


^elit nanqscofflcravirgo ^ 
ctoilaude oignifluna quia 
cje te ow> eft fol tufticie rpuf 
Qe[oe*nofteraua. jfolta. 
SG ^pplicattoncferuovtu 
ozul Ocue inifcraro: c jraudi. 
vt <\ in occpcoc oci gcnirnc ' 
avirgints martc ?gregam: 
et 9 inf ccfltoib* a te oe infta= 
ttbue tjiculis eruam.g cudc 
OJeo.oc aducn. Sdcoptcto 
rifi.fnper nunc otmtttis an. 
f£& iocGdttate pcepttonc be 
ate marie celcb:emus*cefa: 

rnoietollto.Yidmtfrut.liur. 
fTotdeivocefimulpp^regc 
venererfi. iUrgtntsetmrts 
tubile£nobili0Oitu0.p.€le: 
nitc Qu.t.no.an IDodtecd» 
ceptaeftbtavirgo marta ejc 
.pgenie oauid pcr qua f alu & 
mudi credenrib 9 apparuir. 

pt Eocsnoc*vnl*tfgtnts*an 
JBtifTtme vgims marie <5cc= 

pttone ocuoriiTime celebte= 

m 9 vttpfa.pnobi6tnfcedat 

adonm te(urpm.an,. ^elijc 

naqjesbravirgomartaqx 

genitrteis otgnitatc obttnu 

iftittvtrginatcpudtdctano 

amiftfti. Ifrodiecoceptac 

beatavtrgomarta. JLec.t. 

Y3 £ata t g Rofa fp vlrgo 

iVUmarta ejc regia ftirpex 

famtlta oautd oiifida ictub 

tatc na^aretbnata.Dteros 

folymts in tcplo ofti nutrita 

f»t t.ljhaf toact>im maf ana ^trfonc 

otcebaM&om^pafnaerga 

hleaictuitatcnajarerfjma 
ternu gcn^erbetWecerat. 
*V.lbodtc?ceptaeft btavtr» 
go maria e t,pgenlc oautd g 
qua falus miidl eredetib 9 flp 
paruit.Cui 9 vitagloiiofalu 
ccoeditfcPo-v. ^clt jc ccrtet 
omi laude otgnuTuna <i finc 
i?umano femie celeftc fecfo 
,ptulitpanc.£utue« lct 
*yY 5ta eoi? fimpiet * rcta 
^JLate oeu:apud tjotee ir 
repl?eftbt!ts etpta erat.TRa 
ocmfubftatia ftta trlplpartc 
oiuiferu t. Hna ptc templo 1 
tcpli feruitozib^tpendebat: 
alia peregrtnig erogabant: 
tcrdaftbtafucfamiUcrefer 
uflbatvflb*. JBtUTtmw 
ginisconceptionc ocuorilu 
me celebtcm*.lltipa,pno5 

btstnfcedatadofimiefum 
XPm.X'.®tgnftnno5eftvtd 

cufuma oeuottoe femulcir 

equanob^gtnttat! iflgnta 

pnlluiartir.eittpa.UfM' 

♦-■rCaqjiufti ocoljoib* pfl 
Xcanosdrdfvtglnrica* 

ftu oomt otugtu ftnc Ittero* 
4icreattoe ctcTcebant «ouc 

r ft t tft ft oe 9 fouc ponaret if 

bolc ets fc oftt obfcjo ea m 

cipaturostcui* rd gfe * £ 

plftofitftnguhspanttfw 

frcqucntarefolebar. * ■•» (l 

nuril.vr tnofftcwocff* 
9n.<f.nd.M.I»ocHe«cfli 

rxateiuarit. &eccmber 

<fMrgomariacjcfeminea= cepraeftvtrgo facratiflima 

bmbeletafarebageU ejcuU tftetUumiat^eftmfid^ftirpe 

ratoce fci ?gaudct oie mfc bt§ radi* ftta, B t bfidtetue 

due. ^tgnfi naq? eft vt ei fructW allff , *l£uIcl?:io* 

cu fuma ocuotioe famnlerri ree ffit oculi ci*vtno 1 Oetee 

gquanobte^ginitatisinft' etnactecadii1to:ce.£tbndi 

gntapuUularfir. Bftdicta f"YStu8obiectupu|X«vt 

«venerabtlie fca mariatfgo V^irfotc magno fuffufue io 

oci gemtrtje cui 9 ?cepttonc actym ad paftoxc e c| cfi pcco 

celeb:amue intcrceiTtotpt' 7 rib 9 fuietn pafcuieerant fc 

fu\pnobi9 adofim ieffi jcp^ ceflit:nec$oomu3repcdare 

* Coceptio c foodie fctc ma volutt ne foitc a cotrtbultb 9 

rte tf ginte.Cui* vita iucUta futs 4 b°c a facerdote audic 

□ [cu.Ulu.eccle.fcecmj rateodeoppzobttfclogiono 

JLT-Bctficafitvtcncl?cni= tarcf.aeucftioacbioliqua 
o?feftiuttae appioptnqret diucfipaftozib^fuiftettagc 
Iftcftn6nuUie?tribuUbus lueoniettmmefo lumfeafti 
fuie bierofoUmaitoacbtm titcutoijriMBoUtimcrcloa 
afccdit.£a4<& tcpeftate ibl ct?im necp iviftoc mca turbc 
ifacl?ar pottfep erat. 9 6lo rfe. £go eni ffi angelue ofit 
rtofe virginis merteoufi oi miflue ab ipo ad tevt annfi> 
0nifiunfirccolarn 9 £ut*oftf cietibipccsttiafefleeraudi 
fcumilitatc refperttangelo rasTclemofinneruaeafcC' 
nficiarc ?cepitcrcato:emfi dtflci?fpectuci*.H&roinde 
dt/ •J&tiflimctfginismaric annavpoitua parterttbi n> 
pccptionc oeuotiflime ccle* Uaztvocabisnomcefmari 
rYBnCb:ern*.<Cui*.*.v. 3m .ffu. Stlrpsicfle.tt 
v_A.a^ \\\t ccios ?aucs fuof in officto p cbo.9n.tti-no.ft. 

etiiioacbicfiobtattoeafta? £oeepttocr>odic fctcmarte 

tcvidcrcttocfpcwtcfiimu Vginifcm-'pulc|*mrudincre 

ncrafpzcuit:tnfrogan8cur fpejcitDe' 7 * vtflrautt t?umiU= 

inffecfidoaipclfecfid^afta tatcfua- - ^ftacftfpectofa 

xt pfumeret otcen e muncra decta a ofto cui* cocepttonc 

foaoeo idigna poflc vidcri: celebtam^ipa infccdar pto 

qnctpe,picidignftiudicafl3 nobieedofimieffijrpm.an. 

fcripturaoicentemaledictfi iSlft^ceptacfttfgo facratif 

cfTc boicm qui no genunTct fimatficiHumiat ,; eftmftd* 

iiufculfiintfrad. [fitftco fttrpsbtaradtrfcf.iibndt' 
11 X 


■ I IJneonccpttonc- 

ctue fruct*ci*. *, iToccptio mittitur - 1#rcteritentinll' 

tuafcisc.vffo.6ou0.anfi. suramuudibtiiuerquflpto; 

v.m. Jtccitoicpttmo prerfallajceftfirattailltust 

-^-r^mpozibusltaroli rcs vanapulcl?rttudo.>v.»ea* 

l_^giefrancoium: iUuftri taeemaria.vttnotftctoquo 

gcrmanuercsitf feungartc ttdtano. fcccttonona- 

o:dinclcuira fancteoetscs yY iC adtecttfl l;anc fpon? 

nitricioeuotne:fuoc£OfTicto tuamamozcmetoimtic* 

lugitcr incumbene vjcozem ris: mefponfaminceliefa 
cujcit fpeciccutueiUect^lau bebte* fitflpeeptionismee 
dibuefptritualtbuelntende feyto tdueoeccmbziefoM 
reno poterat: nec fyozae vir nta cclebzauertet crtcbzan 
Stn ie ilio oie per (oluerat : fj da pzcdicaucrie : mccum in 
oiuino infpirattonc comonl resnofilif metgloziapcrfru 
tue fponfam oomfituflit abi crteJfruiue autem occoic* 
rc: et orTlctum m atrie tei in mozc c^tatico raptue :fpon ; 
ecclcfla ocuotiiTimeoccata* fc quamt>u;tcratoWtut(cifc 
utt. iv-^onccptiosloziofc tnduitvttam monafticam* 
vtrsiniemaricejcfcmtnca; Candempatriarcrja aqui ? 
bzal?coztaoetributudacla lcycfactue§»diuvt>:irfcm 
ra ejc ftirpc oautd.<Cuiuevt : conccptonta beatevtr0inttf 
ta inclita cfictae illuftrat ec celcbzauit: et celebzandum 
clcfiae.v £onceprioeftt?o= pjedtcauir- jEuautemofie. 
dic facte martevirsinte. (Cu •&• .^eltjcnanqjea facra vir 
JUcuoocraua» aomariacf omnilaudcoi 5 iusvira XX autcmvcntucftad sntlTlma.i&uiacKreozriis 

illam antipt?ona : pul* cft fol tufticie crjriftua oeufl 

cbracea oeeoza ftlta bicru- noftmtf.d&rapropopfotrr- 

falcm-opparuitillaamicta tcruentptoelcro/tnrerccde 

folea luna fnbpedtbue ctue pio ocuoto femico feru fen* 

ctincapttccozonafteUaru5 tiant omcatuum tuunmcn 

ouodccun :c bo zis anscloz ii quicuwp ccicbzant tua con> 

cotnitata: pulcbrttudinieq; ccptioncm. iftuia. iSIotia- 

inerTabtlte % ait.f&ecot fpon -f elijc.ite octini. Bnte lauj 

fc qui rui bauiteoituummo dee.X^ifumtocudiratccon 

mentaneue cft : l>odieeft ct ceptione beate martccele. 

craenonerit.firflcutfloed ooccptio [*c\?nlauo.*£; 

bodieefticraeincltbanum sloziofc^stn^muricc^ie 


bcuevictiiUd ©ecembcr mlne abiar>e otta oc tribu Sd.i.TV- SEpefitt^fi aUaV*. 

tndfldflracj-ftirpeoautd. AuiOevirginc.Ce^amoje 

an. «Conceptioeft?>>dtefan= ^w-WfpoCfoitto.-adiil.cp. 

ctcmanevirgtmecutuevU JLftrmatafftctinciuitflte 

talncUtacactae illuftratec fancttncatafimilif recjeut:* 

dcflae.an. 2*egalie;tpto# tnrjirfmpofcftaemea. -fcr. 

glic maria ejeoitarefulget: Ifoodiecocepta eft bra virgo 

cuiue pzectbue noe adtuua- maria.B Ua allaA-. £x$*t 

rtmete ifptrituoeuotiflime nieoauid.V. iCdcepttoebo. 

ptfclmue^an. «Cozdeetani= w-jSdicaui [Bd.vi.cp. 

mocbnfto canamue glozia Ju>.inpopulol?onozific3to 

in bacfacrafolcnmtatc pzc cttn ptee oet mci bcrcdirao 

cclfe oct genimct e manc. tilttis ;% in plenitudtnc fcto? 

an. JCumtocunditateconcc' oetettomea.K-. ^ocepttoe 

ptione beaie mariecelcbzc* l?odtefactemarie vtrginie. 

muevtipfapionobtetnfce; SllaaUa.*. <Cut* vttaiclira 

datadoftmieftijcpnvby^vt cuctaeilluftrarcccnne* & 

ITRoib* [ttipmiovef.cp. tCoceptiotuaoeigctttijrf go 

rcquieqfiuiainrjeredi* ^TRplateie C'£ld.tjc*cp. 

ttteoftimotaboztucpceptt JLficutcynamoinaabalfa 

fOt-titmir^tcreatozoimri ej muflromati^aaodozc oedi 

creauttmercdcuttintabcr qfimyrraelcctaoedt fuauU 

nwuio meo a oijrtt mt W:i ta tatc ooor"; . iv sCoceptio tua 

»btnl?abita a in ifracl berc ocf gcnitrt jevirgoSlla aUa". 

itarcatelcctlemciomittc X^fiaudiftanuciauttvniucr 

rjdiceoA'. Kboftparta.Bft fomudo^ipofterum.Bd 

W*an. «C onceptione bodter fcflae vef.ocs afieoc lau . pi 

na ppetuevirgie genitricte % bf. vt in pmte. <Cpm* 

oeimarte folcntf celebtem* ^v fcafi libanue non inet= 

quacelfltudo trnoni,pceflit Vj.fuevapozauU>abttntio 

Eamulio [aUa.iCollii. ncmca:iquafttberebtnrf?* 

tute qeoneecleftlgfe cvtcdiramoemcoe:iramt 

mun 9 impttrc:vtc5b 9 btcvtr meirxmozietgfe. \ Ifcodie 

Sinie part*ejrtttit falurie cje ?ccpta.Bftma.fi - JCoeeptto 

Ioidiucoceptioie ct* vottua tua oetgenttrt.t virgo gau* 

folcnitaepacietribuattcrc^ dtum annunctauit vniuerfo 

mct6.p oo.n>emo.$ ao : mudo :c t tc entm oztue c fol 

Bdr^zaeotct.aftcbelauo. iufttciejcpeoeueitoftcnqui 

ZB.ttif 

Sufecmept- 

folucs maledicttonem ocdit mum tu falus % ptotcctlo no 
bftdictioncapffidcsiWMte^ ftraqjtubtlatio. * >onacrea* 
oonautt nobie vtta fcmpi tcr to: ofm ci es vitaviuctlu vt p 
na^^^-f amulie vt&ZPco, cib*almi aubertttevfllcam* 
oe ^ducru- Copic.rtcut &a* Efrut.Smen.^5uftuecoi 
^^amaftpapeieUoumar fuu*v Zttagntficupmiioe 
tf^fuootcfitmro.Bdvet}. matu. *■ tSha^pnobtsbcarc 
an. ^ulgcbut inftii tao>fctn patcr.Bfim^t^an. JLctcnf 
tillc m arudineto oifcurrcnt oimag mina ftdeliu in bcott 
iudicabut nationcstregna folennitateauberttqutrcm 
butictnu* 5 u ft sanime tenel?ono:ecatl?edrcponti 
i V\ Jfericozdta (Xottca. ficalis gttatur intcr c\)oios 
A^tuanobisofieqsintcr angeliceoignitatl tpc,pno 
uenictebto oamafopfeflbie btsfittnterccflb:apudtpm 
tuoatqjpontificcdemetcrt cu quorecjnatco:onat*inc 
pende:inobtspct6:ib*ipt* "^\j6uscj [tcrnfi." 
p:optciarcfuffragifs. A-/populotuo efnefalutl 

y\£tts 4 nos cocedis fon bea tu aubertu mtniftru trt' 
A~/cto»martyvtuo? gen buiftt:ptcftaqs:vtqucmw 
ciant fufciant et vtctoiict na ctozcvtte f?abuim*i tcrrl 
talicia colercoa nobis inci ccflToic(cgt?abercmercamt 
ua britudincocco9 focicta^ cette.|MPeo.oefic»uw* 
tegauderc.eoo.Jreadiua pcr.a-fntuapadctia^ 
tu.mco. fi. an. £o:po:afcto dtftt aia3 tua lucta fpofa } 
rutnpacefepultafutivtuct odtfttq tnmGdoffitic^o 
noiaeovieternu- 6lo:io- fcascuangelisfangutcptf 
fus oe'\£oir. vt§.Jtauber p:io iimtcu fubegifl»« 
ttcpi«x^fcf.Sdv0.an Huc rufaeltgratta. 
pful. wttiu^occomunifu ^j^audinoaocnamtar 
ucrpfaitno^reriaf.ibrmn^ v3Lnoftcrvtf(cutwbca« 
^3-ygibcrtcufuimdite rpi luctevirgUtmartfrietucfc 

atWctafplendtdcade^ fttuitategaudenuw:^ 
fto noftris pcibus quas ttbi ©euottots erudtarfi affcctu. 
piefundim*. 1 glonofepon l^errfm.*!* *** 1 lh 
rlfernoftrefalutieopifcrvt coabbcaoit' Jftebom » 1 ' 
Pigneoemufcanticanoftra adolefcctia. guftuocdnr. 
tufrupevincula. uesnfm ColU Jntcrccfiio. 
refii3iu3turoburpotenti(Ti : adu*.<ropte.tpt*»* 
cm 1 ■] 
^^^^ K>t fancwuicu- ^ecember* 

Pmu. CcIoj? rcgelaudatce eftreddit*. :■ ©umfutfldea 
cficrtpotetem.TJhzefults au Its prib*bentffn*faueretie' 
tjerttcclcbzeni^fcfta btf.p». fus.1p>er angelurnJfcec-tfl. 
Ienitc.3oxnoc,4,j6loifo; £^T3figctcitacp foztcmoi 
fi»0 in etatc pucrili coftttut* v 3. ta lie nature: cStigtt ai 
aube&tus In fctte meditatio deber tft JTameracefle fedie 
nlb 9 £feuerabatiopertbU8. epmocpofitocarntsonercfi 
ftlioeaoocvni^tel.a. H?ic \)oc mudo tranftfle. f&tuma 
occeteradotnat^Diuinl0fI' igitoperattoecfictafalubzi 
ctiomWrcgtefuttoagober terozdinateaubert 9 vtrcon i 
itincltti tctb" 7 . Zlttteralt fpfcu 9 * fucceflbz emcri tu s,p 
bus ocniqj ftudijs tradtt 9 ca fidcno oe vtrtute tn virturcj 
niepibatanofoevirosfenfl eiufdefcdisponttfkalcfozti 
Iweimozibus. "Hinauir tu6eftDtgnltate, i&uem 
gjBnctusvir (XccM. beatus pontlfejecuvtdereri 
I oomiaubert^facerdos timozc ocigfcctu^Hdprcfbi 
fpi^battflim^rcfulftttpib* reratusculmc eucritcfi. 
Wgoberti fra ncoy regis in 2&iiq$ ad puzz fcculi negoria 
din- £tui ab tpis facre pue* relinqrct a x>f acon atus offi 
rlcicanniffugnagraafptra ctopzomoucetUu.Bdpfbir. 
tueanuofosviroefcris pzei- $n*H*noc*an*toininai$itur 
bttmoziP'*" <- ZDagnifku5 pzouidctcgratta camerace 
focripontinxl aubertimcri* ffsfoztttuseft cpartis oigni 
i.£ui°pcibu@ btfis landeli tatc^ • * n- SdeopfuU rectoz 

fenafittartari cruciatuf electusvtgilattflime curam 

jtaudeton^rurbafidcUfi eommtflt grcgtsfernobata 

quttmnobtsDcftinautt pa* nullocaJTblabozeilludtffnc 

tronu.£uiue. Aecnot t>a. baw IHibtlenlmfanetus 

3)tteraUb"ocntq$ ftudi aubcrtue tureb*tranfitozijf 

ie traditur:ctccclefta alm occupabatfed ad fpcm 

ide fanctiontb^occetcr in- cterne oulcedls ceteroe non 

fozmat^pgradusflngulos vtfurdue auditoz jmocabat 

ptofictcsfuccedentibuevtr* ■ , SudifiUa«.fl^efon, 

wtuicremcttsjmect^eftad UKtaincdtctecriocii.Y.tiir. 

culmefacerdotaUebonoiie ^-V.EnitquidEUmplue ad 

iRamculatroctmieeflet ^JLpafcbafificofulareacs 

xdttuafachauberttpctbuf cufansbeamlucia jpiauaj 

Hber angeiu ontvic verttatf efle: ct caftitarc fuam celefti 

Suberti 

fpdfo cuirodtrei&ua pafcl?a feccrur.$0t£ ficuiTaiydiuvo 
fius?p:ebefacozripuir;ice mitorauitetcpdiuvoluiial 

pit ad facrtficta ocmonfi in- locuta eftturba ctrcuftamc 
uitarc.«Tuibraluciaait£go ©tcca.Bnnuctovobtepacc 
Ctftoetrcdanoefacrificaui oata eceFc oettotocletiaooe 
quotidtcocovtuo.iv. aiucia regnofuooetcctortmarinu 
Vgocidameperlqdfpapfra anobodicmoztuo.£tfkur 
repoterte?tinuona?matrt fyabetcatbancfiucuiiraeln 
tuendeetuafubueniet:*tec teruentriccfoiotcmeaaga 
ce falua factac. flt: ioctidu rt?cn:tta mcfciattebuicclui 
oco[tuavirginttatct?itacu tariffracufancoaraaQnoft 
lupparafti.v, Slcutpmeci volutatcomfactenteafufcc 
uitae catbancfifi fubUmaf peritiftdcViV.'£ratftfca£a 
arpouaetcciuttasffracu ofioicerramieqiapdMut 

fanaoeco:abtf.»a:.jUov. aptSboiesgnficaracfttnw 
~fy ©nccofularte circa ea fpectu pnctpuloqbaf fapitn 
CU fecitcoptofuigncaccc tta.£tofi80imotlerirea. 
dkiravrptccarefiniiaferucf £recta njtolv^rutfi culfflif 
olcfifugefiiacrarctvrficcd- roimctaocfpertt.^too.ln 
furncrcf.BtiUainnoicUfti ui.no.a- Sctuaaubcrr 7 inf 
rpiftetirtmmobilieoiceset tataljuiuspclagicbftaeulJ 
£go rogaut ofi 3 tcffi rpj vt nuUovaniratie tctamfcw 
ignte tfte no oficf tn me qtU porutt abtncepto o&ettott 
nuaribiinfultcurcredetcef rc-a. 5gifoagobert 9 cItunc 
jcpo; etideopctiuiuiduaas f raco» monardjia rcgniw 
marryrumeivtcrcdctib^tol nebataudicaoptmoncfrf* 
lerc inozrte ttmorc 1 noncre ricrcbio ad efi veiebat:cup» 
dcttb^vocemerultattoioau ena&eacejfirioceelcfttavl' 
fcrrcv*. ^ogauiofimmefi rooeiediftcaru £ratcic!a5 
Kfurpjvttsnieilrcndoficf deric^oztuetnvtllaqvaUe 
met.£timperrauiat>noin:> otcif vocabulolanddinuea 
duciaanijrtvrifmei*.v. Bt ftudiorcltgiStaoeniaequcj 
credentib^timoze aufcrrem fcfie aubcrtuo futepclb''flu 
pa fliote % no credetib'' vocc viaverttati redurtt* in ctit 
erulratioi0.£ttmpc*il.vi. ftievitcItbzootUgcnftitciifl 
-^^ancaguiriateeonofe uit*v.?uiru6Vtpal- & 

KU rcteeamtciciueiiuria Y^® rroJ ' umanc ^ lufrflU 
filadifi in cr>vtfcerib"meret «ctozpfciue anrt4uOI?0 cm 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 llll 
MM llll ft 9 10 11 12 13 14 eg. Wecembct 

ftem tato ardcti^rege' ofii* quo facrc rdtgioie oumvela 
cumfecuturfi:<ptovicint 9 in= mcn acctperetai famulatu 
ftantc fine feculi fciret nil?tl d?rifti conftanter perfeuera 
fuCclTeqdadtciadu artib' 7 rct-^ actaeft. Jteaioajc 
fnievltertus patuiflct aduer Y"-vJ£obttuvcro bcaIi P° n 
fastfrannidis cius impetfi J^Alficte quo t£e fcii3 be= 
TOltdfioefcfldionobispara ataeiuaaimacarnerefolu- 
uitobftacuUuoasnobisau tafugnabtcrufalc peciiflcr: 
bertuvidcUcetgregi futpa^ velqucperfoncctusfuncrtl 
ftotcvtgilatiflimaTcuftodc terfuiflent:tdcertumadno= 
aia^ fideliflimfu 0r. Ifrcrue ftram not iciam no perucnit 
luensfctaoeicultrijcvvalde nonullis refiftaibuecauffs 
trudle ad fcih oei culto ic au que ma jctma virtutfi ei* |>te 
bertu aeceptf abeo fcimoni anoftramemoita fuftulerut 
alib^idumetis .$mmoztale vt facileejctllie vidcam me=» 
adcptacftfpofu* T^oftpo liusfilerccpaltcjd fabulofuj 
ncafcftncfioib^popisi? fa- Dtcerc»SCuautc.iV. , atI?les 
crt?fultupotifici0 jjmmot. ta oeiiclituea faccrdos ma 

Qi©nftitutueaut z.-aii gnueaubertuscurfuvitein 
tnfcdc potificaliaubcr timoicjcpift.icUrcrconfunv 
ws:qUequatuft£ineavijett mato, iDodicfancrouicftm 
nocnoftre poflttnlitatf euol celisfoctat 9 collcgio.v.Sa 
ucrc. Sltterenicmtnet§>vl crievlrtutibusrcdimltueet 
iofcrmocinclndivalcat.a* ideoetcrnn glo:iacozonat? 
nimaUs etenis l?omoficice IDodie.i&orta.atbleta.aft 
non potcft quantue f?ic f ue= lau.X»i@ra pto nobis brc pa 
rit inocuUefumi creatozie teraubertc.Sltoignteffia. 
cutnitylcratcomficcfiama Oebellando £5nlau$.an. 
roiibue mudi: .pprer q$ cu* foztt arma to oeus pzecinct 9 
rcpaftoialifnecclTitudtnevt virruteatefcculaparatabc 
debatur artari. fStua ftinof otum aubertfi collocauit tn 
fcnfeoecUnareporuifletve* fedc pt for.au. Hubilaeonc 
rafides eft quia foeremu po- btueaubert^inlcttcia fcruit 
tine 5»monaftcrtuoeiegifl5 cicttagelisi0ua.rt.©eluce 
iV.Beataaldcgfidievirgo vigtlasfcfisaubert^adonj 
octvenerabtUsfacrl almip- labifecozdtslaudateufctcf 
fuli3monttie»"Jactacat£a qtmeltozcftmiactuefuevi 
contunyfponftceleftie. v.'S tae mouaU6*.i.9iuer fp&e 

et aimao iufto? facerdosac Y~yg>mlnei>cu9 nrmulci 
fcnni3 0ftibftdicttefi tn fctfc A-J^UcafupnoBmtam tu 
.ptjacEqsfuovreattb^fide atmerquovcelebiamueglo 
U6.au. b?u btue aubert 9 c& riofa certamiuattribuefub* 
tat ofto canticii3 noutt lctct fequi in fcta,pfe(Tione victo 
eccFiacameracenftfiq: ,ppi ria.U&eroo.VDemo* ^et 
ctattoncfuoppzomeref oclt aubrrto.peran. £loilofej5i» 
ctov»bv* SubertcpfulicU- ful aubcrteoumcmn;tpore 
te*£p.Collaudab(t*V*3lu« gnaetnefnttate nobieqav 
ftus germiabtt. Bft bft*an pfenti venta obtine vt curfu 
1g>crfectuatnfctitatca iu* fidelifpaetotecfimagnifice 

ftidappl pflilaubert^bodi^ mueefiffnefine***«M 
crrta oie celteulmtnibus cft i feftt. f tfmeo.De adn*. S 

rronifatua angdoij turmts matuti. $mutat • f ubilem* 

applaudetibuoacocincttb? oeobto^martTV^ff* 0^° 
bfidlctus oeue. ColjS. flfe9 fo. (autefnegflecoionabc 

qui ppFo tuo cter* vt3./Dco. ato oedit martrrl nicafto. 
ocfctIiuaaper»an jColutn ©eft/jnit.no.ii.jnfeerati 
na ee tmmobilts luda fpofa one barbarica ofi sepopula 
rpi qroleplcbe recrpcctat ref gallia btftsvtrnicafl 9 <i 
vt acclpia & coiona regnt al- ote ac nocte mcditabaf llej 
tcluya. SpcruaX^Ueafl geofiifozmavtrtutj foct'c 
£raudtnos. vt*. Utemec comtnbfibtgrcgi.' -iBms 
sefctotudoco vrii v abbutte. viM- Tfbreceptfit>fii£dteaf 
aocadncra. Bdbora$otei fermoeietereenaopefllto 
afcoelatucctettcot.cficoe, fuoserudtuitotfctpUnaffllu 
***■ C Wtrafi * eptfoctoiiUu tta appbendere. finarc 
et^fnar.Sdv^afteetplfcr fre. ^ ^bfidioecircfidat 9 
b7*.3c5? merttUcp 5ufto? multovmitifi piaofeflionie 
rfiaie.^ccoUft*. r0coft5tia voccclamauitadofimtipe 
martr^.qrcicot.^v.giuftozji oemStefctofuoadfu§ftt°? 
aie. afimc i £lotiofudvi= c&falutceraudtutteum^* 
ctot nicaffueipaquamerus ©ftecjd muIttpUcflti.^- W 
icmartfrftclaritate etnoie Cgftftoyantme. 
topcoiffn^ofitnfone fan= ^^abtempeftatiarurt>i> 

ctopmartF^victrict taurea nevvandalo^erantgfo-*?' 
tripudiat ,p nobia ad oefi pi ff tTimtvtrt oetain gallu> » c 
U9 tnterceffbt eriftat.^otu pzcclarilTtmt fancttffHn^nu 

- caftueretnov pzcfuUa btilTt 
tnue anianueaurcliflncfia 
portfcjctmegnis ^digifsll- 
gnis atqjvtrtutib 9 inftgnea 
ijfute meritte ct pctb* banc 
iri indignatiots oet otu oif ■- 
feffeoeeertaucratqtuV>oi« 
bua bereftb ,? a pz auttattbus 
ppftetticti adjcpienareligt 
one t ve ra oei cultura ttey e 
pcnitctta reuocaret ac tate 
gfccuttSia i otuine aiaducr 
fioieoffenfaabccclefta euo= 
carent* %iu n- . 2>um oiuf no 
iudtcto fincren* £ fcruos vpi 
fraflariminlftri anttcrnifti 
Rica(lu0hdeli9feru 9 Dfiivir 
tutepctnctusanimi. Jniu* 
(hciaec ttmoze j>ftitit aiam 
qrfuaad tetationc pparauit 
£doctua a ofto no timere 
W0(Jcoipu0occid6r atam 
autoccidercnopoiTut. $n. 

IWftantib^bonto [Jt*0* 
fcttfllmo? vtrorfi ntcafil 
Yidclicettantani ftudifdco 
tinuia pdicartoib* ©fonibuf 
$ ppfm oet ad pcnttentia fi 
ncpattentia atcp triumpb& 
martyrii ,puocabat vt quoe 
piofpcritae no£ta ed otfen- 
flonie fttmulu incitauerat: 
oeuotatolerantia aduerftta 
m non uidtctn 5 oanationte 
(edgratia purgaaonie cau ; 
famqjfauuiacffieerct. tfr. 
5anctu9 marryr nicafiuo 
vdutaurutnfoznacc tribu- ©ecember. 
latioiiiedaufuotgne paffio 
nio eft oca min a tti pcr quc 
pzobatti0 cozoua vi te futt ac 
cipercoignue.f£Luam ppa 
rautt Deua fe otligettbuo-v. 
Tfl 011 cnim codign ae cjrifti* 
mauit pafllones l?utue tcm 
pozioadfuturam gloziam. 
lauampzcpa. >£cc*t& 

TlHterea caftramcratur 
voandalop agminactr 
cavrbem remozum avntuer 
fa regioe oepopulatameceo 
tatumcl?rtftlano£ibtinI?a^ 
bitantiu auidilTime ocfidce 
rantc0:velutliimico0 oeojz 
fuo:um*mozibu0pagano 
rum contrario© pcnttuo in» 
tcrimcre atcpoe terra oelc 
reardenttflimc ambicbant 

%w autc» iHtcaftua pon* 
tife r fpc gaudcn in tribula 
ttonepatiene pcr erercttia 
ccrtaminte fozma scdlt fub 
diti©. Bd feltcita tcm tende 
rcfemptfnecSetio* .(Stuoo 
infide robozabarocrbio opc 
ruminftrucbatepcplio-ad 
felicttatem. ^u.u.noa.an. 
Jnfanctefpeifingularitatc 
coftttutu0atblctafozti0nt 
cafiuequuto tribittatioibuf 
anguftiabaf ejctcriue tato 
magio ftnucozdte in cartta 
tcoilatabatinrcriua.i.O 
inuocarc. IDietuuuebndt 
cttoncpfufuocelcftialTum^ 
profcutofidciomiaerunrit 

!2c f ancro 
laculainimiclacozoniitrtft* petrauttclcinctiaquatinne 
pfrimeruitDemanuoRt-pe- iUiel?ec trlbulattotempoza 
Berbamea» ^ZPirabilecft rtemoztis noadiudtcuifal 
ct laudabile nomen tufi ofte ad indulg entia gftftemibud 
pzo cui^amoze btfia martyr tnvera fidei cofelTtocptoficc 
nicaftusnecaduerfapatiti' ret.T^l&eatifftm' 7 vtrodm 
mtitt ncc moztc fubtrc fozmt caftus cfi germanafita fctS 
dauitfp? ^fieofisnofter.* Ugiecutropia trcpidosjcp*- 
£*ultetfuftiin?fpctfi#f"'itu\ anepkbieatoaverbierobo: 
irn^JitimoitacpfubucriTo' rabat.St<pa(udui8tn*cem 
v>4iia oie furcntlb 9 circu5 ontb 9 t>fto ^mcdabaM- tt 
quacpaduerfarifs:acfoztif pafteadcel&manWflrma' 
pltoc6cuttttenb 9 vrbc:nitnto bateoebfidiciiotbue.Stci?' 
terrorietediovniuerfactui» ^f^T&opicfiptin* pl 
taepcuflaadfctCiftmfi nica A^cummagnaeia^ltatia 
ftumtnozattone,pftratfic5= rftdit oicene-TRoepugnare 
currerfit futuracp pagano? ^faUttewanSvtflbilib^ar 
vtctozia pttmefcentesaujct- mte fed^biamoub^nofidt^ 
Ufipfolattonte abeotancpft ciavirtiifcdc^crcitatiocvir 
lifflpatreqrebattnterroga= rutfi no tm cozpoze mouaji 
tcs cjdvtili 9 factendfi occer* cjtft fpfi vitali opott et.^M 
nerct: aut fcruituti gctifi fe gnattone quippc banciuiw 
tradcrctaut ccrte ad moz tc^ oct tudtelo no tgnozam*pj? 
vfq$ pzo faiutc vrbf otmtca uocata- iStuapzop* wtw 
ie»w« Bgoniftainuicrueni falutie eoflltfi notntbitam' 
eafiuexptpaflioie «cmpto ftcopficttadoiuinaflag^ 

fibi pzopoftro cadefccogtra aimcouertam 9 . ft 5 n0 °" 
tione armautt* £aliq?mctc ofiico lupietrrucrtb 9 bonuo 
corrarabicm pfcquctififuif paftozntcafluefctifpueW 
fe armare pccpit. v «tonfoi tute roboiat 9 -®ccurrttiui 

tatueaoomtnoiinpotcntta furetib 9 aiamfua,p<" ui6 * in 
virtutteeiueinduttfearma bueinmozrcsareparat • 
turaoet.lEaUq^ Jlcctio.v. Surgceaboroneflmmw 

aBoauditobtftenteatf- btacutropiatfgiecupfal" 11 
ue celit^pfcice ejt reue* % rjymnte fpualtb wurn 
iatoeofTcftoieoctvrbereme $n.tt|.noa.a. lHtcamisrp' 
flfipenit 9 fubuerteda :apud martf rftrcnu 9 armtsyruri 
biumaiceflabiltpccfuaim; munit°ficccpitauo^0 lflmu 


nicafto. ©ecember 

fpfiflcttdeofldniWSoedu^ ctiier)ofaSviuamfemeripm 
ctue eftin cofpctfi ct* feoftte oeo grataterobtultt.£tvna 
malignuo.pe. ©ftequie ba feefiflbigrcgecomiflfcbolc; 
bitfl.an.Stcuttubacdeftie cauftfipfacabtleejcbibuit.* 
ttatozdf reboae ait o victri- i£ro falute plebte ffbi crcdf= 
daarnatvtinainjcponuti- teeroraeatftdue facrificiu* 
bueoiUmiuTafoutrudoqre tufticlcfeipmfacrificautr£t 
corranaturafrfianecoditto /T\*9jcq*vtferra; [JL.vtff 
niBvletoiiavfeotgnitatlfn A^taoacicsvidir ntcafl* 
rabteouerttrt.P ©ftteftter manumetifipaciftcapjonfi 
an. Slverbfi verttntf refpui clattoe indtceeaitw^ victri 
rtearructdareoueemcaee ciaarmaivrma? mrpo.>9 
feucrStctpietatcqueritime nuttb*otutnlemlntftrafoitf 
jMfumeteftoftlioincma tudo:quarewanarurabu* 
ieftArlUbate.pi.»e*vcneft maneedditi6f0viero:iamrt 
fltn.^&eramC.Jlccrto.vtj. gnitatlvfetnrabic?uertit[ 
Y^ncdictionib^vero pei tauodfi verbuj verttatfs re 
AJbufi*intent» btiflimuf fpuitie % trucidare oues mc 
itroeinicafluBtnagdnecer a^pfeuerarcimptctatcqrt* 
raminia jrptani ppft aioe ro rid:me pmfi^p ipis vteri ma 5 
bo:abat:oftoquoi$agone3 tn&olocauftfifumeteGPiut* 
wcroiic fue tntreptd*c6men nc mafeftatl Itbatc: vt parif 
dabat.ti&ulb^lnrer rnfipf?a olgnt ptomifltonucelcftium 
liaftud(3furtbfid*pagano bearltudine<ptottue merea 
raintpetueofitrruitOcrtfli murinucirt.K--®on*paftot 
inuenicauuevtrtutefpuflcl nlcaffueftmulcumfuioout; 
rcpletuecomltatcfoioieal* bueobtectie gladiocorDib* 
maeutropiaefibymnteTea ^ertatocertamtne curf«q5 
ncigfpirituaUb' ? adoftlfi ba coffimatocozonavitepcrcc' 
mcefctfoeigenitrictefenv ptrcrerne. i Cutviucrcrps 
pcr^virginismariequltp- cfttmozilucrfi.tCcrraroXtr 
einarcbcfedieipiuavrbia £^f£Weoiett0fntergla* 
rOdaueratcieoccurrit. iHa V^.diO0perfcqucriuadtfi: 
anriquttuocatfecdrs eptfco eta ffbi indiutdu* comitcia 
paUeinceeleftaqadfanetof oieta bcaraeutropiafo:o:c 
apoftoloevicif fribebaf. •'- - fuactimalmiftutie *pimar* 
B>agn*facerdoeuieaffuei tprnieaftuetuo:atioe,pftra 
tpelracfidierecoflltariofas tueverfuf?ficoault«cujofio ptavoceoecantaretadbeftt ©ccauBiue.bn^an.l&tce(r 

pauintento aia mca ilico fe* almuf pful nicafiuctrtuppa 

qnte ictugladiatotie capire tot fecult puaudMou barba 

trucidato: vcrbu fctttat* ab rtca rabte vcrttati Ubcrtflte 

ore oecoUati non oeftitit fcd redargutt ictu furentie fila 

magietmottalitatiefenten difitrepidaccniftcefirulitcf 

tiaqua petift pcradlmpledo repofitaflbia jcpoiufticicco 
impetrauitviuincameotccf ronapercepitwCoUai'W f 

ouefc$mverbutufi.£u.lV. ©e 9 nofteme.tf3cowacl«' 

<0coftantia martyru^rc ui tu*fid bor.aftctclainrf* 
coi % rcpctii ■ % e oeu no btctl toe coi pfto* marty • tu ^ lfI ; 
Jifil.jlHftiaLt.5niau.an cotta.Sd.ti.vs.fola.i.pw; 
Geatueponttfejcnicaftue c t* laufc.fujjpoefer.bF 1 ^ 
momentanea trtfticia feculi tt v.oe otctocot. flft 
labcnt; adeterna puettgau l|fciepouee*ptttiartyrtttc* 
diavitei>manetie.< 3n«te ftuevrbtercmoppotifeta 
lafurentiucozpoiepoftt?ve fpectamu^ialiepompfl#° 
rusoei. cultotntcaftus anio rie mottptooftonontimw 1 
femu celeftib 9 intetue oroni quc mo* cclcftie curifl i»5* 
vacabat atcenti*, -*n £ufce natotcfufccpitcul 9 pcccJ 
ei^ceruicirjofttuegladt^ias nuanoejepcacuaieffl*" 11 
tamqjvtderet' immincrc l?ac ribue ejcpta*£oUjtw»W[ 

martvralmuepiaonmcom oeadtfmi. <• €. 
pcllabatvoceadbcfttpaub poftoh.Bdvef.snr 
mctoaiameaone. XDop n 8f.i**oe«*fl 
afacroei 9 coigeucetauulfa Sdmfl«idmodA#*«2 
capiteno tame oefift?plere an- j©tl?mao*dimc|?tF 
lingua q$ mene oi pofcebat que meruifti tangcre te pa 
Inftantia viuifica me oicena bue rogamue aUtffoma «* 
fecuduverbutuu. - < •'Bcce- currenobiemiferisnicw»" pta igitur qua tantope pcte mur cftimpue in flductu lu 

batcandidaimottalitatifto ^rv^nobie [dicte- 

la cfi martrrrt palma Ula nt= KJ qs ofte bti apdw J 

cafi|vtctri>:aiaaiacriequia tt?omc folcnitarib^gij»*? libera oeu fuulaudas penie vtet* femp i patrocimltf W 
vtrtutft celeftia petijt recjna leuemi ftdcm eogrua oni 
*>**■ Repgrtofemartw* tionefcctetnVperwv 
St coza f?oib*. #oiiofue. 9«KWa4Mil^' cm 

w^ 
TnT|TTTTTTTTT TTTT 
TTTT TTTTTiTtT TTTTTTTTT TtTTTtHT 8 9 10 11 12 13 14 


Cbomebpu. S^ecember. 

inrcatt.*. tcoU&.t*ofttca. £ >fE aft ad efi apoftoluo. 

CoptctBis.Bdmar.^uuit v!7 lbocnon,pptermefeett 

ifiept a**-per omnee noct. Ofi0:fed,ppter tc:vt vel llcre 

'fr.oecdmunt.Eectioa. da0.2DtrHafttt>ft0r?ancpa 

fi£tedic3teett>ocente(3 rtentiaoarepoteftvtflneaq 
ctott?oma apoftololtn ignctufinotimea.^tacca^ 
dlacaftttatesajepm oebere rtfte^oiritad rcgc.^ubccu 
colLvrsuidtuitmifdcuarc*i infornacemtermarumtttt. 
dotfilratuaeftvalde.Etvo* <auodcum ftcriiulTiiretrc^ 
cato ad fe cartfteo ftatt iuffi t terme vltra calere minie po- 
tntttiad rr?oma et mantbus tuerfit Bpoftolueafitoteal 
atcr^o Itgatts eum ad fe ad teratnuent?eft ittcolumte % 
wjdensafit [duci.X,.t} tllefu0.2:u.X.x S.toban. 
\X rc% mlfdeue tbomam ^pTR illo tge ffi^omao vn* 
spoftol&aitadcu.tStuiseft JLejcouodecfqutofcifotdt 
wue tuust qdeft gen^tuuj mue : nonerat cil otfctpnlie 
vclq patriatua:auttncutuf quandoventttefuo.JJtreiicj 
noiepdicaet facl 1?ec ftffrm *3meUa brl gregorfi pape . 

gSnrt 9 tl?oma0 pt.tfi. Illevnustttfctpulus ocfuit: 
refpondtt oeua mc*Oc* rcuerfue eft:qiS geftfteft au 
tu*cftcreatorcelietterreet diuinaudita credererenutt 
o;m q tn eta funt:<J foluo coli &enit itev Oii0 :* no credc tl 
ocberi n5 y dota furdaa mip otfcipulo latus palpadu pre 
^eauditio [w.^.iu'|. buit:man»0oftendu:etoftc 
rc* trat^eft vatde etiuf fa fuo? cicatrtcevulncrfiUn' 
fltefiejEtenffi totquert:t ct fidelitatta tlti*vu!n*fanautt 
fttituareere rccludt.Cfi afit r^ Bid fratree [&. vti*. 
rcdndcrcf apftie tn carcere ; V^ftartfilmi: quid i ter l?ee 
gratiafagebatoeoq>oi0n 9 ataduerrittenRonfyoccafu 
eflet,pnoicei*iaUa patt.r.v fed oiutna oifpcfati5e geftft 

H&teraoie iuftitrcjclan eft.£gttnac^miromodofu- 
ceao ferreaf igniria be t?na clementia : vt oifcipul 9 
atum apoftolfioe ergaftulo tmbttae: t>ft tnmagtftro fuo 
carcerl eductfipcepttoifcal= palparct vulnera earnte in 
dari: vt nudie pcdibusfug nobtfvutnerafanarettnfidc 
ferrusftana tyoeooloreoeft Ittatie-lfMuoeninobistbo; 
ccret. Statimcp^rupttaq: mc infidditas ad fidem q»ft 
erertincteffitlancee.JZ,.vi dceapoftolo^crcdentifipio 
£5tfpl?ani_ 
tuinqtouilleadrtdcjpalpS peran.<9rejtgentiu5.rt.ct 
dorcdud&noftrflmenoomi eoUa.oconica. Cf inttle.il, 
ou.bitflttone poftpoffta i fide vef p. oe na t. zh t nf i fte fu jcpt 
foltdanir. Jleetionona fitrnco.oefctoftept?auopt(> 

eBipauitauttercIama tbomar.bocmSaictrtf.rjr* 
uit.Cn0rneu6ioe 9 mc r^f Sncte oei i>dofc,ptl?0' 
ud.EHjtiteitcfue-iamflvt^ idnartyrftepbaneiiiHu' 
diftl me t t>5fl credidiftt. ££u tc ct>aritat! circGfult^vndi* 
ergovidittbomaa:oftpalpa qjonminmrntcoefozalnpo 
uic cur ei oicitur : quta vidiftt pulo. Ffidc peee pzo ocuoro 
mecredidifttf Sedaliudvt* tUrtnficcoUc0iovttuo,ppW 
diraliudcrcdidit.Smotta- atueinfuentuofianoBpur 
U quippe bomle oiuinttfle vi gfltoe a pcccat; iugatceM 
deri non potuit : boicm igi % uibU0.Glotia«x r>onot wovf 
vidit ct oeft cSfeflus c Oiccs c$quo altlflimo vna patri w 
&ft0me*?t>e*mm6.atden Uoqjindito paraclito cuittf 
do ergo credidit cj coftderan bonoupoteftaa p ef na W» 
doverftr>onitnci>ucoefiqu2 r^sfgepban» [Smc^f 
vidcrenon potcrat ctclama SO plenua ff ratia* fwdtt 

ult.Euafit.Sfilau$.*.»e dleffldebat^pdW**»^* 

dlftt bcreditatc.3jnlau6.an magnain popiuo:furrejtfi 

tt?oceftpceptum*c6ar.i>r*. afittjdf oeffnafogawi» 

cp.i*.oe eoi.Snte bft<\an. tantes cfi ftepbano:* nopo* 

XDtttc manfi tuSt cognofcc tcrit rellfterc fapicttea fpw 
locactauo? allainolteflein quiloqbaf.B>eo§. %% W& 
credulue fed fiddie alla. coir ftepbane^tbomartyr % pi I 
»a nobia qe vte. IDco. 6 a d noftra oimqj faluteinf cedf- 
uerupan. Wolitettmeredn v^Sftiftc^ffcmmamartr 
taeniotevenietadvoeofte ru incofpcctuofti.^zo. 
oeue vcfter. #.1 colia ocofii- fifla % bonotc.Sntc m3?t* 
ca. Sdt>or. oicitottt3oecoi an/*>8tefacteffitt8nuc^ 
spro*cfiocacoll5.Sd.if.ve litftmartrri bto ftepforw 
an. Surauitcu alfla et pioe 4innumcro msrtrru tnuen 
oicto coi.bF 9 .icp.cfi.*.ibi tuscpm^atdeocozonfln" 
de^.Sftmgt.an.Aividifti umpbattncdtafcofpcuw 
me tboma credidifti beati4 allaoicif cm.#:cm'. £<& 
noviderfttacredlderfit alli ^mpafempifneoe^pf" 
Toua.vt*. 2Dcooeaductu. L>iaemartr?tobrflctti' TTTT cm 1 

TTTTjTTTT 
Mll l im 


TTTTTnT 
TTTT lllllllll lllllllll lllllllll * 9 10 11 12 13 14 & ^ .*. ,*«*omartyrt8 ©ceember 

tww&nmsuie bedicafti afitptcnuegrattaafonitu* 
nibttc qavt,*>nobieif ceftot dine. ^aclebat,pdigia ctfl 
e#(iatfa>fut0ctiaEfecuto= gnamagnatpoputo v.Sur 
rtb*eto:ault.!&fim nf3 tefu rc jccrfir autc quida o efp na= 
jtpmft.Mauite,Stepl?ani gogaotfputatea cfiftcpbao 

^rl>omartrrI.B4mat.5^ * "° poteratrcflftcrc fapien 
ult- 3Fpro natfi. daui beatU3 ttea fptritut qui loquebatur. 
bodieco:onauitftcpr;anum ^HUc [f aciebat. tt,.ij. 
Wteado:em^.&elte5n JLfemptfneoeitattamaie 
taiono.an. IBtfiaftepban? ftatefuataferutlednctorifi 
iugllcgia Ocimcditatioe ro carnieaiTumcet l?ui 9 fcRca 
bozflt 9 tan^lignufructifcv pumpugnarurue intrauit : 
fcc*ffllutartfiaquav planta ifte ocpofltie comiptibtlib* 
rfi oecurfue fructfi martyrij cotpozte indumcn tie ad ccli 
lnt$cfuoocdit pmue. p Be palattumpcrt>cntter regna 
atuevtr<jnoabflt.an. CSfti turueafcendit.$Ueoefccdit 
mt*aoeopdicatotpceptoxfi carncvclatue:iftcafcendit 
ri'inrimoie fcd illlf uire ftu fanguine laureatue. Bfcen 
duitofficioq3fldcUf cactol dittftelaptdanttbueiudete: 
motefcto ei*afce<icre ©tgn* q: ille ocfccdtt tctaribue an* 
fatt. ; ^tuarefrc.^Jntrt* gclie.filoxtainercclfteoco 
bulatioelaptdfifepzcmctlu rjeri fcttangeli caraucrunt 
poflrtnUiapopultfectrcun; ejcultantee:bodic ftept?anfi 
dantl nottmuitqifufcepto* infuumconfozrifi rccepcrut 

rtMleffivtcfifaIuu3facA lctantce. aidcbantome 

«urgercincclfividit.i &o ftepbanu quierantinconfl 

roie Jdmfti. -< 6Ra i pono* lio.£t intucbanf vultfi etue 

<£rtceleb:autm 9 £H.u tanq> vultum angcUftamte 
Lftcalcm fempif ni reglf interiUod. v.lfMcnuegra- 

rtrlnatalc: bodie cclcbtam 9 ttat foititudine faciebat^* 

trtfip!>alc militte paiTionem dtgta et fl$na ma gna in po 

IDcrtentmrcjcnoftertrabea pulo.£ttntuebanf.Uec.lif. 

carnle tndutue t>c aula vtert T=v£ri t>fi c jciuit t>e vtero 

rtrginalieegrcdiene viflta JL &$ ie \)odte milcf cgref 

rcW$natue eftmfidfi rjodte fue cft tx ergaftulocornie . 

mitceoetabernaculocoxpo: lt>eri ofie pto nobtepannte 

neer.ieerrtfip&atot migra cfttnuolut*:t>odieftepban* 

uitadcelfi. ^.StepWnue abeoftolaeftimmo:ralitat? idutus.fbertpfepisaguftia ronat^etfupceloe&onotue 
*pm poitauit infantcljodic magnlncettceitaUatus.pfl. 
imcfitasceUfufcepttftepba »fiet>fts.> &etaWfiuftue 
uumtrifipbantc.Solusac- inofioa fgabttico. n.itfl- 

fcedttonsvtmftos eleuarct *|^\^ a "* arttt tfieftttobts 
frumiltauttferejrnF vt fuos A-tffesagnofeerecJb^ 
milite e raltare t. (2t ui eni5 mts pcinct 9 ftepbanus feui ; 
co zpoiifuo v l 0tnis pparautt dapotuttiudeo9fuj>arc:vt 
vterfiipemartyrtfuo apire itameruifletfeltcif rriGpfa 
oiguatus cftcelfi»"ft-. 3)mpe rc. TReq; eni putpcdcdaffit 
tumfeceruntvnanUneetefi taltev*rtustaltf(£triupl?ue 
ct etecerfit efi e]ttra ciuitatc Snvcro vtltb* armis portw 
inuocanteioicctc.&fieac* pmunirtuj amultl nopotult 
cipefpmmcfi* Stepban* fucart^-Jntuesinccla^ 
cet gfa plenus crat In plebc atus ftepbanus vidir gk»« 
tnulta figna faciebat: celos bet* alt.£cce videoctlos* 
at>tos afpiciebatiefuftantc pertostflU&boisftatesw 

vtdebataoe*trisoctaotce; trtstftut! oet. ^Caafltcct 
bat.®fteacct. v £lo:ia oeo ftepl?an 9 plcn*fp&fct6imi 

patrtutfuinoeiufqs,pUvnl= dcstnceluatr.fcce. ll- 
gcnttoacvrriufqjnaminifa *Y"TBuicten§<ptneocnu 

croficutinpnctptoinuncet JLttinflgnevtrtutte:*!" 
fbettnfccula ame, fcfie ac. f remettfifeulcta foimtd» utt 
$n.i|-no.d« S,umtnc vultus ncc lapidatifiicttb*oeulrt 
tuit>nefftgnitus,ptt?omar fueccubult:vfi$adeoentw 
tyrftept?anusfacrtfkifiiu* frcmctcscm4(ltinterrtt : 
fticte fetpm ttbt facrificauit tnflaptdufuitcruciamcW 
ideoqs in leticia cotdts in pa fecur* vt erudelitatc wdcof 
ce obdozm tes rcquiefctt.pf. fidenf argueret:* bcni^ni 
<Cfi[nocflrean.JBndictt5ts #laptdanttb 9 e]EOiflrrt. 
ttteofiemuneretufttficatus fcapidabat fttpbanlW* 
x fcuto t u cprc c t iots in pace te % otcctc. Wt tefo tf**! 
munitus nois fui cozona fte ctpe fpm mefit ne itetip 
pbanusatcpcipcremcrutt Iisbocpctm«*'1^oluifl3j 
v.Serbamea.a. ©5»admt getb^damaultvocemfllP 
rabtlccftnometufiDfieoe* otces.Wfietefu. ' ■ , 
nf^quo btfisftepban^paf* /^* »od e ergotamafl" 
fusgftatt^noie ateeftco Vj.atq$tnfu$>abile0«' 1 flr I cm 1 ^^^ 


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 


^^p^^^^M 


MM llll 


llll|llll|llll 


IT^^^^ 8 9 10 11 12 13 14 5cepbani,pt&omart?. ©ecember. 

mop quo munit*feutetee ar to advoo,ppI?eta 01 fa ptctef 
gueret.EapidatC0 no reper afcribaeetcjctlUeocctdetie 
catteefedpatteefuparet:tn acructfigcti0,£trdiq. Ser 
fatnocdfueaulaceleftiere mooccomctariidbti Wero 
0nivitt*icozonat*intrarctf Docqdantea rnymtpbFI. 
•^roculdubio muntminerc oijcera:voelpletemefuram 
gio fcpt* nuUaten*abaduer pacpveftro» ad pfona ofti j> 
fart)6cftfueat**tqmrejcnf tinereeoqdocctdcduoelTet 
c&flt alttutm* fi no5 bumtr abei© potcft % ad oifcipuloa 
vcntnfcdianis venirc no po eiue referrt:oe 4b 9 nuc otcit 
ratt.*;Hapideetotretf tllt £cceegomittoadvos,ppfje 
onlcce fuerfit/Jpiufequunf tae % faptcteea fcribae 1 ejc 
omeaietufte. * Woitc eni tUteoccidet?tcructfigct?:et 
quafalufltoioign*eft,poi* ftageUabtttei fynagogteve 
twe pati bac tlle pm* reddt* ftrio : 1 perfcijmlnt oe ciuita 
ditfauiatozi.3p3.3niii.no. tetnciuitatcvtc6pleat!me= 
«•Jnoftooeofuopftfuofbi; furampatttvro*. K -l&efter 
tiaatbieta ftepban*lapidfi naoteonenatueeftinterrl 
fottrtfufttnuitict* 1 idcirco vt ftepbanua nafceref in ce- 
admotcvlrtutfitrafmigra* lieingrelTuaeftonemfidfi. 
nitvictoziofue. r*$n ofio ?fi ©t ftcpkan*ingrcderef i cc 
i-Sinemacra btfieftep»?a Ifi. JDertenirejenoftcrtra 
mwtgrefluecftoftcitaber beacarnto indutuooe auta 
naculotuoi qiocat^eftlu* vterivirgtnalieegredicevt 
fttdarccjefcetimotefcotuo. fttareolgnatueeft mudum 
©ftcciebabl. 1 ©ftevtr* Btftcpt?anue. «.cc.cctaua 

rustlettciafctoyqmtupue ^J?muti^ obferua tu*ta 

ilfttotlcctfitibi ftcpfcanum K^apoftolumfcribctcjad 

wno gratuite bftdtet 16 1 te coiitbt 08 varta t>ona efle ol- 

frnfi fecut*c motte glottofc fctpulon jcpualtoe ^ppbctaa 

pfllTioievftcficotonamaitr qutventurapredtcfit :altoe 

rfioedtftteivttainfcrmfecll fapieteequt nouertntquan 

-^ftclmHute. Cozoiia dooebeatjtferrefermonem 

iurcafupcrcaputetue.£?c altoefcribaeinlegc ooctilTt 

mmattbcfi. Jtcc.vu- moe.£)cqutbu0lapidat 9 cft 

WUlotpe:Oiccbatlefue ftep!?anue:paulueoccifue: 

Xturbte tudeo* % ptictpt* cruciftjcue petrue:flagellatt 

bo9faccrdotfi£cccegomit iacttbuo apoftolotum otfci- 

Cffl • Sancrt 
puli.U'Slereoci£dofc,p* ftcan.Xdljerttanimamca 
tl?omarty r ftepl?ane quivir poft te quia caro mea lapida 
tutc d?arltatie ctrcfifultue taeftpto teoeusmcua^n. 
vndiqj ofimpio inlmtcoe]co 55tcpl?anue vidttceloe ar- 
raftipopulo. f undepxecee toeviditcttntroiuitbeatua 

«ro oeuototibinficcollegio l?omocutceUpatebam. fi 
• St tuo piopidatue inter Sepelierfit ftepfcmum viri 
nentu ofie noe purgatoe a timorari ct fecerfit plaiicti 
peccatie ifigatceliduibue. magnufupereumww 
f undepze. JLeotj:. Sactcociptcctofe^aprr 

©% perfecuti ffit eoe Oe Stcpfyanue pienue gratu 
ciuitarc induttatee?» ct. vte.*. T^ofuilUjomiw 
pclle tce oe iudca vt ad geite f u per caput etue. Bn M 
tium popntum tranfmtgra* ctuean.Jntueetncelumbt 
renttvtventat fupervoe ole atue ftcpl?anue vidit gtoiia 
fanguieiuftue quieffufueS oeUattcccevidcoceloeap 
fuper terra afauguine abel toectftiiuml?omiin»ftaMc 
iuravf$adfanguine5act?a aocjrtrieoet. 
rie ftlfi barac»>ic qui occifue Y\B nobie quefumus oj> 
cft inter tcmpiu % altarc &c A^mtnelmlrart quodcoii 
abelnullacambiguitae $n mue;vtoifcam 9 iinimk^ 
iefit quccayn fratcroccide ©iUgerequiaeluenatalwa 
rit.^ufti autem no folum oo celebtamue quinoutt etiaj 
mini nficfcntctia fed ep Qt* pto fuie perfecutotibuaei» 
ncfle teftimonio comptoba* rare.^ominfi noffcrftl I*W* 
turvbi acccpta et*a oeo nar clpiM. Aui tccu5-° 
ranrurmuucra.lCuautem. oenattutta.pera.Btrgopo 
#' Sanctcftcpl;ane. vtei diclUeliectflverbumgflW 
vefpie :quodrcpctiturpoft itincarnatumvtrgomaroK 

5lotia patri. %t ocum.*a n et poft partum quam lauda 
telandee*. zDagnaeftglo tceomnceoidmuetxncdi 
ria. $nlaudibuean. ctaroinmuliertbu*>Btf r 

Ilapidaucrunt ftept?anum bumcarofactftcft.lt'^ 
etitfeiuocabatoomtnfiot* tauit*iColl5.C6cedev^ 
ccnencftatuaeilltet?oepee oeue.t>cnar.Bdt>oM)T'j; 
catum.pt foliti.an.£.apidcf inolenari.allcoclau.*t' 
tozrentie iili oulcce fucrunt fYad4.vtlnat.S* 
ipm fequfitur omee aime iu vUjlm effctftept?amw< Stepbani.ptf?omartr. ^eccmber 

T f ttS t5mtend f / rt ^r-^trtcelfilaa.dcei 
«tomviditglonamociatc* apfos incut*ftnc.*>.;maria 
fiimftantem a oe*trteoei* ma* gfe.t X». «lotiattbtoo 
atttfccetfdcoceloeapertoe fx a lvi [mlnecjnatVp. 
tfUtum ^omfeftantcj aoc VZcertt etcuftodierttopa 
*rievirtutieoct,TV.cu alla mea:oaboilUpoteftat2(ue 
crv.vniuemartvrie- coUa. getee^etrcgctMein virgi 

•8 n °^ fttm4 *e DR |r vt5 ' fcrrea:* t5#vae fiauli *fk 
ctflc ad altae Ijozae. Ud (c gC nf : ncut^acc?S S fSJ 

jtam. Captrulnm trcmcooaboiWftdllmatu 

y Wtuene in celum beat* tina.iv .Jn vtftone oct vidi t 
^ffepfranue vtdit celoe a* cccevetue turbin t f vcntcba t 
pmoe:vidlt t tntrotutt bea abacjtone nubeft* maana % 
mefromocutceUpatebant tgnte tnuoluee fpledojcBtn 
Sdnonam* Capttulum. ctrcuitu ci*. £t e? medtc?eo 
^dcbantomce ftcpba rumfTmUitudoqtruo:atalt= 
va num qut crat tn codlto um % afpectue feomie erat ( 
tlntuebaturvultfiel*tan$ eiei B>emedtoafitel*5ll 
tultamanrettftartetnterll fpcdceelectrtboceftocmV 
fc*Hd vt pan. lecfi pnd. dio ignie. £t ejc.* • $n ocm. 
ciaule* ptocnattul. t>vm* Bnremgr.nn. £ cc % egoto- 
Sicteoeipzed.vte. Cpm. Wncevtdtofttfiaptfitncclo 
) «Itie afi t genlbue be* % tcce fedee pollta era 1 1 eo; 
fltue ftepl>anuedama= t tn medto fediet in drcuttu 
ultvocemagnaotcef oftcne ct*qttuot afalta pienaocfUi 
ftatuaelUtetyocpctmtcum 3tetretro:toabatgloxl5t: 
BDtrinetobdozmiutttnofto l?onoi£t bfidtctione fedenrf 
«odaal^no.antemg. fuj»t»?tonfiviu^titnfcrafcro 
UodiefctfietobSneepoti Cf^ [rfi.t@rem*.CoUa. 
fejcfimarimoclertpleWfcp vildcflatua qe ofie beni* 
tripudio pdofae^pt^omar^ gnuetlluftravt btitobanie 
tFrie ftepbant reUcfae f faiv apft tui t cuagclifte tllumfa 
ctam traftultt ecdefla ffon taooctrinteadoonapueni^ 
vW quondi arcbidtaconi* ffi at femptf na. Ifrer x pm. VtZ 
aoBcftofftctocui^ptaapud mco.oenati-pa nfraftoree 
5cfiftt,pnobie qetnfcelTlo. 0ldtecfdn5vidiftietatmun 

■^J&PflK*^ ** 2* ^«^nattuitatcinfantc? 
mco.oefctatofruieeuager vtdtmuepanntetnuolutum 

C.itti 11 


1 


: 
^' ! 

etcf?o:ftangelop laudatem f^eetiajinlocoptTpo 
faluatozcY*. Eawp fponfuf .l.|lubentefucceirtt:fufcipi 
coui . iConcedc* et coptet. oc ene matrc magtftri otfctpu* 
narw£ jjobanieapoftoitct lusparpoftjcpjalterquoda 
euagci.Sdmat.tnutf.fldo mooerelict*eftfUtuebtcou5 
rem* regc apfo». Aui puile cuangelift ppi in afya pdtca 
gioamoaetobanemoilcjett rettaoomictaocefaretpatb 
apoftoIa.;-Bcite.5n.i.noc moetnfulametallorelegafc 
an-^oljaneaapoftol^teuas vbietiajpoflt^apocalipfim 
gellftavirgoeftelect 9 aofto fcripflt. * .airgoeftelectuf 
a tcp inter cetcroe magte oi# a ofto atcp inter ecteros ma - 
Lcct^pi^c apoftoiie.an*J5u gieoilect 9 cjfup:apcct*ctu0 
piapcctueofttiefu recubee recftbene cuagcltffluetaw 
euagekjfluentaoetpofacro tpofacrooftict pectoiie fotc 
Dftfcipector^fotepotautt» potauit.£tverWoeigratta 
fftuaftvnueoeparadiftftu* intoto terravozbcoiffudit. 
minibueeuagellfta iorjanef ^Spftffctf gratiaoebiiat 9 
verbt oei gratiain toto f ra? cctcri& alttue oiuinttat! p- 
02be oirfudit- ^noem tri tefedt ard?anfi.£r.*tf' ,fl " 
criuitfoitueeop.^crmoyfi -^-TRterfectoafitafcnatu 

I^annea [doti.&.t. j JLoomtctanoejeiliorefoIu 
apoftoluei euSgeliftafl rue receflit epbetotWq^ 
hu0 5cbcdcifrateriacobivir rjercticofcrcfutadaaverfuc» 
go etectue eft a ofio atcg trer ae efflagitarue ab affc epfc 
ceteroemagieoilect*;cjetta euagelifi cdidtt.£ultte(i<k 
fuppectuemagiftrirccubcf interaliaevtrtuteemflsnt 1 
euagclif flucta ocipfo facro tudoffgnoubccfutr.aPu" 
ofttct pectoite fonte potautt uitln aup fllucftreafrondifi 
ctquaflvnueoeparadtflflu virgae-.ltroicnepfaramtU' 
mtntb*verbtoeigratiainto maf. $ 3nvtfloeoeti>< v 
focerrarujoibcolffudit. 6r. Jn.0. noc.an. Jnferuentt» 
Saldc l>onotad*eftbeat*io= olci ooIifimilTue tobftnesa» 
F?ancecifup:apect°Dfittcc- poftolueoiuinafe.pregenre 
na recubit.£ui rpelncruce gratia rtact*ertutt.a- i P :0 . 
matrc virgine ^ginl ?meda pter tnfuperabilc cni^ 
uir. fc girgoeftelectue aoo di?ftanrla ecillo rdeffarus 
mio atcp intcr ceteroe magj oiutne vtfloie t aUoeurlonie 
ollcctus.^ul. Jlcalofcta. meruitcrebra^foUti6«iw apofh °K* Becember. 

uart. i.«eeurrltbto lotjfni V-VBdcacddit vt quidaj 
abejttltoreuertcttotspopus tJUftvtuere alTerantnce 
luevirop ac mulie? claman- mottuft In fepulcl?zo fcdoot 
tlCa oicettft bftdict*cj venitC mientc taeerec6tend5t ma-- 
noie oftU Confti t ucs eos. jetme pto eo q> tfiic terra fav 
Yffemgema» [fc.ttfl* flmabtmofcaturicsadfuo 
JUragmeta beatustoban ftcieconicendatfeputcbriet 
iteeln^pziarefoimauitna^ quaflflatuqutefcetifoeoiffi 
luraBtduaquocppecptopo ftdfupertotapulutecbulltat 
ptiltfufdtauttircdtutuuiu* Cu* iV.f&uattuotatmaUa 
aeniscozp^remeanteaiare ibatetreuerrcbanfinflmilt 
parauit Bibens letife? bau tudinc fulgurts cbozufcatis 
Itfinonfolueuaflt pertculuj £terattnmediofplcdoiia* 
fed eodcpxoftratos poculol nisctocignefulguregredi^ 
titerepauitftatft. iStui ens^j£ratafttviflooifcur 
vtccrit faciS iUQ colu ita in te ren s in mcdio qttuor aiaiiQ 
plomeo oicttofts. £tfcriba 4teraNjnau.noc.a Sppa 
fue efi nome meft ct nomc ci ruit caro fuo iobani oomtn* 
nttatisnoue btrftn. "0°. 6lin iefus jcpscftotfcipultsfutei 
cttioabo cdcre oc ligno qS e ait tUivent oilecte me^admc 
lnparadifooeimei.£r. it.v qttempuseftvtepuleristn 
^* $c aute anno k rageffc coutuio mco cfi f ratrtb*tuls 
.LJbnofeptirno poft pafllo* an.£rpandesmanuefuae 
ne&ftifaiuatorl fubtraiano adoeaotrttiuttat*ad?utui 
pneipclongeuevemftatts fc um tuft vento gfao ages qz 
mo fcftus cfi oic tranfmigra mc otgnat*es ofte iefu rpe 
ri5tefue[mtnerefcttretflbt adtuas epulasttiuttarefci^ 
tnflifle ferf erTodi fepukbrfi ens cp er toto cozde meo oc* 
xmdevaicdtccsfratnb ? fa flderabatc. &dept 9 eftfe* 
ctaozattonevtues tumuluj dcjapoftoltciculmiGcjretia 
inrroijti ineo tanc>inlectu- carnaltaptcfcrat «eitori. v 
lorccjcuit. ■ $nftUo oic fufci Tftimis foono. <5,to&. at.vfl. 
piareferuemeuetponatett ^y-iflitlorgei&ijritiefuepe 
rot U^naculu5 in confpectu JL trorfeqrc me. Cfiuerfus 
mco.t&uontajelegitcoictt petr*vidittUfi otfcipuffiquc 
ona. £fto fidelis vfqj ad oitigebat tcfus fcqn tc <Jt re 
mojtemetoabotibicotong cubuttincenafuppcct 9 oni 
vitc.&uontaro* Jtecno.vt. etoirir.©fieqiiieecitrflda 
^otpnie 
te.£tre4©.vene.bcdepbfi fuirection^oifcipuliafepte? 
Ucctto fcti euagelfl q no bte [inf quoe erit pctr** iot?an 
lecta e fratrea mci tato ma= ncejfruftra tn pifcando rota 
totc a nobte tntctionc ocbct noctc laboza tib* a ftle tn It» 
£ fingulaverba pcnfartapro totezcoptofa retc m pifctti 
magna fupernc gf c oulcedi multitudine ipleuit .TDow 
nero» redundat.U • ifcteeft egrefToe adfra tnuitauitad 
beatilftm 9 eul0clifta i apo» pzadiivt inf pzadcdufciopc 
ftor? toWne6. &ut putlegfo trfianfeamaretinfrogault 
amozie pcipui cc i i & a Ittuea ac f cio amoze ?fitentt qtter 
ofiomeruitlxmozari. ItMc eftnegaucratrtfdopafcen 
{otfctpuPillc queoUigebat dasoueecdmiAr.^lnmt 
fefuetffupzapect 9 ofit in ce- dtoecclfc4reU6tvnl^feM 
narccubuit.d&uip.S^vu). repcttfpofttfflapft.IeK. 

a^mmcdatelnobiebe SfUau.*». 8alder;ono:a^ 
atiflimueeuigelifta ct eft btfie ioWneecuagelift& 
apfueiobanee 4puitc0io a- fStuifupia pcctueoftitnct 
motiepctpuiampUufaofto narccubutt. Jlnlau.s 
meruithonozart.iComedat IJtecftotfdpulueUMtctt 
tcftf monift euagctice ocfcri= monifi fiWbct % fctm' qt * 
pttdtsquodveritatcotutna rumefrtefttmonifirius- 
lubmjcu nullt fiddift oubtto= Ibteeft olfdpulueme'llce* 
rc£mitttf.£omendatplad votomancrcoonccvenla- , 
dam fuc earnie abfolutionc JEccepuer meuedectueqoe 
quiofiofpeciaUterfcviftra^ elcgi pofutfupcrefifptriwj 
tecceptt.^- E>tli0cbataiit meft♦a^.©fitocl7tcWii& , 
cii tcfuoqmfpcetaliepzcros cjno guftabfitmoztc oone< 
gattuacaftitatl amptiozt oi vtdeatflltfibomie inregna 
lccrioe fcccr a t oigml. £luia fuo.an . Sic efi voio mantrt 
vtrgoclcctueabipovtrgotn oonecvcniamtumcfequer 
cuftgmaftt. * Jneruceoe* allclufa.^ni 9 *®rtupl?eot 
ntcpofiemoziruruebuicma ia oec6tapfo».cp.j&ui*t* 
tre vir0incvir0intcomeda' cerir.vttpmieveW-Bnnu 
Gf£d rutt.ietut.Jtcc.|y. dauerunt.Sfibfi 9 an.We 
* vtj>fectelectt6te f?utuo fufcipc mevt efifretrib*me 
pncipia coftderare valeam* ie fim cft qutbuevenice in» 
li bet fuperioza parfipcr attc tafti me api mtbt lanua « j 
dcre.Bpparuitofiepoftre- tcducmcadcoutuifiepuU t^ J 

rumtuarumtu caenijtpua 
ftliua oei vtui tj pcepto patr? 
mffdfi fflluaftiuibt gfas rc= 
fcrtm 9 C infinita fcfo^ fcEa. 
£cU5.jfcdefKvr0.a>co.oe 
mti* $> 3- Birgo oei genit rt jc 

Suc tot 9 no capit ojbis i tua 
xlaufttvifccra fact* t?omo 
«ra ffdea gcniti purgautt 
crimina mOdi a tibtvirgtni; 
[39 Cuiolata maner»x>.i coir 
wnflti.5temeo.ocfctoftc* 

pltenogaJlaptdauerutfte 
pban0.^1fMnifti-<:oiUta 
fanobieqe.oefe.Bdi?orJ 
ttf.Denatt.afieoetau.Ccte 
raadpma vt I otenati. ofti • 
jf\ Kivicerif [Bd.tij.cp. 
U-Kftieevefttmctts albf e 
tno oelebo nome ciue oe lt? 
bwvitc: i ?fiteboz nomeci* 
cotSpf e meo i coza angelts 
ci^iv.ca at!3«^ **oeflptts. 
Cor.£cclefia vte.Bdvt.cp 

^11^^^ fada tltfi co= 
luna in tcplo oei mei et 
fme no egredtef ampii 9 et 
IMbAfugtU&nome ocimei 

tnomc ciuitatio noue !?trf3 
qocfccditoeceloaoeomco 
anomcnoufi* Hd.tr. cprn., 
Qff 4e audterit voce mea 
' aapuertt ianuS itroibo 
lotiI6:accnabo cfi illo «itpfc 
medi.Bd.iJ.vcf.ii. jCccum. 
pndpifi^u alife t pi. vte.tni 

aft.vefnat.br 7 - £jcultj| 
■lvtceritoabo[cc.cp.| iftoii- Cccembcr 

iUi fedc mecft i tl?rono meo: 
ficut % ego vtci et fedi cfi pf c 
mco i tr>rono ei*.** jjn ocm 
Bft mg.a.Balde »>onoiad 9 
eft btfie iot?anee 4 fup zz pe= 
ct^oftiin ccna recubuit.cor. 
£ccftam.vts.;a>eo.oefctis 

inoe?r.r?p^Sctop meritte. 
V-|*plurimo£mart.£pm. 
^Xjdi fupta mdtc agntt? 
ftatf % cii eo cetuqdragtnta 
qttuoi mUia babctes nom£ 
et*et nomc pf is ci*fcriptftt 

frotib*fute.fi.g*1v.c$cede 
npbis^rc i coipfimo» ?fef. 

cu *.ftnc jSfia pf i. uifi ofiic 

fucritj^uftozfi alme.Bft 

m§t.5.$nnocetes,piepoi'ffi 
tee occifi ffit ab [tquo reget 
lactcrce itcrfecti ffit ipm fe j 
qufituragnfi fine maculaet 
oicunt femegloita tibi ofic. 

»£us [«rem*.£oUn. 
cui 9 l?odierna oicpeos 

nium inoceres martyrca n$ 
Loquedofed mortendo ^fcfli 
ffic oia tn nobi e vido? mala 
moztifica:vt ftdc tuaquatin 
guanFaloqut? etia mottb* 
vit a fateatur. ©fim noftruj 
teffi *pm. 3te mco.oe nati. 

per.an.lDodieintactavirgo 
nobis oefi genuic tencrie in 
dutfimebttequciactareme 
ruit omcsipm adoiem 9 qui 
ventt faUiare nos. *.t cofls. 
Oenat.^tcmco.ocfactoftc-' 

pbano.an.jtaptdeetojrer! ■— iH 


'HITB ■ 
1 — m 
fe ^ 


1— tH 
ir 
1 — iH 
m — th 


s 1 


1= — CJ^ 
m — — co 
11 
f 
|zz — ^> 
[ io 
1 — 


■ — — «sT 
11= 
ii H- ' 
■= 


,1 


■~ iH Qancw* 
»« Innocentf 6 mar q» fflufue elfe a magte miflt 
tf *. Sd matu. Jnutt.f nno in bett?leenu ocddit oee pu 
cette auctozc ofij.fcdozcm* eroa 4 erat in eaa InoiWmt 

Spin nobte na rfi*p- Senite. bus etU0.©olet tmpletae fe 
nefiioziapfl.niftofiica fu eftetllufam-.oilatafecrudeli 
crtt.3Jupmono.fi. toerodes tae furit. -f remltoolofitafl 
vfdcoqzillufueefTetamag! feoeceptaiife frauercuer 
mlfltibettycc aocctdttoco facouidit.fcerodeeftrldet: 

pucrosttcrattneaiinolb^ cadcstpeC laquefiqueKi* 

fl nibW.vtfl.pml pt pHmos dit.TV* adotauerfitvluenK 

rnart?s.&. Xpe infas no oe« in fcFa fcrojt.aXttetes coio 

fperit fuos coetaneoa milt* naa fuasafi tfetonfi ofii«i 

tc0fed4>uci:it(ib ,? oeditate fut.v.£tccctderfit**fpectfl 

trtfipJ?areq»locJ^"* Srride tljzonttnfaciesjfufleaadc 

bae cuulu0 occtfotto gladio r aucrfit viucte i fcfa. ZDtw 

adiocaba* ifanmluonutric? ^gjt t^flnuamatp jM 

loco attedebat lacrce jjcufTo ^lmilitfi cogit eafrrfl:to< 

riel^ozrotCrV.Juftov aime. tcr vbcra arcepictatl *W 

Scrmo btt fcuerianiepi- r-t gnatinteneria vbertVfctf 

5 £luequotcdatquo,pfl ourat.Hacffiditafi$fto[ ; 

llat Uuoz uutdta quo fe= netmoat afi mozte fenttrefr 

ratur : t?erodiana bodtc pa^ vita:tenebzao ingcritltitra 

tefccttimanitas.iaueoum tlbua lucem.Slcafitfniegi 
repozalis reffnt cmulaf an- flerooltnntniftcrmalidrear 

guftias: etcrni rcg! oztfi mo tlfcjez iuetozfcderi8:impte : 

aturcjctinguere.K*. ©ubal tatisauaozrpietatiepttd* 

care aetaudiutvocee occifo* iimtcus InoccttetbofttanjJ 

ruoicerifi. fituarendoefen tttrecfutspetozpeffimualttj 

dtefaguinenoftrfiaaccepe j&ue^psnovteuaderetfw 

riit otutnu rcfp6fuadt?uc fn ne vtderef aufugit. 1 * '^°* 

ftmetcmodicfitpf oonectm ccde nobi0»firctcotpR 

£leaf numer°frat»veftrozfi ?fef.rtne gHapftftfH 

• atdtfubaltarcociaiaafl fucritfcdrepettf.jhiiM 11 

terfeao? ,pp£ verbu oct <z,p IRozfie fnfatceUudare oefl 

prcrtcftimoniuq^t?abcbat quiloqutnonnouerat:ftu"J 

% clamabat voce magna ot* pertti laude 4 f uerat imF 

•l^cetco.gLuareno.at.ii. fermoe. . ; --£ri0ifira<vffi" 

*-\Mnc berodee incjt vtde f tifi ctae in laudc q oditw» 


TTTT 

IMI|MM 


MM llll 


T 


Illl llll llll llll llll llll llll cm 8 9 10 11 12 13 14 


mtioceniio fcecembcr 

itonoueratcrtmc.i5.1&.gn* tagnt. £trefonabatfrafn 
atHgmelaudaf tinoceein voceeillo:uY ©ubtb:one 
nocerifiteftimoniocopioba oet omefctE clamat vindica 
tur.*'.£r.ulrettu. Zcaiiu /anguinenoftrftt>e*nofter. 
^Smbittoc^ccca:oci'pte f-*8.d*pue[£t.xee.vi. 
LAfiptto peffima : o q> pdit Vjjaturov pfci* confd* fc 
eoccffa cj inconccfTacaptat. cretozft cogitattonfttudeie: 
perodce obffdene £ rcnft rc mcttfi nfcrura toi: qrc oefce 
gnuipugnat ccleftc frente rnit quoefctebae qredoeec 
[fjtaeirrultin otutnaipfao^ ^pf fe:,pprerfctioueratoc 

pietate tnfectaf.Sudterat cldWoenilatuerejeceleftte 
riatfircgcoeftinatue adfcc qreneglejcit mtliteetnnoce: 

lu9:p:optU9adpiaculu:pa ttefue^ f fee jcpuenoocfpe 
ratueadcrimcrcaufaeino- jtttmUttesfuoefed,puer-ttcJ 
cetienS rccjrtt$ue abnegat bue ocdit atc trifipf?are q> lo 
tffidtt fafqj nef afcp.H- ,$ftl qui qnoe fccit cape ftnecon 
ffit fctt qui pafft fut^ptcr re ccrtatoc victo:ta quoe oona 
Dficvtndtcaeoeqiclamant uitcoionieatcd>mcb:ie:6;e 
adtetotaoie. "'.aidica ofic volutrtfutibuevida pterire 
fagutncfcovtuoi? cjctfufue atccelupoffiderccyterram. 
x< £rodee [eft. j&tJt. v. Tfc.^fti ffit fcti 3 n5 inflnaue 
ljtunc ccoxe ftc jrpm 0la runtveftimc ta fua.BmbuIa 
dilequcrituucfttgat cruoic bunt mccutn in albie q: ©is 
frudclltatertmafzfuccelToo gntffit* ftXfutquicfiinuU 

remttineetnceflUiauetotc eribueno ffitcotndnattvtr 
««■emttinoccteevolce Ino* ginee cni5 ffit.Smbulabfit 
cctiaoe$>tre.$nnocett8ca5 Rcpettf flne 6KapFt.nift 
fadtnoccrificrime:munue fitontta»'3n.tfl.noct.a. l&t; 
nati natopverttt in pena au cut tfantce ofto laude truci- 
aotieoufiotiettummadat datiabl?erode occiff pdiclr 
occafa* negocifi faluatie fal quodviui no potera t- &i 
uado^iuber cficoifcrimen* cuitfanguine loquiquibue 
& uo» ligua tacuit: oculi ni lin gua n 6 licuit: mifcent cfi 
bflvidcrur-.nilaudterunr au oomtocoUoquta qutbusf?u 
rc8:manuenilfcccrut.£tci ntananegataffitverba. 
bus aer^nullue eft vfi culpa Btudtca onefanguinc fco» 
etHEuafit.r.- Cantabant tuovqutetfufueeft.i Betxe 
fcticattcuuoufiatefcdcoei vencrutgenteo. Xetatni 

IIII|MII 

3 9 10 11 12 


Sanuo* 
moomtno*<3c£mmattbca patrisetus fcrlptfitnfrontl 

IIR illo tcc. Hftgetud oo. bue futs* Ctabic fanctt 
mtni apparutt l fomnte cantica noufi autefedcj od 
lofcpbotcens.SurgeTacci ctagni*£tl?abc. Hicxmx 
pepueraetmatreet*afucje /-v uod abimatuocdftfftt 
tnegrptfteteftOibivfcpou? V-iooctrtnaetoj?attonefi 
Wca ttbi. futura eft entmvt fectof indtcanqutverolnfra 
perodes qucrat puep ad pcr fl mplicefvcl ydiotaalldd W 
dcdaca.£tre. ^.Te.be.pf, men non ftctecolWttaeque 
Oemoue pciofamartrruj fo2test>enaciat.iauodllli4 
HHinocetta facra nobiseft dcocctftfanfedjcpsquUW 
fratres carifTimt cu3geMJ Ie= rebatvtucns euafit: Hlnajl 
ettoredtataaquatfi omnia cozpoiaqutde abiptfepw 
marty* xpipciofaeftmoia pertmt:fed;epmpioquoper 
oeftgnata. &,£o:onauite« fecutiototafcutt nullafcnuf 

O0 m« cozonaiuft i cte * At ctsvelviuenttbusveloccifk 
pamfai pto oftoct fequfttur pofle auferrt:fedeo* verfld 5 
agnu.X^JtaueratftoIasfa tcr coteftart:qtftucvlulnr 

asetocalbaucrateaeiifta^ ffuemozimuroftifumue 
guincagni.iauia* JLccvta £enrft quadragtntaqttui» 
|-v»odcnl3paruuUoccifi mtliaqutcmptiffttotten* 
V-afitftgmficat fibfiiltta IrtfatqutcamuUeribueniJrt 
««mcrttfladmaitrrfl euci fatco[qutnatt:virgine5cnl 
cndft0lo:ia:ctqtniftc5uer emanferfit.JdeorfgnSrcfl 
fusfucrttquts:et effcctusvt Oeo et agnusocicfnUts.*. 
paraul*n6 poffitalamoare ©iemptifatcjbomWpftif 

Rto ^po.fgtuodtn bctWce ct cieoeoctagnot trtcxe ipo» 
iomntb*finibuseiusocdft nocftinu?tamcdada?deo 
fftttoftendtt no foia in tudca re. cr repetif.ftneSCeMum 

vndeottgoceptteccfietfed mftofttcafuertt.flft&U'*' 
in omntbus eiufde ecclcff e ft Jufti aftt tmepctufi. J » W ; 
nib 9 :quacacpperoibcoWfa HerodeetratusoccidUmui 
facft|>fecutioncfeumirapfi tospuerosin bett?Icc5tujjc 
do? ct piozftpadentia? eflc ciuitatcoauid. piM.an.B 
coxonandi*. n- jfecce vidi ag bimatu % tfra occiditmttofl 
nftftantcfup montemfyon pucrosberodcs^ptcrofti" 
etcacofanct09mitia£tl7a an.»opinrama audiraeit 
bebantnomcn ctuatnome plotarusctvlulatuarartK' 


$nnocctiu. ©ecembcr. 

pl01aneftUosfuoe.an.Sub 1r<? fittqulcfi mulierib* 
rferono oel oee fcti clamant JLgjti ffit coitwtnativtrgi* 
dndicafaguine nf m oe* nf neeenl fut.lDifequat agnfi 
jn .*atabfltfacattcunoua quocficpiertt.0. Bd.tr.cap 
antefcdeoeiaagniarefona -vStiffit quindinfraue 
twfraivoceeUlo».r>f.Z*er Jurfitvefttmetafuaambu 
gA0femartYr&»*c.cp>8i<U labfitmecft inalbiequont$ 
fupiamote.oc vef.#.j6lotlo oifjni fut:ctno oelebo nomi 
fue oc*.Bft bft*.a.Sptfdct na co$ oe Ubzo vitc . E>eo g. 
bettycemittcue capue pcan Cctcravrs. Bd fctiae vcfp* 
diMta turba infatiftpciofa an-Cecftpztncipi&.di elffe 

cotcaptojrpo cefa iacetfub ci pioenflttuit.i>r 9 .Set5t6 
l?crodeatta.colla ^e^cuiue meriti0.prio9martr9.cap. 

«gtnvef.XDco.oenatt-an. ^<3emptifftterl?omib 9 

Btfievctcrcjtcpoztauttrpc J-Ipmicicocoaflgnoitin 

1 btavbcra q tc iactauerunt ote ipo? no eft inuctu meda 

ofimtfaluatojemfidiair.V ctumftnc maculafuntante 

SerWcaro.coUa- € occded tl?ronumoet. ■ $ufto» aie. 

mu $tc meo.oe fcto ftept?a Sfi mg.a n iOamlt clamat 

nct.au- 1Bdl?cfit.£ t oe fco io clflmat ofim innocctee rcfo= 

iane.a.fciccftoifcipul 9 iUe. nfltluctuemulttetnfltribue 

U coliS-oc fefti-Bd l?otae in ejccelfte gaudct eccfta fu- 
frrmni vrS.ftn oie nati.Sc. oe per marty rce all5- colla. &t 
laiwcft pio (oLCtt a ad £ma »9 cnt*l?odierna oic pconifi 

viinaf.nncallictJSnapfi vte.OTco.ocfctdtbomaar* 
id.1ir.ntfl fuerit ooc.Sd ii). ctycpo canf .l?r IDartrr itt 

CBntabStfanctt [cpm <Jvntcfioec6i.cp. -felidtas 
caticftnouftante fede5 vtrilufti. *fr. Wr f nclit*. qre 
orietante quattuot anima lnc5tvnt*manrrte.X'.-6fta 
liactfentozceetncmopote; etbo.Sfi mgt. an IWceftve 
ratttccrecanticfi nifl tllaec' remartrr. (0icmue.£ollc£ 
mmquadraginta quattuot w-v £ue pto euiuf ecclefia 
mlliaqutemptifuntoeter* A^JgloztofuemartrripS 
ra.&eogratiae.iV.flneaU'. rifej:tt>omae gladfletmpto 
«flne gnapfi niftfuerttoo rumoceubutt:pzcftaqucfu' 
mica.cii .#.oe cot pt\09 mar mue : vt oee qut etue tmplo 
rru.coUi.&euequi&odiers rantaujeilififuepettttoie fa 
ni.vtS.BdM. (CapIVn. lutarcmcofequatureiTcctfi. 

a £tpmecaniu(»ricAG 
vzDcc*ocnan.d. Aaude reautfntmioderlmotefuo 
«musomeefideleefalufltor ferec*anlmesfactif&t.Sr 
nofter nattid cft inmfidfi \>o etyepue vcro <J folus quere» 
diepzoceffttpzoles maffnifi batur£dend*:ectero0(jw 
ci germintst pcrfeucrat pu* no ttmoze ctcrrttt erat c5fo- 
do* vtrgf nita rts^. % colka laba tur in ofio et vt nobts vi 
oenat.vts.3remco.orfcto debaturita ij?terrtt 9 refldr 
ftepban>oj>an.Stepl?an*vl bat:tanq>TeniffentefiadnD 
dft. VXetaWf fuftue. cotka ptiasinuttatut1Jleaio.i(jJ 
^efc.3teo£fct<Mob3iic.an. • Kcaa fme vndi^fuif= 
Ifcic eftoifdpulusme*.cefa iv! 3_fetacelamatfi;vttnntf 

vtfl^; Cbomccantuartdw naftcriQferccipcrettilteflil 
arcl)icpiimartYr>Sdma antefeearnfsinterfcewitf 

.ru.Jnuit Juft^ftorcbit. afte nSfugtturumptomifcrfltd 
fc.potftenoc.frecolvnt* rtUustmpier#miffum.*«i 
n(artv.pontift.JLecnopma* enttntflUeafueratDcriuira 
hQ «econie voj; feoirida e te in duitate f ugtedu fcd ti 
plateasicreputt:arma dumfubiectiscFcmplumvt 
tevos virt armate voe.-inua- vnufcjfcp mallet mozt t \0 
diteoomumarctrtepi.Judl* cpvtderemalagentistart 
gnft cft cni vt tn ?munt nobt fancto? canonfi fubucrflocj 
fcuviuat:cJapmunioc^ma riy£defiet [Ca. f 
tC8noftrtrcgni^uautr.2:u. icjtticeref cpttMCfltM 
vtii.pmaTV.oceot. X.ect-fl« afcftoocccretipmic«lefia 
^ £c moia redcftt tn loti vefgtinfi celebrare offiriiwn 
A^cieteuaginat? gladtfe tande furffcsaadcrucctn* 
quattuotcanef aulictnecno turSe crueeflbipKferrtP 01 
buccllarif :cuntb*acut! % vte pit XDutatoergoozdineptf 
fUtbus ceteris :c6modle ad ccocre oebebatpaftot mo« 
fcclue : quod aio coceperant cog cntts oucs tn caula in« 
patradu. Scd pcauentes fa fu temperato dcricoe fcq" 1 
muKUobferatooftiotgnoia* turp:operantcs.l«ctio.ti 
te boc arcbiprefulccofcxclu >f^Htrattm6afteriuomm 
ferunt*fCuafit* Jtcctto.tfl. JLilevefetequaf oclibar* 

H3Iif aute farbane oucc tceperat oceurrfit tnonflw 
patreeo^adltgneaob grattas a0enteeq»p<it rf:nl 
ftacula oiucrtcntcs:ccdunt-£ui43uc ettinctfi audtetffl 
TdndfitT oifrupfit.jejc fr^^wi^ncrit * incolufflCfl ' w cm 1 

llll]ll[l III! 
MM llll llll IIIMMII IMMIIII 3 9 10 11 12 13 14 «•tfcta 0cecmber« 

£t\pc*Uittev*\uaetcc\e; qutneoueelaniarenl? fcips 
Ke repagulando fcoftee a nc lupozfi mozf(b 9 tam fidenter 
ct fulpaftorUrcerefeftinat ejcpofuit. Kcaionona. 
Reuertceafit pF (actue l>of i*\£inde alio ictuincapt 
ettUoeavalutercmouet:ne A^Jterecepto: martvr ge> 
impedttmtttnere l?oftlfi:duf nuaftejcttetcubitce:fclpfU3 
Impedtref martyrtfi.K-.vO. l?oftiaviuetct>ec*offeredooi; 
•WHltrattbus autccarntft; cee.i£zonoietefu*ecclefic 
JLctb*a vodferattbue:vbi tuittoc Ubcntt a[o mozte am 
cftmercgiaaregnt^dttora plccti paratueffi.atterd* 
falfuepzefuW Jecl feeoeno ita.pefibcnti0rauevuln*tn 
timerepdtjccratrcuerttfoi* cerutcctmpzcflit.iauartue 
cen8.£cccaflum:nonregte cozona que amplecrat latl- 
jnoditoz fed facerdoe i&uid tudinie ita a capite fej>auir 
me queritie. Ecct pfto fftin vt (Sgutealbeeetcerebroet 
ftoCe et* patl qui noe (aguie cerebrfi rubc"e eje (agufe itiij 
fuoredemtt. Bbftt vt^ptcr ctrofecolozlbue:virgintei 
gladioe veftroe fugti auta matrieccclcftefadctnofef- 
tufttdarecedatu.X,ctt.vtt|. forteetmartvrtemoztepur 
r Ccelerae quida peete* pnraret.fSLuitue cnl c capt 
rteplenue fcelcre:bifa tecerebru^quodremaferat 
cutam facerdoti impofuit : eif6dit:neelcjntaplagat>e; 
pwcbdoloz c8mlnaecpfctif eflcttitnal«e]ep3imttat*eft 
flmO coi eiuf e*tra J?eret:fcd Jta oel facerdoe a fcculo mi 
rempaeabtctu-.vnacucetc grfte ceUsnafctfquartoka 
rte manfivtolcta? liecttura- lemfr tanuarif . S nno a b icar 
Wseftvtejttra ecdeftatnce nattoeoftt.ZPtllefimocctefl 
ptftfacrtlcgtft poffet ad{ple= mofcptuagefio pmo otc,prt 
rc Sed cfi inde fadle amo- ma p* folcnttatc inoccrifivt 
uerinopoflcnqutda cjrpfa* <J oiuinocetcrvtjccrat pofti 
ttenttje leuiatI?an:cleuato nocfteetepuecclebre fozri* 
gladioquetenebat:agnum refiCu. Btridttue.^rel 
seoimotandfitncaptteper* coi vnt^mar.t repettf poft. 
euflltpdofo:codeiauf?ecrc Sfiapft.EeoeiL.Sftl.a 
fertttebtaekio patrc^pptifi ZDagnacgrael^.SlnlAn.ae 
inmatrtevterojKnweoiem l7r 9 .cpv.X».aaft.©fi ' fl>ie 
drca vndedmfc tjozfi otet t% cft vir.oe cncto coi vnt*rnar. 

tinguee.iDpaftoteotgnum tCotf.vtd.ZDeo.ocnar.pau 
£>Uueftn«p*. 

iHatueeftnobifr?odtcfalua nereligtonisattigw** £u 

rozijcft^pufsftetuciuitatc geferue.cftaltiaDccoi.k 

oautd.v.i c©Uavr§.;fltc 6fa w^act^iuucntetKfpitali 

cto tte pt>ao.3. SepelleftDc jLTltate tota animt oiltgen 

ktotobSuca.£ccepuer mc rtaejefribebat :quanootuU 

ua-C>cinocetib*.a.lberodef cicfrene : fedbonevolfitat! 

irat?*v.ac0llaQcfcf.adi?e tbefaurtadiplehit.Bitfctni 

ahetvf. tfretaadpmavtin cftvttimotf?euqucdaviru5 

oicnac.i>-.cualtt***.acce xptanuetrcUgiofuwnicrci 

tera c*tJctdc6icficoUa,ppa abantrjiocl?ia tcpmpublla 

fup:a, ad.ij. vfi.a-Cecapn pdtcatct$>e sfccutiSielprpi 

ciptfi.cu af. i pivtotctfi «;ft. tc fufcipem:qd etfaratfip* 

bv 9 .cp.**iaft mgt.an.^fte pontificeaformidablur u 

fctfiatotGdcci.meo.ocnat ^JluefterverononfoIa? 

an THato 00. £>c fco ftept>ao >© fc eii bofptcto fufcepM 

an Zapidauerat«Dcfcoio gaudebat:fcdetiamrirnort 

binc. a . Sfit ©c l?tc ftSttbua abiecto ta viti q> pdfcatloiw 

£t oeinocc.a.Sbitnatu. v. etua fuislaudtb^mccW 

ctcoUat>efefto.C©^ucftn ..f^motrjeusafit [4.»«» 
eptacSfciTorlBdve.an.ffe dcaeannfi vnfiamef« 

cu pncipifi^fiaF. * plt> nar. trce bocca jcpiveritarcmgj 

cefa se coivni*9fef.p6ti:mc tof genttliappFospuerrW 1 

mo.t*nat.an.£cce t>cc}io= otgnuemartrriotetuoei™ 

fjanee t>ictt jcpe nat*c in ifttf paff ^nia : ct tradit^tarqmo 

% regnt clue n5 erit finie**. vrbie pfecto a quo tormcne 

SCScpfp6fue.coUa.«Concedc plagattalfltct^longacarc^ 

Ure tnc0.*cfcS ftepttfo.an; rte cuftodia m3cerat 9 qfi fc 

adl?efft»C>c rctdtobane.an nueatblctaoehcu facrtWJ 

IDiccOifcipul^le.£tocino rcydolisnoluilTct^doccfu 

cc.{\* Snbtr?ion0.*.ieoir.t> tercto grauifltmia "W cu ' 

fcf.admat.Hnuit.Juft^flo attrectat 9 tnter UointfMw 

3nnoc.ac6ia.^oec6t.3l.i. t>ecollatuecft.ilccno4ni 

r^Jluefterigif vrB romc r^&nct'verofiluclwrrr 

jS^ epecacfletinfatul^avi j© mott?cu occultc mtw 

duamatrc fufranoie: aoee noctis tpc raprfiad&omu 

nutrtt*;tradtt*ccTrtnopfbi fuaoetultnibtcpfctmme^ 

tero cutua % vtta imitatue % adcepm cfi futa pr c / blt " 

moree ad fftma optcc^ *pta oyaconibuavcnirc fccit:cu? 


'5.tocT.ittpl>mi. ^anuarfne* 

^ttlbuofitotanocfemtnocl tormeta q xpiantotfialiatr 
laudibuofimaneoeiuomar rogafh:ruc£narccipia0:*r 
rp rtfioedlcauir. Heaio. vi. ter rotmeta tp? l?fic oefi efle 

aHedSafit *piani(Tima quejnoe tpiantcoUnVrcco 
multernominetrjeona *Tf-iRrerea [gnofcao.it.tx 
rogabat mcoratfiepmvtin JLfllueftercatfrenatue ad 
(uoortotu;ctapauUfepuUu; carccrc ouctt* i rogat* tanj 
rS flpft:ei*corpue c5di rctur ni*ad pridifi qft epulaturuf 
vbi poftca fuo fBptu edtfica* accedit. Scd ff lueftro tit car 
uitecciefta.ri&dfactfiotbuf cereoidtetettarcfntopzade; 
plactttt;rpiani0:vtr>ut*noC0 te vltto otutna manifcrtata 
martyntdefttymotlje^paU' e(t.&>enU£ospifcteouman 
toopoftolo,pcoque3Dtfcipu ducaret tn ct 9 guttureverfa= 
16 l?abuerat adrjererctx. vi| tum e(t qd nulla m cdicop ar 

C©(tbectar£lniU0vrbt0 tepotuittraf(rc.»ndefctm 
tpfectu8fQandtymotl?c eftvtabbo:apiandifvf03ad 
umaliquaspccunias babu noaemedta:oolo)teve?atuf 
llTe:tencriiu(tir(Tlueftru:cui fcSjverbfiqdfctfiofllucfter 
etoijrtt- IHtff omee fcelerati ot;ccratejcptraret.Sed t fa- 
tll^tfmotrjetocder} faculta ctfieftvt r>mabo*aoletqua 
te0it><|0facriflcaueri0:gra fefelTunimtarquintuecomt 
uiato:mctapatier?.Sedcfi natusfucranferctroeiectuf 
multop teftimoni o oidtctflet oe oomo fuacumtuctu ouee-- 
tflri}nin0flUieftrfil?uiufm6t returadtumulfi* ZuatXc 

pecuntaanSfrabcrertltuluy oefi.anlau.Xr.ttnlim.totfi 
rptanttatlctoppofuit otce* ocoicTocd"uzX>co.Dcnart.p 
e&toimctta varilo ftniendfi an.CUrgo verbococepitvir* 

nilUoonteydoUoimolam. gofimhnfltvirgopeperttrc 
fcuiftluelter. Sctaotcctcr* ffemoimregfi.^rcmor(ct6 
na?3nattoneo5nandum:ft (tcpl?3o.au Stepban 9 vidit 
n6celeriu0OetfiUficredide= Dcfctdtot>auc&* ©icSotfd 
rteiefttmjcpm. it.ccno.viii* pul*me*.J:tocltiocr.a. £&■■ 
-^yancirat^tarcjnt^iunlt tabatfctcatv:>MeoIlJdfc(t 
Li.efi l carcere rcdpi otccf Sd l>or.alle oe r. ccf a-ad $m 
firautflimiotozmet! tefaet* mavt innat.ccfa.occoi.Bd 
ani^riafcftldc oeficere.ad fedaavcfo.ftr occtrcfictfloe. 
tjeeftlueftcr alnftulrerjaeno C5n otra.fcttttcpWt #rr>o 
cteaiatuaauferctura tc vc mar«Bdmat.tnui.tf fef.fofc 
\lnocr*ftcp1j.nn. 
.in.pmat»etMnono feftt.cfi cjebtfpantacalamefoaWtflt 

\h lc.vm*mar.fmfcr.r.t verertmoibocalcnii laboia 
*2j^ R aqa ttbtlitanae c po bat:B mcmoztam fupzadtcti 

V pieeto oeferente,ptbo martyrts qu§pofiWiUofld 
martvr! gloztofiiTim t ftcpl?a uc jclt epua falu* factue cft; 
ntmeozta ventebat magnc 3detpepofteaaltomozbop : 

m ultf tudtnte eocurfue % oo ualefcete moinrtlciacebac 
curfue^btcecamuUcrvtad vtcitapoUiees Ugarenrar. 
epmpoztatc miceref ozautt <0pitulattoemcmozattmar 
florcsquosfercbatT>edit:re tyrte:cG t>ememoriaci'ro 
ccpit:ocuUsamoutt:,pttnu0 pottataeffmtfupiflceMia 
vtdtt.Stupettb 9 ctaderatpt cozpuemtflaipiuspbfi tu* 
bat cpultaevia carpcs:ivic nica fufcttatue dh fcoafir- 
ouccvltcrt 9 norequir2s.ft*. "ft? £>tepban*feru 9 octqw 
;$ntuceinceiabtGe(rcpt?a ; lapidabanttudetviditcrtofl 
nuettij.ocfeftc. Xec.it* aEtoevtditaintrotuif-Bw 
/t\ £mozattmfoitamar* tusbomocutcettpatcbunt. 
JLlA tyrte q poftta cft tu ca* *. Pft igif laptdaref bcatuf 
ftcllo frnlt£ft qtJ yponeft co= ftcpfeanue ccU apcrttffltn- 
lontcvicinueffceiufdeloctltt 2&tfis.CcOcfi.TRotafl« 
ctllueeps ppfopcedcteatqj fctlftcpr/arrt&ftic* cor.1 
fequctc po ttabat f tftula eu maru.^nu u. t* fefto/" 
iusmoleftiaiadtulabozaue betnoc.a-fotaptint» 
ramfamUtarilTtmifuimedi Vvtnoc.ctufiWfefh.pi.tf 
d qutca3fccarctopcrtcbaf 4relcc«6ccocfcl.0> 
manueilliuspicfarctncvctf lec.Tjemb^pfettptf-frp* 
ctatiocrcpctefanatacft n3 maK-taocfcfto.octcnfi 
eamoefncepein fuocozpoze oc ercfcfttbue pdtcttff t 
nontnucntt.iV . ^atcfacte vtttmc leooeciift$e.£^ 
funttanueccU?pimartyrt *-w-TRUiotee* [matti 
bto ftepfoano ciinfiero mar- JL ©icebatiefuettjrbi* i 
tyrutnuentuecftpmue.£t dcoyapitnctpib^fflccrdotft 
tdeo tritiprjat incctie cozoa^ Ucccego mttto ad voapto' 
tus. ZPoztccui quafalua pfoctaei faptctcet fcribs* 
totoignat?eftptoomib 9 pa ^tc^UUaoccidetietcructf 
til?3ctncpmusreddiditfal= gcttsTe^tlUaflagcaabinf 
^pfuatozt.gttdeo+juc tnfynagogt8Vfie.£treii(l 
t*cl?ariuecftpzefbttcr 49mclta lcaiftt ctirffc" 1 - $n oa.foMnlt;. Januar iu3 ■ 

Ofiaa faluatoinFcumicre mtrabtlc.«I ar.f osdlnc q oi 
dulos iudeoemult; increpa ar repctuf .3d matut .vf<B 
tiotb 9 argueretvtaliqftcon oct.etvrpba. 1 Herbfcearo. 
ucrtercfadfidc;aitinfcefa icidvc(.*.iCancp fponfua. 
<fi modo in pn ti fci euagelij £olla, ^c*4 falufrjTtc meo. 
lectoeaudtftie:eccecgo mit 6 feo tobftnc j> a JDfce otfci* 
toad vos,j>pr>ef as % fcrtbas pulue ille* £t oc tnoce.pcrii 
tfapieteeic. Jl-vitl. Subtbtono.X».* coRi oefcf 

/~\J3tedft ofia cteiteUig*? adr^>r.torfivtifefto:feda4 
LJc cozda cov : qt § m oga pmi no outtur -Cofltcmf ni. 
pats fuov fuera tvolfitaf tpo nta fltnmca % rcfumi f . colli 
ra.&pdocacrgocimalea* ^ftcfccpf.cefanKncfor.vf 
gercconaf qftre*oeputaf: cpadepypB.vcftjecrfttofco 
qioc^noejeogtbuetm tudi# tor>anc;;rit(l ofttcafucntquo 
cat;fed cjceogitanoib^i cot cafuerutoe fct6ftepb.mo;# 
de. &oluntaeeniboiecft:q modo folaa^adinirabilc 
autremuneraf ,pbono:aut ptvtimir.ecfavtt fcotavef. 
YC?denaf ,pmalo. S--ir. fcfttaPco.oenatt.3JtetSfcd 
J. Qdeoeergoargutt ate tofjanc pfnbfcrtptaa.fMcel 
pctntti c tudeoe noe vt non btf lflmus.5tc oc inocc. u*. 
Wfioeoetb*maUeverftetta £antab§t.*-t collaocfcfto 
&c piaute cogttatioib^caue C5u occfctf lobanto cuag* 
amua9creoftefaptetcead ad vef.folatMCadmirabtle 
pdlcSdft mtflt apfoeafuccef pt«oe natt. bv *.cp.t *.oep- 
foteseojnj er5f ifide fce tri* «nia vcf.fefti.Sd magt-au. 
nltatl faptetes % in agnitoe tolc cft bcatimnVeuagelifta 
veritatMPulticniejceteot taprueiorjSnes dpuilegto 
ucrrteffit pcie tnfcinpti oe amotiepctpuiccterts aittuf 
quo? collcgto btfif ftepf?an* a ofto mcruit bonoxart. cof* 
maleotf laptdat^eut^bodie ficcflam tu2«?c reumeo.oe 
veueradafottntaceiebiam 9 ''u.vi.i. r<- viitoec.pnn* 
Ca.Ccoc6«Snlau XPa Cantabat.ac.Bdmar.J» 
gnaegfia. 3nlaiwfolaan. uua.t»cfcfto.a.pmaoc(>mo 
lapidaueFf ftepfyan&.ccfa noc-fef.iuptt.poe oeaprte 
vil >.ocnat.i:tnora cfi.t.aftlec.Fmfcria.Jtcc.t. 

ibrHnevfo,purinc.ertafl ^yygdi fabnlg no fabulas 
Itftccifcruntmco.occadc Jjfcdrcmgeftaoeiobau 

Mtt.advcf.tmat.i? ©ad neapro:tmcmoiaeomntu 

EUif • 

$nocta.fobonta. 

tradita.Cumtgiturbeatua tautt.Bcatua. JtccW. 

toljanca apoftolusaeuf gelt Y^)j0ftbecveluttamconft ; 

ftapoft tprSnt obitfi $ patl? **=£dene gratie quafucrat 

motnfulaepfyefu? rcdtrcra eommunituapanloindulgc 

vcnifTet ad quada vrbeomr ttuatyaberetuuenemceptr. 

bua ccdefla ftlci folcn itcr a d ©ed ille vt in matura Itbcr* 

impletta vidtttuuengqucda tate pofltuecft:c5ttnuoper 

valtdficotporeavuItuelegS cqueuoequibuelujcuew 

rcmtfediaimieacrcnimte fldtacozdtcftramarevitiet 

l*H>lc eft otfctpulue qul tefti cotrupte vitelccderc traml* 

monificbibetocbia ifcgflt temperdoeetur.fit^moqpl 

bee.jetfctmue qjverficftte demcoulutotfi Jtlecebiisw 

fttmonifiei*. " -f luetaeua^ ciptturtndenocturntefmtl 

ffeWocipofacroofitclpecto efiflbl foctfiparticipc^wn 

risfoteporault.fit. *<fl. fcifcunt.poftbeciamadffli 

VO «fpfctcfq* ad epm qut toza fla$ttta pertrabfit.?n : 

•«->/4iupcr fuerat ozdinat* terea fenftmtuuenlafbimfl 5 

piic tnqutttibiffimo ftudto baturttnftrucbaf adfeclf' 

comendofubteftimontojcpl ra.jautcumeffetacerltW 
i tottue ecclcfle.ZfietUe fu= nto ocdttfnabaturlioep 

fctpicneomne fcadbtbttu* utefcelertbueeogttareMq 

flcur pieceptt Wligentta pol <k srandta moUitur.Xu & 

Ueetut.Sedttcrumatqjtte- ft.Jn mcdio eedcfle^ 

rumeademfeptuerepctce: incotcofcffo:p.£e9e6'£' fl 
iuuene commcdabar a tten» buiufmodt ocMu oftica m 

ttueetpoftl?ccepbcfumre> nc.Bdmatuti.Jnuuaw-o 
petfit. Zum vero prcfbyter fefto; Jln quotibctnoct.f? 

tn oomfifuam adotefcctem an.pmaiIltu0noct.feftt.pi' 

fufcepttcommendatfi:etcft X».tteapoftoUa.Sctiw.» 

omnt oiltgcntia enutrit:am trtbue pjefcrtptte.lwltfr 

f4cctttur:fouet:i advlttmfi bulam.£ttrc8vlttmelfc.i 

etlSbaptifmigratiatradir» eiiangejjgfequcte. Seprc. 

w $fteefttobanneequifu* iVtaoefelKottauflinoi 

pta pectue oomint C cena re ttla ouo^ptta ee octa-fdlirj 

cubak.Beatuaapoftol^cut biccftbtfcipttlua.|ft«eftW 

rewelara ffit fccreta celeftta. bannee. eecudnm iof?a u 

•v. ^iuentaeuogeiaoetpfo ^WUlor^.^W?/ 

facro ttfitf t pecto:te fotc po- JLpctr0.J5equereme.fl> 1 TffffffffTrffffm Unocta. 
ucrfue petrusvidtt iUfi otfci 
puLumque^oiligebat iefue 
fequctcm:<$ * rccubutt in ce 
03 fupcr pcctus ci*. fit reli. 
jOmeita fec tioisetufdem. 

pnuerfue petrus vidtt U16 
trtfeipulu quem Diltgebatie* 
fue fcquctcm.lfbatet qi cu5 
Wriflet lefue petro fequere 
me:tdcft cruce: patfcndo iml 
tare: fnrrctit oe loco c6mu * 
ni et abire iam ecpit.Jt . vtfl. 
CX £quutue eft autem cft 
* petrue etiam tceflu pe* 
dumtcuptcne implerc quod 
oudiuinfeqtiercme.Scqutt 
tuacfta iUe oifctpulue que5 
oUigebattefue. IReqscnim 
arecndfi feacofectatucfyri;» 
fti putaba t: qui non minotc 
fe gratia oilectiote a chrifto 
complcrumnouerat» 4<-it. 
1 T)£« enC incredibile cft 
r* Mdeo mfiqj Difcipulum 
coipozaltgrcflu vefttgiaoo- 
minifecutum: quia necdu^ 
intellcrerat quid ff gntfica* 
uerit in eo <p fe petrum fe # 

qui ptecepit.lHotum autem 
eftcie fit tllc oifctpulue que^ 
MUgebat iefue.^orjanee vi 
deiicet ipfe cuiuetyodtene» 
talicia fcftacelebzamuf:qui 
boc fcripfit euagelium: a tq* 
ideofuamperfona maluit in 
dieije rcrum accidcntium cp 
ptopiio oeftanarevocabiilo 
teoeum. Hntciattdce.t». innocctfi. Januartue 

oefcfto. $nlaucUb?fota an. 
IWceft oifcipulu9Ule*<rcfa 
vtin ©tcto fefto.lWo.oe no 
ttul.vte.&octnnoce.pen. 
ifcerodee irat 9 . Ud jjmii oF 
£6rtteminUetcoUccta SWie 
fanctepater.cctcra t ad r>o 
rae vt tn fefto. ©eeundeve» 
fpcre fient oc tnnoccttb?nt(l 
*omintca fuerit qtto cafu fie 
rent oe fancto tofyannc; boc 
modo fola 3- admirabile. 

pt oe nattuttate.cet cravt in 
fccfidte vcfpcrte fefti cG mc 

inoitaocnatttittate.toctn- 
nocen-per an.fnnocetee fi 
ci>rtfto. (Tef avt 0-C ?n octa 
ulefanctoc innof c.advefpc 
raefota an.«$admtrabilc. 
pioenat.cefavti^mtevef. 
fef. ftneTV-m^o.oenatt.trTi 
THdmat.iutr.oefefto.f Jle 
nitc*r Ct £fe pf i. folaS.pm* 
octfmonocfcft4:eCiit-ptff* 
-iem fcfto. i Xvfrnfertom 
Sermo beatl lobannf eept. 
Y~V£<*icaturnotttte[ « -I. 
A -/abinffltibusfcrmofa^ 
ctt0laudtbu0rpt.fu0lo:ta 
oomini pitma vocem apcri» 
ttnr tnnocetee* fmt olfertl 
laudc : qui fuerant imperiti 
fermone. ^fferfit oomino 
pmitiaslingue:nouoi3oii8 
immolatfructU8:verbotum 
pneiptalibSt.giiifantia eni 
quc pcr etatc loqui n5 pote* 
rat eloziae oef cfi gaudio re ^tuxt.lnocttttt. 
fonabat.iV.ocfeftofmfcr; ftot otcif jRotfaprtfAtcr 
itv fiftapFUdvltimfi.M* ctftfmftavWmfi.1ir.Setj 
Hr\<0rftttaudarc jepjqut "TrTRtUotpe 

- ' loqumonorat. <ditcn= ,M Sngclua ofiiapparult 
dfttlaudib^oftm rfuffragfl» in fomntstofcpbwcce.Sur 
pdicatjcpj.^ ^ftfittnterea gecr-accipepuevimatrem 
pucrt ftnc rnagiltro oifertt : ei*et fuge-in egy ptumi :fto 
ooctt (lncoocto:e:pcrttiftnc ibivfcp o 6 otc8 ttbt.£trcltq. 
cruditoze. Sgnofcat *pm p t&mclta vcft . bede picfbue. 
dicat ofim : non que pfuafto Q. uod iutra vaticinifi Wm 
bfianaoocutt:f5queotuini= mtcaojeinrama-.tdeftlct 
tae Cfpirauit inocctibV.it}. celfo audttaeft ploiat 9 * vlo 

C£flatr?fiana cftotuina latuemultusmtanifeftew 
tractantunqi r?umana nfidat luctuj fanctc eede fle 
tpfa pzodelTeuon potcrunt : quooeiniuftamebto*u5Hi" 
ntfloluinotfifolattofubleue runecegemttnonvtbelrtf 
tur THecelTeeftctutrenafuc garrifittnuacufieederc:W 
cfibere cu celeftta pdtcafcna vfqj nd foltuj fempttenwm 
turalia ftlerc cft vlr tutes io* afcenderc iudtctatet ficur^» 
qufiturv £rtgtf nacptnfa= ttjomartFriaabeL-ttaerifl» 
ttu etas tn laudc q ocltctoift fanguinccctcrozujoeterra 
n6noueratcriinen.&ign 9 a damareadofim:lujcraillud 
oignis landafet fnocctniio virtfapientta. TRooefpidct 
cetiu . tcfttrnonto ppiobatur. ofie pteees puptUt:neci?idn 
&cdpifitenia?po<i rcddut amiTcrtundatloquelamgf 
cofequfiturarefcrunr.Sino mttue. ^cctioocau»* 
t|>eiquioedcratrccipit:tc{ /~* aodradpelplotfllTeU' 
accegatreddit.&noincr tc- vigirurfiltoefuosnecw 
pcuefuaj:poreddfitur:oum luifTeconfolartqulanofwit: 
eius laudee illt abf fattb 9 re- flgntficat cecieflam pto flr *; 
fcrufur.Cuaur/ffcoctl^ct qutde fcto? ©cfacfeculoa? 
fl l?mot oa- rnmtm iattonc:fednoiraveUeconw 

ad tuat. $niiit%oc fe iartvt qut feculum moire w 

fio. 3)uqiioUbcthocfpia*an cerfittrurfuaadfeculicerw 

ia cutuflibcrnocc.fefticfi' minafecfitolcradaredeflw 

ptai^.aftr ^cjcr* qutanlmtrfinonfutvitrflrt 

oc tabuty pmtfRu % rrc«virfc uocandttnmfidum occuutf 
ot coagciio fcqn.tjrviv.&fv crfiniafemeleuafrrflff 010 ' VMtHepu Sanuarlus. 

0»ndiad*prmEu3fltMK nonagirafeiugif. ?itet.i 
»0 »cr?el namqjqueoulf *xr -^ucl gallicanasvero 
,L>- autvtdcs oet* oicif :ec^ JH. famitiasnobtUtatUa* 
defiam figuratc oemoftrat: pade no obfcurue:immo ma 
cuftota tntctto vt vtdere oe- $te p ccter] gFa generofita- 
ummereref tnuigtlat.£tip tie oznai^nitoze pecrorl ad- 
fa elt ouie cctcfima qua pa= dico quafl refulgce luctferi 
IrotbonuereUcttetncelono tcraftra,pcefTit* £u*fcccifl 
nagttanoucoutbue angeU* (~* 8t 9 acunabulieratafa 
cflHJvtrtutu:abi|tquerere t V-4 ptetta pmiriualacraba 
terrartnucnraqj futeimpofu rur tfatia : vt ia rtic potutflet 
ttljutneriificrepouauttad tntclltgi jepuiicaufiefuiej) 
$regc.jCeoefi.SftUud. v obttncdavtctozia necefla riu 
ftinr.folaa-fccrodes trat^. ftbt lufiiffc rmltrepzopagart 
£.oefcf*meooenat.tantfi y^v £nio^cotugc l?a [1.111* 
8d.t. no ©tttf pe. Cpfitemi KJ\ks % filfitta plcitudfe 
nlft Ucofttc.adrjo.U' d\ alfa oftfvcncrabtlee aioecccttft* 
ft-/5IU^c.vtinfc.Oerpeft ftice rcguletradiditifozmi' 
cnt&enati-tufifucritofiics do0:vradl>uctiilavc3lipio; 
^•pcafufict^cinnocefi.hoc pofirocofiirut 9 :otuinonutu 
mofoia.d*l0admirabile ; i pottrtri0gfa3po(Tideret:lta 
ptrposouot.ccJavtiictJte fetpm,ppiiaDtfctpUnacor>er 
«fp.frtH.mro.ocnatt.ean cebatitet*:qfifuturafpecte 
£ccc oe 4 iol?anc0 ntctt *pe indtcao vt irrept?cflbtU0 i tc 
natMtinifrtircgntet^non plojrpipBaref facerdoe.F.v 
critfinie- Eaiyfpofuf* f^lSwqtttntermoualef 

■e'4felati0*CbtbrutTit ^-'fldbucvidefoiifictleta 
H.t Brituci cautuenedfeaiudcivcll?e' 

ferfi* uflitlv*i ptoeuat.bv 9 rcttctcibofufpcdarradcovtr 
cp. J .etStcmgt Jn fctWim^boftescatbolicere* 
mcdio ccdeilccd coiia . to t u Itgidia abfrurutt vt no folu) 
secitvmfcSfe&pontft^ZDco oieaoutuimf^neqsfalutatio 
ttep? .anatt.eTSpie.ficutp fuerit ctcubieprercutibue 
«feRdm-ar.cota 6cot.it. 1, ^x^pfecttiTtma[c6ie.r u 
Y7>£«t*rHlart^plctauen= vJlavcucui^itmtatozeatp 
/Ofifivrbteepuercgtontf fietta oefideratcfTcfacerdo 
i4tanlceoziud* 7 fuit;qaboc= teecuinofuttaitudviu^nifi 
ccano bzitantco feremiUbnf jcptncu oilccttoe timercx cQ Hnoeta 

ttmote oiligere: cui 9 feqccs 
currfir ad glozta oiuerteree 
ad pemi. Credctt fucccdftf p 
mtatrecufati rozmetaJt.*i! 

Q&o coguiro t>e fct5 by* 
lario qm tmlumci ftvo 
lutlfet laterc nd porutndppe 
necefTartfi fuir vralience re 
ne bzas t lucc trafferrct pco i 
date fauojeppFl autpotius 
f pu ocijxlamarcvir olt fecu 
larib^mifterif e oeputat*ali= 
qil facrl alrartb^facerdos e- 

G«efccbat \Ua9U-viii 
leo^rtdteoptnto famu 
larri % vi r r u t u nec erat cl 9 fa 
ma ?reta circuiectaf tm gal 
liae illullrare:f5 e*tcms na 
ttocsaregioeslplebat gFa 
mcrttovcurrcte. ?dts actu 
e vt i toto ozbe veloeif bri p5 
ttficiegftamilitarer* &ar. 
*Tr THterea cfi toto oibe ars 

.A-rtanerjerdte rmcrflrae 
pullularet: oato generalif h 
peratozis edtcto tuflum c vt 
oce oztctalee epi apud feleu 

tia rfaurieoppidu^ucnirct 
otfceptat uri dd fcttrct oe fiU 

deiVitate.Ocinfreliquos 

qrto i5 ejcilii ano oe friffia (a 
ctus brlart^in pdtctfi locu^ 
oata ftbi Bgcdt euecttoe ad 
fFnoduventrecopelltf.Aui 
ofi Addacaftclia adtflet oie 
ofticofgrefluo e tcplu.iPot 
qjflozcria puella gettlte trrti 
pes iu mulrirudinc ppfivocc •epFpbante 

magnaferua octilluc aduc 
ntffe tcftataeVKMr. fnmc- 
dto eccPic^. Stfuertt oftica 
rree vitic ftfit oc cuagtDftlce 

oe cpy pfra. % natt. Bd t?or. 
bfmnt oc cpr^Ac oe loudt. 

SdpitmSotcif Cofitcmtnt 
cfi colla oe cpy • ceta t»e <6i- 
|£5nocra.cpy.adnWi 
gunf tltemedtelcc. JL-Uii. 
.Y^£dtiffimirciniaii0fltt 
A3ftlrte oepoftriofcanol> 
Ijodie oic mtftiee folenlttd* 
f cftfi e jctybiut q ams flngtiF 
ou ixi rccu rfu t ep o? voluttur 

noltrie oeff derije tnnouflf • 
ZDediaTViavni^pfcf.l^ 

RJcitaqppmiaouW 
Itb^parctfinobilttfltc 

fulgebatzquc oiutnapUtt 9 
no folu aftq>nafccref fcdqft 

pdperef clegtt.Jn 4 aflWnc 

vcturcetat! merita wilctel 

fariaoellgnabat:i<l* flmc 
pceprumaf agnouerat Sk 

Qf *!>& ia videbflt.*< c,fl ' 
-w ICudebat teneros Jnoi 

mo9maturitfltevince"*te ; 
niuolcttScotdia cbarttutis 
mcllecondire.f&uid plurtf 
«T u fecfldte fucccflWcertt*' 
tifce^uerfatioiaftudtifag 
lefceeviceflmifcdfar.iiulH 
fupfttejcotdtanvrberetncfj 
umoim gcneralifvotiaw 
potiftcfl cuimc rapt^fiillft" 
nofcifport^eIcct ,? .?nqu<' 


Snlnuirtontbtlfirmini Januartu* 
Itetim fle apparalt apt*r oe ©ft dfctue <I vcnit. cef a for, 
o« fl o(ftcio tanq» fl nonoutf oecot.£oUecta.&fie fctc pf 
afccderet:fedlu0i<pflderet <E3niucttdebtiftrrntmepi 

SiuCf cUcte tn ptncte ntfl a mart.Sdvef.fup po« fer. 
nfflDfta.admat.iui. a. Sefteftrmln*£nftanleac 
pi.i*.t»ecoivm*9fef.r.l ftrenuueabtnfattajcpo cft 

aamimpatotfi t»ecrcta c5fecraroe.a. j£ratcnt3ftu= 
XpianoecfecipccpifTct: deeomlbuetn actibuequo 
ctnfiero apparitoysmtflue Jtpoofioplacerequiuiflet.a. 
elrperfecuro*4btiftfcUc2 te tfuqj oiu t alibue ftozerct tm 
ncrcrXu.JOedta ifcta vnt* fptcfle ad jrpin ppfoe couer* 

aaecfifoUi [ofcf.il.fl. utptetatefupma.a-fgLuem 
cttered>eret?eiidetp$ tandefaccrbonozat^oignu 
feUce tnterrogarcr.fl nofcct foie pfcribee ad fumft eu,p 
«Wfettjc pbf latcrcr. bacin* mouttozdie gradu. a, i&ui 
iJtfeUjc cte abift. ifberfccu: pottfej: tatue poft mtrabtltt? 
tozcolfcedcnte fcUjrlatebza refulftropcreft ofte apf ica 
pctiuttf^ncemoza efecutoz patraretiftgnia.br' 2!>ar 
^TT[ipefubfcquif.3tcc.tiJ tfroeU x ^eUcitaevtrt. oc 
Jjklmartvrtnfpartetef eot.iv.^&agiref martyrie 
occttltabaf oirutoe vbt i tpo ftrmtni fcpfcb? tata ide fua^ 
pmooom^introiruaranea? mtaeejcuberauttfragratia 
tdeoepcdcteetnt^nemtncj 3Ufloiatbtdepigmetoi2ge 
tflcitrafleftde feccrar <£fcua nera rcdotercr % aftatee qft 
vtftoe oelufue intmic* abcef i paradifo fe cfle gauderent 
Rt. Stcmartyr adalifilocft v.die^deppfuectrcuadia 
Kmigrae :amultcrcqda £ ccntlficiuttatftlta tnirabitt 
treemcfce oepaftue e-Cut^ fuauttatefubito pfufue cft. 
tftfacteoonecinlatibuUece Sc^ -■£na*bo*3nni§.3. 
larcf puUomo vtdit.Xu aftt Eetcf derue a mbiancfte ec 
3Mc!ii.*.«06iuftt«$iilaii. cleftcippVuetibcinfirmtnft 
Wa^4tdeUe feru^.cetaoc infuapfcnttamcrucrut bas 
c6tvnt^fcf*n6 ept.XPco.oc bercpf onfi quc tverafidee 
nati.vte.cfifufo.tpte. "Bd Ipafliocfozttflimfiacoctta 
foar.by .Jain lucie* t altt fof, tie gfa i f ut coz j>te iuetione 
TmfineX».ZDariamaf.6lo fecitefledartlTimfi. «Ce 
rtatibtoficqutna.Bd.t.TV *^-v£uequt bcatt ftrmint 
*peWU^dfculoetf0tnc. v A-/mflrtYrtetuiat^pon 


vmnuiftone 
t ificla coipufrrtn tnuertone cogruft nobtavidet oc mue 
qfl foiioradto f ecifti darefc** ttoe t miraculie btifilmt ftr* 
Danobtoqsotgneceletaare minimartyrl filctto ptenre 
tnucru-.xcckbiadoadcius ©iqtudevtmaiojjrefttmoi» 

Siicmrcc6foutu.l£>eronm l6geclari 9 ocm6ftratmulta 
|}e©.© fco bonuoepoi?fe< aiaudtramtraculaabipfluf 

oecot.3icoenar.S4?pf.a roeintUavrbevtfafunt.Iu. 
XDifcrere.pi fof.©F 9 -Ppe^ *■ Cumgladcttttusbodie 
luj; cs % oieaA P"> iCul noB bmmaqjrigcrettmeduTw 

esofic- Bfidictuacfventt fufavilenij:aU;ataceret.Jrt 
tnnoieofit.&dnuecimu.i diajd(efttvarif6grc;ereiigt 

l^acctua*P«^-*-\>U,U jiiu* ofua quat^cratveltidpofat 

inina.Salua.BdmaMuu. paftoipctofuo.* ©bfequifi 

*f idcllfadozem* rcge regfi. flbt naqj pifi celotrtbtientc: 

i&uipoft gloziofu martyrQ fulfltei vtrtuteoeUujmiift 

triupbfiadceleftcpatrtal5= repetcjndictja. 
ctumfuWimauttfirmtnfi.P* V yWglortficattoncquO; 
Benitc^it^.noc.a.zpaity #*=2q$oftwfaluato:i0oFip 
rieiftgnts firminitnueriofl muabtuafirmin^acflltnra 
sntemulrie famofa multu tdoloyiUamvrbceHrtauitri 
cp oco pctofa oibuo obfccfis ad fide catboltce reuffionl* 
cftrecolcdapifa. piperonis t|>ib 9 nepl?ado»imi>atosfc 
noc-vntuamartf . potinan ctt.eflcperfecta»5acfitl!loP 
Sed ottata bono ofto mifea teefuftinuttmuUa tozmcta 
ratc prono mu crcjy talt me* $ ftde jfii : i matt? rto coio 
ii to pla ufu fpectali vrbe am natua migraui t ad celu. 
tnantsevWararacants. a- JtuitradiorVegremioqetf 
^nde tibi ppc laudesrefe' nttcbatrclttjaspridcpmas 
rcacbot^ifteplaudata cjcul latulfleoocebatnia^fdena 
tct varijs ctin oibcrefutret cot^fptcicavotfifoxcoifina 

la udib»ccctia fedulitare pia Ifcoc qrulio trtbuit fomfi** 
Z5to:iaibono. Hec.t. pfgramateflgnu* Btf^ 

QQonia multo? fancto? deret t j?ct pcret qt> ta cupte 
cozgainambtantecini bat:-rpartb 9 cJdcpctb 9 vom 
tatiapdto cdditaelTecogno cppetebat.ftoc. 
fcimus:x a pfcie tgUVflgne "fyEmvemcptltc&ricM 
amiraculatlloxtobtctulogc * gio gfaimcYematel» 
[areq$ct?onifc3relegtm 9 tn* tteobrtnuittfdanoWtffu» jFtrmin* cpi. DanuaHue 

virnotefaluius: vtinftilatff fraglluatcfyimane coditio 
epoftolatue officfl fctc fedis nie pfumc" no audebat.^u. 
ambtaneflfifufcipcrentgu K-. Cunenimtacumletieia 
bernaculoreetttramW ple* ftupuerevidcteszficfaciem 
bemfuectttont ?mtffa rege" renouafret>iecampof<£vtrc 
Ituderct. £rat enimvultuoe tee.ititigiu fozetergo piu? 
co:ue:artc * cloquctiafacu tibicernere pulebrfi. £fi 
du8:caftttate pudtcuemiozl pzopcratvtvotaferatt^at 
bueoznat^tn^fUio^utdue cpfepulcbru. JUtigtfi. 
% in ot oignt tatc pfect*. Eu r^ Ciebat vero cp in ecclc» 
Sv 8tpatuitlocusenttuit iOflabcatcmartevtrginif 
mojc Wgn 9 l?onoze : mirtfico recjefecbat quam btfis firmi 
fatujimodtcot>fufus odoze nusepusc6feflbz;cpt?ftru0 
Solettatozrcdo vta3 capzc ?erat:fedlnquo|ococondt9 
glacialis incalui t nec poft ri tum cffet tgnotabe t.Jndcfl 
guttgrauitas frvemalis»-*. nenterttaqsonootenoctucB 
SedteneruverrXozigeruca pzeceefudcs:folltctte intra 
purejttulit l?o:a qua micuit femetipmcum largtftuie la 
quagcmafuit # pductat>cco; cf?rtmlspertracrabflt:fifuo 
ra* Scrfetta.6iia.tjn.ij.no. tempozc£pu3l?uncmarty; 

ZDopqj otcs quS tepertcs rem oedararc otgnaref . 
tafic oecoiauitoeUtiae vr* Cammirtquapartevirifa 
beeaUasfenftffc^pbauit.a. cramcmbtaferctesfubfiitc 
Bcluacfi nec cameracfi nec rant qtiado poterat pcnetra 
teroancfierqftfuitrcsnola refequemee.tiCeuvarifetbt 
tuitnccnoutomefcs. ■ Sj tvUctfeimpflarcncbamoza 
.ppzla movcjfcp via quafcfit viequareliquie fancteveni 
odotevertittteroftopartter cbant. IDtsprtdcoatfcn 
modcratelaboie.^ Hetabi ptarWemficnancp pziozcs 

ISafit [turiuft*4L.iti» oeUciasmittuntpatriaead 
vcnerabiUepfulfaluius fuperiozes.<Ceuva.> c c.*u 
pabulofctcpdicatoiscozda *-v aadaigiturtticomnc 
populozu affidue reficiebat: VX>plcbem conuocauit : cr 
% ad pafeua cteme ref ectio mozc folito ttiuinfi offictum 
nietnuitabar.CepitoiUgcf cumverbofactcpzedicattO" 
inarcbana fuicozdisvolttc" niscclcbzautt:atcpinfcrcc 
quotnlocofanctuTtmfi tl?e* teratriduantlindijrttlelunt 
faurftabdttuqrcrct(ei,pp? umvtofimpcibuscjcozarcc 


^rlrmlni 

c&gemituaamicttdequaM perftdebatfcuafit.* 0w 

fanctifllmfi cozpua beati fir= pet f?oirot t>yemaM0tmir* 

minlmartvrieinu^ircpotU' tar qucvelqttaUaJtftamtf 

iflent.lEu.lV.figregflpatrt tatioquieeltiftetamtocuiv 

q5 pfl miracula tanta quire* due pio quo feruat ita mwi 

coliscuccUcoUe nouacanti dug. l&yemtsmmetito. l 

ca cSta.WecOubtte^ eaftrc £>ans nature fracto iureiv j 

ctte0mirabtlto:apo(Teoeu5 <3tftct5 lilto.Ibycmtsa.^ 

fedfempefioeuot^adoia^ "-w-TR tcrcto autcotcoflw 

*2Lutpotuttqulcddvotuttq$ JLrotaptimamprtmlunii 

fepe^pbautt magntflcans et nta cjctulifletnllumin^ «* 

gtoiificao quoo tpevocautt. nerabilie faluius rjumilW 

IRcc tmbitea. 3n. ithnoc.a n ful clarttate fupernt MjPJJ 

j&uantonaturaltb*operib* furfumeretftoculoefldcw 

inagiaffit-nraHa ptodi^ta vtditq* quafl radiusfolte^ 

tanto faeti0 omtb 9 matot ln arce precclft t\)io\\icjArtw 

de glozta^n. TBiWl mirabtll vfqj ad facrumlocuminAtjfl 

U0 <ynocturn*radiu0 vtno; fanctifltmusmartyr nnw' 

ctecotrariue fiatnoctffbct* nusrcquicfecbattncitfr 

an. fCamfacrfimtfteHficele biUtcrrefulffere.v .1** 
tnantefaluloinambianeflfi teepopuUqulafeutuemi 
fuburbto vtctna^xtofupuc cuUmuUtramoteewWJ 1 
nitvrbtfi odotc folo nficto. . neritf greflibue tflj foW* 
Coiona aurea. lectio.vij. aclTbabuerlttapzopi^ 
V*cm q» 0( P P :eful fttol* cto:e0^e lociaveftrie tW 
J.fefcp:oftrautttntcrraj M «dotfuitnunduB^ 
itidutU0Cinerei ciltdocum pcrfUfloulctu^cvcurrM 
lacbrimarfiinfidationetmo dulU^ctocioveiWefln^' 
qs trarjebata pcctote flatfi: g~* SUmoje [Jt« 
ctoominfi faluatotcoepcaJ V^immenffleoiulnemfc 

batur vt ©cflderatfi otu tfrc* ricotdtc referte gratta» »J 
faurumflbtoftendereotgna timorectntmio tremotw 

rctur.lp»opuluovcro indefl * cedcn ad oedarfltum W'' 
ncrerclamabat necabccclc fodcrcccpttacfepuUW 
ffaper treeoiee recedebat: mtmartfria apcrire» m 
<e& i Wdcm omnto clerW mul itaq^ fua utffimue tlltco w 
Ct populue triduanum indb tuo ejeercuerat: 4» imc ,_,. 
«mm tetuntuj l?umtU mentc nia jenera pt$ro<» w w 1 II : 1 1 ! II 
llll 


llll llll cm 1 7 3 9 10 11 12 13 14 ept, Januariue 

wnderetunaromatutaser adobfequiuman. Btretpza 
virens amcnitatc otuerfoiu ta flozent oztl fcd ct fructue 
flozumadcflct.if^utabatau funrejcozttfozmeiampfena 
pm omes quiaftabat intra rie neceftantc vtfustateca 
fcpulcbru^tanttmartrtf ca lozepydimie»t>ymnu0.&c 
dida lllia etvcrnateerofas uetuoxummilttfi<ap.^oi 
aliofojvirentes t?erbaru5 fto tte in belto,#,l£ofutfti oomt 
respulcftrepuUularefcuau ncoccoj.Snicbcncdictu^ 
tenKk.^dozfanctinonfo* an.Wcfirmtnu8f!deftrmu0 
luj coljibct m oibos leuio zee et meritts t>eo carue acvtrtu 
fanat lcp: am ct f anat quof * tum gemmte clar ue ante be 
Itbct pefftmos bumozc* pos um martyrio glohofe cozo= 
icnetflUa medicuscutus vt= natus ipe oeuoepreccturvt 
rte operf 3 fcnfit elepl?attc*. nos fecum glo: ta ri merearn 
Secusripamlifferie.X'. 5 n ineternum.CoUccta. 22cus 
tjmusmcmoziarcncr iu l?o? qutbeatifirminWvtfl. XOco 
minnabcccleftavaUcmgen riaoefiictobomtocptfcopo. 
tium bcres fut generis. Se* ctconfcflbzc in c6i. et fc na 
ai9rlpam.6lozta.©dozfcl tiuitat.Sdbotaeoto.brm 
iteccum.Sntelau.^.XWa* nifohti.et inftnc X». ZDaria 
gnaeftglozia.5inlflu6.an. matergrattetet. £lottatibi 
i)zeful bonozatu s nominct oomine qut natus ea oe vtr* 
mcrito acnobtlttatc tateot^ gine.-aftc oe laudtbus. ttt*. 
gmtattsmuueremcruitl^ eieceptapifolitl.ifpin.-fr.er 
iwtartvt fcto? fufctantvtcto #. oe cot vniua martrrto po 
ricietgcnctanicozporainue ttftcie.Sdpmam.iV.Jfpcft 
nirettgi foit. an. Jnuenicdu UOet» cum alia^.®.uiocvir 
bcattfmuiflrmint martfris stneotgnatuscenafcU*?. 
«ipusbeato pfuUfaluioci- Z&cncdlctusqui vcnit.p.rce 
gncpmerttisbonorado mi etceteramozcfolUoctada* 
(ericozditerrcfcruauit.j. & Uae*nas.<Collectavi§.Sd 
doremelHfluopfufCcotinuo vcfeasfitocfaaofurfeocpi 
«mualent cgrori ncc foli qui fr po 1 cofefforc ad eut*vef. 
vcnmntfcdvimciusfcnttGt fupcrposfcriar.an. iBobite 
ctiamremott* an- JSIemetis tate vigens furfeus prcfula 
immutatistempusfactu^c abbasfrdcreo femperredts 
e(latl9inl?otrozeniuiu5*tfc mit 9 podcrcpollet.an.jtcm 
ronunocditgratismundus poribus regisclodoueipful 


furfti 

optmue terrcnalinquceom mttte fyamonia Ifitutd ape 
nta gaudca f ranco? puentt ritq^ cb pcditie carccrl erga 
p:ofpereregnacinet 9 fuper ftulfifuroie^ matroncctttfl 
na glorta.an. Sir oomt poft ejcpellit p bacuifi. Hloxia et 
I?ccocfdnofurgercmoxtIfe bonot DeovfquequoaltilTu 
citbamoniofiutlatcpttbivil movnapFifUio^tnclitopa 
lammaiocfufccpitabtllote racUtocuWaueciporcftsff 
nedamfecIieoib*»an-lptoft percfnafccula.Bmc.cfV. 
multaa igtf virtutea ritc pa Juftua coi fuu^ tradiditfld* 
trataevirofttgaudcsccloxx occoltk Bccc fulgetgloil- 
rcgna pctiuit* iu. Sctepful ofantmisfolentras qimftir 
■venerandie qui fplendee mi feus pful almue gaudcnsw 
racuUe pofce ppm pto ©euo= 100 petiuit cuiuf noe pcc bw 
tftibicotdc famRe4gaudc jcpemfidicodttotfaluafem- 
tca pcnetrare regna polTint pcrletooomeo.lfreretertiJ 
^praudes [ccUca.r?r». fecula.\'".filottofereetotfc 
JL-l almi ?f ef fort furfeivo* bta noe gnbernaiugi^ 
rcfera^adSftarpctrrfortma ft Smauttcfi.Bftmgr.flfc 
tria intra vifccra loques aui & furfec paftot almeototf 
nequtoxte arguebat fcelera narenttfedtonatiemww 
Ucferojcopinaf quodfalfa cucta|>fectftimonttaot>l?K 
lUviftotrtpIeje rogueappa^ etnficfup aftraomt fol0* 
raturmater ftilUctdtolacri* gloriaiUis tfictueinfacnte 
rnarfiUberarurigniaabin* fedtbue quirefldetetcotlau 
cedio\ ■atrefugit^ec.ppl^a datfaluatoxevoceffimaw 
nufponft comceejculie inde minfi quituanoepcefaW 
venttadbxedanfiiubaretuf geternafecuia. 
oculte nocteftgnumoatar» w~*£uequtanimefainwi 
cfcanftafruturtptefulte. td A^ltutfurfetetcrnebcart' 
olelccemonactyaf gcmcIUe tudtnta piemiacStulifflco 
infattb^eiue pcevttauaf rc^ ccdeproptciuervtqutpcto* 
g ula feqn tib*i Uia marc traf= noftro? ponderc piemimur: 
fretatiinmerftecoxpoitbue elueapudtepxectb*fublettc 
I ■> ic infultue et conflictfi pa= mur.Tffccr oftm-lWo.j 
ritun trafttuoemoncqjred; r»rmtnoi),i . ^ntrtuettoeco; 

ditvictft angcUcomontturc poito beatf ftrmfnft etott 
dfuiu*poitattcttiquefenftt fuauifllmfiodoicfcnferfitc 

tnfpiritu. 1 itereddtrt?omo infirmiplureecarniefam** onlcopt. 3Januariua. 

rtmrcecpcrfircui*itercefrto buo. «efpeiamfactovir 
nobta qucfum* fanttate opc oci,pfrernes fc tn ofonc tnfir 
remr afarfi» \% j6toria ct t?o. matus pcdee moucrcnovo^ 
Colti oc mar. ftemeo.oe (3 lebat: fcd q6 cerci* amabat 
cromarcdlopapap an-(bte foltofiocomcdabat.Scoe. 
dtwremaitrr#**&etabtf» •pv8t*virtinfantia [*,.fl 
«f)Kece0popuU KolU* A-Efacri0qutbufda3mtra 
p& tul 30 Ofie clemc ter e p culoy prodtgfle a parenttb" 
audi : vt bcatt marxcUi mar- fftmto ctiaj face rdotib* p ot 
tyrietuiatrepontiftcis me= uinSproutdetta^mfflflfaol 
rtttf adtuuemur:cut*paflioe Utterte;ct monafttcteerudi 
ktamar«?temocnat.tdpf ebaturotfctplinio.Xuautc. 
1iMrn.7nuif.Rege >. airofitfurfeuefacrtcor- 
rtgftcollauditeaadorcmuf portectfanguisofiictpetflt 
Dftm tf&ut fctm furfeft fftm a comunionc . •lipitcp ipo of e 
mllmtutt gtfa. aette. 4n ct altcro. *Dedta vero noctc 
jrmonoc-jn.^uitvtrvitcvc turbamulta aftSte mantb* 
nerabtUe furfeue noic nobt= ejctenfte tn orSnib 9 letue fu^ 
liequidej generefednobtli* fccpttmoitc.^.^ngcltfal 
orfidcin;»OThe»nocvntue aftateedamabat tbuttacti 
rfcffo.an Xrefccte vcro eta oe virturc tn vir tutc j vtdebif 

regfa,puidentieergatllum oeue ocozfitn fyon.ZDedia* 
bomwaifcctuftquotldtecrc f-V»cfcente JJUcno.W. 
fccbat. •Jntcnt^inoeilaus Vjtveroetateergaillujbo 
dib^fcS? fermone apoftoltcft no» affectue quortdic crefce 
paretee reUnqne facre fcri» bat.£rateni3fozmapctpU' 
pcureirudijenoceflabatva- uecozpecaftuezmenteoeuo 
carc amautteftofie^.t- tuottffabtltecollocjoacbart 
rj ■ttvirvttevenerabiUe tateplcn 9 :ita vt fctfmapfm 
nfurfeuonoiemobtlto^ fermotllt?fempingrattafa: 
dcmgenerefednobiltorfidc le clTctcoditMttautcnu 
feculioignttateiterfuoscla (Ozantefcto furfeoapparuc 
ros 1 1 oiutnop munerfi gra runt etviri fctUTimt bcan*ct 
ttaprcctpuue.Xuautc. > meldanuequtcofolabantur 
Auada vero oie cor pif egro fctm oei . TBe ab tmptf e cru ci 
tanttemoleftiacorrtpii.2lc aref. ICuncfanctueangc 
oeinde adpatemacomtgra I110 ftane aocjetrie ct*cofotz 
uttDomfitamtcto fuggerett tabatefiatcptnftrnebatver' fofcfei 

biooiutnle. Wcab. $nfetfro uit.fcecrctaettifoaqutba 
noc.a. Sngelus t>fiioijcitvi= benf inoecret! romanopp^ 
rofactointendeadcarmina tifcuautcticeoecreuUSed 
quetibttnceloagcltpparat. noplufipanntednqr.iniai 
arv ^nceleftt regno fur fcto= bue quattuor: Dteb 9 vtftinti 
r£ I?abitacul3vbt nonrtt trU vnoromane fedtpfuu- Xu* 
fticta nlft oe rjomtnts cdttio 9n.tif. noc tn. i0erooolorf 
ne.a . Sngelica turma ad eu no fc n t iee fed aqua foefun* 
venitadfccuiaredirepiect dcrisctftc teletujbentoi* 
plcn et pdica re ac ft ijt pro rante fufciptcmuea n .&& 
%imo ote cffct vidtcta^v. JLt gce aut vir fanctua quaflff 
rabifiuftus^cdiclccttocg .pfundomorttoejeopprdlW 
oefctSmarceUo. aicctio.it corporib^oemontafugabat 

QfMnctne marcetl^papa apaupercerecreabat^vfo 
O ct martpr ejttittt natio aduetu fetlfurfetvtrttrtgmf 
ne roman*: patre benedicto flmt ctultct ^ybernia inft* 
ptogenttue oeregioneqot» quiatajoemortecftrflcta 
citurvialata oztundus flore bat.X^. Juftuovtpalms^; 
fuc iuuentutie redolendum JtemocfaSVurfeo.Iccw 
reddtdtt gratia fenectutte. w^>dno»ergoope5^ 
CuautcmXriamcdta.^. fi^jyir fanctuepamajpj 
oecomunt. JlectMnta. rcntefqjrcltnqucefacrcKrt 

r^jfcWtmat^afitfedcapo prure ftudife altquottt^ 
■XD ftoltca laureolfi ecdtttt batanuie ^nftruetuequlfc 
paleftrandfifufceptt. adcu monaftertfi tnquodScoftrtt 
tuapiofefTionie tttulu fedej ^itloeo-vbtvndlqjrdigtw* 
fuametipmcapudmudiro; cdftuetib^vtrtstaltquoecn* 
ma3 fcilicet nobilitauit qua^ parctfi pia follicitudinc flg 
tumpermifftrabieetcporft. carecurautt. XuflfiMV.i» 

H£cttoent<$ plecvi. beawfurfeecjouoeffeetf" 
cimtterifivtafalariart uertiftifoillanuivltflimfi 
propter bapttfmfietpcnirc? cgtccu portterinslortflW» 
tiammuitom quiconuerte- rrifipbat.v. ©onficertantf 
bantur e * paga n i :i .ppter certafti f deoqj cfi angclts tf 

fepulturas martr^coftttuit ultabietnefnfi.SUq^ 
vt0iticfn<£tttulo0invibero ^v etadamverootecorp 
mar vtglntiquocppte(bite= V^rlaangufttaprcmUiir 
roea ouo^ oyaconoe ordtna pergenfqy l?aud longc a w I 

ttofua vefgt tnatent e jcorfue 
pfalmodi5 tenebrie ctrcflda 
pie fubito ftctit. Ani pcdee 
mouerciifi val&s:ad ^Wma 
quafl mortuus oeportar*eft 
cafain^caugincqscircudat* 

Sisartuot man* fup fe ejcten 
ecofpcjcit . Cencfcfc^ilt& 
pertnacbia niuete fubuota* 
bat pennte.TV . B duenten tc 
(ctS oci offerflt ei puerfi rnor 
tufi vtr od,pftcrn2e fe inoza 
rionc£u4mo:tu^fncratre 
fafcttautt. £uetiaftanrce 
glorifkabant oefi eo cp folue 
tts ventffet vtrt** adtutotta 
*jjAttuevero [£5^*,.!*; 

lpuentene virfanct^fa- 
deefeto? cemebat angelo' 
rfi miro fplendetee fulgote 
caneMtq* vno ote ibfit (acti 

Kvtrtutelnvirtutc:vtdeblf 
t*as oco* in fponKeuerfue 

afltadfequafteic pzofunda 
inoirt e t$ete cofptciee m ultl* 
radine parcntfi vtdnozum i 
dericom? tUie vcrbft oei pdt 
cabat :i ea que viderat t au 
dleraticotov populierefere 
tott-Rf . Tpoft ctue trafltfi fa 
crfi recodif coip 9 .XDatrona 
quedavtrtutee ct*n5 crcd^e 
fedcotradicceamtfltlumcn 
< fiuofctdafi fcrifcpulcru 
oiu iaceet in oFone pflften 
ftattm vt credt d 1 1 fanara eft- 
uOatroa.firia.lp-oft ci^ rri 
fl Icoefi. Bnrelau.*- && Januartus 
JifH medi. $n laudlbue.an. 
Tliccft facer fctfie furfeued 
p:o tota infula r;t bernica fuf 
frag atoz affuit omibue pte^ 
nfldievetura agclo cuftodc 
el^narrSre.pt for.au. ©ctfif 
furfe*magna fedt mlracn* 
Ni pcee fudene ad bfim refu 
fdtauit mottufi.a.-frScozfi 
reje flodoue*t?onoitfteccfi fu 
fdpicea pceter! DtUgenevir 
oetrefpuee opee rniffcft tn 
firmttatecompif lerue pcr* 
ffSeadjepiregna.j. Sctfie 

furfe*infirmttatecotreptue 
angeltca fruif vtfloe pfentta 
relinqne ad eterna comtgra 
uttregna.in. Strjcpianifll; 
mue bercenald^cozpueetuf 
fufcipice cccfaj qua magrio 
pere pft r u iccr a t ei oeuote 00 
|T\Sgrat [nautt.tov*. 
A*£fctflead cotona trina 
mone puia l^ercenald^obp 
fonS el* mouet pl t a:tra t?un t 
bouee ad peron S oet^>utdc= 
tia.ftjtcecata lumebtnfire 
fumit incredula bibce aqul 
factu vinumlanguenemuU 
ercula fert tuuamen rcpenti 
nfipetue miracula*T>uiue 
ergo cdfeflbrie^genteeme 
moiiam flc poffltnuefalua* 
toiie promerert gfamvtnof 
fuifar amotte perducat ad 
gfiam. lotta ct bonoi oeo 
vfquequo attlfltmo vna pa« 
tri Mlioq5 tncUto paracUto / 


cuiuslauscftipotcftasper *r-f RbsbeatavtennStei 
e£nafcfa.amen.cpiiToUau Ulbtfisppfoevlroecrepi 
dabfir. \ .Juft^ger. oe coi. tusi fencjttuuenteapanro 
S*b&*& B»uolgtfcncrgu lusapudqucnooubttaf ec 
mini ad btm furfefi oepcati oet famulus.* i >anfie0rlim 
futautiliQat Ulefactoeru» peratcferuooeditoftevtcfi 
cte flgnaculo effuga uit oe* tubet tmmature ftat motb* 
montfireddtdtt etsfalutf re termtn 9 a tottaf ifernalia frr 
medifi.CoUi. &tw c\ aime fperbefttominus. ] ^ecappa 
*.ZPco-t»efcomarccUc»i)rt, retpeffectfi inboclocoda» 
IMceft* ^ofutftt^oUana riusvbimtrapefidcfctmfi 
Jremcmo.oen&t.&dtyor. untfepi^aejctingutfacnint 
o t tx Uu.eef a t>e coUuaUS igne ?ftat mtrabiUus. I ^« 
«4 £••* coU5 ^pzua.Sdvef. tnftrmt nos iaeeres in pctfe 
ntoef<tdantt>onioabbarc. feolm tutepaf indtgemW 
ttonfi [adeui* vefcas.au. buaadoftrovtamalolttorc 
egyptomedic&jtpa indulfe murtane^ucrtmin&Oqt 
rat d trifttcta in g audtfri tra ad einnftrmi ^dufit ecdeftf 
cundia mutautt tn pacc.ps. iplotates fiefide oiuina dt 
»tjcitofis. SempWar^ meriSarectrifitiWdcfanita 
factegerce nccfccundts ejc ttsgfam^ <omoe nfaecir' 
tollebaf nec fraaebarurad* cficinge muro,putdenriew 
uerfis. , iTofitebot. £la rcatu leuitatte fluenejlip 
mabat qda muUer ad beatu tie p feneftras ad aoe Etrer 
antbontfiejcpectabomooei mots?cupifcc T tie.i.>rcftapr 
ejrpecra qzftlta meavejraf a adqucnf amceanbelatadi 
ocmonlo.rtf iBtfisvircjtt. tumvttjvlterepaltinospcr 
3. JBftdlctusofiatf oatoib* vntgenitfi:oonanoW$,ptf« 
affluenf inoipioperat f uo dentcabvtro<£fpm*am- 
fuo tata oeditgfamvtet fa* ^ v^cecSfelTozmagnueJ 

nitatereftauraretifpirirtb* VAlnfidefua^batueeftJ 
imsaretimmfidts»: /Lau coffnltuseftinverbisfui*" 
datepueriofim. £qUtatc detiezqftfteUamatutmain 
.ppoflriiugif tenesnecvefti medio nebulc;tqfifolrefw 
merfi muta utt ncc pedes la gene (ic btfis antl?oniu0 $ 
uitnecefcafectat 9 eftmoUto fulfttintcpioocl. vfactG 
retn.pt?. JLaudateoominu3 eftpfipaulus^cjetfit*^ 
oriice 0ctea« pymnus XM8nM>nobt0bt{pFfrP' 


fl«r,mi.jBu £<»Iwiiott*are Jauuariua. 
Eleetfta cclc^ omiaetpaupcrpieeiaocdlt 
biie nofM otta tenebr? poft pauperibue! ^i&bomSS 
mfidanevitecurafpoftlabo fecuUvtnculteUberat*afpe» 
rcsipfluras tnclytttantlyo vel>emetenarduaarripuit 
nUUelifupfoltaadvttafitu inftitutfi. SmautteOofie 
f¥ U8 i Mt.fcoUco». -w^iturbtaean [*er.u 

^^foffL 8 i 0btC " mb L l 5? Il?0niue "oWltbus rclU 
tponq pfelTotte tui motbtda gtoflecp paretib^egrpto ott 

ignce^ttnffuiimebUeegr^ unduefuit: tata fuo^nutrt* 

remgeria pftari:fac noej»? tue cura vt nictyl aUud pter 

pirtueiptuemerttisaffe^ parentceoomacp cognofce 

netncendtfe Uberatoe:lnte= rct.£t cu^ ta puer eflet no fe 

groe metea cozpoxc tibl felt Utterle erudirtmo ineptie £- 

dterin gfta pfentarulfrer 6 fantiu fugt paflue eft fabu* 

toMtkftorttona&bt Uetfedomioeftderiobonop 
atefurfee cj totie vtfcertb*la ftagrae : f m q$ fcriptum eft 
pergtead ppi regnftcj nooc lnoceterl?abitabattn oomo 
dinabae oejctera leuaqj oe Xuaftt. k iCelebteteccfta 
?(owtofcto»o furfeeta ver* laudeeafolcniagloxioftein 
naetntcbotoe lctatiuro fan ftgnita mcriti atboiuf .d&ui 
ccilTima ata qi ia audts a oo eelefte oucee vtta : a ngelum 
njino Ura tn gaudift ofti tui no beremita pretcdebat mo 

■'amauiteaoo.Coi.5fcf. ribue. XvSbomtbuefccuIl 
2Wo.focufippKaiio»mar. vinculie Ubcratue afpesnt 

gan./JaudcttnceUe. cftfct mteiarduaarrtputttnftttu 
icoUaoecot.|tcfiUpicfiepi ^rg9 [tum.flAui. tcc.«. 
yfcf.oc cot. 3« oc natimt. J-JUccleftaquoq$cfi parc* 
opiei-vte.admat.3nui. tibuefepccouenice:nectn= 
lubilemuevotoparioeono fanttaiafctutae;necpuero* 
(rrofalurart. feuicfiigeU» ncgUgcttafectabafcfedtiu 
letart contullt autt?onto. v ea q legebatur afcultae vttu 
Bentte. jjn pino no.an -*|f&a tate pceprov: vite iftitutioe 
renttbue reUgiofte % nobtlt* feruabat- 1H5 fule vtfoletuV 
buaglotiofue antl?oni*ap<S laetae,pvarif s* ocilcatie ci 
fgrptumoitaduefuit. ptp btevncptediofuittnonefce 
omcunocNoecotan JBeat 9 moiltotte bladimeta fectat* 
antponlue euageiij no tme- eft:l?ie foia q oabanf otct 9 : 
moipaternapdlaoiftra^it ntlampliuercqutftutt. ■&. 

£44 . 
3barbeariflimue5rt>ontus man&optbuewbatfcmpcr 

perccUae monacbotuviraa oj>a iUtue pault recoleecjno 
parriicrvtrrureeflngulozfc laborarnomadttcer** *&l 
oiltgcnf arrendcs. ft&ui fhi fignieer miraculte floieret 
cttftcauirfar; fuir ficurapee 5tl>ont*verernieefifraudl» 
q guftarlemelerucrarflozu bueaggrffTug c jepianla* 

bo0. ^tfSrtnerti tfttue W^ mio (imicV 'jtaftftft* »-*** 
Utateflk*patieti£ elreri*fe -f^Uefecfiwlueelntra 
crabaf.jaul. JtecW. V^.-uirccdcflSsaacctdtrvt 
v"\t£ftmoneafit parenrft rficeuageUfilegerefHnqw 
A^annojz drcif octodeci; ofiaoicttadDtutte.Slttsfi 
feuvlfjinthcufoioteadmo? fectueeflervadeavendcoifl 
dfi paruula oereltct ue:t tn> que babee i oa paupibuetf 
mws ifotottefyoncftamctt» vent* fequeremeabflbebt* 
ram gercbat,THccdu3vero ttefaurfiincelie. Auofltt» 
fcjrfluKcratmenfesqulbue dttoquafloiuintt*buimmo 
adecdefiavtfolebataccur* ditnmcmotiacoccptffrt:* 
rene recozdabat quomodo velutipzopf febeccfTetfcrl' 
apoftoltomibuefpicttefeai prurarecirara; adfcoftlcuj 

ti fiitflcntfaluaro2c:t mulri trajtltfmpcrtfirftatiqKr" 
qui in acttbueapoftolo? fa* fue poffefllone qua babcW 

cttltatlb 9 futevedtriep:ecia advit3vendtdir#^-^n° 
fpc© eifdem rcpofltac 

cclie.lv. ^lagella t 9 a bemo nuncj biduo rriduoqj flcrc 
ntbueatcp?foflueanrl?oni: manceigrtaoicrcftdebflr. 
ue oci pfcnrta % mlam inrel* %. Sumebat afir pan^jK 
(ctit iulurmcx fufpictee ice \c i porfiaq Biittlft.fcSW* 
lumclamabat.»btera0bo= biduotri. fcecrtoquinK 
neiefu vbi erae. *• iftuare -/Y** ec?cae flfit *" WK » 
no affuifti a jSncipiovt fana* H olina? vieinte larfiitui 
reevulncramea.abt.5«-il cftnetnaltquofibiautfotf' 
no.a. Sctfi05tt?oniu$t?abi ri moleftta fft0neref*C«i 
taetnabditisinf |Smoel>c* veroquelnmobiUbW^ 
remi cultozeetnuetue cftin barvniuerfa vendldttn fl( 
effvprfi^u TRcfuovqucgra gregaronoeitiguopdoofc 
uaretctegcnoe fuftcntaret indigentibuaoedinpfliw» 


Sntbonl 
obfototc referuatle q fejai* 
etatevidebaf tnftfmtot. tw 
Sermo ei* f m a pfm f alc co- 
ditue ?fciabaf meftO0:©oc* 
bat indoctoe:mutga bat irft 
cudo0:fuadeii0oib*vtamo 
rcicfu jcpi ntbtl aftponerent 
&ZDuItoe ab imfldta fplriti 
traa t avart|0 laguoUb 9 Ubc 
rauit.Suadce. Jkecwt. 
v3 «rfue aute ingrefTue 
4-?iintboniu0 ecdefla:cft 
audif fcs oftm ineudgelto oi= 
ccntemoltte cogitare oe cra 
fttno:reUqua quo<$ poitton* 
oauplb^oiftribuit. TReq* cni 
fecoucrfaripaflueeftoomi: 
fedfotoie fidclib*et oeuorie 
vtrgtnibu0comcdata:vtad 
eavnutriref eremplum:tpe 
taomibuo fcculi vtnculia \U 
bcratuo afpcvarqjarduum 
an-tputtmlhtutiV^^ctifi 
eft ©um paulue fpm ofto red 
dtdtflet bcatus ant bont* f c - 
(hnuo redtef vtdtt eft inf d>> 
roa angelov candote niueo 
candete in fublime ferri. £t 
pto:as et ciulas oicebat cur 
me paulc ©tmtttl i *Cur ab 
io infalutatue ta tardc not* 
fretto recedte ♦ £t plotane* 
5n-W.no. an-tSeptueaute 
tam apertia in eft telte irru* 
cbat q» nuiluf a mbigerct rf n 
cotra oiabolfi Dimtcarct.au 

Jocfidueta»fabtUeturta p 
ccptfiapftoiuinft fcrmone? oobbate fanuartue 

fale codttum ptoferebar. an 
Hojeoeeelo ad antt?ontft fa 
cta efl quonta viriliter totmU 
cafticccctccum fum ifada 
tetn rotoozbcnomtnart» *. 
Juftuevtpalma. A-eovil* 
"f ■)£cdumautcmincgy* 
r*-*pto tam crcbia crant 
monafterta:necpomntno<ff 
cpfolitudtnem nouerat. £t 
qutcuncp in cr?ri fti ferutt ute 
flbtmet pzodefle cupicbat : 
baudptoculafua villula fe* 
paratU0inllituebatur£rat 
autem in a getlo vicino fener 
quidamvitam folttariama 
piimafecratueerate. (bunc 
cum vidlflct Stljoniue ad bo 
num cmula tue cft £ t pttmo 
quidem tncipiene ipfe in lo* 
cte paululft avilla rcmotf ozi 
buocommanebat. £rinde 
autem fl quem vf gtlatem tn 
boc fhidto compererat $ct* 
dene:querebat vt apte pw - 
dentilTima.lRcc ad babtta* 
culumfuum atercmcabar: 
ntfletue quem cupiebat fru 
crcrur afpcctibus- XcflctS 
crmuneremclUe acceptorc 
dibat ad fua. "ft -Ifbanem a ■■ 
geloium maducautt a ntfeo ■ 
niuo cumadtuguriumpau 

lipttmt beremitelupam fe» 
quene otuertilTer £oruue e- 
nimOeinutu panc tutitinrc 
grftque perannoeferaartn 
tatulcratoimtdtfi.*.£faf 


."■{' 

... Hnibonilabthuh 
quttpauluefumam*ctbuq: 0rattaebaurtebat.t&ui*c°n 
ofiefuie mtlitib*oupltcautt tinctlaimtocfidttatemiUiue 
annona*£o:u*.%cctu>.vtt! fectabaf.Jfttueienttatcillt 
-fy^&h Hqnidc tnftitutue uevtgtltasttltertuslcgcndt 
v 4ejco:dlo:cfi pcr oiee fln emulabaf induftrta . $ftum 
guloeitaantmu5robo:aret ieiun5te:altfibumiquiefcfc 
vt nec opfi paternaru nec fu tem mirabaf. JUiua paticn 
osa memtniffetaffinia:ome tta:alteriue manfuetwilncj 
ettaoefidertaet folicitudine ptedicabatHbtfeeumvniucr 
erga id q$ ceperat epercenf fapertractane:oimtnfet» ; 
operabafmantb*fute:fctee nanttebafej:p:tmere.fl«<* 
fcriptumcfTc quinotabo:at veroaduerfuecoeuosalifa 
no manducet mercede fane do moucbatunfedea tanto 
ogie fuipcio pante accepto: flammae^regtovtrocrefcci 

egenttb^largiebaf .©rabat bat £ pecto:e ne fecfid*cui* 
quippefrcquetenqutoidtcc inpdtcttaoperib^inucnirct 
ratquodoponeretftne infc £tbocttafactebatvtcfi0lo 
miifoie oftmrogare.Sudtti riaomee anteirct omntbus 
ontetiafcrtpturapttaftudi; e.ta carueelTet. luafit- 
urn cdmune oabat: vt nictyl Tffclaude vienna manu rSr* 
cjc et 9 animo laberef fed vni= ootata patrono que oedit c* 
uerfaofiipceptacuftodiens gvpt 9 ptgno:acaratibM*T 
memo:ta:"« Ubtt9 baberet cutttetfanatctfingnirw 
Eu.U:. 5ntelle;ritantt>oni* cttattgnee.v.Srdcteu?mt 
ccnpufculfi fctivirt ftbi fepeli nae lntonatantboni'.tff r 
cndfiaonoreferuari.IDeft* eutttet.fifta. TJMaudcfcc 
et follicitue cpfarcuiumcum oefi*Bntetau^^a^n^ 
quo terriS f oderct non babe^ bie beate patcr antbont* ?" 
ret..v\fi:&q$refpiceretecce tau.an.Bonumcgfpwme' 
ouo tconcf oepofita feritate dicfi.cfiaU)e vte-invef* 
vencrfit quop amtutculo fe* louri. tfermnue 1 

pettuttefi.XDeftus. itcc.it. •f^a*bo:taturnoef< , w 
i^3 cettabeat 9 antl?oniur JHnielaudtead pcontuj 
vttam fuamtnlUtuit:vt venerantee glo*ioffimerui 
abvniuerftefratrtb*puroOt antlTonififtgnacutuaran» 
Uffereturaifectmetomibue noftrfirepUttemmonlu. i 
adquo0ftudj oB gcbatobe* oeferto feru^odfto^fW 
dien8:p:op:ta0 (Ingulorum Itltfifufino» jelo oww*«» 

M! II 


MM illl 
MM 1 III II II llll llll llll llll cm 3 9 10 11 12 13 14 ilr damoetfiuCoi-ronduaer -^ «afl ltu<u» ^nl™ .*• 
<gFptoficutfottntenebr?tu QttauSueSdo^ 

Kbrlepaulfiquituwpmue efrolaeneet tljoSaSeSK 
rrat beremtta cekbtte.<J H* igncaa nonam. c««?m 
«Itrtuaetmgnenaelreme Baffvaa auri toHdum 

Mhtit pante angeloxt inte U*marfi omi la ptd" p™ 
gerad ptandtfirquetotantt ctofotquaft oliua pullulae* 
coiuueantetuleratolmtdifi crptefluefn altltudfnefcer 
Obfeqnenteemafuetuevir toUee in acctplcdo feiomfto 
konee meruit qutb' ourfi # lam elottet veftiri efi cofum 
Itgone cefpttem aperutt vbt mattone vtrtutie. ©eo afa« 
oaulfi cfi merote moztufi uv Sd.fl. ve.dnq» ane oc £nc" 
ftrutr. t-IageUafetafntrt' fceonoc.matu.fn«poeoen 

utta ocmontb'crucetam£ nitavef.bv*arb8btavienf 
imunlt'aotattonlb'oecIfa= cp.£ecccofenot 7 ; ^ia 
wabulatietnfeftationlbuf p:onobia. Snnigt.ati E>a 

teopft fltt nato fcto quoqs petrta antbonij m erttte noa 
tolnt laue et bonoz et po 9 rpe iuuari quc cbotue erulr 
Bftaa oeo fltirjomtnt 4 fecfi tat nofter babere ouce multi 
ie parjfi matri cotulit etvtr pltcee fubuerte ooloe taque 
gnt.amen. .pm. £cceco ; ofqsfintftroe^eoracbover 

.H?%' t !%& &a0a Z! n k futu8 «"dttvbiCBtole»iColf 
nawr.anwidicr».ai« T^oft vtd.^icnicopufcevtratnta 
pattcoeoieealottofueatb»> fi.an.i*.orcoi. CoUcct 
ni'cfi incomodfinonmedto ^\SL qeopeoeue vtdbc 
crefentlia membia pulfaret AwJarepttfce martvrtf tu( 
(00 inqutt fUtolt patrfi nFoo natalicia colinVi antma fo. 
gTadtotvtamiamonametn lennitateletemurt tanteft* 
otou ta cupto vidcreceteftta del pioflciam' erepto. tt-ci 
Ccuavta.invef.iDeo.oeu- nx CCT&uicevtrB 

2£ f *25^ B ? ,n !£r?? ^«mar.nUlnattxnofrra 
K2*K Cfrlf? ?^-Bd ro9tu.3nuiWi.fol3 
l^oenan.jUljar.afic. ie.pt. **.aftt;di.jj-.jrrec 
PeU*.cc<aaut>maH«S.Sd Iee.0ett.cetcefa0icdt.cu5 
jj.cpm ecoecoorefleticta. coWptoprtavte.tfiDartJi 
*.wm alla.vi *.oec*muni martl* tt auoru martvrom 
II) arfl \ marrbe * euos mar. 
Sd vef.Se i pt fer.bv*.cp.< totmeta ejterct.TOuIclftiiuf 
*. $ col pAo» m ar.Bd mgtf vicartue fefiwe jipf coftttcr 
JB« rl* i martba audffajc t ln fide Bffftctefl luflit fpolla 
9bacucr><5auincfufifiideFt rla ruMtmectfbfltartlW 
C ftjpternUfibofaXoUS. afitftareanteeoepcepttiq 
V>l3f audt ofie ppftn tuum gaudene picebat. f ilil mtl 
cfi fa nctou tuo» tibt patroci pftatee eftote.n)artu8 wro 
nio fuppltcate:vt 1 1 palie vt= laudabat oftm oicee »i 
ce noe trtbuaepace gaude": «WofteUfu>:pe.en. S«f 
« cfne rccirefubftdtfi.«per tauo.*.|nftjafittn MKtu& 
onm. zPco. oc nat.cfi fuffs. Jniauo. folaa-.Woe famtw 
cpte-Bd mat.^JnutMji.ane ofii feruoe et apfoe. lefntfl 
pi.t $.afiiec-oe'c6t. Hcc.t. venimue adotarcptfw.P' 
^£mpotib9claudflveit'f*.*.p"%fitiWtaartT» 
*J.ddaoeperffde ctibue fldbfi*S : Beatiffimam<ir- 
noiemarfcavtoteefmar tbaeoUigeefaguuie mu» 
tba i filif e fute audifajct ab * futwcaputfufitfaetcl 
acucbadozattoncapoftolo= ebatptf jratidto. f m 
rum. «entcteeafitromice cfifute.Sdpmaa.»Klw 
perfit co:po:a fctou p carce i martba. vtP.in vetoctt» 
ree t fepulturae tnqrerefCu no mutaf •^iUmw» 
■R-taoecoif mfena. Jtecif. muIlofiUoclau.fld.vtn>;- 

aBodofifrequetertfb! »tfmmamartr?a.adiP' 
Ifcite facerertufTtt dau £jculrabfclctfcoe cotprmo 

dlueMoefuieafpecrib'p:e= •?»""'• *^i°\™i£?, 

fentartrquoe fic tfbteaggre *P^™<£ cb f*C 
ditur.iauareludictfiparc, afabtontmarTSdvcUM 

tfiveftro» n8 fecjmtntvtoefe P' f £ r, Pf , ' Banc w ,f " , ' rt " 
ratte oeoe quoe parcteevf t cp.Jufto:fi aie. *'*»*» 
cofucrfitt bofem mouufi q fiiJ£b*marn.**cM.a» 
ratteSRefpSdttmarflHoB mg.a.£legftofievfsoe|* 
famutt jcpt feruoe et apfos petclarttativifTonlacterw 
et»rentm"ado:are tf acc.ifl. beditflUccleb:emue folcm» 
^«ncfratueclaudftra |aieTet»fttantmart»il£» 
«Udtditeoevtcarto mufci dtum flt in cdoi i terrapW 
anooiccne.SinoocreUque bomfbue bonevotonwn».- XX, 


1 1 i 1 1 1 1 1 1 


IIM MM 
MM MM llll llll IMI llll llll cm 1 7 3 9 10 11 12 13 14 \ i^ibailfantmart. f anuariu* 

tfitm tufivtrttite^ftitieln ptternam.*.XDultaeoeni» 
paffloerobozafmejeeiueno <£martyrfimenteea ttmo 
b*simtratt5etribue«pamo» rc paffionte ertputt % ad co* 
rewo^fperamfidioefptcc* roniperpetuc glozteinutta 
ttctmuiaettteaducrfafdi* uir.Spenw Jlecrtofctfa 

Imfirmt [mtdare*aua *^n&atcntmvtrtott*pztt» 
ratem noftrS refptce oi* v3jdette:tn fermonevertr 
potceoeue:<rqzpdduepto* tniudtdo itxftixe : tnconftlto 
ptte actiote grauat beati fa pzouldue: in commiOb fide* 
bUnimartprte tutatqjpon lietin tntcructuftrenuueMn 
tificteinfcculoglonofa noe bonttateconfptcuue:fnvnt 
.ptegat.Kbcr ©o.iDemo.oc uerfamozumfeoneftate pze 
niU-Cople.tyie^Bdmaru. darue. Si Sebafttanuevir 
Jault. ZDtrabil*oeutnfan= cbrtfttantffimue.iaucmoc= 
criflfuta.acnitcadotcmue cultabat mUttarte babttue 
coilaudatee. Jn pmotto-a. telamidisfue obumbtabat 
Scbaftianuemedtolaneflfi afpectue. !&6cmiltteeac 
parttfi etute que? pfuderac flpatremcbartlTtmovenera 
oci gf a ab omlbue amabaf bantur affcctucrat enim ve 
pt come nocprtmou mart. rue oet cultoz.i&uem occul - 
un. jfracentmin fermoeve; tabatmtlita. Heotercia. 
ra*intudtciotuftue.S. 3£po y<8ncmtUteeacflprem 
fluottdie feduhi3 ejebtbebat JL|vencrabantur:bfic vnt 
rtfidu erateniveraeoetcul uerfI<$pzeerantpalattoct?a 
toz.X-fuftovaic. Jtcc.t. riulmooiUgebSr affecmres 
Qcjebafttanuevtr *ptanif ratentmverueoeteultoz]er 
Cflmue medtotanenflu5 necefle eratvtqueoetgfa p 
parriujdutetoioclettanoct fuderatabomibueamaref 
ma timiano tmpatozlb* tta tt . £rat nacp in fcrmonc ve 
carusfutt inomibue:vt p:i- rajctn tudtcto iuftua tncoft* 
mccoboztte pzinctpatumei Uo jmidue tn bontrate cofpt 
rraderet a fuo cum ?fpectui cuue.fn vntuerfa mozfi bo^ 
iubcrent fempcr aftare. ifr. neftatcpclarue. v. $u com- 
Scbaftianue oetcultoiftu* mtflb quocp fidelie tn iteniS 
dtofc curabat fub abfconfo tu ftrcnuue.^n v.$n.a«no. 
damide fancrozum antmae an. Sd boe tm fub damlde 
confoztare» ©pem ptomit* jtpimiUteregcbatabfcondi 
tene % glo ziam cS fcqui fcm tfivt oeo reddcret aiae qua ( 
WtUmao 

oyabolue conabaf attfcrrc* fumj:pmo!imnoftr6. VJBe 

* c jaarifftmie quotidievtrj ncdictt <$ in omibue qloeut 9 

marcelltanoamarcofuade* c8credfit.U&ertcfft. l«ti. 

ba t f cFt bladlmeta rcfpuere fY?Lartfnmie ergo virla 
tmomctancatotmetopffcs V_AmarceUtaoimarco&u- 

neranStimere. .©ebaftt- obufsemtniefratrtb^pt 

anuevtrjcpiantffimue quc^ nomieinvincuttepftttmta: 

©ccultabatmtUtarlbabttu* ^tidtc folactaafalutariaj* 

aclamidtefucobumbtabat dei?flltamiftrabat<jbmfiJ 

afpect*. vjfjmltettu. r*UQ« gttiuafecuUWadimentert 

/^flfcrifto quotidtc fedulu3 fpucrct: % momentanea to: 

VUcjctybebatoffieifkfeda* metosgenera nSttmcrtnt 

gebat qttnue l?oc facrtlegts fgtui cfi btiflimte cofolattw 

regtb*cflet occultfi no paflU bue aoqntcfceretct verbera 

onte timote pterrtt 9 :nec pa carntftcfiaio pfeueritltra 

trimonfl fui amote pftrtctus ret:ca pttalc3 tuflUat futtrc 

fedadl?octmfubclamtdcf= fetctia.Eu. SrJEgregfeffi 

rcnitmpfl jcptmilitcmtegc= marryr febaftianepncep»* 

batabfcodituvtjcptanotum ,ppagatot fdfllmo»pcep« 

aioe quoeitotmetlvtdebat ruecce hometufiinltbjo* 

Dcficere pfottaret a oeo rrd= tc celeftie afcriptum *. Jj 

deretaiaequaeoyabol^cotf memotiale mfindoerellnq 

nabat auferrc. & £l?rtfto turinfcFa. SoctueenM 

quotidie fedulu3 etf?tbcbar ctue ce fupn a* virratfr q» 

olficifi.at j;ptanotfiaimos celtefpmtuij fufceperflUt 

quoelntotm&ievidcbatoe memo. ;pn.Ut.no.a<Btvwi 

ficercofottarer. v.£ratna« btfiefebafttan 9 etWctaewi 

ffiinfermocverflTcihiudtcto Immcfocertamiepoderera 

iuftue tnvntnerfamoifl !?onc tigart ot]rtt o foittmmimui 

ftatepclar^.8t]cpta. *..* tceyptnoUtepmiferflWan 

Y-Vni<8poftq»mftafnAr dimeucoton5ocponerei<' 

A-Wrfimentceattmotc ptternff. an.Sebauww 

pa(Ti5ie crtpuintpe quoqj cjf )«t marccUiano % roartf* 

efTct apparuinqt lume tn te; voe feducit Wadimcta ro* 

nebtielatcrcnopotutt. ttcrfi. i .•ffloUtetlmcrenw 

2oevjeotntcoftratibtj:icbe fcparabunf avobiefed^ 

atofebafttaobtfiecetuabft dfitin celupararewbt*ir 

dtct* fcrmo otle tul.'gkrlc-- dcrcae maftSee* X Aetaim 


• ^cbafhano^^ Januartus 
tntmot e*ultatelufti.f*vii. ^YBncpofueruntefi tniti 

I6Lf ab tntTdtatib* c5uc> U.tee i medto capo:* bic 
tue eft btfie fcbaftian*. indc ita efi repleuerfit fagit 
£tqtvtoijcttn*vtdebaffub tte:vtqf<brrtctueitaeflctl 
damidc laterctrmtleeefTct futuetcttbuefagttta:u.£fti 
tngnifiimue t pi :f uggcflu * matce afit tllfi mottufi abtc 
copfcctueoyoclctiano im* runt.flTficreltcta martyrte 
peretoit. tSLue oy oclectan* caihili ^etarti nomte byrene 
adfe?uocaealt. £go tcinr abflt noctevtco:pueei* tol 
pmoein palatiomeofcgba lcreti fepeliret.jjnucnicne 
buUiptrafalutemeatioc; afttefi viuenteadduittt cfii 
ommeoviniurta t?actenue oomfifuaifcala ejcceifa vbi 
lAtutth. H , £legtt ofie virfi manebat ad palactfi i ibt tn 
oeptebe tclarttate vtfionte trapaucoe otee falute inre* 
tterneoedittllicclebrem 9 fo gcrrtmarccupcrauitinoint 
lcnitatefebafttantmartyrl buemcbtte.2:u- IBeet* 
£>audtfif(ttncelo ainterra eetuetbfuibterit egregte 

r\% boibuebonevolfitatte martrrfebaftianejEtutacfi 
i Btue efi bft ttbi erit c g rc f§ctie gaudebte t cfi agehe 
giemart?rfebaftiac.6au. ejeultabieineternuV Bca 
2}"2inctuefeba.3tce.vta. tueee jcpi tnartvr febafttae 
7fttanue oij:tt.lP»rofalu et bfidictue fenno oiietut. 
tetua):pineolut:«i,pftatuer (&uta.£)lozia.JE>catu9.fce 
bieromant Ulficiin cclieeft oefijtmt^.pcefTcrtt-X'. Ju 

frmeadotaut. Sratueoyo* ftiafitimepetufi.Hnlauia. 
dtttan* luffit e& oud in me : *- ebafttan* oet cultox ftudt= 
difi campfiilt gart ad ftipitc ofc cnrabat fub abfconfo cla 
SftftgnfiadfagtttaetiulIU tnidc fcto» aimae ?fonare 
mtlitib*vt fagtt t\ efi fuerct. fpcm .prnl ttee % glotia ?fe 4 
Cn.H'. $niftoloco,pmuTio feinpiternaHn(or.a.£lego 
tera efti pcto v remiflio fplc vcrue *pt feru* fu^ i fi vcra 
doztlur ppctuactflnefine ffitoiaqe^otcmcobecmu 
letitia (&ua meruit jcpt mar lier audiuit % credidit a eiat 
tfrfebafttanV^Wolttett- oeet* dapcruttosjacbartc 
merenofeparabunf avobif ^pi^etcDfii,^ ISdblcvocc 
fedvadfittnecifipararcvO' jtptmartvrie febafttai llico 
bie fydereae mafloee glua apertum cftoe v*oiie ntd?o 
mcruit. *,ccnono*a ftratUi. Zoevxornicboftra 


DefancM* 
ct otjeit beato febaftiano bea !o foo fuiiarrauttineriwm* 
euecstuetbfidictuefcrmo u0iefu0*p0CttanqMfK»M» 
oitetuLan. ©ctfiefcbaftia oceorauttmecorona.*** 
nueottttnlcboftrato falu* terameSacoUfimWWt» 
tot nofter pxo pctSrtb* t*ty laptdib*pdofte tradidfca* 
bcre©iffnat*cftfuipfenttS.' rtbue meie incftfabiiewnar 
bv*.ep.#.pno*mar.Snte garttae. &Ufofeat'l«L< 
bkan.»tft0ee<ibenctibt ^lgoicbuatUioiofiafco; 
crttcflregtemartrr febafti* Jl Usrcucrwrcl btftaffief 
anc qxcftfdagaudcbieacft aprcfectttrbianltoadamat 
angdteejultabietnetnuta Cuiua parcnteeefiredfln» 
Cotr.puevt0-adv5.mco.fr. ccpcrfitplurareferretgw» 
nat.Sd bo. oicialic oc lau. ma promittere.te'. Wc Wm 
cefa pRo?marty.c&ouab' ? facratifltmevirglecelebrc 
colf.i>pui0 vt0.Sd.it. vef e. mu0 quattter pafla flt beata 
oc0afte.ar.fuppoefer.l7r* asnee admemortajrcuoce 
cp#t X-.occ6t.Sftmagr.au muo.ftcrctodectmo etatv 
l&eat^eeabflttbierttvfecu fucannomortepdtdttitifl 
Oictie colMDco oc fc£ aguc tnucnit quia folfivltemie*U 
tc vtrgi. «i mar.g an. *eata auetor*.*. f nfenttaQutdej 
affnc0fmcdtoflama»c^pi coputabaftnanniefederat 
fle mantb*oxaba xxt oepco* fencct*m2tte l mefa.iercio 
vcncradccoi?dcpatermctu yrvjftni^tulerar [de ; r.Q 
cndc qt p fctiftfiUfituu?mi=' K Jfccu5tuuentetUepa# 
nao euafl facrtlegl trrint ct flfllma ornam*ta:$ a bea» 
carnte fpurdtiae Imacuta* affnetcvelutftercotafaw 
to callc traflul i eccevfcio ad cufata.Sft f actfi £vt luurt* 
tc quc amauiqu*«!ifluHqu£ tUe matori putffercf amjn 
fcmCOptaui.v*. »itfufaeft fttmulo-tv. ^ulcbrafacte. 
ColLv «pa.vtinfraadlau* fcdpulcb^torfldebtSeefl« , 
1»tcm meo.i* nati. Complfc nco refpitfe mfidfi lewbeni 
tfiia.Caffnettevtrginteet cfiangeUe.^ntwedefom 

martr-Sdmatut.^nuitat. nibuenobte^-- »!*""** 
Sgnfifponffivirginfi^coi rtpulcWiudlctuaintcde* 

Sln.i.noet.an. fctfcede amc fpcrCipccdei regna.jnre* 
pabulfimortteqitaabaUo •xT* l; * cbc3t * ^fffi 
amatorcpucntafum^lpcr Q*W*™^W!* 
oce noc.viu^virgie.a.mntt Ocdlfrcrefpoffi»MWefl^ 

Sgncrc Januariue. 

cp- paternavoecquefueratiaj 
itafumqutfmWfaheme* oictaafiUoadpettcionevir* 
tt«a 5' tu obtulit o tnamc t a gtnte reuoluu tur. Hbnega t 
a anulo fidci fubarrautt mc a gnee bca tiflima: ct fe nuU 
(ott0emeUoi tcgenerc et vi lopacto aflertt puori fponfl 
gattatcw>iv ©ejttera meaet federaviolarc.£ .Imo *pj 
c(rtlfimeucinicitUpidtb 9 pct tncuiue tljalamuj tntroiui 
olTe tradidtt aurtb^meie tn= cui 9 matervirgo eftcutuf pa 
eftimabilee marsaritae j£t tcrfemtnS ncfcit cuiuemifri 
rtrc&dcdit meveruanttb' ? at ozgana modularie vocibue 
$conifcatib*0emte* .l£o cantant.tStuecujamauero 
fott fignfi [ facte meS vt nuU cafta fum cfi tetigcro muda 
Ifipterefiamatote admttti fumcfiacccperovirgoffi.*. 
itcircudc.3n.tf*noc.5. 5n= ^nulo fidet fue fubarrauit 
duit me oftB cydadeauro te meetimefiemontlib 9 otna* 
Itacttmcflemonilib^ozna utt mt.i&uecum. iLecr.vw 
oitmc^ 3pecircfidedttme fY8mq$pateroiceretlfa 
«rn5ttb 9 atq$cotufcatibue V-lfctbuercpfectura agc* 
gcmiepctortd-an- XPelilac re:eridcircononftbiqueute 
eyotc eWufcepia (agute et 9 etlaj tUuftrtflimfi pofle pfcr 
Mnautt0enaemeae.wBu receptttfivet?cmenficiutre* 

Hadice [dtfilia»X..ut|. requteefletfponfueoecui* 
\)cc infaniflinV iuucnif agneegloiiaba€ amoze., v -. 
amotc carptf ceco; i tnf an iPcli lac e x ei u e oie f ufcepf 
gufttae antmticotpie anbc £tfaguie cfoinautt gcnaf 
tocruciaba* fpfi. $nterca le meaC i@ftdtt mtbt tbefau 
rto^ftcrnif etpcralrafufpl roeicdparabtleec\emit?too 
riaamot amedtcie aperitur natu? fc rcptomiftt. £ t fan. 
IV. ?nduttmet>neveftimto TJnaii.noc.a. 3ptfuoefp5fa 
falutieiindumetolcriciedr tacniangcltferutfitcui^pul 
cudcdttmc £tracpfpofat>c cfyritudinc foletlunamtraf 
coMuitmccotona. , ?Cra an.fCui 9 pulct?ritudincfolcr 
dtdtt aurib 9 meie Cefttabtlee tuna mtratur tpi folt feruo h 
margarttaeicircudeditmc denu ^pifoltfcruondcj 
vcrna tibue at cp cotuf catib 9 ipt me tota oeuottoe ?mt t to 

Hgemmie. £r. fc.qnta. ^y^.Bdiuuabtt. &ec.vi1 
5ut nota patri quetuc X.X. 9nc ep(t quida be pa* 
tafucratamediciera eadcj rctelabcate agnctl quioice 
Defc&agntrc. 

fetiUaxptantumtamefTcab gettferot6tcui'pukftrltudi 
infantta : * magtcte arttbus ne fol * luna mirSf .C nl* -it 

itaoccuparatmvt oicat jcpm y^) Jgata agnee oiFkpte* 
fponffi fufi eflc Sudien0»?ee r*^> fectoSifcires quiseft 
pf ectus letus cfficif et mtfT» oc*mc*:n6 tu tfta cjcoietoo 
appartttoecfigrandtftrept; pioferreo.andeqzegonwt 
tu fute eaj tribunalibuo p:e vtrtute ofttmet ieftt *pifea 
ceplt afllftt. £t jJmo qutdem ra coteno mtna» tuas. Ifo 
eambladie fcrmonib 9 fecre^ tnfanus ludetriulTiteaefl» 
tiue prouocat oeinde tcrros liarkanudaadUipanarroct 
rtbu0pulfat:fed*ph%onec fubvoccpconartaoicca.Sg 
terrote cocuttf nec bladime ncmvirgtnc facrilcgamoflfl 
to feducif. $pt fum oefpo Wafpfcemiaa infcrerejfcot 
fatacut angclt feruifit cuiuf tfiiupanarlb 9 oata.Stflttm 
pulcbrtrudine fol ct luna mt= afitvt fpoiia ta cft:crtnercfo 
ranf.Jptfoltferuo fidcmipt lutotantaoenfltatfcaptllfe 
me tota oeuottoe comttto . due gratia otulna ^ceffltrK 
0e jctera meat coUum meu3 melius eo? ftmbitfs viderrf 
cinjrit laptdib^pdorts tradt ^vcftib^tccta. &'.0mjtori 
dttauribusmetatneftimabt otfdecolendetremedeblMi 
lee margarttae J pi fo. f. vt fl co tc,& uia j? filifi tufi vnigc 
Gtf£qntivero oieagne^ ft nltfieuaflminasNntimpi 
bt ptefeetue pfentart tu otfi et fpurcfttae ©yaboUtm 
bet:et f tejr atq* tre? repetee poluta calle criflui* '-f «» 
ccpltrepltcaretJtuueie amo fiteoi labtje tcco:dc te totls 
refmone. JCfiqsoiefmoei* vtfccrtbuec5cuptfco.ft»W 
caflbtabote oeftceret : affiftt jCcoefi fl antenpx. Sftii 
ettterfi futetrtbunaltb* pcc £legltea$oeueetotW 
pit>£uttDtyit.0nfittbidi' cam.£t* $nlandiW 
gec ouob^aut cuvirginibue I ngrefla agnee turpitndts 
t>ecveftc facrificar autcfi mc locfi angelfiofii ppsrarfitn' 
retrtcib^e^fcottaberiatncd uenlt* m. Wccnytni^ 
tuberniotupanari. $am caflode^cotptemctan^ 
cotp^ciuacozclmcofoctatfi ofti. arfivirgonecterrjK 
eftctfanguiecfomauitgc cocutif nec blSdimctofc»' 
nasmeao.Cut^matcrvirgo cltur. aftdicotepflf^ 

eft eut* pater femtna ncfclt . mint met iefu rpi q* C fi " 
* Dpifumbefp5faracuian ttt6tgniec*t{ct*eftflW<* autrittawtfrto. % anuariu*. 
meo^^Stataoejctrteeiu© Bftmgr.au. Bacram t?"i* 
ignusniuccadidtotttpg (i otetfotenitate? feumUioeuo 
W fpon&x martyrc c5fecra- ttoe cetebiemue qua inutet* 
riupV' Jcfu coiona vtrgt. Fpimartyrvicctiuo tyrano 
Cawn-»udabo nome tufi oeutcrotuiYgne vtcroitepal* 
afflduc* Spcderua; ft« macelogaudeeitultt. 
Wt*.an^cceq6 cScuptui ia yrgefto oftc fupplica tio- 
vtdeo qd fperaut tam teneo T-5ttbue noftrle vt qui t% 
illtffiiuctaincelisqucinter tnicltatenoftrareoanooefle 
rtepotttatotaoeuotioneot; cognofcimuscbeartvtncerO 
|nja>p0fem= [Jejrt.coUa. martYrtatuitnfteffioneUbe 
L/ptterne Oeu0 qutiftrma remur.1p>eroo. *Deo.oefta 
numdieltgtevtforciaquecp a&netepa ©raebeataag: 
c5fudasc6cedcppiciue: vt nestnmedio flarneocpafls 
quibcateaffneri virgtniea mantb 9 ozabat ad oominfi: 
martyrtotue nataliciacoli^ ompeadoiadecotedetreme 
muaet^apudte patroctnta debenedtcotctgloitflcono 
fcnctam^-TffecrbOrf^o.oe metuuincternfi. ©tffufa 
nar- H d bor.oiei.a fte oe tau efhcolta vt a.^ke mco ocnat 
, cef»6cdtvnt*vtrgiemar.c& Copf.vrG-SdtnattuDnutr 
wliavts *£ tliocet u martf . ataudem^jepmregemoftm. 
Siv v -/ Btfer Di nn Auibrmlcuttavtnccttfirut 

GIDrtfti mUee pcioruste= uoiecofefiore bodicfufcepit 
uitavtncemtusvttribu tngfiafdtrtftrtfipWt&p* 
natfporero0fi?fceditiurre; Seft.Dn.t.no.a.Scrfievtn; 
ptduecuffaliecrepttattog cctt^apuericiaftudijaUtte* 
cozpue mtnutte. Hparflm ts ra# tradtt^fupna ff btjwlde 
bant atqj ptune vemabatur teclemetia gemia fdctta ef 
fanguteiterbecmanetimo ftcaciflimeclarutfpt poihe 
tuatlte oet famuPoz&s jepm no.vm*mar.a.<5ctftatc 4<P 
tnfublimccrccttelumibne. inftgnieovaconijarccfufcc 
G&a et ^onoz oco vfquequo ptavtces po tt ftc? oillgef cire 
alUflimovnapFtftUocpfcUto qucbaf. Salcrt^igtf cpe* 
gaclfto cut^lauseiptasc leuitavincenci^fpe frucdtvt 
etemafecula.Bmen*£pm< ctottaotuinit^fubnijtttncoc 
|uftu$oedujett-vtmc6t* # feflioeoettatiealacrif cucur 
Sgnofceovtncentl* vttf.oc -y-rerfit. - £rtaibo. * 
roarur.*. £lo;taetS?ono:c. .X/iRoteb^tltts cu* fedtflet 

i cm 3 9 10 11 12 n 

3 K) OJ (_n o^ co \Q N> OJ J_> tn O'. -j 1 
~l^M 
■ 
^^^B 


■ i 
=1 

H 


n 


H| 


Ifl 
1 


1 
T 1 - 
M t>acian* pio trtbunaU : tufllt re:ne gloztam meSmtniwe: 
f?bivinceriupfenrari.&ue$ neoamnainferaalaudUiV. 
intuceotjitmlniftri.Sebel aalertuatgiturepaileuitfl 
tcb&cc{iupublica?rumeUii vincentiuefpefruendivtcto 
vlit applicatetotmet!. SCu. riaotutnttu0fubntp.$nco 
"pf. Sacra oiet phzie folenU fcffione oettat! alacritercu 
tate bfctU celebiem^oeuotio currer&t.$. Zanto nanqifr 
ne qua [tiict^jtpi marty rvtn liciotee fe eiTe credebar qti 
cetiustyranooeutcto.^nfl' acrtotatyranifuppliciflpia 
anevtctoziepalmacelogau longanimtcacecercafletwf 
deetntuUt»X>.]fberactopaf' cerc.Jncofeffione/jlnfcfo 
ftoniefucvcncradotri&pbo uocan.Cant^ nancpfclicto 
an0do9certb*comitat*.5n rcefcelfecredeblrcFtoflcrt 
^fCttcra [ff0ne*il.tj. otatyrlntfuppUdaptalort» 
^3.oactan*.fcu<W xAci*\ ganimtraceeertanctettintf 
quttvincctWBbttftudcocp* re.an.Eeuitavinceti 9 t>W 
tuumiferabtlepfpids^jaui beato Vaicrio flinbeaparer 
att.(&oceftq$feme opcaui. f5ctctudiee3refpofi0flgffrc 

Xu.lv, S3eatuevincett 9 jept dUr.an.5amttbtfthcfli* 
martrrpioutdcce fupnadc mcoiuintverbtcurScomlfc' 
mettaqftbieuputdcbatvaf ratnnucquoqj piofidtqo* 
elecciois futu?. fiemia fcf c* ftsmue refponfacomit». 

tiaefficactfnme clarult**?. Eetabtturiuft*.Jlfctio-i* 
Sctitatcquoqnftgnie oya /-YEamarecepttofldfln 9 
conifarcefufcepravtccap5= v-tcrtncouoieafuoetcar 
tiftcte oiltgecer epcqueba? . ntfkcs tlloipfo furoieocbfl' 
•ff&nciit [6cmfa*e.tu. cbarhvfrtffufttbuemliiKS 
VXbtGevtnccti 9 adt>acia= ccdcre:atnfuoaampliuflW 
na.Zufoluamaicieadmca feutre.<fiLuidoictetncftttn* 
vota eScoidae. £cce iamtn centiue oaciane? jeccclam 
fubUmcagoziiipoepncipef oeapparitotibufftuievindl 

tuoefdtoaltioioefptdo.TRd coi:vIclonemmtl?linpena5 
«fice t»y a bolc crudelitate q effe feciftt.Zu autem oomu 
«ptraepieftabiegloriamtbt ■&*• a.euitavtncentiuswt 
flinter grauiota fuppUrio? beato valerto fl lubeapfltcr 
tuo? e jcicf avincarieTRolovt fancte refponff e iudletj *j 
ceire0tnfurge:ettotamalts (credtar.JamcibifiUcsrid 
ffnttatif tue fptrtcu ©ebacba mc otutnl vcrbicuramcom viticemio. — Januartus. 
mtfcramnfic quocp ptofide oidtunno poflTumuecotybc 

riaftamuerefpofa?mitto. revtvelpzofolc noftropudo 
Eibienlgcminafctentia retaceaturfatifeincdfuflo 
poUentiacfuperniamort ig ncmotttefueitngamOftUw 
ne ferucnrt celeftte olim oo* tifi :pzo cStumelia nfa bunc 
ctrine mtntfteriu oelegaui. non pofliimue copcfcere. -Rr 
Jamtibi. Hectiocjnta Spimileeprtoftteleuttavtn 
^vllncquide3 ffima vocc tfttuevt tribunal fpontc ro^ 
vloyabolue cepitfremc» 0ftcdfccnditttrepid^£uiuf 
reacrabidiozeettonarefep faUecrepitatie percotp^mt 
m6ee:ftrtdore oenttfi frcde* nutie fparflm tbant a tcp pzu 
re:etofimart7rclacerat:fe nevernabaf fanguie*v. Jn 
Ipm pott 9 lacer are . ^efll cef ter l>ec manet [tnotue iUc 6t 
ferecarntficee % oefattgata famul*oiSe icpm infubtime 
Itcto» man* t»fi pbeattlttmt ercctie lumib*.«Cut«Vnnua. 
martfrl latera pendetvicta noc.an.Bcatuevincetfcu* 
oefecit.iV. £cce tltfubiime iueiammceconfciacotone 
agot % oce iudicee tuoe fecu oijrtt baciao bacten^a te r>a-~ 
lo alttoz ty r5nc oefpicio: no= btt* fermo oenegada ftde e=> 
loglottammeimtnuaencc otautui £cce iainfubttme 
oamna inferae laudi^ara ago: et oee pncipee tuoe fe 
rue ffientadota toimcta p culo alttoi oefpido patuf ad 
faluatorj uofefuftlnenda. v oiapzofaluatorienotefuftt* 
Jnfurgeergoet toto matb neda.a.Sgnofceov[cetiqt 
gntt at \ fpiri tu oebacfrarc vi pto cul* noie ftdcliter oeccr- 
rfebismcocttftutepluepof; taftitpe tibi cozonaeterna3 
fetmto:queoiq»polTieipec| feruatlcelefttb 9 .' Cozona 
rotquee.ife>aratue».£,cc.vi oureafugcaputei 9 . JUvtf. 

e*angute ettai tpi*oa= ^y *nc fctfie vincctt 9 fub 
cianl facieetreme*tre> K\ rideneaitfldoacianfi. 
pidfipeaue:euancfcctee v jtotquc otuci 9 cofftentc nec 
betati ocult lu mie :qfi in fua a pena mca ccfiee : vt vcl rte 
mortc corufi.ia.uid agit! (a poflle ptobata faertlego fpi* 
temUitib^oacianue ejccla; ritutuofufptrarevcriratem 
mat^Honagnofcomanue &actanueoipit..£ranffera 
vfaeobftftentee ptinadtcr turad lcgittima vinccntiue 
dmtltteepncipumnoftrop qfttonetmpeurratotmlatro 
qiiodtncotumeltaimpatotj uu:l?omicida9:cou(ctoniiit 

auKcriliuattyriG. 
pamcldarucruroimctart f~\ &eritetnd;tttactan*K 
olertoza : fl tad imnjr aima vZ*nebroffitoc& oppteffu* 
fcurare poreftlter fupplteia qrttgetetecturaaboiptJWi 
velmcbmocficiar. JBtfif calueefepofttfiippetuano 
oet atljieta vince ttus Ijotre; cte Olnat u reatui but' «j n» 
do claufue ergaftulo carcerj Ilare itracareerta antv JW 
pfaimfi dcoi r>f mnfi angc-- fragmentta teftiuefparurn 
lo? f requctta releuat* lctue fparfle efafpatoe cfijw* 
otcebat.f&uo9vaUat?cater mucroneavteicoitfcfljw 
uavenerado foucbatur obfc (cifcfracture Umatl acolrw 
quioamulcebafaUocio. *» iacctfcoip^tetigerUton' 
^anf ergolaudceocoatttf ffatatpaeduerftolatertuitf 
flmo % refonate organovod uef ad pcna^ruie daufSrt 
ageltce modulata fuaultaa Unquitetcncbnsncvelocu 
#cul&tfradtf.i&uo$,IL.vtu Usrefpictatadlucc.^X"» 
f\f eltccmeimStvtnceti*. ofueoci amU**tneWefo 
v/tDinetuelauamea cftj ofti?feu*toerwgat'infnjri 
trcrroiafperioicumulatlot tlfiipet 9 ftcntipcrfrir 9 3CD 
gfta.flauiofitrafcitc graut mfitrtfipbaltmoue Mgni 
usputasnneimcltueicipie Cclospctiuitfagulelaurf 
mtfereri. IDinc ad patibulu^ tue** ■ J pe nrte foUmcM 
raptue tmo cp equulco oepo ferat miferije d miuriplK" 1 
ftnie:to«02ee fuoe tpe pcur bodie felijc trifipWa^ ** 
rcemotaecarnifitfivrgcn: j6fta.6ftofua.Ccw. 1 
dotnfcuiciafuaoyabolfipu lrr-aniau.*.;a>agnats» 
doic tarditatie onerabat. BlTumpt*et[ci^3<^'; 
flCotquef :tundtf :ftagellaf: cquutco leuttavincerr W 
ejcurif :t otftetie mcbite cre ad pattbulfi rapt*mo?afcar 
fcebattorpueadpena. •- ntftcfiargucdoadpenasw 

Bgnofcc ovicettluictilTime crte .peabat.V* '«•* 
pxo cut 9 noic ftdeUf occerta fttem eni rpiane rtMwwj 
ftl. ?petibtcoionapparata noecflecultoiee-rwt 
feruat In celte qut te fcctt vl= oct pmancti i fcfe famwj 
ctozctnpenie. £ftoigitur attftce^iw^ntrcpw^jw 
tam fceurue oc piemio quta cadette fcrri macrjina 
moj: oepoffto onere carnte ^fccdttaemaneafmor 
noftro crte addend*eoUcgto ctie incelfilumib' 7 wwMJJ 
^pfertbi. Jtec.Tr. baf^ fcmcbozredocW 


fcinercctane 
danfue ergaftFo oet atWeta 

flngclo^ venerado foucbaf 
obfetjotmulccbaf allocjo. 
Kf ergo la udee oeo alttffi* 
moi Ffonarcozgaovocl agc 
licc moduiata fuauttaf ,pcul 

Wfffidif.br^.repimUes.vte 
cp.Cuftodiuit ofts fctm fufi 

*4$ofiuiH»aft bft"ij£gre 
gl* jcptmart? rvtncctt*otrte 
totmctotfi fuppltcile ^j jcpo 
alaertf fupatie acfelic{ piu 
$ne agone ?ftanrcr efpleto 
cadc pctofarcfolut' ? imozte 
crio trtQpbaefpm rcddidit. 
wtfiSdeftoofte. vte./Deo. 
Pctuu. Bdr^>r. oteiaficoc 
Uti.ccfft oc c6i vnl* mar.no 
cptcuocacoir.Bdij.vefoIa 
Sllfiptf •luppoe fcr.bv °.i 
SpimUce. ;• iBtfievircul* 
c*.occ6t.v.j6raaboft. Bft 
nujt.ajegregt* *pimartvr 
vt^Colt'. Sdefto oftcinr o.. 
kcemcrccue ac.a <6audct 
iiiceiifl. * jlufto? aic. Coira 
/ [ \ Sieftatt tuc noe qe oo 
UJ.miemarty?tuo9emc 
rcrianc i mact?arif fuppltca 
tto btdcocUictvt 4 tnceffant 
»ettb*nFie offendim* iurto» 
{»ctb 9 cj:pierr1.fid. $tc mco. 
Dcnar-Cirmerectancama 
etarvmar.Sdmat.^nmt. 
Rege tnartv 9. a ft e pi *.5 tc 
lec.i ti-ia tfm frr. oc cot pft» 
^fraoymartr*. Jlcc.t. 
ClZDer€ctana bti ag ne t ( Vlr01 ' $anuariue. 

collactanea oft ozaret virgo 
facrattmmaUc5catr?ecumi= 
na inf t&ta yfccuro» multt» 
tudtnc pmanceltrepida cb 
tra fe vcntetce aftabat f mo* 
biltsa rjtstf bie ejptobxabat 
eoeoiccne. ©upftut/mtferl 
caduct /atcp atroctffimueoe 
d ^cuolpotentcadoratocci 

diftt0:t^>Defcfloevcntatt8 

Inocetee rjoiee iugulaftte. 

Ipv Jica Wsfifla ofi CE,.if. 
JLJturbte furcttb 9 oicerct: 
laptdataeft abciea ozastu 
jcta fepulcl?rfi agne btiflimc 
emtfttfpm. Hndenoeftou* 

biudnifuofagutefttbapt^ 
fata q$ oefcft oetufticie ouj 
ptiteref onmmoxtc pftater 
r^fC c ^ceptt.Xu. ltectij* 
vl4J&de oenicp \)otn ftt ter 
rcmor usvebcmctifltm** cfi 

nimiacfletceliferemtasita 
tecboxufcationes / tantacp 
fulguraa tonitrua e tnterut 
vtparemagnaifanipopuli 
c cptrarct. Ben ietes afit pa 
rcrrsbcarifliincagne cfifa 
ccrdottb* nocru: abftulerut 
coxpue fce vtrgints emereci 
ane a fepelterfit tliud tn coft 
nto a geUt btifltmc virgtnte. 
fCtufcf a4>mat.t rjo.ifr . 
pftm o?ntar.c6 ceif.,ppa ■ 
C?n ticuafldefcti aub< 
ept a ?fef, fldvef . fup po* fc 
rta .a . S.uc pzefuWum .tlu o 
r>> Subcrte^ful.ihiicX*. 

f<tfl 
*T3aria maf.6riattbiofiec} rtt*atc$tyefalut>errim'ott 
natue.cp.fluft^cozfuutra; rumnumer* cepttfejto id 9 
didtt*ac- iV.XDaantficfi* #« *Datf:qfifancto90o:diani 

©rapionobia.Bftmg.an. aepFmactyceletnafmart? 
KetenfoimagminafideUfi rtfi:quovtdeUcct©tc»idafa 

% c .iCoM ©eue 4 P?t>fr tuo tue nf c ciuitatte incola rtf ' 
qrebccoiafupzaifcfto tjpo bertuenoieoptatefalutlre 

flttote etufdc. ZPco.t»e nau, medtfi ^fecntue*. ft; ifc^ 

Sdmatu. Jnmta.i peroee btfieporifep.iilabidcUilrt; 

noc.afieapivttnpdtctofe* ^VSItueqt^momctiow 

fto.^.vniueofelTozte. JL.t. v4.fectmuereftatvtmodu 

HTRnoofitcetncarnatio curati5teei*e?otdlnetranf 
nte.JDiUeftmocenteft curramue.^cniqjsprtmis 
morriceftmoquartooum ve adolefcctteannlspzcmmU 
nerabilte pful gerardue vi» paraUflsvejcattoea oeofoe 
ceftmfiquartfi anfi agereti rateStractue :vtinferio:i* 
epio camcraccf oiuia ptetaf cozpozie pte pmottua nil?il 
quefctoefuoefemg gloztft* pzotfuevttalcfenttretpobe 
cat mftipltct mtraculozz gfa tenue. 1fct Sggfludee facer 
fcmmtrtficauitaubertfi.H\ aubcrtuebtCgpiflcnilhiddi 
OTagnificO.pmualter^fcf. cl 9 obtentu.XDonaftertfi<» 
Y^anicircafe C&ec.fl. leadlaudcofiioedicautt. 
j^-^/pulcbveiue tantavir- Bcccrfttofecfioetcultottfc 
tuteincuradleoiuerftemoz mandocumagnocircfifi»' c 
box> gcnertbue per f pactfi q piebte trtpudio. Wan&M 

draglntaoicrfioftcndttvtft TTTjjgneieigtf [*?•* 
ominovitevelgcftozfi etue A^ijbufdajinfrramcritJq 

fcrtpta oeeffennad pdtcad a fcabelta nficupanf ctutu n* 
merttoifictue inftgnta Ijec ftrovltmfoctrcuilMt*?"*! 
pluralttae mtraculotz fufftce oebiUtato greflutardto: fco 
rer*"i\MHam cum latrodnl= rfiozatozia oeuortlfime ftt; 
ta. fecund&ibtd*. JUo tij. quetabat. Jntq pdpuefcn 
V~\ ®Uue cippe ad tllud co pfulte aubertt ejrcolebatmc 
/■--'tempoiecujfideculuf: mozta:adeovtcuftodtb*ipj 
cunc^ falutie ptccatozaccef eccfie famtliarif adl?erercc 
(Itqut nonconttnuoquefita atcmn l?ieq vfibuecccfcn^ 
mcrttleetufdefanctipotifi; cefiarta foiftfideltfwW 
cie fuffragattb^impctrauc- rctAV.JUceptoatK8flfl* r 


«£*&?£ T° lC f »en<»-*- nuo figna trc pabat cX 
Sttaq-jpi nasareasabeo tudtnecurepctepmebiaDc 

SS^*'"''] M:red,u( Ua ranitateefad« 
rt^ L c6 - C -' dc tp8 apud ® e 'ndc tn pedee fe fubrtacf 
L/cozbeyamumerabiUe ItbcraeCdlfacultateofedr 

StKfitJf^ 9 ^^ ^nccotBaltituttu^ftatfe. 
merttte neretmtracula: illc pecbozoe vidtire agelQB. v 

S™ CUper3de fa,utl6 "** PwJatb 9 n o c mtrSdfi 
% e a b " : B«™uca ( pfecro> eu internft metie tntuitft ad 

££ u ^ d c Vt< ?- ni9 -' p fupna fp ****** a ««tom. 

£ a ^ t *^ 1,bemenie8fa: T^5 uln a [.Aui.JLAt. 
oaoct oUtrf*. vfl. o alto fef, AJ$ er0 vtrmcc fibi adefle 

QjwBueniejeitacp *..v0 fcttee^oturfbtnegatosaref 
^nocte q t cfttnfi «fidfd fue paulati attc tat. ZT?o>q$ 

JSSl era I ;P ?.5M fc rt' ie «*»«& « cfiingettclamoze 
ffi&r* 1 * 1 . ^ lf U?" oi * We «"fcurrenarftgnov Ipulfu ta 
■Uml-f ur pf fctifftme fcrau clerum q> populfi ad j>folue= 
lamu «rca memozla tua ©i da oeovota grattarfiiuitat 
uttuseKubatcta logaegri 3averootctunocfacilequa 
radinccructartBmtma^Blt taplaudetieclert tucfuerit 
<M me neceffitae eogtt altoz ejcultatio:quatufq$ ocurfue 
ftqrere:qomtrjttuafctita8 populozfitam oeduitateq- 
m > potvcrbo pfare^ -«ade oefuburbante cocurrcttu.p 
"«^Stctejrtraneueqft sloztficattoncfcti pfefforts 
«Mitate cotpte tuue pattf fuWatis In altft vorib 9 otut^ 
nwrtculart*. Pv.Bta alde= namvirrate coUaudatift. * 
TJ5 , * l8 " 1 '! l V w *«*-'»t»l Slnt Iftbtvfi. occotvnl^fef 
JTBt bae pteicufattols q Zift tau.*.©ra # not». £tt 
rtmontae nocte tUa oujctt in lau.a ©ebellado fozti arma 
lonefet&qjcrepufculo pulfa to.c&aliie.acrjr.Buberte 
uitfignaaft matutinoBoes pzefulldite..vtetniiuofefto 
cantartonc. lp>faUettb' afit cp«oUaudabfit. *. fuftue 
mbfvbivctucadtllftabtoff aermiabtt Bftbfi*.a.*rto 
*nt i> rmnWflcul6.ifrer fin= fe pful. vt i alio fcf.colla ©e 9 

f.ltti =Dnt6arrfioc 
quipopulotuo*vU*. XOco. tto0lojtofacomcdct:vtqd 
9cn4ua4t7or.icoeiau.ee itoftrioecttb^nomeremet* 
ecro6c.ncftDiacoiii.C5n pdbuecofcquanl.lkr.jcpj 
coucrAocfctipauttBpoftoUs 3temco.cxnatt.CopU.fot. 
adv&.ftftriptfcr.DrnWt Bdinar.mutr.flpPosregc 
w^% J0ctoz C0rc0te paulc adorem*. jftuicelefti regni 
A-Jmoieaiftrucimetcpo mertru/i^lotiacotulttfacro 
lum noe traffcrre fatagc:oo fuo paulo.c Sette* in 
uec cfecta largiaturptent^ noci. t&utopat^eftpetrol 
cuacuatoqtfejc ctegerim* apoftolaruoeatuflcftwiiW 
Utrtnttatt fempifna gRe tnf gctcsicognoueft gra5 
ponot poreftaeatcp tubtla- cjoataeftmtl?ia]epoDfto. 
tioinvnitatecutmanet tpe= i&ut me fcgregauitet w 
rtii CKtftci modo c etcrna fc ro matrie meci vocauit per 
cula.Bmen. Captouum. srattafui. pteapnsa- 

USeelecttotf mil?teiftc Sciocut credidt*certu0f& 
vtponetnomeme&tn qtporefeftoepofttfimefifer 
0ettbueare0lb*etftu'|0 ifra uarcintUfioteluft'tuder. 
elegocnioftendailltcptao^ »erettquorep0fteaeftraiW 

Kitcat cG patt $ noCc meo. cotona tuftldc. i - «W*^ 
»0ra. f5ctc pauie.vii jcpeeftamottlucrfi0l<«Wr* 
•*•**£•' 3nocm. aftmgt mcopottcttn crucc oftinui 
atv IDa^n^fctfie paul 9 vae iefu *pi. i • i£er quemmibi 
clccti6i0vcretH0nee0lo:ift mfid^crodfi^eftieffomfi' 
c^duecS ct merutt tl?ronum do.v Jnocmterr5.K.cct. 
ouodecimupofildere.*. vUa y \9lt0ttur pauluea oeo 

ȣue cj vniuerfft mudfi A^/ofi ic^c oet pfequif : rt 
beati pauttapoftotttut c\ui ocofojmilifeflenolHirtt 
pdtcattoe oocutftiroa nobte faluaref oeu bfitle pattrur* 
q0vtqutei?t>odte?uerftone iRamcfiiter a^eretcnidf 
coltmuf:pet*adteejcempla fue:faluatoilnnubevcnlea 
gradtam. goo. zDeooe U r o podere oppiTfi pzoftrauirno 
aubcrto p a^loiiofepieful. vtqucm amaratlederet:fed 
i£ra,pnobte.£oUcL vtcarnattfupbtaoetcctfi:!» 
9cu04popul0tu0.ac.7tc5 fpft k>mntlevelutrenat&IC; 
mcniop(ccnmar.aftci^.tt uaret:vtcjccctderatttm^ u ' 

f|)?rtrrtetut [cot-Coir fur0e*r jrptan*. k *.**«• 
A"ptectt noeofte Ctcruen t^cftpetrotnapEitftoj«tt' 

pautt. Januariiis 

cftetmil#lntcr0erc0.£tco ofii meiicfurpt. tf>er quc 
$nouerfit gfam oet q oata c miW mfidus cruciftrus eft* 
tnlbt.'- Wtamttyaftitttct egomfido.6fiari.1in.ti.noc 
cofoitauttmc vttjmcpdica an- Eueevaselcctioiefcte 
rfo copteret' I gettb*. £rX «• paule apoftole pdicatoz vert 
L 7-HPqne3voy oe nube re= tatlatn vniucrfo mundo.v. 
jH/podit. Saulc faule tjd 1p»er que oes gentee cogno 
me perfequcrts^lDoceftoi» uerfitgfam oei- i"u Bonum 
ccrc-Supbefupbcin me:g; certamc certautcurfftofum 
nictofelntc:qutdtepfeques mauifidcfcruaut. £>creti 
rieinme^ ^abzicatozc ?tri quorepofitaeftmtfjtcozona 
ftaeiDufabztcaitcertermr tufticle. £?aul 9 4etpaul* 
nae.^actoicjledtscoumfv magn^pdicatoz aoeocofoz- 
$metfi perdte Wt\?i acquirf tat 9 ?ualefcebat % ?f fidebat 
quoain fcculo ledcdo inme tudeoe. Hfurmae qzrjtcc 
tftctoe facte Ctbi oe$?it qt> r ps filt* oeiviut. * iCoftttucf 
amcrecedie.iClamonfictn ** \&ncit&<# [coe.JMU) 
quit ofta cotrtftat 9 antetp in A** *ff aaa otfttnctio iter i0# 

tot&peaa Sciocuicrcdi- nozatcic6fencicteqz<Jvolu 
di*cert 9 fuqzpoteecoepofl eratfalufi eflemukotcmge 

tfimefifcruareJlntUftotcHu tgnotu3:tpefibi fubitofectt 

Itueiuder. Repofltacmt cognttfi.£tofisadefi.&u* 

M cozona iufticie quam rcd eft tibi ?tra ftt mulu calcirra 

dctmtl7ion0.5ntllfi.il .t«. re. SUitpourftfragUicfifolt 

w;>i@gatfoomtncDeu8Ct docogrediiqd cficliferittU 

A-JLSpcm mie l?fiiltb 9 often co fragef . g&uod autc repu 

dit:cfifuebo factlemiferef. gnaffmbioolozteetibiiuoz 

£tfaul 9 adl?ecotcit. fgLute tta-Bieniperieiitibimalu 

ee oftc^ IDotreda f auli fuper Si afit^pfccerisa mil?ia tibi 

biaimttadapaultfaciliecrc bonfi. i> ?£epofltacftmtt?i 

duUtae.Cu vnoverboigno- cozonatnfttciequamredder 

ratiazacredettsvoccemirrit milHoiis tuillfi oie.9uft*iu 

Hemoeninomcclamatliip der. Sciocutcrcdtdticcr 

tjrttniftqutaquociamatur tuefft qzpoteeeftDepofttfi 

ncfcit:et nemo oftm otctt nU mcfi feruarc i tllfi ote. Juft*, 

fiquifamulatfi«pmitttt. pr. fy£rfflttrgo [Xca.v» 

fl}tbtviue"rpacftetmoziItt^ #»paui 9 n6 adbue faulus 

crfi 6fari mc opoztet icrucc legt oiulc ,pfutur*4 venerat 
$n couerilonc 

eandcJcgcefccutur^Baprt uelatlonfi cjctoUafrntewr" 

3aitnfpcrefurrccttoi9:(ire eftmtWftimul^agetffttWe 

furrecttonc pdtcanrtb* nece 4 mc colaptTijet ,ppf (j* ter 

parabat.®occtle0cquane oftmrogauivtaufereUmc 

fdebat:oWtuifdf qu£ oidicc ct Dtjcit rntty ofte fiWftctuibi 

ratd&uo mcrito ote,pi>over paulc gf amea**; Witrt? 

biefplrituaUb^Iaudeactuft Etfirmttateeficif f i.Xer?lr 

fuovcomcmojabat oiccne. gls cefuafu fcmellaptdfttuf 

Tertame ccrtaui curffi ccn= ffi tcr naufragiu5 ted$ xpo 

ffimaut/fid£feruaui: fupeft »fto.#.lgoeteaeotein ( pfil : 

mir>icozonaiufticiequared dumariefui. a.JRepoflifl* 

dctmiWoftfiiliaoic.^-Bo mtrrtcoionatuftictequared 

nficertamccmaulcurffico dctmtWofi8tntUfroteii# 

mmauifidcfcruauujdco^ ludejc-X-.Cooeancegfawi 

repoflta c miWcotona iufti* *.TWmle r>onoi*tiffit. Sc- 

cte., ^docuicre4idiaccr ^rcfidumaubeo. tM. 

t*ffiqz potes c ocpofttfi me* JLmiUotfie*»efpMea IV 

um feruarc I lllu r>ic ioftf tu* mon petrue DtMadicfiUc 

rrX [dcjr.Jdco.X.vt. ccnosreltndmufoUafetoti 

V-*nouerit caritaa vf a<p 3 fum*te. quld crgo crit noft 

tuvalucritoFofctiftept?ani Jftrc. <0mc-btSI?iero.pt)ff, 

martyristrccurritcnobifcfi efcccnoarcUntjrottaoiatfe 

ad adolefcentcnomlefaulfi cuttfum*te:(jder0ocr1tni> 

«uicfi ipc fcfia ftep&an*la Wa^randto Bdueia pctruf 

pidarcfcaabipooimlaptdfi pifcatoxerat/otueanonfuc 

ttuvefttmeta feruarenf ta$ rat: dboe manu a artc qrc 

tn manu oim ipc lapidarevt bac % tft ioquif coftden* rcfi 

debaf.Bhccftfculretinvia: qaim*omia.Cu*tt-'S&K 

fubitodrcufulfttiUQ iumcn paulcaprcpdtcaroiveritflt! 

becelo * cadce in terra audi % ooctot gentifi. |nfcede,p 

ultvoec magnaotccnteftbt. uobieadocumqui tcclcgir. 

Saulcfaulcddmcpfcqrisf *»t©tffntcflfciarrtefaoci 

Vu9eftttbi?traftimulfical Jntcrcedc. Jtecoaaitf' 
nrrarc.i£Uioi;cit.d&uieee ^(g qt non fuffidt tm rfr 
ofic. ^tofteadefijegoffitc v3ltnquere:lfi0ttquodp 
fuequctucfeqrieXu. -fc, fcctficft:ctfccutlfumu»f; 
Coftitucs.^coivni^apfi^nfcdmuequodiu/fim^uw 
itf.no.iTRcmasnttudorc- tgtf nobia oabif ptem^F '* fancti patilt. Hanuarf ua 

ft S aBteoixiti[U0.amcoi. i*cdiftll*reditate. Eimen 
wwbio^vo^cjfccuticms tlbuo. 3nlau.an* 

ftoSj&^fotnmt*» Bgopiatauiapono rtffautt 
dtrttnfro Ipfe in fedema» oeua aat incrcmcnta oedit 
idtarjfuefedebitKuefedea aU3,\.anufquifq5entm,pa 
ittdieatee ouodectm tribus pifammercedcacciptet fm 
IfracU V' £0rc0icocipaus fuaiabozc. ptfof.a. K.tbeter 
leooctot gentiuetoiuinom filo:iabotih tnfirrnitatibuo 
piopagfttoi piecepto? ecce metevt ibabiret in mc virt* 
nomentuftinlibzoviteeele= jepi.#> *2Lftenitnflrmoituc 
ftie afcriptu eft. £tmemoit foittoiuletpotca^a.Sactc 
aktuftnoocreUnquef infc pauleaprepdicatcnveritati 
cala. ' 'XPagnu0f4ct >7 pau- % ooctoigenttainfcedepio 
tusvae electi6i0 verc otgne nobia ad oea 4 tc elcgtt. A?. 
cftglozifteaduo.fit.Hec.tjc Btotgnteiftctamurffraoel 

a*notrit:quirc!ldfti0* an, fifaoetlnme vacua nd 
?mCa:bocenimt focra fuitfedgratiaeiusinmefi? 
ittfecltpWlofopr>u0T mfti manet.v^rattaoctfumid 
3li(Diuitia0cotepferat:fed quodfum.an.^amafctpu- 
qutfecutieftiome. j&uod,p pofltuffgentioaretbe rcgif 
piieapoftolopeftatqscrcdc voluttmccomptetyendcrea 
tium* £t omniaqutrclique fribuer» murufubmiflus fu 
nr oomu vel fratrcovel fojo^ in fpozta ct (Tc eualt manus 

rts:autpatrc:aiitmatrcm; ciuainnomieofti. >-£>eue 
autV|roiC3:autfflio0:aut09 et pater onimciiefujcpi fcit 

groa^ppternomen mcftccn quianonmentlot.fDymn*. 

raplum acctptet:ivita eter* ^octoiegrcgtcvr fupiaad 

nampoflidcbtt.ifDultiaute "EfStt C^perae.iCpm. 

cront pitmt noutflimi: et no ,X7lca oifcipulie ci erat oa* 

oilTimipmi.Euautcm. l*r. tnafcipcraltquotote0:aco= 

JDagnue fctue paulue vao tinuo in fy nagogie pzedica 

dccrioie vere oignc eft glozl bat icfum qm bic eft fili* oei 

fiddue.i&ui i mcruittb:o= #. Snnunciaueruntopera. 

nfitmodectmftpoflidere.*. Sftbftdtct 9 flne*.a. Boe<| 

Sxpoquoqjvocat^oecdo * fccutieftis mefedcbitie fup 

inrerra^ftrat^e^pcrfecuto fedeeiudicanteo ouodecim 

refact^cvae clectioie>i2Lut trtb^iiraeloicltona.fcaru-ft 

flotia.ZDagn^Sft lau.rt» jBencdictuo.TPoft foqute * 

sa, 3nregencrat5ccfife3erttfl di^tcsouodedjtrtWfrad 
li* feole l fcde mateftatj fue» otcit ofte*£oU4 vti-aw-* 
»06 c\ fecuti cft;.tf.£ollcr& fcd poUcarpo cpo \ rn^ 
»eua cjvniuertfi mGd1i*t0 fcicclWe martyr.viftact 
ZDeo.oc faopieaomar.5. ;-3"r»eftopftc [l)M 
«Lutodit atoj fufc*. fl&ofu J^fuppiicatioitfnrtet* 
tttti£o!Li vt*.9remao*tf na bue fiducta fpcrddc ptetatu 
tt.Bdbor.tietafteoclautf •idulgee-.lnfcedetebriprt 9 
flnc *.pt foLeted ^mSotcif carpo martf rettwatqsp&i 
Cofitemf. tCti a moic folito ifice cofuete mic trtbttcbeni 

JIHvi CBdfctacpm- 0n 9 cfTeaO.l?. jtfmco-*'* 
F «ere pp s et mo:l lue* n.copleto.fof^C'|Mtar? 
gttarimcopozteticruceofti epiimar.Sdmat.lnuUfl. 
nfi lefu rpl:j> quc mity mfi= aft e pti *.afi lecr.c&!Wnt 
duecructfir^efti ego mudo *w-»bicb* [fer.attfi-*** 
ttf.ocap&scfiocacoir. JLur.XDi(TocurioflC«dpo 
'zflcedaiiaet^or.BdvLcp. pulumtubet.pc6fulw«mfl 
Y^y^"^ certame ccrtaut gna^tcftartpoUcarpfifdo 
AJcurffi pffimauhfidcfer pfefluj fcefle rptanfcftuo 
nant: tdeocp repofitae mtbt audtto vniuerfa mlttrodota 
coionaiufticle quajreddet ffettltu#iudco?{mi>rrta§ 
tni W ofif i illC oie tuft*iuder ct uita tle cum igttt daitftf 

VA2ulue afit CBd.ir.cp. fremcbStokcKf*0ic2W 
A=5multomagia coualefce afpcootto:ctpaf rpianw 
bat t?fudebat tudcos c{ $& nroy. autfubucrfoitfo?- 
bttabat oamafcUaffirmans x-vlDnce igtf partter^U 
qml>tccftrp8.Sd*u.vcf.a. VJmabatvtpolicarp^i 
jurauit» tfi atile.t pioe coi ccdiocremarcf.iEtncfft^ 
•pTo».b?*-l&oetoiegregie ctoettt 9 gcrcrenfcfto{ftw 
Y^y0min 9 [paule.Cpm. natioepftrucfcftrogua?' 
A^mirjtartittrapfoitautt ergocrpleraf&tqadlgWJ! 
mevtj>mepdicatioadiplea tincbat:cficfivcllcfro0Oim 

tur tibcrautt me ofte a bomi porttu etia claule aiftg^"' 

opemaloinuc falufifaciet ^initeme.iQ-uicnunM* 

Ircgnofuoeeiefti.vJnoe> mtbi iffniefcneAwttl 11 ! 

Bftmg.a.^nregenerattde oabitvt etflnedaoo.unW 1 

cfifederitmfbols [fedcma ftrioneflammaetmffl<>»' 
uftatiefuefcdebitlavo8tn= perfcram. ^ G ■»,<•!. J«"2? enlbftonu 3 anuariue 

S^S"??,^' 8 c6fcrcd a C quapdara fcto» 
(« a J^5*? ffitfoli0,etut wtumlaedifferea mlraUUC 
22Sh,r^f B m . an ' b9rd 6 : erudiret bolee <t celoa pcne= 
2J2ES£ d ? t?e ' en,as ^attautttraret. &«• 
£H£f ^ 00 ? acceDta ' •^lcttluftrie viriobancf 
^«™ U 2 BOmiDOtetlDeo 5tiocbteozt«atqj eruditue. 
"^w&S? me . a . u r7« l,e Ifrarctes vero carnts ei*po 
S «££ l8ne J?? eft8,IU " t««boieefuerftt pfectura 
Srfi WrfSl Wmtt »W«e« to agetee fy rie:d. no folfi clarif 
frS?^i? > T' sneno P of flmlr^ib^fedaoeogratim 
?«r ttm ^ CrBt '? DlU6 ac ce "* Wtterunt. 9>ec q loquo : 
fr^r m C ,i DB f« Ut W 1 ?** iw noia eo * « oeclarac Tfli 
£o m ^ m -T ,ra , ff0 ^ ere * PF^Wcfcriiortfnteolctus 
e togule vt c;ctigueref tgnlf grat»:mF ei' vocitata cft an 
?!£*£? -ctt tl?ufa:ideftotensvelflottda 

So^u^ter^ 01 ri 5ci0 ^ nee C c «- 

MnUoSbft^ KSJP^ <*~*e*fMgo:cnimtocucta 
ffiffiSSSSSc^*? <*«»^Hbiliu eimncttflimc 
^5i^f°i? m #^' ,f - Pctofiflimeqsgcmeplus abf 
£m2«. it A- «- mS ^ * 0mi e "*"«tioe tpau» ct>o 
£■". . !£? s i nm ,edio rufcaf-.ooctrineaoeoftbicol 
ft,!fi ;*, m 1 f tallt toteacpfeimftdftDiffufeci: 
^«'.SL* ** feflot * l « rcco ver bo nomc traljlt cri 

w!?, ,'? enc £ . foftomuBquodefttotine au 
JL- rabUievalaeeolaiaus rfrttnnioe. H.cctio.v. 

dadueUobaneeoee «rnoie: v^Xifteevero facuWad 
dmeruo vtrotcrt qtvirtliter oifeend&pueronttobannee 
viritf moeu. ZDagnuenim erudlebaf ejcteriottb'(tudt; 
vere rce acta eft:q6 biric f c 5 i 8 rjfte ad nutrtce Bptla gc» 
tlro nom tobance ec l?ebrea nttrtcc genttote ta$ oefficto 
tmcipe Ungua» oim Ungua babebat etlam fototc vna m 
indictft cft. JUcfecuda f~v [virglncm. * . 

I«@b5neeenigFaofUtne" V-**&auteaBtotpban 9 re» 
ptetaf • Ergoeje pfagio maflffet: no tftqucadmodfi 
quoda ma gn" bic vir tale co pueri parettb 9 oeltituti folct 
fecutus evocabulfi:qtvideli per otiurfavagarl no ica l?tc 
cet id et ofit e tpecebat gFa vagabatur fed pergebat ad ftnguloff quofqj ma0t(W pwpccoaffitfoUttmcflWJj 
adrifccndu.£tvniucrf[ftu*rctinedocomcndareM^ 

pcntes admirabanf in aftu oicto^inreUectoacc^^ 
ctatUma.lHtmiaeninobili* n£actufip:io*|»i^;^ 
tatc naturc .ppzte oftcdebat tycle^ebat fett«ica»jwj 
-oifcipllntsiiberaUb^-viJ. ocierlnfcdfenmeoifidero 
itmmufcniocuepufg> debatpercfictanofcc^ 
^ idetobineaadvtrilcsa implerc.aUbroafitgenjnc 
nos puentrettamimentact osincboana^cac»^; 
0ratiS in fudit ratamq* latl= otdtne fcpruraeotdtcu 
tudtnc5eotdi0:vte;ecelleret riter.fCu a"***^ ';^ 
nofoiumpareo fuoafedvni a&nctc«an.»»3gne»w 

ucrfos mudlfapientcoma* inttoisttf.fefti'*- ■?"" 
0nO0.Oq*nofufficercrl?ec y-vJiuequi W»*™ 
iUhfedetta nofcercpcuptfee ^no0*nnuab«K*0™ 
ret multfi fuWimtoia 1 iplio te^nfaet nwr^ «™ 
ra:minimcfeprtnceinrra,p ^cnttateUttficaf^u* 
piiosrermioetradidit fcejc veneramuromdo:ew*\ 
periendfi ftudifs faptcnttuy couerfattont* k<W™W™ 
romano:umve!ocibuftpfcriplo.^»5rcmm£o. 

proiib 9 eozfidem.U.ccr.vta. «Tomplcto.for. ijBSi ' ' 
rfk %c beat^tol^anes xxcc cfido. Sdmatut.Jnuit.^ 
JLIctocto ctariafue agee 0cvtrgi.Jn noc. fol 
annoaoeferuirlibcralcoar* fccdeamc^maoel 
rcojetfcieefacrarifiimabei mjvirgint0.afllcet.*.t> 
vtuit vertoocrrfna:feftfabat jWmferiam. *erttopm»» 
nimifiattinserelecttoncoi: ^JSitur^pmntc^ 
utnovverbozu5.tA«^npau JLasneaffiduispernoc 
cl0Oicbn0omnc0t>auittco0 tiontbuovacarentadtum» 
pfalmo0:ccpitmemotta:ct Iumetu0:vid£ttnmedion0 
vr curiofu© qui (ncboatum a ctts fllcnrio cj«rdwmv»»' 
fcatiquodop 9 pficcrc0eftit: nutmqueomeoaurotc^ 
ricamirSdimiftefaciartgc* cidadtbuatndutecfiinp' 

fttebatplenitudtnefctfrteot tiIumtneper0etxint«Eu0ii 
utnarti fcriprura?*Hect.it. tcm*U%ocfeftofmtfr.X 
Y*l®n»vt(tdamfolctama ^rTRterquaavtdentettfJ 

f^' re percurrcndo le^ere JLbriffima a^ne flmui 
oiiiiuoff libzoBvelutnouuUi ftefuloenrcimetadocflw I +_ - Sld*gu4ievirgie* fatuiaruift 

riue agnuj niuc candidtotc amata bco daHmm^Vao 
ficcita^Du^vtdcrcripft^ oavcniireacSSSo 
iW» ciua et qui flmul ade fupnu, rjuicpofmto EdS 

S^bl^i»* ^ eff i tibi^famSt 
^Er « .. Xectiotcrcia v-Y£usamatoi fCotta. 
-fySlnc bti agncs rogat A^ftotiue pudicitic nobis 
M jctas virgtncs paruj c almcvtrgtnts aldegfidis mc 
0radfift crea ftis parctlb* rttl ac pelbue aurC? Q ue 
rut0Oim.0idctcncmcqua cfifponfo ttbitHlctsKo 
ilrno«uaiu0catl:fcdcogau oftonfo lefurMpWntaifl- 
detc mtfri i a tqs ?gratulami: riatur foUnnitatcjauiKcfi 
qtcft Wsvtrginib*luctdas fc viutti regnat^cmoj^S 
dee aceept : ctlUi ffiificta tn nanuttat.Sdmatut. Inuir 
cdts:qu2 in tcrrtepoffca to^ Sdozemuaregcreotm-ora 
taocuotiocoilcti.fitW8Di 3 ocuottone.lnbeatcaWefffi 
ctis ctranffl Mbccvifto put>= dts folenttatcpe . fceitc $n 
lice abomibus qutvtgtlaWi pmo noc*. BdmtrabtUs er 
cojjnita cft. Btt. SfiTau.*. tititvtrgo aldcgfidis ab tpft 
*legif.;J!n lau*. foto ,5 - f n- us tnfitic annle vtrtutc tott 
*refla agne«£e f ef. bf^e R us boniratis.pt vntua virgi 
< t Pcc5i.ttubtV 9 .a.£cce qft nle.an. Jlcrofitimacuiata 
cu0tavtsinfcfto.coua.»c^ pzeftlttt beatcaldegudiom 
qutnos JniiftVts.ZPco fi na ncfapientii. in. flnnocens 
«utt.cfiar.fu*fV'Sdbor.ac mantbusamundocoidceri 
oelftu-fcfttjccf a oe coi cfi ot ftcns almaaldegftdis vtrao 
cta coUg. ^aicnj cpit c5* idco ei na btitudinc acceott 
feffo-Sdvs.afic-ipttfer.by* aDfio.*».mffttfaeftgratia 
cp.*.* ad mgt . an-cQ collca in laffle tutsJtcctio puma 

fc^o.oecol.cftfurfv.tins. i^S£ataaldcgfidiSDcaU 

admat.et por.totfioccdt. A3tomontcreuerfaanlo- 

cfinoe.fer.a.tif.lecti.oeti?e. cfivbllatucrat tfusquemel 

CBldegfidtevtrgSs.adve. bodtftnoiaucrat:qutadl?uc 

aneapifer.bv^Cltrgis^les ocfertuseratcepit fagaciltt 

** Wft ncc moztcm. mc locft ercolere:vep«bust 

cp. IMeoe^c coi. TK »tS arbuftisradicib 9 crrtrpatts 

aldeg&dts.qrctnfefto fcc^ babitacula?ftrucre:feruos 

iaductu • »ffufa, iactUasoelettatbt?grega 

Bftmatft.an. Bldcgundts rc* < »tt(ftme aldcgfidls 
Sldrgundii- 
tnfanriapurtficatafacriba; mitl bcate aldegfidlstHU, 
ptifmatl vnda*Xotafetraf; ut.-f fidamctafuajwlrtDrf 
fudttloetobfequlo. *|e>u pofuitbeataaldegfidiefop 
rttateinocet! etatuleferuie; lapidc jepm. < -SudiftlUrrt 
batoeoquottdie.jCoti-f.0. fVRatcnl [de.l 

O£niqjpoftt?ecedtfica* famulaofilrplMdlttr 

MtibiecdclTatbonoic fuofp5fooefcrutc6:ibfillitt 
x meotlafctf oeigfltrtclma te:inobedlctta:tnpadctlft: 
rie:in qua laudea otuinae % cotpnciuntja atttnufoBW 
orcmfivotaquotidie pfoluc- ctfctnvtgilfiat oiati&boffl 
bat» 8 -Bttrgo ptud£tt(Tlma longantmtainfpeanStat; 
aldegfidiefpncacfifuopnri oomcfttclfutatmodeftacoi 
pemfidfi. Kbura mctecepit lo^ndofeureaeedcflecofer 
oiltgerctp3- Ibficefurtce uddobagnaoiftribtfdfc 
ilrtcbatetflticna efurtcbar. d&uadinoeteaudies virflj 
*l&urflmctecepit. Jlecr.ul. aI4egficWtnvtfuftbt,pmi 

Gamqjbeatadldegfidif tnefttmabtteaotntciae.*™ 
buWeculi otuictae p ni mat 6mfi f rena flbi pM* 
biloefTet rcputfl8:pdiafuai rt. ( Spfifctomojireutun 
facultatea t omta oinamen tc eognoutt celeftta flWP 
ta q flbi paretea retiqrat ad mtttt*£mmat. 
locafctojjlegaltteroiftrtbip *f*^MzviTQoMt0» 
ir:i paupertb^erogautt vt il AUft ptopoffto fuo tw «p 
lam cfectionS attigeret vn* ciebat fed oc virtute .pfldr * 
dcofteoictt.Sivie pfectue lnvtrtnt2flcurapuertcfa< 
eflevade* vedeoiaq babce peratinoptbuabonloni#* 
ct oa pauptb 9 * fequcrc me. dte pfeucrantcr abfidaW* 
SCn/» «Cogniravtrgooclal £uenCadb!»ce(retinwjj 
degfidie votfitate fue gcieri parcruj etate ddem ttju» 
cte otulo alflata fpft oirit et . fedcorde matura tfcqutdf 
TBo aliu fpoffi §• jcpmoeflde turteeratpauperibuff mti 
ro.\~ touiufm6lfponffi;cocu ricoidircrerogabar.SH 
pifco cut*pdta f&t celu tcrra gini pecunia nonfi$ Jf* 
etmare. iRo altfi«$n.ij.noc voIutastftUrgWtflW^ 
an.^iffufacftgFatnlabiJfl cpoecrcfcebat. 3fP* 
ruiavirgoaldegfidieideofe aldegftdieinefictfatf 
lldftrtpudtaeicelte.^ %v& flbioiutntt^oftefloW 

mtne fuc ooctrie fctificaiut acpeccarrtcc fe UtfW ^kfiM*» Danuartue 

SnguUltatis pofita virtutc vefti6:q$ rcmanftt pecmiie 
ftu2biamvtrtUtcrvicebat3n refert:ar ff enti qntirastntc 

Ai^afite^bertWtanomo cjcpenfufuilTet.?V ©elarus 
cUcupecunte tbefauncogre abamneviuus pifcie fcteal 
gauerand licet filia no late» degfidi mitttf i n fon te alcd* 
retoccultate matrclocunu cjfalicne.inaridamacozuie 
eWtameide tulit ate moztc moje glurotb^a ppetif - £t tu 
illtue.f actaverofufifteapa eturabagno pecorcmitiffi* 
rentuhlicocepiterogarema mcve. -fua&f aucefreaia 

m^rhofini..*..i;- fC_kC*i ..,_._ _ u ■**__,._-_-&_< ___._ 773 __» J metpefauru*K < j-dfeliyrni; Ueinoccti,ptcctidej£ti\viif 
miu^btapecuniatuaVgop *-v €Untoverooteantebt£ 
cclfa aldegudie que no folfi V2»vtrgte obttfi:fozoztpt* fauoicty>mlnfi.53cdetiavo famraoftttefuvvaldetrudis 
ce3ngeltcalaudaf*XvfCI?e= cotemplAtioecelefttfifublc:> 
burueegente tpcfueinma uatavtdttinvifionegloztofa 
niramiliaeflnuitegerture oiii noftritefujcpi gcirricej 
reddif . <3ed etta .9n. iii.noc cfi fet6? agmtnibue venietc 
an. .Tatatcs ono pfalla m*ca atcp germana fua virginc a l 
ttcafpiritualtaobcafttfllme degfidemfecus adfublimi.i 
aldegfidielaudeaglozioum oeduectejofc.-trrataldcau; 
£*uttet terra lctetur ifule fa die virgo venerada coide et 
ccrdotu^qi k>odievirgoalde corporefozmofafermoebo 
gadietrtuprjatcfi angelle. neftat^eoquoqjaorinb^bo* 
M-iauiamtrabiUafecit oo nis granflima»*'. £quum 
min*cfi aldegfide ftbigratif crat otligt a cuctie qua con 
fima ideoincelcfticuria m^ fecrarantoznametaiufttcie 
SitcrgaudcecanitaUeluja inflgnie.i&eoquocs. JLA^ 
adiuuabit. -Hectto.vfl. *Tr.amverot<rctanoctcc 

fiSoccdctctpec^ta5 fie JLgreifioieeiueacozpore 
retmaffamiliaecfi fo grattavifttatioie mttltteco 
roie fua vocat ftdelc tninilt? uententtb* reltgiofie atcp fo 

Jtofcrt argentu ad copara rotc etufdcvirgtnte btavval 
se veftee in opue fcruoru 5 dctr udc:eccc f ulgoz ingene 
et paupcru *pt: tubene vt tt nimiaclaritatc refulgce ap 
quid oc pecunia fu&eflct ftbi paruit fupza oomfi tn q ^go 
referrt oeberet. Jmplet f u 9 fpofa oni iefu jcpi opiebatur 
Dncrucpccptucmitcopiam intreptdaet?aductfi.a:fiq5 

Jlffnaaicpi. 
pfeteetnfclitanurareffviuo bonis,an.ocUud».ccca: 

nc acbtavvaldetrudis tnrcr coi cfi oiaa colll-fU- 
fpem mcta^ oubta 4d na p* fcla.iS* Pcco jc pudiclciCj^ 

fignarcttrcmebudarciflnc <up^efertef.bT v '* r & im 
ejepectaret:fctaiilaaiarlve; ^U04lnc - «ndenccmoi 
raluceDfim*pmfj?amautt: tcm. lDcmozacaxca 
ctpnttatili^fitibudaocftde - Wffufacft.ftmtmfl r 
rauitcarnc folutaculpaltp »ulctflbnte ofio pan&flitw' 
cc©ebocfeculomi0rautr.<; vodb^odaeobfcftfivenfl 
)fcaaldc0fidietf£O;qrei fe- btlte aldcgundieouanttflQ 
fto fcl auberttf aduet.Bfl t facrie pctbue noe foluatcn 
X-Jfclegitca.SnUudtb^.au mtnecfiao*coU4«3<fl* 
Occozcpudidtieindttte el» lirflet aUornmam^^ 
matfgoaldegfidiemulttep daudentincclte. pw* 
buirifirmiGopcfalutf.piibr animctnmanu. Cdkct 
an. fubuaeaejcultaetnofio y-* »cfum 9 ompflWU0« 
bta aldegudis^gocotcpftt A^tfancrosmartrrntuos 
ejjafrepompaqoiligifimfi quotficclcbxam^vtctona 
do^n.»e*teluccvcrafitice parrtdpcmetpjcmflfl.lj» 
iac aldegudieata vigilautt oBm^tem mco.octut 
in pcept! tuieafltdua.a. *c pktcvw €fclrflf«urt 
nediaavirgoaldegfidiein ^LtowrtmarTr.fldm; 

.iducrftea4>fperi bndicebat rotif*irtmOPro«itF*rt^ 
onmpcib*aflidute. i *au <rur.fcr.t.tft.ttc.cvrM 
dabttiepueUaaldeg&dtefa; lauefum^opeor 

ctofuccgrotfiftgnofctccru aefutf9.ti*e.3<ll>t 
cts fofpitem fcdt rcdirc oo^ rfi Wcta c oUS.C??* 
mfi laudatc ofim oc eeF. t mar.Bd v*.5<t p» f 
3cfuco:onavirgi.nMOtau Xl>artYroei(|.cp. 
dabo nomcntufiafltduc (Diccftvcremartrr<* 

flipcctctua.afibft^an.Jn ^»pefcmpi<nct>c* 
dita beo aldegfidlf nobie oi Utudo ccrraiuiiU m 
0nareau?iliartpcib*facrte rflpalma folcnttfltejft»*' 
queclarttatccelefttumvtrtu ncotel,ppiduetnracrc: , H 
tum fruerie in qua bfidtcco clefla tua ?ttuua hc ««p« 
ofiocataemelltfluavoce alf. tatcgaudere-.ilnW 
coii^ ^c^amatoiroti^pudi atimartFrtutignacH 
ctclevttt.inco.ocr^ti.-ad tecrcdentifivotapcrt"» 8 #erbo. pro.ocfet9isiiffu mcntumjrptfasentibuebe^ 

ro^'*^ 1 nteinuentar. !&ectUot>tcete 
SM^2«^;* ar cucurrcrfit ad culeonee : et 
SKkTft £ ^Wf 4 ^*? fuperea e,t vtraqs parte inci 
fw^rc.oecoi.auctio.U oemee pzefocaiierfiteu tan 
a* w DJ s »Snattuemar tamo <toetndteriaeratcar* 
i +H1ZP efccuti8c traift: neeetuervt reliquie et*e(ler 
nladbeftiae oanatue roma romano^tnruitio.fcu autc. 
mittti;vinct*:vbipfentetra= &nte(au.*.n>agna eftolo 

^nofenotucircafedetepilif rta.1lnlaa4oU. a rt.iautnie 
pHibete fcapuleet*otufcfat {*llto-ef afi^efflRS 
tttndcvnguUelateraetus eoUa. «mntpot2e*ZJDeo.t>e 
oUantataetlaptdtb^afperte fctftbitgida orngtt. cfintffe 
confrtcata.lje»ofti>ece>:pan coibu9«adt>oiactt0ta*cd< 
femanus eiue ignc repletc cGcoiirftprofravr^ iTJnfo 
futaoleoinfufotncenfalafa icnttarc purtftcattoiabcate 

* ^u"* D S c0lf !?l er - M •«•rtrnrffle.^Mfmmjver. 
*Q#ftl?ccfupearboe8pa an.#admftraM1e.ris.M]ttt 
mmetoafperfos:fancte bne. laftnattieee.p Co^ 
Miuefteterutplanterpoftle- fitcbor tl i.»ubttqucvtderar 
cwm ftammantc;poft ootfa tteatus vir.an. «ermia^ 
etuevnsuUeotfctlTumctota uitradtjc. *.»e,pfudts.»n 
bceratum:poftplagaeacc= £eee maria. XDemcnto. 
toetUleeofrtcatae:tnvma baee}mfc.gu.querviiu 
carccneretrndtr.Scdente cflciQcHiio. Ibvmnu*. 

naqjtratanoprotribunaltl f* «odcbomevatavene 
«mpbiteatro et cocurrente vAradueoUtnfptruufau* 
•mmturbaromanoiauiga ctocccintrrepletueint»etfu 
tue fctae ignatiue ouobue etumgcttrtce coftateflema 
Itonibueotnctf. A«rto.i<J. rta.necDcaceltoftmqmr 
«mcs t35 ^iect^beftiaf re vtrgo?eepit pepcrtto^vtr 
rugtcres audircttardo^ go atcp poft partum mcruit 
repacientiait.atrtromani manercinuiolata. ucmfe 
qutboccertame erpccratie nertuftua fvmeonin vlntet 
noftitecaufalabo:aut.Won oomofumpfitoomlnignuU 
cni,pprerp:auttater?ecpafl fuft?ocquodoprarup:opiio 
rtotfcd .pprcr ptetatc. frua vidcretlumte rpm u Ubee 


3ftpuriticationc 
votta petim^pcantu^regte erfitocpurifiototccH 
cfnt gcnirritfauetoelara q cuiuflibctacalto-aftct^' 
cclfircnttceolipircgnapcti mo.ocljtr.aoH&Wdw 1 
ftt.Sitoeo nfooec*etptae mu0.cualto.£tai^t>P.p*" 
fltfalueppeefltbonoi £l?e ©eueinadtu.ctcif *austt 
niedpolifumarcfidetinar btoficSiafir acddent 
cctrinH vnue.amc.iCpm. rtfica.in oftiea Irjt. totftta 

G&aritaeoei illumiault oepunfi*£rtnpmievcf.i 
teplfi:lueernaei*eftag iiea.U-.*4 bndtcanrwcrt 
nue qucfime6tlleotufcnej: aU5.£tfolttfirinco.0cb:jf.|! 
vlnle geftauerat r ct tn toto U-.an.t colf.invtrtfcpwfttt 
mfido rege gtozte pdicabat matut«£teocafuadc6pU' 

tfc. Bidcte mtraculfimater ctoctncepeoiciE Wf 1 
ofii^cepttvirgo virilelgno* oftc.toSd*p.e.*atoww 
rSecSfotttfi* Statonerata pi.for.br 9 - Bgnofcaromnc 
nobili oncrc marta ct matre fcculu3-*< ^faiae q i ccctmt. 
fc lctajcognofcit qfc ncfctt ZDarta matergfcafta w 
vjcoxe. v. Ibccfpccioffipmflf oficcinat^P.^op^uejc 
bolm caftie ^ccpit vtfcerib* tttt^Xt.Bftdict* cjvcnitBd 
oefit l?oie3 • Stat^. »cfp6 nfic otmtttte 5 - *»w wje 
ffi accepit fy mc5 a fpft fcto. uclatione getifi * 0W»F 
Wovtfurfi fc rnoue nift vidc bte tuc ifrad^cce ftW™l 
ret*pmofii.*HSmgJ.a,*fi ©anoUflqeoftet^nr** 
inducerentpuc£ieffiparen nat*OftinFt.tc.BdmflMu» 
tee cmeaccepitefifymeotn tato.£ccevemtad t<J»w; 
vlnaefuaetbencdijcit ocfi afifufioftatoiofte.^» 
Dicenenficoimttrteofte fer TletarcfronoccwTcn$* k 
uumtuuipaee. «Totfa. tuo.v>o. ^^nitc.Iln.un^' 
^erftccinobieofie gfa3 Bfidiaatutnmulienw?* 
^tuacjtuftifFmeoniecjr bftdta*fruct'vetrUJnit. p. 
pectationcimplcfti: vtftcut S»ftcofienf^n. » c 2?l 
iilemottcno vtdititafipFp? rba elccta odoieoediroiiw 
ofimvidere mcrerctunita t uttatte fcta oct e m Irt J^ r 
noevtta obtineam*eterna. Celi cnar. Ibeccqnjw» 
ll&ereundc.ZPeo.nuUantfl tbo*tnoelicto babeWtt^ 
ftterttofttca. «otaflt?moi ctfitnrefpcatocau?!^ 
folcnitaepurfftcattoieaccts p.^tcftfra.X.»cfpoP 
dertt tn fabbo Irjr.fcaevcfpc acccptt f? meo a fpu I3" nv „ . ««atemhrte. febiuartue 

«ovtfuriifemottcntff vide eft aparetib 9 tdem ofts pfen 
ret rpmoftUSermo btlam tatus:bodie a fcto fvmcone 
inofacmfcopi. Jtectto pma fufcept*:patrtcp cfi factf mu 
QTl lubtiltf a ndettbua q nerib* oblat* t?odic redeptt^ 
> flr ^uiua otei felttuttae one t fraelerpectanb* ab eo 
Ependaf:coreuottonisaffe demfrmeoneiannapublt'- 
ctu»?accelebtandafufciptct cepdicat*.iv.fi;ttiuducerct 
quooriicenatiuitatiectrcti' pueptefum paretceetueac 
ciflota atcp appartttoie fole cepfteft fvmeo invlnae fuaf 
lUafutobfccuti.tv-Sdoina xbndirir t»eu i oirir.lRunc 
tbalamfituu fyonifufcipe oiiuitt\ oncfcruu tuninpa* 
rcgc rpm. i&uc \*go pcepit cc*. acctpics (y meo pucs 
virgo pepttvirgo poftpartft tn manibus cr da ma utti oi 
que fjenuitadoiautt.^Jn^ rlt.THficoi.'$n*n.noct.an. 
duereveftfmctiagrietueci* Spctuaaprcbzitudinetua 

I[uitasfctl« &.uc. iL.ih itendc.pfpcrc.pcericirecjna 
TWue eitcniilrafolcnts p.£ructautr« Bdtuuabtt 
tae cuiusa ille.l&uftippe ot ea ocue vultu fuo oeue i me- 
ei folcnttae tn tata kabet" re dio ei 9 no comouebi V p- E>e 
ueretia:vteadcoiecucraci usnf refug. an. £Kcutlera= 
uitatis turbaivnficollecra riumotmnFm t?abiratiocft 
imcfta cereov lumib^cozuf* tn te fcta oei genitric. p*-f fi 
cane.tnilTavfolcmaoeiiotif damcta» v Sccipicsfymeo 
flmefrcquetet. ■ Kcfpofu pueruimanib^.Sfaeagcs 
accepcrat fymcon a fpfi fcto bftdtrit oftm. JLcoquarta. 
novtfur u fe mone ntft vide* f\C% t*& fpectacutum quo 
ret rpm ofttt bftdtrit oeft % V-*i5 nifl pi) oelectari ,pba 
otrir. Wfic oimitrie feruum tur.Statbincvirgoamaf: 
tufi i pace qutaviderftt ocu no cuiufcficp fj oet. «oufcipiE 
limeifalutarctuft.^ £6tn McifStulusparuut*tfginta 
ducerc t puertl tefil parctes fittusteiiiue oiutnttatc no ca 
eiuevt f acerct f m ofuct udi pit mftdue* ^ccurrut bicin 
nemlegis^peotipeaccepit dcppbcrcatcpvtcrcpferue 
cfii vlnae fuae 1 ot r ir.lftuc oe puero p 10 pfret a t . (S^fferf 
y< tfWienacpiu [JMif. oblatio pzo pucro : no tame 
JLfcttalegcatcp euagctiu quc oelicta mundetfedqfa- 
pactteanattuitaterpiqua crametaoeclaret.K . <5ufci 
dragtnta otebuetntemplo pieeteffiivlnaefuaefymco 

0.tfl i 
^npurtticartont. 

ejcclamau it * oi yax.% u esve vf rga aaron frondutfti * nu 

rutnlumenadillumiatione cempepcrtfti.Zuautc. 

gentiu i glotta plebtetue ff fcidcte mtracuiamater&jii 

raelA-Cutnducerct pueru cocepit vtrgovirileignoias 

teffi paretcs cius vtfaceret eonfoutu. Scat oncratane 

f m cofuetudinc legf pzo eo bilt onere maria et matrtfe 

npeacceplteuivlnaefuas leta^cognofcttquefenefcit 

iMjtit.iueeve. Aec-v, vj:oxcm.*-fliirgoc6cepin 

Of fcr ergo briflima vir , virgo pepertt i poft partum 
go tantr lege obferuas virgo permaftt. St at oncra 
in templo que edtdtfti vt no Sn.liJ.no.au fiaude mans 
otbtis fed pauc! reuelef cte c vfrgoefictaabcrefeafolflin 
qucgenuiftlSppareatiteri teremiftiinvnluerfomundo 
laptsbuufeabctfusftmote pe^Catatc*t'i#tgnarenic 
flnemantb*:vtrcpzobef ab laudarerevirgo fecrataw 
cdtficattb 17 * afqjquo ftatua mit?tvirtuteeotral?ofteetu 
in pedlb 9 percuttce crcfcat 00. pe-Vfta regutM^lt 
in tnotc magnu ; unplcarcp partu <trgo iuiolata pmaft 
vniuerfaotbemtcrrav. Cu fttott genttrtje Ctercedepw 
"fr-Senetpuerospoitabat nobta«iP*'Catatc.fl'*'Se 
pueraut fcnc regcbat.i@tuc nejcpuerumpo:tabar.1^ 
vlrgococepitvirgo pepttvir cr autem fenem regebat. 
gopoft inuqiicgcnuitado= Scctidumluca.IUcw 
rauit* Refpofuaccepitfy ^wrtti\iotcmpou*1t>m 
mcon a fpu fcto non vifuv fc JUmpleti fut oiea ptir^ 
moztcnift videret yrpmoftt* tioniemarie fccundulcjjcs 

Otppar [(Stnenu Jtecvt moyft:tukrunttIlutnWeru 
uisocrmagnuecvirgo falemvtftfterenteumoorni : 
maria qucgcnuiftt.ip>aru* no:quta otficmafcultnilfla 
in l?umanttate:magn 9 tnot apcriens vuluamfanctu ; 
uimtate.if&aru 9 in regnoiu mino vocabttur* JfcreliQ» 
deo»:magn*inregnogetift ^mclUvenrra- WefJJ 
£»ed no ab oibus in regno lntucamurfratrcuc^ 1 
tudeo&paruueefttmaf iRa mi otligentiuevcrtwW 
ettpfaquetyincgenutftiejE quepiopofutmuaettw 
tpfo populotfraclin vtrgam mus apcrttiTime <p W 
creutfti.Htrgacnimocras maocigenitrit ipflW 
dtcctcflcfurrocifttifloiuifti virgo marta flmulciiinl* 


beauntaric. febmarlus 

qucm genuit ab omni fucric dimerct:vt adoptionc filto? 
kgisfubtecrioncUberrima. rcciperemusitacttambeas 
fcuautc.w.qp.oftcpimpletl ta genltrij:tUUiequefingu; 
funt olcs purgattSte marte lart puilegto fupza lege futt 
frnlegcmmoyfituleruntle piooftendedotame bumiU* 
fumtn tycrufalemvtflfterct rarts cremplolegalibus fub 
eutnoomtno ficur fcriprum dinorefagitinfhturisiurra 
eftinlegcoomtnt. fgtiome tlludvirt faptcris:quarotna : 
mafcultnfiadaperteevulua gnusesbuiniliarctnomm- 
fanctumoomtnovocabitur. bus.Xuaur.H*- Saudema 
*«#bt ulerfir pto co ofto par ria vtrgo cficta rjerefes fo- 

turruruaurouospulloe co lainteremifttqgabzieltsar 
lumba V" fituia omc.lt* viif. cW gelt otcrls credtdiftt ©fi 

aHmcntmoicatlcrtnu vtrgooeiiTrjotem genutfti 
licrej quc fufcepto fcmi 1 poft parrfivtrgo inuiolata 
ntpepertfiettmmuda oeeer permafiftt. £>abzie!ctnar 

nitperlongatempozafimr cbangelfifdm 9 otuCnttuste 
cumpzole quagenutlTerob efleaffatfivreru tufi oe fpft 

laris vtcttmis oeberemfida fctocredinV 7 ttupzegnatum 
ii:patetpzofectoquiaillam crubefcat tude 9 infelir cjbl= 
que fine virtlts fufceptionc cir jcpm cjc iofept? fcmic clfe 
fcmints tfgo pepcrit vna cu narfi.Wfi vtrg;o. filozia pa . 
ftltoquinatuseftei nccptm Atudemaria. iproia. 

mundam ocfcriba t neq? pcr "TTBuiolata f tcgraa cafta 
bofttasfalutarefooceatclTe *esmariaAueefeffccta 
mundandatn. Kuafitofic fulgtdacelipoita.®maf a( 
Bcatacsmariaqueoo* marptcbajtfilma.Sufctpc 
mtnupozrafticrearozcmttn pialaudfi pconta.lftoftravt 
di.6enutfttquttefecttctln purapecrozaflnta cozpoza 
cternftpermanesvirgo. *■ i&ue nfic flagirantoeuota 
Buemariagrartaplcnaoo cozdaaoza jEuoa perpzc 
mtnustecum. 6enuiftt qui caraaffidua.Auenfictcpo 
tefcdt. Lecttonona. fclmuetncnrcpura. &beni 

£Jf£d ftcut ©fte acfalua* gna.®bctgna.<$benlgna 
toznofterquiotutnitaa tfeuefolaiuiolarapmafiftt. 
ttslcgemocdtt apparenei leoefi.Bftlai*-* Sufcepi 
botntneficrivolutr fublcgc: musoeue mifertcoxdtatua. 
vtcosqutfublegeerantre' Jnmedioteplt tni ^ar». 

•cMttf 


\ llll IIII 


llll lllljllll Mll 


llll llll llll s 10 11 12 
I^urtrt-marte. 
fitf pofu3acccpttfymeona agnofcat. **•? fatae. ZDa 
fpfi fctondvtforufemoztem riamater.fiflatibiofwinii 
nift vtder« jcpm ©fit. pt folttt tne.Bn^mare lau.pt foUtt 
an. ©ymcon iuft*a timoia* tt.ft onfitem[.£pm**omfc 
tueeppectabatredeprtSem mtfer^nFi.TVXpefiUoci.* 
ifraelafpuefctueerarfneo. ifituttJevtrfitneotgnatuae* 
an-Sccipieeff ineon pacru nafd.*'Bftdtct 9 (j vett.pw 
tnmantb*gratia0a0c&bfi' folttUcolla.(0mpa.wmattt 
dtjcttofim. an.(0brulerfit,p 'Jbxeciofa.etc«mojcfcU.Bo 
coonopar turtu? aut ouos ttJ.by^iDariavctre^ceptt- 
pulloecoluba?' llumead -• Radijcyeflc.ZDariamaf 
rcuelatione gen tiu et gloita 6fta tibt. an-S?meon M 9 
plebtetuetfrael, - Coidc ii.»el3U.ptfoUtt.Capttulut 

uatueejtparetteantcmudi T=v#moerattn Weruffllc 

cjeo:dtfi.orcmUu-nat.Bnt. 4-Ieutnomefymeo:l?omo 

1~|a£nietad C£apfttw ifteiu(toeettimorflt 9 c^ 

VAremplu fctmfufi ooml= ctabatredemprionctfracl* 

natozqucvoeqritietxange fpfiefctue eratineo.lV-Re 

lueteftametiquevoevultis: fponfuacccpitfftneonafpu 

eccevenietquaftt0ntscon« fanctoaliSaUaY -lBovifurfi 
flanetaquaffbcrbafullonft, fcmortentftvtderetTipmw 

et fedebit cofl|e;et cmfidae mint alla* *.flUcipl« ffiiu 
argentu3:etpur0abitfiUoe onpue9.ac\CdlS.vt0;wfl 
leut.*.ig>oftptujf vtrgoiuto po(Ujcjc.TV.*nt*virate.** 
lata emanrtfti. Bnbfc*.an. cfi otcta.CoUa.qetia wdtur 
Scncjcpucppouabatpucr adaltaeborae.Sd.vt.lW/ 
autefenemregcbatquevir? l^tefcpepontptuUt* cu-*' 
go ppperit et poft parru5 vir Jlcgc oedit d fecnlo. ZDaria 
go cmandtipm que 0enuit mater.6ftatibtoftcdnW' 
adorautt. £oUecra- ( an.tij.oeUuditiuexapn*- 

^V^pefemptfnet>e ma* *f~±£fpontiiwtpitfyMj 
V^cftatc tua fuppltcee ejco. Ju£on a fpfi fcto no viwru 
rainiievtficutvingciut^u 9 femoitc^iftvideret*pi|}N 
bodierna otecumnoftrecar mlnt.^eo^rattaa^-S^ 
niefubftatiaintemplocftp^ pieefFmeonpuerfiinman» 
fentatueitanoefaciaepu; bueeiueaUaaUV •firatiw 
rifica tie ttbi mentib 9 pfenta a^ee bfidt jcit oft5 d& * *£ 
ri.^creOde.Bdpma.by'% nej:pue» poxtabat. «W avaldetrudW cdttnetie ^ebiuarius 
ltr.TV.a*.vni*vtrsijj.Sd SgnofeatoeTecu. totuavtS 
i*'by*.»damvctueq$pol; tnpmocopte.nat.t»fti.£efa 
Uiitadanou^.cu.x-.^Jamna vrbert^Bvalderrudtscd 
talur eftet.JtoartamF. -6I0 ttnetie.Bdmat.^nutt.Re 
rtflttbtofte<ina.an. Jlumc gcmcotinctifioflm.Bcnitc 
adre.v.octaud.£apttuium adozem*.Sin.i.noc-fola.an a 
fnf 8tm tnduccrc t pucrum & cp pulcfyra • pi vni 9 virgio . 
V4ieulparcte0CiU9:acce« v.&tfufacftgfa. fcectio.f. 
pit cii fy meon in vtnaa fuas w^y£atavva\detrudie ad- 
etbftdtritoeftoicenanficoi A3t?ucadolcfcctula:cuin 
miu\ ofiefcruutuutnpaee: oomo paternaa fuiantmiii 
qzvUerutocuUmctfalutare oilccta nutrtref ivifu eparc 
ttw.^. ,g>cncr puev pozta* ttb^etue vteafcdm oeio:di 
bat alia al. xvpuer aut fenc nattone 1 pFiarct?a? ercplti 
regebat.alli. vet poft irr.iv- viro ad nuptiaa tradere oe^ 
SdiuuaWt c3. vm 9 virgtnu? buiffet. £rat afit putcbra f a- 
$/|boft ctfi. x cef .Sd.if . ve cie:oecoza<£ afpcctu fed pul 
oca aftc oc iau.p.&irit ©fie cbrtoz ftdeicaftttate.iv.9if 
cGaWans.tnpmisvcf.r^ rufaeftgfatnlabifa. oecot. 
A$dx>zu6vatfitbtdc.Cap £f£udebacvero [*,.t|. 
r *Cce quafttramefaque X Jfoecbeatacurag fcculi 
oc fluuto cui^irrtgaboz paulartm poftpouerc ct Oeft 
Mtut tebziabczfructu:ama deriia eterntetytare: fubfta 
raenicogitatioet 9 tc5fUiu5 ttafuacftoi alacrttatcpau* 
et*tn abyflb multa. * JRcfpo pertb 9 targtrtvtcta quoqj n5 
fu5 acccpit fy mcon. Bh mg fotfi ab actu cozpo r \ fed etta 
sn. IDomoerat 1 tHcrPm cui acogttatide cozdia ffidtrua 
nomc frmcon \}d ifteiuft^et erttrpare. $nterea ctia fuii 
timorar*erpectabat?folatt cotugc nobuevirfi noiemal 
one ifraeictfpfie feuscrati dcgartfiad amozc sctetpa 
co.coUa vts. ZDeo. oc ontca trieccleft' nccnoi caftirate 
fll fucrit. 5 tetu mco.oe facta feruada biadts quottdte fcr* 
vvaidttrudcpan.Stmilcc monib'cccttabat. iv.8kni 
regnftcelo? fagenc. v#if# eiectamea 10niem.ilect.ui. 
fufa.colT.-Aroftt. vtifraad ^-|nHdefactfieftvtpdict' 
mat*tefti»^tcocicrobtafio vJLvireiuariuina tnfpira 
cpotmarrvre«vtincdi.34 ttonecopfictue:foluri0vin« 
tdptcto.an.Watoofto. by 9 « culiacoiugalibtie mancnte 


Hi 
cm ■1 llll llll 


III! Illl llll llli 


llll llll llll 6 8 10 11 12 
»afl 

cl?nrttate ad tnonatterifi cn 
iuavocabulfi cft eltue monf 
concitue perre tft : ibiq? m o 
naftieo babttu fufcepto:i (3- 
ctie actibuerempozale l?u» 
iusvitcpercgitcurfum.^. 

30tc0numudi.5 n »^- no * an ' 
S pecfc tuat*i vMa fuper poe 

vm 9 virginte.X'. Jtctabitur 

iwftusinOo.C^ ft«° W« ; 
floepoi martyrc. Aec-Uu 

ITH fcbaftca ciuitatc ca» 
padocle oegcbat cjdsm 
t pt a nue noie blafliue: puruf 

tnnocce:oeucolene:veraj:: 
mafuetue-.a ab omni pzauo 
opc rc fe abfttnee. •tdentee 
crgoiircpzebeftbtlcctuevis 
tam t>i i tn f cbaftca ciuitatc 
ftdelce e ti fteba t elcgerut fi= 
btcpm.Iu. tDedia"ft*taoe 
cotvntue mart. JLcc« v* 
■*Trt0(evcro ggenetnmon 
JUemdvocaf argeubabt 
tautt inquadam fpelunca i 
concurrcbStadedagreftce 
fere. £t ft f oztttan eotigiflct 
quocucp oofc>2c tencrtattqe 
c jc ete:tano> iteltectualce co 

currcbatadcuincademfpe 
luuca-Zuaut. JLec.vt. 

Cniflt tempoze illo agrt= 

cotaueptefeeinilta^ 

uinda. iSLut cum audtflct q> 

bcatue blafluecfler rpian* 
eft rctrudt fectt in carcercm 
gtuadaverootcoumiiicar 
cereblaffueofimozaretnu* bee oecelo oefccdit oijntcg 

ad ed ofie. idmnc petitionc 

tua adtmpleboatWetaoilc* 

ctiflime: vr benedleam ocm 

oomu prkicneia mcmotiaj 

tua. £tloqueteofio atWetc 

fuozmop fpicfat oz e*tral?« 

beatimmaTtpimartFrcW 

fiumacarcerecuouob*puc 

rutte)tpianie:iuuupzeiWi0 

amputauitcapitacovfoui 

muroe in fcbaftea ciuitflre. 

Eu. 5n.H>no.foU an- ad : 

iuuabit.pi vni* v